WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 15 | 16 || 18 | 19 |   ...   | 46 |

«Галузь науки Державне управління в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку Національна наукова доповідь Київ УДК 35:165+005.1 Г15 Схвалено Вченою радою Національної академії ...»

-- [ Страница 17 ] --

- вищих органів державної влади з проблемних питань публічної політики та управління, використання аналітичних методів та політичних технологій в управлінській діяльності, а також у інформаційно-аналітичному та експертному супроводі діяльності глави держави, Адміністрації Президента та вищих органів державної влади (шляхом підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів, надання відповідних консультацій, проведення експертизи законопроектів тощо);

- здійснено експертний супровід профільного підрозділу Секретаріату Кабінету Міністрів України щодо розробки розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні" від 26 вересня 2011 р. № 1014р, а також Координаційного центру з питань упровадження економічних реформ щодо розробки положень про ЦОВВ, затверджених указами Президента України "Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України" від 30 червня 2011 р. № 717/2011, "Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України" від 8 квітня 2011 р. № 437/2011, "Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України" від 8 квітня 2011 р. № 410/2011.

74

2. РЕГІОНАЛЬНІ ВИМІРИ СТАНУ ТА РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ НАУКИ

"ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ"

2.1. Східний регіон (м. Харків, Донецьк, Луганськ, Полтава) Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії Розглядаючи питання генези наукової діяльності навчальних та наукових закладів Сходу України, варто відзначити, що інституціоналізація розвитку науки "Державне управління" розпочалася в березні 1997 р.

Саме відтоді розпочала діяльність у цьому напрямі Харківська філія Національної академії державного управління при Президентові України, сьогодні Харківський регіональний інститут державного управління (далі - ХарРІ НАДУ). Для причетних до цієї справи постала низка складних і принципових завдань. Насамперед виникла необхідність ствердження молодої науки "Державне управління" серед існуючих галузей знань, довести її затребуваність і соціальну значущість. Наступне - створити відповідну інфраструктуру, яка була здатна забезпечувати динамічний розвиток наукових шкіл і предметних досліджень. Також постала необхідність розробки власної методології для розв'язання низки загальнонаукових проблем.

До справи було залучено науковців ХарРІ НАДУ, які зробили значний внесок у становлення і розвиток цієї галузі науки. Серед них: кандидат економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці Харківського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі Г.І.Мостовий; доктор економічних наук, професор, перший завідувач кафедри державного управління та менеджменту ХарРІ НАДУ Г.С.Одінцова; доктор філософських наук, професор, професор кафедри державного управління та менеджменту ХарРІ НАДУ В.В.Корженко; доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри інформатизації державного управління ХарРІ НАДУ Ю.Г.Машкаров; доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна Ю.О.Чернецький; кандидат економічних наук, професор, перший завідувач кафедри економічної політики ХарРІ НАДУ Г.О.Андрусенко; доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної політики ХарРІ НАДУ Л.М.Анічин; доктор економічних наук, професор, перший заступник директора ХарРІ НАДУ О.Ю.Амосов; доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри інформатизації державного управління ХарРІ НАДУ О.Ф.Мельников; кандидат філософських наук, доцент, вчений секретар спеціалізованої вченої ради (2002-2012) ХарРІ НАДУ В.С.Лебець.

П'ятнадцятирічний досвід наукової роботи ХарРІ НАДУ можна стисло охарактеризувати такими здобутками:

Робота наукових творчих колективів За час існування Інституту тимчасовими творчими колективами було виконано 87 науково-дослідних тем різної направленості (від обґрунтування методологічних засад державного управління до удосконалення мовної підготовки державних службовців), сьогодні ще 20 тем перебуває на різних етапах свого опрацювання.

Щороку виходить друком близько 20-25 навчальних посібників і підручників; 8-10 монографій і депонованих праць; 18-20 аналітичних матеріалів; до 200 статей і публікацій.

Упродовж тривалого часу зміцнюються тісні зв'язки з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування Харківської, Сумської, Полтавської, Луганської областей та АР Крим для обговорення наукових питань державотворення і підготовки відповідних рекомендацій для їх практичного упровадження.

В Інституті ведеться активна робота щодо апробації результатів науково-дослідних робіт.

