WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 89 | 90 || 92 | 93 |   ...   | 104 |

«Закарпаття 1919–2009 років: історія, політика, культура / україномовний варіант українсько-угорського видання / Закарпаття 1919–2009 років: історія, політика, культура / україномовний ...»

-- [ Страница 91 ] --

Значний обсяг виробництва забезпечено за рахунок створення в 2002–2004 роках нових і реанімації старих підприємств (ЗАТ «Єврокар», ТОВ «ГроклінКарпати», ТОВ «Ядзакі Україна», ТОВ «Генкель-Ужгород», ТОВ «Мільтексшвейна фабрика»), розширення виробництва на ВАТ «Мукачівська трикотажна фабрика «Мрія», СП «Сандерс-Виноградів», СП «Фішер-Мукачево», ВАТ «Мукачівський завод «Точприлад», ТОВ «Матяш і Матяш», ЗАТ «Ужгородська швейна фабрика».

Значну частку у промисловому виробництві займає харчова промисловість.

У 2008 році у галузі харчової промисловості функціонувало 427 підприємств і виробництв, частка продукції яких займала 13,6% обсягу реалізованої продукції переробної промисловості. Проте, значний спад допущено у виробництві м’ясних, ковбасних виробів та обробленого молока. У зазначеному році вироблено 605,8 тис. т ковбасних виробів та 1513,0 тис. т обробленого молока, що відповідно у 2 та 1,9 рази менше ніж у 2003 році. В 1,4 рази знижено виробництво безалкогольних напоїв. Потужності з виробництва цільномолочної продукції використовуються на 3,2%, з виробництва плодоовочевих консервів на 46,0%, з виробництва м’ясних виробів на 17,4%. У 1990 році єдине в Закарпатті підприємство «Солотвинський солерудник» видобувало 900,0 тис. т солі, нині підприємство практично не працює:

у 2008 році видобуто 0,1 тис. т кам’яної солі.

Одним з пріоритетних напрямів розвитку економіки Закарпатської області є відновлення та розвиток діяльності підприємств легкої промисловості. У 2008 році функціонувало 243 підприємства легкої промисловості, однак 84,7% з них здійснювали переробку на давальницьких засадах. Ними перероблено третину загально обласного обсягу давальницької сировини, реалізовано продукції на суму 291,8 млн. грн., або в 1,5 рази більше ніж у 2004 році.

Одним із визначальних факторів сталого розвитку економіки та життєзабезпечення області є ефективне використання лісів та лісосировинних ресурсів. Закарпатська область з лісистістю 48,0% та розрахунковою лісосікою – 1037,7 тис. м в основному забезпечує деревообробні підприємства деревинною сировиною і зайнятість населення. Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства охоплює 18 держлісгоспів та 6 мисливських господарств. Обсяг продукції (робіт, послуг) лісового господарства у 2008 році становив 170919,5 тис. грн, або зріс проти показника 2000 року у 2,9 рази. В тому ж році заготовлено ліквідної деревини 953,4 тис. щільних м, що на 5,1% більше порівнюваного року. Контрастними є показники експорту-імпорту виробництва деревини та виробів з деревини: у 2008 році суб’єктами лісогосподарського комплексу області експортовано товарів на суму 48148 тис. дол. США., а імпортовано в область аналогічних товарів на суму 11112 тис. дол. США або відповідно в 1,8 та 3,2 рази менше показника 2004 року. Разом з тим, в область імпортуються такі вироби, які деревообробні підприємства раніше виробляли на місцях.

Як засвідчують наукові дослідження, одним з негативних факторів функціонування лісового господарства області є розпорошеність лісового фонду.

Станом на 1 січня 2008 року лісовий фонд розподілений між такими постійними 452 Розділ IV.

лісокористувачами: лісогосподарські підприємства Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства – 484,5 тис. га, підприємство «Закарпатагроліс» – 88,2, Ужгородське військове лісництво – 9,8, Закарпатський лісотехнікум – 3,7, Карпатський біосферний заповідник – 32,0, Національний природний парк «Синевир» – 32,3, Ужанський національний парк – 14,9 тис. га, які відповідно підпорядковані Державному комітету лісового господарства України, Міністерству аграрної політики України, Міністерству оборони України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству екології та природних ресурсів України.

Тому постає завдання реорганізації галузі, визначення єдиного державного господаря, який буде нести повну відповідальність за охорону, збереження, відтворення та ефективне використання всіх лісових ресурсів регіону.

