WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 15 | 16 || 18 | 19 |   ...   | 39 |

«ДРУГІ ЗАРЕМБІВСЬКІ ЧИТАННЯ Матеріали Других Всеукраїнських Зарембівських наукових читань: “Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції” м. Київ, 22 січня 2009 р. КИЇВ ББК ...»

-- [ Страница 17 ] --

Фінансовою базою досліджень були кошти міської ради Очакова; Турецького історичного товариства, за проектом якого проводилися роботи в 1997–1998 роках, а також спонсорська допомога. Роботи завжди знаходили підтримку у відділі культури міськради (начальник Л.А. Остапова) та керівництва Очаківського військово-історичного музею (директор Л.В. Пономар). Дослідження тривали з незначними перервами майже два десятиріччя, і підтвердили наявність на території історичної частини міста та його околиць численних залишків життєдіяльності населення різних хронологічних періодів – від античності до нового часу включно. Крім того, завдяки знахідкам широкого хронологічного діапазону як для античного (першої половини VІ– ст.

до н.е. – початок І тис. н.е.), так і для середньовічного й нового часу (ХІІ–ХІІІ ст. – ХVІІІ–ХІХ ст.), стало можливим говорити про заснування, час існування та типологію тривалих поселенських структур на території сучасного Очакова, зокрема, звернутися до питання про локалізацію укріплень античного Алектора [9], а також до проблематики, що стосується культурно-історичних коренів середньовічного осередку

– принаймні не пізніше ХІІІ–ХІV ст., можливо міського типу, яке передувало побудові містечка Менглі Гірея наприкінці ХV ст.

Другі Зарембівські читання

Відкриті експедицією залишки споруд на ділянці “Левада” були законсервовані й чекають на музеєфікацію. Важливо також відмітити, що шурфування у різних районах міста та стаціонарні дослідження дозволяють зафіксувати, попри всі руйнації, потужність культурного шару, яка коливається від 1–1,5 м до 4–5 м. Окрім того, виявлені понад 50 ознак підземного міста: ходів, галерей, окремих приміщень.

Таким чином, пам’яткоємне середовище сучасного Очакова містить досить значний комплекс пам’яток, музеєфікація яких могла би значно розширити туристичний сектор розвитку міста. В Очакові на сьогодні існує Військово-історичний музей ім. О. Суворова та Музей мариністичного живопису ім. Р. Судковського, наявні пам’ятники монументальної скульптури тощо; неподалік від міста знаходиться о. Березань, де досліджуються залишки найбільш давнього в Україні античного міста, збереглися рештки турецької фортеці, давньоруського поселення та могильника. Приваблюють також природні умови, історія засвоєння та фортифікації Кинбурнської коси, природно-рекреаціонні можливості Лагерної коси та інші місцевості очаківської периферії. До того ж і в самому Очакові, й на Чорноморському узбережжі біля міста розташована щільна мережа закладів санаторно-курортного лікування.

Рішенням Очаківської міської ради від 25.03.1999 р. затверджені межі історико-культурного заповідника й основних пам’яток історії, архітектури та культури, що знаходять ся на території міста. Були чітко визначені охоронні зони пам’яток історії, архітектури та містобудування, археологічних, розташованих на конкретних вулицях міста. Також установлено, що розміщення об’єктів будівництва та земельні роботи, які виконуються в охоронній зоні історико-культурного заповіднику (директор Г.Ф. Крикун), потребують узгодження, передбаченого чинним законодавством, у т.ч. із заповідником. Територія розповсюдження культурних залишків охоплює межі охоронних зон, зазначених Рішенням № 9 Очаківської міської ради від 25 березня 1999 р., і навіть, значно перевищує останні. Наприклад, розташування античних пам’яток узбережжя лиману, печер штучного походження, могильник у районі Воєнного порту й інші.

За інформацією Г.Ф. Крикун, згідно того ж рішення міськради визначені зобов’язання забудовників міста, які мають включати до кошторису будівництва кошти на проведення археологічних обстежень місць, де передбачається зведення споруд чи приміщень, а також у разі прокладання інженерних магістралей в охоронній зоні, що безумовно відповідає діючому законодавству України.

