WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Бібліотека Університету «Україна»: вчора, сьогодні, завтра. «.І в епіцентрі логіки і стресу, Де все змішалось – рідне і чуже, Цінує розум вигуки прогресу, Душа скарби прадавні стереже». ...»

Бібліотека Університету «Україна»: вчора, сьогодні, завтра.

«…І в епіцентрі логіки і стресу,

Де все змішалось – рідне і чуже,

Цінує розум вигуки прогресу,

Душа скарби прадавні стереже».

Ліна Костенко

Історія бібліотеки – це одна зі сторінок відродження нашої альма-матер, її досягнень і

звершень. Книгозбірня розвивалась разом із Університетом «Україна». Які б сторінки історії не

доводилося переживати університету в період його становлення, бібліотека завжди була його

творчою ланкою.

Історія нашої бібліотеки – це доля людей, відданих бібліотечній справі, відродженню духовності серед молоді.

Розбудова книгозбірні відбулася за ініціативою Президента університету. Саме Петро Михайлович Таланчук є фундатором бібліотеки. Колекція його книг утворила ядро бібліотечного фонду.

Організацію роботи налагоджувала завідувач бібліотеки Тетяна Олексіївна Діденко, спеціаліст із 30-річним стажем роботи у бібліотечній сфері.

Створення бібліотеки почалося з 5570 примірників книг, отриманих із різних бібліотек. Разом із керівником працівники бібліотеки А.А. Кіращук, А.В. Андрусенко, О.О. Хвостик, І.В. Андрусенко, О.В. Говоркова, Л.Є. Зінченко та багато інших здійснювали подвижницьку працю, спрямовану на становлення бібліотеки.

У 2001 р. із ініціативи заступника завідуючої бібліотекою Олени Вікторівни Рудешко була запроваджена комплексна система автоматизації діяльності бібліотеки. Визначальним в автоматизації бібліотечних процесів було створення електронного каталогу. Систематичне використання ЕК дозволяє оперативно відповідати на різноманітні запити користувачів.

У 2009 р. бібліотекою завідувала Ірина Вікторівна Андрущенко, яка ретельно зберігала фондові колекції.

З 2010 р. книгозбірню очолила директор бібліотеки Ніна Петрівна Колесникова, досвідчений фахівець і наставник, автор цих рядків. Колектив бібліотеки на чолі з керівником, спираючись на культурні досягнення попередників та на власні фахові знання, піднімає організацію роботи на високий рівень, наполегливо модернізує і позиціонує бібліотеку університету.

Протягом тривалого часу в підрозділ приходили завзяті та енергійні люди, які продовжували нелегку та славну працю із розбудови університетської бібліотеки: І.В. Доканіна, В.О. Бонар, К.Д.

Власенко, Н.П. Полозька, В.М. Андрієнко, В.В. Дабіжа, Н.Б. Парамонова, О.В. Бертош, О.В. Іванов.

Бібліотека має багатогалузевий універсальний фонд, що включає видання вітчизняної і зарубіжної наукової, навчальної, соціально-економічної, технічної, природничої, художньої літератури, документів в електронних носіях, у т.ч. баз даних. Книгозбірня містить видання іноземної літератури, зокрема мовами оригіналу: англійською, німецькою, іспанською, французькою, польською, італійською, чеською, китайською, японською, арабською, корейською.

Бібліотечний фонд становить понад 240 000 примірників документів. Щорічно до бібліотеки надходить до 5 000 примірників документів. Налагоджена плідна співпраця із 27 видавництвами та книготорговельними організаціями України. Замовлені книги надсилаються і з інших країн: Росії, Японії. Надходить література з Ізраїлю, посольств Кореї, Китаю, Єгипту. Відбувся книгообмін із Німецькою національною бібліотекою м. Лейпцига.

У постійно діючій акції «Подаруй бібліотеці сучасну книгу» активну участь беруть викладачі університету. Одним із джерел надходжень є книги із приватних колекцій. Стрімко розвивається обмін документами з освітянськими й академічними бібліотеками.

–  –  –

Сьогодні бібліотека – науково-інформаційний, освітній та культурний центр університету. За 15 років накопичений великий масив інформації, який забезпечує традиційними та електронними ресурсами навчальний процес і наукову діяльність закладу.

–  –  –

Бібліотека бере участь у міжнародній науково-педагогічній діяльності університету. В читальній залі відбулися цікаві прес-діалоги студентів із послами країн Японії, Республіки Корея, Арабської республіки Єгипет.

Важливою складовою роботи бібліотеки є виставкова діяльність. Бібліотечна практика збагатилася новими видами: виставки-інсталяції, виставки персоналій, віртуальні виставки, виставки «на замовлення» до потокових лекцій, фестивалі книжкових виставок до науково-практичних та міжнародних наукових конференцій.

