WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 42 |

«При формуванні нової нормативно-правової бази України, орієнтованої на європейські традиції, тривалий час залишалось невирішеним питання охорони культурної спадщини. Той факт, що ...»

-- [ Страница 1 ] --

РОЗДІЛ ІV

МАТЕРІАЛИ

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ

КОНФЕРЕНЦІЇ «МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ

ПАМ’ЯТКООХОРОННИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»,

м. Київ, 2010 р.

Розділ ІV

ПОГОДЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДВОДІВ

ОРГАНАМИ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

О. О. Алексєєв,

комунальний заклад «Запорізький обласний центр охорони

культурної спадщини» Запорізької обласної ради,

в. о. директора

При формуванні нової нормативно-правової бази України, орієнтованої на європейські традиції, тривалий час залишалось невирішеним питання охорони культурної спадщини. Той факт, що основний закон — Закон України «Про охорону культурної спадщини» — з’явився лише в 2000 році, є свідченням недостатньої уваги до пам’яткоохоронних питань в нашій державі. Велика кількість життєво необхідних підзаконних актів з охорони культурної спадщини і до цього часу не побачила світ.

Одним з питань, які потребують негайного вирішення, є питання порядку погодження земельних відводів в органах охорони культурної спадщини. Подальше зволікання з встановленням чіткої схеми розгляду проектів відведення земельних відводів буде призводити до поглиблення розбіжностей у цьому питанні в нормативних документах та як наслідок призводити до втрат об’єктів культурної спадщини, особливо в частині пам’яток археології. Не сприяє охороні культурної спадщини і факт постійних змін у земельному законодавстві України, зокрема в частині порядку проходження погоджень земельних відводів через дозвільні органи.

Зазначимо, що незважаючи на значний проміжок часу, який минув з моменту прийняття Верховною Радою України Закону України «Про охорону культурної спадщини», основоположною у порядку відведення земельних ділянок залишається лише ст. 6 згаданого вище Закону. Зазначеною статтею вводяться три рівні повноважень у проведенні аналізу документів на погодження земельних відводів.

Перший рівень — Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини. До його повноважень належить погодження проектів відведення та надання земельних ділянок, у тому числі тих, що призначаються для сільськогосподарських потреб, погодження змін землевласника, землекористувача на території пам’яток та в їх охоронних зонах, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць.

280 ___ Матеріали конференції «Методичні проблеми пам’яткоохоронних досліджень»

Другий рівень — органи охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської місцевих державних адміністрацій. Погодження проектів відведення та надання земельних ділянок, у тому числі тих, що призначаються для сільськогосподарських потреб, погодження зміни землевласника, землекористувача в межах повноважень делегованих центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини.

Третій рівень — органи охорони культурної спадщини районних державних адміністрацій. Надання висновків щодо відведення земельних ділянок, у тому числі тих, що призначаються для сільськогосподарських потреб, погодження зміни землевласника, землекористувача — в межах повноважень визначених органом охорони культурної спадщини вищого рівня [1].

Проте до цього часу не вдалося вибудувати чітку схему розподілу повноважень між органами охорони культурної спадщини в погодженні земельних відводів. Така ситуація пояснюється наступними основними факторами:

1. Не завершено процес формування вертикалі органів охорони культурної спадщини.

2. Відсутні підзаконні нормативно-правові акти, зокрема інструкції, які б регулювали питання аналізу документів при розгляді проектів земельних відводів.

3. Постійні зміни в законодавстві України, зокрема Земельному кодексі України.

5 листопада 2009 року вийшов Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю». Зазначеним Законом було внесено зміни до Земельного кодексу України, зокрема в ст. 118, 123, 151. Фактично вводиться порядок розгляду та погодження земельних відводів через земельні комісії при районних та міських адміністраціях. Типове положення про комісію з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою, було затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 року № 1420 [2].

Відповідно до зазначених змін пропонується при районних та міських державних адміністраціях створити постійно діючі земельні комісії, до складу яких мають увійти уповноважені представники органів охорони культурної спадщини з правом підпису та штампу.

Метою створення земельних комісій мало стати спрощення порядку оформлення земельних ділянок через систему так званого «єдиного вікна».

___ 281 Розділ ІV Проте побудова такої системи в сучасних умовах може призвести до непорозумінь між органами охорони культурної спадщини різного рівня і як наслідок до виникнення питань щодо легітимності наданого погодження зокрема і земельного відводу в цілому. Основною причиною можливості виникнення подібних непорозумінь є нерозв’язаність питання створення органів охорони культурної спадщини на районному рівні та відсутність серед їх повноважень права розглядати проекти земельних відводів.

