WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 24 |

«Науково-інформаційний вісник № 5(76) листопад-грудень В номері: * Офіційні матеріали * З подій сьогодення * Нові публікації * Постаті * Правда історії * Хроніка * З мандрів * Рецензуємо ...»

-- [ Страница 1 ] --

Академія наук вищої освіти України

Науково-інформаційний

вісник

№ 5(76)

листопад-грудень

В номері: * Офіційні матеріали

* З подій сьогодення

* Нові публікації

* Постаті

* Правда історії

* Хроніка

* З мандрів

* Рецензуємо

* Наші ювіляри

* Некролог

Київ – 2011

Редакційна колегія: Зозуля І.С., д.м.н., проф. (голова); Александров Є.Є. д.т.н., проф.; Андрейцев В.І., д.ю.н., проф.; Андрущенко В.П.,

д.філос.н., д.філол.н., проф.; Говоров П.П., д.т.н., проф.; Горбачук І.Т.,

д.ф.-м.н., проф.; Грицаєнко З.М. д.с.-г.н., проф.; Дейнега І.І., д.ф.н., Дубина М.І., д.філол.н., проф.; Жеребко В.М., д.с.-г.н., проф.; Зіменковський Б.С., д.фарм.н., проф.; Євтушенко С.К., д.м.н., проф.; Ільницький І.Г., д.м.н., проф.; КирилівЯ.І., професор; Кузнєцов Ю.М., д.т.н., проф.; Курило В.І., д.ю.н., проф.; Литвин В.П., д.в.н., проф.; Мартиненко М.А., д.ф.-м.н., проф.; Михайленко В.Є., д.т.н., проф.; Мірошниченко С.І., д.т.н., проф.;

Ніколайчук В.І., д.б.н., проф.; Падалка О.С., д.пед.н., проф.; Поляков М.В., д.ф.-м.н., проф.; Попов М.В., д.філос.н, проф.; Процюк Р.Г., д.м.н., проф.;

Рудик С.К., д.в.н., проф.; Сминтина В.А., д.ф.н., проф.; Стецюк В.В., д.г.н., проф.; Табачников С.І., д.м.н., проф.; Товажнянський Л.Л., д.т.н., проф.; Тугай А.М, д.т.н., проф.; Хомич В.Т., д.б.н., проф.; Шакун В.І., д.ю.н., проф.; ШпакВ.І., д.ф.н., проф.; Шевчук С.В., проф. (відповідальний секретар).

Друкується за ухвалою Президії АН ВО України від 21жовтня 2011 р Свідоцтво про державну реєстрацію – серія КВ № від 31.10.2002 р.

© АН ВО України, 2011 № 4(75) 2011 Адреса редакції: 01054, м. Київ-54, Засновник і видавець: вул. Тургенєвська, 11 Академія наук вищої освіти України офіс 1.1 Голова редколегії – акад. Зозуля І.С. т/факс:486-89Редактор – акад. Шевчук С.В. Е-пошта: anvuz@ukr.net Набір та верстка – Середа Н.Ф. сайт: www.anvou.org.ua Видання зареєстроване у Державному Редакція може не поділяти комітеті інформаційної політики, поглядів авторів телебачення та радіомовлення України свідоцтво серія КВ №6664 Друкується за ухвалою від 31.10.2

–  –  –

ЗМІСТ Офіційні матеріали

Андрущенко В.П., Три університети та темну енергію

М.Драгоманова

Кислий Ф. М.., Драгоманов як вчений..................9 Зозуля І.С., Кома: етіологія, патофізіологія, М.Драгоманов у ХХ та ХХI столітті

На зустріч III-му освітянському з’їзду.................13 Созанський В., Криза “політичної труби”...........

