WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 104 |

«Закарпаття 1919–2009 років: історія, політика, культура / україномовний варіант українсько-угорського видання / Закарпаття 1919–2009 років: історія, політика, культура / україномовний ...»

-- [ Страница 1 ] --

Закарпаття 1919–2009 років:

історія, політика, культура

/ україномовний варіант українсько-угорського видання /

Закарпаття 1919–2009 років:

історія, політика, культура

/ україномовний варіант

українсько-угорського видання /

УДК 94 (477. 87) «1919 / 2009»

ББК Т 3 (4 Укр – 4 Зак) 63

Закарпаття 1919–2009 років: історія, політика, культура / україномовний варіант українськоугорського видання / Під ред. М.Вегеша, Ч.Фединець; [Редколег. Ю.Остапець, Р.Офіцинський, Л.Сорко, М.Токар, С.Черничко; Відп. за вип. М.Токар]. – Ужгород: Видавництво «Ліра», 2010.

– 720 с.

У пропонованому виданні системно висвітлюються взаємопов’язані проблеми історичного розвитку Закарпаття в ХХ – на початку ХХІ століття. Для детального ознайомлення подаються матеріали історикополітичного, соціально-економічного, культурно-освітнього життя закарпатців. Автори акцентують увагу на взаємній історичній спадщині українського та угорського місцевого населення краю, а також їхнього сучасного співіснування. Читачам пропонується україномовний варіант першого в історії регіону двомовного (українсько-угорського) масштабного видавничого проекту.

Посібник, виходить у світ за сприяння Благодійного фонду «Розвитку угорськомовної освіти Закарпаття» (Україна), Інституту етнонаціональних досліджень Угорської академії наук (Угорщина), Міністерства освіти і культури (Угорщина), Науково-дослідного інституту політичної регіоналістики Ужгородського національного університету (Україна), Фонду «Рідний край» (Угорщина), уродженця краю Шандора Вайса і стане в нагоді всім, хто цікавиться сторінками історії Закарпаття.

Керівники редакційної колегії:

ВЕГЕШ Микола, доктор історичних наук, ФЕДИНЕЦЬ Чілла, доктор філософії

Члени редакційної колегії:

ОСТАПЕЦЬ Юрій, кандидат політичних наук, ОФІЦИНСЬКИЙ Роман, доктор історичних наук, СОРКО Ласло, кандидат історичних наук, ТОКАР Маріан, кандидат історичних наук, ЧЕРНИЧКО Степан, кандидат філологічних наук

Рецензенти:

АБЛОНЦІ Балаж, доктор філософії (Університет ім. Л. Етвеша, Будапешт), ДЬАНІ Габор, доктор Угорської академії наук, член-кореспондент Угорської академії наук (Інститут історії Угорської академії наук, Будапешт), КОРОЛЬ Іван, доктор історичних наук (Закарпатський державний університет, Ужгород), МАРЧУК Василь, доктор історичних наук (Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, Івано-Франківськ), ТОВТ Михайло, кандидат юридичних наук (Інститут держави і права імені В. Корецького Національної академії наук України, Київ) Усі права захищено. За повного або часткового відтворення матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове.

Відповідальний за випуск: Токар Маріан Літературний редактор: Кордонець Олександр

Переклад окремих частин з угорської мови:

Гулачі Євген, Ковтюк Степан, Фединець Чілла, Черничко Степан Оригінал-макет підготовлено: ПП «Калонда» (Угорщина) ISBN 978-966-2195-98-9 © Інститут етнонаціональних досліджень Угорської академії наук, Будапешт, 20 © Науково-дослідний інститут політичної регіоналістики Ужгородського національного університету, Ужгород, 2010 ЗМІСТ УНІКАЛЬНІСТЬ ЗАКАРПАТТЯ В ЙОГО ІСТОРІЇ

РОЗДІЛ І.