2.3. Сільське господарство

Гідне місце серед усіх галузей господарства займає аграрна сфера економіки області. В аграрному комплексі зосереджено понад 40% основних засобів, зайнято 28,5% загальної кількості працюючих, виробляється 23,7% валової доданої вартості та 28,0% товарів народного споживання до загальної кількості. Поглиблюються процеси аграрної реформи. За період реформ змінилася структура і кількість виробників сільськогосподарської продукції.

Станом на 1 січня 2009 року в області функціонувало 1807 сільськогосподарських підприємств, в тому числі 15 державних. В краї реформовано 169 колективних сільськогосподарських підприємств. На їх базі створено сільгосппідпримства різних організаційно-правових структур ринкового типу, в тому числі 103 господарські товариства, 1652 селянські (фермерські) господарства, 18 приватних (приватно-орендних) підприємств, 7 кооперативів, 12 інших агроформувань.

У виробництві сільськогосподарської продукції посильну участь беруть 238,2 тисячі дворогосподарств населення.

У результаті здійснення аграрних реформ відбувся незворотний процес утвердження на селі механізмів приватної власності, формування ринкових форм господарювання. Виробництво валової продукції сільського господарства у 2008 році становило 2142,8 млн. грн. (у порівнянні з цінами 2005 року) або зросло більше ніж у 2000 році на 16,8%. Валовий збір зернових становив 316,4 тисячі т, що на 149,6 тисячі т більше ніж 2000 року. Середня урожайність зернових становила 36,8 центнера з гектара, або на 11,0 центнера вище ніж у 2000 році. Досягнуто зростання урожайності і валових зборів овочів та картоплі, відмічено стабілізацію виробництва основних видів тваринницької продукції – молока і м’яса. За аналізований період приріст виробництва м’яса становив 5,6, а молока 33,6 тис. т.

Вагому частку у виробництві продовольства займають особисті селянські господарства. У 2008 році господарства населення виробили валової продукції (у порівнянні з цінами 2005 року) на суму 2026,8 млн. грн. або 94,6% всієї виробленої валової продукції сільського господарства в області. Нині населення виробляє 91,1% картоплі, 97,7% овочів, м’яса (у забійній вазі) і молока відповідно – 93,6% та 98,5%. В останні роки в особистих селянських господарствах області практично

Закарпаття в роки незалежності України (до 2009 року)

стабілізувалася кількість утримуваного поголів’я худоби. Станом на 1 січня 2009 року населення утримувало 146,6 тис. голів великої рогатої худоби в т.ч. 104,4 тис.

корів, 253,2 тис. голів свиней, 113,6 тис. голів овець та кіз і 3052,2 тис. голів птиці.

Це забезпечує виробництво в області у розрахунку на одну особу 41 кг м’яса та 317 кг молока в рік.

Одним із негативних факторів господарювання в сільській сфері області є катастрофічне зниження внесення добрив під посіви сільськогосподарських культур.

Частка удобрених мінеральними добривами площ не перевищує 70,0% до потреби, а на кожний гектар посівної площі у 2008 році внесено по 84 кг мінеральних поживних речовин. Органічними добривами удобрено лише 0,3% площ, внесено на один гектар 0,5 т органіки або відповідно у 14,6 та майже у 25 разів менше ніж показника 1990 року.

Аналіз підтверджує, що певні успіхи, досягнуті в останні роки, в аграрному господарюванні області, рівень виробництва сільгосппродукції, ступінь її переробки не задовольняють зростаючі потреби продовольчої безпеки населення регіону. До того ж процеси реформування в аграрному секторі, і зокрема земельна реформа, не завершені. Вищезгадані проблеми виступають стримуючим фактором нарощування виробництва продовольства в розрахунку на особу населення.

2.4. Енергетика, транспорт і зв’язок

Закарпатська область повністю залежна від зовнішніх поставок енергоресурсів.

У 2008 році на виробничо-експлуатаційні потреби використано 361,6 тис. т умовного палива, що на 7,0% більше ніж у передньому році. Спожито 1671,9 млн. кВт, а виробляється 157,6 млн. кВт год. електроенергії або 9,4% до потреби. До того ж, втрати електроенергії в мережах загального користування становили 500,4 млн. кВт. год.

