WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 98 | 99 || 101 | 102 |   ...   | 104 |

«Закарпаття 1919–2009 років: історія, політика, культура / україномовний варіант українсько-угорського видання / Закарпаття 1919–2009 років: історія, політика, культура / україномовний ...»

-- [ Страница 100 ] --

На зміну чисельності населення значно впливає міграція. Міграційний баланс Закарпаття за часи незалежної України, на відміну від попереднього радянського періоду, був від’ємний. За рік у середньому з області виїхало на 2,5 тис. чоловік більше, ніж прибуло (Рис. 7). У 1990 роках минулого століття процес міграції та міграційний відтік населення відчутніше торкався більш мобільного міського населення. Але починаючи з 1999 року, відповідно до частки всього населення, у міграційному скороченні сільське населення також стало переважати. В 2007 році процес зменшення збутковості міграційного балансу, який спостерігався за останні роки, прискорився, а значення міграційних втрат населення склало 1,5 тисячі чоловік.

–  –  –

Джерело: Головне управління статистики у Закарпатській області (2002–2008).

Міграція має значний вплив на віково-статевий склад населення. В 2007 році 62,4% всіх мігрантів складали чоловіки, 48,9% належало до молоді 15–28 років (Рис. 8). Переважання чоловіків пояснюється тим, що серед причин міграції провідні місця займають працевлаштування та військова служба. Домінування молодих вікових груп пояснюється, разом зі згаданими, такими факторами міграції, як оформлення шлюбу та навчання. Таким чином, від’ємний міграційний баланс зменшує частку молоді та чоловіків у населенні області.

У 2007 році в поселення Закарпаття прибуло 9.622 мігранти, проти 11.187 вибулих, у результаті міграційне сальдо складало – 1.565 чоловік. Якщо порівняти показники міграції в перерахунку на 1000 чоловік, то міграційна активність у Закарпатті була найнижчою серед регіонів України. Більшість переселенців (6.646 чол.) змінили місце проживання в межах області. З інших регіонів країни прибуло 2.674, з-за кордону – 302 чол. (з них 225 чол. з країн СНД), в той же час в інші області України переселилось 3.746, а за кордон – 795 чол. (229 – у країни СНД). Міжрегіональна міграція була найбільш активною в напрямку Львівської та Рівненської областей, а також столиці України. Аналізуючи розподіл мігрантів за країнами виїзду, виявляться, що лідерами залишаються Угорщина (35,3% емігрантів у 2007 році виїхали туди), Росія (27,9%), Чехія (13,5%), США (10,7%) і Німеччина (7,0%).

Як і по всій Україні, після розпаду СРСР, викликана економічною кризою, трудова сезонна міграція задіяла значно більші маси на Закарпатті, ніж постійна міграція. Традиції трудової міграції сягають радянської епохи: із марамороських районів із надлишками робочої сили в літній період у Росію та до Східної України відправлялась велика кількість сезонних робітників на сільськогосподарські роботи та будівництва. Після здобуття Україною незалежності, через значне скорочення кількості робочих місць, полегшення умов виїзду та кращі можливості заробити, багатьох привабило працевлаштування за кордоном.

502 Розділ IV.

–  –  –

90-94 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

–  –  –

90-94 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

–  –  –

Основна маса мешканців Закарпаття, які працевлаштувалися за кордоном у 1990 роках минулого століття, вибрали якогось одного з близьких західних сусідів, в основному Угорщину, Словаччину та Чехію. В новому тисячолітті, паралельно з підйомом російської та української економіки, все більше закарпатців (головним чином будівельників) знаходять роботу у великих містах цих країн, що інтенсивно розбудовуються. За останні роки економічне піднесення торкнулося і Закарпаття, створено багато нових робочих місць, у першу чергу на заході області, в районі Ужгорода, Мукачева та Берегова, що повернуло додому частину трудових мігрантів. Поки що не зрозуміло, як світова економічна криза, яка почала розгортатися восени 2008 року, вплине в подальшому на трудову міграцію.