Крім того, можемо погодитись з думкою авторів, які торкалися в своїх дослідженнях поставленого питання, в тому, що передання на районний рівень органів охорони культурної спадщини повноважень в узгодженні земельних відводів може призвести до підвищення ризиків в збереженні об’єктів культурної спадщини. Т. Каткова, С. Іванов у своїх працях звертають увагу на те, що замість місцевих структур центрального органу охорони культурної спадщини передбачені відповідні структури державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування. На підставі їх рішень виділяються земельні ділянки та даються дозволи на будівництво, внаслідок чого можуть створюватись умови для руйнації або пошкодження пам’яток. Закон передбачає підпорядкування органів охорони культурної спадщини саме цим структурам і цим керівникам, у тому числі на районному й міському рівні, де залежність працівників від голів адміністрацій і виконкомів найбільша [3, с. 32].

Нормативно не врегульованим залишається і таке важливе питання, як проведення робіт з археологічного дослідження території, що відводиться. Закон України «Про охорону культурної спадщини» в ст. 6 визначає, що погодження проектів земельних відводів проводиться органами охорони культурної спадщини обласного рівня. Підставою в наданні погодження щодо земельного відводу, відповідно до ст. 7 Закону України «Про охорону археологічної спадщини», є проведення археологічного дослідження щодо запитуваних земельних ділянок.

В контексті зазначеної статті Закону іноді зустрічаємось із своєрідним трактуванням законодавчої норми Інститутом археології НАН України та його дочірніми структурами в областях. Інститутом археології НАН України наголошується на виключному (монопольному) праві на проведення археологічних досліджень на території України, зокрема шляхом надання фахівцям «Відкритих листів» [4].

Проте відповідно до Закону України «Про охорону археологічної спадщини» не передбачається обов’язкова умова наявності «Відкритого листа» для такого виду робіт, як археологічне дослідження. Ст. 1 згаданого Закону дає чітке визначення термінів, навколо яких іноді відбуваються 282 ___ Матеріали конференції «Методичні проблеми пам’яткоохоронних досліджень»

суперечки між Інститутом археології НАН України та органами охорони культурної спадщини. Розглянемо ці терміни більш докладно:

– Відкритий лист — єдиний кваліфікаційний документ, який засвідчує фаховий рівень дослідника і дає право на проведення наукового дослідження археологічної спадщини.

– Наукове дослідження археологічної спадщини — вид наукової діяльності, об’єктом якої є археологічна спадщина, рухомі культурні цінності, що походять з об’єктів археологічної спадщини, а також документована інформація (публікації, наукові звіти тощо) археологічного характеру.

– Наукова експертиза археологічної спадщини — діяльність, метою якої є наукове дослідження археологічної спадщини і підготовка науково обґрунтованих висновків для прийняття рішень щодо використання археологічних об’єктів, а також аналіз програм, проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, за якими передбачається проведення земляних робіт та реалізація яких може позначитися на об’єктах археологічної спадщини.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Виходячи з розглянутих термінів розуміємо, що «Відкритий лист»

надається виключно на наукове дослідження археологічної спадщини як для робіт, не пов’язаних з відведенням земельних ділянок, так і для проведення наукової експертизи археологічної спадщини при відведенні земельних ділянок у випадках, передбачених лише ст. 12 Закону України «Про охорону археологічної спадщини».

Повертаючись назад, ще раз звертаємо увагу на те, що погодження відведення земельних відводів органами охорони культурної спадщини проводиться після проведення археологічного дослідження. Термін «археологічне дослідження» чітко подається у тій-таки ст. 1 Закону України «Про охорону археологічної спадщини». Археологічне дослідження — науково-пошукова та науково-практична діяльність, спрямована на одержання нових знань про об’єкти археологічної спадщини і закономірності розвитку давніх суспільства і людини.

Відповідно терміни «археологічне дослідження» та «наукове дослідження археологічної спадщини» не є тотожними. Як наслідок, відсутні нормативно-правові підстави вимагати обов’язкової наявності «Відкритого листа» у фахівців органів охорони культурної спадщини на археологічне дослідження, необхідне при проведенні аналізу документів на погодження земельних відводів.

Підбиваючи підсумки, необхідно зупинитись на тих завданнях, які потребують негайного вирішення. Адже подальші зволікання можуть призвести до невідновних втрат об’єктів культурної спадщини, втрати нашої ___ 283 Розділ ІV національної історії та пам’яті, і як наслідок — до втрати духовності та загальнолюдських моральних цінностей.

По-перше, необхідно терміново прийняти низку нормативно-правових актів, які б розширили ті положення, що були викладені в Законах Украни «Про охорону культурної спадщини» та «Про охорону археологічної спадщини».

