WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 18 | 19 || 21 | 22 |   ...   | 46 |

«Галузь науки Державне управління в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку Національна наукова доповідь Київ УДК 35:165+005.1 Г15 Схвалено Вченою радою Національної академії ...»

-- [ Страница 20 ] --

Кількісні показники наукових продуктів за вказаними НДР подані в табл. 2.1.

Таблиця 2.1 Показники розвитку наукових досліджень з державного управління та місцевого самоврядування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

–  –  –

Тернопільський національний економічний університет Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України У Тернопільському національному економічному університеті кафедрою державного і муніципального управління (далі - ТНЕУ) (завідувач - доктор економічних наук, професор А.Ф.Мельник) упродовж 2004-2012 рр. виконуються НДР: 3 - за державним замовленням; 2 - за договірною тематикою; 1 - за грантами вітчизняних та міжнародних фондів (табл. 2.2 - 2.4).

–  –  –

86 Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича З 2006 р. на факультеті історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича ведеться підготовка магістрів за спеціальністю "Державна служба" та проводиться науково-дослідна робота у даній сфері. Відповідно до визначених наукових пріоритетів науковці базової кафедри політології та державного управління звертались до аналізу прикладних та концептуальних вимірів державного управління та державної служби. На це скеровували свою діяльність проф. А.М.Круглашов, В.І.Бурдяк, Н.Ю.Ротар, доц. І.М.Мельничук, І.С.Недокус, М.М.Гуйтор та ін. До навчально-методичної та наукової діяльності кафедри у царині державного управління залучені фахівці інших ВНЗ України, зокрема Національної академії державного управління при Президентові України: доктор наук з державного управління, професор О.М.Іваницька, доктор наук з державного управління, професор Р.В.Войтович, доктор наук з державного управління, доцент Л.В.Гонюкова, доктор наук з державного управління, доцент О.М.Руденко, кандидат наук з державного управління А.О.Краснейчук, кандидат наук з державного управління І.І.Нинюк.

Така науково-педагогічна база дозволила провести низку міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних заходів з державно-управлінських проблем, серед яких: міжнародний науково-практичний семінар: "Перспективи розвитку місцевого самоврядування в контексті політичної реформи в Україні та транскордонного співробітництва (грудень 2006 р.), міжнародний науковий колоквіум "Україна-ЄС: між сусідством та інтеграцією" (за підтримки університетів Реймс-Шампань (Франція) та Банска-Бистриця (Словаччина) (червень 2008 р.), міжнародна наукова конференція "Розвиток політичних систем та інститутів державного управління пострадянських країн" (квітень 2009 р.) та ін. Більшість названих наукових форумів завершились виданням збірок матеріалів.

Упродовж останніх років кафедра політології та державного управління виступала організатором конференцій та науково-практичних семінарів, у форматі яких працювали секції з державного управління: міжнародна науково-практична конференція "України-Білорусь: політичні, економічні та культурні аспекти взаємин" (квітень 2005 р.), міжнародна науково-практична конференція "України-Білорусь-Польща та Литва: від колізій минулого до спільних європейських цінностей та перспектив співпраці" (квітень 2008 р.), міжнародна науково-практична конференція "Україна-Румунія-Молдова: історичні, економічні та культурні аспекти взаємин" (вересень 2007 р., вересень 2010 р.). Проведені заходи сприяли налагодженню наукових контактів з фахівцями, експертами з державно-управлінської проблематики Румунії, Молдови, Польщі, Білорусі, Литви, Франції, Словаччини, Росії та інших країн.

Кафедра політології та державного управління у науковій та науково-просвітницькій діяльності тісно співпрацює з територіальним управлінням Національного агентства України з питань державної служби (керівник - А.П.Мунтяну) і Чернівецьким регіональним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій (керівник - М.В.Ярмистий). Серед спільних заходів - науково-практичні семінари, тематичні круглі столи, обговорення законопроектів щодо реформування державного управління та державної служби в Україні.

Науковці кафедри спільно з Чернівецьким регіональним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій започаткували видання збірника наукових статей "Влада та управління" (вийшло друком 2 числа). Збірник висвітлює теоретичні та науково-практичні підходи, погляди та результати наукових досліджень проблем державного управління, місцевого самоврядування, державної служби, європейської інтеграції, перепідготовки та підвищення кваліфікації, розвитку інформаційного простору в державному управлінні.

