WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 37 |

«ПОЛІТИЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ За редакцією доктора історичних наук Професора Г.К.Швидко Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ГУМАНІТАРНИХ ПРОБЛЕМ

ПОЛІТИЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

За редакцією доктора історичних наук

Професора Г.К.Швидко

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Дніпропетровськ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com ББК 63.3. (4УКР)

ПАвторський колектив:

д.і.н., професор Швидько Г.К. – керівник авторського колективу; к.і.н., доцент Бородай П.Й.; к.і.н., доцент Василенко В.О.; к.і.н., доцент Ватченко Л.Г.; к.і.н., доцент Галь Б.О.; к.і.н., доцент Кочергін І.О., к.і.н., доцент Марчук Л.А.; к.і.н., доцент Первий Г.Л.; к.і.н., доцент Федорова В.І.; к.і.н., професор Чекушина Ю.М.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист МОН України №14/18.2.-1445 від 11.07.2002 р.) Політична історія України: Навчальний посібник для студентів усіх спеціальностей / За ред. Г.К.Швидько. Видання 2-е перероблене і доповнене. – Дніпропетровськ: національний гірничий університет, 2005. – Матеріал з курсу „Політична історія України” викладений за проблемнохронологічним принципом. Велика увага звернута на виникнення та еволюцію української національної ідеї та реалізацію української державної ідеї у ХХ ст.

Також вміщено короткі біографії визначних політичних діячів України різних історичних періодів та додатки про діяльність різних партій.

Розрахований на студентів технічних вузів, а також аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться історією нашої держави.

©Національний гірничий університет, 2005 ©Г.К.Швидько, П.Й.Бородай, В.О.Василенко, Л.Г.Ватченко, Б.О.Галь, І.О.Кочергін, Л.А.Марчук, Г.Л.Первий, В.І.Федорова, Ю.М.Чекушина PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com ЗМІСТ ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ 1. ГЕОПОЛІТИЧНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ................. 6 РОЗДІЛ 2. РОЛЬ ОСОБИСТОСТІ В ПОЛІТИЧНІЙ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 3. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

3.1. Україна давня та середньовічна

3.2. Політичний устрій українських земель часів Гетьманщини (середина ХVІІ – кінець ХVIII ст.).......... 45

3.3. Україна під імперською владою (кінець ХVIII – початок ХХ ст.)

РОЗДІЛ 4. ФОРМУВАННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ ТА ЇЇ ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ... 70 4.1. Ідея козацького автономізму

4.2. Масонський рух в Україні

4.3. Національне відродження в Україні (середина ХІХ – початок ХХ ст.)

4.4. Державницька школа української історіографії........ 103 РОЗДІЛ 5. РЕАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ІДЕЇ У ХХ СТ.

5.1. Українська національно-демократична революція (1917-1920 рр.)

5.2. Становлення радянської системи в Україні у 1920-30-ті роки

5.3. Україна у Другій Світовій війні

5.4. Радянська тоталітарна система у повоєнний період

РОЗДІЛ 6. УКРАЇНА НЕЗАЛЕЖНА

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

–  –  –

ГЕОПОЛІТИЧНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ

В наш час вже ніхто не заперечує значення геополітичного фактору в історії тієї чи іншої держави, бо він в значній мірі впливає на особливості її розвитку та взаємодії з іншими державами. Загалом, геополітичне становище держави визначається кількома головними чинниками: а) географічним розташуванням; б) економічними ресурсами; в) військово-промисловим потенціалом; г) демографією.

Хоча термін „геополітика” з’явився лише на початку ХХ ст., чинники, що визначають це поняття, існували завжди і впливали на весь історичний шлях розвитку кожного народу і держави.

Сучасний український історик Р.Г.Симоненко зазначає: „Геополітичні інтереси органічно притаманні народу, що проживає на тій чи іншій території, випливають з її особливостей, розташування в регіоні й на континенті, на магістральних шляхах, що зв’язують близькі й далекі світи. Вони не зникають і тоді, коли народ переживає періоди бездержавності. Адже і в такі важкі часи існує народ, залишається територія, де не припиняється, хоч і в ускладнених умовах, його історична творчість і національне життя. Геополітика досліджує суттєві напрямки історії України – складання і об’єднання етнічних земель, розмежування з сусідами, зовнішньополітичні концепції як невід’ємний чинник державотворення й національної свідомості, участь у міжнародних процесах”.

