WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 16 | 17 || 19 | 20 |   ...   | 46 |

«Галузь науки Державне управління в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку Національна наукова доповідь Київ УДК 35:165+005.1 Г15 Схвалено Вченою радою Національної академії ...»

-- [ Страница 18 ] --

завідувач кафедри П.Є.Редін є членом обласної координаційної Ради з питань розвитку і функціонування української мови при ХОДА. Доцент кафедри Л.С.Загребельна є головою журі ІІ і ІІІ етапів Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика. Доцент кафедри Н.В.Щербакова є головою обласного етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка.

Кафедра права та законотворчого процесу:

доцент кафедри В. В.Собченко задіяна в робочій депутатській комісії з питань бюджету та фінансів Московської районної в місті Харкові ради, є членом комісії з питань своєчасної сплати податків, виплати зарплати, внесення платежів до Пенсійного фонду, інших обов'язкових платежів і ефективного використання бюджетних коштів при виконавчому комітеті Московської районної в місті Харкові ради. Доцент кафедри О.Г.Рогова є учасником круглого столу Громадської ради при Головному управлінні охорони здоров'я Харківської міської ради.

Кафедра регіонального управління та місцевого самоврядування:

завідувач кафедри Ю.О.Куц у 2011 р. проходив стажування в Комітеті з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Верховної Ради України. Професор кафедри В.В.Мамонова є членом регіональної робочої групи з підготовки пропозицій щодо вдосконалення територіальної організації влади Харківської облдержадміністрації. Доцент О.В.Безуглий є членом робочої групи "Міжгалузева робоча група науковців, громадських діячів, депутатів Харківської міської ради".

Кафедра зовнішньої політики та національної безпеки:

завідувач кафедри О.О.Труш є членом Технічного комітету зі стандартизації ТК-40 Науково-технічної ради НДІ мікрографії та робочої групи з підготовки програм розвитку транскордонного співробітництва Хакрівської області на 2011-2016 рр.

Кафедра управління охороною суспільного здоров'я:

завідувач кафедри О.Є.Вашев брав участь у підготовці проектів програм розвитку медичної галузі в Харківській області (співпраця з Управлінням охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації). Професор кафедри Д.В.Карамишев є членом громадської ради сприяння охороні здоров'я, Комісії технічної оцінки проектів, поданих до розгляду на фінансування від глобального фонду за напрямами "Боротьба з туберкульозом та ВІЛ", заступником голови комісії;

брав участь у роботі Дорадчої ради при Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, сектор законодавчих ініціатив.

Кафедра економічної політики:

професор Т.М.Лозинська працювала у складі Тимчасової комісії при Харківський раді з перевірки ефективності надання управлінських послуг. Доцент кафедри В.Ю.Бабаєв є членом робочої підгрупи з реформування державної служби робочої групи із законодавчого та інституційного забезпечення реформ та Харківського регіонального комітету з економічних реформ.

Кафедра соціальної та гуманітарної політики:

старший викладач О.В.Кулініч бере участь у роботі Громадської ради при Національному агентстві України з питань державної служби, а також є членом Робочої групи при Харківській обласній державній адміністрації по сприянню розвитку громадянського суспільства.

Донецьк Науково-дослідна робота в Донецькому державному університеті управління (далі - ДонДУУ) проводиться у межах 12 головних наукових напрямів, затверджених вченою радою університету. Сьогодні тематичний план складається із 57 комплексних НДР, у рамках яких виконується розробка наукових тем, включаючи дисертаційні дослідження аспірантів ДонДУУ.

Напрями наукових досліджень:

1. Фінансовий механізм державного управління економікою України (науковий керівник доктор економічних наук, професор О.С.Поважний).

2. Організаційно-господарський механізм розвитку економіки Донбасу та Східного регіону України (науковий керівник - доктор економічних наук, професор С.Ф.Поважний).

3. Механізми формування соціально ефективної державної економічної політики (науковий керівник - доктор економічних наук, професор Г.К.Губерна).

4. Соціально-гуманітарні аспекти менеджменту (науковий керівник - доктор соціологічних наук, професор В.В.Бурега).

5. Теоретико-методичні основи управління соціально-етичним маркетингом (науковий керівник - член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор В.Л.Пілюшенко).

6. Соціальний менеджмент та управління інформаційними процесами (науковий керівник - доктор економічних наук, професор В.В.Дорофієнко).

7. Удосконалення економічних методів управління суб'єктами ринкових відносин (науковий керівник - доктор економічних наук, професор С.Ф.Смерічевський).

8. Правове забезпечення діяльності місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування в сучасних умовах (науковий керівник - доктор юридичних наук, професор В.А.Устименко).

9. Дослідження педагогічних аспектів підвищення якості та ефективності підготовки менеджерів у вищій школі (науковий керівник - доктор наук з державного управління, професор В.І.Токарева).

