WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 46 |

«Галузь науки Державне управління в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку Національна наукова доповідь Київ УДК 35:165+005.1 Г15 Схвалено Вченою радою Національної академії ...»

-- [ Страница 11 ] --

- Інститут міжнародних освітніх проектів (IPE) Цюріхського педагогічного університету (Швейцарія);

- Проект ЄС Тасіs "Підтримка у виконанні Угоди про партнерство та співробітництво";

- Представництво Фонду Фрідріха Наумана "За свободу" (Німеччина);

- Компанія AERIC Inc. (Конференційна Рада Канади);

- Національна школа адміністрації Франції;

- Поволзька академія державної служби (Росія);

- Німецьке товариство технічного співробітництва (GTZ);

- Університет Лондон Метрополітен (Велика Британія);

- Вища школа управління та права, м. Берлін (Федеративна Республіка Німеччина);

- Академія управління при Президентові Киргизької Республіки;

- Організація "Тiri - Making Integrity Work" (Велика Британія);

- Міжнародне товариство "Україна - Польща - Німеччина";

- Канадський інститут урбаністики (Канада);

- Університет штату Огайо (США) - "Програма сприяння парламенту ІІ: Програма розвитку Законотворчої політики України (ПСП-ІІ)";

- Представництво Фонду Ганса Зайделя в Україні (Федеративна Республіка Німеччина);

- Фонд Ганнса Зайделя (Федеративна Республіка Німеччина);

- Інститут підвищення кваліфікації державних службовців Республіки Таджикистан;

- Програма розвитку ООН;

- Академія наукового підвищення кваліфікації при Педагогічному інституті м. Гейдельберг (Федеративна Республіка Німеччини);

- Швейцарсько-Український проект "Підтримка децентралізації в Україні" (DESPRO);

- Європейський центр ім. Джорджа К.Маршалла з питань безпеки (Федеративна Республіка Німеччини).

1.7. Наукова діяльність Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування був створений у складі Національної академії наказом ректора від 1 жовтня 2002 р. № 137 і став однією з перших науково-дослідних структур з державного управління в системі навчальних закладів на пострадянському просторі. Об'єктивними передумовами його функціонування було:

- теоретико-методологічне обґрунтування та практичне впровадження нових освітньої і наукової галузей "Державне управління", вжиття заходів щодо нормативно-правового та структурно-організаційного закріплення в Україні цих галузей;

- реалізація вимоги Закону України "Про вищу освіту" щодо здійснення наукової і науково-технічної діяльності вищим навчальним закладом ІІІ і IV рівнів акредитації та наявності у його організаційно-навчальній структурі науково-дослідного підрозділу;

- наявність у Національній академії значного наукового потенціалу, ефективне використання якого вимагало пошуку нових форм організації науки.

Відповідно до місії Національної академії в суспільстві - підтримка та підвищення ефективності системи державного управління України шляхом забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування високопрофесійними управлінськими кадрами вищої кваліфікації, розвиток освітньої та наукової галузей "Державне управління", сприяння вдосконаленню державної кадрової політики, стабільному соціально-економічному та політичному розвитку держави, забезпеченню прав і свобод людини - місією Інституту було визначено проведення фундаментальних і прикладних досліджень у сфері державного управління та місцевого самоврядування, впровадження їх результатів у практику, активізація розвитку наукових шкіл, посилення експертної та консультативної ролі Національної академії в процесах державотворення, забезпечення лідерської ролі закладу в розвитку освітньої та наукової галузей "Державне управління". Згідно з місією визначено основні напрями діяльності Інституту (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Основні напрями діяльності Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Відповідно до стратегії розвитку Інституту, схваленої рішенням Вченої ради Національної академії в 2009 р., його наукова робота спрямована на дослідження найбільш актуальних проблем державного управління та місцевого самоврядування, кадрового потенціалу держави та державної кадрової політики, проблем модернізації державної служби та загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, вивчення й упровадження сучасного зарубіжного управлінського досвіду, а також забезпечення наукового і експертно-аналітичного супроводу державотворчої діяльності вищих органів державної влади.

