WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 47 |

«Д. В. Зеркалов НТУУ «КПІ» Минуле і сьогодення Монографія Електронне видання комбінованого використання на CD-ROM Київ „Основа” УДК 378.662 ББК 745 8я2 З-57 Зеркалов Д. В. НТУУ «КПІ». ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«Київський політехнічний інститут»

Д. В. Зеркалов

НТУУ «КПІ»

Минуле і сьогодення

Монографія

Електронне видання комбінованого

використання на CD-ROM

Київ

„Основа”

УДК 378.662

ББК 745 8я2

З-57

Зеркалов Д. В. НТУУ «КПІ». Минуле і сьогодення :

Монографія / Д. В. Зеркалов. – Електрон. дані. – К. : Основа,

2012. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Систем.

вимоги: Pentium; 512 Mb RAM; Windows 98/2000/XP;

Acrobat Reader 7.0. – Назва з тит. екрана.

ISBN 978-966-699-681-0 © ТОВ «Основа»

© Зеркалов Д. В., 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«Київський політехнічний інститут»

Д. В. Зеркалов НТУУ «КПІ»

Минуле і сьогодення Монографія Київ «Основа»

УДК 378. 662 ББК 745 8я2 З-57 Р е ц е н з е н т и: Ю.І. Якименко – перший проректор НТУУ «КПІ», доктор технічних наук, професор, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки i техніки; Н. І. Сенченко – директор Книжкової палати України, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України;

О. М. Лівінський – віце-президент Украінської академії наук, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Зеркалов Д.В.

НТУУ «КПІ». Минуле і сьогодення [Електронне видання] Монографія. – З-57 К.: «Основа». 2012. – 735 с.

ISBN 978-966-699-681-0 Пропонована читачеві монографія – колективний «портрет» провідного в Європі і головного технічного ВНЗ України. У ній узагальнені і систематизовані опубліковані раніше документи і матеріали, а також представлена нова інформація. В центрі уваги науковопедагогічний персонал і визначні науковці.

Для керівників і науково-педагогічного персоналу ВНЗ України, широкого кола читачів, хто небайдужний до історії освіти і науки в Україні.

УДК 378. 662 ББК 745 8я2 ISBN 978-966-699-681-0 © ТОВ «Основа», 2012 © Зеркалов Д.В., 2012 ВСТУП НТУУ «КПІ» – Лідер технічної освіти України НТУУ “КПІ” має багату і славетну історію. Його славу створювали натхненною, самовідданою працею видатні вчені і педагоги, які перетворили КПІ в унікальний навчальний та науковий заклад, і його випускники, що зробили видатний внесок у розвиток науки і техніки у ХХ сторіччі – вітчизняної та світової.

Київський політехнічний інститут було засновано у 1898 році у складі 4-х відділень: механічного, сільськогосподарського, інженерного та хімічного.

Першим ректором інституту був відомий учений і педагог В.Л. Кирпичов, а першим головою Державної екзаменаційної комісії у 1903 р. – Д. І. Менделєєв.

Засновники КПІ втілили кращі традиції відомих європейських вищих технічних шкіл: Паризької “Еколь політехнік”, Аахенського, Віденського, Магдебурзького технічних університетів. В основі цієї системи вищої технічної освіти було поєднання глибокої природничо-наукової, фундаментальної підготовки з фізики, математики, хімії та інших дисциплін із загальноінженерною та отримання професійно-практичних навичок на виробництві і в наукових установах. Ці принципи КПІ несе протягом всієї історії.

Серед вихованців КПІ – всесвітньовідомі конструктор літаків та вертольотів Ігор Сікорський, творець турбореактивних двигунів Архип Люлька, конструктори ракетно-космічної та авіаційної техніки Сергій Корольов та Володимир Челомей, металург Іван Бардін, конструктор авіадвігунів Олександр Мікулін.

