WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 20 | 21 || 23 | 24 |   ...   | 39 |

«ДРУГІ ЗАРЕМБІВСЬКІ ЧИТАННЯ Матеріали Других Всеукраїнських Зарембівських наукових читань: “Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції” м. Київ, 22 січня 2009 р. КИЇВ ББК ...»

-- [ Страница 22 ] --

Технічний предмет тут розуміється як носій інформації про матеріальну культуру певної епохи, суспільного устрою, історичного періоду в історії народу, відображає людську творчість, здатність людини творити нові форми буття [7]. Упродовж останніх роківа згадана музейна установа видає галузевий науковий збірник “Пам’ятки науки і техніки в музеях Росії”, у якому на основі відпрацьованої методики відбору предметів і їх ранжирування, здійснюється популяризація музейних пам’яток, зокрема – зброї як пам’яток науки і техніки. В Україні варто було використати досвід музейників Росії.

У музейній роботі сьогодні відчувається значне зацікавлення історією техніки – поряд зі зростанням інтересу до колекціонування технічних предметів загалом і зброї зокрема. Проте, на шляху до вирішення окремих експозиційних питань щодо висвітлення певних подій в історії не можна обійти загального уявлення про технічний предмет як пам’ятку науки і

Другі Зарембівські читання

техніки. Звичайно, пам’ятки мають різну значущість з огляду на етапність, розповсюдженість, меморіальність тощо. Але зброя як частина техносфери людини, що втілює передові розробки як інженерної, так і соціальної думки, знаходиться ніби на вістрі технічного прогресу впритул рухаючись за наукою, часто має неперевершені можливості для демонстрації рівня розвитку науки і техніки окремого регіону, країни та людства загалом.

_____________________________

1. Закон України “Про охорону культурної спадщини” / Правова охорона культурної спадщини. Нормативна база: Зб. документів (2-е видання) // Автори-упор.

М.Є Левада, М.Т. Пархоменко, О.М. Титова. – К., 2006. – 596 с.

2. Ієвлева В.П. Охорона нерухомої спадщини в сфері науки і техніки в Україні [Електронний ресурс] // Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень. – Режим доступу: http://www.heritage.com.ua/spadshina/nauka/index.php

3. Углов В.И. Булатный клинок из личной колекции Чернова / Г.Г. Григорян, Л.М. Кожина, В.П. Борисов // Памятники науки и техники в Музеях России. – М., 2005. – Вып. 4. – С. 88–89.

4. Федосеев С. Дальность, быстрота и меткость // Вокруг Света. – 2004. – № 4. – С. 82–93.

5. Федосеев С. От сопок Маньчжурии до позиции “Зигфрид” // Вокруг света. – 2004.

– № 5. – С. 97–112.

6. Гриффен Л.А. Памятник техники как музейный экспонат // Технічний музей: історія, досвід, перспективи: матеріали І-ї мажнародної науково-практичної конференції (Київ, 18–19 травня 2008 р.). – К., 2008. – С. 15–18.

7. Григорян Г.Г., Кожина Л.М. О проблемах музееведения в области техники и научно-технического знания // Технічний музей: історія, досвід, перспективи: матеріали І-ї мажнародної науково-практичної конференції (Київ, 18–19 травня 2008 р.). – К., 2008. – С. 3–14.

–  –  –

Історія бронепоїздів в українському історичному контексті досить багата, прете, у пам’ятках і пам’ятних знаках відбита неадекватно скромно. Наприклад, тільки в Дніпропетровську [1] можна побачити його макет у повний розмір, що дозволяє одержати, загалом, уявлення як виглядали подібні бойові засоби в роки громадянської війни. Не будучи

Другі Зарембівські читання

автентичним будь-якій конкретній, колись існуючій бронеплощадці, даний макет в основних елементах досить точно відповідає цілком певному ряду бронеплощадок, у т.ч. типових конструкцій. Це можна було б легко визначити, якби існував відповідний класифікатор [2], але за його відсутності нічого не залишається, як проаналізувати наявний макет, який є певним збірним образом, що прямо чи опосередковано проектує на себе багатошаровий інформаційний пласт історії бронепоїздної техніки свого часу, правомірно будучи пам’яткою науки і техніки.

