WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«Уже нікого не потрібно переконувати в тому, що конкурентоспроможних кваліфікованих робітників за технологічно складними та інтегрованими професіями, а не простих виконавців робіт, ...»

-- [ Страница 1 ] --

Уже нікого не потрібно переконувати в тому, що конкурентоспроможних

кваліфікованих робітників за технологічно складними та інтегрованими

професіями, а не простих виконавців робіт, спроможні підготувати лише

державні ПТНЗ.

Хустський професійний ліцей готує фахівців в основному будівельних

професій.

Пріоритетні питання при удосконаленні профорієнтаційної роботи в ліцеї

вважаємо такими:

1. Напрям профорієнтаційної роботи:

Бригади з викладачів, майстрів в/н, члени комісій, члени учнівського самоврядування.

2. Стан навчально-матеріальної бази:

Обладнані майстерні, кабінети, спортивна база.

3. Кадрове забезпечення:

Викладачі (І-ІІ,вищих категорій), майстри в/н (І-ІІ категорій), керівники гуртків, секцій.

4. Методичне забезпечення професій:

Методичні розробки майстрів, керівників гуртків технічної творчості, викладачів спецдисциплін.

5. Методичні рекомендації щодо проведення профорієнтаційної роботи:

Залучення колективу, учнівського самоврядування.

Способи профорієнтаційної роботи:

1. Залучення всього колективу до профорієнтаційної роботи: створення бригад, участь пед. колективу та учнівського самоврядування, вебсайти, гурткова робота.

2. Створення технологічного фонду використання інноваційних технологій при профорієнтаційній роботі: відеофільм по представлених професіях, виховні заходи, інтерв’ю учнів, відповідний розділ на веб-сайті, конкурс між кабінетами.

3. Поширення використання електронної техніки при профорієнтаційній роботі: ноутбук, мультимедійна техніка в навчальних закладах при профорієнтаційній роботі.

Хустський професійний ліцей Методичні рекомендації

На тему:

Профорієнтація як науково обґрунтована система підготовки до професійної діяльності Методист ліцею Бігар В.В.

Хуст – 2009 р.

Зміст Вступ.

І Розділ. Історія розвитку, методологічні та теоретичні основи профорієнтації.

1.1 Історія становлення профорієнтації.

1.2 Теорія профорієнтації.

1.3 Методологія профорієнтації.

1.4 Висновок до І розділу.

ІІ Розділ. Роль профорієнтації в підготовці старших школярів до професійної діяльності.

2.1 Професійна освіта.

2.2 Вивчення школярів з метою профорієнтації.

2.3 Професійна консультація учнів.

2.4 Професійний добір (підбір) учнів.

2.5Соціально - професійна адаптація молоді.

2.6 Професійне виховання учнів.

2.7 Взаємозв'язок ліцею, школи і родини в профорієнтації.

2.8 Висновок до ІІ розділу.

Висновок.

Список використаної літератури.

Вступ.

Вибір професії. Яким величезним змістом наповнено, здавалося б, звичне словосполучення, скільки в ньому сховано емоцій, тривог, чекань, проблем! Адже це не просто вдало чи невдало прийняте в юності вирішення, а найчастіше сформована чи розбита доля, активне, творче, радісне чи пасивне життя, байдуже існування, нарешті, це один з найважливіших доданків і умов людського щастя, свідомість своєї необхідності людям. Ким стати? Це питання задавало, задає і буде задавати буквально кожен учень школи без винятку.

Мета даних методичних рекомендацій: дослідити теорію та методологію профорієнтації, історію її становлення як науково обґрунтованої системи підготовки до вибору професії, довести вплив професійного підбору, профорієнтації на формування самодостатньої особистості, прослідкувати розвиток даного напрямку психології поряд з НТП.

Виходячи з мети можна виділити наступні завдання даної роботи:

Довести вплив професійного підбору, профорієнтації на особистість.