Для пізнання історії України, процесу виникнення і становлення її державності необхідно враховувати фізико-географічні умови життя народу, формування економічних, культурних і політичних центрів, їх відносини між собою та з сусідніми (сильнішими чи слабшими) політичними об’єднаннями, вплив цих відносин на економічні, культурні, політичні зміни тощо. Видатний історик М.С.Грушевський, досліджуючи проблему ролі степу і моря в історії України, серед інших питань вважав за необхідне вияснити такі: як великі колонізаційні хвилі, що в давні часи прокочувалися по території сучасної України, захоплювали в свою орбіту той чи інший район і яку участь він сам брав у процесі концентрації людності; формування територіальної і національної цілісності; в якій мірі цей район виявляв консолідуючі або центробіжні тенденції; яку роль той чи інший район українських земель відігравав у колонізаційному процесі і розширенні своєї території, як організовувалася самоохорона території і її населення від агресивних домагань сусідів; від чого залежали зміни в становищі земель у ту чи іншу добу.

Український народ і його предки – це автохтони території, розташованої у південно-західній частині Східної Європи. Сьогодні територія України межує з Молдавією, Румунією, Словаччиною, Угорщиною, Польщею, Білорусією і Росією. З півдня українські землі омиваються водами Чорного та Азовського морів. Площа нашої держави становить 603,7 тис. км2, населення – близько 48 млн. чол. Територія України, головним чином, являє собою рівнинну місцевість з окремими височинами (Волинська, Подільська, Придніпровська, Приазовська, PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Донецький кряж) та низинами (Поліська, Придніпровська, Причорноморська).

Гори є лише на заході України (Карпати, найвища вершина – 2061 м) та в Криму (Кримські, найвища вершина – 1545 м). Головні ріки – Дніпро, Оріль, Самара, Південний Буг, Сіверський Донець, Дністер, Прут, гирло Дунаю. Всі ріки спрямовані до Чорного моря. Разом з притоками вони складають густу річкову систему. Клімат України – помірно-континентальний.

Географічне розташування місцевості, де здавна проживає український народ, її рівнинний характер, м’який клімат, родючий грунт і наявність мережі рік, річок, річечок сприяли розвитку тут землеробства та різних промислів (полювання, рибальство, бджільництво тощо). І все це разом вплинуло на розвиток духовного життя народу, на характер його поселень, житло, побут, вірування, звичаї і обряди. Природні багатства території сучасної України були дуже сприятливими для проживання людей, забезпечуючи їх необхідними засобами для існування, і одночасно вихід у Чорне море давав можливість зв’язку з зовнішнім цивілізованим світом.

Однак географічне розташування українських земель (а згодом і їх природні ресурси) спричинило несприятливі умови для їх розвитку, перетворювало їх на об’єкт постійних нападів, завоювань, економічних інтересів інших народів і держав. Вчені давно звернули увагу на цю обставину, сформулювавши поняття „Україна між Сходом і Заходом”. Вона розташована між світами грецько-візантійської і західної культур, поєднуючи в своєму розвитку ці дві традиції, дві цивілізації. Територія належить до зони так званого Великого степового кордону (І.Лисяк-Рудницький, Я.Дашкевич), що являє собою кілька природних і антропологічних кордонів, як-от: екологічний (між степом і лісом), гідрографічний (поділ між басейнами Чорного і Балтійського морів), соціально-економічний (між кочівництвом і осілістю), етнокультурний (між культурою Заходу і Сходу). Отже, це кордон не політичний, а особлива природна, економічна, політична і етнічно-культурна контактна зона, яка визначила особливості історичного шляху розвитку України, її культуру, ментальність народу тощо. (В сенсі політичному Великий степовий кордон припинив своє існування в кінці ХVІІІ ст. з приєднанням до Російської держави Північного Причорномор’я і Криму).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Великий степовий кордон – це перехрестя комунікаційних і торгівельних шляхів у напряму із заходу на схід і з півночі на південь. Цими шляхами в давнину, головним чином, у західному напрямку просувалися різні народи, коротко чи триваліше (по кілька століть) мешкаючи на Придніпров’ї і у причорноморських степах. Досить назвати хоча б Велике переселення народів ІІІ-ІV ст.

Кордони території, на якій здавна мешкали українці та їх предки, майже не мають природного захисту (горами, водою), вони були „відкритими”, незахищеними, що робило їх вразливими для нападів агресивних сусідів. Тому в процесі колонізації земель у східному і південно-східному напрямках український народ змушений був постійно відстоювати свої землі, захищаючи їх зі зброєю. Як зауважує Р.Г.Симоненко, з часів великого переселення народів сучасна територія України становила „форпост”, який захищав „тили” Європи.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Понад тисячоліття наїзди азіатських кочовиків знекровлювали давнє населення України. В сенсі геополітики вони перешкоджали його природному потягу до гирла рік, що пливли „Руською землею” до „Руського моря" (Чорного)”.

Тривалий час цю місію захисника виконувало українське козацтво.

