WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 101 | 102 || 104 |

«Закарпаття 1919–2009 років: історія, політика, культура / україномовний варіант українсько-угорського видання / Закарпаття 1919–2009 років: історія, політика, культура / україномовний ...»

-- [ Страница 103 ] --

Процес утворення політичних партій у даний період відбувався наступним чином: нові політичні партії утворюються внаслідок розколів у вже існуючих партійних структурах; утворення партій адміністративним шляхом; ряд партій починають утворюватися і функціонувати як лобістські угрупування; партії-політичні проекти фінансово промислових груп та окремих осіб.

Отже, становлення партійної системи України можна охарактеризувати наступним чином: від однопартійності через атомізовану систему наявності великої кількості партій до системи поляризованого плюралізму. Основними 516 Розділ IV.

чинниками, які впливають на становлення партійної системи України, можна виділити наступні: характер трансформаційного конфлікту і роль старих еліт;

відсутність можливостей використовувати досвід «історичних партій»; незручне для формування партій інституціональне середовище (президенціоналізм, відсутність належної нормативної бази, специфіка виборчої системи тощо);

наявність традицій клієнталізму, патерналізму, регіоналізму.

Ці ж чинники впливали і на структуру партій Закарпаття. Крім того, аналізуючи особливості розвитку партійної структури краю, слід акцентувати увагу на регіональній специфіці розбудови партійної системи України. Йдеться про те, що в Україні дослідники виокремлюють 5 регіонів (Схід, Захід, Південь, Північ, Центр), кожний з яких має свою специфіку (історичні традиції, культурна спадщина, економічна структура, політичні уподобання тощо).

7.2. Партійна структура Закарпаття (1991–2009)

Аналізуючи розбудову партійної структури Закарпаття можна виокремити ряд етапів, пов’язаних із домінуванням тієї чи іншої партії в області. Визначальним чинником домінування політичної партії в області є партійна належність / партійна прихильність голів Закарпатської ОДА. Партійність голів ОДА, терміни перебування їх при владі подані в таблиці 9.

–  –  –

Таким чином, аналізуючи діяльність осередків політичних партій у Закарпатській області, слід акцентувати увагу на тих політичних партіях, які, насамперед, борються за голоси виборців та беруть активну участь у реалізації владних відносин, суспільно-політичному житті краю.

Закарпатським обласним управлінням юстиції станом на жовтень 2009 року було зареєстровано 137 обласних осередки політичних партій. Найбільша кількість обласних осередків політичних партій легалізується в області напередодні загальнонаціональних виборів – парламентських і президентських. Класифікацію обласних осередків політичних партій подано в таблиці 10.

У розвитку партійної структури Закарпаття можна виокремити п’ять етапів, які чітко ілюструють зміни в еволюції партійної структури краю.

7.3. Етап перший: 1985–1990 роки

На даному етапі домінуючою політичною силою в області залишалась Комуністична партія Радянського Союзу (КПРС). Але охоплені пафосом загальнодемократичних ідей, ініційованих Москвою, національна інтелігенція, а потім і народні маси піднімають ідею національного відродження. Саме вона стає лейтмотивом нових політичних сил. Прискорювачем політичної боротьби стала підготовка до виборів у республіканську і місцеві ради народних депутатів. Одними з основних засобів дії опозиції стають мітинги, силові методи тиску на владу.

Значну підтримку нові опозиційні лідери одержали за рахунок злюмпенізованої і маргінальної частини суспільства, що дозволило підсилити агресивність рухів.

Гасла на мітингах мали протилежний характер офіційній ідеології: альтернативою соціалізму поставлений капіталізм, інтернаціоналізму – націоналізм, державному червоному прапору – синьо-жовтий, чорно-червоний і т.п. Таким чином, початкова самоідентифікація рухів і політичних організацій в області відбувалася через пошук «ворогів».