По-друге, необхідно завершити процес формування структур органів охорони культурної спадщини з якомога більшою автономією від органів місцевого самоврядування.

По-третє, слід створити при Міністерстві внутрішніх справ України спеціальний підрозділ з контролю за дотримання пам’яткоохоронного законодавства, одночасно посиливши покарання за його порушення.

Тільки вирішення зазначених та інших проблем в питанні охорони культурної спадщини та достатня увага до галузі з боку органів державної влади можуть зламати ту тенденцію до втрати пам’яток, яку, на жаль, ми зараз можемо спостерігати.

ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України «Про охорону культурної спадщини» // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 2000. — № 39. — С. 333.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 року № 1420 // Електронний ресурс http://www.zemres.com/index. php? view= article&catid=1:latestnews&id=118:-23-2009-1420-&format=pdf.

3. Каткова Т. Г. Правова охорона культурної спадщини в Україні. — Х.: Право, 2008. — С. 32.

4. Закон України «Про охорону археологічної спадщини» // Електронний ресурс http://www.net-law.biz/?lng=ru&dir=2.1&article=5.

284 ___ Матеріали конференції «Методичні проблеми пам’яткоохоронних досліджень»

–  –  –

В південно-західній частині Баришівського району Київської області за 10 км від райцентру розташоване село Гостролуччя.

Крім відомої пам’ятки архітектури місцевого значення Свято-Миколаївської церкви, тут розташована унікальна пам’ятка архітектури кінця ХVІІІ ст. — цегляний Троїцький храм, що його побудовано з використанням форм двох різних архітектурних стилів — пізнього бароко та раннього класицизму. Будівля не перебуває на обліку як пам’ятка архітектури і залишається поза увагою дослідників.

Село Гостролуччя відоме з ХVІ ст. Про його існування в 1590 році згадується в праці польського дослідника Олександра Валеріана Яблоновського (Zrodla dziejowe), яка була видана польською мовою в ХІХ ст.

в Варшаві. Назву село отримало від свого місцезнаходження. Місцевість між двома річками — Трубежем і маленькою річечкою Довгою — створює гострий виступ, що нагадує гострий кут — «лук», звідси назва — Гостролуччя. Саму річку Довгу вже наприкінці ХІХ ст. можна було простежити тільки після сніжної зими чи великих дощів.

В ХVІ столітті село було козацьким. За часів польського панування, з 1607 року, Гостролуччя належало Станіславу Жолкевському, а з 1620 року — родині Даниловичів. як і більшість поселень по Трубежу і Супою.

В часи Хмельниччини і Руїни село входило до Баришівської сотні Переяславського полку [1].

В 1713 році Гостролуччя разом із двором на Подолі в Києві за наказом князя Д. М. Голіцина було передано від «зрадника» Мировича Григорію Івановичу Іваненку за те, «…что он, не смотря на прелестные письма Мазепы, остался верен царю, и за то, что брат его убит во время Мазепиной «измены» [2].

Цікаві місцеві легенди щодо заснування села наводить священик обох гостролуцьких храмів Антоній Соколовський в своїй книзі, виданій на рубежі ХІХ – ХХ ст. «Материалы из церковно-приходской летописи села

Остролучья, Переяславского уезда, Полтавской епархии»:

___ 285 Розділ ІV «В памяти народа много сохранилось воспоминаний о прошлом… заслуживает внимания сохранившаяся в народном предании легенда о первом из Иваненков, как он поселился и завладел Остролучьем. Явился, говорят, откуда-то в село захожий «волох», поселился и зажил себе мирно, скромно, без всяких притязаний на господство, или захват чужого, довольствуясь своей небольшою собственностью и домоводством. Спустя некоторое время «волох» исчезает куда-то из села совершенно бесследно. Много-ли, мало-ли продолжалось время его странствования, но «волох» добрался до столицы и там, представив свои законные и незаконные бумаги, всякими правдами и неправдами, дошел даже до самой царицы, успел выхлопотать закрепленные за ним все права на владение Остролучьем со всеми угодьями…» [3].Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 42 |
 
Похожие работы:

«ГОЛОДОМОР 1932–1933 РОКІВ В УКРАЇНІ ЗА ДОКУМЕНТАМИ ГДА СБУ АНОТОВАНИЙ ДОВІДНИК Видання підтримали: Ukrainian Genocide Foundation Світовий конгрес Українців Конгрес українців Канади Український конгресовий комітет Америки Союз українських організацій Австралії This book was published with the financial support of: Ukrainian Genocide Foundation Ukrainian World Congress Ukrainian Canadian Congress Ukrainian Congress Committee of America, Inc Australian Fedaration of Ukrainian Organisations...»

