WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 35 | 36 || 38 | 39 |   ...   | 46 |

«Галузь науки Державне управління в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку Національна наукова доповідь Київ УДК 35:165+005.1 Г15 Схвалено Вченою радою Національної академії ...»

-- [ Страница 37 ] --

Недостатнє кадрове забезпечення медичної галузі позначається на внутрішньогалузевій структурі кадрового забезпечення, яка характеризується зростанням кількості вузьких спеціалістів популярних спеціалізацій (акушер-гінеколог, хірург, офтальмолог, отоларинголог, уролог тощо) та зменшенням, у деяких регіонах - критичним, кількості лікарів загальної практики (первинної ________ Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава : Програма економічних реформ 1 на 2010-2014 роки / Комітет з економічних реформ при Президентові України. - Режим доступу : http:// www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_2.pdf ланки). Співвідношення чисельності лікарів загальної практики (сімейної медицини) до чисельності хірургів по Україні в середньому становить 0,18 до 0,62 (на 1000 населення).

Вітчизняні та міжнародні експерти вказують на значне зниження якості кадрів системи охорони здоров'я України, яке характеризується2:

- збільшенням числа кваліфікованих працівників, які залишають вітчизняну сферу охорони здоров'я за рахунок міжгалузевої та трудової міграції (щорічно з України за кордон виїжджає понад 6 тис. медиків3);

- низьким рівнем клінічно-практичної підготовки молодих спеціалістів, на що вказують і фахівці, й управлінці охорони здоров'я4; 5, і пересічні громадяни6.

- зниженням якості кадрів, які приходять у систему охорони здоров'я. Про низький рівень підготовки кадрів свідчить і той факт, що визнавати дипломи українських медичних вузів відмовляються не тільки європейські країни, але навіть такі країни як Іран і Саудівська Аравія7; 8.

Аналіз кадрового забезпечення сфери охорони здоров'я свідчить про недоліки в реалізації державної кадрової політики галузі, надзвичайно застарілу управлінську логістику, яка не в змозі забезпечити її подальший розвиток, ефективні структурно-функціональні зміни та модернізацію принципів фінансування та, в цілому, модернізацію соціально-економічної і гуманітарної ролі системи охорони здоров'я в Україні. Основні виклики щодо сфери кадрового забезпечення галузі охорони здоров'я аналогічні тим, що стоять перед галуззю в цілому, а саме:

- глобалізаційні процеси сприяють міграції лікарів, а також швидкому поширенню хвороб;

- соціально-економічні зміни і запровадження принципів ринкової економіки призвели до зміни умов кадрового забезпечення між приватними і державними лікувальними закладами.

Питання кадрової політики у сфері охорони здоров'я унормовані в багатьох нормативноправових документах. Зокрема, в документах відображені такі важливі питання як удосконалення державних освітніх стандартів підготовки медичних кадрів задля підвищення якості підготовки фахівців9, забезпечення та управління якістю медичної допомоги10, прогнозування кадрового забезпечення відповідно до потреб охорони здоров'я з урахуванням перетворень, а також демографічної ситуації в країні.

Проте жоден з цих документів не містить цілісної стратегічної програми вирішення проблем кадрового забезпечення сфери охорони здоров'я в Україні, концептуальних завдань та механізмів реалізації кадрової політики в цій сфері11.

Управління кадровими ресурсами у даній сфері продовжує базуватися на жорстких кадрових нормативах та архаїчній системі планування, що ускладнює адаптацію кадрового складу до потреб галузі, особливо на регіональному та місцевому рівнях. Характерними у цій ситуації є:

- відсутність або недостатня кількість фахівців - менеджерів;

- відсутність стратегічного планування кадрової ситуації на місцях;

- невідповідність статистики й звітності реальному стану справ.

_______________

Роль управління кадровими ресурсами у покращенні результатів діяльності системи охорони здоров'я 2 України / Посібник підготовлено в рамках проекту Європейського Союзу "Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні". - К., 2009. - 72 с.

Україна - донор медичних кадрів для багатьох країн [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// health.unian.net/ukr/detail/223513 Про затвердження Концепції розвитку вищої медичної освіти в Україні : наказ МОЗ України від 12 верес.

4 2008 р. № 522/51 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20080912_522_.html Кто нас завтра будет лечить [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zn.ua/HEALTH/ 5 kto_nas_zavtra_budet_lechit-99247.html Кто излечит украинскую медицину? [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://debaty.org/article/ 6 medicina_deb/medicina_analitika/467.html Українська освіта більше не влаштовує іранців. - Режим доступу : http://vnz.org.ua/statti/1134 Освіта на експорт. - Режим доступу : http://www.ukrbizn.com/headline/153-osvta-na-eksport.html 8 Про затвердження Концепції розвитку вищої медичної освіти в Україні : наказ МОЗ України від 12 верес.

