WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 104 |

«Закарпаття 1919–2009 років: історія, політика, культура / україномовний варіант українсько-угорського видання / Закарпаття 1919–2009 років: історія, політика, культура / україномовний ...»

-- [ Страница 2 ] --

2.4. Енергетика, транспорт і зв’язок (Михайло Лендєл, Неля Жулканич)........ 453 10

2.5. Торгівля і зовнішньоекономічна діяльність (Михайло Лендєл, Неля Жулканич)

2.6. Інвестиційно-інноваційна діяльність та будівництво (Михайло Лендєл, Неля Жулканич)

2.7. Розвиток підприємництва (Михайло Лендєл, Неля Жулканич)..................456

2.8. Розвиток соціальної сфери, охорона здоров’я (Михайло Лендєл, Неля Жулканич)

2.9. Екологічна політика (Михайло Лендєл, Неля Жулканич)

2.10. Туристично-рекреаційна діяльність (Федір Шандор)

3. Становлення відносин між Україною та Угорською Республікою............. 462

3.1. На шляху до порозуміння (Іванна Скиба)

3.2. Транскордонне співробітництво (Іванна Скиба)

3.3. Навколо пам’ятного знаку (Іванна Скиба)

4. Офіційна Угорщина та питання закордонних угорців:

приклад Закарпаття

4.1. Конституційні засади (Оршоя Мілован)

4.2. Змішана українсько-угорська комісія (Оршоя Мілован)

4.3. Угорська постійно діюча рада (Оршоя Мілован)

4.4. Закон про статус закордонного угорця (Оршоя Мілован)

4.5. Референдум про подвійне громадянство (Оршоя Мілован)

4.6. Угорські владні консультації (Оршоя Мілован)

4.7. Форум депутатів Карпатського басейну (Оршоя Мілован)

4.8. «Закордонні угорці у ХХІ столітті» (Оршоя Мілован)

4.9. Система підтримки зв’язків з етнічною батьківщиною (Оршоя Мілован)

5. Демографія та етнічна структура населення Закарпаття: демографічна політика, міграція, трудова міграція

5.1. Демографічна ситуація (Йосип Молнар, Стефан Молнар Д.)

5.2. Демографічна політика (Йосип Молнар, Стефан Молнар Д.)..................486

5.3. Національний склад населення (Йосип Молнар, Стефан Молнар Д.).....488

5.4. Територіальне розміщення етнічних груп (Йосип Молнар, Стефан Молнар Д.)

5.5. Рідна мова населення Закарпаття (Йосип Молнар, Стефан Молнар Д.)..497

5.6. Міграція (Йосип Молнар, Стефан Молнар Д.)

5.7. Трудові ресурси (Йосип Молнар, Стефан Молнар Д.)

6. Етнічні процеси на Закарпатті

6.1. До міжетнічної злагоди (Михайло Зан)

6.2. Національна історична пам’ять (Михайло Зан)

6.3. Національні мас-медіа (Михайло Зан)

6.4. Центр культур національних меншин Закарпаття (Михайло Зан)............507

6.5. Національно-культурні товариства (Михайло Зан)

6.6. Русинський сепаратизм (Михайло Зан)

7. Політичні об’єднання в Закарпатті

7.1. Загальні особливості еволюції партійної системи України (Юрій Остапець)

7.2. Партійна структура Закарпаття (1991–2009) (Юрій Остапець)............... 516

7.3. Етап перший: 1985–1990 роки (Юрій Остапець)

7.4. Етап другий: 1990–1996 роки (Юрій Остапець)

7.5. Етап третій: 1997–2002 роки (Юрій Остапець)

7.6. Етап четвертий: 2002–2004 роки (Юрій Остапець)

7.7. Етап п’ятий: 2005–2009 роки (Юрій Остапець)

8. Угорські організації в Україні

8.1. Товариство угорської культури Закарпаття (Оршоя Мілован)

