WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 5 |

«СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів І курсу всіх спеціальностей ...»

-- [ Страница 2 ] --

амортизирующий элемент – амортизувальний елемент армирующий – армувальний блокирующий элемент – блокувальний елемент быстрорежущая сталь – швидкорізальна сталь всасывающая (нагнетающая) магистраль – всмоктувальна (нагнітальна) магістраль вулканизирующая система – вулканізувальна система дезинфицирующая жидкость – дезінфікувальна рідина зажигающий факел – запалювальний факел запоминающее устройство – запам’ятовувальний пристрій изгибный флатер – згинальний флатер излучающий элемент решетки – випромінювальний елемент решітки интегрирующий, поглощающий элемент – інтегрувальний елемент катализирующий каталізувальний компенсирующие детали компенсувальні деталі модифицирующий модифікувальний обезбаливающий препарат знеболювальний препарат пылеулавливающий – пиловловлювальний резинообрабатывающий гумооброблювальний, гумообробний самобалансирующийся – самобалансувальний самовостанавливающийся – самовідновлювальний, самовідновний самозатягивающийся – самозатягувальний, самозатяжнй сдерживающий фактор – стримувальний фактор увлажняющее вещество – зволожувальна речовина ускоряюще-активирующая добавка прискорювально-активізувальна домішка Малопоширеними є дієприкметники з суфіксами -уч-, -юч-, -ач-, -яч-, хоча вони є:

линейно-возрастающее возмущение – лінійно-зростаюче збурення низкокипящая фракция – низькокипляча фракція быстрогорящая шашка – швидкогорюча шашка работающий двигатель – працюючий двигун зависающий элерон – зависаючий елерон Більшість російських дієприкметникових зворотів дуже легко передаються відповідними українськими дієприкметниковими зворотами:

Для снижения дефектности Для зниження дефектності микроструктуры рекомендуется мікроструктури рекомендується применять гидроксилсодержащие застосовувати гідроксилвмісні модификаторы в резинах, модифікатори в гумах, розрахованих на подверженных циклическим циклічні деформації, зокрема в деформациям, в частности, обкладувальних і дифрагментарних, а обкладочных и диафрагментарных, а також протекторних также протекторных Дуже часто російські дієприкметники перекладаються описовими реченнями, наприклад:

При механической деструкции каучука При механічній деструкції каучуку образуются полимерные радикалы, утворюються полімерні радикали, що преобразующиеся в дальнейшем в перетворюються згодом на кисневмісні кислородсодержащие фрагменты фрагменти каучуку.

каучука.

Метод модификации, Метод модифікації, що забезпечує обеспечивающий одновременное одночасне удосконалення надмолекулярної совершенствование надмолекулярной структури каучуків і хімічне прививання до структуры каучуков и химическую них модифікаторів, отримав назву прививку к ним модификаторов, структурно-хімічного.

назван структурно-химическим.

Одним из видов компенсации является Одним з видів компенсації є приганяння пригонка, заключающаяся в (припасування), що полягає у зміні розмірів изменении размеров деталей или деталей чи їх виготовлення „за місцем”, изготовлении их „по месту”, что що є трудомістким процесом, является трудоемким процессом, виконуваним вручну. Тому в умовах выполняемым вручную. Поэтому в масового виробництва намагаються условиях массового производства уникнути припасовувальних операцій.

стремятся исключить пригоночные Зменшення похибок механізму досягається операции. Уменьшение погрешностей також регулюванням, що полягає у зміні механизма достигается также розмірів ланок, форми і положення регулировкой, заключающейся в різноманітних деталей. Є й інші способи изменении размеров звеньев, формы и компенсації, що здійснюються положения различных деталей. автоматично спеціальними пристроями.

Существуют и другие способы компенсации, осуществляемые автоматически специальными устройствами.

Применение ряда специальных Застосування низки спеціальних заходів, мероприятий, снижающих влияние що знижують вплив похибок виготовлення погрешностей изготовления деталей деталей на точність механізму на точность механизма Потерпевший аварию автомобиль... Автомобіль, що зазнав аварії,...

Элемент конструкции, работающий Елемент конструкції, що працює на на кручение. кручіння.

Однак використання таких зворотів призводить до примітивізації української мови. До перекладу наукових текстів потрібно підходити творчо і не боятися перебудовувати речення, якщо це потрібно для передачі змісту.

Уникнути стилістичних вад можна, наприклад, у такий спосіб:

1. Перебудувати речення Постановление, касающееся У постанові стосовно маркірування маркировки, гласит... зазначено...

Удобочитаемая форма... Зручна для читання форма...

Распоряжение, запрещающее Розпорядження про заборону виробляти...

производить...

В убывающем порядке... У порядку спадання, у спадному порядку...