Другі Зарембівські читання

Також відповідно до ст. 32 Закону України “Про охорону культурної спадщини”, “на охоронюваних археологічних територіях, у межах зон охорони пам’яток, історичних ареалів населених місць, занесених до Списку історичних населених місць України, забороняються містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні, шляхові, земляні роботи без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини” [10]. Тому, будь-якому будівництву або іншим земляним роботам на території Очакова повинні передувати археологічні дослідження, які здійснюються за рахунок особи, яка має намір проводити певні роботи в межах охоронної зони.

На жаль, щільна забудова та руйнація культурного шару впродовж часу існування міста, зокрема, в ХІХ–ХХ ст. вже знищила багато історичних залишків, які могли пролити світло на походження Очакова, розкрити невідомі раніше або маловідомі сторінки його історії. Що до сьогодення, то не дивлячись на згадані рішення міськради, спостерігається у різних частинах історичного міста сучасне будівництво, що загрожує остаточним руйнуванням історико-культурного середовища міста, фактично унеможливлює створення музейних комплексів просто неба, розвиток туристичних маршрутів, збереження за Очаковом комплексного оздоровчого і туристичного значення, і – відповідно – позбавляє бюджет міста вагомого рядку надходжень, а отже, зростання добробуту його громадян.

З іншого боку, будівельні й інші земляні роботи є вкрай небезпечними стосовно життя мешканців Очакова – і місцевих жителів, і відпочивальників, які орендують помешкання у приватному секторі, переважно у районах прилеглих до рекреаційної смуги, узбережжя лиману та Чорного моря. Адже територія історичного міста співпадає з чисельними підземними ходами і галереями. Провалля у садибах і на вулицях міста неодноразово нагадували на надзвичайну небезпеку, що вимагає послідовного і ретельного обстеження підземного Очакова.

Сучасний розвиток Очакова як рекреаційного й туристичного центру зумовлює необхідність подальшого вивчення, охорони та розумного використання об’єктів історико-культурної спадщини, розташованих на його території й найближчій околиці, з-поміж яких надзвичайно важливими є пам’ятки археології. Подібний напрям у розвитку міста є прикладом поєднання природного й історико-культурного середовища, який може бути моделлю для існування інших міст: у Північному Причорномор’ї, Криму, карпатському регіоні, на Поділлі, Волині, Поліссі тощо.

_________________________

Другі Зарембівські читання

1. Заремба С. Памятка –це пам’ять народу, пам'ять людини // Нові дослідження памяток козацької доби в Україні, Вип. 7, – К., 1998. – С. 4–8; Булаєвська Н.І.

Пам’яткоохоронна діяльність Сергія Захаровича Заремби на Київщині // Перші Зарембівські читання. – К., 2007. – С. 20–21.

2. Отрешко В.М. Про основи економіки Березанського поселення // Археологія. – 1994. – №2. – С. 113.

3. Фабрициус І.В. Археологическая карта Причерноморья Украинской ССР. – К., 1951. – Вып. І. – С. 63–64.

4. Синіцин М.С. До питання про населення Північно-Західного Чорномор’я в IV–III ст.. до н.е. // Наукові Записки Одеського Педагогічного Інституту. – 1947. – Т. 8. – С. 149; Він же. Карта поселень і городищ між гирлами Дністра й Південного Бугу скіфо-сарматського часу // Наукові Записки Одеського Педагогічного Інституту. – 1955. – Т. 10. – С. 56.

5. Бураков А.В., Отрешко В.М., Буйских С.Б., Дудкин В.Н. Разведки Переферийного отряда Ольвийской експедиции // Археологические открытия 1975 г. – М., 1976. – С. 8–9; Вони ж. Археологические открытия 1976 г. – М., 1977. – С. 311; Крыжицкий С.Д., Буйских С.Б., Отрешко В.М. Античные поселения Нижнего Побужья (Археологическая карта). – К.,1990. – С. 18–19.

6. Назаров В.В. Гидроархеологическая карта черноморской акватории Украини. – К., 2003. – С. 55–56.

7 Цит. за: Фабрициус И.В. Археологическая карта Причерноморья Украинской ССР.

– К., 1951. – Вып. І. – С. 64.

