WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 25 | 26 || 28 | 29 |   ...   | 46 |

«Галузь науки Державне управління в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку Національна наукова доповідь Київ УДК 35:165+005.1 Г15 Схвалено Вченою радою Національної академії ...»

-- [ Страница 27 ] --

Потенціал міжнародної наукової та освітньої діяльності Академії, насамперед, визначається її контактами із зарубіжними вищими навчальними закладами, фондами та установами. Продовжується діяльність у рамках договорів про співробітництво із: 1) Вищою школою менеджменту (м. Варшава, Польща) про Українсько-Польський Інститут управління, що здійснює змістовно-організаційне забезпечення паралельного навчання студентів Академії муніципального управління факультетів менеджменту, економічного, юридичного та факультету міського господарства; з 2011 р. розширено перелік спеціальностей Академії, студенти яких можуть брати участь у паралельному навчанні за спеціальностями "Управління підприємством в об'єднаній Європі", "Управління банками та фінансами", "Право" та "Психологія" у польському навчальному закладі. Щорічно керівництвом Академії та Вищої школи менеджменту затверджуються робочі навчальні плани та навчально-методичне забезпечення. До проекту українськопольського співробітництва залучено 53 студенти; 2) Академією солідарності (м. Гданськ, Польща) про організацію літніх стажувань для студентів Академії, спільну організацію конференцій та співпрацю в науковій сфері; 3) Вищим Калабрійським Інститутом міжнародної політики (регіон Калабрія, Італія) про участь у міжнародній програмі "Pitagora Mundus", що передбачає вивчення студентами Академії італійської мови та культури в містах Італії, які належать до надбань ЮНЕСКО, та спільно з 20 країнами-учасниками програми міжнародної магістерської програми на базі наукових осередків Італії; 4) Асоціацією вивчення італійської мови та культури ITACA (м. Палермо, Італія, Сицилія) про організацію мовних (лінгвістичних) стажувань студентів Академії, що вивчають італійську мову; 5) Північно-Кавказькою академією державної служби (м. Ростов-на-Дону, Росія), що дозволяє розпочати роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, спільної організації науково-дослідних робіт з економічних, політичних, соціальних, правових та інших аспектів; 6) Західним Саксонським Університетом ЦВІКАУ про організацію обміну студентами та викладачами, спільних конференцій, семінарів та обмін університетською документацією; 7) Англо-Американським університетом (м. Прага) щодо можливості студентів, аспірантів та викладачів Академії проходити стажування (підвищення кваліфікації) з економічного, юридичного та інших напрямків, які проводять викладачі з Гарварда, Стенфорда, Йєла, Оксфорда та Кембриджа.

Продовжується розширення наукових зв'язків Академії з відомими зарубіжними науковими та навчальними установами, зокрема з Академією державного управління Республіки Вірменія (м. Єреван), Вищою школою менеджменту (Польща, м. Варшава), Російською академією державної служби та її регіональними інститутами й ін.

Подальший розвиток міжнародних зв'язків Академії здійснюється як у напрямах підписання договорів про співробітництво з іншими зарубіжними вищими навчальними закладами, об'єднаннями та організаціями, так і шляхом безпосереднього обміну публікаціями, участі в міжнародних комунікативних заходах.

Академією в 2011 р. проведені конференція за міжнародною участю "Актуальні проблеми регіонального управління та місцевого самоврядування", міжнародний семінар "Сприяння участі українських організацій, підприємств та індивідуальних дослідників у 7-й Рамковій програмі ЄС з розвитку наукових досліджень і технологій".

У Науковому віснику Академії опубліковані статті кількох відомих зарубіжних вчених. У випуску 2/2011 надруковано статтю російського професора О.І.Турчинова "Кадровая безопасность России: постановка проблемы". У випуску 3/2011 надруковано статті грузинських професорів Альфреда Кураташвілі "Теоретические проблемы государственного управления и принципиально новая классификация политических систем" та Анзора Кураташвілі "Теория дерегулирования экономики в науке государственного управления". У випуску 4/2011 також надруковано статті грузинських професорів Альфреда Кураташвілі "Философия социальной цели - методологическая основа государственного управления в интересах народа" та Анзора Кураташвілі "Государственное управление в условиях социально ориентированной рыночной экономики".

2.4. Південний реґіон (м. Одеса, Миколаїв)

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії Першочергові завдання наукової діяльності в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі - ОРІДУ НАДУ) спрямовані на вирішення актуальних проблем державного управління та державної кадрової політики у контексті реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", завдань Президента України В.

Ф.Януковича, висловлених у Посланні Президента України до Верховної Ради України 2012 р. "Шлях модернізації: перші підсумки та нові завдання" і виступах Президента України на засіданнях Ради регіонів.