Дозирующие клапаны... Клапани-дозатори, дозувальні клапани...

Характер изменения прочности Характер зміни міцності пов’язаний з связан с уплотнением ущільненням під час тверднення твердеющей системы, системи, утворюваної гелем гідроксиду образующейся гелем гидроксида заліза.

железа.

Одновременно увеличивающееся Збільшення кількості фаз при їх количество образующихся фаз. одночасному утворенні.

2. Замінити дієприкметник прикметником чи іменником:

дорогостоящая деталь – деталь високої вартості, високовартісна деталь конически расширяющийся корпус – корпус конічної форми подходящий крутящий момент для технологической линии – зручний (оптимальний) для технологічної лінії крутний момент содержимое контейнера – вміст контейнера

3. Зняти дієприслівникову конструкцію, якщо з контексту і так зрозуміло, про що йдеться:

Полиамины принимают участие в Поліаміни беруть участь у реакціях між реакциях, протекающих между компонентами гумових сумішей у процесі компонентами резиновых смесей в їх виготовлення.

процессе их изготовления.

Технические лигнины природные Технічні лігніни – природні високоплімери з высокополимеры, обладающие унікальними властивостями.

уникальным комплексом свойств.

Наиболее широкоприменяемыми Найбільш популярними полімерамиполимерами, составляющими основу основами для клеїв холодного тверднення є клеев холодного отверждения, хлорвмісні полімери.

являются хлорсодержащие полимеры.

Изделия, выпущенные разными Продукція різних виробників производителями...

В зависимости от соотношения Залежно від співвідношення швидкостей скоростей линейного роста и лінійного росту і розгалуження полімерних развлетления полимерных цепей при ланцюгів під час тверднення, втрата отверждении, потеря подвижности, рухомості компонентів системи составляющими систему відбувається при різних молекулярних компонентами происходит при масах полімерного ланцюга.

разных молекулярных массах полимерной цепи.

Переклад дієприкметників може залежати і від контексту, наприклад:

ведущий программы – ведучий програми ведущая шестерня – ведуча шестірня (у механіці) ведущий специалист – провідний спеціаліст возвратная накладная накладна на повернення, накладна-повернення, повертальна накладна возвращаемый товар товар, що підлягає поверненню; товар, що повертається возмущенный газ – збурений газ возмущенный работник – обурений працівник вращательное движение – обертальний рух вращающаяся подставка – обертова підставка вращающийся огонь – обертовий вогонь входящий звонок вхідний дзвінок входящий сотрудник співробітник, який входить действующее законодательство чинне законодавство действующий прибор діючий прилад сотрудник, действующий по приказу співробітник, який діє за наказом механизм защиты оказался действующим – механізм захисту виявився дієвим рабочий, моющий машину робітник, який миє машину моющее средство мийний засіб подозреваемое лицо підозрювана особа подозрительное лицо підозріла особа (про людину), підозріле обличчя

Дієприслівникові звороти

Дієприслівник – особлива незмінювана форма дієслова на позначення додаткової дії або стану, що супроводжують іншу дію або стан, і відповідає на питання що зробивши? що роблячи?

Дієприслівник доконаного виду утворюється від основи інфінітива доконаного виду: до дієслова у формі чоловічого роду минулого часу додається суфікс -ши:

Рахувати рахував рахувавши Маркувати маркував маркувавши говорити говорив говоривши Оглянути оглянув оглянувши Дієприслівник недоконаного виду утворюється шляхом додавання основи теперішнього часу недоконаного виду: до дієслова у третій особі множини теперішнього часу замість -ть додається суфікс -учи, -ючи (для І дієвідміни) та -ачи, -ячи (для ІІ дієвідміни), наприклад:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Експортувати експортують експортуючи Оплачувати оплачують оплачуючи Виробляти виробляють виробляючи Саджати саджають саджаючи Дієприслівник разом із залежними від нього словами складає дієприслівниковий зворот, який у реченні виділяється в усіх позиціях комами, наприклад: Підписавши накладну на повернення товару, менеджер віддає її бухгалтерові. Менеджер, підписавши накладну на повернення товару, віддає її бухгалтерові.

Дієприслівникові звороти традиційно розміщуються на початку речення і використовуються в офіційно-діловому і науковому стилях для більшої чіткості та лаконічності текстів. Порівняймо:

Коли я прослухаю курс лекцій з Прослухавши курс лекцій з економіки, економіки, я успішно складу іспит я успішно складу іспит Дієприслівниковими зворотами зазвичай формулюються причини, які є підставою для ухвалення того чи іншого рішення (Враховуючи... Вважаючи...

Беручи до уваги... Керуючись... та ін.). Так зворото дають також можливість продемонструвати обізнаність з обговорюваним питанням (Уважно розглянувши поданий на затвердження проект, бюро вважає...).

