WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 32 | 33 || 35 | 36 |   ...   | 46 |

«Галузь науки Державне управління в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку Національна наукова доповідь Київ УДК 35:165+005.1 Г15 Схвалено Вченою радою Національної академії ...»

-- [ Страница 34 ] --

Поглиблене і всебічне розроблення проблем, що набули особливого значення з проголошенням незалежності України, про сучасну динаміку політичних інститутів і процесів, співвідношення політики та етнонаціональних відносин, необхідність вироблення нових парадигм етнонаціонального розвитку, запобігання конфліктності в етнонаціональній сфері, моделювання оптимальних варіантів етнополітики, технології управління сферами політичних і міжетнічних відносин, здійснення експертизи законопроектів, державних і недержавних програм розвитку в різних сферах суспільного життя здійснює Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса (1991).

Вирішення важливої наукової та суспільної проблеми утвердження позицій української мови як державної у мовно-культурному просторі України, формування передумов досягнення мовної гармонійності у житті суспільства покладено на Інститут української мови НАН України (1991) - робочий орган Української національної комісії з питань правопису та Комітету наукової термінології при Президії НАН України.

Здійснення наукових досліджень у галузі соціогуманітарних наук, зокрема філософських, забезпечує Центр гуманітарної освіти НАН України (1991), підпорядкований безпосередньо Президії НАН України.

Масштабність і складність трансформаційних процесів у соціогуманітарній сфері обумовлює ключове значення галузевих наукових досліджень для формування ефективної і дієвої державної стратегії соціогуманітарного розвитку.

Визначальну місію і активну участь у методологічному та науково-методичному забезпеченні розвитку освіти, розробленні її законодавчої і нормативної бази, створенні концепцій розвитку загальноосвітньої, професійної та вищої школи, здійсненні виховного процесу виконує Національна академія педагогічних наук України (1992). Основними науковими підрозділами Академії є науково-дослідні інститути, центри та Університет менеджменту освіти, об'єднані в п'ять відділень: загальної педагогіки та філософії освіти; психології, вікової фізіології та дефектології; загальної середньої освіти; професійної освіти і освіти дорослих; вищої освіти.

У системі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України важливі для розвитку теорії державного управління у сфері соціально-гуманітарних та соціально-трудових відносин наукові здобутки напрацьовано такими науково-освітніми установами: Інститут соціально-трудових відносин (2010) Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"; Інститут соціальних наук Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова (1994); Інститут соціальних наук Волинського національного університету ім. Лесі Українки (1990); Інститут гуманітарних і соціальних наук (1992) Національного університету "Львівська політехніка"; Гуманітарний інститут (2008) Київського університету ім. Бориса Грінченка. Фундаментальні дослідження з актуальних питань державної політики щодо поліпшення становища сім'ї і жінок, забезпечення здорового, всебічного розвитку дітей і молоді, розробки законодавчих актів стосовно вирішення проблем сім'ї, жінок, молоді та дітей, розробки методичних рекомендацій з питань попередження та розв'язання соціальних проблем уразливих категорій населення проводить Державний інститут сімейної та молодіжної політики Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (1991).

Особливе місце в системі науково-дослідницької діяльності галузі фізичної культури і спорту в Україні посідає Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту (1993), створений для вирішення науково-методичних та науково-практичних проблем у цій сфері. Найважливішим напрямом роботи інституту є науково-методичне забезпечення підготовки збірних команд країни до чемпіонатів світу, Європи, Олімпійських ігор та інших міжнародних змагань.

Важливою у законотворчій і науково-організаційній діяльності, яка спрямована на покращення організації охорони здоров'я і розвиток медичної науки в Україні, є роль Національної академії медичних наук України (1993). Окремо слід відзначити активну участь 37 установ Академії у розробці та виконанні національних і державних програм, спрямованих на боротьбу з найпоширенішими і тяжкими хворобами, збереження довкілля, зменшення захворюваності і збільшення тривалості життя населення країни.

У системі Міністерства охорони здоров'я України функціонує 26 науково-дослідних установ. Наукове обґрунтування та розробку програм реформування й поступального розвитку національної системи охорони здоров'я, її нормативно-правового, фінансово-економічного, кадрового, інформаційного забезпечення здійснює Український інститут стратегічних досліджень (2008) Міністерства охорони здоров'я України.

Інститут працює над проблемами реструктуризації галузі, пріоритетного розвитку первинної медико-санітарної допомоги, створенням системи забезпечення якості медичної допомоги та стандартизації охорони здоров'я. Значна увага приділяється формуванню програм валеологічного виховання.