Трудова міграція у зв’язку з її частковою нелегальністю важко піддається статистичному обліку, тому маємо тільки оцінки щодо кількості осіб, які задіяні в ній.

Згідно з ними, в перші роки нинішнього тисячоліття, коли міграція була найбільш інтенсивною, чисельність закарпатців, які працювали за межами області, перевищувала 100 тис. чоловік.

5.7. Трудові ресурси

Чисельність економічно активного населення Закарпаття в 2007 році становила 584,6 тисячі чоловік, та її кількість поступово зменшувалася паралельно із зменшенням загальної кількості населення. 54,0% економічно активного населення складали чоловіки. Причинами переважання чоловіків були нижчий пенсійний вік жінок, а також вища частка жінок, зайнятих у домогосподарстві. Зайнятість у розрахунку на вікову категорію 15–70 років серед чоловіків складала 66,4%, а серед жінок – 72,9%. Рівень зайнятості серед представників обох статей був найвищим у віковій групі 35–39 років: для сильної статі – 87,1%, для прекрасної – 77,3%.

З числа зайнятих 33,1 тисячі (6,0% всіх зайнятих) були пенсійного віку. Основну масу працівників пенсійного віку складали жінки, їх частка становила 71,6%. 38,2% економічно активного населення були мешканцями міських поселень, що дещо перевищувало 37,1-відсоткову частку міського населення в загальній її кількості.

Кількість зайнятих у 2007 році була 547,6 тисячі, а в той же час 37 тисяч чоловік стояло на обліку безробітних у центрах зайнятості. Таким чином, у цьому році рівень безробіття складав 6,3%. Статева структура безробітних істотно не відрізнялась від відповідного показника всього економічно активного населення: 53% тих, хто шукали роботу, складали чоловіки. Несподівано, але більша частина зарестрованих безробітних (61,6%) мешкала у містах. Проте це не означає, що явище безробіття більше торкається міського населення (скоріше навпаки), річ у тому, напевно, що серед безробітних, які проживають у містах, набагато вища частка тих, хто вважали важливим зареєструватися в центрах зайнятості.

Кількість найманих працівників у згаданому році була 213,7 тисячі. Тенденція підвищення даного показника розгорнулася після 202,7-тисячного мінімуму 2004 року (ще не відомо, як світова економічна криза, яка бере початок восени 2008 року, вплине на неї). Статистичні дані вказують на значні географічні відмінності:

кількість найманих працівників у містах пропорційно до чисельності населення 504 Розділ IV.

в кілька разів перевищує відповідні показники в сільських районах. Чисельність найманих робітників була винятково високою в двох найбільших містах – Ужгороді (49,7 тисячі) та Мукачеві (30,5 тисячі).

Безробіття найбільше торкнулося молодого покоління віком 15–24 роки та старшого покоління віком 40–49 років. 33,3% жінок, які шукали роботу в 2007 році, належали до згаданої вище молодої вікової групи, 40,8% – до старшої, а частка названих вікових груп у економічно активному жіночому населенні була, відповідно, 17,2 та 26,0%. Вікова структура безробітних чоловіків більш рівномірна, лише в молодому поколінні спостерігався пік: 24,5% безробітних чоловіків складала молодь, в той же час на цю вікову групу припадало 16,8% економічно активного чоловічого населення. Рівень безробіття серед молоді складав 9,1% у чоловіків, 12,6% – у жінок.

6. ЕТНІЧНІ ПРОЦЕСИ НА ЗАКАРПАТТІ

–  –  –

В Україні під впливом процесів державотворення, які активно розпочалися з часу проголошення її незалежності, відбуваються докорінні зміни в міжнаціональних взаєминах. Держава, серед головних пріоритетів своєї національної політики визнає відновлення в усій повноті духовного життя етнічних спільнот на принципах врахування їхніх інтересів у галузі мови, культури, традицій.