У межах даної роботи під терміном “бронепоїзд” (далі – БП) (або “бронелітучка” (далі – БЛ)) вважатиметься бойовий захищений залізничний потяг (далі – БЗП) імпровізованої чи капітальної побудови – тобто те, що йменується бойовою частиною (далі – БЧ), коли “бронепоїздом” розумілася саме військова частина. Будучи бойовим комплексом, БП покликаний вирішувати певне коло бойових завдань. Основу його структури – бойове ядро – становлять бронеплощадки (далі – БПл), через сукупність озброєння й конструкцію яких реалізується функціональне призначення БП. Звідси випливає нижченаведений взаємозв’язок.

Концепція БП – комплексне бачення кола розв’язуваних завдань через компонування ударних (вогневих) засобів, функціональних систем;

конфігурацію складу, архітектуру бронеодиниць, їхню захищеність і варіантність за даних виробничих і технологічних можливостей.

Конфігурація БП – послідовність розміщення у його складі функціональних модулів – бойових одиниць (бронеплощадок) і одиниць забезпечення. Якщо склад БП – поняття номінальне (суть – перелік), то конфігурація характеризує регламентовану (штатну) побудову, або її поточний стан, або її припустиму перекомбінацію.

Архітектура бронеодиниць – відбиття компоновочної схеми й проектноконструкторських рішень у характерних елементах зовнішнього вигляду.

У Росії ще в 1915 р., відшукубчи оптимальний варіант штурмового БП, у Головних залізничних майстернях Південно-Західної залізниці (Київ) були побудовані 3 типи потягів за проектами інженерів Балля, Н.А. Пілсудського й М.В. Колобова [3]. Ці БП, істотно відрізняючись щодо архітектури, були цілком співзвучні щодо розміщення артилерійського компонента – абсолютно рівна якість у кожному потязі на головних і кормових курсових та виличних кутах, а також на траверсах.

Очевидно, що в основі такого компоновочного рішення лежали тактич

<

Другі Зарембівські читання

ні властивості, що їх закладають у концепцію штурмового БП, – пристосованість до таранної атаки фронту, сприяння його прориву, розвідка ближнього ворожого тилу (рейд) із наступним проривом у зворотному напрямку. Однак, різні конструктивні рішення обумовили різні можливості БП щодо вогневого маневру. Відзначимо, що паралельно й незалежно до близьких концептуальних рішень БП прийшли інженери Австро-Угорщини – БЗП типу ІІІ й VІІІ (безумовно), а також типу І, ІІ, ІV, VІІ (з деякими застереженнями) [4].

Наступний еволюційний етап був пройдений не як розвиток попереднього, а як абсолютно самостійне відособлене явище. Це період “ешелонної війни” [5] з його характерними рисами:

– осередкові бойові дії на власній території в умовах багатовекторного співчуття й підтримки з боку населення;

– осі бойових операцій лежать на напрямках залізничних магістралей, здатних забезпечити експлуатаційні потреби масованого хаотичного переміщення составів;

– у голові ешелонних порядків незмінно як таран один або кілька БЗП (БЛ); ведення завзятих затяжних боїв не передбачається – або супротивник відкидається раптовим ударом із ходу, або, якщо зустрінуто неприйнятний опір, кавалькада ешелонів ретирується за межі вогневого контакту, або взагалі йде із зони боїв;

– питанню прикриття тилу надавали мало значення.

Спостерігається масове будівництво імпровізованих БЗП, спричинене поточними завданнями. Споруджуються вони незалежно різними людьми за дуже різних можливостей щодо шпал, деревини, рейок, металу, піску, щебеню тощо. Створюються БЗП (БЛ) з “бронеплощадками”, що являли собою вантажні (товарні) напіввагони (вагони, платформи), на яких у головній частині влаштовувалася подоба гарматного барбета (назвемо його “гарматний дворик”) і встановлювалася польова артилерійська система, а в центральній частині й на кормі розміщували бліндаж (каземат); як варіант – на кінцях площадки – по гарматному барбету, в центрі – бліндаж.

