WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 46 |

«Галузь науки Державне управління в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку Національна наукова доповідь Київ УДК 35:165+005.1 Г15 Схвалено Вченою радою Національної академії ...»

-- [ Страница 4 ] --

навчально-методичні розробки для використання в системі професійного навчання та практичній діяльності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

6. Науково-організаційна діяльність, що спрямована на координацію, методичне, організаційне забезпечення наукової і науково-педагогічної діяльності, а також її інформаційно-аналітичне забезпечення в науковій і освітній галузі "Державне управління".

7. Експертно-аналітична діяльність, що спрямована на науково-консультаційний супровід роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Участь у розробці та реалізації проектів державних і галузевих наукових програм.

Кадровий потенціал та наукові дослідження Національної академії спрямовані на забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування. За участю наукових і науково-педагогічних працівників Національної академії розроблялися проекти стратегічних документів держави: Конституції України, законів України "Про державну службу", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві ініціативи", "Про засади державної регіональної політики в Україні", Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, Концепції державної міграційної політики та ін.

Науково-педагогічні працівники Національної академії постійно готують інформаційно-аналітичні матеріали за дорученням Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного агентства України з питань державної служби (далі - Нацагентство, до 2011 р. Головне управління державної служби України), зокрема пропозиції щодо структури та змісту проекту Закону України "Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування". Науковці Національної академії взяли участь у розробці Указу Президента України "Про день державної служби"; в реалізації Заходів на виконання Комплексної програми підготовки державних службовців і Орієнтованого плану розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України та урядових комітетів найважливіших питань соціально-економічної політики, спрямованих на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів у 2003-2004 рр.; у 2011 р. - до Нацагентства надіслано проект Концепції проекту Закону України "Про основні засади державної політики у сфері підготовки державних службовців" (Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії), підготовлено та надіслано до Нацагентства Методичні рекомендації щодо розробки професійних програм підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад (схвалені Вченою радою Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів, протокол № 3 від 10 травня 2012 р.); на замовлення Головного управління з питань внутрішньої політики Адміністрації Президента України щоквартально проводиться дослідження соціально-економічного стану та інформаційного простору у Львівській області. Також на замовлення Львівської обласної державної адміністрації працівниками регіонального інституту розроблена Концепція кадрової регіональної політики.

Науковці Національної академії беруть безпосередню участь у підготовці документів щодо її реформування. На забезпечення виконання Указу Президента України від 9 грудня 2011 р.

№ 1110 "Питання реформування Національної академії державного управління при Президентові України" Вченою радою Національної академії 20 березня 2012 р. було затверджено План дій на 2012-2015 роки. На виконання стратегічних завдань модернізації Національної академії та системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у 2006 р. розроблено "Дорожню карту", в якій визначено першочергові заходи та етапи їх реалізації. Підготовлено Проект Концепції подальшого розвитку Національної академії у 2005-2010 роках, який схвалено Кабінетом Міністрів України та подано на розгляд Президента України.

Представники Національної академії взяли участь у засіданнях робочої групи з опрацювання проектів нормативно-правових актів щодо питань стандартизації медичної допомоги, підготували аналітичні довідки Кабінету Міністрів України про результати моніторингу щодо 12 розробки та реалізації державних соціальних стандартів у сфері охорони здоров'я та галузевих стандартів надання медичної допомоги; про виконання у 2002-2011 рр. Постанови Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 р. № 14 "Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" на 2002-2011 роки", а також проект методичних рекомендацій щодо розробки державних стандартів надання медичної допомоги, які надіслані до МОЗ України;

взяли участь у підготовці проекту Національної доповіді у Комітеті з прав інвалідів ООН про вжиті заходи, спрямовані на здійснення Україною зобов'язань у рамках Конвенції про права інвалідів, а також у розробці Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів" від 22 грудня 2011 р. № 4213-VI.

Національна академія здійснює науково-методичне забезпечення Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець", конкурсу з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації".

8. Проведення науково-комунікативних заходів. На сьогодні Національна академія проводить значну кількість спільних з іноземними партнерами науково-комунікативних заходів у галузі науки державного управління, державної політики та освітніми закладами в цих галузях.

При цьому в науковому просторі України відчувається певна "автономність" галузі "Державне управління" за науково-комунікативними контактами з науковими установами України.

9. Науково-видавнича діяльність. У Національній академії видається низка періодичних наукових і науково-інформаційних журналів: "Вісник Національної академії державного управління при Президентові України", "Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України", журнал експертно-аналітичних матеріалів та наукових розробок Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування "Аналітика і влада", міжнародний журнал "Електронне урядування", "Науково-інформаційний вісник з державного управління", а також "Інформаційний дайджест галузі науки державного управління" (започатковано в 2010 р. у двох томах) та електронний науковий фаховий журнал "Державне управління: теорія та практика". Систематично розширюється книжковий та електронний фонди бібліотеки, поповнюється банк даних електронного каталогу.