8.2. Демократична спілка угорців України (Оршоя Мілован)

8.3. Колективні члени Демократичної спілки угорців України (Оршоя Мілован)

8.4. Товариство угорської інтелігенції Закарпаття (Оршоя Мілован)..............537

8.5. Асоціації органів місцевого самоврядування (Оршоя Мілован)...............538

8.6. Професійні представницькі організації (Оршоя Мілован)

9. Сучасний рівень освіти в Закарпатській області

9.1. Система освіти в Україні (Галина Розлуцька)

9.2. Дошкільна освіта (Галина Розлуцька)

9.3. Загальна середня освіта (Галина Розлуцька)

9.4. Професійно-технічна освіта (Галина Розлуцька)

9.5. Вища освіта (Галина Розлуцька)

10. Система угорськомовної освіти Закарпаття та деякі актуальні її виклики у 2009 році

10.1. Освіта національних меншин (Аттіла Папп З.)

10.2. Демографічні показники – виклики освіті (Аттіла Папп З.).................549

10.3. Правовий стан (Аттіла Папп З.)

10.4. Дошкільне виховання та навчання у діаспорі (Аттіла Папп З.)............554

10.5. Початкова та середня освіта (Аттіла Папп З.)

10.6. Вища освіта (Аттіла Папп З.)

11. Релігійні організації на Закарпатті у період незалежності України.........568

11.1. Православна церква (Віктор Кічера)

11.2. Греко-католицька церква (Віктор Кічера)

11.3. Римо-католицька церква (Віктор Кічера)

11.4. Реформатська церква (Віктор Кічера)

11.5. Інші релігійні громади (Федір Шандор)

11.6. Неорелігійні напрямки (Федір Шандор)

12

12. Культура, мистецтво, медіа

12.1. Державна політика у сфері культури (Роман Офіцинський)

12.2. Заклади культури (Роман Офіцинський)

12.3. Професійне і народне мистецтво (Роман Офіцинський)

12.4. Медійний простір (Роман Офіцинський)

12.5. Література (Надія Ференц)

13. Угорська культура і література: проблеми, пошуки, здобутки................. 597

13.1. Пошук нової ідентичності (Іван Пенцкофер)

13.2. Творці художнього слова (Іван Пенцкофер)

13.3. Розбіжність поглядів у сфері культури в ХХІ столітті (Іван Пенцкофер)

Хронологія подій 1991–2009 років (Юрій Остапець, Чілла Фединець)............... 607 Література

–  –  –

1. Поняття мовної політики

1.1. Термінологічне поле мовної політики (Світлана Мельник, Степан Черничко)

1.2. Основні етапи мовної політики (Степан Черничко)

1.3. Статус мов у різні історичні епохи (Степан Черничко)

2. Мовна політика Австро-Угорської монархії: приклад історичного Закарпаття

2.1. Етнополітичні процеси та питання державної мови (Чілла Фединець, Андріана Генці)

2.2. Основні засади освітньої політики (Чілла Фединець, Андріана Генці)....639

2.3. Державна політика мадяризації (Чілла Фединець, Андріана Генці)......... 643

3. Мовно-політичні устремління Чехословаччини (1918–1939 роки).............648

3.1. Міжнародно-правовий аспект (Степан Черничко, Чілла Фединець)....... 648

3.2. Національна політика держави (Степан Черничко, Чілла Фединець).....649

3.3. Мовні орієнтації (Степан Черничко, Чілла Фединець)

4. Мовна політика в часи територіальної ревізії (1938–1944)

4.1. Склад населення Регентського комісаріату Підкарпатської території (Степан Черничко)

4.2. Офіційна двомовність (Степан Черничко)

4.3. Питання «русинської» мови та граматики (Степан Черничко)................665

5. Мовна політика Радянського Союзу (1945–1991)

5.1. Мовна політика в Радянській Україні (Світлана Мельник, Степан Черничко)