До науково-дослідницької роботи з проблем державного управління та державної служби залучені слухачі магістратури спеціальності "Державна служба". Тематики магістерських досліджень має практичну спрямованість та зорієнтована на роботу місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Чернівецької області. Студенти спеціальності - автори публікацій у наукових та науково-публіцистичних виданнях з проблем державного управління, учасники конференцій, семінарів, круглих столів. Свідченням науково-педагогічної роботи кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича стали результати Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець", де наші випускники серед переможців в категорії "спеціаліст": М.Купчанко (2010 р., друге місце), Д.Раєвський (2011 р., друге місце).

2.2.2. Динаміка підготовки кадрів вищої кваліфікації з державного управління Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів у ЛРІДУ НАДУ здійснюється з 1998 р.

у докторантурі, аспірантурі та у спосіб дослідницької діяльності здобувачів, коли першими аспірантами стали лише три особи. На сьогодні 130 осіб здійснюють дисертаційні дослідження з державного управління за спеціальностями 25.00.01 - теорія та історія державного управління, 25.00.02 - механізми державного управління, 25.00.03 - державна служба, 25.00.04 - місцеве самоврядування та з економіки за спеціальностями: 08.00.03 - економіка та управління національним господарством та 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (з державного та корпоративного сектору) 4 докторанти, 72 аспіранти, 3 здобувачі наукового ступеня кандидата наук (табл. 2.6).

Таблиця 2.6 Кількісні показники осіб, які проходять підготовку в ЛРІДУ НАДУ (станом на 31 серпня 2012 р.

)

–  –  –

Разом:

Загалом за час роботи аспірантури підготовлено 148 дисертантів, з яких 74 захистили дисертації (49%). На сьогодні над докторськими дисертаціями працюють 11 осіб.

Наукове керівництво забезпечує 16 докторів та 28 кандидатів наук.

У ЛРІДУ НАДУ працюють спеціалізовані вчені ради: К 35.860.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальностями 25.00.01 - теорія та історія державного управління, 25.00.02

- механізми державного управління та 25.00.04 - місцеве самоврядування; Д 35.860.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора економічних наук за спеціальностями 08.00.03 - економіка та управління національним господарством і 08.00.04 - економіка та управління підприємствами. З 2003 р. кандидатські дисертації захистили 76 осіб, із них за спеціальностями державного управління - 74 особи.

У спецраді з державного управління К 35.860.01 у 2011-2012 навчальному році кандидатські дисертації захистили 13 осіб, ще два захисти відбулися у вересні 2012 р. На сьогодні 4 дисертації подано до захисту (захист - грудень 2012 р.).

До першочергових завдань керівництво ЛРІДУ НАДУ відносить: забезпечення високої якості наукової експертизи дисертаційних робіт, матеріалів наукових досліджень, текстів статей та інших наукових продуктів.

Заплановано низку методичних, організаційних, кадрових заходів щодо підвищення якості наукових продуктів інституту.

–  –  –

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії Упродовж 2012 р. у ЛРІДУ НАДУ проведено більше 50 різноманітних науково-комунікативних заходів, до яких долучалось широке коло зацікавлених осіб та організацій і установ.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Результати наукової та науково-дослідної роботи ЛРІДУ НАДУ впроваджуються в діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування регіону, використовуються в діяльності місцевих рад (сільського, селищного рівня) шляхом: розробки соціальних паспортів територій; розробки технологій дослідження суспільно-політичних процесів, які відбуваються на територіях самоврядних громад; створення алгоритму дій із впливу громадськості на діяльність місцевих урядів з метою забезпечення стійкого розвитку територіальних громад.

Основні положення застосовуються в інформаційно-аналітичній підтримці органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Результати та основні положення наукових досліджень широко використовуються для підготовки наукових монографій, підручників, науково-методичних посібників та навчальних програм для забезпечення навчальної діяльності ЛРІДУ НАДУ, зокрема в підготовці слухачів магістерської програми, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, при підвищенні кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Серед основних заходів науково-консультаційного супроводу діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, які здійснені колективом ЛРІДУ НАДУ за останні роки, слід звернути увагу, зокрема, на такі:

1. На етапі розробки концепції удосконалення системи центральних органів виконавчої влади на прохання керівництва Міністерства юстиції України робоча група науковців нашого ЛРІДУ НАДУ проаналізувала проекти удосконалення системи центральних органів виконавчої влади та державної служби і внесла низку конструктивних зауважень та доповнень.

2. На прохання прем'єр-міністра Автономної республіки Крим робоча група науковців ЛРІДУ НАДУ напрацювала пропозиції до проекту нового Закону України "Про Республіку Крим".