Нині в Україні проживають представники більше ста різних етнічних спільнот, що становить понад 27% населення держави. З розмаїття їхніх етнічних культур формується єдиний загальнодержавний культурний простір. Це яскраво видно на прикладі Закарпатської області. Історично склалося так, що на теренах краю проживають представники різних національностей. Виходячи із цього одним із пріоритетних завдань місцевих органів влади стало подальше зміцнення історичнотрадиційної атмосфери міжетнічної злагоди, толерантності та високого рівня взаєморозуміння між представниками різних етнічних груп, конкретне вирішення їх запитів, щодо збереження своєї національної ідентичності.

Доброю традицією стало проведення щорічних обласних свят і фестивалів угорської (дні угорської культури, свята угорського народного мистецтва, заходи до дня Св. Ішвана, традиційне свято «Турул»), румунської (свято весни «Мерцішор»), російської (дні російської культури, вшанування О. Пушкіна), ромської («Циганська ватра»), словацької («Словенска веселіца», новорічні фашіангові бали), русинської («Червена ружа»), німецької (фестивалі німецької культури) культур. Жодне з цих святкових дійств не проходить без участі офіційних делегацій та мистецьких колективів із зарубіжних країн.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У вересні 2009 року Закарпатська телерадіокомпанія провела вже одинадцятий міжнародний телефестиваль народної творчості національних меншин «Мій рідний край». Цього разу він відбувся на території готелю-ранчо «Золота гора»

Закарпаття в роки незалежності України (до 2009 року)

поблизу Ужгорода. Цікавість до запрошення відвідати найбільш потужну у мовному потенціалі телекомпанію України в Ужгороді традиційно проявили головні студії таких європейських країн, як Австрія, Угорщина, Румунія, Словаччина, Македонія, Сербія, Польща. Канал «Тиса-1», який сам веде мовлення на восьми мовах, проводив через супутник пряму трансляцію відкриття та закриття фестивалю, а також продовження нової фестивальної традиції – змагань кулінарних команд телевізійників та радійників «Етноказанок».

6.2. Національна історична пам’ять

За останні роки у краї споруджено і встановлено понад 50 пам’ятників і пам’ятних знаків на честь відомих діячів культури і важливих історичних подій у житті національних спільнот, які проживають на Закарпатті впродовж століть.

Після десятирічної дискусії з приводу місця встановлення та формату пам’ятника, 28 березня 2002 року в обласному центрі Закарпаття було урочисто відкрито погруддя першого президента Чехословацької республіки Томаша Масарика (1850–1937).

5 березня 2008 року в бастіоні Мукачівського замку на 14-метровий постамент було встановлено двометрову бронзову фігуру степового орла Турула, вага якого складає 850 кг, а розмах крил у 5 метрів. Зауважимо, що цей пам’ятник був встановлений ще в кінці XIX ст. на честь тисячоліття завоювання угорцями нової батьківщини, але в 1924 році демонтований чехословацькою владою. Саме впродовж періоду незалежності України на Закарпатті встановлені зображення степового орла в різних куточках краю, навіть на території приватних обійсть. Найбільш символічними з історичної точки зору є пам’ятники Турулу, що встановлені в смт.

Довге Іршавського району та с. Вилок Виноградівського району, неподалік від українсько-угорського державного кордону.

Важливим для відродження історичної пам’яті є встановлення на початку 90-х років в Ужгороді та Берегові бронзових зображень поета і революціонера Шандора Петефі. В обласному центрі одна з центральних площ носить саме його ім’я, крім цього в п’яти районних центрах краю є вулиці названі ім’ям Шандора Петефі.

Пам’ятник іншому визначному політичному діячеві, героєві визвольної боротьби угорського народу проти Габсбургів Лайошу Кошуту відкрито в липні 1993 року в с. Велика Паладь, що на Виноградівщині.

Починаючи з середини 90-х років XX ст. на міждержавному рівні постало питання спорудження пам’ятного знаку на Верецькому перевалі на честь 1100-ліття здобуття угорцями своєї батьківщини. Проти встановлення цього знаку виступали націоналістично налаштовані громадські організації Закарпатської області – Укранська Народна Рада Закарпаття, обласний Рух, Львівська, Івано-Франківська та Тернопільська обласні ради, окремі народні депутати Верховної Ради України.