8. Славін Л.М. Археологічні дослідження городищ, поселень та могильників // Археологічні пам’ятки УРСР. – Т. V. – К.,1955. – С. 127–150; Фабрициус И.В. Вказана праця. – С. 60, 63–65, 68, 71, 84–85.

9. Качарава Д.Д., Квирквелия Г.Т. Города и поселения Причорноморья античной епохи. “Мецниереба”. – Тбилиси, 1991. – С. 12–13.

10. Закон України про охорону культурної спадщини // Правова охорона культурної спадщини. Збірник документів. – К., 2006. – С. 153.

–  –  –


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У двадцяті роки найбільш інтенсивне кінематографічне життя в Украні відбувалося в Одесі, але після відкриття в 1928 р. в Києві кінофабрики центр української кіноосвіти вирішено було перемістити до Києва, де на базі Одеського державного технікуму кінематографії та кінофакультету Київського художнього інституту в 1930 р. було засновано Київський державний інститут кінематографії (далі – КДІК).

Другі Зарембівські читання

Новостворений кіноінститут планував готувати кінематографічні кадри саме для України – підтвердженням цього може слугувати примітка в оголошенні про умови прийому до КДІК – “заяви приймаються виключно з України” [1]. Це було якраз напередодні згортання політики українізації… Відразу після відкриття КДІК у штаті було 9 професорів, 24 доценти, 15 асистентів – разом 48 осіб, у 1932 р. педагогічний персонал складав 63 особи. Так, у різні роки тут викладали теорію режисури – М. Шпиковський, О. Гавронський, Л. Кулєшов, Б. Тягно, Ф. Лопатинський, кіносценарій – В. Ярошенко, історію західної літератури – М. Мухін, звукове оформлення фільму – професор І. Белза, історію кіно – М. Бажан, методологію навчального фільму – Г. Зельдович, операторське мистецтво – Д. Демуцький, Ю. Єкельчик, О. Панкратьєв, композицію кадру – І. Бохонов, фотографію – Л. Озеров, сценарну справу – В. Охрименко, Г. Авенаріус, В. Юнаківський, О. Корнійчук (останній викладав деякий час також режисерську роботу), роботу з кіноактором – Ф. Лопатинський, українську мову – Б. Антоненко-Давидович, історію світової драматургії та історію матеріальної культури – відомий поет і теоретик кіно Я. Савченко, невід’ємну частину тогочасного навчального процесу – політгодини – С. Гінзбург. Окрім того, не меншу роль у становленні молодих митців відіграв також професор С. Гіляров, відомий знавець світового образотворчого мистецтва, автор книг “Рафаель”, “О. Дом’є”, автор-укладач каталогу Музею Мистецтв ВУАН, він у КДІК читав історію мистецтв. Історію живопису викладала П. Кульженко, яка розглядала кінокадр як різновид зображального мистецтва. Її лекції були відомі мало не всьому Києву. Визначне місце в мистецькому становленні студентів КДІКу мав Л. Ревуцький, який викладаючи музикальну грамоту прищеплював молодим митцям любов до музики за допомогою творчого аналізу кращих надбань світового й українського мистецтва з відвідуванням Київського оперного театру, концертів і репетицій Державної академічної капели “Думка” (керованої її засновником Н. Городовенком) та звукових ательє Київської кінофабрики.

Одним із педагогів КДІК був О.П. Довженко. Навесні 1932 р. він разом зі студентами-практикантами та асистентам інституту посадив на території кінофабрики чудовий сад, зробив її чи не наймальовничішим місцем у Києві. Що не завадило йому, як не парадоксально, виступати за знищення Михайлівського Золотоверхого собору. У чому ж тут справа?

Другі Зарембівські читання

Олександр Довженко часто проводив лекції зі студентами КДІК у неформальній обстановці: в готельному номері та під час прогулянок Києвом. У першу чергу, він намагався навчити студентів бачити красу оточуючого світу, так, як бачив її сам. За спогадами Г. Григор’єва, О.П. Довженко разом зі студентами гуляв Києвом – “любив дуже Володимирську гірку, і ми з ним ходили туди. Завжди вихваляв дніпрову красу” [2].