Оформлена галерея стендів: «Культура і освіта – два крила одного птаха розвитку людини» та виставки-вітражі «Бібліотека: крок назустріч», «Бібліотека – інформація, знання», «Бібліотека університету інформує».

Вагомий внесок у розвиток сучасної університетської бібліотеки здійснюють Н.В. Панасюк, Т.О. Могилівська, О.В. Колоша, Л.О. Колійчук, Н.В. Бертош.

Колектив бібліотеки єдиною творчою командою використовує оптимальні форми роботи:

бібліоклуб «Світоч», факультатив із основ бібліотечно-бібліотрафічних знань, започатковує і прогресивні серед студентів форми: тренінги, практикуми, стажування. Стало доброю традицією навесні проводити дні інформації «Нові надходження бібліотеки», до яких активно залучаються викладачі та студенти. На початку навчального року студентам усіх курсів університету та коледжу «Освіта» видається сформований комплект навчальної літератури.

Директором бібліотеки розроблені Концепція перспективного розвитку бібліотеки та пілотний проект «Модель «Просторова бібліотека».

–  –  –

З метою поширення та розвитку наукової діяльності магістрантів, аспірантів, докторантів відкрито Кабінет індивідуальної підготовки. Бібліотекарі створюють комфортні умови та надають сервісні послуги користувачам, втілюючи інноваційні аспекти в обслуговування: використання ліцензованих інформаційних баз даних і електронного каталогу, замовлення літератури по телефону, бронювання літератури, визначення індексів УДК, копіювання документів із фондів бібліотеки, електронна доставка документів, оформлення віртуальних виставок наукових праць академспільноти університету. У планах – створення наукового інстутиційного репозитарію.

Обслуговування коректне, толерантне. Про це свідчать відгуки відвідувачів.

Збігають літа, на зміну одним поколінням бібліотекарів приходять інші, а бібліотека живе, розвивається, набуває нових форм, багатіє книжковими скарбами, щоби ще довго служити студентам, науковцям, історії університету.

–  –  – 
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Кисіль В. В. Методичні вказівки з фольклорної практики для студентів філологічного факультету Харків – 2008 УДК 389.1=161.2 (076.5) ББК 82.3 (45 УКР) Я7 М 54 Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (протокол № 4 від 14.11.08) Рецензенти: доктор філологічних наук, професор кафедри історії української літератури Харківського...»

«УДК 821.162.1 Гончаренко Богдана (Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка) ТВОРЧІСТЬ НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО І ТЕНДЕНЦІЇ ПОЛЬСЬКОГО ПОЗИТИВІЗМУ У статті розкриваються особливості позитивістських тенденцій в українській та польській літературі, роль та місце польської інтелігенції в розвитку позитивізму у Польщі та західних регіонах України. У кожному поділі на певні періоди історії розвитку літератури взагалі, і української зокрема, в окреслені їх типологічних характеристик чи...»

«УДК 811.161.2’282.3(477.82) Ю. В. Громик – кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та культури української мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Західнополіські прислівники на -ки, -ка На матеріалі західнополіського говору проаналізовано прислівники на -ки, -ка, що належать до найбільш дискусійних проблем діалектного словотвору в українській, а також в інших слов’янських мовах. Встановлено, що морфеми -ки, -ка та под., які поширюють прислівники, – це...»

«Teka Kom. Pol.-Ukr. Zwiz. Kult. – OL PAN, 2009, 161–167 ЕКСТРАПОЛЯЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ СТАРОГО ТА НОВОГО ЗАПОВІТІВ У ПРОЗІ ІОАННИКІЯ ҐАЛЯТОВСЬКОГО Наталія Левченко Narodowy Pedagogiczny Uniwersytet im. H. Skoworody w Charkowie TENDENCJE PRZENOSZENIA FIGUR I OBRAZW ZE STAREGO DO NOWEGO TESTAMENTU W PROZIE JOANNYKIJA GALIATOWSKIEGO Natalia Lewczenko Streszczenie. Artyku dotyczy przenoszenia figur i obrazw ze Starego do Nowego Testamentu z uwzgldnieniem hermeneutyki biblijnej, zgodnie z ktr mona je...»

«ІСТОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ В УКРАЇНІ ТА РОСІЇ Мета: ознайомити студентів з особливостями розгортання перекладацького процесу в Україні та на суміжних територіях з часів Київської Русі й дотепер. Початок перекладної діяльності на території сучасної України та Росії починається ще у 9 сторіччі, коли у 864 році імператор Візантії надіслав грецьких монахів Кирила та Мефодія для проповідування християнства серед слов’янських народів. Вони почали свою діяльність зі створення алфавіту, відомого усьому світові...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»