Дослідити внутрішні та зовнішні мотиви вибору тієї чи іншої професійної діяльності.

Показати шлях розвитку профорієнтації як галузі професійних знань поряд з розвитком науки і техніки. Прослідкувати шлях становлення профорієнтації від стихійних знань до системи чітких, науково обґрунтованих знань.

Актуальність даної проблематики важко переоцінити, адже саме від адекватного вибору професії залежить подальший розвиток особистості. В наш час дуже важко самому зробити правильний вибір професії, тому що є ряд чинників які ускладнюють даний процес. А саме: Велика кількість професій (близько 20000) та спеціальностей (близько 40000).

Відсутність досвіду; престиж, та застарілість тих чи інших професій;

вплив батьків на вибір професії; неадекватна оцінка своїх потреб та можливостей, та ін.

Тому саме на практичного психолога поставлене важливе завдання:

допомогти молодій людині обрати правильний професійний шлях, що значно вплине як на розвиток даної особистості так і на розвиток суспільства загалом.

Об’єктом даної роботи є система професійного самовизначення людей та її особливості. Предметом роботи виступає профорієнтація як визначальна ланка в процесі професійного самовизначення, її історія, теоретичні та методологічні принципи та її вплив на формування уявлень про професію.

Розділ І Історія розвитку, теоретичні та методологічні основи профорієнтації.

1.1 Історія становлення профорієнтації.

Початок профорієнтації нерідко відносять до 1908 p.- моменту відкриття першого профконсультаційного бюро в м. Бостоні (США). Однак відповідно до іншої точки зору профорієнтація з'явилася набагато раніше, у далекій давнині. Виникла профорієнтація з потреб розвитку людського суспільства, а тому вона, як і суспільство, має свою історію і передісторію.

Природно, що профорієнтація не могла з'явитися раніше, ніж з'явилися професії, а отже, і потреба в орієнтації на ці професії.

Історія появи деяких елементів оцінки профпридатності людини іде в глибину століть. Це відноситься в основному до діагностики знань, умінь і здібностей. Вже в середині III тисячоріччя до н.е. у Древньому Вавілоні проводили іспити випускників шкіл, що готували переписувачів. Завдяки великим по тих часах знанням професійно підготовлений переписувач був центральною фігурою месопотамської цивілізації; він умів вимірювати поля, поділяти майно, співати, грати на музичних інструментах. Під час іспитів перевіряли його уміння розбиратися в тканинах, металах, рослинах, а також знання всіх чотирьох арифметичних дій. У III тисячоріччі до н.е. у Китаї існувала широко розповсюджена посада і професія урядового чиновника.

Відповідно і тут з'явилися перші елементи профвідбору на цю посаду.

Церемонії помітно сприяла атмосфера урочистості і благоліпності навколо молодих людей, які осмілили ся витримати державні іспити на заняття цієї посади. Іспити ці в китайському суспільстві сприймалися майже як свято.

Тему іспиту нерідко давав сам імператор, він же проводив безпосередню перевірку знань на заключному етапі багатоступінчастого конкурсного добору претендентів.

Інші приклади дає нам древня історія Спарти, Афін, Риму. У Спарті була створена й успішно здійснювалася система виховання воїнів, у Римі система добору і навчання гладіаторів.

Даних, подібних приведеної вище, мається багато, і усі вони вказують на досить ранній період виникнення елементів того, що зараз прийнято називати профдіагностикою і профвідбором. Якщо виходити з розповсюдженої зараз точки зору про включеність профдіагностики і профвідбору в систему професійної орієнтації, то можна сказати, що профорієнтація виникла давно.

Однак якщо тепер подивитися на профорієнтацію як на суспільний процес, що включає в себе не тільки відзначені вище профдіагностику і профвідбір(підбір), але також профтехосвіту, профконсультацію, соціальнопрофесійну орієнтацію і професійне виховання, то стане ясно, що профорієнтація як науково осмислена діяльність людини могла з'явитися лише пізніше, з тієї пори, коли почала набирати силу тенденція диференціації й інтеграції окремих наук. Отже, приведені вище історичні дані розглядають як указівка не на історію, а на передісторію виникнення профорієнтації.