ЗАКАРПАТТЯ У СКЛАДІ ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ (1919–1939)

1. Розпад багатонаціонального Угорського королівства

1.1. Передумови, історичні тенденції (Ласло Сорко)

1.2. Структурні кризи Габсбурзької монархії періоду дуалізму (Ласло Сорко)

1.3. Можливі сценарії закінчення війни у баченні великих держав (Ласло Сорко)

1.4. Територіальні конфлікти і національне самовизначення (Ласло Сорко)...2

1.5. Розпад історичного Угорського королівства і концепція Східної Швейцарії (Ласло Сорко)

1.6. Чехословацькі, румунські та югославські військові дії (Ласло Сорко)......29

1.7. Кордони нової Угорської держави (Ласло Сорко)

1.8. Угорська Радянська Республіка (Ласло Сорко)

1.9. Запрошення Угорщини на Паризьку мирну конференцію (Ласло Сорко).32

1.10. Тріанонський мирний договір (Ласло Сорко)

2. Поразка імперського мислення і утворення національних держав.............35

2.1. Післявоєнне мирне врегулювання (Степан Віднянський)

2.2. Підписання Версальського мирного договору (Степан Віднянський)......37

2.3. На шляху державного самовизначення (Степан Віднянський).................. 40

2.4. Проблема самовизначення і розв’язання питання про державну приналежність Закарпаття (1918–1919) (Степан Віднянський).................. 45

2.5. Перемога чехословацького вектора державотворення (Степан Віднянський)

3. Умови політичного й соціально-економічного розвитку Закарпаття у складі Чехословацької Республіки

3.1. Політична інтеграція до складу Чехословацької держави (Маріан Токар, Чілла Фединець)

3.2. Адміністративно-територіальне будівництво (Маріан Токар, Ален Панов)

3.3. Господарська політика чехословацької влади та проблеми соціального розвитку (Маріан Токар)

3.4. Банківська справа та кредитування (Маріан Токар)

3.5. Туризм (Федір Шандор)

6

4. Політичні партії та їхня участь у виборчих процесах.

Громадські організації

4.1. Загальні умови становлення парламентської демократії та партійної системи (Маріан Токар)

4.2. Етапи розвитку політичних партій у Підкарпатській Русі (Маріан Токар)74

4.3. Характеристика діяльності партій (Маріан Токар)

4.4. Участь партій у парламентських виборах (Маріан Токар)

4.5. Громадські організації (Маріан Токар)

5. Створення й діяльність угорських національних партій та громадських організацій на Закарпатті

5.1. Загальна характеристика партійного життя угорців (Чілла Фединець)......94

5.2. Регіональні угорські партії (Чілла Фединець)

5.3. Загальнодержавні угорські партії (Чілла Фединець)

5.4. Союз угорських партій (1920–1936) (Чілла Фединець)

5.5. Об’єднана угорська партія (1936–1940) (Чілла Фединець)

5.6. Громадські організації угорців (Чілла Фединець)

6. Автономія і незалежність Карпатської України: події 1938–1939 років...107

6.1. Мюнхенська конференція (Микола Вегеш, Маріан Токар)

6.2. Переговори в Комарно (Микола Вегеш, Маріан Токар)

6.3. Перший Віденський арбітраж (Микола Вегеш, Маріан Токар)................. 110

6.4. Діяльність першого крайового уряду (Микола Вегеш, Маріан Токар)..... 111

6.5. Діяльність другого крайового уряду (Микола Вегеш, Маріан Токар)...... 114

6.6. Галичина і Карпатська Україна (Микола Вегеш, Маріан Токар)............... 117

6.7. Політичний режим і вибори до Сойму Карпатської України (Микола Вегеш, Маріан Токар)

6.8. Проголошення незалежності Карпатської України (Микола Вегеш, Маріан Токар)

7. Культурно-освітній розвиток Закарпаття міжвоєнного періоду.................126

7.1. Освіта і шкільництво (Володимир Задорожний)

7.2. Розвиток науки (Володимир Задорожний)

7.3. Література краю (Володимир Задорожний)

7.4. Театральне мистецтво (Володимир Задорожний)

7.5. Музична творчість та живописне мистецтво (Володимир Задорожний).135

7.6. Містобудування (Володимир Задорожний)

7.7. Релігійне питання в Карпатській Україні (Микола Вегеш, Маріан Токар)

8. Культура угорців Закарпаття між двома світовими війнами

8.1. Культура закордонних угорців (Чілла Фединець)

