WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 46 |

«Галузь науки Державне управління в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку Національна наукова доповідь Київ УДК 35:165+005.1 Г15 Схвалено Вченою радою Національної академії ...»

-- [ Страница 13 ] --

Постановою президії ВАК України від 15 травня 2002 р. № 17-11/5 було затверджено паспорти спеціальностей у галузі науки "Державне управління": 25.00.01 - теорія та історія державного управління; 25.00.02 - механізми державного управління; 25.00.03 - державна служба;

25.00.04 - місцеве самоврядування.

У 2005 р. наказом ВАК України від 23 червня 2005 р. № 377 затверджено новий Перелік спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук. У галузі науки "Державне управління" затверджено чотири спеціальності, зокрема:

25.00.01 - теорія та історія державного управління;

25.00.02 - механізми державного управління;

25.00.03 - державна служба;

25.00.04 - місцеве самоврядування.

У 2006-2007 рр. постановами президії ВАК України від 14 грудня 2006 р. № 46-06/11 та від 18 січня 2007 р. № 41-06/1 затверджувалися нові редакції паспортів спеціальностей у галузі науки "Державне управління".

На сьогодні в Україні підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації здійснюється відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309 (зі змінами), через докторантуру та аспірантуру за спеціальностями галузі науки "Державне управління" (затвердженими наказом ВАК України від 9 вересня 2002 р. № 368 "Про внесення змін і доповнень до Переліку спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань"):

25.00.01 - теорія та історія державного управління;

25.00.02 - механізми державного управління;

25.00.03 - державна служба;

25.00.04 - місцеве самоврядування.

З метою підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації з державного управління за вказаними спеціальностями в Україні функціонує мережа аспірантур та докторантур, відкритих у вищих навчальних закладах, наукових установах (табл. 1.2). Зокрема:

- докторантура та аспірантура функціонують у системі закладів Національної академії, в Донецькому державному університеті управління, у Національному інституті стратегічних досліджень при Президентові України та в Класичному приватному університеті;

Таблиця 1.2 Мережа докторантур та аспірантур з державного управління Наукові спеціальності 25.

00.01 25.00.02 25.00.03 25.00.04 Навчальний заклад/наукова установа докторан- аспіран- докторан- аспіран- докторан- аспіран- докторан- аспірантура тура тура тура тура тура тура тура Національна академія державного управління при Президентові України Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії Академія митної служби України Академія муніципального управління Донецький державний університет управління Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Інститут законодавства Верховної Ради України Запорізька державна інженерна академія Класичний приватний університет Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України Національний університет "Львівська політехніка" Сумський державний університет Херсонський національний технічний університет Чорноморський державний університет імені Петра Могили

- аспірантуру відкрито в Запорізькій державній інженерній академії, Національному університеті "Львівська політехніка", Інституті законодавства Верховної Ради України, Академії муніципального управління, Чорноморському державному університеті імені Петра Могили, Академії митної служби України, Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, Сумському державному університеті, Херсонському національному технічному університеті.

В Україні спостерігається тенденція до розширення мережі аспірантур, які забезпечують підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації з державного управління.

Головним вищим навчальним закладом України в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у галузі знань та науки "Державне управління" є Національна академія державного управління при Президентові України, яка зокрема здійснює підготовку та атестацію науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації з державного управління.

Перший прийом до докторантури та аспірантури Української академії державного управління при Президентові України відбувся 1 вересня 1996 р.: до докторантури зараховано 4 особи, до аспірантури - 12 (рис. 1.13). Кількість осіб, які проходили підготовку в докторантурі та аспірантурі Національної академії, були прикріпленими здобувачами наукового ступеня кандидата наук з державного управління, починаючи з 1996 р. зросла з 16 до 861 особи (рис. 1.14).

За період функціонування аспірантури та докторантури впродовж 1996-2011 рр. до Національної академії (м. Київ) та Дніпропетровського, Львівського, Одеського, Харківського регіональних інститутів Національної академії було зараховано 273 докторанти, 1386 аспірантів (з відривом від виробництва - 711; без відриву від виробництва - 675) та прикріплено з метою підготовки дисертаційного дослідження 1092 здобувачі наукового ступеня кандидата наук з державного управління.