Головними напрямами діяльності Інституту визначено:

- проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з проблем державного управління та місцевого самоврядування;

- виконання державних програм з питань професійного навчання державно-управлінських кадрів;

- концептуально-методологічне, науково-методичне та інформаційне забезпечення експертного консультування з актуальних питань державного управління та місцевого самоврядування;

- експертиза, оцінка та моніторинг розвитку громадянського суспільства з метою вироблення ефективних механізмів співпраці з органами державної влади;

- надання органам державної влади та органам місцевого самоврядування інформаційноконсультативних послуг з питань удосконалення механізмів прийняття та реалізації політичних та державно-управлінських рішень;

- науково-методичний супровід нормативних дисциплін та тренінгів з демократичного державного управління й публічної політики для представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

- проведення комунікативних заходів з метою поглиблення взаємодії між органами державної влади та громадянськістю.

Сучасними формами діяльності Інституту є виконання наукових програм та інноваційних проектів, планових бюджетних та договірних науково-дослідних робіт, зокрема на замовлення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, а також досліджень за вітчизняними й міжнародними грантами, здійснення наукової експертизи, проведення наукових та науково-практичних комунікативних заходів (конференції, симпозіуми, семінари, "круглі столи" тощо).

При плануванні науково-дослідних робіт пріоритет віддається дослідженням і розробкам, які виконуються за дорученнями Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України та інших органів державної влади.

Визначення пріоритетних напрямів і тематики досліджень, координацію наукової та експертно-аналітичної роботи здійснює Вчена рада Інституту, яка створена та функціонує згідно з наказами ректора Національної академії "Про створення Інституту" від 1 жовтня 2002 р. № 137 та "Про затвердження Положення про Вчену раду Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування та її персонального складу" від 19 лютого 2003 р. № 23. Вона є його вищим дорадчим колегіальним органом, який функціонує шляхом демократичного, колективного обговорення і прийняття рішень з актуальних проблем поточної та перспективної діяльності Інституту.

Відповідно до своїх основних завдань Вчена рада Інституту:

- формує тематику досліджень за перспективними та щорічними планами, забезпечує якісне здійснення запланованих наукових досліджень;

- розробляє пропозиції щодо державного замовлення на проведення наукових досліджень з проблем державного управління та місцевого самоврядування в Інституті;

- ініціює розробку державних, галузевих, регіональних та інших програм за участю Національної академії;

- організовує та бере участь в експертизі державних цільових та наукових програм, проектів нормативно-правових актів, паспортів наукових спеціальностей, інших наукових розробок;

- сприяє здійсненню моніторингу досліджень у сфері державного управління і місцевого самоврядування, вивченню й узагальненню вітчизняного та зарубіжного досвіду організації і проведенню таких досліджень та обговорює їх результати;

- організовує самостійно або разом з іншими організаціями наукові та науково-практичні комунікативні заходи;

- узагальнює експертно-консультативну та науково-методичну роботу Інституту, надає консультаційні послуги;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- організовує взаємодію з органами державної влади та органами місцевого самоврядування щодо наукового забезпечення їхньої діяльності;

- проводить підготовку та атестацію науково-педагогічних й наукових кадрів в галузі науки "Державне управління".

У складі Вченої ради Інституту 18 докторів і кандидатів наук - працівників Інституту, Національної академії, центральних органів виконавчої влади та інших установ. Вчена рада розглянула і схвалила проекти Концепції модернізації наукових досліджень Національної академії, Стратегії розвитку Національної академії на період до 2015 року, Концепції реформування Національної академії, Концепції розвитку галузі науки "Державне управління", Стратегії державної кадрової політики України до 2020 року, Комплексної програми розвитку Національної академії державного управління при Президентові України до 2015 року та заходи щодо її реалізації.

Вчена рада Інституту схвалює рішення щодо перспективних напрямів наукової роботи його структурних підрозділів в контексті модернізації загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та щорічні перспективні плани роботи; розглядає дисертації здобувачів наукових ступенів, проводить експертизу дисертаційних досліджень і результатів їх упровадження; узагальнює підсумки роботи та готує рекомендації семінарів, круглих столів та науковопрактичних конференцій.