Однією з таких форм є проведення науково-комунікативних заходів. Так, протягом 15 років було проведено 12 Міжнародних наукових конгресів "Державне управління та місцеве самоврядування", щороку проводиться близько 50 заходів регіонального, всеукраїнського і міжнародного рівнів (конгреси, науково-практичні конференції, відеоконференції, семінари, форуми та круглі столи).

Усього за час існування Інституту було проведено понад 700 науково-комунікативних заходів.

Такі форми взаємодії теорії і практики у сфері державного управління надають можливість не тільки здійснювати апробацію результатів наукових досліджень, а й дають змогу формувати нові проблемні питання з метою їх подальшого науково-методичного вирішення.

Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів За 13 років існування аспірантури та докторантури закінчили повний курс за різними формами навчання 119 аспірантів та 24 докторанти. Кандидатські дисертації захистили 68 аспірантів, на різних етапах перебувають на розгляді у спецрадах України ще 9 робіт. Докторські дисертації захистили 12 осіб.

Повний курс навчання пройшли 45 здобувачів. Захистили дисертації 39 науковців.

Таким чином, у середньому 65% аспірантів та 54% докторантів вчасно захищають чи подають дисертації до спецрад для попереднього розгляду.

Сьогодні 58 випускників аспірантури та докторантури працюють викладачами на кафедрах, а п'ятеро (кандидат наук з державного управління О.О.Труш, доктор наук з державного управління М.А.Латинін, В.М.Мартиненко, А.О.Дєгтяр, Ю.О.Куц) очолюють кафедри ХарРІ НАДУ, доктори наук з державного управління Д.В.Карамишев та Т.М.Лозинська є завідувачами кафедральних колективів інших ВНЗ України.

Більше 20 кандидатів та докторів наук, які пройшли підготовку в аспірантурі і докторантурі ХарРІ НАДУ, обіймають високі посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

Спеціалізована вчена рада На підставі постанови Вищої атестаційної комісії України від 26 квітня 2002 р. за № 181 наказом ВАК України від 24 березня 2003 р. за № 153 у ХарРІДУ НАДУ створено спеціалізовану вчену раду К 64.858.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальностей:

25.00.01 - теорія та історія державного управління;

25.00.02 - механізми державного управління;

25.00.04 - місцеве самоврядування.

У лютому 2010 р. рішенням ВАК України спеціалізованій вченій раді надано право захисту докторських дисертацій (постанова президії ВАК України № 11-06/1 від 10 лютого 2010 р).

Сьогодні склад спеціалізованої вченої ради Д 64.848.01 становить 21 особу: у тому числі доктори наук з державного управління - 12 осіб, доктори економічних наук - 2 особи, доктори філософських наук - 3 особи, доктор психологічних наук - 1 особа, доктор фізико-математичних наук - 1 особа, доктор фармацевтичних наук - 1 особа.

Враховуючи багатоманітну проблематику наукових досліджень, до роботи у спеціалізованій вченій раді Д 64.858.01 були залучені провідні науковці з науково-методичного об'єднання в галузі науки "Державне управління", що створено на базі ХаРІ НАДУ. Так, уже тривалий час у спеціалізованій вченій раді плідно працюють доктор наук з державного управління, професор, перший заступник голови Харківської обласної державної адміністрації В.М.Бабаєв, доктор філософських наук, професор, професор кафедри теоретичної та практичної філософії Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна Н.С.Корабльова, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри інформатизації державного управління ХарРІ НАДУ, член експертної ради ВАК України в галузі наук державного управління Ю.Г.Машкаров, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри практичної психології Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди Т.Б.Хомуленко та ін.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Важливим показником рівня використання наукових результатів розглянутих робіт є те, що всі дисертанти впровадили свої розробки в практику. Результати дисертаційних досліджень використано центральними, регіональними й місцевими органами влади.

Наукове значення результатів захищених дисертаційних робіт для теорії і практики підтверджується також тим, що здобутки багатьох досліджень використані при підготовці відповідних курсів, модулів програми підготовки магістрів державного управління, програм підготовки і підвищення кваліфікації державних службовців в ХарРІДУ, а також у навчальному процесі інших вищих навчальних закладів України.

Видавнича справа В Інституті видається три збірники наукових праць, що визнані ДАК Мінмолодьспорту

України як фахові з державного управління:

- "Актуальні проблеми державного управління" (заснований у 1997 р.);

- "Теорія та практика державного управління" (заснований у 2003 р.);

- електронне наукове видання "Державне будівництво" (засноване в 2006 р.).