Рис. 1.13. Динаміка зарахування до Національної академії докторантів, аспірантів та здобувачів (у тому числі за договором на умовах контракту) Рис. 1.14. Кількість докторантів, аспірантів та здобувачів (у тому числі за договором на умовах контракту), які проходили підготовку у Національній академії

–  –  –

Відповідно до кількості осіб усіх категорій, які проходять підготовку в Національній академії (м. Київ) та її регіональних інститутах, розподіл дисертацій за спеціальностями є такий (табл. 1.4):

- із 59 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління 23 (39%) дисертації виконуються за спеціальністю 25.00.01 - теорія та історія державного управління; 31 (53%) - механізми державного управління; 4 (7%) - державна служба; 1 (1%) - місцеве самоврядування;

- із 802 дисертацій, які виконуються на здобуття наукового ступеня кандидата наук: 1 (23%) - за спеціальністю 25.00.01 - теорія та історія державного управління; 448 (56%) - механізми державного управління; 69 (9%) - державна служба; 99 (12%) - місцеве самоврядування.

Таким чином, за спеціальністю 25.00.02 - механізми державного управління виконується понад половину - 479 (56%) дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора (кан

–  –  –

25.00.01 23 186 14 93 3 20 2 37 2 16 2 20 25.00.02 31 448 21 225 2 16 2 59 2 82 4 25.00.03 4 69 3 28 1 22 0 8 0 6 0 25.00.04 1 99 0 21 0 29 0 8 1 16 0 25 Усього * Д - докторські дисертації;

** К - кандидатські дисертації.

–  –  –

З метою попереднього розгляду і захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук з державного управління функціонують спеціалізовані вчені ради, які є основною ланкою в системі атестації наукових кадрів вищої кваліфікації.

Спеціалізовані вчені ради утворюються у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації та наукових установах, що проводять фундаментальні та прикладні наукові дослідження, мають достатній рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення для підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації.

Перша спеціалізована вчена рада з правом присудження наукових ступенів доктора та кандидата наук з державного управління в Україні була створена наказом ВАК України від 20 березня 1997 р. в Українській академії державного управління при Президентові України (м. Київ) (із 2003 р. - Національна академія). Також у 1997 р. відбулися перші захисти дисертацій.

Починаючи з 2001 р., в Україні формується мережа спеціалізованих вчених рад з державного управління (рис. 1.16). Так, у 2001 р. створено кандидатську спецраду (з правом присудження наукового ступеня кандидата наук) у Донецькій державній академії управління (з 2006 р. Донецький державний університет управління), статус якої згодом було змінено на докторський, упродовж 2002-2011 рр. - спецради в інших навчальних закладах, наукових установах:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- 2002-2005 рр. - по одній кандидатській спецраді в кожному з регіональних інститутів Національної академії, а також одну докторську спецраду в Національній академії (м. Київ);

- 2006-2011 рр. - кандидатські спецради в Класичному приватному університеті, Академії муніципального управління (згодом вони стали докторськими), Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу; докторські - в Інституті законодавства Верховної Ради України, Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України, Національному інституті стратегічних досліджень, Чорноморському державному університеті імені Петра Могили.

Спеціалізовані вчені ради з державного управління, створені до 2007 р., мали в основному статус кандидатських.

–  –  –

У галузі науки "Державне управління" спеціалізовані вчені ради забезпечують атестацію наукових кадрів вищої кваліфікації за чотирма спеціальностями: 25.00.01 - теорія та історія державного управління, 25.00.02 - механізми державного управління, 25.00.03 - державна служба, 25.00.04 - місцеве самоврядування.

Станом на 1 вересня 2012 р. в Україні діє 12 спеціалізованих учених рад: 8 докторських з правом присудження наукового ступеня як доктора, так і кандидата наук, 4 кандидатських - із правом присудження наукового ступеня кандидата наук з державного управління (табл. 1.5).

За період функціонування мережі спеціалізованих учених рад станом на 1 вересня 2012 р.

в Україні на здобуття наукових ступенів з державного управління захищено 1248 дисертацій:

194 докторські та 1054 кандидатських (рис. 1.17).

Із 1248 дисертацій, захищених в Україні з державного управління, 736 дисертацій захищено в Національній академії та в регіональних інститутах Національної академії (табл. 1.6), що станом на 1 вересня 2012 р. становить 59% від загальної кількості дисертацій (рис. 1.18).

Таблиця 1.5 Мережа спеціалізованих вчених рад, яким надано право присудження наукового ступеня в галузі науки "Державне управління"

–  –  –

Рис. 1.17. Кількість захищених дисертацій кандидатів та докторів наук з державного управління у спеціалізованих вчених радах Рис. 1.18. Динаміка зміни частки дисертацій з державного управління, захищених в спеціалізованих вчених радах Національної академії

–  –  –

Серед 194 докторських дисертацій за спеціальностями галузі науки "Державне управління" захищено (табл. 1.7):

25.00.02 - механізми державного управління - 128 дисертацій, що становить 66%;

25.00.01 - теорія та історія державного управління - 44 дисертації (23%);

25.00.03 - державна служба - 12 дисертацій (6%);

25.00.04 - місцеве самоврядування - 10 дисертацій (5%).

