WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 14 | 15 || 17 | 18 |   ...   | 46 |

«Галузь науки Державне управління в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку Національна наукова доповідь Київ УДК 35:165+005.1 Г15 Схвалено Вченою радою Національної академії ...»

-- [ Страница 16 ] --

- аналітична записка "Актуальні питання державного управління та місцевого самоврядування на сучасному етапі";

- аналітична записка "Особливості роботи з управлінськими кадрами в умовах реалізації стратегічного курсу України до ЄС";

- аналітична записка "Політика, потреби і пріоритети держави у підготовці та перепідготовці державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування";

- інформаційно-довідкові матеріали "Про політичні партії та громадські організації в Україні" та "Адміністративна реформа в Україні";

- узагальнення зауважень та пропозицій до проекту Державної стратегії управління місцевим і регіональним розвитком та відповідних законодавчих ініціатив, представлених на громадських слуханнях "Державна стратегія управління місцевим і регіональним розвитком (реформування місцевих органів виконавчої влади системи місцевого самоврядування)".

2004 рік

- участь у підготовці проектів законів України "Про біженців", "Про міграцію", проекту концепції розвитку міжетнічних відносин в Автономній Республіці Крим, відомчих нормативних документів Державного комітету України у справах національностей та міграції щодо процедури розгляду заяв шукачів притулку та прийняття рішень за ними;

- участь у розробці пропозицій до концепції Закону України "Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування";

- напрацювання використано при розробці Національної стратегії реформування територіальної організації влади в Україні і представлені в Адміністрації Президента України та в Кабінеті Міністрів України;

- основні висновки і практичні рекомендації досліджень були використані Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України при розробці та реалізації державної політики у сфері реформування відносин власності та управління державним сектором економіки, а також Міністерством промислової політики України при підготовці проектів підпрограм ринкової трансформації та приватизації промислових комплексів України в межах розробки Державної програми приватизації на 2004-2006 рр.;

- наукові результати використано в науково-експертній роботі, спрямованій на вирішення проблем державної політики і державного управління в органах державної влади, у роботі міжвідомчої робочої групи з розроблення концептуальних засад удосконалення системи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою України (розпорядження Кабінету Міністрів України № 308 від 13 травня 2004 р.).

2005 рік

- підготовлено проект Указу Президента України "Про систему невідкладних заходів із реалізації інноваційної моделі розвитку України";

- участь у розробці проектів законів України "Про захист населення від шкідливого впливу вживання тютюнових виробів", "Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування", "Про фінансування охорони здоров'я та медичне страхування", в експертній роботі науково-методичної комісії "Основи здоров'я" Міністерства освіти і науки України;

- участь у розробці пропозицій до проекту Указу Президента України "Про Комплексну програму розвитку Національної академії державного управління при Президентові України на 2005-2009 роки"; проекту постанов Кабінету Міністрів України "Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та навчання депутатів місцевих рад", "Про затвердження заходів з удосконалення державного контролю та зміцнення виконавської дисципліни в системі органів виконавчої влади на 2005 р.", "Про затвердження заходів з удосконалення державного контролю та зміцнення виконавської дисципліни в системі органів виконавчої влади на 2005 р."; проекту "Концепції законодавства України про державну службу";

- участь у розробці проектів "Концепції сучасної державної кадрової політики" (на запит Секретаріату Президента України); "Концепції розвитку законодавства про державну службу";

Концепції офіційного видання "Бюлетень державної служби України";

- участь у розробці проектів Концепції розвитку системи адміністративних послуг в Україні та Концепції системи законодавства про державну службу та Середньострокової програми розвитку державної служби на 2005-2010 рр.;

- участь у підготовці аналітичних матеріалів Інституту економічного прогнозування НАН України, які направлено до Секретаріату Президента України, Ради національної безпеки України.

2006 рік

- пропозиції до проекту Закону України "Кодекс доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави", до нової редакції Закону України "Про державну службу".