Керування у словосполученнях (хворіти грипом чи хворіти на грип)

У наукових текстах та документах дуже часто трапляються помилки, пов’язані з підрядним зв’язком керування.

Керування це такий спосіб підрядного зв’язку, при якому головне слово керує залежним, тобто вимагає від залежного слова певного відмінка, а іноді і прийменника. Керування буває прийменникове і безприйменникове керування, наприклад:

Безприйменникове керування Прийменникове керування вжити (чого?) рішучих заходів чекати (на кого?) на студентів свідомий (чого?) обов’язку сподіватися (на що?) на допомогу немає (чого?) звіту знатися (на чому?) на мистецтві опанувати (кого?) себе бачити (як?, яким чином?) на власні очі зрадити (кого?) ідеї, друга чути (як, яким чином?) на власні вуха вважати, ставати, правити (за кого?) за господаря Найчастіше помилки є наслідком взаємозаміни близьких за значенням слів (синонімів), які вимагають після себе різних відмінків:

призвести (до чого?) до ускладнень спричинити (що?) ускладнення навчатися (чого?) мови – вивчати (що?) мову опанувати (що?) аудит – оволодіти (чим?) аудитом оплата (чого?) проживання – плата (за що?) за проживання відповідно (до чого?) до наказу – згідно (з чим?) з наказом властивий (кому?) службовцям – характерний (для кого?) для службовців зважати (на що?) на ситуацію – враховувати (що?) ситуацію наголосити (на чому?) на факті – підкреслити (що?) факт повідомити (кому?) директору – інформувати (кого?) директора повідомлювати (що?) факти – інформувати (про що?) про факти присвячувати (чому?) події – приурочувати (до чого ?) до події сповнений (чого?) рішучості – наповнений (чим?) радістю здатний на (що?) подвиг здібний до (чого?) навчання Часом помилки є результатом змішування засобів російської та української мов, коли однакові за значенням слова в різних мовах вимагають від залежних іменників різних відмінків і прийменників:

Благодарить (кого?) коллегу – дякувати (кому?) колезі Причинять (что?) убытки – завдавати (чого?) збитків Снабжать (чем?) продуктами – постачати (що?) продукти Нуждаться (в чем?) в деньгах – потребувати (чого?) коштів Подражать (кому?) руководителю – наслідувати (кого?) керівника Уступить (что?) место – поступитися (чим?) місцем Аналогичный (чему?) препарату – аналогічний (до чого?) до препарату Изменить (кому?) коллективу – зрадити (кого? що?) колектив Поступить (куда?) в институт – вступити (куди?) до інституту Приложить (что?) усилия – докласти (чого?) зусиль Заслуживать (чего?) поощрения – заслуговувати (на що?) на заохочення Знать (о ком?) о сотруднике знати (про кого?) про співробітника Свидетельствует (о чем?) о высоком уровне – засвідчує (що?) високий рівень

Укладаючи ділові папери, слід зважати на такі моменти:

дієслова інформувати, сповіщати вимагають від іменника форми знахідного відмінка (інформувати студентів, сповістити інженера);

дієслова зазнати, завдати вимагають від іменника форми родового відмінка (зазнати біди, завдати збитків, шкоди);

дієслова читати, писати, говорити, повідомляти, їхати, летіти, плисти вимагають після себе орудного відмінка (говорити англійською мовою, писати українською, повідомити телефоном, їхати тролейбусом, летіти літаком);

прикметники хворий, багатий, високий, поганий вимагають після себе знахідного відмінка з прийменником на (хворий на туберкульоз, багатий на ідеї, високий на зріст, поганий на смак);

при позначенні часу, коли щось відбулося чи має відбутися, використовується родовий відмінок, наприклад: до університету вступив 2008 року; минулого року розлучився, наступного року, наступного тижня, цього дня;

не можна використовувати спільний додаток при словах, які вимагають після себе неоднакових відмінків, наприклад:

Неправильно Правильно Ми прагнемо вдосконалення і Ми прагнемо вдосконалення повного опанування методами методів ринкової економіки і ринкової економіки. повного опанування ними.

–  –  –

Довільна зміна форми залежного слова у словосполученнях, зв’язаних керуванням, є грубим порушенням мовної норми.

ПУНКТУАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ

Пунктуація (лат. punctuatio, від лат. punctum крапка) 1) розділ мовознавства, у якому вивчається система розділових знаків і способи їх уживання; 2) система розділових знаків, призначена для поділу мовленнєвого потоку на письмі.

Пунктуація сучасних мов, що користуються латинською, кириличною, грецькою, арабською, індійською графікою, базується на єдиних принципах і приблизно на одному і тому ж наборі розділових знаків. Їх функція або виділяти частини тексту в середині речення, або відділяти одну частину від іншої.