Це ж притаманне й для наступного етапу – введення на територію України німецьких й австро-угорських військ. Із метою забезпечення високого темпу просування, німці звернулися до такого імпровізованого бойового засобу, як БЛ: платформа з польовою гарматою і блінда

<

Другі Зарембівські читання

жем, паровоз із 4 кулеметами на тендері, а також вагон, у якому розміщувався піхотна чота і група ремонтників. Командував БЛ досвідчений офіцер, що перебував, зазвичай, біля гармати. Широко використовуючи й швидко перекидаючи БЛ, німецьке командування тримало під контролем величезну територію. Як наслідок – відхід червоних бойових формувань (більшовики, ліві есери, анархісти) в напрямку, головним чином, Воронежа й Царицина. В останньому концентрується значне число імпровізованих БЗП (БП) і БЛ. Тут склалася своєрідна військова сукупність [6–8] – є що захищати, є кому захищати і є чим захищати.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


По-перше, Царицин – це комунікаційний центр, місце перетину залізничних і водних шляхів, що зв’язують Нижнє Поволжя з Північним Кавказом і Україною, центральними районами, Москвою й Петроградом, Уралом і Середньою Азією. До міста сходилося кілька магістральних шляхів із півночі, заходу й півдня (Волго-Донська, ГрязеЦарицинська, Царицин-Тихорецька й Царицин-Лиха залізниці), утворюючи кільцеву гілку, яка створювала винятково зручні умови для використання БП. Спираючись на неї можна було здійснювати оперативний маневр адекватно бойовій динаміці, стрімко створюючи бронепоїздний кулак на загрозливих напрямках. Так з’явився приклад (досить рідкісного для часу громадянської війни) застосування БП як засобу стабільної оборони, причому масованого й високо активного.

По-друге, Царицин – кузня кадрів, пункт скупчення численного контингенту піонерів бронепоїздної справи з багатим, різнобічним і надзвичайно актуальним практичним досвідом; систематизації й аналізу цього досвіду, вироблення перших теоретичних схем і установок. Звідси – чудове розуміння специфіки бронепоїздної війни на найвищому рівні, творчий підхід до справи, надзвичайно ефективне використання БП, висока погодженість дій усіх ланок, розумна ініціатива командирів БП, виняткове розуміння своїх завдань бронепоїздними командами, їхній високий рівень згуртованості, гарна індивідуальна підготовка кожного бронепоїздника, зокрема.

Тут вперше з метою централізації керування й масованого застосування всі наявні бронеодиниці були об’єднані в армійську броньову колону під командуванням Ф.Н. Аляб’єва. З 23 БП, що перебували в 1918 р. на озбронні всієї Червоної Армії, – 15 діяли в районі Царицина [9].

По-третє, Царицин – техногенна (промислова) зона. У цьому випадку зазначимо лише 1) Металургійний завод “Урал-Волга” (або ДЮМО, або

Другі Зарембівські читання

т.зв. Французький завод (став до ладу в 1898 р. і був найбільшим у Поволжі) і 2) Царицинський гарматний завод (закладений у 1913 р. – найбільший артилерійський завод не тільки в Росії, але й у Європі). Спираючись на таку потужну базу, тут уперше розгорнули практично серійне будівництво типових БП і паралельно радикальну переробку й приведення “чужих” потягів до “царицинського стандарту”. Протягом 1918 р. обидва підприємства спільно побудували й обладнали 7 БП. Будівництво одного БП спочатку займало до 35 днів, потім – у міру набуття досвіду й створення технопарку – оснащення помітно прискорилося.

Майже всі БП 10-ї армії були або побудовані в Царицині, або в поблизу Царицина, або пройшли переустаткування на його заводах.

Для технічного обслуговування бронеколони на Царицинському гарматному заводі були створені майстерні “Цетроброні” ПівнічноКавказького військового округу – найбільша на півдні колишньої Російської імперії ремонтно-артилерійська й автобронева база.

Називати БП царицинської побудови типовими слід не стільки в проектному відношенні, скільки в концептуальному плані. Концептуальна єдність БПл царицинської побудови або тих, що пройшли тут переустаткування, очевидна: одногарматні (двохгарматних лише кілька); спрощений каземат на 2/3 або 3/4 довжини; брустверний захист гармати, іноді додатковий навіс для захисту гарматної обслуги. Явна перевага чотирьохвісних БПл. Розходження в характері бронювання помітні, але в деталях: два типи вирішення кулеметних амбразур, однакова номенклатура використаного для бронювання листового металопрокату, схожий радіус закруглення (крутість) перекриття казематів.

Матрицю характерних рис БПл царицинських БП дає Таблиця 1 (див.