Усі вони мають міжнародну акредитацію, їх зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (м. Париж, Франція).

Починаючи з 1996 р., у 90 випусках фахових збірників наукових праць Інституту опубліковано 4492 статті з актуальних проблем державного управління та місцевого самоврядування.

У 2002 р. започатковано в Інституті видавництво "Магістр". За цей час ним підготовлено й випущено у світ 867 назв наукової, навчально-методичної та довідкової літератури, загальний обсяг якої перевищує 9 500 обл.-вид. арк., а саме: монографії - 70; навчальні посібники - 272, у тому числі з грифом Міністерства освіти і науки України - 62; методична література - 412; інформаційно-довідкові видання - 61; збірники матеріалів науково-практичних конференцій - 52 назви.

Експертно-аналітична діяльність Для формування інформаційно-аналітичної системи органів державної влади на основі Указу Президента України було створено інформаційно-аналітичний відділ, який займається проведенням соціологічних досліджень.

Усього за період з 1999-2012 рр. було проведено 124 дослідження та опитування. Протягом кожного року в середньому відділом проводиться близько дев'яти соціологічних досліджень.

Серед основних напрямів роботи відділу можна назвати такі, як:

1. Оцінка соціально-економічної та політичної ситуації в регіоні, актуальних проблем, тенденцій і можливих шляхів її розвитку.

2. Вивчення потреб державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування в навчанні, оцінка їхніх індивідуальних якостей, професійних і наукових інтересів.

3. Визначення перспективних шляхів удосконалення роботи органів державного управління та органів місцевого самоврядування.

4. З'ясування шляхів удосконалення навчального процесу в ХарРІ НАДУ.

5. Визначення стану та перспектив розвитку галузі науки "Державне управління".

Усього за першим напрямом проведено 47 досліджень та опитувань, за другим - 14, за третім -15, за четвертим - 25, за п'ятим - 11.

Найбільш пріоритетними напрямами взаємодії Інституту з органами державної влади та органами місцевого самоврядування є такі:

- консультації з питань розробки й прийняття управлінських рішень (зокрема структурнофункціонального забезпечення діяльності);

- проведення семінарів-тренінгів з метою розв'язання проблем розвитку установ;

- проведення соціологічних досліджень і експертних опитувань;

- аналіз потреб у професійному навчанні працівників державних адміністрацій і посадових осіб місцевого самоврядування;

- дослідження та розв'язання актуальних проблем підвищення ефективності діяльності місцевих адміністрацій та органів місцевого самоврядування тощо.

Кафедри Інституту постійно взаємодіють з органами державної влади та органами місцевого самоврядування:

Кафедра державного управління та менеджменту:

участь викладачів кафедри в підготовці різних урядових документів, у тому числі: законодавства України про державну службу; Концепції розвитку системи адміністративних послуг в Україні; Концепції державної кадрової політики в Україні; Концепції реформування публічної адміністрації в Україні.

Кафедра соціальної та гуманітарної політики:

підготовка на замовлення Центру наукових та навчально-методичних матеріалів; проведення науково-практичних та науково-методичних заходів разом із Дергачівською районною радою Харківської області; проведення науково-практичних та науково-методичних заходів у співробітництві з Харківською районною радою Харківської області; реалізація наукового проекту "Впровадження інноваційного механізму підвищення якості соціальних послуг для забезпечення життєдіяльності територіальної громади" у співтоваристві з Управлінням праці та соціального захисту населення Харківської міської ради, ХМЦ служб для молоді "Довіра", НТУ ХПІ; підготовка довідкових видань із соціальної політики для Управління праці та соціального захисту населення Харківської міської ради.

Таким чином, постійна взаємодія органів державної влади та органів місцевого самоврядування дає змогу підвищувати ефективність і результативність професійного навчання державних службовців.

Кафедра економічної теорії та фінансів:

участь завідувача кафедри А.О.Дєгтяря у круглому столі "Обговорення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки".

Кафедра політології та філософії:

професор кафедри В.Б.Дзюндзюк брав участь у роботі експертної групи з опрацювання концепції реформування публічної адміністрації в Україні.

Кафедра української мови:Pages:     | 1 |   ...   | 15 | 16 || 18 | 19 |   ...   | 46 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет Куц Ю. В., Пустовойтов М. О. ВСТУП ДО ФАХУ МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ Конспект лекцій Київ 2010 УДК 621.317.39 ББК Ж 10 я 73-2 Б 12 Рецензент: В.П. Квасніков Куц Ю. В., Пустовойтов М. О. Вступ до фаху. Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології. Конспект лекцій.-К.: НАУ, 2010.70 с. В конспекті розглянуто загальні питання метрології та теорії інформаційно-вимірювальних систем (ІВС). Викладено...»