Перевезення вантажів усіма видами транспорту зросли з 14,7 млн. т у 2000 році до 20,5 млн. т в аналізованому році, перевезено 75,1 млн. пасажирів, з них 88,0% автомобільним транспортом. В області експлуатаційна довжина залізничних колій загального користування становить 606 км, з яких 260 км або 42,9% електрифікованих, а довжина автомобільних доріг з твердим покриттям – 3,3 тис. км.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Послуги зв’язку з року в рік постійно зростають. За 2008 рік надано послуг зв’язку на суму 596,0 млн. грн., що у 2,1 рази більше проти 2005 року. У діяльність пошти та зв’язку в аналізованому році вкладено 135,3 млн. грн. інвестицій в основний капітал, що в 1,6 рази більше порівнюваного року. На 100 сімей припадає 47 основних домашніх телефонів, проте потреба у домашніх телефонних апаратах у містах і районах області станом на 1 січня 2009 року становила 21,8 тис. одиниць.

–  –  –

За підсумками 2008 року порівняно з попереднім роком оборот роздрібної і оптової торгівлі, включаючи продаж товарів на ринках та підприємцями – фізичними 454 Розділ IV.

особами становив 9860,9 млн. грн., або зріс на 43,4% за аналізований період зовнішньоторговельний обіг. Показник зовнішньої торгівлі товарами та послугами у 2008 році сягнув 1285,3 млн. дол. США, що у 5,6 разів більше проти 2000 року, а сума імпорту становила 1912,2 млн. дол. США, тобто зросла у 10,1 рази. Однак, слід зазначити, що частка продажу товарів вироблених підприємствами на території регіону, у товарообігу торгової мережі становила в аналізованому році 67,1% і знизилася у порівнянні з 2000 роком на 11,7 пунктів.

Зовнішньоекономічна торговельна діяльність здійснювалася з партнерами із 103 країн світу. Серед них найвагомішими були Угорщина, Чеська Республіка, Німеччина, Словаччина, Австрія, Італія. Характерно, що зовнішня торгівля товарами з країнами, які межують із Закарпаттям (Угорщина, Словаччина, Польща, Румунія) за 2008 рік становила: експорт – 783,0, імпорт – 578,2 млн. дол. США.

Частка обсягу зовнішньої торгівля товарами з названими країнами складає 64,1% в загальному обсязі зовнішньої торгівлі і впродовж останніх років зростає. Для порівняння наводимо показники обсягів з країнами СНД: у 2008 році вони складали лише 42,6 млн. дол. США. Наведені дані ще раз засвідчують необхідність розширення вектору зовнішньоторговельних зв’язків господарських суб’єктів області, налагодження виробничих контактів з партнерами з країн СНД.

2.6. Інвестиційно-інноваційна діяльність та будівництво Певні здобутки економічного розвитку Закарпатської області тісно пов’язані з використанням інвестицій. У 2008 році сума інвестицій в основний капітал (у фактичних цінах) становила 3303,5 млн. грн. або зросла у порівнянні з 2000 роком майже в 10 разів. Найбільше інвестицій освоєно за рахунок власних коштів підприємств та організацій – 1024,4 млн. грн. (31,0%), кредитів банків та інших позик – 548,9 млн.

грн. (16,6%), за кошти Державного та місцевих бюджетів освоєно відповідно 372,1 млн. грн. (11,3%) та 185,1 млн. грн. (5,6%). За видами економічної діяльності 26,2% коштів вкладено у промисловість, 13,4 – у транспорт і зв’язок, 31,2% – в операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям.

Впродовж останніх років в економіку області зростають прямі іноземні інвестиції. На початок 2009 року в області функціонувало 773 підприємства з прямими іноземними інвестиціями. Сума залучених інвестицій становила 355,8 млн. дол.

США або 286,1 дол. у розрахунку на душу населення. Інвестиційні проекти у пріоритетних видах економічної діяльності області реалізують 18 суб’єктів підпримницької діяльності, де з початку реалізації проектів освоєно інвестицій на суму 77,1 млн. дол. США. У 2008 році залучено 70,6 млн. дол. США інвестицій, у тому числі іноземних – 17,8 млн., або 25,2% від загальної суми.

Значні інвестиційні кошти освоюють 16 суб’єктів господарювання Спеціальної економічної зони «Закарпаття». Станом на 1 січня 2009 року залучено інвестицій на суму 201,9 млн. дол. США, в тому числі 67,6 млн. дол. або 33,5% зовнішніх інвестицій.