Одними з перших національно-культурних товариств, створених у краї, стали:

Товариство української мови імені Т. Шевченка «Просвіта» (21 січня 1998 року), Товариство угорської культури Закарпаття (26 серпня 1989 року), Соціальнокультурне товариство румунів імені Джорджа Кошбука (22 лютого 1989 року), товариство «Меморіал» (жовтень 1990 року), Національно-культурне товариство німців Закарпаття «Відродження» та ряд інших. У 1989 році відбувається установча конференція Народного Руху України в Закарпатській області, а 5 листопада 1990 року зареєстрований перший альтернативний КПРС осередок політичної партії: нею стала Українська республіканська партія.

За підсумками виборів у Верховну Раду України (1990 рік) були обрані 11 народних депутатів від Закарпаття: Іван Габор, Михайло Волощук, Віктор Бедь, Ігор Еліашевич, Володимир Данчевський, Василь Шепа, Андрій Поличко, Іван Галас, Дмитро Кельман, Іван Герц, Іван Попович.

В обласну раду (120 чоловік) – 12 членів Народного Руху України (НРУ) (10%), 11 членів Товариства угорської культури (9,1%), 2 члени Соціально-економічного товариства румунів імені Дж. Кошбука (1,6%). Показові й деякі інші результати виборів

Закарпаття в роки незалежності України (до 2009 року)

в умовах конкуренції: в обласну раду були обрані 96 членів КПРС, 2 члени Всесоюзного Ленінського комуністичного союзу молоді (ВЛКСМ або Комсомол); 4 депутати у віці 30 років; 10 жінок; 91 українець (75,8%), 14 угорців (11,6%), 4 росіянина (3,3%), 2 румуни (1,6%), 2 євреї і 1 болгарин; один робітник і жодного колгоспника.

7.4. Етап другий: 1990–1996 роки

Це етап формування початкового політичного спектру в регіоні. Для даного етапу був характерним процес інституціоналізації політичних організацій у краї. Починаючи з 1990 року, поряд із функціонуванням різних рухівських структур та різного роду громадських організацій у регіоні розпочався процес конституювання обласних організацій загальнонаціональних партій. Процес утвердження партійного плюралізму в західних областях України відбувався не лише в напрямку створення нових опозиційних інституцій, специфікою регіону було відродження так званих «історичних партій», лідери яких неодноразово проголошували свою ідеологічну єдність із попередніми структурами. Саме тому до перереєстрації органами юстиції України політичних партій в області були зареєстровані і діяли переважно осередки національно-демократичних партій: Української республіканської партії (УРП), Української християнсько-демократичної партії (УХДП), Української консервативно-республіканської партії (УКРП).

У цей же час на Закарпатті виникають і перші квазіпартійні утворення:

Демократична ліга національностей Закарпаття та Українська народна рада Закарпаття (УНРЗ). До складу Демократичної ліги ввійшло сім національнокультурних товариств.

Блок УНРЗ був офіційно створений навесні 1992 року, а зареєстрований управлінням юстиції 26 січня 1994 року. До складу УНРЗ увійшли: НРУ, товариства «Просвіта» та «Меморіал», Українська республіканська партія (УРП), Демократична партія України (ДемПУ), Партія зелених України (ПЗУ), Народна партія України (НПУ). Головними програмно-цільовими установками організації стали: координація діяльності опозиційних політичних сил в області; побудова суверенної незалежної України без будь-яких національно-культурних автономій, вільних економічних зон.

Структурування політичних сил на лівому фланзі суспільно-політичного спектра почалося після серпневих подій 1991 року, в результаті яких Верховна Рада України видає постанови «Про тимчасове припинення діяльності Компартії України» (26 серпня) та «Про заборону діяльності Компартії України» (30 серпня).

Нішу колишньої комуністичної партії в області заповнили: Соціалістична партія України – 25 листопада 1991 року, Селянська партія України – 3 березня 1992 року.

Організаційне становлення цих партій в області відбулося за досить короткий термін. Після того, як ВР України прийняла постанову, яка дозволяла діяльність комуністичної партії (травень 1993 року), в області за досить короткий термін відбувається і структурування обласного осередку КПУ. Слід відзначити, що КПУ вдалося привернути значну частину прихильників. Соціальною базою партії стали безробітні, колишні члени КПУ, ветерани, робітники, колгоспники.