5.2. Особливості радянської мовної політики на Закарпатті (1945–1991) (Світлана Мельник, Степан Черничко)

6. Мовна політика в незалежній Україні

6.1. Соціолінгвістична ситуація незалежної України (Світлана Мельник, Степан Черничко)

6.2. Мовна політика в Україні (Світлана Мельник, Степан Черничко)..........685

6.3. Характеристика соціолінгвістичної ситуації та мовної політики на Закарпатті (Світлана Мельник, Степан Черничко)

Хронологія подій 1918–2008 років (Степан Черничко, Чілла Фединець)............704 Література

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

УНІКАЛЬНІСТЬ ЗАКАРПАТТЯ В ЙОГО ІСТОРІЇ

–  –  –

Закарпаття – це історичний регіон, який знаходиться на межі єднання Північної, Східної та Західної Європи. Його геополітичне розташування внаслідок цього називають унікальним, оскільки край перебуває на перехресті не тільки економічних і торговельних шляхів, а й національно-культурних. Це завжди сприяло багатогранному міжнаціональному та міждержавному співробітництву.

Проблемам історичного розвитку Закарпаття останнім часом приділяється значна увага дослідників. Особливого значення вони набувають у контексті вивчення різноманітних сфер регіональної історії, покликаних уникнути стереотипні помилки, закладені догматичними підходами істориків минулого, політичними замовленнями, особистим суб’єктивізмом тощо.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Суспільно-політична історія Закарпаття ХХ століття є не тільки своєрідною, а й у деякій мірі повчальною. Важливо, що історія доводить бажання місцевого населення впливати на перебіг тогочасних подій. Незважаючи на багату історію, закарпатці тільки у ХХ столітті отримали можливість безпосередньо залучитися до суспільно-політичних процесів у регіоні й спробувати власними силами розбудовувати майбутнє.

Саме з початку ХХ століття розпочався реальний і ефективний розвиток Закарпаття. У цей час здійснюються перші спроби політизації закарпатського суспільства, формується нова політична свідомість краян. Впродовж століття регіон пережив цілу низку політичних, економічних, культурно-освітніх змін, які проявилися в процесі різнобічних елементів державотворення, становлення та занепаду різноманітних політичних режимів тощо. Це відображено й на офіційних назвах 16 історичного Закарпаття, що в тій чи іншій мірі відбивало специфіку політичного розвитку краю: Руська Крайна, Гуцульська Республіка, Підкарпатська Русь, Карпатська Україна, Підкарпатська територія, Закарпатська Україна, Закарпатська область. Специфіка суспільно-політичної еволюції закарпатського суспільства полягає в тому, що лише впродовж ХХ ст. воно було частиною щонайменше семи різноманітних за своєю суттю державних або напівдержавних утворень (АвстроУгорщина, Чехословацька Республіка, Карпатська Україна, Угорщина, Закарпатська Україна, Українська Радянська Соціалістична Республіка, Україна). А це відповідно вимагало адаптацію політичних інститутів краю до вимог тієї чи іншої політичної системи, яка щоразу поглинала досить слабо розвинуті й відносно стабільні крайові політичні підсистеми. Відтак, слід розуміти й вплив трансформаційних процесів на партійні та електоральні системи. Оскільки згадані вище державні утворення мали відмінні одну від одної політичні системи, в межах яких функціонували різноманітні політичні режими, то відповідно різними були й методи формування органів державної та місцевої влади.

Необхідно врахувати історичну своєрідність розвитку регіону, яка впливала на різноманітні політичні зміни за останнє століття. Тому, досліджуючи дану проблему, автори цієї праці виходили із певного аналізу окремих компонентів, які дають можливість об’єктивно змалювати комплексну картину суспільнополітичного розвитку Закарпаття. Символізм політичної історії Закарпаття ХХ століття в даному випадку полягає також у різкій еволюції, починаючи з відсутності політичних традицій, політичної культури і політичного лідерства, завершуючи сучасними інститутами політичної життєдіяльності.