«Критика Київ 2008 РЕЦЕНЗІЇ Хоч важкий, та свій Kappeler Andreas, Der schwierige Weg zur Nation. Beitrge zur neueren Geschichte der Ukraine. Wien – Kln – Weimar: Blau, 2003. 216 S. Збірники статтей, невеликих досліджень одного автора, об’єднаних спільною тематикою, мають незаперечне значення для наукових студій. Часто такі книжки резюмують попередній досвід, порушують нові питання, уточнюють тлумачення. До найзначніших збірників з україністики без сумніву належить книжка Андреаса Каппелера...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА КОПІЙКА ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК:327.39 ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ ВИМІРИ РОЗШИРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Спеціальність 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук Київ – 2004 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі міжнародних відносин та зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД „УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів І курсу всіх спеціальностей Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ 2011 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД „УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ...»

«Фізична географія Наукові записки. №1. 2013. defined scientific, educational, practical, ecological and aesthetic value, accessibility and visibility, its safety, proposed a type of monument and recommendations for use. Key words: marker profile Galych, loess-soil series, complex natural monument, geosite, criteria оf evaluation, creation of a database. Рецензент: проф. Сивий М.Я. Надійшла 18.03.2013р. УДК 911.3 (447.43) Володимир САМАР ОСОБЛИВОСТІ ГЕОМОРФОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ БАСЕЙНУ р. СМОТРИЧ У...»

«Міський голова Олександр Шикер Древній Острог – місто оповите загадковими легендами, край фортець та городищ, земля з багатовіковою історією, некоронована столиця Великої Волині. Переживши різні незгоди і вікові потрясіння, ця місцевість продовжує берегти свої безцінні скарби для прийдешніх поколінь і зачаровувати своєю неповторною природою і історичними пам’ятками. Острозька міська рада вул.Ревкомівська,4, м.Острог, Рівненської області, Україна, 35800тел./факс 0 (3654)2-22-60/ 3-00-74, E-mail:...»

«ФІЛОСОФІЯ СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ КУРС ФІЛОСОФІЇ ТЕМА 1. Світоглядні ознаки філософського знання. Походження філософії, її предмет, проблематика, структура, функції та співвідношення з іншими формами світогляду. Основні поняття та категорії теми: світогляд, світосприйняття, картина світу, міф, міфологія, синкретизм, філософія, самовизначення, релігія, наука, об’єкт вивчення, предмет вивчення, структура, проблемне поле, онтологія, гносеологія, аксіологія, логіка,...»

«Національна академія наук України Інститут історії України Литовська Метрика в коМпЛексі пізньосередньовічних джереЛ з історії України: пробЛеМи вивчення та пУбЛікації МатерІали крУглого столУ 21 березня 2012 р. київ київ Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту історії України НАН України Протокол № 7 від 26 червня 2012 р. редколегія збірника Г. Боряк. (відповідальний редактор) А. Блануца, Д. Ващук, І. Ворончук, Л. Жеребцова (відповідальний секретар), П. Кулаковський. Литовська Метрика в...»

«Оформлення кабінету для проведення уроку 1. На святковій скатертині лежать найновіші книги з бухгалтерського обліку, посібники, інструкції, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, газети «Все про бухгалтерський облік», плакати з поясненнями термінології та інформація про авторів підручників.2. На видних місцях кабінету плакати з висловами видатних людей, що зробили свій внесок у розвиток бухгалтерського обліку: Бухгалтерія – це мистецтво. Особливий дар бачити за цифрами складний світ...»

«Баукова А. Маловідомі факти наукової діяльності. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Вип. 11. 2007. С. 399401. Анастасія БАУКОВА МАЛОВІДОМІ ФАКТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОЛЕКСАНДРА ЧЕРНИША. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕЗОЛІТУ КЕРЧЕНСЬКОГО ПІВОСТРОВА Напередодні 90-літнього ювілею від дня народження, маємо нагоду ще раз окреслити багатогранність таланту видатного археолога, дослідника палеоліту та мезоліту України, Олександра Панкратовича Черниша (1918–1993). Результати діяльності цього...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»