Характерною особливістю педагогічного методу були лекції на лоні природи – “Олександр Петрович був переконаний, що природа вже сама позитивно впливає на виховання, підносить настрій, робить людину добрішою, сповнює ніжними почуттями” [3]. Ще на початку своєї педагогічної кар’єри, у Житомирському другому вищому початковому училищі (далі – ЖДВПУ) молодий учитель “у вільну годину неподалік від школи, у густому монастирському саду … зустрічався з учнями” [4]. Один із його житомирських учнів згадував, що О.П. Довженко “одним із дійових методів навчання й виховання вважав екскурсії … Він часто проводив … екскурсії на мальовничі береги річки Тетерів” [5].

Цікаву версію виникнення таких педагогічних пристрастей О.П. Довженка наводить В. Пригоровський: “Те, що Довженко стерігся говорити в класі, він висловлював у лісі, біля річки Тетерів чи на човнах” [6]. Зрозуміти, про що молодий учитель не бажав розповідати учням у класі, допомагають нещодавно розсекречені документи з архіву СБУ: «ДОВЖЕНКО (підкреслення і курсив у документі – авт.) в 1917– [19]18 р. був вчителем у Житомирі, висловлював себе прихильником націоналістичного, українофільського руху” [7]. Доказом того, що під час уроків на природі Олександр Довженко навчав з повагою відноситися до власної історії і культури можуть служити спогади Л. Рубінштейна [8] та П. Космінського [9].

Лекції в неформальній обстановці (на природі, у власній квартирі тощо) О.П. Довженко провадив протягом всього життя. Більшість спогадів його колишніх учнів друкувалися за радянської доби, а тому люди не могли розповісти про цей аспект педагогічної діяльності свого вчителя в повному обсязі. Підтвердженням цього може слугувати “Спомин про Довженка” О. Муратова, надрукований вже після отримання Україною незалежності [10].

Великий мрійник, Олександр Довженко любив перебудовувати, покращувати оточуючий світ не тільки у своїх фільмах – плани митця розповсюджувалися і на архітектуру. Свідчення про це знаходимо і в його авто

<

Другі Зарембівські читання

біографії 1939 р., і у спогадах С. Цибульник, Ю. Тимошенка й інших.

Так, наприклад, Г. Григор’єв розповідав про мрії вчителя зробити Контрактовий будинок філією історичного музею, відновити старий концертний зал.

Пригадувався й урок режисури біля пам’ятника Св. Володимиру [11].

Великий режисер (за спогадами Суламіф Цибульник) розповідав про плани перебудови Брест-Литовського проспекту; провадив лекції біля визначних місць Києва (Андріївської церкви тощо). Спілкування зі студентами КДІК відбувалося на кінофабриці, в інституті, а також – як уже зазначено – під час прогулянок містом.

Проте, жоден зі студентів не зміг повністю відновити текст хоча б однієї лекції. Цьому існує багато пояснень: перш за все, під час прогулянок неможливо конспектувати, по-друге, навіть ті студенти, які потім все-таки записували лекції за різних обставин (арешт, війна тощо) не зуміли їх зберегти.Pages:     | 1 |   ...   | 15 | 16 || 18 | 19 |   ...   | 39 |
 
Похожие работы:

«Плани семінарських занять І змістовний модуль Тема 1. Зміст, функції та історія країнознавства. Політична карта світу Семінар 1 Кількість годин – 2 Кількість балів за семінар: 2,5 – «відмінно», 1,7 – «добре», 0,8 – «задовільно». Об'єкт, предмет і головна задача країнознавства. 1. Функції країнознавства. 2. Базові поняття дисципліни. 3. Історія країнознавчої думки: 4. Вітчизняне країнознавство. 5.Теми рефератів: 1. Поняття держави в юриспруденції та географії. 2. Територіальні води держави....»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА Онищук Людмила Анатоліївна УДК 371.113: 331.101.4 ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ГУМАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ І-ІІ СТУПЕНІВ 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України Науковий консультант: доктор...»

«КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ТУРИСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ ГЛОБАЛЬНОГО ЕТИЧНОГО КОДЕКСУ ТУРИЗМУ матеріали XIІ аспірантських читань (30 жовтня 2012 р.) Київ – 2013 Сучасні тенденції розвитку та вдосконалення туристської діяльності в Україні в контексті концептуальних положень Глобального етичного кодексу туризму. Матеріали XIІ аспірантських читань. – К.: Вид-во «КУТЕП», 2013. – 310с. У збірнику...»