10. Міжнародна наукова діяльність, участь Національної академії в міжнародних проектах за грантами вітчизняних і міжнародних фондів, організацій, що здійснюється відповідно до вимог вітчизняних і міжнародних фондів, організацій.

Національна академія є членом Асоціації інститутів і шкіл державного управління країн Центральної та Східної Європи (NISPAcee), Міжнародного інституту адміністративних наук (IIAS), Європейської акредитаційної асоціації з державного управління (EAPAA).

Членство Національної академії у низці міжнародних фахових організацій, участь у багатьох проектах і програмах міжнародного співробітництва сприяли формуванню закладу як сучасної інституції. Як результат Національну академію безпрецедентно для Східної Європи було визначено місцем і організатором проведення XVIII Міжнародного конгресу з підготовки вищих державних службовців, який відбувся в Україні 15-17 червня 2005 р., а також XV щорічної конференції Асоціації інститутів і шкіл державного управління Центральної та Східної Європи (NISPAcee) "Лідерство і менеджмент у державному секторі: цінності, стандарти та компетенції в Центральній і Східній Європі", яка відбулася 17-19 травня 2007 р. у м. Києві.

Президент Національної академії бере участь у щорічних конференціях директорів інститутів і шкіл державного управління Європейського Союзу (DISPA). Працівники Національної академії виступають експертами, консультантами, тренерами міжнародних організацій та проектів Світового банку, ООН, ЄС, USAID, CIDA, SIDA, МВФ тощо.

Національна академія бере активну участь у міжнародних проектах. Це:

- проект Twinning "Підтримка розвитку та вдосконалення системи підготовки державних службовців в Україні" (за фінансової підтримки ЄС);

- проект "Електронне врядування" (за фінансової підтримки Організації з безпеки і співробітництва в Європі);

- проект "Регіональне врядування та розвиток" (за фінансової підтримки Канадської агенції міжнародного розвитку (CIDA));


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- проект "Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України" РЕОП (за фінансової підтримки Канадської агенції міжнародного розвитку (CIDA));

- швейцарсько-український проект "Підтримка децентралізації в Україні" DESPRO (за сприяння Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва в Україні (SDC));

- українсько-швейцарський проект "Сприяння розвитку освіти для демократії в Україні" (за фінансової підтримки Державного секретаріату з освіти та досліджень Швейцарської Конфедерації);

- програма сприяння Парламенту ІІ: Програма розвитку законотворчої політики (за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID));

- проект "Реформа державного управління з метою підтримки децентралізації в Україні" (за сприяння та фінансової підтримки Уряду ФРН) та ін.

Проведення міжнародних заходів та залучення міжнародних проектів є визначальним у процесі реформування системи навчання і підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Національна академія вивчає та переймає кращий міжнародний досвід з метою реорганізації існуючої навчальної системи та навчальних програм. У проведенні цієї реформи Національна академія та її регіональні інститути державного управління активно співпрацюють з Німецьким центром міжнародної міграції та розвитку (www.cimonline.de), за сприяння якого експерти з Німеччини працюють у Національній академії на постійних засадах.

1.3.2. Інституційна структура наукової діяльності Потужним імпульсом для подальшого розвитку Національної академії стало схвалення Закону України від 17 листопада 2011 р. № 4050-VI "Про державну службу", прийняття указів Президента України від 1 лютого 2012 р. № 45/2012 "Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки", від 12 березня 2012 р. № 187/2012 "Про Національний план дій на 2012 р. щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", від 9 грудня 2011 р. № 1110/2011 "Питання реформування Національної академії державного управління при Президентові України".

Концепцією реформування Національної академії, затвердженою Указом Президента

України від 9 грудня 2011 р. № 1110/2011, передбачається посилення її ролі в розвитку державного управління як галузі науки та формуванні теоретико-методологічних засад реалізації державної кадрової політики шляхом:

• підвищення ефективності наукових досліджень із проблем модернізації державного управління, його кадрового забезпечення;

• започаткування проведення щорічних всеукраїнських науково-практичних конференцій з проблем державного управління та місцевого самоврядування за участю державних діячів, вітчизняних та іноземних учених;

• удосконалення навчання аспірантів і докторантів;

• посилення взаємодії та співпраці з центрами підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та керівників державних підприємств, а також зі спеціалізованими вченими радами інших навчальних закладів, у яких здійснюється захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук з державного управління.

На вирішення всіх цих завдань спрямований інституційний розвиток Національної академії.