У системі Міністерства соціальної політики України здійснює свою діяльність п'ять науково-дослідних установ. Тематика наукових досліджень Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення Мінсоцполітики та НАН України (1997) спрямована на наукове забезпечення положень Послань Президента України до Верховної Ради України в частині, що стосується соціальної політики, програмних дій уряду, пріоритетних завдань та плану роботи Міністерства соціальної політики України. Основним напрямом діяльності Центру перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики України та НАН України (2002) є здійснення наукових досліджень та розробок, спрямованих на реалізацію стратегічних завдань соціальної політики та соціальної стратегії держави. Основною функцією Науково-дослідного інституту соціально-трудових відносин Мінсоцполітики (1966) є вивчення проблем економіки праці та соціальної політики на прикладному рівні та розроблення механізмів регулювання сфери соціально-трудових відносин. Державна науково-дослідна установа Центр продуктивності Міністерства соціальної політики України (1992) провадить дослідження в галузі нормування праці, професійної класифікації та продуктивності.

Структуру науково-дослідних установ у системі Міністерства культури України складають: Український Центр культурних досліджень; Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень; Національний центр театрального мистецтва ім. Леся Курбаса; Науковий центр розвитку туризму; Проблемна науково-дослідна лабораторія по вивченню і пропаганді народної музичної творчості Національної музичної академії ім. П.І.Чайковського; Проблемна науково-дослідна лабораторія музичної етнології Львівської національної музичної академії ім. М.В.Лисенка; Проблемна науково-дослідна лабораторія історії образотворчого мистецтва і архітектури Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. Провідною галузевою науково-дослідною установою Міністерства культури є Український центр культурних досліджень (1994), спрямований на розробку нових концептуальних підходів до державної культурної політики незалежної України, у тому числі до вирішення актуальних господарчих та правових проблем культурної сфери, вивчення різних аспектів культурної трансформації в сучасному українському суспільстві, підготовку законопроектів, інших розробок культурної політики. До складу Українського центру культурних досліджень входять: Інститут культурної політики; Інститут проблем народної культури; Інститут норми і права у сфері культури.

Науково-дослідні установи - приватні та громадські організації Фундаментальні та пошукові наукові соціологічні та соціальні дослідження здійснює Український інститут соціальних досліджень ім. Олександра Яременка (1991). Пріоритетними напрямами діяльності інституту є актуальні для сучасного українського суспільства проблеми:

проведення моніторингу соціальної політики; вивчення та аналіз інтересів, настроїв, орієнтацій, потреб населення; проведення різнопланових маркетингових досліджень. В Інституті створені та функціонують: Центр соціологічних досліджень; Центр політичного аналізу і прогнозування; Центр формування здорового способу життя молоді; Центр аналізу соціальних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу та груп ризику й ін.

Правові, економічні та соціальні аспекти трансформації соціальної політики держави є об'єктом науково-дослідницької діяльності Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України (1993).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Державна політика у соціально-економічній галузі соціальної політики є сферою досліджень недержавного аналітичного Центру Разумкова (1994), який об'єднав експертів у галузях економіки, права, політології, міжнародних відносин, соціології, історії, філософії тощо.

Дослідження проблематики у соціальній і гуманітарній сферах також проводять Український центр соціальних реформ, Український незалежний центр політичних досліджень, Центр "Соціальний моніторинг" та ін.

Ці наукові установи визначають пріоритетні напрями розвитку та практичне використання наукових досліджень у соціогуманітарній сфері.

Важливим теоретичним і практичним здобутком у дослідженнях проблем демографічного і соціального розвитку, основ ринку праці, зайнятості та соціально-трудових відносин є основні монографічні видання:

- Інституту стратегічних досліджень: М. Т. Степико. (Українська ідентичність: феномен і засади формування : монографія / М. Т. Степико. - К. : НІСД, 2011. - 336 с.)

- Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України: Е. М. Лібанова, О. В. Макарова, І. О. Курило. (Ринок праці : навч. посіб. / Е. М. Лібанова. - К. : Центр навч. л-ри, 2003;

Економічні та гуманітарні напрями розвитку соціальної інфраструктури / В. М. Новіков, Н. М. Деєва, Г. А. Дмитренко та ін. ; за заг. ред. В. М. Новікова. - К. : Ін-т демографії та соц.

дослідж. ім. М. В. Птухи НАН України, 2012; Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки : кол. моногр. / [Е. М. Лібанова, О. В. Макарова, І. О. Курило та ін.] ; за ред. Е. М. Лібанової. - К. : Ін-т демографії та соц. дослідж.