10. Теоретико-методологічні та науково-практичні проблеми формування, розвитку і управління зовнішньоекономічною діяльністю (науковий керівник - доктор економічних наук, професор Л.В.Батченко).

11. Інформатизація соціально-економічних систем (науковий керівник - доктор наук з державного управління, доцент Л.П.Полякова).

12. Науково-методичні основи управління природокористуванням та охороною навколишнього середовища (науковий керівник - доктор наук з державного управління, доцент С.Ф.Марова).

Професорсько-викладацький склад ДонДУУ продовжує наукові традиції, які склалися в університеті, успішно розвиває і примножує наукові досягнення визнаних в Україні і за її межами наукових шкіл.

Наукова школа доктора економічних наук, члена-кореспондента Академії педагогічних наук України, заслуженого працівника народної освіти України, професора С.Ф.Поважного розвиває наукові досягнення за науковим напрямом "Організаційно-господарський механізм розвитку економіки Донбасу і Східного регіону України". Сьогодні видано більше 550 друкованих праць, 17 монографій, 57 підручників і навчальних посібників.

У межах наукової школи "Механізми формування соціально-ефективної державної економічної політики" під керівництвом доктора економічних наук, заслуженого працівника освіти України, професора Г.К.Губерної видано 400 друкованих праць, 11 монографій, 35 підручників і навчальних посібників.

Наукова школа за напрямом "Соціально-гуманітарні аспекти менеджменту" під керівництвом доктора соціологічних наук, заслуженого працівника освіти України, професора В.В.Буреги має у своєму активі понад 350 наукових праць, 12 монографій, 28 підручників і навчальних посібників.

Член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, лауреат державних премій СРСР та України, заслужений діяч науки і техніки України, професор В.Л.Пілюшенко очолює наукову школу за напрямом "Теоретико-методичні основи управління соціально-етичним маркетингом", у межах якої видано понад 350 наукових праць, 12 монографій, 30 підручників і навчальних посібників.

"Фінансовий механізм державного управління економікою України" - молода наукова школа доктора економічних наук, лауреата премії Президента України для молодих учених, професора О.С.Поважного вже має у своєму активі більше 250 наукових праць, 9 монографій, 19 підручників і навчальних посібників.

За напрямом "Соціальний менеджмент та управління інформаційними процесами" діє наукова школа заслуженого працівника освіти України, доктора економічних наук, професора В.В.Дорофієнка, яка має в активі близько 450 наукових праць, 14 монографій, 42 підручники і навчальні посібники.

За останні 5 років співпрацівниками університету опубліковано близько 3 тис. наукових статей; видано 90 монографій, 410 підручників та навчально-методичних посібників. Університет співпрацює з установами НАН України.

Фундаментальні наукові дослідження органічно поєднуються з науково-практичними. Це здійснюється в рамках спільної роботи з інститутами НАН України: Інститутом економіки промисловості, Інститутом економіко-правових досліджень, Інститутом соціології та іншими науково-дослідними установами країни. Крім того, виконуються роботи в рамках укладених ДонДУУ договорів про наукову і творчу співпрацю із Силезським університетом в Опаве (Чехія), Економічним університетом ім. К.Адамецкого (м. Катовіце, Польща), Штутгартським університетом (Німеччина), вищими навчальними закладами Росії, інститутами Національної академії наук України, ВНЗ України, ВАТ "Концерн "Стирол" та ін.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня з державного управління у ДонДУУ функціонує з 2001 р.

Сьогодні вчена рада функціонує відповідно до Наказу ВАК України від 17 грудня 2009 р.

№ 821, в якому їй надано право на період до 16 грудня 2012 р. проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління за спеціальностями:

25.00.02 - механізми державного управління;

25.00.04 - місцеве самоврядування.

Головою спеціалізованої вченої ради був призначений доктор економічних наук, професор С.Ф.Поважний, заступником голови - доктор економічних наук, професор Г.К.Губерна. У складі ради 19 осіб, з них 8 докторів наук з державного управління, 7 докторів економічних наук, 2 доктори технічних наук, 1 доктор соціологічних наук.

За період своєї діяльності спеціалізована вчена рада провела захист 31 докторської та 180 кандидатських дисертацій та колективне рецензування 4 дисертацій. Фахівці, які захистили дисертації, працюють у ДонДУУ (82 особи, з них 13 доктори наук), інших навчальних закладах (39) і організаціях країни (49 - на державній службі, 3 - у наукових закладах, 42 - у народному господарстві). 48 випускників ДонДУУ захистили кандидатські дисертації. Спеціалізована вчена рада розглядала дисертаційні роботи, підготовлені науковцями Донецька і Донецької області, міст: Києва, Харкова, Дніпропетровська, Одеси, Запоріжжя та інших міст України.