9 2008 р. № 522/51 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20080912_522_.html.

Про затвердження Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров'я в Україні на період до 2020 року : наказ МОЗ України 1 серп. 2011 р. № 454 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20110801_454.html Про затвердження Методичних рекомендацій з прогнозування потреби закладів охорони здоров'я України 11 у медичних кадрах на довгострокову перспективу : наказ МОЗ України від 15 серп. 2011 р. № 512 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20110815_512.html Потреба у модернізації кадрової політики в системі охорони здоров'я України зумовлена відсутністю у списку кваліфікацій таких поширених у світі фахівців як менеджери з охорони здоров'я. Відповідно, цих спеціалістів також не готують вищі навчальні заклади для сфери охорони здоров'я. Недостатньою є кількість медичних сестер - фахівців з вищою освітою.

Вирішення проблеми кадрового забезпечення сфери охорони здоров'я в Україні потребує низки системних заходів на державному рівні. Передусім, йдеться про необхідність розроблення та прийняття Концепції державної кадрової політики у сфері охорони здоров'я. Для цього доцільно утворити міжвідомчу робочу групу, до складу якої увійдуть провідні вчені та фахівці.

Головною метою Концепції є систематизація найважливіших завдань щодо реалізації основних напрямів кадрової політики у сфері охорони здоров'я, спрямованих на досягнення якісно нового рівня кадрового забезпечення медичної галузі в умовах її реформування.

Основними її складовими мають бути:

- удосконалення підготовки кадрів (додипломної і післядипломної);

- підготовка управлінських кадрів, здатних працювати в умовах ринкової економіки;

- вдосконалення системи планування потреби в медичних кадрах, яка б відповідала сучасному стану і розвитку медичної галузі в цілому, а також на регіональному та місцевому рівнях;

- підвищення престижності професії лікаря, вдосконалення системи оплати праці та соціального захисту медичних працівників.

Слід здійснити низку важливих практичних заходів на державному та регіональному рівнях.

По-перше, з метою усунення регіональної, територіальної (місто-село) диспропорції в розподілі кадрового потенціалу, а також удосконалення механізму планування підготовки медичних кадрів:

- провести деталізований (загальна кількість, кількість вузьких спеціалістів, укомплектованість, забезпеченість (загальна і за окремими спеціальностями) аналіз стану кадрового забезпечення закладів охорони здоров'я усіх форм власності та визначити реальну потребу в кількості спеціалістів залежно від демографічних та соціально-економічних показників (у цілому по Україні й на регіональному рівні);

- розробити регіональні програми підготовки медичних працівників для закладів охорони здоров'я, ширше використовувати при цьому систему цільового направлення на підготовку кадрів (особливо серед сільської молоді, а також молоді "проблемних" регіонів). Для цього передбачити відповідні кошти в місцевих бюджетах.

По-друге, з метою усунення внутрішньогалузевої диспропорції, а саме - дефіциту сімейних лікарів, необхідно:

- внести зміни до системи вузької спеціалізації в інтернатурі після того, як випускники відпрацюють сімейними лікарями три роки в регіонах, де найбільш гостро стоїть ця потреба;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- переглянути практику працевлаштування молодих спеціалістів, підготовлених за кошти державного бюджету, з тим, щоб гарантувати обов'язковість відпрацювання ними не менше трьох років за направленням, або відшкодування витрачених на їхню освіту коштів.

По-третє, з метою створення мотивації та зацікавленості медичних працівників необхідно:

- запровадити диференціацію у розмірах оплати праці медичних працівників залежно від рівня їх кваліфікації, обсягів, якості, складності, ефективності та умов виконуваної роботи, а також безперервності її стажу. Для цього широко використовувати індикатори якості, процедуру анонімного анкетування споживачів послуг з охорони здоров'я;

- у місцевих бюджетах щороку передбачати кошти на цільове фінансування надбавок до заробітної плати за ненормований та напружений робочий графік медичних лікувально-профілактичних закладів у сільській місцевості;

- підвищити пенсії медичним працівникам, які мають безперервний стаж роботи у державних та комунальних закладах охорони здоров'я понад 25 років шляхом внесення відповідних змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення";

- створити фонд службових квартир, передбачити відповідні кошти для побудови такого житла в державному та місцевих бюджетах, а також забезпечити можливість отримання довгострокового кредиту під 1-2% на придбання житла для медичних працівників, особливо первинної ланки.