3. Підготовлено пропозиції до проекту Закону України "Про вищу освіту" на прохання Мiнiстерства освiти і науки, молоді та спорту України.

4. Підготовлено пропозиції кафедр на виконання рішення Ради регіонів від 14 червня 2011 р. №1-1/1159 "Про подання пропозицій щодо "Опитувального листа з питань розвитку й підтримки місцевого самоврядування".

5. Підготовлено пропозиції кафедр щодо визначення критеріїв для відбору проектів розвитку територій та галузей економіки, формування галузевих переліків проектів та створення умов для активізації інвестиційної діяльності Львівської області (відповідно до листа Львівської обласної державної адміністрації "Щодо подання пропозицій відповідно до Національного плану дій на 2011 рік" на забезпечення виконання заходів, визначених "Національним планом дій на 2011 рік. щодо впровадження Програми економічних реформ на 2011-2014 роки. "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава").

6. Підготовлено пропозиції кафедр до проекту Стратегії державної кадрової політики України та Положення про Президентський кадровий резерв "Нова еліта нації" у рамках їх громадського обговорення.

7. На виконання листа Постійної комісії з питань законності, дотримання прав людини та військових проблем Львівської обласної ради від 23 грудня 2010 р. № К-05VI-43 щодо надання роз'яснення з приводу застосування деяких норм законодавства про місцеве самоврядування та статус депутатів місцевих рад підготовлено аналітичну записку щодо кількісного складу депутатських фракцій в обласній раді.

8. На виконання звернення депутатської фракції ПР у Верховній Раді України від 2 грудня 2010 р. №6-174/959-2 щодо необхідності термінового проведення експертизи чинних нормативно-правових актів у зв'язку із відсутністю їх норм у проекті Податкового кодексу України (№ 7101-1) підготовлено аналітичну записку щодо правової експертизи проекту Податкового кодексу України в частині здійснення державної реєстрації фізичних осіб-платників податків та законодавчих актів, які врегульовують питання щодо збереження права фізичних осіб-платників податків на облік у податкових органах.

9. У 2011 р. науковцями ЛРІДУ НАДУ підготовлено пропозиції для Громадської експертної групи при Управлінні державної служби Головдержслужби України у Львівській області щодо вдосконалення системи державної служби, зокрема надано методично-консультаційну допомогу:

- щодо формування, підготовки та використання кадрового резерву у проведенні конкурсного добору для зайняття посад державних службовців та служби в органах місцевого самоврядування;

- щодо проведення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

- в питаннях проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

Науковці ЛРІДУ НАДУ також взяли участь:

- в організації та проведенні конференцій, семінарів, нарад тощо з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

- взяли участь у проведенні моніторингу громадської думки щодо оцінки діяльності місцевих органів виконавчої влади, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в Львівській області;

- у проведенні оцінки ефективності надання місцевими органами виконавчої влади, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади державних послуг фізичним та юридичним особам.

10. У 2010-2011 рр. ЛРІДУ НАДУ спільно з Львівською ОДА за фінансової підтримки канадських та німецьких партнерів успішно реалізовано проекти щодо основних пріоритетів розвитку держави, визначених Президентом та Урядом України, а саме:

- з розробки реґіональної програми інноваційного розвитку Львівської області;

- з підвищення спроможності місцевих державних адміністрацій Львівської області з надання якісних адміністративних послуг;

- з підвищення спроможності 10 міських рад розробляти політику розвитку та впроваджувати сучасні технології відтворювальної енергетики;Pages:     | 1 |   ...   | 18 | 19 || 21 | 22 |   ...   | 46 |
 
Похожие работы:

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2012. № 49 УДК 141.7:316.422:321.01(477) О.В. КРАСНОКУТСЬКИЙ ( кандидат філософських наук, доцент, докторант кафедри соціальної філософії та управління) Запорізький національний університет, Запоріжжя krasnokutskij@rambler.ru ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІДЕОЛОГІЇ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ІСТОРІЇ: АВТОРИТАРНА ТА ДЕМОКРАТИЧНА МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У статті досліджуються особливості розвитку ідеології державотворення, аналізується взаємозв’язок між...»