520 Розділ IV.

На даному етапі становлення партійної структури краю починається й інституціоналізація центристських партій. Такими партіями в області були: Українська селянська демократична партія (УСДП) – 15 січня 1991 року, Демократична партія України (ДемПУ) – 28 червня 1991 року, Партія Демократичного відродження України (ПДВУ) – 27 вересня 1991 року, Соціал-демократична партія України (СДПУ) – 1 листопада 1991 року. Центристські партії мали досить слабкий вплив як на населення краю, так і на перебіг політичних процесів у області.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Крім вищевказаних, до центристських партій можна віднести і Партію зелених України (ПЗУ) – 24 травня 1991 року, процес структуризації якої в області, її впливовість, пов’язані з вирішенням екологічних проблем (закриття Мукачівського аеродрому, припинення будівництва Пістрялівської радіолокаційної станції, заборона вирубувати ліси та ін.).

Не відзначалися впливовістю в області і партії ліберального спрямування: Ліберальна партія України (ЛПУ) та Ліберально-демократична партія України (ЛДПУ), зареєстровані відповідно 10 жовтня 1991 року та 17 липня 1992 року. Головні причини їх низького рейтингу в області – це відсутність соціальної бази (середнього класу) та орієнтація на союз із Росією.

Суттєва ознака становлення партійної структури області на даному етапі – вагомий вплив на процеси інституціоналізації громадсько-політичних структур церкви. Релігійні організації в цей період стали одними із найбільш впливових сил і мали найбільшу підтримку населення. Найвищу активність на Закарпатті виявили представники двох церков: руської православної (потім розділилася на українську автокефальну і російську православну) і греко-католицької. Грекокатолицьку церкву активно підтримували на той час лідери НРУ, УРП, УКРП, товариство «Просвіта» та ін. Православну церкву підтримували органи влади. З метою захисту інтересів православної церкви (перш за все від греко-католиків і сил, які стоять за ними) було засноване Товариство православних Карпатського краю імені святих Кирила та Мефодія.

Незважаючи на велику кількість різних партійних угрупувань, які заявили про себе в області напередодні парламентських виборів 1994 року, жодне з них не стало достатньо впливовим. З 154 кандидатів у народні депутати лише 6 були висунуті політичними партіями. Загалом же електоральний простір області був чітко структурований на лівих, правих, центристів та незалежних (безпартійних) кандидатів, і виборцю нескладно було робити свій вибір.

Результати виборів показали, що незважаючи на те, що партії національнодемократичного спрямування були створені в області одні із перших, вони мали незначний вплив на електорат.

7.5. Етап третій: 1997–2002 роки

Цей проміжок часу пов’язаний з інституціоналізацією центристських партій у партійній структурі області. Засвоєнню центристськими партіями електорального простору сприяла зміна балансу впливів у регіоні. В умовах біполярності суспільства та політичної невизначеності більшості населення, тяжіння до третьої,

Закарпаття в роки незалежності України (до 2009 року)

центристської врівноважуючої сили виглядає природним процесом. Йдеться перш за все про обласні осередки НДП, АПУ та СДПУ(о).

У цей період відбуваються вибори до ВР України, органів місцевої влади (1998 рік) та вибори Президента України (1999 рік). На парламентських і місцевих виборах у Закарпатті впевнену перемогу отримує СДПУ(о). Це був початок політичного тріумфу цієї партії в області, який тривав до кінця 2004 року.

Загалом вплив СДПУ(о) в області починається з призначення головою ОДА в липні 1995 року Сергія Устича (в майбутньому – голова обласного осередку СДПУ(о)). Однак у травні 1999 року Президент України призначає головою ОДА знову ж таки члена СДПУ(о) В. Балогу. Невдоволений жорстким керівництвом СДПУ(о) він вступає в конфлікт із партією, виходить з її лав і оголошує про «департизацію органів влади». Довибори обласної ради 12 червня 2000 року у 8 округах області показали, що СДПУ(о) втрачає свої лідируючі позиції.