Історія почалася набагато пізніше, у період корінного ламання суспільства під натиском розвитку великої машинної індустрії, тобто в період розвитого капіталізму з його неминучими супутниками підвищенням інтенсивності виробничих процесів, зростанням ролі спеціалізації і професіоналізації праці, а також зі змушеною необхідністю здійснення професійної підготовки величезних мас робітників.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Саме в цей час визначилася практична потреба в залученні робочої сили, її навчанні і розподілі на різні трудові операції відповідно до індивідуальних розходжень і здібностей людей.

Засновником наукового вивчення індивідуальних розходжень вважається англійський учений Френсіс Гальтон.

У січні 1908 року в м. Бостоні, як уже відзначалося вище, почало працювати перше бюро профорієнтації молоді для надання допомоги підліткам у визначенні їх життєвого трудового шляху. Діяльність цього бюро і прийнято вважати початком профорієнтації. Потім аналогічне бюро заснували в Нью-Йорку. У його завдання входило вивчення вимог, пропонованих людині різними професіями, більш детальне пізнання здібностей школярів. Бюро вело свою роботу в контакті з учителями, користуючись тестами й анкетами. Досвід діяльності цих бюро став широко поширюватися в США, Іспанії, Фінляндії, Швейцарії, Чехословакії й інших країнах.

У своїй роботі бюро керувалося наступними положеннями:

по значимості вибір професії можна прирівняти до подружнього вибору;

професію краще вибирати, ніж сподіватися на випадок;

ніхто не повинен вибирати професію без ретельного міркування, без опори на профконсультанта;

молодь повинна ознайомитися з великим числом професій, а не братися відразу ж за зручну чи випадкову роботу;

вибір професії протікає тим успішніше, чим уважніше профконсультант вивчить особливості особистості що вибирає, фактори успішного вибору і світ професій.

У США більший акцент робився на профвідбір. Питанням професійного добору багато уваги приділяв директор психологічної лабораторії Гарвардського університету професор М. Мюнстерберг. Його можна назвати родоначальником психотехніки. За замовленням телефонної кампанії він вивчив придатність кандидатів на професію телефоністки. У той період телефоністка повинна була робити до 150 з'єднань у годину, тобто кожні 10 с. потрібно було з'єднувати абонентів, а для цього необхідно було виконати 14 окремих психофізичних актів. Багато телефоністок такого навантаження не витримували і звільнялися з роботи. Це було невигідно підприємцям. Тому і виникла необхідність розробки рекомендацій із профвідбору кандидатів у телефоністки по їхніх психофізіологічних якостях.

У підсумку плинність кадрів різко скоротилася.

Перша світова війна (1914 -1918 р.) викликала подальше розширення потреби у визначенні професійної придатності: вона вимагала прискореної підготовки людей, що володіють потрібними для військової справи інтелектуальними і фізичними якостями. Інтенсивне технічне переозброєння промисловості ведучих капіталістичних держав, розвиток принципово нової техніки на початку XX в., у тому числі військової, актуалізували проблему людини-техніка. Усе гостріше стало усвідомлюватися, що не кожен бажаючий може керувати складною технікою, для цього необхідні знання, здібності і відповідні навички. Війна істотно загострила інтерес до питань співвіднесення здібностей людини з вимогами професій. Тим самим був підготовлений Aрунт для розгортання науково-дослідних робіт з тестових методів оцінки особистості. У США був створений перший варіант так званого групового тесту, що дозволяв швидко оцінити придатність призовників до військової служби в різних родах військ. Створений тест розглядався як психологічна зброя, тому всі іспити, масштаб досліджень і результати їх зберігалися в таємниці. На підставі досліджень вироблялося відрахування непридатних, призначення на чорнові роботи нездатних до служби, комплектування унтер-офіцерських і офіцерських шкіл, вирівнювання частин за рівнем інтелектуальності, набір у спеціальні частини.