З часом на базі КПІ було створено 12 ВНЗ у багатьох регіонах України, 9 з яких сьогодні мають статус національних: Київський національний університет будівництва і архітектури, Київський національний університет технології та дизайну, Національний авіаційний університет, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Національний університет харчових технологій, Одеська національна морська академія, Вінницький національний технологічний університет, Житомирський, Черкаський, Чернігівський державні технологічні університети, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. В. Лазаряна, Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

Сьогодні НТУУ “КПІ” – найбільший технічний університет України дослідницького типу, один з провідних університетів Європи та світу. У ньому навчається близько 30 тисяч студентів, у т.ч. іноземні студенти. До його складу входять 30 навчально-наукових підрозділів (10 інститутів і 20 факультетів), 8 навчально-наукових центрів, 12 науково-дослідних інститутів, 14 науководослідних центрів і 1 конструкторське бюро.

Кожний шостий студент м. Києва здобуває освіту в КПІ, 4% усіх першокурсників України – це студенти КПІ, кожен двадцять п'ятий професор і доцент України – викладач КПІ, у технічних ВНЗ країни кожний п'ятий факультет і кафедра – це факультет або кафедра КПІ, кожний третій студент-політехнік України – це студент КПІ.

Здійснюється підготовка бакалаврів з 54 напрямів, спеціалістів та магістрів зі 117 спеціальностей, кандидатів і докторів наук. Серед викладачів НТУУ «КПІ» – 10 академіків та членів-кореспондентів НАН України, 243 професори, 267 докторів наук, 884 доценти, 1180 кандидатів наук. Аудиторії та лабораторії університету оснащені сучасним обладнанням, упроваджуються новітні технології навчання з використанням локальних (Intranet) і глобальних (Internet) комп'ютерних мереж. Усе це дозволяє забезпечити якість освіти, рівень якої відповідає стандартам кращих закордонних університетів.

Будівлі інститутів, факультетів, науково-дослідних організацій НТУУ «КПІ»

та університетські гуртожитки розкинулися на площі у 160 гектарів. Це справжнє місто в місті. Університет має власний Центр культури та мистецтв, сучасний спортивний комплекс, поліклініку, студентський санаторій-профілакторій, чотири спортивно-оздоровчі табори на Дніпрі, Чорному морі та в Карпатах. Його науково-технічна бібліотека – одна з найкращих у країні.

Університет є одним з ініціаторів та безпосереднім учасником реформування вищої освіти, впровадження ступеневої системи освіти, кредитно-модульної технології організації навчального процесу, створення додатків до дипломів європейського зразка і вирішення інших питань у рамках Болонського процесу.

На базі НТУУ “КПІ” створено Український інститут інформаційних технологій в освіті, Центрально-східно-європейський віртуальний університет, який розширив можливості громадян багатьох країн отримати високоякісну вищу освіту, не залишаючи свого місця проживання.

Дбаючи про входження України в єдиний європейський освітній простір, НТУУ “КПІ” став осередком Державної інформаційної мережі вищих навчальних закладів і інститутів Національної академії наук URAN, яка є основою до приєднання до Європейської освітньої мережі GEANT. НТУУ “КПІ” є ініціатором створення в Україні Центру суперкомп’ютерних обчислень і даних, який передбачає розвиток інфраструктури для всебічної інформатизації освіти і науки, розроблення елементів штучного інтелекту та інтерактивних технологій.

НТУУ “КПІ” бере активну участь у виконанні міжнародних освітніх, наукових проектів і програм, успішно співпрацює з 165 зарубіжними ВНЗ із 47 країн світу, має 32 спільні структури з ВНЗ-партнерами, провідними міжнародними компаніями (EC, CU, UNDP, UNESCO, UNIDO, WIPO, NATO, EDNES, ICSU, CODATA) та відомими фірмами (MOTOROLA, SIEMENS, FESTO, SAMSUNG, INTEL та ін.).

Одним з перших університетів України НТУУ “КПІ” у вересні 2003 року приєднався до співдружності університетів, які підписали “Велику Хартію Університетів” Європи (“Magna Charta Universitatum”).

Наукові розробки НТУУ “КПІ” щорічно відзначаються Державними преміями України в галузі науки і техніки.