Пізніше українські землі матимуть не лише економічне, але й воєнностратегічне значення для держав, у сферу геополітичних інтересів яких вони потрапляли. Політична історія України, в переважній мірі, і визначалася вказаними чинниками. В той же час, становлячи органічний чинник загального історичного процесу в Європі й світі, Україна входила в активне міжнародне життя в періоди кардинальних геополітичних змін, стаючи водночас його активним учасником і заманливим об’єктом зазіхань.

У період формування Русі як держави, географічне положення Києва сприяло тому, що він став центром політичного об’єднання східних слов’ян.

Адже через нього проходили важливі комунікації зі Сходу (не як географічного поняття, а як візантійської цивілізації) в країни Західної Європи. Київ був центром торгівлі між Візантією, арабським світом і Західною Європою (зокрема, Німеччиною і Скандинавією). Віддаленість же від Візантії захищала його від втручання імперії у його внутрішні справи. Формування Русі з центром у Києві відбувалося за сприятливих міжнародних умов. Навколо були або слабкі племінні об’єднання, або новоутворені держави. Найнестабільніша політична ситуація існувала на Півдні, де з VІІ по Х ст. існував Хазарський каганат. Зауважимо, що здавна у Північному Причорномор’ї існували грецькі міста-поліси, що відіграли позитивну роль в історичному розвитку України. А роль Хазарського каганату була неоднозначною, з одного боку, він був перешкодою для наступу на Подніпров’я кочових племен, а з другого – сам створював загрозу для молодої східнослов’янської держави.

Дослідники переважно схиляються до думки, що вже за часів київського князя Святослава Ігоревича (до речі, він першим мав слов’янське ім’я) виразно проявлялися державні геополітичні інтереси Русі, що походи князівських дружин на Візантію і Болгарію викликалися не лише матеріальними інтересами, але й політичними, що його дії мали певну систему з урахуванням загальної міжнародної ситуації в Європі. Та й прийняття християнства Володимиром Великим обумовлено не лише внутрішнім розвитком держави, яка потребувала державної, єдиної релігії, але й геополітичними інтересами держави, необхідністю її входження в європейський світ.

Великий князь Ярослав Мудрий, спираючись на досвід попередників у заключенні династичних шлюбів як форми встановлення дипломатичних зносин, налагоджує відносини з найбільшими монархіями Європи, через що був прозваний „тестем Європи”.

Київська Русь протягом всього свого існування повинна була не тільки контактувати з сусідами, в тому числі кочовими племенами на півдні (як-то печеніги, половці), але й протистояти їх натиску.

Під впливом внутрішнього соціально-економічного і політичного розвитку на початку ХІІ ст. потужна східнослов’янська держава розпалася на окремі князівства, що змінило їх геополітичне становище. ГалицькоPDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Волинський князь Роман Мстиславович повинен був захищати свою державу від могутніх західних сусідів (Польщі та Угорщини) і одночасно зробив успішну спробу підпорядкувати інші князівства, зокрема, Київське.

Монголо-татарське нашестя ХІІІ ст. призвело до руйнації господарства, знищення людності українських земель, перетворення їх на об’єкт постійних нападів та загарбання на тривалий час з боку як західних сусідів, так і кочовиків півдня. З цього часу протягом століть можна говорити не про геополітичні інтереси України, а про те, що вона була сферою геополітичних інтересів сусідніх держав.

В умовах існування Великого степового кордону і процесу колонізації земель та іноземного панування на українських землях виникло козацтво, котре фактично було організацією самооборони населення пограничних земель, які були під загрозою татарсько-турецьких нападів. Одночасно воно було авангардом української селянської колонізації. Ця військова організація пограниччя почала відігравати все важливішу роль у житті осілого населення, на початок ХVІІ ст. перетворившись у провідну силу українського суспільства.

Наслідком цього було розгортання національно-визвольного руху і створення у середині ХVІІ ст. Української козацької держави.

У зовнішній політиці гетьмана Богдана Хмельницького дуже чітко проявляється розуміння ним і геополітичного становища молодої держави, і її геополітичних інтересів, і геополітичних інтересів стосовно України великих держав, зокрема, Речі Посполитої та Росії. З середини ХVІІ ст. за українські землі йшла тривала і виснажлива боротьба між цими державами. Опинившись “між молотом і ковадлом”, Українська козацька держава не могла довго втриматися і вже в другій половині ХVІІІ ст. була остаточно ліквідована. Тоді ж була знищена і Запорозька Січ.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 37 |
 
Похожие работы:

«Управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського Володимир Босько IСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КIРОВОГРАДЩИНИ НА 2012 РIК Люди. Події. Факти Кіровоград ББК 63.3(4УКР-4КІР)Оя25 УДК 94(477) (059.3) Б 85 В.М. Босько. Історичний календар Кіровоградщини на 2012 рік. Люди. Події. Факти. Кіровоград: Центр.-Укр.вид-во, 2011. 260 с. Автор-упорядник: Босько Володимир Миколайович, методист з...»