Із 1054 кандидатських дисертацій за спеціальністю 25.00.02 - механізми державного управління захищено 721 дисертацію, що становить 68%, за спеціальностями 25.00.01 - теорія та історія державного управління - 166, 25.00.04 - місцеве самоврядування - 108, 25.00.03 - державна служба - 59 дисертацій (16%, 10%, 6% відповідно).

Таблиця 1.7 Дисертації, захищені у спецрадах України з державного управління (розподіл за спеціальностями)

–  –  –

Аналіз дисертацій, захищених у галузі науки "Державне управління" за спеціальностями, свідчить про значну перевагу робіт, захищених за спеціальністю 25.00.02 - механізми державного управління (128 докторських (66%) і 721 кандидатська (68%)). Сукупна кількість дисертацій, захищених за іншими спеціальностями, становить: серед докторських - 34%, серед кандидатських - 32%. Найменшу кількість дисертацій було підготовлено та захищено за спеціальністю 25.00.03 - державна служба (12 докторських і 59 кандидатських (по 6%)).

Найбільш розробленою у сфері державного управління в період 1997-2012 рр. є тематика, пов'язана з модернізацією економічної сфери, сучасною гуманітарною та соціальною політикою держави (рис. 1.19, 1.20), зокрема:

- державне регулювання економіки: захищено 310 робіт (52 докторські та 258 кандидатських) - 25%;

- державне управління соціогуманітарною сферою - 183 роботи (28 докторських (14%) та 155 кандидатських (15%) дисертацій) - 15%.

Рис. 1.19. Напрями досліджень докторських дисертацій, захищених у спеціалізованих вчених радах України з державного управління Рис. 1.20. Напрями досліджень кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованих вчених радах України з державного управління Діяльність спеціалізованих учених рад Національної академії (м. Київ) розпочалася одночасно з відкриттям аспірантури та докторантури та введенням до номенклатури наукових спеціальностей галузі науки "Державне управління".

Перші спеціалізовані вчені ради в галузі науки "Державне управління" (Д 50.34.01 та Д 50.34.02) створено в 1997 р. в Українській Академії державного управління при Президентові України; головами спецрад призначено доктора педагогічних наук, професора В.І.Лугового та доктора філософських наук, професора І.Ф.Надольного. Спеціалізованим ученим радам було надано право присудження наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями:

25.00.01 - теорія та історія державного управління;

25.00.02 - філософія державного управління;

25.00.03 - організація і управління в державних установах;

25.00.04 - регіональне управління;

25.00.05 - галузеве управління (управління освітою, управління економікою, управління охороною суспільного здоров'я);

25.00.06 - місцеве самоврядування.

Із 1999 р. в Українській Академії державного управління при Президентові України почала функціонувати спеціалізована вчена рада за шифром Д 26.810.01, у якій відбувалися захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук за чинними на той час спеціальностями галузі науки "Державне управління".Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 46 |
 
Похожие работы:

«Державний комітет архівів України Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства Галузевий центр науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства Бюлетень № 13 Микола Данилович Руденко (1920-2004) до 90-річчя від дня народження ІІІ квартал 2010 р. Київ – 2010 УДК 016:[82+94+316.647.6](477) ББК 78.5:[83+66.01+63.3](2Ук) Микола Данилович Руденко (1920-2004): до 90-річчя від дня народження / Держкомархів України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи...»

«ВІСНИК Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, № 1088, 2013 УДК 378.091–057«197/198»(477.54)ХНМУ Г. Л. Демочко Харківський національний медичний університет АНАЛІЗ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ У ХАРКІВСЬКОМУ МЕДИЧНОМУ ІНСТИТУТІ У 1970-х НА ПОЧАТКУ 1980-х рр. Статтю присвячено аналізу підготовки наукових кадрів у Харківському медичному інституті у 70-ті роки минулого століття. На основі обробки даних архіву наукового відділу ХНМУ (сучасна назва ХМІ) встановлено, що не всі...»