Отже, у історії Закарпаття ХХ століття можна виділити декілька етапів. Вони починають еволюціонувати від періоду соціально-економічного й політичного становища краю на рубежі ХІХ–ХХ століть до розпаду Австро-Угорщини, закінчення Першої світової війни. Внаслідок політико-правового безсилля та соціальної нерівності жителі краю не мали можливостей ефективно боротися за свої політичні права. Одним із прикладів посиленого політичного гніту щодо місцевого населення з боку панівної нації стало обмеження виборчих прав (високий майновий і освітній ценз), свободи друку, зборів тощо. Крім того, виборчі процеси проходили в умовах жорсткого політичного терору (переслідування, арешти).

Участь закарпатців у діяльності загальнодержавних політичних партій, страйках була обмеженою. Найбільшою політичною проблемою очевидно була відсутність політичної еліти. Її роль виконувала національно-культурна інтелігенція (активність просвітителів), котра виконувала важливу функцію в процесі політичної соціалізації громадян.

У цей же час закарпатці перебували у пошуку державно-національної ідентичності.

Цей період був ще характерний національно-культурним пробудженням краян. Лише наприкінці Першої світової війни, внаслідок піднесення національновизвольного руху, посилення боротьби проти війни почалася змінюватися й політична обстановка в регіоні. Відбувалося поетапне зростання національної самосвідомості закарпатців, чому сприяв пошук шляхів національно-державного самовизначення. Участь у політичному самовизначенні закарпатської спільноти безпосередньо брала й закарпатська еміграція.

Процес утворення Чехословацької Республіки покликав мешканців краю активно включитися в суспільно-політичне життя і дав можливість у 20–30-х роках ХХ століття відчути себе справжніми господарями на своїй землі. Після юридичного оформлення закарпатських земель у складі нової держави відчутним стала демократизація суспільно-політичного життя. Здійснювалася поступова еволюція нової державної структури в Закарпатті та його інтеграція в політичну систему Чехословаччини. На практиці почалося становлення нової політичної еліти, представники якої висунули пріоритетне питання боротьби за надання краю дієвої автономії. Чехословацька політична система мала усі характерні риси демократичного суспільства, що перш за все виражалося в дієвості плюралізму, реалізації законодавчих основ, практиці політичного рівноправ’я. Впродовж 20–30-х років ХХ століття прояви політичного плюралізму набули ефекту безпосередньої участі в політичній еволюції держави її громадян. Підкарпатська Русь, як складова частина Чехословаччини, також опинилася в епіцентрі політичних перетворень, отримала внаслідок трансформації політичної системи можливості участі у державотворенні тощо. Процес залучення громадян до державного розвитку проходив через призму представницької демократії, посередниками якої виступали політичні партії. Багатопартійна система, яка мала як позитивні, так і негативні ознаки сприяла більш швидкому залученню народних мас до державної політики. І хоча проблем розвитку краю вистачало, саме в цей час було закладено чимало ментальних ознак закарпатців, які є характерними для них і сьогодні (толерантність, терпимість та ін.).Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 104 |
 
Похожие работы:

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ВИПУСК 107 ( ЧАСТИНА ІІ ) КИЇВ – 2012 Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 107. Частина IІ (у двох частинах). К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2012. – 226 с. У збірнику представлені наукові публікації за результатами міжвідомчої наукової конференції «Американістика у...»