Розглянуті дисертаційні робот присвячені актуальним проблемам формування й удосконалення механізмів державного управління, загальним проблемам державного управління і державного регулювання, питанням формування і реалізації державної політики, питанням удосконалення діяльності органів державного управління, проблемам місцевого самоврядування.

Основний напрям роботи спеціалізованої вченої ради полягає в забезпеченні високого рівня експертизи наукового рівня, наукової та практичної цінності дисертаційних робіт.

Луганськ Розвиток науки "Державне управління" на Луганщині здійснюється двома вищими навчальними закладами, які забезпечують професійну підготовку управлінських кадрів за спеціальністю "Державна служба", - Східноукраїнським національним університетом ім. В.Даля (далі - СНУ ім. В.Даля) та Луганським національним університетом ім. Т.Г.Шевченка.

Магістратура державного управління СНУ ім. В.Даля здійснює процес підготовки магістрів у галузі знань "Державне управління" за спеціальністю 8.15010002 "Державна служба" з 1996 р.

та діє як самостійний структурний підрозділ. У 1996 р. підготовку магістрів започатковано за денною формою навчання за спеціалізаціями "Адміністративний менеджмент" та "Економіка".

З 1997 р. в університеті розпочато підготовку магістрів за заочною формою навчання. У 1998 р.

відкрито спеціалізацію "Управління проектами". Термін дії ліцензії на право надання освітніх послуг кваліфікаційного рівня "Магістр" за напрямом 1501 "Державне управління" та сертифіката про акредитацію навчального закладу - до 2016 р. Ліцензійний обсяг прийому становить:

100 осіб - очна форма навчання, 150 - заочна, 50 - вечірня. У магістратурі за напрямом 1501 СНУ ім. В.Даля навчалися та навчаються державні службовці не тільки з Луганська та Луганської області, а також з АР Крим, м. Києва, Миколаївської, Полтавської, Запорізької, Рівненської, Херсонської, Донецької, Одеської областей.

Вагомий внесок у формування державного службовця нової генерації робить професорськовикладацький склад СНУ ім. В.Даля, управління державної служби ГДСУ в Луганській області, керівний склад Луганської обласної державної адміністрації, фахівці інших державних органів влади та місцевого самоврядування. Плідна співпраця місцевих державних адміністрацій Луганської області з ученими та викладачами університету з удосконалення навчальновиховного процесу та підвищення якості підготовки державних службовців є постійним процесом, починаючи з участі в роботі приймальної комісії та закінчуючи державною атестацією.

Провідні викладачі СНУ ім. В.Даля - професори Г.П.Щедрова та В.А.Рач - брали безпосередню участь у розробці програми підготовки магістрів під керівництвом Нацдержслужби України у співпраці з Консорціумом ЄС. З метою удосконалення програми підготовки магістрів на базі університету у 1998 та 2000 рр. проведено міжнародну конференцію та Міжнародний конгрес за участю представників Німеччини та викладачів дев'яти університетів України. У 2000 р. викладачі отримали сертифікати щодо підвищення кваліфікації у галузі науки "Державне управління".

На базі магістратури державного управління СНУ ім. В.Даля авторським колективом виконано дві науково-дослідні госпдоговірні роботи загальним обсягом 112,5 тис. грн:

2003-2004 рр. - "Розробка науково-методичних основ реалізації інтерактивних форм навчання державних службовців на прикладі інформаційних технологій підготовки магістрів державної служби";

2004 р. - "Запровадження стандартів Європейського Союзу в системі професійного навчання державних службовців і відновлення учбово-методичного забезпечення".

У 2007 р. п'ять викладачів магістратури підвищили кваліфікацію шляхом стажування в міжнародному проекті "Соціально-економічне відродження Донбасу". За результатами цього стажування видано 2 навчальні посібники з грифом МОН для підготовки державних службовців.

За останні роки викладачами СНУ ім. В.Даля підготовлено такі навчальні посібники:

- п'ять навчальних посібників із "Державного управління" з грифом МОН;

- "Основи державного управління", присвячений 90 річчю СНУ ім. В.Даля (автор В.М.Філіпповський, 2009 р.),

- "Управління проектами. Практичні аспекти реалізації стратегії регіонального розвитку" (автори: В.А.Рач, О.В.Россошанська, О.М.Медведєва, надано гриф МОН);

- "Методологія системного підходу та наукових досліджень" (автори: В.А.Рач, О.В.Ігнатова ).Pages:     | 1 |   ...   | 16 | 17 || 19 | 20 |   ...   | 46 |
 
Похожие работы:

«УКР. ЛІТЕРАТУРОЗН. 2008. UKRAIN. LITERARY STUD. 2008. Вип. 70. С. 157-167 Is. 70. Р. 157-167 УДК 821.161.2“18/19”-32.09 І.Франко:82.02 ЛОКОМОТИВ “НА КРИЛАХ ІЗ ГАРМОНІЙ”.МІКРОСТУДІЯ ФРАНКОВОГО ОПОВІДАННЯ “ПОКИ РУШИТЬ ПОЇЗД” Роман ГОЛОД Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника вул. Шевченка, 57, 76025 м. Івано-Франківськ, Україна Розглянуто елементи імпресіонізму в оповіданні Івана Франка “Поки рушить поїзд”. З’ясовано жанрові, композиційні та стилістичні особливості твору....»