Інститут врахував визначені Вченою радою Національної академії від 19 січня 2012 р., протокол № 189/1-1, "Основні пріоритети діяльності Національної академії на 2012 рік" та наказом президента Національної академії від 20 березня 2012 р. № 90 "Про затвердження плану дій Національної академії державного управління при Президентові України на 2012роки" стратегічні напрями модернізації наукової діяльності. Затверджено та виконуються заходи з реформування Інституту, розроблено Концепцію й проекти документів щодо утворення провідної наукової установи з питань державної кадрової політики та проблем державного управління на базі Інституту.

Проведення наукових досліджень в Інституті базується на принципах:

- поєднання фундаментальної та прикладної тематики НДР;

- орієнтації на актуальні проблеми державного управління та місцевого самоврядування;

- сприяння процесам модернізації загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

- реалізації міжнародних, вітчизняних академічних проектів;

- упровадження результатів НДР у практичну діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

- розробки теоретико-методологічних та концептуальних засад реформування Національної академії;

- забезпечення лідерських позицій Національної академії в розвитку галузі науки "Державне управління";

- забезпечення експертно-аналітичного, нормопроектного та прогнозно-інформаційного супроводу діяльності Президента України, центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо реалізації системних реформ в Україні.

Фундаментальні дослідження Інституту з питань теорії і практики державного управління, місцевого самоврядування здійснюються за такими напрямами:

1. Розвиток теорії та методології державного управління як галузі науки.

2. Теоретико-методологічні аспекти розробки енциклопедичних видань з державного управління України.

3. Науково-методологічне, інституційне та кадрове забезпечення реалізації державної політики у сфері реформування місцевого самоврядування.

4. Концептуальні засади державної кадрової політики в умовах державно-управлінських реформ.

5. Державна служба та професіоналізація кадрів у державному управлінні: моделювання, оцінювання, розроблення профілів професійної компетенції посад тощо.

6. Формування механізмів співпраці між інститутами громадянського суспільства та органами державної влади і місцевого самоврядування.

7. Розробка методології моніторингу діяльності центральних органів виконавчої влади, експертних опитувань та соціологічних досліджень з актуальних питань державного управління.

8. Державне управління в умовах інтеграції України до світового співтовариства: сценарні моделі розвитку суспільства.

Крім того, Інститут надає науково-методичні, експертно-консультативні, інформаційно- і прогнозно-аналітичні послуги (рис. 1.7).

Метою системного наукового та експертного консультування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, здійснення прикладних досліджень з актуальних питань державного будівництва є сприяння у реформуванні вітчизняної системи державного управління, підвищення ефективності й результативності діяльності органів державної влади, налагодженні їх взаємодії із суб'єктами громадянського суспільства.

Робота Інституту щодо виконання експертно-консультативного та інформаційного-аналітичного супроводу діяльності органів державної влади є постійною і має повсякденний запит (рис. 1.8), зокрема:

виконується в середньому близько 50 доручень на рік на проведення експертизи та надання інформаційних матеріалів для Адміністрації Президента України;

кількість доручень з центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування становить близько 80% від усього обсягу доручень.

органів державної влади

–  –  –

Рис. 1.7. Напрями діяльності Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування у сфері експертно-консультативного супроводу діяльності органів державної влади

–  –  –

До найбільш важливих належать експертні та соціологічні дослідження Інституту. Проведено низку соціологічних опитувань з актуальних проблем державного управління, професійної підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, європейської інтеграції України, реформування Національної академії. Серед них:

- Всеукраїнське експертне опитування стосовно реформи політичної системи в Україні та основних положень проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України", 2003 р.;Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 46 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА ВІСНИК ПРИКАРПАТСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІСТОРІЯ Випуск 17 Видається з 1995 р. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК Вісник Прикарпатського університету. Історія. Випуск 17. УДК 93/94 ББК 63 В53 Затверджено до друку Вченою радою Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (протокол №6 від 29 червня 2010 р.). Видання внесено до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати...»

«ББК 74 Н 34 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2011. – № 2. – 284 с. Засновник: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Свідоцтво про реєстрацію КВ №15881-4353р видане Міністерством юстиції України 26.10.09. Друкується за рішенням вченої ради Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка від 22. 03. 2011 року (протокол № 8) Головний...»