У квітні 2007 р. на Колегії МОН України було ухвалено рішення про надання КПІ статусу дослідницького університету, Статут якого затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 р. № 1332. Постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 р. № 76 НТУУ “КПІ” надано статус самоврядного (автономного) дослідницького національного університету.

На сьогодні метою діяльності НТУУ “КПІ” є підготовка висококваліфікованих фахівців і проведення наукових досліджень для “проривного” розвитку економіки України по групі пріоритетних напрямків.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Національний технічний університет України – це науковий центр, в якому виконуються науково-дослідні роботи по всіх сучасних розділах науки, і є провідною установою України в таких наукових напрямках:

• інформаційні технології, системний аналіз та керування;

• електроніка, радіотехніка та засоби телекомунікацій;

• електротехніка та енергозбереження;

• матеріалознавство та машинобудування;

• енерготехніка та нові енергогенеруючі технології;

• приладобудування та інформаційно-вимірювальна техніка;

• проблеми екології,

• хімічні технології та хімічне машинобудування.

Успішне виконання фундаментальних досліджень з метою отримання наукового продукту (нових теорій, концепцій, методів, методик, математичних моделей та інші.) дозволяє суттєво впливати на створення принципово нових технічних рішень, забезпечувати важливіші соціальні та економічні проблеми, дає можливість залучати до наукових досліджень студентів та аспірантів, що сприяє удосконаленню вищої освіти та системи підготовки науково-педагогічних кадрів, підтримує та розвиває наукові школи. Прикладні дослідження спрямовані на виконання інноваційних розробок більш зорієнтованих на отримання кінцевого результату (нових технологій, нових видів техніки, нових матеріалів та інші.), що дозволить суттєво підвищити їх конкурентоспроможність та значно поширити впровадження результатів.

До складу наукових структурних підрозділів входять: наукові частини кафедр 26 навчально-наукових інститутів (ННІ) і факультетів, 6 науководослідних інститутів (НДІ), 12 науково-дослідних центрів (НДЦ) та 5 навчальнонаукових центрів (ННЦ), 2 конструкторських бюро (КБ), Центр більш чистого виробництва, Орган сертифікації метало- та деревообробного обладнання та продукції машинобудування. Університет є провідною організацією Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України в галузі стандартизації, має декілька сертифікаційних центрів.

До складу НДЧ університету також входять: редакція журналу «Наукові вісті», Державний політехнічний музей, Науково-технічна бібліотека.

–  –  –

Історія Київського політехнічного інституту – Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» та підрозділів, що увійшли в його склад

СТВОРЕННЯ КПІ

Ідея створення технічного навчального закладу виникла у цукрозаводчиків південно-західного краю. 18 лютого 1880 року при активній підтримці голови київського біржового комітету Н.

Хрякова було вирішено відкрити підписку для збору пожертвувань. Накопичені гроші, гарантовані внески меценатів міста та підтримка зі сторони міністра юстиції І.Вітте дозволили 25 листопада 1896 року на приватній нараді в будинку Л.І.

Бродського прийняти рішення про заснування в Києві Політехнічного інституту.

Під головуванням С.М. Сольського (київський міський голова) і за участі за участі представників міської влади, адміністрації Південо-західної залізниці, інженерів та промисловців було затверджено Протокол, “...що складає власне перший фактичний документ в історії вищого технічного учбового закладу в м. Києві”. У цьому документі зазначалось, що “...

найбільш прийнятим типом нового навчального закладу визначити тип Політехнічного інституту, що складається з кількох відділів різних спеціальностей, за прикладом політехнікумів у Цюриху, Карлсруе, Мюнхені, Відні, Ганновері, Аахені, Дрездені, Ризі тощо” [Меценати i засновники КПI: справи i час].