Як видно з історії, саме життя привело до появи профорієнтації як практики, і внаслідок - міждисциплінарного наукового знання.

1.2 Теорія профорієнтації.

Цілі і завдання профорієнтації успішно реалізуються повною мірою тоді, коли сама профорієнтація може опертися на розвинуту теорію і методологію. І не випадково: адже в теорії і методології перевіряються поняття, ідеї, погляди, уявлення, форми, методи і принципи, що дозволяють підвищити ефективність практичної роботи.

Отже, профорієнтація - це науково обґрунтована система підготовки молоді до вільного і самостійного вибору професії, покликана враховувати як індивідуальні особливості кожної особистості, так і необхідність повноцінного розподілу трудових ресурсів в інтересах суспільства.

Профорієнтація повинна являти собою єдність практики і міждисциплінарної теорії. При цьому важливе значення має теорія: адже саме в ній вплітаються ті чи інші ідеї, що потім допомагають перетворити практичну роботу в науково-практичну. Теорія не з'являється, як правило, разом із самою діяльністю. У професійній орієнтації на чільне місце звичайно ставилася практична робота по орієнтації учнів переважно на робочі професії. Значно пізніше була звернена увага на необхідність розробки теорії, і лише відносно недавно стала відчуватися потреба в розробці методологічних питань профорієнтації.

Практична сторона містить у собі діяльність державних і громадських організацій, підприємств, установ, ПТНЗ, школи, а також родини по удосконалюванню процесу професійного і соціального самовизначення в інтересах особистості і суспільства в цілому.

Теорію профорієнтації можна визначити в такий спосіб: це сукупність висловлень, що відбивають у концентрованій формі комплекс поглядів, представлень і ідей, спрямованих на здійснення ефективної профорієнтаційної діяльності.

Це визначення порівняно просте і загальне: воно хоча і корисне для входження у світ теорії, але неприпустиме з погляду наукової строгості, неминучої при визначенні теорії будь-якої діяльності. Більш глибоке визначення наступного поняття таке: теорія профорієнтації це така форма організації наукового знання, що дає цілісне уявлення про закономірності й істотні зв'язки двох процесів професійного самовизначення молоді відповідно до особистих інтересів, схильностей, здібностей і орієнтування її на ті професії, у яких відчувається суспільна потреба в кадрах.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
 
Похожие работы:

«  ВИ П У С К   14                                                 2 013   УДК 314.15:323.15(438)(477.43/44) А. Єкатеринчук ДЕЯКІ ЗАУВАЖЕННЯ З ПРИВОДУ «ЕТНІЧНИХ» ЗАПИТАНЬ У АНКЕТАХ ЗАГАЛЬНИХ ПЕРЕПИСІВ НАСЕЛЕННЯ В ПОЛЬЩІ У КОНТЕКСТІ ІДЕНТИЧНОСТІ ПРАВОСЛАВНОГО УКРАЇНОМОВНОГО НАСЕЛЕННЯ НА ПІДЛЯШШІ Стаття присвячена вибраним проблемам із зафіксуванням складних ідентичностей україномовного православного населення, яке проживає компактно на Підляшші в Польщі. Його нечітку, етнічну ідентичність в...»

«Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Заєць Олена Василівна УДК 94(447.5)’’1861/1905’’:334.72(043.3) Еволюція підприємництва Лівобережної України у 1861-1905 рр. 07.00.01 – історія України Автореферат дисертаціїна здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Київ – 201 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі історії України Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Міністерства освіти і науки, молоді та...»