Наукові школи ОРІДУ НАДУ Важливим аспектом наукової діяльності є наукові школи, що започатковані відповідно до спеціальностей галузі науки "Державне управління". Напрацювання науковців здійснюються за такими основними напрямами:

- сучасні проблеми публічного управління в Україні, регіональної політики, регіонального управління, регіонального розвитку, модернізації професійного навчання державних службовців, управління якістю в системі державної служби (доктор політичних наук, доцент М.М.Іжа);

- удосконалення механізмів державного управління бюджетним процесом, процесами реформування економіки на державному та регіональному рівнях, розвиток методів і моделей прогнозування, планування соціально-економічних процесів у регіоні (доктор економічних наук, професор А.Г.Ахламов);

- розробка системологічної концепції етнонаціональної обумовленості адміністративної реформи в Україні (доктор наук з державного управління, професор П.І.Надолішній);

- соціокультурний контекст управління регіональним розвитком (доктор філософських наук, професор З.В.Балабаєва);

- проблеми правового регулювання планування економічної діяльності (доктор наук з державного управління, професор В.П.Марущак).

Науково-дослідна робота ОРІДУ НАДУ Виконання наукових досліджень за бюджетною тематикою розпочато з 1998 р. в межах Комплексного наукового проекту "Державне управління та місцеве самоврядування".

На сьогодні науковцями Інституту виконано 66 науково-дослідних робіт за бюджетним фінансуванням.

Особлива увага приділяється темам, які відповідають пріоритетним напрямам діяльності

Національної академії державного управління при Президентові України, а саме:

- реформуванню системи регіонального управління;

- визначенню пріоритетів соціально-економічного розвитку регіону;

- дослідженню соціально-політичних аспектів регіональної кадрової політики в контексті розвитку публічного управління;

- створенню інноваційних інструментів розвитку публічного управління в Україні;

- плануванню зовнішньоекономічної інтеграції регіону;

- запровадженню електронного управління на регіональному та місцевому рівнях;

- управлінню проектами в публічній сфері;

- упорядкуванню нормативно-правового забезпечення системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування тощо.

Результати наукових та науково-дослідних робіт викладені в монографіях, навчальних і навчально-методичних посібниках, наукових статтях, доповідях та тезах конференцій.

Практична спрямованість результатів наукових досліджень відображена у розробці:

- Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року;

- Стратегії залучення інвестицій в Одеську область та надання е-послуг у сфері інвестицій;

- Концепції стратегічного розвитку "Одеса - 2022";

- Інвестиційної стратегії Одеської області на 2011-2015 роки;

- системи управління якістю на замовлення Вінницької обласної державної адміністрації та Одеської міської ради;

- Енциклопедії державного управління, зокрема 4-го тому "Галузеве управління", матеріалів до "Енциклопедії сучасної України", довідника "Фундатори українського державотворення та провідні вчені в галузі науки "Державне управління";


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- методичних рекомендацій по управлінню місцевими бюджетами в 2012-2014 роках на замовлення Одеського Головного фінансового управління Одеської обласної державної адміністрації;

- проекту середньострокового програмно-цільового бюджету на 2012-2014 рр. на замовлення Міністерства фінансів АР Крим;

- основних положень цільової програми заміни імпорту;

- проекту міжнародної технічної допомоги від Місії ОБСЄ в Україні "Електронне врядування";

- проекту "Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України" (м. Оттава, Канада).

Комунікативні заходи ОРІДУ НАДУ Проведення науково-комунікативних заходів, у тому числі за міжнародною участю, спрямовані на узагальнення та оприлюднення результатів наукових досліджень.

Щорічно в ОРІДУ НАДУ проводиться 30-40 комунікативних заходів.

Форми проведення таких заходів різноманітні: науково-практична конференція, інтернетконференція, науково-практичний семінар, семінар-презентація, конференція у режимі відеоконференц-зв'язку, круглий стіл, нарада, "літня школа" тощо.

Науково-комунікативні заходи мають різний статус.

Міжнародні: Всеукраїнські щорічні студентські науково-практичні конференції за міжнародною участю "Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології"; науково-практична конференція "Соціально-економічний розвиток регіонів та його програмування: мета, механізми, інструменти"; "Літня школа" "Государственное управление: социальные сферы" для аспірантів ОРІДУ НАДУ при Президентові України та Північно-Західного інституту РАНГіДС (м. СанктПетербург); Міжнародна Інтернет-конференція "Державне управління в Україні: проблеми державотворення, виклики та перспективи".

Міжрегіональні: круглий стіл у режимі відеоконференцзв'язку "Забезпечення доступу до публічної інформації в контексті впровадження європейських стандартів відкритості та прозорості"; науково-практичний семінар "Інформаційне суспільство і сталий розвиток"; відеоконференція "Україна на шляху до Європейського Союзу: звіряємо координати"; семінар для аспірантів та здобувачів "Теоретико-прикладні аспекти реалізації адміністративної та економічної реформ" (на базі Кримського ЦПК) та інші.