П.Масляк П.О., Геополітичне банкрутство Росії 19 Не забуваємо

Головчук А.Ф., Концепція розвитку села.............24 Гусєв А., Оршанська битва

Осадчий В.О., Стан та перспективи Демиденко О., Правдива козацька січ................105 розвитку садівництва

Про новий ВАК

Кочубей О., Наука єднає береги

Кузнєцов Ю.М., Наукові консультанти................38 (Олександр Богачук)

Відзначаючи річницю юридичного факультету Михайло Шкурат

ЧНУ ім. Ю.Федьковича

Україну треба підтримати

Про газ і нафту в Україні

Никула Т.Д., Необхідність корекції Рихлівський К., “Конституція Орлика”.............1 сучасної мовної ситуації

Підтримки не буде

Провокація розколу держави

Мінімум уже замалий

На вістрі тривог і сум’яття

Влада, наука і бізнес

З подій сьогодення

Чому спиваються підлітки?

Цензура по новому

До 155-річчя Івана Франка

Нові публікації

Регушевський Є., Рідна мова – Некролог

генетична мова дитини

Баранівський В.Ф., Сучасні стратегії Іван Заболотний

та пріоритети розвитку особистості

ТРИ УНІВЕРСИТЕТИ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА

...Три університети випали на долю Михайла Драгоманова. Кожен із них подарував йому можливості для утвердження себе як особистості. У кожному з них він залишив частину своєї душі, волі і характеру. Першим з них став знаменитий університет Св.Володимира (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка), другим – Софійський університет (Болгарія), що носить сьогодні ім’я святого Климента Охридського, а третім – Національний педагогічний імені М.П. Драгоманова. Перший дав йому фундаментальні знання, професію, підготував до самостійної життєтворчості;

другий – прийняв у часи недолі, забезпечив роботою; третій – увіковічив його дух, ім’я і справи, завдяки яким М.Драгоманов увійшов в історію.

Студентом університету cв. Володимира М. Драгоманов став після подолання тієї життєвої кризової ситуації, в яку потрапив ще у Полтавській гімназії. Ось як описує ці події один з біографів та дослідників М. Драгоманова П. Ротач: “Гімназію Драгоманов закінчив з пригодою. Йому не видали свідоцтва. За кілька місяців до завершення навчання трапилася подія, фіналом якої стало звільнення з гімназії. Випадково побачивши, як інспектор збиткується над молодшим гімназистом, Михайло Драгоманов, вірний своїм моральним принципам, став на захист людської гідності. За “зухвале слово” на адресу інспектора викликали батька і запропонували відшмагати сина в присутності товаришів і вчителів. Батько Михайла з обуренням відхилив принизливу акцію, і в силі залишився адміністративний присуд: звільнення з гімназії без права вступу до інших закладів. І це щодо кращого, знаючого і мислячого учня! Та чи треба цьому дивуватись: будь-яка деспотична система не терпить ні таланту, ні сміливої думки.

Драгоманова цього разу врятував попечитель Київського навчального округу М.І. Пирогов. З його дозволу Михайло залишив Полтавську гімназію “за власним проханням”. Підбадьорений напутнім словом улюбленого вчителя історії, Драгоманов повертається в Гадяч і готується до вступу в Київський університет”1.

Чи знав знаменитий М. Пирогов, якого майбутнього велета духа і культури він підтримав? Мабуть, що знав. Може, здогадувався або відчував. ВеРотач П. Апостол правли і науки. - Гадяч, 1991. -С. 15.

4 ликий відразу розпізнає великого, навіть у зародку. Така вже закономірність (а може, й випадковість) історії. Та як би там не було, нехай про це сперечаються філософи, фактом залишається те, що перший дотик долі двох титанів – зрілого і юного – відбувся! А далі, будучи студентом, Михайло Драгоманов першим і найглибше відчув гуманістичний і демократичний камертон педагогічних діяльності та натхнення Миколи Пирогова. Демократичні порядки, які впроваджував у систему освіти М. Пирогов, викликали незадоволення з боку влади. Це привело до його відставки. Солдатська муштра, з якою боровся вчений і педагог, знову поверталась в університети. На бенкеті з нагоди прощання з Пироговим юний студент Драгоманов виголосив промову, в якій показав велич педагогічних реформ Пирогова, їх значення не тільки для сьогодення, але й у контексті глибокої історичної перспективи.