Матеріали та напрацювання науковців широко використовуються при викладанні модуля "Кадрова політика і державна служба";

- участь у розробленні пропозицій до Програми діяльності Уряду України; пропозицій до доповіді Президента України "Державна регіональна та муніципальна політика в контексті європейського вибору України";

- підготовка до внесення змін у проект Закону України "Про автомобільний транспорт";

- участь в опрацюванні проектів законів України "Про державну службу України", "Про територіальний устрій України"; Конституції України у межах здійснення політичної реформи;

Кодексу доброчесності державних службовців; Державної програми кадрового забезпечення державного управління у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції; Концепції державної кадрової політики України.

2007 рік

- підготовка пропозицій до проекту Закону України "Про державне прогнозування та стратегічне планування в Україні";

- підготовлено пропозиції для проекту урядового рішення щодо затвердження переліку показників, за якими має здійснюватись моніторинг міжрегіональної диференціації у рівнях розвитку окремих регіонів та механізм його здійснення (на виконання доручення Кабінету Міністрів України № 5120/4/1-07 від 1 лютого 2007 р.);

- результати робіт постійно впроваджувалися при співпраці з Департаментом комунікації влади та громадськості Секретаріату Кабінету Міністрів України;

- здійснено експертну оцінку проектів законів України "Про діловодство", "Про державну службу".

2008 рік

- участь у підготовці проекту Закону України "Про Загальнодержавну цільову соціальну програму "Молодь України на 2009-2015 роки";

- участь в опрацюванні проекту Закону України "Про територіальний устрій України";

- участь у підготовці матеріалів до щорічної доповіді Президенту України про стан молодіжної політики в Україні;

- участь у підготовці експертного висновку щодо проекту Концепції реформування публічної адміністрації в Україні;

- підготовлено концептуальні рекомендації Комітету Верховної Ради України щодо удосконалення законодавчої бази інноваційної діяльності, а саме: Концепції проектів законів України "Про внесення змін та доповнень до деяких законів України для стимулювання інноваційної діяльності", "Про основні засади формування та регулювання ринку венчурного капіталу в Україні", "Про введення в господарський обіг об'єктів інтелектуальної власності";

- проведено наукову експертизу проекту Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Український прорив: для людей, а не для політиків";

- підготовлено проект Указу Президента України щодо розроблення Концепції модернізації державної служби України та пояснювальної записки до нього; проект Концепції державної програми модернізації національної системи професійного навчання державних службовців;

- результати використані Міністерством регіональної політики України, Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в м. Києві, Державною адміністрацією Братського району Миколаївської області.

72 2009 рік

- участь у розробці проектів законів України № 509-IV "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву"; № 692-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення фінансових механізмів здійснення інвестицій у будівництво житла"; № 800-VI "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва"; проектів нормативно-правових актів з питань забезпечення громадян доступним житлом, державної підтримки житлового будівництва та подолання наслідків світової фінансової кризи у будівельній галузі та житловому будівництві;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- підготовлено Концепцію інноваційної модернізації промислового комплексу України (Міністерству промислової політики України); Концепцію розвитку промислової інноваційної системи як складової національної інноваційної системи (Державному агентству України з інвестицій та інновацій); науково-методичні матеріали щодо запровадження нових фінансово-інвестиційних механізмів державної підтримки будівництва доступного житла для громадян, що потребують поліпшення житлових умов, заходів щодо стримування вартості будівництва та державного регулювання ринку житла (Міністерству регіонального розвитку та будівництва України);

- наукові результати використано при підготовці нормативно-правових актів та окремих питань, що виносились на розгляд Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності;

- участь у підготовці щомісячної комплексної доповіді Державного комітету статистики України "Про соціально-економічне становище України в 2009 році"; розробці індикаторів охорони здоров'я населення України та діяльності галузі охорони здоров'я в 2009 році; підготовці Щорічної доповіді Міністерства охорони здоров'я України про результати діяльності системи охорони здоров'я України;

- надавалась консультативна допомога низці державних науково-дослідних та навчальних установ.