«УДК 341.21 О. В. Тарасов, канд. юрид. наук, доцент кафедри міжнародного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», м. Харків РАДЯНСЬКА КОНЦЕПЦІЯ СУБ’ЄКТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА 20 – 50 РОКІВ МИНУЛОГО СТОЛІТТЯ Однією з «вічних» тем науки міжнародного права завжди була проблематика кола суб’єктів міжнародного права [76, p. 447-473; 78, p. 5-242; 77, p. 3-44]. Не пройшла повз неї і радянська юридична наука [24; 39, c. 7-23; 41, c. 5-50; 67, 68]. Більшість...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД „НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ” МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ для студентів геологорозвідувального факультету Дніпропетровськ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД „НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ” ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра історії та політичної теорії МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПРАКТИЧНІ...»

«Анотовані бібліографічні списки документів історичної тематики та суміжних дисциплін Випуск 11 – 2014 р. Джерелознавство історії України 1. Богдашина Е. Н. Источниковедение истории Украины : вопросы теории, методики, истории : учеб.-метод. пособие / Елена Николаевна Богдашина. – Х. : «Изд-во Сага», 2012. – 230 с. – Библиогр. : с. 198-211. Учебно-методическое пособие посвящено главным проблемам теории и методики источниковедения истории Украины. Приведн также обзор развития научных знаний об...»

«Ева Доманська Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії знання про минуле Київ Ніка-Центр УДК 930 ББК 63 Д16 Переклад з польської та англійської: Володимир Склокін Наукова редакція: Володимир Склокін, Сергій Троян У своїй новій книжці відома польська дослідниця історіографії Ева Доманська простежує розвиток теорії знання про минуле від середини ХХ до початку ХХІ століття на тлі загальних змін у західній гуманітаристиці. Авторка не лише критично аналізує постмодерністський виклик...»

«Микола Зеров ВІД КУЛІША ДО ВИННИЧЕНКА НАРИСИ 3 НОВІТНЬОГО УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА Електронна бібліотека української літератури КІУС Микола Зеров. Від Куліша до Винниченка Микола Зеров. Від Куліша до Винниченка Набір: Ярослава Левчук Електронне форматування: Максим Тарнавський Перше видання цієї праці вийшло друком у Києві 1929 р. (вид-во «Культура» Держтресту «Київ-Друк») тиражем 3000 примірників. Текст який тут подано звірено із виданням Микола Зеров. Твори в двох томах. Київ: Дніпро, 1990....»

«УДК 94-054.73(477.82/86)”1922/1935” І.О. Гаврилів Національний університет “Львівська політехніка”, Інститут гуманітарних та соціальних наук БІЛЬШОВИЦЬКИЙ ТЕРОР НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У 1939–1941 рр. © Гаврилів І.О., 2008 Показано початок Другої світової війни через призму проблеми західноукраїнських земель в умовах більшовицької агресії. The beginning of the WW II is shown from the point of view of the Western Ukrainian land problems under bolsheviks aggression. У сучасному українському...»

«ВОЛОДИМИР КШЕВЕЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ БРЮСОВ І МИКОЛА ВОРОНИЙ: АРХІТЕКТОНІКА ПОЕТИЧНОГО ТВОРУ Монографія УДК 821.161.1-1+821.161.2-1].091(081) ББК 83.3(2=Рос)5+83.3(4Укр)5 К 97 Рекомендовано до друку Вченою радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (Протокол №7 від 31.08.2010 р.) Рецензенти: Нямцу А.Є., доктор філологічних наук, професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; Волковинський О.С., кандидат філологічних наук, професор...»

«С.А. Желясков, В.В. Левченко, к.і.н. Метричні книги Олександро-Невської церкви Імператорського Новоросійського університету (1865-1920) як джерело для історичних, статистичних, джерелознавчих, демографічних, краєзнавчих та генеалогічних досліджень Розширення джерельної бази досліджень шляхом запровадження до наукового обігу нових джерел, вивчення їх інформаційного потенціалу залишається одним із перспективних напрямків розвитку історичної науки. Саме від рівня використання джерельних комплексів...»

«SWorld – 1-12 October 2013 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/oct-2013 SCIENTIFIC RESEARCH AND THEIR PRACTICAL APPLICATION. MODERN STATE AND WAYS OF DEVELOPMENT ‘2013 УДК 330.341.1:631.11 Соломатіна Т.В.ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ Луганській національний аграрний університет, Луганськ, Мічуріна 82, 91021 UDC 330.341.1:631.11 Solomatina T.V. BACKGROUND OF AGRICULTURAL INNOVATION...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»