Інститутського рівня: науково-методичний семінар "Концептуальні засади реформування системи регіонального управління" (кафедра регіональної політики та публічного адміністрування); науковий лекторій для аспірантів та магістрантів "Сучасні проблеми публічного управління": Засідання № 1 "Запровадження компетентнісного підходу в системі державної служби: проблеми та перспективи" (кафедра державного управління і місцевого самоврядування);

лекція професора О.П.Якубовського, присвячена 230-річчю від дня народження генерал-губернатора Новоросійського краю, мецената, героя Вітчизняної війни 1812 р., графа М.Воронцова (кафедра філософських та соціально-політичних наук); семінар-презентація результатів самостійної роботи слухачів спеціальності 8.18010013 "Управління проектами" "Альтернатива розвитку КП "Міськзелентрест" (кафедра управління проектами); науково-практична конференція "Регіональний досвід європейської інтеграції та зовнішньоекономічної діяльності" (кафедра європейської інтеграції).

Значним заходом у діяльності ОРІДУ НАДУ є підсумкова науково-практична конференція за міжнародною участю. Починаючи з 2010 р. тематика конференції спрямована на активне обговорення проблеми підвищення ефективності роботи органів публічної влади щодо виконання Програми економічних реформ на 2010-2014 роки та оприлюднення результатів досліджень за Комплексним науковим проектом "Державне управління та місцеве самоврядування". Від 2012 р.

конференція набула статусу Всеукраїнської.

Взаємодія ОРІДУ НАДУ з органами публічної влади з питань супроводу їх діяльності У 2003 р. Інститутом започаткована наукова взаємодія з органами публічної влади Півдня України та Вінницької області на взаємовигідних засадах.

Така співпраця відбувається на підставі договорів про співробітництво з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, Вінницькою, Миколаївською, Одеською та Херсонською обласними державними адміністраціями, Одеською та Южненською міськими радами, Комінтернівською, Любашівською та Татарбунарською районними державними адміністраціями, Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій Херсонської обласної державної адміністрації, Асоціацією платників податків України по Одеській області тощо; укладено Меморандум з Асоціацією міст України.

Однією із форм співробітництва ОРІДУ НАДУ з органами публічної влади є організація комунікативних заходів та виконання на їх замовлення науково-дослідних робіт.

Взаємодія з органами публічного управління Півдня України та Вінницької області відбувається під час проведення робочих нарад, наприклад з представниками Комінтернівської державної районної адміністрації щодо створення Індустріального парку в с. Кремидівка Комінтернівського району Одеської області. Також - на засіданнях з Одеським регіональним відділенням Асоціації міст України. Одним із важливих результатів цих засідань стало підписання Меморандуму про співробітництво між ОРІДУ НАДУ, Одеським регіональним відділенням Асоціації міст України та міськими головами міст Одеської області. Важливу роль у сфері зазначеної взаємодії відіграє також проведення круглих столів, семінарів за участю органів влади Південного регіону та Вінницької області. Так, на круглому столі, організованому спільно з Одеським Головним фінансовим управлінням Одеської облдержадміністрації, порушувалися актуальні питання щодо надання ефективних, якісних та результативних бюджетних послуг, лібералізації торговельного режиму України, нових можливостей та викликів для покращення експортного потенціалу підприємств Одеської області; регіональному досвіду європейської інтеграції та зовнішньоекономічної діяльності були присвячені комунікативні заходи, ініційовані Головним управлінням зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції.

Традиційно ефективною формою взаємодії з органами публічної влади є виконання госпдоговірних робіт на їх замовлення. Починаючи з 2003 р. в Інституті виконано 30 госпдоговірних науково-дослідних робіт.Pages:     | 1 |   ...   | 25 | 26 || 28 | 29 |   ...   | 46 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ХАРКІВСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ ДЕВ’ЯТНАДЦЯТІ СУМЦОВСЬКІ ЧИТАННЯ Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, «Музей як соціокультурний інститут в умовах інформаційного суспільства» (проводиться в рамках ХІХ Сумцовських читань) 18 квітня 2013 р. Харків «Майдан» УДК 379.822 ББК 79 Д 11 Друкується за рішенням науково-методичної ради Харківського історичного музею, протокол № 2 від 12...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2011. № 45 УДК 122:7.012 С.О. ЗАХАРОВА Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ І МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ТВОРЧОСТІ В статті дається аналіз історико-культурного і методологічного дискурсу дизайнерської діяльності і творчості, зокрема виясняється поняття «дизайн» та чотири напрями у поясненні методологічних засад дизайнерської творчості: 1) дифузіонізм; 2) культурно-історична школа (циклізм);...»