Дві особистості, дві події, дві долі... Вони поєднались. Єдність цих доль освячує культурно-освітній простір України впродовж віків. Назавжди. І зовсім не випадково, що нині педагогічний університет, який носить славетне ім’я Михайла Драгоманова, розташований на вулиці Миколи Пирогова. Таке поєднання забезпечити міг тільки Бог!

Київський університет cв. Володимира в цей час (1856 р.) був центром передової думки на Україні, осередком науки і освіти, національної культури. В університеті навчались високообдаровані особистості, які з часом внесли видатний вклад у розвиток різних сфер науки і практики, культури і освіти, стали відомими конструкторами, будівельниками, літераторами, політичними діячами: біохімік О. Бах, епідеміолог і мікробіолог Д. Заболотний, терапевти Ф. Яновський та М. Стражеско, геологи П. Тутковський та В. Лучицький, математики Б. Букреєв та О. Шмідт, композитор М. Лисенко, письменники М. Старицький, В. Самійленко та ін.

Студентом Драгоманов мав можливість спілкуватись, слухати лекції, відвідувати семінарські заняття видатних вчених і педагогів – істориків і філологів М. Максимовича (першого ректора університету) та М. Костомарова, юристів К. Неволіна та О. Кістяківського, економіста М. Зібера та ін.

При університеті діяло кілька наукових товариств, де домінував дух пошуку, новаторства, творчості. Популяризуючи й розвиваючи наукові знання, педагоги і студенти мріяли про майбутнє, в якому прозоро проглядались мотиви національного відродження, розвитку української мови і літератури, розквіту України. Ця прогресивна хвиля захопила й Михайла, кинула його у вир боротьби з соціальною несправедливістю. Вершинним виявом громадянської активності Драгоманова цього часу став його виступ на мітингу при прощанні з тілом Тараса Шевченка у Києві перед перепохованням у Каневі (травень 1861 р.): промова була сприйнята як клятва вірності тим ідеалам, яким вірою і правдою служив і закликав до цього інших Великий Кобзар.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Цікавим є й такий факт: після закінчення історико-філологічного відділення університету Михайло Драгоманов подав прохання про продовження навчання у Педагогічному інституті, який діяв при університеті і який з часом (пройшовши низку історичних трансформацій) існує сьогодні як автономний вищий навчальний заклад -Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Того ж 1863 року М.П. Драгоманов закінчив університет, і його залишили на кафедрі загальної історії для майбутньої професорської діяльності. В 1864рр. він успішно прочитав пробні лекції з історії Римської імперії, а через два роки склав магістерські іспити. У 1870 р. молодий учений захистив дисертацію на тему “Питання про історичне значення Римської імперії і К. К. Тацит”.

В результаті здобув ступінь магістра загальної історії і місце приват-доцента.

Одразу ж талановитому науковцю оформлюють закордонне відрядження, і Драгоманов відбув до європейських наукових університетських центрів. У Познані він слухав лекції знаменитого Т. Момзена, в майбутньому лауреата Нобелівської премії, побував у знаменитому Гейдельберзькому університеті.

Збагатившись європейським науковим і соціально-політичним досвідом, М. Драгоманов повернувся до України ще переконанішим речником свободи і демократії, провідником “українського питання”. Він пише і видає ряд наукових праць, зокрема, “Історичні пісні малоросійського народу”, де виявляє глибоку обізнаність, а головне – високу любов і повагу до українського народу і культури, літератури і мови, обстоює необхідність викорінення соціальних і національних несправедливостей, продукованих в основному російським царизмом. Наступні праці Драгоманова були розцінені цензурою як “замах на державну єдність і цілісність Росії”. Вченого було звільнено з університету. Він переїздить до Львова і разом з іншими поборниками української справи готує до видання безцензурний збірник “Громада”. Драгоманов розпочинає відкрито критикувати політику царизму й стає непримиренним ворогом російського самодержавства. Шляхи повернення до України було відрізано.