Додаток). Проектуючи на неї “конструктивні” особливості макета БПл з Дніпропетровська, помітна не тільки повна концептуальна ідентичність за основним компоновочним рішенням (головний барбет, далі каземат), але й відповідність: 1-й БПл – БП “Грім”, 3-й БПл – БП “Чорноморець”, 2-й БПл – БП “2-й Таганрозький”, 2-й і 3-й БПл – БП “2-й Сибірський” за загальною архітектурою й кількістю осей бази.

Окрім того, із застереженням щодо розміщення гармати в напівбашті або башті, подібними були БПл БП № 106 – № 61 “імені ІІІ-го комуністичного Інтернаціоналу”, як і БПл конструкції Голяхівського (завод “Судосталь” у Новоросійську) [10]. Ще більшу подібність знаходимо

Другі Зарембівські читання

із БПл БП № 62 “Умремо або переможемо”. Згадані БПл конструкції Голяхівського знаходилися на озброєнні низки БЧ БП Добровольчої Армії під командуванням А.І. Деникіна й користувалися певною популярністю (в 1919 р. Їх було виготовлено близько 20 одиниць). Незважаючи на невідповідність стандарту РККА, ці БП – уже в якості трофев – перебували в резерві більше 10 років. Принаймні, на початку 1930 р. на складі № 60 перебувало 16 БПл конструкції Голяхівського [12]. Дивним виглядає те, що БПл, збудовані за більшовицької влади, авторства їх конструкції в назвах не відображали, в той час, як всі 16 БПл конструкції Голяхівського офіційно зберегли в назвах авторство полковника артилерії Добровольчої Армії.

Також можна говорити про широко відомий за радянського часу кінофільм “Людина з рушницею” (“Ленфільм”, 1938 р., сценарій Миколи Погодіна, режисер Сергій Юткевич, музика Дмитра Шостаковича), який увійшов до скарбниці радянського художнього кінематографа.

У фільмі знімалася когорта знаменитих радянських акторів: Павло Кадочников, Микола Черкасов, Борис Чирков, Марк Бернес, Микола Крючков, Михайло Геловані, Зоя Федорова, Борис Тенін, Максим Штраух.

Сюжет стрічки присвячений першим дням після Жовтневого перевороту в Петрограді й представляє художню інтерпретацію подій, пов’язаних із спробою військових під командуванням Керенського і Краснова прорватися у столицю й відновити владу Тимчасового уряду. В ході реальних подій у цій військовій операції на боці частин Краснова брав участь БП “Генерал Аннєнков”, побудований свого часу в Києві у Головних залізничних майстернях Південно-Західної залізниці, одна із бронеплощадок якого нині перебуває в експозиції музею бронетанкової техніки в м. Парола (Фінляндія). На боці червоних у боях брав участь “Броньовий поїзд Путилівської бойової дружини” (або “Путиловец № 1”, відомий більше у своїй другій іпостасі – “Путиловец № 2”).Pages:     | 1 |   ...   | 20 | 21 || 23 | 24 |   ...   | 39 |
 
Похожие работы:

«НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ ДО 75-РІЧЧЯ КАФЕДРИ ДУХОВИХ І УДАРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ НМАУ ІМ. П. І. ЧАЙКОВСЬКОГО Упродовж 21 – 23 жовтня 2010 року в Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського відбувались урочистості з нагоди 75-річчя кафедри духових і ударних інструментів. Під час святкування ювілею кафедри відбулися науково-практична конференція, конкурс молодих музикантів, майстер-класи та концерти. Це не тільки значна подія в житті Академії, а й важлива мистецька подія, яка вплине на...»

«УДК 371.214.(94) Інноваційні підходи до укладання навчальних програм для загальноосвітніх шкіл Австралії Олена Бондарчук У статті висвітлено сучасні реформаторські процеси в освітній галузі Австралії. Схарактеризовані головні етапи розроблення та впровадження австралійської національної навчальної програми для загальноосвітніх середніх шкіл. Розглянуто діяльність національного «Відомства у справах шкільного курикулуму», спрямовану на модернізацію змісту австралійської шкільної освіти з...»