«_Педагогічні науки_ УДК 373 Ю.М. Кравець ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ВЧИТЕЛЯ–СЛОВЕСНИКА У МЕТОДИЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ О.Р. МАЗУРКЕВИЧА У статті розглянуто зміст професійної спрямованості особистості, передумови і шляхи її формування, а також вимоги до професійної майстерності вчителя літератури, сформульовані свого часу першим академіком у галузі методики викладання української літератури – О.Р.Мазуркевичем. Ключові слова: зміст професійної спрямованості, вимоги до професійної майстерності,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ, МОЛОДІ та СПОРТУ УКРАЇНИ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Збірник наукових праць ( Випуск LVІІI ) Частина ІІ Слов’янськ – 2011 ISSN 2077–1827 УДК 371.13 ББК 74.202 Г. 94 Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. – Вип. LVІІI. – Ч. ІІ. Слов’янськ : СДПУ, 2011. – 243 с. Редакційна колегія: – кандидат педагогічних наук, професор (відповідальний Сипченко...»

«ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ УДК 37 (09) Н. В. ПРИЙМАС ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УЛАСА САМЧУКА Вивчено вплив «Просвіти» на формування світогляду У. Самчука. Досліджено його просвітницьку діяльність, напрямки якої охарактеризовано за життєвими періодами. Звернено увагу на внесок У Самчука у відродження та збереження українського шкільництва, участь у вирішенні питань освіти. Проаналізовано відображення діяльності «Просвіти» в автобіографічних творах У. Самчука. З’ясовано роль У. Самчука...»

«МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО УДК 784.9 : 78.03 С. В. ВИШНЕВСЬКА ВОКАЛЬНІ ЗАСАДИ АНСАМБЛЕВОЇ СПЕЦИФІКИ БАНДУРНОГО ВИКОНАВСТВА У статті розглядаються засади становлення ансамблевої специфіки бандурного виконавства через призму гуртового співу та його впливу на зміну співвідношення вокальних та інструментальних компонентів у бандурному мистецтві. Ключові слова: бандура, ансамбль, спів, вокальні стилі, репертуар. С. В. ВИШНЕВСКАЯ ВОКАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ АНСАМБЛЕВОЙ СПЕЦИФИКИ БАНДУРНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА В статье...»

«Донецька обласна державна адміністрація Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Д.В. Дюжев НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ Навчальний посібник Рекомендовано науково-методичною радою Донецького обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого...»

«Т. Б. Гриценко УКРАЇНСЬКА МОВА за професійним спрямуванням НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Київ “Центр учбової літератури” УДК 821.161.2’27(075.8) ББК 81.2Укр–9я7 Г 85 Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18 Г – 94 від 10.01.09) Рецензенти: Сологуб Н. М. – професор, доктор філологічних наук; Голубовська І. О. – професор, доктор філологічних наук; Безпаленко А. М. – доцент, кандидат філологічних наук. Гриценко Т. Б. Г 85 Українська...»

««ДОНЕЦЬКИЙ МЕМОРІАЛ» У 2007-2009 РОКАХ Опис діяльності громадської правозахисної організації «Донецький Меморіал» протягом 2007-2009 років, включаючи інформацію про джерела фінансування організації та структуру її витрат. «ДОНЕЦЬКИЙ МЕМОРІАЛ» У 2007-2009 РОКАХ Звіт про діяльність організації © «Донецький меморіал», “Донецький Меморіал” – громадська правозахисна історикопросвітницька організація. Виникла в Донецьку в 1989 році, перереєстрована у 1995 році, реєстраційне свідоцтво Серия А00 №...»

«НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЦЕНТР УКРАЇНОЗНАВСТВА ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА ЦЕНТР СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ІСТОРИКІВ ПРАВА АДВОКАТУРА УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ Матеріали Всеукраїнського круглого столу 25 січня 2013 року Київ – Тернопіль ББК...»

«УДК 387.172 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ Дмитриченко М.Ф., доктор технічних наук Язвінська О.М., кандидат історичних наук Актуальність проблеми. В контексті Болонського процесу, до якого Україна приєдналась у травні 2005 р., підвищення якості освіти розглядається як стратегічна мета кожного вищого навчального закладу. Актуальність проблеми детермінована новими пріоритетами у сфері...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»