Для подальшої модернізації кадрової політики у сфері охорони здоров'я слід розробити регіональні програми підготовки медичних працівників для місцевих закладів охорони здоров'я, при цьому впровадити систему цільового направлення на підготовку місцевих випускників навчальних медичних закладів.

В умовах реформування сфери охорони здоров'я набувають нових структурно-функціональних рис не тільки галузь охорони здоров'я, але й ціла низка галузей, дотичних до системи охорони здоров'я, в тому числі й органів державної влади, як центрального, так і регіонального та місцевого рівнів, які в новій політиці охорони здоров'я беруть на себе відповідальність за територіальну охорону громадського здоров'я і стають замовниками послуг з охорони здоров'я і, відповідно, платниками послуг. Відтак, ціла низка посадових осіб як у галузі охорони здоров'я, так і в органах влади мають набути компетентності вирішення нових проблем, що теж входить до сутності модернізації державної кадрової політики у сфері охорони здоров'я.

3.5.6. Удосконалення україномовної підготовки державно-управлінських кадрів Володіння українською мовою, на думку В. Кононенка, як найважливішим чинником національної самоідентифікації не лише забезпечує комфортне існування індивіда в соціальному просторі, а й сприяє виробленню загальнонародних, національно окреслених поглядів і переконань, визначає національний мовний тип.

Для забезпечення україномовної підготовки слухачів і аспірантів, надання навчальної, методичної та консультативної допомоги працівникам органів державної влади й органів місцевого самоврядування, виховання у них мовної свідомості та національної гідності у Національній академії створена кафедра української мови (далі - кафедра).

Основною метою діяльності кафедри було забезпечення україномовної підготовки слухачів Національної академії та підвищення кваліфікації працівників органів державного управління та місцевого самоврядування з питань використання засобів української мови в управлінських текстах. Серед основних завдань діяльності кафедри виокремлюємо такі:

- здійснення всіх видів навчальної, науково-методичної, наукової, культурно-виховної роботи;

- розширення загальної україномовної підготовки слухачів Національної академії;

- удосконалення мовних і мовленнєвих навичок щодо складання документації українською мовою у державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

- формування навичок ведення диспуту, дискусії, ділової бесіди, дебатів;

- проведення наукових досліджень за темою "Наукове спілкування у сфері державного управління: особливості та проблеми";

- розробка і систематичне оновлення освітньо-навчальних програм і робочих навчальних планів, навчально-методичних комплексів із дисциплін, що закріплені за кафедрою.

Україномовна підготовка слухачів Національної академії має свою історію. Навчальна дисципліна нормативної частини "Ділова українська мова" викладалася на денній формі навчання з 1998 - 1999 н. р., на заочній формі навчання - з 1999-2000 н. р., на вечірній формі навчання - з 2000-2001 н. р.

За час функціонування кафедри української мови (1998-2006 рр.), української та іноземних мов (2006-2010 рр.), кафедри україністики (з 2010 р. до нині) науково-педагогічні працівники підготували й опублікували для слухачів денної, вечірньої, заочної та заочно-дистанційної форм навчання навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін, зокрема навчальні посібники з грифом МОН України, монографії, робочі зошити, методичні рекомендації для слухачів, роздаткові матеріали, тестові завдання, ділові ігри, ситуаційні вправи, завдання для вхідного та підсумкового контролю, самостійної та індивідуальної роботи слухачів і аспірантів.

Слухачі під час практичних занять з україномовних дисциплін удосконалюють навички спілкування українською мовою; засвоюють основні норми українського діловодства і мовленнєвого етикету, а також основні правила оформлення організаційно-розпорядчих документів; під час самостійної роботи слухачі засвоюють чи згадують основні норми сучасної української літературної мови (орфографічні, орфоепічні, пунктуаційні, морфологічні, синтаксичні, стилістичні), удосконалюють орфографічну та пунктуаційну грамотність; індивідуально виконують практичні вправи і завдання, оформляють документи за програмою.

З 2001-2002 навчального року почала викладатися для аспірантів з відривом і без відриву від виробництва навчальна дисципліна "Українська мова: науковий і діловий стилі". Ця дисципліна згодом була замінена дисципліною "Культура мовлення науковця", а з 2011-2012 навчального року аспіранти вивчають дисципліну "Основи наукового мовлення".Pages:     | 1 |   ...   | 35 | 36 || 38 | 39 |   ...   | 46 |
 
Похожие работы:

«ББК 87. 215 Ольга Котовська Львівський національний університет імені Івана Франка ФЕНОМЕН ДВОВІР’Я У СТАНОВЛЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ © Котовська О., 2006 Досліджується феномен двовір’я як поєднання народної, язичницької традиції і християнської доктрини у Київській Русі. Автор наголошує на тому, що у запропонований період було закладено основу української філософської культури, сформовано етнічний архетип та ідею єдності давньоруського суспільства. Такий підхід дає змогу...»