8.2. Преса (Чілла Фединець)

8.3. Освіта і релігійне життя (Чілла Фединець)

8.4. Література і музика (Чілла Фединець)

8.5. Образотворче та прикладне мистецтво (Чілла Фединець)

Хронологія подій 1914–1939 років (Маріан Токар, Чілла Фединець)

Література

–  –  –

1. Державно-правовий статус Підкарпаття

1.1. Пал Телекі та питання самоврядування Підкарпаття (Чілла Фединець)..183

1.2. Адміністративне управління і депутатський корпус (Чілла Фединець)... 189


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


2. Політико-правові зміни

2.1. Окупація та анексія Карпатської України (Роман Офіцинський)..............191

2.2. Регентський комісаріат Підкарпатської території (Роман Офіцинський) 198

2.3. Роль Комісії пропозицій (Роман Офіцинський)

2.4. Візити на Підкарпаття керівників високого рангу (Роман Офіцинський) 205

3. Національно-культурна політика

3.1. Руські (українці) (Роман Офіцинський)

3.2. Німецьке питання (Роман Офіцинський)

3.3. Інші національні меншини (Роман Офіцинський)

4. Голокост на Підкарпатті

4.1. «Єврейські закони» (1938–1942) (Томаш Шторк)

4.2. Депортація в 1941 році (Томаш Шторк)

4.3. Гетто і табори смерті (1944) (Томаш Шторк)

Хронологія подій 1938–1944 років (Чілла Фединець, Роман Офіцинський)........225 Література

РОЗДІЛ ІІІ.

РАДЯНСЬКЕ ЗАКАРПАТТЯ (1944–1991)

1. Закарпаття у військових операціях. 1944–1945 роки

1.1. 4-ий Український фронт і його противник (Роман Офіцинський)............ 245 1.2. «Ахіллесова п’ята». 1-а угорська армія (Роман Офіцинський).................248

1.3. Східно-Карпатська операція (Роман Офіцинський)

2. Особливості радянського періоду історії Закарпаття

2.1. Загальна характеристика радянського періоду в історії Закарпаття (Роман Офіцинський)

2.2. Адміністративні зміни (Роман Офіцинський)

2.3. Фіктивні вибори (Роман Офіцинський)

2.4. Номенклатура (Роман Офіцинський)

8

2.5. Перші особи (Роман Офіцинський)

2.6. Альтернатива. Опозиційний рух (Роман Офіцинський)

2.7. Ідеологічні кампанії (Роман Офіцинський)

3. Закарпатська Україна. 1944–1946 роки

3.1. Превентивна радянізація (Роман Офіцинський)

3.2. Чехословацька урядова місія (Роман Офіцинський)

3.3. Перший з’їзд народних комітетів Закарпатської України (Роман Офіцинський)

3.4. Народна Рада Закарпатської України (Роман Офіцинський)

3.5. Прагнення українців сусідніх держав (Роман Офіцинський)

3.6. Переговори і договір про Закарпатську Україну (Роман Офіцинський)..280

3.7. Обмін населенням і територіями (Роман Офіцинський)

4. Соціальна і національна політика

4.1. Етнічні чистки (Роман Офіцинський)

4.2. Примусові роботи (Томаш Шторк)

4.3. Трудова мобілізація у Донбас (Роман Офіцинський)

4.4. Переселенська політика (Роман Офіцинський)

4.5. Русифікація (Роман Офіцинський)

4.6. Демографічна динаміка і національна свідомість (Роман Офіцинський) 297 5. Індустріалізація та урбанізація

5.1. Прояви економічного прогресу (Роман Офіцинський)

5.2. Важливі промислові здобутки (Роман Офіцинський)

5.3. Теребле-Ріцька гідроелектростанція (Роман Офіцинський)

5.4. Зростання міст (Роман Офіцинський)

5.5. Ужгород і Мукачево як індустріальні центри (Роман Офіцинський)....... 312

6. Сільське господарство

6.1. Аграрна політика Закарпатської України (Роман Офіцинський).............. 317

6.2. Суцільна колективізація (Роман Офіцинський)

6.3. Новації та новатори (Роман Офіцинський)