«О. А. Довбня, Є. П. Ляшенко КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ І ПОНЯТІЙНИЙ ДОВІДНИК З КУРСУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» Міністерство освіти і науки України Донбаська державна машинобудівна академія О. А. Довбня, Є. П. Ляшенко КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ І ПОНЯТІЙНИЙ ДОВІДНИК З КУРСУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» Затверджено на засіданні вченої ради ДДМА Протокол № від 200 Краматорськ 2006 УДК 94 (477) ББК Т3 (4 УКР) Д 5 Рецензенти: Саржан А. О., д-р іст. наук, проф., зав. каф. історії і права, Донецький національний технічний...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія іст. 2010. Вип. 45. С. 677–698. Ser. Hist. РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ 2010. Is. 45. P. 677–698. SILVA RERUM АБО СОЦІАЛЬНА ІСТОРІЯ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVIII СТОЛІТТЯ З-ПІД ПЕРА ПОЛЬСЬКОГО ІСТОРИКА ДЕМОГРАФІЇ (З приводу книги: Budzyski Zdzisaw. Kresy poudniowo-wschodnie w drugiej poowie XVIII wieku. Rzeszw; Przemyl, 2008. T. III: Studia z dziejw spoecznych. 592 s.) Демографічні клопоти української історіографії Історична демографія віддана була та...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА ТОМЧУК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ УДК: 159.95: 159.922.73 ГЕНЕЗА НЕГАТИВНИХ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис Роботу виконано на кафедрі психології Інституту історії та філософії педагогічної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова,...»

«Головна мета цих «Методичних рекомендацій до курсу Історії західної філософії» допомогти студентам у процесі самостійного вивчення цієї дисципліни. Ви маєте перед собою помічник, який надасть вам можливість орієнтуватися у першій частині курсу Історії західної філософії для відділення культурології філософського факультету. Слід мати на увазі, що курс Історія західної філософії складається з трьох частин, перша з яких займає другий навчальний семестр, а друга та третя частини – третій та...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ по виконанню студентами напряму “культурологія” курсових та кваліфікаційних робіт Львів ЛНУ імені Івана Франка Рекомендовано до друку Вченою радою філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Протокол № 125/7 від 15.09.2010 р. Уклав канд. філос. наук, доц. В.І.Стеценко Відповідальний за випуск д-р філос. наук, проф....»

«Національна а адемія мистецтв У раїни ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ МОДЕЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ТЕОРЕТИЧНИХ РОЗРОБКАХ 1990–2010 РОКІВ НОВІТНЯ ОЦІНКА ТВОРЧО-ПОШУКОВОЇ ОСОБЛИВОСТІ МИСТЕЦЬКОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Владислав ТУЗОВ ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ КУЛЬТУРОТВОРЧИХ ІННОВАЦІЙ Київ НВП «Інтерсервіс» УДК [168.522+008](477) ББК 71.1...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (58)-2013 УДК 378.017.92 ПОНЯТТЯ «ТОЛЕРАНТНІСТЬ» В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ А. С. Сищик Розглядається поняття «толерантність» та різноманітність його значень, які містяться у наукових дослідженнях. Проблема толерантності стає особливо актуальною, оскільки вона потребує пошуку таких стратегій мислення та діяльності, які б сприяли встановленню єдиної думки стосовно протиріч, основаної на взаєморозумінні, моральній відповідальності та повазі до...»

«УДК 004.01 Я.П. Кісь, Н.Б. Шаховська, О.Б. Вальчук Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ © Кісь Я.П., Шаховська Н.Б., Вальчук О.Б., 2008 Описано історію, міжнародний досвід та сучасний стан інтелектуальних геоінформаційних систем. Запропоновано модель системи та наведено низку вимог щодо її функціонування. The history, intelligent experience and modern state...»

«Книга скачана с сайта http://e-kniga.in.ua УДК 37.016 Издательская группа «Основа» — ББК 74.266 «Электронные книги» М64 Серія «Підготовка до ЗНО» Заснована 2007 року Автори: В. О. Мирошниченко, асистент кафедри методики навчання історії Бердянського державного педагогічного університету; А. О. Федчиняк, асистент кафедри методики навчання історії Бердянського державного педагогічного університету За загальною редакцією К. О. Баханова, докт. пед. наук, професора Бердянського державного...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»