Для розв'язання організаційних питань розпорядженням директора департаменту мануфактур і торгівлі Міністерства Фінансів створено спеціальний комітет, який очолив генерал-губернатор ПівденноЗахідного краю граф О. П. Ігнатьєв. На заснування інституту було зібрано добровільні пожертви загальною сумою 1 000 374 крб. 53 коп. при вартості будівництва і обладнання інституту 2 650 000 карбованців. Серед організацій та людей, які внесли кошти, були: Київська міська Дума – 300 000 крб., Терещенко з синами – 150 000 крб., Л. Бродський – 100 000 крб.; Київський земельний банк – 15 000 крб., Товариство Красилівського цукрового заводу – 2 000 крб., загалом 139 товариств, банків, заводів, установ, окремих громадян [Шедевр на Шулявці — дар меценатів Києву].

У конкурсі на проекти споруд Політехнічного інституту взяли участь відомі архітектори: Бенуа, Гоген, Кітнер, Кобелєв, Померанцев, Цендер та Шретер. Кращим був визнаний проект проф. І.С. Кітнера, за яким і споруджено корпуси Київського політехнічного інституту.

Оскільки він жив у Санкт-Петербурзі і не мав змоги безпосередньо керувати ходом робіт, роботи очолив архітектор О.В. Кобелєв. Для будівництва інституту міська влада виділила декілька ділянок. Після ретельного ознайомлення була вибрана ділянка вздовж БрестЛитовського шосе площею 38 десятин.

“Загальний об’єм усіх будівель Київського політехнічного інституту імператора Олександра II, не враховуючи низки дерев’яних будівель і будівель другого дослідного поля (станція для випробувань сільськогосподарських пристроїв і машин), складає досить значну суму – 26 560 куб. саж.

Ця кількість між окремими спорудами розподіляється таким чином: головний корпус – 14 114 куб. саж., хімічний павільйон – 5 557 куб. саж., механічна майстерня (2 будівлі) – 2 643 куб.

саж., скотний двір – 296 куб. саж. і кам’яні службові будівлі – 27 куб. саж.” 31 серпня 1898 року відбулися урочистості з нагоди відкриття Київського політехнічного інституту, де директор Департаменту торгівлі та мануфактури оголосив Височайше повеління з цього приводу.

Було визначено чотири відділення: механічне (109 студентів), інженерне (101 студент), сільськогосподарське (87 студентів), хімічне (63 студенти). Ще в червні 1898 р. було оголошено перший прийом заяв до інституту. Відповідно до Статуту, до вступних іспитів допускалися всі бажаючі, які мали атестат про закінчення гімназії, реального училища або інших середніх навчальних закладів, що прирівнювалися до гімназії. Поза конкурсом зараховувалися абітурієнти, які вже закінчили інші вузи. На 330 місць було подано 1100 заяв.

Конкурсні випробування з математики, фізики і російської мови успішно витримали значно більше абітурієнтів, ніж передбачалося студентських місць. За клопотанням ради інституту Міністерство фінансів дозволило прийняти 30 чоловік понад норму.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 47 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Збірник наукових праць ( Випуск LV ) Частина І Слов’янськ – 2011 ISSN 2077–1827 УДК 371.13 ББК 74.202 Г. 94 Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. – Слов’янськ : СДПУ, 2011. – Вип. LV.Ч. І. – 275 с.Редакційна колегія: – кандидат педагогічних наук, професор (відповідальний Сипченко В.І. редактор) – доктор...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний Ангеловський Олександр директор Анатолiйович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 10.01.2013 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Краснодонвугiлля...»

«Леонід ЮЩЕНКО ПОЛІТИКА СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ Видання третє, доповнене Чернігів Видавець Лозовий В.М. ББК 60.027.1 Ю 98 Рецензенти: В.М.Тандура – кандидат історичних наук, доцент, ректор ЧОІППО ім. К.Д.Ушинського. О.О.Чорний – кандидат філософських наук, доцент, завідуючий кафедрою менеджменту освіти ЧОІППО ім. К.Д.Ушинського. Ющенко Л.І. Політика суспільного життя. Видання третє, доповнене. – Ю 98 Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2012. – 560 с. ISBN 978-966-2482-39-3 Загострення протиріч в людині,...»