Перебування за кордоном Російської імперії (в основному в м. Женева з 1876 р.) виявилось для М. Драгоманова досить плідним. Учений створив і видав такі важливі дослідження, як “Малоросійські народні перекази й оповідання” (1876), “Нові українські пісні про громадські справи” (1881), 6 “Політичні пісні українського народу 17-19 ст.” (1883-1885). В останній Михайло Петрович довів, що за кожної історичної доби виникали такі народні пісні, в яких відбивалися основні ідеї того часу. “Український народ не складає пісні так собі, тільки для співу чи для забави, – писав він, -а складає їх, маючи на думці дійсне життя, що дає українським пісням щиро реальний характер”. Саме через народну творчість і пізнав він життя свого народу, присвятив йому власне життя.

Женевський період Михайла Драгоманова – це час його найвищого інтелектуального розвитку і творчих досягнень. Весь його доробок, науковий і літературний, був спрямований проти колоніальної політики царизму на Україні. У своїх поглядах він залишався поступовцем, ідеї марксизму були йому чужі. За визначенням І. Франка, девізом Драгоманова була “не революція, а еволюція”.

По вичерпанню матеріальних ресурсів для ведення видавничої справи із Женеви М. Драгоманов переїхав до Софії, прийнявши запрошеннястатипрофесором вищого училища. Невдовзі воно було реорганізоване у вищу школу, що й стала другим університетом у життєвій праці вченого. Тут Драгоманов особливо багато зробив для підготовки високих фахівців імайбутньої національної еліти з числа болгарської молоді. Вчений розвинув історичні студії, бібліографічну науку й дбав про його кадрове, навіть бібліотечне забезпечення тощо.

Важливим джерелом відомостей про останній день ученого залишається спогад про його останню лекцію 8 червня за старим стилем 1895 р. третьокурсника Ілії Димитрова. Заняття це мало сучасний інтерактивний характер:

один зі студентів виступав із власним перекладом “Великих привілеїв”, наданих 1476 р. Нідерландам. Хворий на аневризм аорти Драгоманов важко дихав, кашляв і виглядав блідим і жовтим. За весь час зробив лише кілька зауваг.

Останніми його словами було пробачення за перенесення наступної лекції з суботи (“мені тоді ніколи, та й я трохи не-змагаю, у мене пропасниця”).

Над відкритою могилою великого вигнанця промовляли ректор університету Агура, професори і студенти. Ректор віддав належне Драгоманову як європейській знаменитості, назвав гарячим патріотом і великим “робітником науки”, знанням якого шість років користувалася щаслива Болгарія і її молодь. А професор Б. Мінцес наголосив вищість покійного над вузькими партійними інтересами, його відданість найдорожчому – істині, що є запорукою безсмертя. І. Димитров передав тяжке горе студентства від втрати професора і дорогого наставника, закликав ставати його послідовниками, посвідчивши: ідеї Драгоманова, підперті залізною аргументацією, пустили глибоке коріння в серцях слухачів і читачів.

Третім університетом для М. П. Драгоманова став університет його імені -Національний педагогічний. Тут живе справа, невпокійний дух видатного вченого і педагога, започатковані ним культурологічні і педагогічні традиції.

Заснований у 1834 році в лоні Університету Св. Володимира, Педагогічний університет пройшов довгий і суперечливий шлях зростання та розвитку. Головними віхами цього шляху були Вищі педагогічні курси, Інститут народної освіти, Інститут соціального виховання, Київський педагогічний інститут імені М. Горького, Український державний педагогічний університет і, нарешті, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 24 |
 
Похожие работы:

«ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ГРОШОВЕНКО ОЛЬГА ПЕТРІВНА УДК 373.31:502.23752 ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДБАЙЛИВОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ У ПОЗАУРОЧНІЙ ВИХОВНІЙ РОБОТІ 13.00.07 теорія і методика виховання Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ-2007 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського, Міністерство освіти і науки України Науковий...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК Тернопіль 2013 ББК 91.9 Н3 Наукові та навчально-методичні праці викладачів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2012 : бібліогр. покажчик / уклад.:...»

«Управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва Краєзнавство в системі розвитку духовності і культури регіону Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 21-23 жовтня 2008 р. Вінниця, 2008 УДК 02(477.44)08 ББК 78.3(4УКР–4ВІН)я К 77 Краєзнавство в системі розвитку духовності і культури регіону: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 21-23 жовт. 2008 р., Вінниця / Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. –...»

«Природа Західного Полісся та прилеглих територій В. В. Десятник аспірант Східноєвропейського УДК 551.435.1 національного університету імені Лесі Українки Палеогеографічна вивченість межиріччя Стохід Горинь Роботу виконано на кафедрі географії СНУ ім. Лесі Українки Установлено етапи та напрями історії палеогеографічних досліджень на території Волинського Полісся, зокрема межиріччя Стохід Горинь. Проаналізовано роботи вітчизняних та зарубіжних палеогеографів, а також внесок науковців у розуміння...»

«March 2006 Volume 18, No. 2(D) Риторика та ризик як дискримінація та міліцейське свавілля перешкоджають Україні в боротьбі з ВІЛ/СНІДом Словник ключових термінів I. Резюме II. Ключові рекомендації Уряду України: III. Методика IV. Історія питання ВІЛ/СНІД в Україні Ін’єкційне вживання наркотиків та ВІЛ/СНІД в Україні Міліцейські заходи та ризик ВІЛ Забезпечення охорони здоров’я в Україні V. Зловживання з боку міліції Порушення міліції проти споживачів ін’єкційних наркотиків Пряме втручання...»

«Наукові записки УДК 1(091):141.32 Ірина Яцик КУЛЬТУРОЛОГІЧНА МОДИФІКАЦІЯ “ЛЮДИНИ НА МЕЖІ” АБО ЕКЗИСТЕНЦІАЛИ ГРАНИЧНОЇ СИТУАЦІЇ (ЗА КАРЛОМ ЯСПЕРСОМ) Статтю присвячено осмисленню екзистенціалів граничної ситуації в розвідках німецького філософа Карла Ясперса. Проаналізовано феномен “людина на межі” та зроблено дескриптивну модифікацію їх історичного культурного взаємовпливу. Досліджено категорії самогубства та смерті через основні екзистенціальні впливи суспільства на людину в працях філософів...»

«Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції В статье раскрывается смысл понятия «нравственное сознание личности старшеклассника», характеризируются особенности подготовки учителя к формированию нравственного сознания старшеклассника. Ключевые слова: старшеклассник, классный руководитель, учитель, нравственное сознание, личностно ориентированные моральные ситуации. The article examines the essence of the consept “moral consciousness of senior pupil personality”, characterizes...»

«ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2013. № 2 (15) Ключевые слова: трудовые затраты, факторы трудовых затрат, свойство приведенное трудовых затрат, вероятность приведенная трудовых затрат, отрицательный фактор приведенный, положительный фактор приведенный. The improvement of the method of reduction of diverse properties and work factor was continued for unity and a mapping between them. The concept of property reduced and the probability of reduced labor costs was...»

«Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого № 3, 2010 УДК 340.12 С. В. Шефель, доктор філософських наук, професор; Т. І. Бургарт, здобувач ПРЕДМЕТНА СФЕРА ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Запропоновано екософські міркування з приводу визначення змісту предметної сфери правової культури сучасного українського соціуму та перспектив його генези у контексті завдань розбудови демократичної, соціальної, правової державності в Україні, зазначених в її...»

«Національний університет “Острозька академія” Українське Історичне Товариство при співпраці Світової Наукової Ради Світового Конґресу Українців НАУКОВІ ЗАПИСКИ ІСТОРИЧНІ НАУКИ ВИПУСК 9 МАТЕРІАЛИ ДРУГОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ “УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА: ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ” (22 – 23 тРАвНЯ 2006 р.) ОСТРОГ УДК 08.2 ББК 34.3 Друкується за ухвалою Вченої ради Національного університету “Острозька академія”. Протокол № 7 від 22 лютого 2007 року. Друкується згідно з постановою ВАК від 11.04.2001...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»