2010 рік

Результати НДР використано при розробленні:

- Концепції розвитку електронного урядування в Україні (у межах діяльності робочої групи Державного комітету інформатизації України);

- пропозицій до проекту Державної програми "Здорова нація" на 2009-2013 рр.;

- у підготовці проекту Закону України "Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування";

- при доопрацюванні проекту Концепції та Стратегії сучасної державної кадрової політики (березень - квітень 2010 р.), а також проекту Концепції реформування публічної адміністрації в Україні (січень - травень 2010 р.);

у діяльності робочих груп:

- з розробки проекту Воєнної доктрини України (створена наказом Міністра оборони України № 399 від 28 липня 2010 р.);

- зі стратегічного аналізу проблем національної безпеки (створена розпорядженням секретаря РНБО України № 46/2010 від 18 серпня 2010 р.);

- з підготовки питання "Про Стратегію національної безпеки України" до розгляду на засіданні РНБО України 10 грудня 2010 р. (створена розпорядженням секретаря РНБО України № 49/2010 від 16 вересня 2010 р.);

- у роботі Комісії з вивчення стану виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України у сфері державної кадрової політики (21 вересня - 7 жовтня 2010 р.).

Здійснено експертизу:

- Закону України від 5 жовтня 2000 р. № 2017-ІІІ "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії";

- постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 960 (п. 8) "Про затвердження заходів щодо виконання Концепції розвитку охорони здоров'я населення України";

- Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" на 2002-2011 роки";

- доручення Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2008 р. № 23887/0/1-08 до протоколу зустрічі Прем'єр-міністра України з представниками профспілок бюджетної сфери від 22 квітня 2008 р. (п. 34);

- п. 2.3 Плану заходів з реалізації Концепції реформування місцевих бюджетів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 27 серпня 2007 р. № 973 щодо забезпечення реалізації Закону України від 5 жовтня 2000 р. № 2017-ІІІ "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії".

2011 рік

Результати науково-дослідних робіт використано в процесі розробки:

- проекту Закону України "Про державну службу";

- змін до Закону України "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки" (були враховані пропозиції стосовно механізмів залучення коштів на реновацію житлового фонду);

- законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інноваційної діяльності та визначення принципів і механізмів надання державної підтримки" й аналітичних матеріалів для розробки заходів щодо впровадження реформ у науково-технічній та інноваційній сферах, зокрема удосконалення механізмів державного регулювання розвитку сегменту внутрішнього ринку інноваційних продуктів;

- рекомендацій щодо шляхів удосконалення механізму співпраці органів влади з інститутами громадянського суспільства у сфері державної молодіжної політики (використано у роботі Управління у справах сім'ї та молоді Дніпропетровської обласної державної адміністрації під час розробки проекту програми "Молодь Дніпропетровщини 2012-2021 рр.");

- експертних рекомендацій до Національної доповіді Ради Європи "Державна молодіжна політика в Україні";

- проектів Стратегії державної кадрової політики, Концепції (пізніше - Стратегії) реформування Національної академії державного управління при Президентові України;

- Плану дій Національної академії державного управління при Президентові України на 2011-2015 роки;

- Указу Президента України "Питання Національної академії державного управління при Президентові України";

- нової редакції Положення про Національну академію державного управління при Президентові України та відповідних пояснювальних записок до проектів державних нормативноправових документів;

у діяльності робочих груп:

- щодо розробки проекту Загальнонаціональної програми патріотичного виховання молоді, а також експертної ради Державної служби молоді та спорту (м. Дніпропетровськ);Pages:     | 1 |   ...   | 14 | 15 || 17 | 18 |   ...   | 46 |
 
Похожие работы:

«ДВНЗ «ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ» ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ІННОВАЦІЙ КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇ ТА ПОЛІТОЛОГІЇ Веред І.С., Кушнір Ю.В. СОЦІОЛОГІЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ Навчальний посібник Донецьк, 2013 УДК 316 Соціологія девіантної поведінки. Навчальний посібник / уклад. І. С. Веред та Ю. В. Кушнір. – Донецьк: КІЦ, 2013. – 192 с. Навчальний посібник підготовлено на основі узагальнення курсу з нормативної навчальної...»

«Олексій Кресін ПОЛІТИКО–ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВІДНОСИН УРЯДІВ ІВАНА МАЗЕПИ ТА ПИЛИПА ОРЛИКА З КРИМСЬКИМ ХАНСТВОМ У дослідженнях, присвячених різним питанням українського державотворення XVII–XVIII ст., однією з провідних тем є дипломатія українських політичних суб’єктів. Увага вчених до цієї проблематики зумовлена, зокрема, тим, що комплекс дипломатичних документів глибоко відбиває українські державотворчі програми, розроблені з урахуванням міжнародних та внутрішніх обставин. Аналіз цих матеріалів...»