«УДК 82.0:165.75 Ірина Борисюк СТРУКТУРАЛІЗМ І ДЕКОНСТРУКЦІЯ: ДО ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЧНИХ СТРАТЕГІЙ У статті зроблено спробу дослідити специфіку функціонування методології в гуманітарних науках на прикладі структуралізму й деконструкції. Окрему увагу приділено питанню міждисциплінарності теоретичних текстів. Ключові слова: структуралізм, деконструкція, теорія, міждисциплінарність. Специфіка функціонування гуманітарного знання в останні десятиліття визначається налаштованістю на інтеграцію всіх...»

«Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», Вип. 17 УДК 94 (477): 376.64 – 058.862«18/19» О. В. Кравченко Українська державна академія залізничного транспорту ЗЕМСЬКІ СИРІТСЬКІ БУДИНКИ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.) Стаття присвячена дослідженню земської громадської опіки над дітьми-сиротами та підкидьками. Проаналізований процес створення земських сирітських будинків в Україні, соціальний та віковий склад вихованців сиротинців. Особлива увага...»

«Міністерство освіти і науки України Одеський національний університет імені І.І. Мечникова Історичний факультет Наукове етнологічне студентське товариство (НЕСТ) кафедри археології та етнології України Етнічна культура в глобалізованому світі присвячується 20-річчю кафедри археології та етнології України Одеського національного університету імені І.І.Мечникова Одеса ББК 39:7(063) УДК 63.5я43 э91 Редакційна колегія: Кузнецов В.А., голова Наукового етнологічного студентського товариства (НЕСТ)...»

«Зайцева І.О., аспірант Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування НАДУ Виникнення та розвиток статутного права в українських містах: історичний аспект Стаття присвячена дослідженню історико-управлінських процесів ствердження в українських містах самоврядних традицій, запровадженню у практику українських міст традиційної європейської правової культури самоуправління та самоврядування у вигляді магдебурзького права, Литовських статутів та статутів (хартій) міст. Ключові...»

«МОВОЗНАВСТВО Стефан Младенов. – София, 1957. – 537 с.; 13. Сорочан О.В. Лексико-семантичні групи відприкметникових дієслів (семантичний та функціональний аспекти): автореф. дис.. канд. філол. наук: 10.02.01 / О.В. Сорочан; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2006. – 19 с.; 14. Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. – М., 1973. – С. 266; 15. Пронина Е.В. Глагольная лексика старославянского языка в системном рассмотрении. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2007. – 157 с.; 16. Шмелев Д.Н....»

«Азійський напрям зовнішньої політики України: проблеми і перспективи. Аналітичні оцінки НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ АЗІЙСЬКИЙ НАПРЯМ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ. АНАЛІТИЧНІ ОЦІНКИ Монографія Керівник авторського колективу – кандидат історичних наук, доцент Швед В. О. Київ – Вступ Азійський напрям зовнішньої політики України: проблеми і перспективи. Аналітичні оцінки ЗМІСТ Передмова (Швед В. О.).. Розділ І. Стратегічні орієнтири зовнішньої політики...»

«ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства Європейський університет СТУДІЇ з архівної справи та документознавства Том п’ятнадцятий Київ ББК 79.3я 53 С 88 Студії з архівної справи та документознавства / Держкомархів України. УНДІАСД; Редкол.: І. Б. Матяш (гол. ред.) та ін. – К., 2007. – Т. 15. – 232 с. РЕДА КЦІЙНА КО ЛЕГІ Я І. Б. Матяш (головний редактор), Г. В. Боряк, І. Н. Войцехівська, Л. А. Дубровіна,С. Л. Зворський, С. Г....»

«Філософія УДК: 122 7.012 ДИЗАЙН В ТЕХНІЧНИХ ВУЗАХ УКРАЇНИ Рижова І.С. (м. Запоріжжя) Анотації Викладено ґенезу художньо-промислової освіти на теренах сучасної України. Наведено основні напрямки розвитку дизайнерської спеціальності у вищих навчальних закладах України. Висловлено точку зору щодо стратегії подальшого розвитку дизайн-освіти в Україні. The genesis of art-industrial education in terrain of modern Ukraine is explained. The main directions of development of design specialty in higher...»

«УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ КИЇВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ 1909-2013 До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка Шевченківські лауреати Київщини Київ 2013 УДК 059 ББК 92 Ш 37 Шевченківські лауреати Київщини : довід. вид. / Упр. культури, національностей та релігій Київ. облдержадмін., Київ. обл. б-ка для дітей ; [підгот. : О.М.Литвин, Т.С.Котляренко ; ред. Л.П.Соляник ; наук. ред та відп. за вип. М. П. Зніщенко]. К. :...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»