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАУКОВА БІБЛІОТЕКА Конституційний процес 1990-1996 років. (до 15-ї річниці Основного Закону) Бібліографічний покажчик Запоріжжя, 2011 Конституційний процес 1990-1996 років. (до 15-ї річниці Основного Закону) Бібліографічний покажчик Бази даних: Електронний каталог Наукової бібліотеки ЗНУ Алфавітний та систематичний каталоги Систематична картотека статей Internet Період...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО–ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Науково-методичний збірник ( Випуск L ) Слов’янськ – Завідувач кафедри педагогіки Слов’янського державного педагогічного університету – Сипченко Валерій Іванович, кандидат педагогічних наук, професор. ISSN 2077–1827 УДК 371.13 ББК 74. Г. 9 Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць. – Вип. L / За заг. ред. проф. В.І. Сипченка. – Слов’янськ : СДПУ,...»

«ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО УДК 792. 07 І. О. КУСЯК ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИДАТНОГО УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ДІЯЧА А. В. БОБРОВСЬКОГО У статті розглядається життєвий і творчий шлях видатного українського театрального митця Анатолія Вікторовича Бобровського, його становлення та творчі здобутки, вагомість внеску в розвиток та пропаганду українського театрального мистецтва. Ключові слова: Анатолій Вікторович Бобровський, театральне мистецтво, актор, режисер, педагог. И. О. КУСЯК ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ...»

«РОЗВІДКИ УДК 94(477)18 19 Людмила Костенко ШЕВСЬКИЙ КУСТАРНИЙ ПРОМИСЕЛ НА ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ПОЛІССІ (друга половина ХІХ – 60 і роки ХХ століття) У роботі досліджується історія розвитку шевського кустарного промислу на Лівобережному Поліссі, асортимент, крій, технологія виготовлення взуття, а також побут і звичаї кустарів. Ключові слова: швець, кустар, шевський кустарний промисел, виготовлення взуття, чоботи „витяжки, кроєне взуття, побут шевців, шевські звичаї. У другій половині ХІХ століття більша...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Красноармійський індустріальний інститут Державного вищого навчального закладу «Донецький технічний університет» Кафедра соціально-гуманітарної підготовки Навчально-методичний посібник з дисципліни «ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ» Красноармійськ 2010 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Красноармійський індустріальний інститут Державного вищого навчального закладу «Донецький технічний університет» Кафедра соціально-гуманітарної підготовки Навчально-методичний...»

«РЕГІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ УДК 338. 939:332.012.23 Д. І. Бабміндра, д-р екон. наук, проф., А. О. Осаул, викл., кафедра міжнародної економіки та економічної теорії, ДВНЗ «Запорізький національний університет» ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЕКСУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІНОЇ ЕКОНОМІКИ АНОТАЦІЯ. У статті досліджено актуальні питання розвитку та реформування агропромислового комплексу України. Виділено пріоритетні ресурси розвитку АПК на регіональному рівні....»

«профессоров и преподавателей императорского университета св. Владимира (1834-1884) / Под ред. В.С. Иконникова. – Киев, 1884. – С. 689-709. 26. Державний архів м. Києва. – Ф. 16. Київський університет. – Оп. 465. – Спр. 4757: С. М. Ходецький, заслужений ординарний професор. – Арк. 451-474. 27. Матвієнко С. О. Український агроном і тваринник ХІХ сторіччя (До 150-річчя з дня народження Старіона Мартиніановича Ходецького) / Матвієнко С. О. // Вісник с.-г. науки. – 1971. – № 6. – С. 115-116. 28....»

«ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ УДК 32 : 316.63 О.С. Кацюк, канд. політ. наук Львівський національний університет ім. І. Франка вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000 ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОНЯТТЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО КОДУ В СИСТЕМІ ПОЛІТИЧНОГО БУТТЯ Аналізується політичний міф як артикулююча характеристика гіперуніверсального інформаційного коду. Ключові слова: політичний міф, міфічний час, міфічний простір, міфічний сюжет. Кожне суспільство в своєму розвитку має той невеликий набір...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»