«Видавництво Каравела (м. Київ) прайс станом на 14.04.2014 р. т. 044-592-39-36, 050-355-77-75 (MTS), 068-364-05-77 (KyivStar) Наименование Класс Номенклатурная группа Автор Цена ДПА. 11 кл. Англ. мова. (2014) 11 кл. ДПА 2014 Коваленко О. Я. 6 ДПА. 11 кл. Біологія. (2014) 11 кл. ДПА 2014 Фіцайло С. С. 4 ДПА. 11 кл. Всесвітня історія. (2014) 11 кл. ДПА 2014 Ладиченко Т. В. 36 ДПА. 11 кл. Географія. (2014) 11 кл. ДПА 2014 Гладковський Р.В. 45 ДПА. 11 кл. Економіка. (2014) 11 кл. ДПА 2014 Бицюра Ю....»

«СТРУКТУРА ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 1. Пояснювальна записка.2. Зміст програмного матеріалу.3. Структура тесту і характеристика завдань в ньому.4. Критерії оцінювання за 100бальною шкалою( від 100 до 200 балів) 5. Рекомендована література. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Програму всесвітньої розроблено на базі чинних програм з всесвітньої історії України для 6–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист №1/11-385 від 30.01....»

«УДК 387.172 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ Дмитриченко М.Ф., доктор технічних наук Язвінська О.М., кандидат історичних наук Актуальність проблеми. В контексті Болонського процесу, до якого Україна приєдналась у травні 2005 р., підвищення якості освіти розглядається як стратегічна мета кожного вищого навчального закладу. Актуальність проблеми детермінована новими пріоритетами у сфері...»

«            / Докса.– 2009. – Вип. 14.                     299 Вахтанґ Кебуладзе МІСЦЕ І РОЛЬ ТВОРУ ЕДМУНДА ГУСЕРЛЯ «ДОСВІД І СУДЖЕННЯ» У РОЗВИТКУ ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ. ПЕРЕДМОВА ПЕРЕКЛАДАЧА Доля  книжки  відомого  німецького  філософа,  засновника феноменологічного  напряму  в  сучасній  філософії  Едмунда  Гусерля «Досвід і судження. Дослідження генеалогії логіки» («Erfahrung und Urteil. Untersuchungen zur Genealogie der Logik») доволі драматична й водночас...»

«Чи можна зіставити жіноче з чоловічим так, як зіставляють природу з культурою? Шеррі Ортнер Чи можна зіставити жіноче з чоловічим так, як зіставляють природу з культурою? Шеррі Ортнер Шеррі Ортнер Чи можна зіставити жіноче з чоловічим так, як зіставляють природу з культурою? Перекладено за виданням: Sherry B. Ortner. Is Female to Male as Nature Is to Culture? // Woman, Culture, аnd Society / Rosaldo, Michelle Zimbalist, and Louise Lamphere, eds. Stanford University Press, 1974. P. 67-87....»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2013. № 52 УДК 37.015.324: 378.091 О.Д. ДЖУРА (доктор філософських наук, доцент, директор) Бурштинський енергетичний коледж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, м. Бурштин E-mail: Technikum@bur.if.ua ОСВІТНІ ТРАДИЦІЇ ЯК ЧИННИК ЖИТТЄТВОРЧОСТІ ОСОБИСТОСТІ Аналізується роль освіти, як чинника життєтворчості особистості в умовах сучасних викликів глобалізованого світу; виділено основні чинники цього процесу, їх...»

«НАУКОВ І ЗАПИСК И Серія “Філософія” Випуск 4 МАтерІАлИ КОНфереНцІї “Віра і розум в історії слов’янської філософії (до 430-річчя з дня народження М. Смотрицького) Острог – 2008 УДК 101(477)(08) ББК 87.3(4Укр) Н 34 Фахове видання з філософських наук, затверджено Постановою президії ВАК України від 15.12.2004 р. № 3-05 / 11 (перелік № 15) Друкується за рішенням вченої ради Національного університету „Острозька академія” (протокол № 4 від 27 листопада 2008 р.) редакційна колегія: Кралюк П.М.,...»

«ISSN 20786425. Вісник Львівського університету. Серія геологічна. 2012. Випуск 26. С. 148–161  Visnyk of the Lviv University. Series Geology. 2012. Issue 26. Р. 148–161   УДК 556.3 ЗАХОДИ ЩОДО ОХОРОНИ ПІДЗЕМНИХ ВОД ВІД ВИСНАЖЕННЯ І ЗАБРУДНЕННЯ В. Харкевич1, С. Крижевич2© Львівський національний університет імені Івана Франка, геологічний факультет, кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології, вулиця Грушевського, 4, 79005, Львів, Україна, e-mail: admingeo@franko.lviv.ua...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»