ім. М. В. Птухи НАН України, 2012; Населення України. Трудова еміграція в Україні. - К. : Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи НАН України, 2010. - 233 с.) Кафедри управління персоналом та економіки праці КНЕУ, серед яких: С.І.Бандур, В.І.Герасимчук, А.М.Колот, І.Л.Петрова, Ю.П.Туранський. (Оплата праці на підприємстві: організація та удосконалення / А. М. Колот. - К. : Праця, 1997; Аналіз стану і прогнозування регіонального ринку праці / С. І. Бандур та ін. ; Рада по вивч. продукт. сил України. - К. : [б. в.], 1999;

Проблема вибору оптимального рішення з можливих варіантів розвитку регіонального ринку праці / В. І. Герасимчук, І. Л. Петрова, Ю. П. Туранський. - К. : РВПС, 2001; Праця, зарплата, соціальний захист: проблеми та шляхи вирішення / Т. М. Кір'ян. - К. : Соцінформ, 2002; Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання. - К. : КНЕУ, 2003; Методологія, напрями, тенденції, проблеми у сфері праці та соціальної політики : кол. моногр. / В. А. Савченко, М. М. Папієв, Т. М. Кір'ян, О. М. Кузнецова. - К. : Соцінформ, 2007; Дослідження проблем оплати праці: порівняльний аналіз (Україна та країни ЄС) / А. М. Колот, Г. Т. Куліков, О. М. Поплавська, Л. В. Щетініна. - К. : КНЕУ, 2008; Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування / І. Л. Петрова, В. В. Близнюк, Г. Т. Куликов та ін. ; за ред. І. Л. Петрової. - К. : Ін-т економіки та прогнозування. НАН України, 2009.) ДУ НДІ соціально-трудових відносин Мінсоцполітики: С. В. Мельник, Н. С. Гаєвська,

Ю. С. Сімакова. (Механізм регулювання соціально-трудової сфери України / С. В. Мельник. - К. :

Соцінформ, 2009; Україна і світ: соціально-економічні зіставлення / С. В. Мельник, Н. С. Гаєвська, Ю. С. Сімакова. - Луганськ : ДУ НДІ СТВ, 2011.) Значна увага у дослідженнях вітчизняних науковців приділяється проблемі розвитку соціального діалогу (Проблеми колективно-договірного регулювання трудових відносин в Україні : монографія / В. І. Жуков, Г. В. Осовий, Ю. О. Привалов. - К., 1999; Соціальне партнерство в Україні : навч. посіб. / В. І. Жуков, В. А. Скуратівський. - К. : У АДУ, 2000); Система соціального партнерства як інститут регулювання трудових відносин в Україні : монографія /

А. І. Андрющенко, І. М. Дубровський ; заг. ред. Т. А. Прокопенко ; Харків. соц.-екон. ін-т Об'єднання профспілок Харк. обл., Нац. рада соц. партнерства при Президентові України. - Х. :

Слобожанщина, 2004; Соціальний діалог. Соціальне партнерство. Соціальна держава : монографія / Н. В. Балабанова, В. І. Жуков, В. Е. Пилипенко. - Б. м., 2002; Державне управління соціальним діалогом: проблеми та шляхи вирішення : монографія / О. Д. Шемяков, М. Л. Братковський. - Донецьк : ВІК, 2010.) Суттєво збагатили загальну теорію ринку праці, формування соціально-трудових відносин в Україні, розбудови законодавчої бази та організаційно-економічного механізму розвитку соціально-трудових відносин розробки авторів наукових періодичних видань: Демографія та соціальна економіка (Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України); Зайнятість та ринок праці (НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України); Україна: аспекти праці. Науково-виробничий журнал (Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Міністерства праці та соціальної політики і НАН України; Товариство з обмеженою відповідальністю "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця"); Людина і праця (Міністерство праці та соціальної політики України); Охорона праці (Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду) та ін.

Розроблення нових концептуальних підходів до державної культурної політики на сучасному етапі, вивчення особливостей культурної трансформації сучасного українського суспільства здійснює колектив науковців Українського центру культурних досліджень, зокрема О.Гриценко, В.Солодовник (Гриценко О. Культура і влада. Теорія і практика культурної політики в сучасному світі / О. Гриценко. - К. : УЦКД, 2000. - 228 с.; Дослідження проблем трансформації культурної сфери та шляхів реалізації ключової ролі культури в соціально-економічному розвитку сучасної України. Аналітичний огляд і рекомендації [Электронный ресурс] / О. А. Гриценко, В. В. Солодовник, М. Ю. Рябчук та ін. - Режим доступу : http://www.culturalstudіes.іn.ua/ 2009_zv9_menu.php.) Проблемам формування гуманітарного простору в Україні, української національної ідентичності присвячені праці науковців Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса, зокрема Л.П.Нагорної (Історична пам'ять: теорії, дискурси, рефлексії. - К. :Pages:     | 1 |   ...   | 32 | 33 || 35 | 36 |   ...   | 46 |
 
Похожие работы:

«великий футбол – у футбольних країнах Чемпіонат Європи з футболу 2010-2012 фінальний турнір 8 червня – 1 липня 2012 польща, україна Варшава • Вроцлав Гданськ • Познань Київ • Донецьк Львів • Харків Офіційне видання федерації футбОлу україни ЄВРО-2012 • 1 2 • ЄВРО-2012 напуття ласкаво просимо до україни! Від імені всієї футбольної спільноти України я радий вітати вас на УЄФА ЄВРО-2012, чудовому святі спорту, молоді та натхнення. Рішення надати Польщі та Україні честь проводити турнір прекрасно...»