Подальший економічний розвиток області вимагає реалізації завдань випереджаючого розвитку, який передбачає здійснення активної інвестиційної,

Закарпаття в роки незалежності України (до 2009 року)

структурної, інноваційної політики в основних напрямах економіки. Починаючи з 2000 року кількість промислових підприємств, які впроваджують інноваційнонвестиційні проекти зростає. У 2008 році 31 підприємство освоїло виробництво 22 інноваційних видів продукції, впроваджено 13 нових прогресивних технологічних процесів. Обсяг інноваційних витрат у промисловості склав за останні три роки 68,7 млн. грн., а обсяг реалізованої інноваційної продукції сягнув 152,0 млн.

грн. (у фактичних цінах).

Однак, у зв’язку з відміною Урядом України пільг інвесторам (2005 рік) у рамках існування спеціальних режимів інвестиційної діяльності в області (територія пріоритетного розвитку та Спеціальна економічна зона «Закарпаття»), які забезпечили динамічний ріст показників економіки області, 8 підприємств СЕЗ «Закарпаття»

призупинили реалізацію інвестиційних проектів загальною вартістю 159,0 млн.

дол. США і один проект території пріоритетного розвитку вартістю 3,0 млн. дол.

США, втрачено і скорочено 11850 робочих місць. Залишилися недофінансованими 14 інвестиційних проектів ТПР на суму 11,47 млн. дол. та 15 інвестиційних проектів СЕЗ «Закарпаття» на суму 163,6 млн. дол. США. Отже, активізація інвестиційнонноваційної діяльності суб’єктів господарювання Закарпаття вимагає серйозного удосконалення загальнодержавної законодавчої бази щодо реалізації іноземних інвестиційних проектів на території прикордонного регіону.

Спеціальна економічна зона «Закарпаття»

Джерело: www.ogrsez.uzhgorod.ua 456 Розділ IV.

У капітальне будівництво впродовж 2008 року вкладено 2231,7 млн. грн. На відміну від 2005 року капіталовкладення зросли втричі. Обсяги робіт, виконаних силами будівельних підприємств склали 667,8 млн. грн. (у фактичних цінах), приріст до попереднього року становив 176,0 млн. грн. Введено в дію 5 загальноосвітніх шкіл на 1380 учнівських місць, в тому числі в сільській місцевості 3 школи на 820 учнівських місць, 1 дошкільний заклад на 50 місць, закладів торгівлі на 30,0 тис. м торгової площі. Побудовано 64,8 км газових та 1,1 км водопровідних мереж.Pages:     | 1 |   ...   | 89 | 90 || 92 | 93 |   ...   | 104 |
 
Похожие работы:

«СУЧАСНІСТЬ Ю. Коломиєць: Поезії — У. Самчук: На білому коні — Б. Рубчак: Шукаючи справжнього культобміну, справ­ жнього Зерова і справжньої літератури — Недруковані переклади Ю. Клена — В. П. Стахів: Російський цинізм у Прибалтиці — Є. Врецьона: Клюб фальшивих грачів — І. Майстренко: Сторінки з історії Комуністичної партії України — П. Ю. Стерчо: Словацько-українські взаємини 1938-39 — P. JI. Хом’як: Віталій Коротич зблизька — Я. Рудницький: Республіка на горі — Критика і бібліо­ графія — 3...»

«ISBN 978-966-551-348-3. Дослідження з лексикології і граматики української мови, вип. 10, 2011 УДК 811.161.2'276.6(091) О. С. Боярчук З ІСТОРІЇ ЛЕКСИКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДІЛОВОЇ МОВИ (ВІДОМІСТЬ, ВІДОМСТВО) Викладено результати порівняльного аналізу перекладів лексем російської мови ведомость, ведомство, їхніх похідних і канцеляризмів, до складу яких входять ці лексеми, проведеного на матеріалі 23 російсько-українських діловодних та 5 російськоукраїнських загальномовних словників ХХ ст. Ключові слова:...»

«КИЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛIННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КИЇВСЬКА ОБЛАСНА БIБЛIОТЕКА ДЛЯ ДIТЕЙ 1909-2012 Серія Ювіляри Київщини ДУХОВНИЙ І ЖИТТЄВИЙ ПОДВИГ ТУПТАЛА ДАНИЛА САВИЧА (СВЯТИТЕЛЯ ДИМИТРІЯ РОСТОВСЬКОГО) (11.12.1651 28.10.1709) : методико-біобібліографічні матеріали Київ 2012 УДК 02 ББК 78.3 Д 85 Духовний і життєвий подвиг Туптала Данила Савича (святителя Димитрія Ростовського) (11.12.1651–28.10.1709) : метод.-біобібліогр. матеріали / Київ. обл. упр. культури і туризму, Київ. обл. б-ка для дітей ;...»

«ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ» ПРОГРАМА Міжнародної наукової конференції АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ: КОНФЛІКТИ ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 29 травня 2013 р. м. Київ РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: Реєстрація учасників: 9-00 – 10-00 Пленарне засідання: 10-00 – 13-00 Кава-брейк: 13-00 – 13-30 Робота секцій: 13-30 – 16-45 Підбиття підсумків 16-45 – 17-00 Доповіді на пленарному засіданні – до 15 хвилин Виступи на секційних...»

«ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ОБЛАСНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА ЗВІТ ПРО РОБОТУ ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА ЗА 2012 РІК Зміст. 1. Основні підсумки діяльності Обласного організаційно-методичного центру культури і мистецтва у 2012 році. стор. 3-4 2. Заходи з охорони та збереження нематеріальної культурної спадщини ООМЦКМ.. стор. 5-10 2.1. Робота з електронною версією фонду...»

«Валерій Степанков Кастрація національної історичної пам’яті, або Що передбачає проеКт нової Концепції виКладання історії УКраїни в шКолі* Народ, що не знає своєї історії, є народ сліпців О. Довженко Доборолися, добалакалися, Досварилися, аж гримить. Україно, чи ти була колись Незалежною хоч на мить Від кайданів, що волю сковують? Від копит, що у душу б’ють? Від чужих, що тебе скуповують? І своїх, що тебе продають? Л. Костенко Сучасна українська історична освіта переживає інтенсивний процес...»

«НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ імені Г.С.СКОВОРОДИ НАУКОВА БІБЛІОТЕКА Вчені Національної академії наук України Сергій Борисович Кримський Біобібліографічний покажчик (до 80-ліття від дня народження) Київ – 2010 УДК 01:1 ББК 91.9:87 (Кримський) К 5 Кримський Сергій Борисович К 58 Біобібліогр. покажч. / укладач О.Є.Лукащук, Л.В.Мелішкевич; авт. вступ. ст. П.Ф.Йолон. – К., 2010. – 36 с. – ( Сер.: “Вчені НАН України”), друге видання, доповнене. У цьому покажчику...»

«110 Наукові записки ТНПУ: Літературознавство Роман Купчинський у спогадах «Мої добрі знайомі» писав: «Вечорами Новіна цікаві речі оповідав: про Париж, у якому перебував, про Краків, де студіював філософію і мешкав у Богдана Лепкого. Одного разу заспівав нам свою мелодію до „Видиш, брате мій. І ніхто її не записав, вона слабша, як Лева Лепкого, але все таки цікава. Шкода, що пропала» [6]. З мелодією Леся Розлуцького Була випущена платівка. А вже потім Лев Лепкий опрацював варіант Леся...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка ФІЛОЛОГІЧНІ СЕМІНАРИ НЕОКЛАСИКИ І ФІЛОЛОГІЧНА МЕТОДОЛОГІЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА Випуск 17 Київ 2014 Рецензенти: д. філол. н., проф. І.П.Мегела Київський національний університет імені Тараса Шевченка д. філол. н., проф. Я.В.Вільна Київський національний університет імені Тараса Шевченка Рекомендовано вченою радою Інституту філології (протокол №8 від 25 березня 2014 року) У збірнику вміщено наукові студії учасників філологічного семінару...»

«ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Кафедра гімнастики ГІМНАСТИКА В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ для студентів 1 курсу напрям підготовки 6.010201 Фізичне виховання Лекцію склав: доцент Бубела О.Ю. “Затверджено” на засіданні кафедри гімнастики Протокол № 2013 р. Зав. каф., доцент Сосіна В.Ю. Львів –2013 Мета : 1. Дати характеристику гімнастики як одного з основних засобів фізичного виховання. Задачі : 1. Розкрити методичні особливості гімнастики. 2. дати характеристику засобам, які...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»