«Міністерство культури і туризму України Одеська національна наукова бібліотека імені М.Горького До 180-річчя (1829-2009) ОННБ імені М. Горького Наукова бібліотека: стратегія інноваційного розвитку Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 24-25 вересня 2009 р.) Одеса У збірнику вміщено доповіді учасників Міжнародної науково-практичної конференції “Наукова бібліотека: стратегія інноваційного розвитку” (24-25 вересня 2009 р.) і статті провідних фахівців Бібліотеки, присвячені...»

«№ 7-8 (43-44), березень-квітень 2011 Затихне гомін. В залі згасне світло, і, враз заполонивши всі чуття, розсунеться престижівська завіса. Й розквітне життя — мов казка, й казка — мов життя. Відкритими очима і серцями поринете в ту казку, глядачі, захоплено, бурхливо до нестями, всім помислом за дією йдучи.А дія враз розгорнеться, як злива: засвітить барвами казкове тло, герої будуть йти на подвиги сміливо, стоять за правду і долати зло. І кожне слово, кожен світлий образ в одкритім серці...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО–ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Науково–методичний збірник ( Випуск ХLI ) Слов’янськ, ISBN 5–7763–4577– УДК 371.13 ББК 74. Г. Гуманізація навчально–виховного процесу: Збірник наукових праць.– Вип. ХLI /За заг.ред. проф. В.І.Сипченка. – Слов’янськ: СДПУ, 2008. – 307 с.Редакційна колегія: – кандидат педагогічних наук, професор Сипченко В.І. (відповідальний редактор). – доктор педагогічних наук, доцент...»

«Інститут філософії НАН України імені Г.С. Сковороди БІБЛІОГРАФІЯ історико-філософських досліджень, виданих в Україні в 1990 – 2004 рр. Упорядник С.Кудра Київ – 200 УДК 016:1(09)(477) ББК 91.9:87.3 Б59 Бібліографія історико-філософських досліджень, виданих в Україні в 1990 – 2004 рр. / Упорядник С. Кудра. ISBN 978-966-02-5462-6 Упорядник: С. Кудра. Затверджено до друку Вченою радою Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України (протокол № 5 від від 23 травня 2006 р.). Обкладинка Г.І....»

«СУДОВА ВЛАДАс Правові основи забезпечення безпеки суддів  Галайденко Тетяна Василівна, головний спеціаліст відділу підготовки матеріалів з питань дисциплінарної відповідальності суддів Вищої ради юстиції, здобувач кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного університету «Одеська юридична академія» УДК 343.16-049.5(094) Концептуальні підходи до розв’язання проблеми забезпечення безпеки учасників процесу були викладені у працях С.П. Щерби і О.А. Зайцева [1], а згодом й...»

«УДК 001.891 © Дмитренко Т. О., Яресько К. В. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОЕКТУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ Постановка проблеми. Необхідним компонентом наукового дослідження є методологічні засади, які включають мету, завдання, об’єкт і предмет, філософські принципи, підходи і методи. Філософська методологія, як правило, представлена такими принципами: об’єктивності, наочності, науковості, історичності і логічності, активності суб’єктів дослідження, практики, детермінізму,...»

«МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ Програма Розвитку ООН в Україні ДУ Інститут економіки та прогнозування НАН України Науково-дослідний економічний Україна: інститут Інститут економічних досліджень перспективи розвитку та політичних консультацій Національний інститут стратегічних досліджень Інститут еволюційної економіки КОНСЕНСУС-ПРОГНОЗ Центр досліджень науковотехнічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва Федерація роботодавців України Представництво Міжнародного...»

«Зайцева І.О., аспірант Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування НАДУ Виникнення та розвиток статутного права в українських містах: історичний аспект Стаття присвячена дослідженню історико-управлінських процесів ствердження в українських містах самоврядних традицій, запровадженню у практику українських міст традиційної європейської правової культури самоуправління та самоврядування у вигляді магдебурзького права, Литовських статутів та статутів (хартій) міст. Ключові...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Г.С. СКОВОРОДИ ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ за 2011 рік Харків-20 Основні результати наукових досліджень Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди за 2011 рік. Видання сьоме. УКЛАДАЧІ: Микитюк О.М. – проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор; Шаповалов Є.М. – начальник наукової частини; Шаповалова О.В. – завідувач...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»