«Свод Законов Россійской Имперіи. Т. XI. Ч. 2. – С.Пб. 1913. – 1082 c. 7. Собрание Узаконений. – 1918. – 87-88. – Ст. 905. 8.Маркс К. Критика Готской программы // К. Маркс, Ф. Энгельс / Сочинения. Т. 19., М.: 9. Политиздат, 1961. – 480 с. Собрание Узаконений. – 1920. – 61-62. – Ст. 276. 10. Собрание Узаконений УССР. – 1922. – 52. – Ст. 751. Приложение. 11. Нерсесянц В.С. История и современность (об укреплении взаимосвязей юридических 12. дисциплин исторического и юридического профиля) / В.С....»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ВИПУСК 10 ( ЧАСТИНА ІI ) КИЇВ – 201 Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 101. Частина ІІ (у двох частинах). К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2011. – 187 с. У збірнику розглянуто актуальні питання розвитку сучасних міжнародних відносин, міжнародного права, міжнародних...»

«а Мтогіт ДМИТРО ДОРОШВНКО Історія ї к р а ї н и 1 9 1 7 1 9 2 3 І том Доба Центральної Ради. Дмитро Дорошенко Історія України 1917-1923 рр. і том “Доба Центральної Ради” Київ Видавництво “Темпора” УДК94 (477) 1917-1923 Доро-69 Б Б К 63.3 (4 Укр) Дорошенко Дмитро Іванович Доро-69 Історія України, 1917-1923. В 2-х т.: Документально-наукове видання/Упоряд.: К.Ю.Галушко. К.: Темпора, 2002. 320 с. :іл. І5 В \ 966-95991-5В \ 966-95992-7-2 У праці відомого українського історика XX ст. Дмитра Дорошенка...»

«Міжнародна науково-практична конференція “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів” Збірник матеріалів УДК 551.24:528.88 М. В. Арістов, к.г.н., доц. АЕРОКОСМІЧНІ МЕТОДИ МОНІТОРИНГУ НЕСПРИЯТЛИВИХ ТА НЕБЕЗПЕЧНИХ ГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УРБОГЕОСИСТЕМАХ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА КИЄВА) Розглянуто особливості вивчення процесів підтоплення, зсувів, ерозії, просідання та інших деформацій земної поверхні у містах з використанням сучасних космічних знімків. Окремо розглядається значення ендогеодинаміки, зокрема,...»

«Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України Instytut Pastwa i Prawa imenia W. Koreckiego NAN Ukrainy Польська академія мистецтв і наук Polska Akademia Umiejtnoci Польське наукове товариство у Житомирі Polskie Towarzystwo Naukowe w ytomierzu STUDIA POLITOLOGICA UCRAINO-POLONA Випуск другий Wydanie drugie За редакцією В. Горбатенка, Я. Прокопа Pod redakcj W. Horbatenki, J. Prokopa Житомир–Київ–Краків ytomierz–Kijw–Krakw ББК 66.0(4Укр)+66.0(4 Пол) УДК 32(477)+32(438) Рекомендовано...»

«ISSN 2226-2873. ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ. Серія «ЮРИДИЧНІ НАУКИ». 2013. № 2 (5) УДК 342.7(477) П.В. КАРПОВА, магістрант спеціальності «Правознавство» Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДИТИНИ В УКРАЇНІ Статтю присвячено висвітленню основних засад конституційно-правового статусу дитини в Україні. Зокрема акцентується увага на визначенні поняття конституційно-правового статусу дитини та дослідженні його...»

«Delporte Christian, Gervereau Laurent, Marechal Denis (sld): Quelle est la place des images en histoire? Paris, Nouveau monde ditions, 2008, 480 p. В сучасній історичній науці до вивчення зображення звертаються дослідники різних країн. Скажімо, жваві дискусії в наукових колах викликала книжка «Яке місце зображень в історії?»1, яка є збіркою статей, опублікованих на підставі матеріалів міжнародної конференції в Парижі2, та присвячена різного типу зображенням як джерелам у історичній науці....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»