«ПАВЛЮК ІГОР. Діагностика і прогностика брехні: Екскурси в теорію комунікації. – Львів: Сполом, 2003. – 80 с. Рец.: Крушельницька Л. Для чого крила тим, хто не вміє літати? [Стаття, де позитивно мовиться про книжку] // За вільну Україну. – 2003. – 14 жов.; Вербич В. Всеочищаюча любов та діагностика брехні // Сім’я і дім – Луцьк. – 2003. – 4 груд.; Кралюк П. Що робити, коли нічого змінити не можна? [Рецензія] // День. – 2004. – 24 бер.; Книга увійшла до кращих книг України за 2003 рік у номінації...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2013. № 52 УДК 37.015.324: 378.091 О.Д. ДЖУРА (доктор філософських наук, доцент, директор) Бурштинський енергетичний коледж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, м. Бурштин E-mail: Technikum@bur.if.ua ОСВІТНІ ТРАДИЦІЇ ЯК ЧИННИК ЖИТТЄТВОРЧОСТІ ОСОБИСТОСТІ Аналізується роль освіти, як чинника життєтворчості особистості в умовах сучасних викликів глобалізованого світу; виділено основні чинники цього процесу, їх...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Науково-методичний збірник ( Випуск ХХХ ) Слов’янськ, 200 УДК 371.13 ББК 74.202 Г.9 Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць. Випуск ХХХ. /За загальною редакцією В.І.Сипченка – Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ, 2006. – 198 с.Редакційна колегія: Сипченко В.І. – кандидат педагогічних наук, професор (відповідальний редактор). Гавриш Н.В. – доктор...»

«Лариса ЛЕВЧЕНКО АРХІВИ І АРХІВНА СПРАВА СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ: історія та організація Монографія Миколаїв «Іліон» УДК 94(73)1528/2013:930. ББК 79.33(7США)я9 Л НАУКОВИЙ РЕДАКТОР: М А Т Я Ш І. Б. – доктор історичних наук, професор РЕЦЕНЗЕНТИ: Б О Р Я К Г. В. – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України; Д У Б Р О В І Н А Л. А. – доктор історичних наук, професор, членкореспондент НАН України; П И Р І Г Р. Я. – доктор історичних наук, професор; П Р О Н Ь С. В. –...»

«УДК 001.891 © Дмитренко Т. О., Яресько К. В. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОЕКТУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ Постановка проблеми. Необхідним компонентом наукового дослідження є методологічні засади, які включають мету, завдання, об’єкт і предмет, філософські принципи, підходи і методи. Філософська методологія, як правило, представлена такими принципами: об’єктивності, наочності, науковості, історичності і логічності, активності суб’єктів дослідження, практики, детермінізму,...»

«Критика Київ 2008 РЕЦЕНЗІЇ Хоч важкий, та свій Kappeler Andreas, Der schwierige Weg zur Nation. Beitrge zur neueren Geschichte der Ukraine. Wien – Kln – Weimar: Blau, 2003. 216 S. Збірники статтей, невеликих досліджень одного автора, об’єднаних спільною тематикою, мають незаперечне значення для наукових студій. Часто такі книжки резюмують попередній досвід, порушують нові питання, уточнюють тлумачення. До найзначніших збірників з україністики без сумніву належить книжка Андреаса Каппелера...»

«ЛІНА КОСТЕНКО МАРУСЯ ЧУРАЙ Історичний роман у віршах ЯКБИ ЗНАЙШЛАСЬ НЕОПАЛИМА КНИГА Розділ І Влітку 1658 року Полтава згоріла дощенту. Горіли солом’яні стріхи над Ворсклою. Плавились бані дерев’яних церков. Вітер був сильний. Полум’я гуготіло. І довго ще літав над руїнами магістрату легенький попіл спалених паперів — всіх отих книг міських Полтавських, де були записи поточних судових справ. Може, там була і справа Марусі Чурай? Може, тому і не дійшло до нас жодних свідчень про неї, що книги...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгозн. бібліот. інф. технол. Ser. Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn.2010. Вип. 5. С. 304 –314 2010. Is. 5. P. 304 – 314 ПОВІДОМЛЕННЯ УДК 821.162.1-97.09“10/13” ГІМН ҐРЮНВАЛЬДСЬКОЇ ПЕРЕМОГИ НАД ТЕВТОНЦЯМИ: УКРАЇНСЬКІ АСПЕКТИ ДИСКУСІЇ ПРО ПОХОДЖЕННЯ ПАМ’ЯТКИ Ірина КМЕТЬ Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника, вул. Лисенка, 14, м. Львів, 79008, Україна, тел. (032) 276-77-53, ел. пошта: ira_kmet@yahoo.com Проаналізовано...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»