6.4. Природно-економічні зони і провідні галузі (Роман Офіцинський)......... 326

7. Держава і церква

7.1. Радянська модель секуляризації (Роман Офіцинський)

7.2. Утиски Мукачівської греко-католицької єпархії (Роман Офіцинський)... 332

7.3. Убивство єпископа Теодора Ромжі (Роман Офіцинський)

7.4. Ліквідація греко-католицької єпархії (Роман Офіцинський)

7.5. Напівдержавне православ’я та ізгої-протестанти (Роман Офіцинський).341

8. Освіта і наука

8.1. Школи, дошкільні та позашкільні заклади (Роман Офіцинський)............ 344

8.2. Угорськомовна освіта та інтернаціоналізм (Чілла Фединець)

8.3. Професійно-технічна і середньо-спеціальна підготовка (Роман Офіцинський)

8.4. Ужгородський державний університет (Роман Офіцинський).................. 361

8.5. Визначні вчені та наукові установи (Роман Офіцинський)

9. Література, мистецтво, спорт

9.1. «Срібний вік» закарпатської літератури (Роман Офіцинський)................367

9.2. Закарпатська школа живопису (Роман Офіцинський)

9.3. Музичні та театральні шедеври (Роман Офіцинський)

9.4. Масова культура (Роман Офіцинський)

9.5. Спортивний вимір (Роман Офіцинський)

10. Угорська література Закарпаття радянської доби

10.1. Загальні тенденції (Іван Пенцкофер)

10.2. Життєвий і творчий шлях Вілмоша Ковача в 1950–1960-х роках (Іван Пенцкофер)

10.3. Пошук самоідентичності в 1970-х роках (Іван Пенцкофер)

10.4. Літературно-культурне життя 1980-х років (Іван Пенцкофер)................ 388

11. Перші некомуністичні об’єднання громадян у 1989–1991 роках..............391

11.1. Паростки громадянського суспільства (Роман Офіцинський)................. 391

11.2. Народний Рух України (Роман Офіцинський)

11.3. Масові акції та електоральні здобутки (Роман Офіцинський)................ 397

11.4. Облога обласної ради у вересні–жовтні 1991 року (Роман Офіцинський)

Хронологія подій 1944–1991 років (Роман Офіцинський, Чілла Фединець)........400 Література

–  –  –

1. Суспільно-політичні процеси на Закарпатті

1.1. Незалежність, референдум, автономія (Юрій Остапець)

1.2. Перший період: 1991–1996 роки (Юрій Остапець)

1.3. Другий період: 1997–2002 роки (Юрій Остапець)

1.4. Третій період: 2002–2004 роки (Юрій Остапець)

1.5. Четвертий період: 2005–2009 роки (Юрій Остапець)

2. Соціально-економічний розвиток

2.1. Основні геополітичні та економічні характеристики (Михайло Лендєл, Неля Жулканич)

2.2. Промисловість (Михайло Лендєл, Неля Жулканич)

2.3. Сільське господарство (Михайло Лендєл, Неля Жулканич)Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 104 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА Юридичний факультет кафедра історії держави і права та політико правових вчень ІСТОРІЯ ПРАВОВИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ УЧЕНЬ Навчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету -2Зміст 1. ПРОГРАМА КУРСУ політичних учень Правові і політичні вчення у давніх Єгипті, Вавилоні, Індії, Китаї, у давніх іудеїв Грецька правова і політична думка Римська правова і політична думка в Україні (XVII – поч. ХХ ст.)...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія мист-во. 2007. Вип. 7. С. 114-118 Ser. Art Studies. 2007. № 7. Р. 114-118 УДК 7.04“15”:001.891 УТОЧНЕННЯ ДАТУВАННЯ ДЕЯКИХ ПАМ’ЯТОК ІКОНОПИСУ ХVІ ст. У СВІТЛІ НОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Марія ГЕЛИТОВИЧ Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького, проспект Свободи, 20, 79008 м. Львів, Україна тел.: 80322 74 22 факс 80322 75 92-53, e-mail: nml_shept@tsp. lviv. ua Статтю присвячено проблемним питанням датування пам’яток українського іконопису ХVІ ст....»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА Онищук Людмила Анатоліївна УДК 371.113: 331.101.4 ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ГУМАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ І-ІІ СТУПЕНІВ 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України Науковий консультант: доктор...»

«СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ БІБЛІОТЕКА МУЗЕЙНА ЕТИКА Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Луцьк – 2013 Бібліографічний покажчик складений на замовлення кафедри документознавства і музейної справи Його мета – з найбільшою повнотою подати бібліографічну інформацію з курсу “Музейна етика”, який викладається у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (історичний факультет, музейна справа і охорона пам’яток історії та культури)....»

«о ло д и м и р Т д ло б уц ькуй Київ «Вища школа» ББК 63.3 (4Укр) Г61 Р еком ендован о Міністерством освіти України для використання в навчаль­ ном у процесі Р е ц е н з е н т и : доктори іст. наук М. Ю. Б райчевський (Ака­ дем ія наук України), /. К. Р ибалка (Харківський ун-т) Редакція літератури з історії, права, економіки Редактор П, М, Г воздец ьки й „ 0503020002—04 2Ї7—94БЗ-27-21-93 ISB N 5-11-003970-4 © Володимир Голобуцький, 1 ВІД АВТОРА (1 9 0 3 -1 9 9 3 ) У середині 30-х років я...»

«ISSN 2075-1478. Педагогічні науки. 2014. № 60 УДК 37.091.4.015.31: 796.011.3 НАТАЛІЯ ВАСИЛИГА (Полтава) ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ У НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. К. КРАМАРЕНКА Обґрунтовано актуальність вивчення науково-педагогічної спадщини В. К. Крамаренка, виявлено напрями дослідження його творчого доробку. Проаналізовано теоретичні погляди та практичні настанови педагога щодо фізичного виховання особистості. Ключові слова: В. К. Крамаренко, педагог, фізичне виховання особистості,...»

«  Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 24 (65), 2013. № 3, с. 266–273. УДК 008 СТИЛЬОВІ ПІДСТАВИ ЕСТЕТИЧНОЇ ОЦІНКИ В КУЛЬТУРІ Солоділова О. В. Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, Луганськ, Україна E-mail: rveo@mail.ru Естетична оцінка в мистецьких практиках є складним структурованим процесом, який відбувається із залученням стильового аналізу художнього твору. Ключові...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 44. Філософські науки УДК 398.1 (4) Л. Ф. Маловицька, викладач (Житомирський державний університет імені Івана Франка) НАЇВНЕ ЯК ЕСТЕТИЧНА КАТЕГОРІЯ В СИСТЕМІ ХУДОЖНЬО-ТЕОРЕТИЧНИХ КАНОНІВ ЕПІЧНОГО ТЕАТРУ Б. БРЕХТА: МАСКА ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТУ ОЧУЖЕННЯ У статті аналізується художньо-теоретична спадщина німецького драматурга, режисера і теоретика театру Б. Брехта. Спираючись на наявні результати історико-літературних, театрально-критичних,...»

«ДЖЕРЕЛО: http://litopys.org.ua/ Макс ВЕБЕР ПРОТЕСТАНТСЬКА ЕТИКА І ДУХ КАПІТАЛІЗМУ Київ — 1994 ЗМІСТ Олександр Погорілий. Макс Вебер і його класична праця. Попередні зауваження до «Збірника праць з соціології релігії» Примітки ПРОТЕСТАНТСЬКА ЕТИКА І ДУХ КАПІТАЛІЗМУ І. Постановка проблеми 1. Віросповідання і соціальне розшарування 2. «Дух» капіталізму 3. Концепція покликання у Лютера. Завдання дослідження Примітки II. Професійна етика аскетичного протестантизму 1. Релігійні засади світського...»

«Кириченко В.В. Стратегіальні відмінності становлення особистісної ідентичності працівників у процесі адаптації до професійної діяльності / Віктор Васильович Кириченко // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – К: Видавництво «Фенікс», 2012. – Т.XII. Психологія творчості. – Вип. 15. – Частина ІІ. – С.142-149. УДК 159.923.2 В.В.Кириченко (м. Київ) СТРАТЕГІАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ У...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»