Згідно з даними Закарпатського обласного управління статистики, наведеними в аналітичному виданні «Об’єднання громадян на Закарпатті у 1998 році», в регіоні на цей час діяв 151 осередок політичних партій при загальній чисельності членів різних партій 35 тисяч 686 чоловік, що становить 3,2% виборців. 4% бар’єр голосів виборців у Закарпатській області в 1998 році подолали 6 партій:

1) СДПУ(о) – 31,7%; 2) НРУ – 7,19%; 3) КПУ – 6,64%; 4) НДП – 6,27%; 5) ПЗУ – 5,4%; 6) ПРП – 4,88%. Найвищий рейтинг у регіоні мала СДПУ(о). Виборці області в основному голосували за центристські сили. Питома вага голосів за центристські партії становила 63,39%.

За списками політичних партій до ВР України були обрані: Василь Шепа (НРУ), Іван Баранчик (СПУ), Іван Мигович, (КПУ). В мажоритарних округах перемогу отримали: Нестор Шуфрич (СДПУ(о)), Григорій Суркіс (СДПУ(о)), Віктор Медведчук (СДПУ(о)), Микола Ковач (ТУКЗ), Віктор Жердицький.

Вибори-98 показали, що партії, які нашвидкуруч були створені напередодні виборів, не мали серйозної електоральної підтримки в області. Винятком є Партія зелених України (ПЗУ) та Партія «Реформи і Порядок» (ПРП). ПЗУ досягла значних успіхів завдяки тому, що в ході виборчої кампанії підкреслювала свою рівновіддаленість від усіх ідеологій. Вона привернула увагу тих виборців, які бажали брати участь у голосуванні, але не хотіли пов’язувати себе з жодною політичною силою. Завдяки такій позиції їм вдалося отримати 5,4% голосів закарпатців. Партія «Реформи і Порядок», яка є партією молодих реформаторів, а її лідер є вихідцем з області і досить тривалий час займав високі урядові посади, саме за рахунок цього зуміла набрати 4,88% голосів виборців.

Рівень партійної ідентифікації в області становив 62,96%, тобто саме така кількість виборців у ході голосування обрала ту чи іншу партію.

–  –  –

У даний період в області відбуваються наступні важливі події, які мали вплив на структуризацію партійного простору: парламентські, місцеві вибори (2002) та вибори Президента України (2004).

522 Розділ IV.

Головою Закарпатської ОДА після звільнення Віктора Балоги був призначений Геннадій Москаль, котрий підтримував на виборах Виборчий блок (ВБ) «За єдину Україну», що звичайно дало свої позитивні результати на виборах.

Загалом же на цьому етапі боротьбу за впливовість в області вели наступні 4 політичні сили: ВБ «За єдину Україну», ВБ Віктора Ющенка «Наша Україна», ВБ Юлії Тимошенко та СДПУ(о).Pages:     | 1 |   ...   | 101 | 102 || 104 |
 
Похожие работы:

«1941-й РІК НА ПОЛТАВЩИНІ: ЛЮДСЬКИЙ ВИМІР ТРАГЕДІЇ ТА ГЕРОЇЗМУ Головне управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського 1941-й РІК НА ПОЛТАВЩИНІ: ЛЮДСЬКИЙ ВИМІР ТРАГЕДІЇ ТА ГЕРОЇЗМУ Збірник статтей за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції (28.09.2011р.) Полтава – 2011 1941-й РІК НА ПОЛТАВЩИНІ: ЛЮДСЬКИЙ...»

«Міжнародний семінар “Роль релігійних громад в управлінні об’єктами всесвітньої спадщини” Голови і модератори Редакційного Комітету (головний та секційні доповідачі) Голова Міжнародного семінару: Михайло Кулиняк, Міністр культури і туризму України Головний координатор Міжнародного семінару: Владислав Корнієнко, радник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Головний доповідач Міжнародного семінару: Юкка Йокілехто, спеціальний радник Генерального...»