«Видавництво Каравела (м. Київ) прайс станом на 14.04.2014 р. т. 044-592-39-36, 050-355-77-75 (MTS), 068-364-05-77 (KyivStar) Наименование Класс Номенклатурная группа Автор Цена ДПА. 11 кл. Англ. мова. (2014) 11 кл. ДПА 2014 Коваленко О. Я. 6 ДПА. 11 кл. Біологія. (2014) 11 кл. ДПА 2014 Фіцайло С. С. 4 ДПА. 11 кл. Всесвітня історія. (2014) 11 кл. ДПА 2014 Ладиченко Т. В. 36 ДПА. 11 кл. Географія. (2014) 11 кл. ДПА 2014 Гладковський Р.В. 45 ДПА. 11 кл. Економіка. (2014) 11 кл. ДПА 2014 Бицюра Ю....»

«Ева Доманська Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії знання про минуле Київ Ніка-Центр УДК 930 ББК 63 Д16 Переклад з польської та англійської: Володимир Склокін Наукова редакція: Володимир Склокін, Сергій Троян У своїй новій книжці відома польська дослідниця історіографії Ева Доманська простежує розвиток теорії знання про минуле від середини ХХ до початку ХХІ століття на тлі загальних змін у західній гуманітаристиці. Авторка не лише критично аналізує постмодерністський виклик...»

«Delporte Christian, Gervereau Laurent, Marechal Denis (sld): Quelle est la place des images en histoire? Paris, Nouveau monde ditions, 2008, 480 p. В сучасній історичній науці до вивчення зображення звертаються дослідники різних країн. Скажімо, жваві дискусії в наукових колах викликала книжка «Яке місце зображень в історії?»1, яка є збіркою статей, опублікованих на підставі матеріалів міжнародної конференції в Парижі2, та присвячена різного типу зображенням як джерелам у історичній науці....»

«Вікторія МОЗГОВА, провідний науковий співробітник відділу досліджень проблем ювенальної юстиції Досвід створення та функціонування ювенальних судів в Україні на початку ХХ століття, с. 108–115 Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України, юрист 2 класу, кандидат юридичних наук УДК 347.97/.99 ДОСВІД СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЮВЕНАЛЬНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Статтю присвяченю загальному аналізу створення та функціонування ювенальних судів на...»

«РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ 25 травня Реєстрація учасників: 930–1000 Місце реєстрації та проведення пленарного засідання: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корпус № 25 Початок: 1000 год. Пленарне засідання: 1000–1300 год. Доповіді: до 20 хв. Перерва: 1300–1400 год. Секційні засідання: 1400–1800 год.Місце проведення секційних засідань: корпус № 25 (секція “Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви”), корпус № 8 (секція “Церква новітнього часу: джерела, історія,...»

«УДК 37.035.6:378-057.87 О. В. ГОРА Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Київ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У статті розглядається роль освітнього середовища у формуванні національної ідентичності студентів. Виділені основні компоненти освітнього середовища та сформульовані умови його позитивного упливу на ідентифікаційні процеси. Ключові слова: освітнє середовище, національний компонент, національна...»

«Віктор Мартинюк Принцип абсурдного в дискурсі абсурду У пропонованому досліджені ми ставимо собі за мету спробувати окреслити значення терміна принцип абсурдного. Досі в літературознавстві це словосполучення не мало чіткого термінологічного статусу, проте очевидним є його зв’язок із такими термінами, які формують парадигму абсурду: література абсурду, театр абсурду, а також абсурд, котрий стоїть на межі естетики й філософії. Утім, навіть ці загальновживані терміни на сьогодні не є однозначними...»

«А. Ф. Шушкевич НародНа лялька Технологія виготовлення Тернопіль нАвчАльнА книгА — БогдАн УДК 745 ББК 85.125 Ш 98 Шушкевич А.Ф. Ш 98 Народна лялька.Технологія виготовлення : навчально-методичний посібник / А.Ф.Шушкевич. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2014. — 200 с. + 8 с. : вкл. : іл. ISBN 978-966-10-3684-9 Навчально-методичний посібник підготовлений за програмою варіативного модуля «Технологія виготовлення української народної ляльки-оберега» до навчальної програми «Технології» 10-11...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»