«Конституція – основа розвитку національного законодавства VІІІ міжвузівська науково-практична студентська конференція Класифікація юридичних наук як базисна доктринальна передумова удосконалення теорії держави і права УДК 340.11 Автор: Кравцова О., студентка гр. 4512 спеціальності «Правознавство» Науковий керівник: Коросташова Т., здобувач кафедри цивільного і кримінального права та процесу юридичного факультету Чорноморського державного університету ім. Петра Могили; Тунтула О., старший...»

«ISSN 2078-340Х. ІН О З Е М Н А ФІЛ ОЛ О Г ІЯ. 2014. ВИП. 126. Ч. 1. С. 206–217 IN O Z E M N A P H IL O L O G IA. 2014. IS. 126. PT. 1. P. 206–217 УДК 821. 133. 1 – 3. 09 ЕСТЕТИЧНА ПАРАДИГМА ЛІТЕРАТУРИ МЕЖІ ХХ–ХХІ СТ. Світлана Криворучко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м-н Свободи 4, Харків, 61077, Україна; e-mail: serka7@mail.ru, klass_plol@mail.ru У європейській літературі межі ХХ–ХХІ ст. сформувалася естетична парадигма, яка відрізняється від постмодерністської....»

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНИХ ФАХІВЦІВ УДК 37.06:331.5 Б. Р. Головешко СОЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ЛІДЕРСТВА І ЙОГО РОЛЬ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО СПЕЦІАЛІСТА З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У статті приділено увагу аналізу підходів до вивчення лідерства та лідерських якостей особистості. Запропоновано оновлений погляд на основні лідерські якості та лідерство як соціальне явище. Обґрунтовано важливість наявності лідерських якостей у спеціалістів з інформаційних технологій. Ключові слова:...»

«ПЕРІОДИКА ПІДКАРПАТСЬКОЇ ТЕРИТОРІЇ 1939-1944 рр. (матеріали до повної бібліоґрафії Федора Потушняка) УДК 821.161.2–1 (477.87) “Потушняк” Резюме. В статті розглядаються питання, пов’язанні з загальною ситуацією в Підкарпатті часів Другої світової війни (1939–1944) та історії періодики краю, котра до сьогодні за лишається невідомою широкому загалу читачів. Коротко охарактеризовано російськомовні газети “Русская Правда” та “Русское Слово”, педагогічний часопис “Народна Школа” та найпопулярнішу...»

«УКРАЇНСЬКИЙ ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ № № науковий збірник науковий збірник ЛЬВІВ — 2007 ІНСТИТУТ І. КРИП’ЯКЕВИЧА УКРАЇНОЗНАВСТВА ІМ. НАН УКРАЇНИ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ Український визвольний рух. — Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху, 2007. — Збірник 11. — 264 с. Збірник продовжує серію наукових публікацій документів, досліджень, спогадів та інших матеріалів, які розкривають різноманітні аспекти діяльності українського визвольного...»

«ХVІI Могилянські читання Регламент конференції Доповіді – 15 хв. (пленарне засідання – 20 хв.) Виступи в обговореннях – до 5 хв. Пленарне засідання 6 грудня, 1000–1300 Корпус № 25 (лекторій Заповідника) На конференції працюють секції: I. Історичні, історіографічні та джерелознавчі дослідження 6 грудня, 1400–1800 Корпус № 25 (лекторій Заповідника) 7 грудня, 1000–1400 ІІ. Археологічні дослідження 6 грудня, 1400–1800 Корпус № 19 (Українське товариство охорони пам’яток історії та культури) 7...»

«УДК 330.8:330. Історія економічної думки Довбенко М.В., д-р екон. наук Інститут відкритої політики (Київ) ЦИКЛІЧНІ ІНДИКАТОРИ А.БЕРНСА ЯК ОДИН З ІНСТРУМЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ Присвячено життю і науковій творчості талановитого дослідника ділових циклів А.Бернса (1904–1987), його композитним випереджувальним індикаторам, що вже майже 80 років залишаються основними у передбаченні циклів ділової активності. Підкреслено актуальність запропонованого ним визначення економічного циклу як...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»