Інституційні зміни розпочались ще у 2011 р. Упроваджено нову структуру закладу шляхом реорганізації основних навчальних і організаційно-управлінських підрозділів. З метою більш чіткого розмежування навчання кадрів вищого та середнього управлінських рівнів започатковано (і триває в 2012 р.) процес утворення в складі Національної академії нових навчально-наукових інститутів:

- Інституту вищих керівних кадрів - для забезпечення підготовки осіб, призначених на політичні посади, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування I-III категорій;

- Інституту державної служби та місцевого самоврядування, який здійснюватиме підготовку магістрів за спеціальностями освітньої галузі "Державне управління" на IV-VII категорії посад державних службовців з галузевим спрямуванням за конкретними напрямами соціального управління: у сфері національної безпеки, охорони здоров'я, регіонального управління, місцевого самоврядування, електронного урядування, освіти. Місія Інституту державної служби та місцевого самоврядування полягає в науковій та практичній підготовці сучасного висококваліфікованого, конкурентоспроможного фахівця у сферах державного управління та місцевого самоврядування, здатного надавати якісні управлінські послуги і реалізовувати стратегії у сферах суспільного життя;

- Інституту "Вища школа державного управління" - для формування Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації";

- Інституту "Вища школа державного управління" - унікального, єдиного в Україні навчально-наукового інституту, створеного в Національній академії з метою формування нового елітного корпусу державної служби.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 46 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ДИТИНИ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені КОМІСІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ В КРАКОВІ БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені МАКСИМА ТАНКА МОСКОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Програма ІI Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених ДИТИНСТВО. ОСВІТА. СОЦІУМ 21 лютого 2013 р. Київ...»

«Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Історичний факультет Студентське наукове товариство Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди Національний дослідницький університет «Бєлгородський державний університет» КАРАЗІНСЬКІ ЧИТАННЯ (ІСТОРИЧНІ НАУКИ) Програма 67-ї Міжнародної конференції молодих учених 25 квітня 2014 р. Харків 2014 СЕКЦІЇ Археологія..6 Історіографія,...»

«Розділ 4. Методика викладання фізичної культури Розділ 4. Методика викладання фізичної культури Р. Ю. Гайволя– аспірант Волинського національного УДК 37.016:796 університету імені Лесі Українки Педагогічні технології формування здорового способу життя дітей молодшого шкільного віку засобами фізичної культури Роботу виконано на кафедрі фізичної реабілітації ВНУ ім. Лесі Українки У статті проаналізовано педагогічні технології формування здорового способу життя дітей молодшого шкільного віку на...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “СУДОВА ПСИХІАТРІЯ” (для спеціалістів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доктором філософії в галузі психології, доцентом кафедри медичної психології та психокорекції МАУП Л. О. Федосовою Затверджено на засіданні кафедри медичної психології та психокорек­ ції (протокол № 7 від 20.02.09) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Федосова Л. О. Навчальна програма дисципліни “Судова...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ» ЛІЛІЯ МОРОЗ ПРОГРАМА З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «РЕЛІГІЄЗНАВСТВО. ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ» Дослідницько-експериментальний напрям КИЇВ – 2013 УДК 374.091.214:2 ББК 74.200.58 М74 Редакційна колегія: О. В. Лісовий, С. О. Лихота, Л. В. Мороз, Л. М. Панчук, О. В. Ткачук, Н. О. Халупко, І. М. Шевченко Автор: Мороз Лілія Володимирівна, керівник секції «Релігієзнавство та історія релігії»...»

«ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ ХАРИТОНОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА УДК 340.15(37)“05”.001.33 СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПРАВА У ВІЗАНТІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ у ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ VI СТ. Н.Е. (СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЮСТИНІАНА) Спеціальність: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Одеса – 2003 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Одеській національній юридичній академії Міністерства освіти і науки України...»

«істина / Поль Рікер // пер. з франц. В.Й. Шовкуна. – К.: Видавничий дім “КМ Academia”, Університетське видавництво “Пульсари”, 2001. – 396 с. – (Серія “Християн. філософи”).6. Шеллинг Ф.В.Й. Система трансцендентального идеализма // Шеллинг Ф.В.Й. Сочинения: в 2 т. – Т. 1 // пер. с нем. / сост., ред., авт. вступ. ст. А. В. Гулыга. – М.: Мысль, 1987. – С. 227–489 – (Серия “Философское наследие”). 7. Ясперс К. Философия. Книга вторая. Просветление экзистенции / Карл Ясперс // пер. с нем. А. К....»

«Форма 23 ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ ДЖЕРЕЛ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ У ДИСЕРТАЦІЇ, І СПИСКУ ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ В АВТОРЕФЕРАТІ Характеристика Приклад оформлення джерела Книги: 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела Один автор християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV—V ст. ; № 14). 2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту країни Вінницький національний технічний університет О. В. Кобилянський ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Монографія Вінниця ВНТУ УДК 378.147 ББК 74.58 К55 Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол № 9 від 26.04.2012 р.) Рецензенти: В. І. Клочко, доктор...»

«ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ УДК 314«16» Петро Пиріг ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ МІСТ XVII ст. Публікація присвячена перепису населення українських міст XVII століття. Подані матеріали доповнюють зміст надрукованих Переписних книг 1666 року і є важливим джерелом із проблем соціально економічної історії України загалом і Чернігівщини зокрема. Ключові слова: перепис, переписні книги, оригінали Друга половина XVII ст. вважається одним із найскладніших періодів вітчиз няної історії. З одного боку,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»