«УДК 782.9 Капелюшок Сергій Васильович, аспірант Київського національного університету культури і мистецтв МІСЦЕ ТА РОЛЬ ДЖАЗУ В МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ У статті йдеться про місце та роль джазу в сучасному музичному мистецтві, узагальнюються відмітні риси та специфічні особливості джазового виконавства. Ключові слова: джаз, мистецтво, музичне мистецтво, автономізація, інтеграція, індивідуалізованість. There is about the place and jazz role in the modern musical art, the distinctive lines and...»

«/ акт\ зо ЧЕРВНЯ Ч 1941У ж неш у київ ЛЬВІВ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ім. М.С. ГРУШЕВСЬКОГО Львівське відділення ЗО ЧЕРВНЯ 1941 Збірник документів і матеріалів Львів-Київ Літературна агенція «Піраміда» Співучасник проекту Н ауковий відділ Всеукраїнського Братства У країнської П овстанської Армії Збірник присвячений видатній події в історії України нового часу проголошенню відновлення Української держави ЗО червня 1941 р., яке відбулося...»

«Павло Босий РОБЕРТ ПІРС ЕЛЬВОРТІ Кіровоград – Присвячується пам’яті мого вчителя, професора Володимира Володимировича Крутікова, який надихнув на написання цієї монографії Науковий рецензент – кандидат історичних наук, доцент Кіровоградського державного педагогічного університета ім. В. Винниченка Сергій Шевченко Редактор тексту – др. Світлана Кухаренко, Університет Альберти, Канада Особлива подяка Майклу Кларксону Веббу й Урсулі Норман за надану можливість працювати з Меморіальним архівом...»

«А.П.РАЦІЛЕВИЧ Український національний рух на Волині наприкінці ХІХ ст. – листопаді 1917 р. (історіографія проблеми). Вивчення українського національного руху початку ХХ ст. неможливе без ґрунтовного проведення регіональних досліджень. Без осмислення перебігу процесу національного відродження на місцях важко відтворити його повноцінну картину. Це певною мірою також стосується історіографії проблеми. У вітчизняній історичній науці фактично відсутні праці історіографічного характеру, які...»

«Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова ХЛИСТУН ІННА ГРИГОРІВНА УДК 37(09)(477) НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ В РОДИНАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛІТИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис Роботу виконано в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, Міністерство освіти і науки України кандидат педагогічних...»

«Вісник Національної академії державного управління 6. Громадянське суспільство: історія та сучасність : монографія / [Т. В. Розова, О. С. Білоусов, Л. В. Вінокурова та ін.] ; за заг. ред. Т. В. Розової. Одеса : Юрид. л-ра, 2010. 344 с.7. Держава і громадянське суспільство в Україні: проблеми взаємодії : [монографія] / І. О. Кресіна, О. В. Скрипнюк, А. А. Коваленко та ін. ; за ред. І. О. Кресіної. К. : Логос, 2007. 316 с.8. Корнієвський О. А. Громадські об'єднання у системі національної безпеки...»

«О. Д. Бойко Історія України Посібник Видання 2-ге, доповнене ББК 63.3 / 2 / Б 7 Допущено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист №14/18. 2-1008 від 04. 07. 2001 р.) Це — друге видання посібника, який за нетривалий час здобув неабияку популярність у вищій школі. Студентів і викладачів приваблювали не тільки його компактність, лаконічність, а пе­ редусім концептуально-смислова самодостатність, оригінальне і разом з тим науково...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Екзистенційні та комунікативні питання управління Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції (Суми, 23–25 січня 2014 року) Частина Суми Сумський державний університет УДК 338.24:1(06) ББК 65.050.9(4Укр)2я Е4 Рецензенти: Є. В. Мішенін – доктор економічних наук, професор Сумського національного аграрного університету; С. М. Ілляшенко – доктор економічних наук, професор Сумського державного університету; В. Г. Воронкова...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»