Тільки через конструктивну співпрацю з керівництвом Закарпатської обласної державної адміністрації 21 липня 2008 року на Верецькому перевалі відбулось відкриття пам’ятного знаку, присвяченого переходу угорських племен через Карпати, що приурочили до 1100-лiття здобуття угорцями нової батьківщини. За задумом 506 Розділ IV.

художника Петра Матла, монумент символізує ворота між Сходом та Заходом.

Пам’ятник зображений у вигляді каплиці, яка складається із семи валунів, що символізують сім племен, котрі об’єдналися для переходу через Карпати.

Всередині каплиці розташований олтарний камінь, який символізує чашу братського договору. Поряд з відкриттям цього пам’ятного знаку цього ж дня відкрито монумент оборонцям Карпатської України, автором якого є заслужений художник України Степан Шолтес. Він створив архітектурну композицію з трьох пілонів, які об’єднані між собою і завершуються хрестом. Пам’ятник має вигляд каплиці, всередині якої розташований куб із чорного андезиту, що символізує вівтар, а на кубі напис українською та англійськими мовами: «На вшанування пам’яті героїв, які пожертвували своїм життям за незалежність, свободу та процвітання України».

6.3. Національні мас-медіа

Усі без винятку національні меншини області мають доступ до засобів масової інформації. Угорською, румунською, словацькою, німецькою мовами ведуться телерадіопередачі, функціонує авторська програма русинською мовою. Їх ефірний час складає понад 45% від виділеного для обласного телерадіомовлення. Значно збільшено інформаційний простір для висвітлення життя національних меншин краю в періодичній пресі. На мовах національних меншин виходить 26 видань, у тому числі 13 видань угорською мовою, 4 видання – російською, 47 видань – двома, трьома і більше мовами, а 6 видань дублюються угорською мовою.

Зокрема, ромською, українською та угорською мовами виходить газета «Романі Яг», яка переросла у всеукраїнське видання. Виходила газета ромів під назвою «Ром Сом», а з 2007 року товариство ромських жінок «Терне чая по Нево дром»

розпочали видання ромського журналу для сучасних жінок «Мірікля».

Видається тижневик Демократичної спілки угорців України «Хроніка угорців України». Кількістю та якістю публікацій відзначається газета угорською мовою «Krpti Igaz Sz» («Карпатське правдиве слово»). Щомісяця в Ужгороді видається друкований орган ТУКЗ культурницького змісту «Krptaljai Szemle» («Огляд Закарпаття»). Щоквартально видає свої фахові газети Закарпатське угорське педагогічне товариство: «Kzoktats» («Загальне навчання») та «Irka» («Зошит»). Асоціація скаутів (м. Мукачево) має друкований орган «Nyomkeres» («Слідопит»).

Товариство угорської інтелігенції ініціювало видання «Krpti Magyar Krnika»

(«Карпатська угорська хроніка»). Тримовним є видання «Krptok Gazdasgi Szemle» («Господарський огляд Карпат»).Pages:     | 1 |   ...   | 98 | 99 || 101 | 102 |   ...   | 104 |
 
Похожие работы:

«РОЗДІЛ ІV. Пам’яткознавство. Джерелознавство. Історіографія. 13, 2009 УДК 94 (477. 82) „19/20”: 631. 145 Я. М. Шабала – кандидат історичних наук, доцент давньої і нової історії України Волинського національного університету імені Лесі Українки Аграрний розвиток Волині у ХХ столітті: історіографічний аспект Роботу виконано на кафедрі давньої та нової історії України ВНУ ім. Лесі Українки У статті проаналізовано наукові дослідження вітчизняних істориків, присвячені проблемам аграрного розвитку...»