«Вступ Я уперше приїхав до України далекого жовтня 1985р., для участі в конференції Комітету Державного Планування у Києві, організованій ООН. Після Москви, Київ справив на мене дуже гарне враження – він був зеленішим, чистішим та більш упорядкованим; вечорами люди прогулювалися Хрещатиком, головною вулицею, і їхня дружня привітність вражаюче контрастувала з грубими та неввічливими москвичами. І хоча люди на вулицях, в основному, спілкувалися російською, той, хто опинився тут, одразу ж відчував,...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2012. – №2(6) УДК 929 : 342(477)-057.4 (092) 19/20 В. П. Яремчук доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії (Національний університет Острозька академія) ІСТОРИК УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА ЛЕВ ОКІНШЕВИЧ1 Одним із найбільш талановитих і самобутніх істориків України ХХ ст. був ст. Лев Олександрович Окіншевич (Окиншевич) (1898-1980). Не підлягає сумніву, що він належав до зірок першої величини в когорті блискучих вчених...»

«УДК 371.035 Ю. Ю. Агапов, асистент (Житомирський державний університет імені Івана Франка) ІНДИВІДУАЛЬНІ ФОРМИ ПРИВАТНОЇ ОСВІТИ НА ВОЛИНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) У статті представлено сутнісну характеристику поняття домашньої форми освіти як складової приватної освіти на Волині. Охарактеризовано зміст, форми та методи домашнього навчання і виховання на Волині у хронологічних межах дослідження; вимоги, що пред'являлися до наставника або вчителя з боку уряду, громадськості і...»

«АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ Жадько Віктор Олексійович УДК [130.12:316.61] (043) ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ У СИСТЕМІ ДУХОВНОГО СВІТУ ОСОБИСТОСТІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук КИЇВ – 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі філософії освіти Національного педагогічного університету імені...»

«Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації Харківська обласна універсальна наукова бібліотека КРАЄЗНАВЧА КНИГА ХАРКІВЩИНИ Анотований каталог видань Харків ХОУНБ 201 ББК 91.11 (4Укр–4Хар) К 7 Краєзнавча книга Харківщини 2011 [Текст] : анотований каталог видань / Упр. культури і туризму Харк. облдержадмін., Харк. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.: Н.І.Грайворонська, Л.М.Конопля. – Х. : ХОУНБ, 2012. – 73 с. : іл. Анотований каталог інформує читачів про книги...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЗБІРНИК ( ВИПУСК ХХХІІІ ) Слов’янськ, УДК 371.1 ББК 74. Г.9 Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць. Випуск ХХХІІІ. /За загальною редакцією В.І.Сипченка – Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ, 2006. – 232 с. Редакційна колегія: Сипченко В.І. – кандидат педагогічних наук, професор (відповідальний редактор). Гавриш Н.В. – доктор...»

«Електронний бюлетень Твій вибір – 2010 Позиції кандидатів у президенти України щодо політичного формату безпекового союзу Випуск № Автори: Світлана Конончук, Олег Ярош Зміст I. Вступ....II. Військово-політичний курс України у 1991–2004 роках: становлення Північноатлантичної перспективи в документах держави. III. Військово-політичний курс України у 2005-2009 роках: безпекова політика на роздоріжжі... IV. Проблеми безпекової політики в програмах кандидатів на посаду Президента України в...»

«Історія УДК: [94(470+571):614.885] «1867-1914» доктор історичних наук, професор, Ореховський В.О. Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету РОСІЙСЬКЕ ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА: ВИНИКНЕННЯ, СТАНОВЛЕННЯ, ЕВОЛЮЦІЯ СТРУКТУРИ (1867-1914 рр.) Охарактеризовано передумови виникнення Товариства Червоного Хреста у Російській імперії. Розглянуто управлінську вертикаль Товариства (Головне Управління – окружні та місцеві управління –...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»