«ВІЗУАЛЬНІ МИСТЕЦТВА 21. Станкевич М. Є. Бучач та околиці: маленькі образки / М. Є. Станкевич. – Львів : СКІМ, 2010. – 256 с.22. Стельмащук Г. Народні художні промисли Тернопільщини / Г. Стельмащук // Образотворче мистецтво. – 1981. – № 3. – С. 23–24.23. Стрішенець М. М. Економічна історія Тернопільщини / М. М. Стрішенець. – Тернопіль : Астон, 2001. – 311 с.24. Теребовельська земля : історично-мемуарний збірник / [гол. ред. В. Палідвор]. – Нью-Йорк : [б. в.], 1968. – (Наукове товариство ім....»

«Проблеми господарського права Вісник № 3 [70] В. Пашков, доктор юридичних наук, доУДК 346 цент, завідувач кафедри приватного права Полтавського юридичного інституту Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», провідний науковий співробітник НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України Особливості цінової політики держави щодо продукції фармацевтичного виробництва Питання ціноутворення фармацевтичної продукції завжди було на порядку денному,...»

«The article deals with the formation of professional teacher — communication and relationship with his psychological and psychophysiological characteristics of the individual. Key words: pedagogical skills, structural components, the psychological and physiological characteristics of a person. УДК 378:613.71 Нестерова Т.В., доцент кафедри теорії та методики фізичної культури і спортивної майстерності Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доцент, кандидат...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА Тютюнник Олена Миколаївна УДК 1 (091) (477)+141.7 ОСОБА І СУСПІЛЬСТВО У ФІЛОСОФІЇ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША 09.00.05 – історія філософії АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі філософії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. доктор філософських наук, професор Науковий керівник: Мозгова Наталія Григорівна,...»

«ПРИКАРПАТСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА Сабат Надія Володимирівна УДК 37.0 (09) НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ГАЛИЧИНИ (1869 – 1914 рр.) 13.00.01 – теорія та історія педагогіки АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Івано-Франківськ – 1998 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника, Міністерство освіти України Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгознавство., 2006. Вип. 1. С. 20 – 30 Ser. Bibliology., 2006. № 1. P. 20 – 30 УДК 091.001.5:[003.29+930.272+930.255](477)“19/20” КОДИКОЛОГІЧНІ, ПАЛЕОГРАФІЧНІ ТА АРХЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РУКОПИСНИХ КНИГ В ІНСТИТУТІ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНOЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО (кінець 80-х рр. в ХХ ст. – початок ХХІ ст.) Любов ДУБРОВІНА Національна бібліотека України ім. В. Вернадського, пр. 40-річчя Жовтня, 3, м. Київ, 01039, Україна, тел....»

«ПЕРЕДМОВА Друга частина другої книги каталога стародруків, виданих на Україні, включає опис видань, опублікованих протягом 1765 – 1800 рр. Завершуючи зведений каталог стародруків України, вона має і самостійне наукове значення для дослідників історії і культури останньої третини XVIII ст. Провідне місце в друкованій продукції того часу поступово зайняли світські друки: підручники, офіційні розпорядження, почасти також наукові праці і художня література. Численні видання засвідчують активізацію...»

«Колесніков В.О., Кривошеєв А.М. Форми і способи боротьби з повстанцями, партизанами та диверсійно-розвідувальними формуваннями м. Суми ББК 68.4 (4 Укр) К 60 К 60 Форми і способи боротьби з повстанцями, партизанами та диверсійнорозвідувальними формуваннями. Колесніков В.О., Кривошеєв А.М. – 6-є вид., перероб. і доповн. – Суми: ПП «Семененко І.В.», 2009. – 428 с. ISBN 978-966-1644-10-5 Монографія розроблена фахівцями кафедри військової підготовки Сумського державного університету. В монографії,...»

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРИГУБ Олександр Петрович УДК 94(477) «1920-1939»:281.96 РОСІЙСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ У 20 – 30-х рр. ХХ ст.: ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗКОЛ ТА МІЖКОНФЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ 07.00.01 – історія України АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук Донецьк – 2010 Дисертацією є рукопис Роботу виконано на кафедрі історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Науковий...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»