«УДК 37.013.74: 001.8 (100) ТОВАРИСТВО ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ В США: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ СПІВРОБІТНИЦТВА Артем Теодорович У статті висвітлено історію становлення та розвитку північноамериканського осередку педагогічної компаративістики та міжнародної освіти, проаналізовано основні напрямки та рушійні сили його діяльності. Ключові слова: товариство порівняльної педагогіки та міжнародної освіти, історія, становлення, досвід, співробітництво. Попри те, що порівняльна...»

«ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ КАНАДСЬКИЙ ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКИХ СТУДІЙ АЛЬБЕРТСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ЕДМОНТОН) СІВЕРСЬКИЙ ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Україна-Росія: діалог історіографій Матеріали міжнародної наукової конференції Редакційно-видавничий комплекс «Деснянська правда» Київ—Чернігів УДК 930. 1(477) ББК 63.1(4УКР) Україна-Росія: діалог історіографій : Матеріали міжнар. наук. конф. / Ін-т. історії України НАН України, Канад. ін-т укр. У4 студій...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгознавство., 2006. Вип. 1. С. 266 – 268 Ser. Bibliology., 2006. № 1. P. 266 – Олександр СЕДЛЯР, Богдан ЯКИМОВИЧ: Олександр Добржанський. Національний рух українців Буковини другої половини XIX – початку XХ ст. Чернівці: Золоті литаври, 1999. 574 с. Однією з найактуальніших тем сучасної української історіографії є дослідження національного руху в період до 1914 р., тобто процесів його зародження та становлення. Сьогодні маємо небагато ґрунтовних...»

«НАУКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ВИДАНЬ, ПРЕДСТАВЛЕНИХ В ЕКСПОЗИЦІЇ “Лідерство, управлінська еліта в сучасних умовах державотворення” Видання систематизовані, класифіковані та внесені в бази даних електронного каталогу “Книжковий фонд”, “Періодичні видання”, “Автореферати дисертацій, захищених у Національній академії та її регіональних інститутах”. Бази даних електронного каталогу інформаційно-пошукової системи відділу САБ “ІРБІС” виставлені на зовнішньому порталі Національної академії в...»

«Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у V Всеукраїнській Якушин Л.М. – д.г.н., головний науковий Львівський національний університет імені Івана Франка науковій конференції “Проблеми геології фанерозою співробітник ДП “Науково-дослідний інститут Геологічний факультет України” 8–10 жовтня 2014 року. нафтогазової промисловості” НАК “Нафтогаз України”, Місце проведення: спортивно-оздоровчий табір м. Вишневе, Київська обл.; “Карпати”, с. Карпати (Мукачівський р-н, Іванік М.М. – д.г.-м.н.,...»

«Київський університет імені Бориса Грінченка, 2014 УДК 37(091)(477)-051Ушинський УДК 371.4Ушинський КОСТЯНТИН УШИНСЬКИЙ ПРО ІДЕЮ ДИТЯЧИХ САДКІВ У “ЗАГАЛЬНІЙ СКАРБНИЦІ ПЕДАГОГІЧНИХ НАДБАНЬ ЛЮДСТВА” На початку ХІХ ст. в умовах реформування дошкільної освіти педагогічна спадщина основоположника вітчизняної педагогіки Костянтина Дмитровича Ушинського не тільки не втрачає своєї актуальності і життєвості, а й потребує подальшого глибинного вивчення і використання. Проблемам висвітлення різних...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгознавство. 2008. Вип. 3. С. 318 – 321 Ser. Bibliology. 2008. Is. 3. P. 318 – 321 Михайло КРІЛЬ: Вадим Ададуров. “Наполеоніда” на сході Європи: уявлення, проекти та діяльність уряду Франції щодо південно-західних окраїн Російської імперії на початку ХІХ століття. Львів: Вид-во УКУ, 2007. 560 с. В історії народів Центрально-Східної Європи час останньої третини ХVІІІ – початку ХІХ ст. є особливим як з політичного, так і з господарського й культурного...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2008. Вип. 44. Ч. 2. С. 37—46 Ser. Philol. 2008. Is. 44. Pt. 2. P. 37—46 УДК 821.161.2“19”-3Б.-І.Антонич.07:159.946.4 ПРОБЛЕМА СПРИЙНЯТТЯ ТВОРЧОСТІ БОГДАНА-ІГОРЯ АНТОНИЧА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО РЕЦЕПТИВНОГО ДОСВІДУ ХХ СТОЛІТТЯ Олександр КИРИЛЬЧУК Рівненський державний гуманітарний університет, вул. С. Бандери, 12, Рівне, Україна 33028 У статті вперше досліджено творчість Б.-І.Антонича з позиції історії читацького сприйняття. Структура...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»