«Київський університет імені Тараса Шевченка Київський С.П.Романчук ІСТОРИЧНЕ ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО ІСТОРИЧНЕ ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО г і еОрбпШКи мЄгііОиОЛОсіЧНі ЗиСииіі ( і ЄОрвпШКО -‘М кт и и ил и січН і ЗиСииїі та т а методика антропогенно-ландшафтних реконструкцій давнього природокористування) Київ Редакційно-видавничий центр “ Київський університет” “Київський університет” БЬК 26.82 Р 69 С.П.Романчук Р 69 Історичне ландшафтознавство: Тсоретико-методологічні за­ сади та методика...»

«І.І. ІЛЬЮШИН ВОЛИНСЬКА ТРАГЕДІЯ 1943-1944 рр. Київ 2003 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ СЛАВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ І.І. ІЛЬЮШИН ВОЛИНСЬКА ТРАГЕДІЯ 1943-1944 рр. Київ 2003 Ільюшин Ігор Іванович кандидат історичних наук, доцент Київського славістичного університету, член робочої групи при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА, член робочої групи експертів з проведення додаткових наукових досліджень трагічних подій на Волині у 1943-1944 роках. В...»

«ISSN 2075-1451. Історична пам’ять. 2013. № 29 Методологія історії УДК 930.1(477) П. А. Кравченко, А. І. Мельник ЧИ ІСНУЮТЬ «ВЕКТОРИ» ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ ДЛЯ УКРАЇНИ? У статті доводиться, що модель глобального інтегрування для України можлива лише за умов специфічної зовнішньополітичної багатовекторності. Головна ідея багатовекторності полягає у відстоюванні Україною власних національних інтересів, але в союзі з країнами, які не зазіхають на її суверенітет і територіальну цілісність. Ключові...»

«Геополитика и экогеодинамика Раздел II.1. регионов. 2007. Вып.2. С. 39-44 ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОГЕОДИНАМІЧНИХ І ГЕОПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ УДК 551.4.01+551.436:528.94 (470.44) І.Г. Черваньов МОДЕЛІ ГЕОДИНАМІКИ РЕЛЬЄФУ В ДОСЛІДЖЕНЯХ І РОЗРОБКАХ ХАРКІВСЬКОЇ ГЕОМОРФОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна Анотацiя: Стаття містить виклад парадигми та методологічного апарату вчення про флювіальні геоморфосистеми, що є здобутком останніх 30 років діяльності вчених Харківської...»

«ІСТОРІОГРАФІЯ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ ЛЬВІВЩИНИ І ПЕРЕДУМОВИ Медичне право України: проблеми становлення та розвитку. Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції 19—20.04.2007, м. Львів ЇЇ РОЗВИТКУ В СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ (ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ) Найда А. І., Малик О. Р. Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького Зародження судової медицини зумовлене не стільки рівнем розвитку лікування, скільки характером правових відносин. Формування судової медицини на...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” Кафедра політичної історії УКРАЇНА: ШЛЯХОМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ Методична розробка Харків – 2002 Україна: шляхом незалежності. Методична розробка В.І.Ніколаєнко, C.С.Арбузова, Л.П.Савченко, В.М.Скляр. – Харків. – НТУ “ХПІ”. 2002. – 16 с. © НТУ “ХПІ”, 2002 р. У 2002 році Україна святкує 11-ту річницю своєї незалежності. З одного боку для багатовікової історії українського народу це досить короткий...»

«УДК 551.58.001.57;551.58.001.18+551.509.3 С.В. Краковська ЧИСЕЛЬНІ ПРОЕКЦІЇ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ ДО 2050 РОКУ Проведено верифікацію трьох регіональних кліматичних моделей (РКМ) на контрольному періоді 1991-2010 рр. і визначено дві найуспішніші в області за середніми місячними даними про температуру повітря та кількість опадів, з яких сформовано ансамбль РКМ. Розраховано кількісні сценарії щодо можливих змін температури повітря та режиму зволоження відносно сучасного...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО Г. І. CОЛОІДЕНКО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ: СТАНОВЛЕННЯ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ МОНОГРАФІЯ Київ УДК 02:001.4 ББК Ч73в3 Солоіденко Г. І. Українська бібліотечна термінологія: становлення та основні етапи розвитку / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2010. – 204 с. ISBN 978-966-02-5809-9 У монографії визначено основні етапи розвитку української бібліотечної термінології...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО–ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Науково-методичний збірник ( Випуск L ) Слов’янськ – Завідувач кафедри педагогіки Слов’янського державного педагогічного університету – Сипченко Валерій Іванович, кандидат педагогічних наук, професор. ISSN 2077–1827 УДК 371.13 ББК 74. Г. 9 Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць. – Вип. L / За заг. ред. проф. В.І. Сипченка. – Слов’янськ : СДПУ,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»