«Посередницька ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ КЛАС Опорні конспекти Київ А.С.К. СПД ФО Сандуп ББК 63.3(0)5я72 С32 Середвицька Г. В. С32 Всесвітня історія: 11 кл.: Опорні конспекти. —К.: Видавицтво А.С.К., СПД ФО Сандул, 2009. — 432 с. КВК 978-966-539-522-5. У навчальному посібнику відповідно до чипної програми для загальноосвітньої середньої школи у своєрідній логікоструктурній формі систематизовано, конкретизовано і детально викладено матеріал із всесвітньої історії. Подано оцінку історичних діячів,...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА ЯВОРІВСЬКИЙ ЦЕНТР НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА “ГУЦУЛЬСЬКА ҐРАЖДА” ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ДЕРЕВООБРОБНИЦТВА Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 190-річчю від дня народження класика українського різьбярства Юрія Шкрібляка та 120-річчю від дня народження заслуженого майстра народної творчості України Юрія Корпанюка (Яворів, 20–21 вересня 2012 р.) Яворів – Івано-Франківськ УДК...»

«УДК 658.7 Щолокова Тетяна Вадимівна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, докторант кафедри маркетингу Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (м. Луганськ) ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ЩОДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕДУМОВ СТВОРЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ЗАТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА У статті визначені базові поняття та сформульовані модельні вимоги щодо створення методології управління логістичними затратами в діяльності універсальної логістичної системи як основного...»

«Одеська національна юридична академія ПОПСУЄНКО Людмила Олександрівна УДК 340. 15 (37): 348. 1 Правовий статус християнської церкви за римським імператорським законодавством IV сторіччя Спеціальність 12.00.01. – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Одеса – 2006 Робота виконана в Одеській національній юридичній академії Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник кандидат...»

«Підручник Всесвітня історія Бураков на Pidruchnyk.com.ua ББК 63.3(0)63я721 Б85 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для 11 класу середніх загальноосвітніх навчальних закладів (лист М 1/11 2595 від 30.07.2002р.) Видано за державний кошт. Продаж заборонено.А в то р и : БУРАКОВ Ю.В. (розділ IV; розділ VI Країни Азії і Африки; розділ VII); КИПАРЕНКО Г.М. (розділ І Світ у другій половині XX ст.; розділ II СІЛА; розділ III Велика Британія, Німеччина; розділ V; розділ VI...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Науково-методичний збірник (Випуск ХIХ) Слов’янськ ISВN 5-7763-4577Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць.Випуск ХVII. /За загальною редакцією проф. В.І.Сипченка – Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ, 2003. — 370 с.Редакційна колегія: Сипченко В.І. – кандидат педагогічних наук, професор (головний редактор, укладач) Льогенький Г.І. – доктор...»

«Інститут філософії НАН України імені Г.С. Сковороди БІБЛІОГРАФІЯ історико-філософських досліджень, виданих в Україні в 1990 – 2004 рр. Упорядник С.Кудра Київ – 200 УДК 016:1(09)(477) ББК 91.9:87.3 Б59 Бібліографія історико-філософських досліджень, виданих в Україні в 1990 – 2004 рр. / Упорядник С. Кудра. ISBN 978-966-02-5462-6 Упорядник: С. Кудра. Затверджено до друку Вченою радою Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України (протокол № 5 від від 23 травня 2006 р.). Обкладинка Г.І....»

«Головна мета цих «Методичних рекомендацій до курсу Історії західної філософії» допомогти студентам у процесі самостійного вивчення цієї дисципліни. Ви маєте перед собою помічник, який надасть вам можливість орієнтуватися у першій частині курсу Історії західної філософії для відділення культурології філософського факультету. Слід мати на увазі, що курс Історія західної філософії складається з трьох частин, перша з яких займає другий навчальний семестр, а друга та третя частини – третій та...»

«Н. І. Паламарчук УДК: 61(09)(476) ВИТОКИ НОБЕЛІВСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ Проаналізовано історичні передумови розвитку Нобелівського руху в Україні, значення вивчення та популяризації спадщини нобелівських лауреатів. Розглядаються основні галузі науки найпрестижнішої нагороди світу. Показано політичну складову рішень щодо номінантів Нобелівської премії. Ключові слова: Нобелівська премія, Нобелівський рух, Нобелівські лауреати, номінанти, історичні передумови. Проанализированы исторические...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»