Правила пунктуації наукового і ділового стилів не відрізняються від загальномовних, викладених в українському правописі [11, с. 126-156], наголосимо лише на деяких випадках.

Ніколи не ставиться крапка після назв, а також після заголовків, якщо вони винесені на окремий рядок, наприклад:Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 5 |
 
Похожие работы:

«Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського Національної академії наук України Анатолій Іваницький Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії Вінниця Нова Книга УДК 39 ББК 82.0 ІРецензенти: Доктор мистецтвознавства, професор Олег Смоляк Доктор історичних наук, професор Олександр Курочкін Відповідальний редактор доктор історичних наук, професор, академік НАН України Ганна Скрипник Друкується за редакцією автора Іваницький А. І. Польові зошити....»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “ІСЛАМОЗНАВСТВО” (длябакалаврів) Київ 200 Підготовлено доцентом кафедри арабістики Н. Н. Юсеф Затверджено на засіданні кафедри арабістики (протокол № 4 від 24.04.07) Рекомендовано вченою радою Українсько-Арабського інституту  міжнародних відносин імені Аверроеса ЮсефН.Н. Навчальна програма дисципліни “Ісламознавство” (для бакалаврів). — К.: МАУП, 2008. — 26 с. Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний...»

«Педагогіка УДК 372.878 РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ІТЕГРАТИВНОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ НА УРОКАХ З МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА Кандидат мистецтвознавства, Стріхар О. І. Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського, Україна, Миколаїв. У статті проводиться короткий аналіз історичного генезису принципів дидактики. Досліджено, що у процесі історичного розвитку педагогіки, відношення до цих принципів змінювалося. А також установлено, що частина з них залишається непорушної дотепер, а інша частина...»

«Бюлетень ВАК України, № 3, 2008 Форма 23 ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ ДЖЕРЕЛ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ У ДИСЕРТАЦІЇ, І СПИСКУ ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ В АВТОРЕФЕРАТІ Характерис Приклад оформлення тика джерела Книги: 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Один автор Звонська). — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV—V ст. ; № 14). 2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного...»

«Книга суддів Париж — магічне місто.• Багато людей мріє про те, щоб побачити Ейфелеву вежу, погуляти Єлисейськими полями, провести романтичні вечори на березі Сени, відвідати Лувр чи Версальський палац, скуштувати французьких делікатесів.• Париж — символ романтичного відпочинку в Європі. Але багато людей сильно розчаровується, коли перший раз приїжджає у Париж. Бо місто брудне й гамірне. Люди розмовляють французькою, • і часто не можуть чи не хочуть говорити іншими мовами. Існує певний...»

«Наукове життя Наукове життя НАУКОВЕ ЖИТТЯ Соціальні відносини у турбулентний час (нотатки з Х Конференції Європейської Соціологічної Асоціації) Початок вересня для соціологічної спільноти ознаменувався масштабним заходом — відбулася Х Конференція Європейської Соціологічної Асоціації (ESA), що проходила в Женеві (Швейцарія, 7–10 вересня 2011 року). У теплі вересневі дні Женева перетворилася з міста Кальвіна на місто соціології, де роз крив свої двері Університет м. Женеви, гостинно приймаючи 2...»

«УДК 016: 5+553.981/ 982 Володимир Колодій ҐЕОРҐІЙ БОЙКО — ВИЗНАЧНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ГЕОЛОГ-НАФТОВИК Ґеорґій Бойко (1933 — 2002) заслужено увійшов до когорти визначних українських геологів-нафтовиків, які розвинули теорію мінеральної ґенези нафти і газу, примноживши досягнення учених львівської школи геологів-нафтовиків старшого покоління: Володимира Порфир’єва, Григорія Доленка, Еммануїла Чекалюка та ін. Окрім рис, притаманних справжньому вченому, Ґеорґій Юхимович був свідомим українським...»

«УДК 361. 35 Г. Заремба ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ В ІРЛАНДІЇ У статті розглянуто основні особливості ціннісних орієнтацій українських трудових мігрантів у країні-реципієнті Ірландії. Авторка зробила спробу означення специфіки та відмінностей між вертикальною та горизонтальною трудовою міграцією. Визначено основні три цикли ціннісних орієнтацій українських трудових мігрантів, що перебувають у динамічному русі. Keywords: Ukrainian labor migration, vertical migration,...»

«Т. Б. Гриценко УКРАЇНСЬКА МОВА за професійним спрямуванням НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Київ “Центр учбової літератури” УДК 821.161.2’27(075.8) ББК 81.2Укр–9я7 Г 85 Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18 Г – 94 від 10.01.09) Рецензенти: Сологуб Н. М. – професор, доктор філологічних наук; Голубовська І. О. – професор, доктор філологічних наук; Безпаленко А. М. – доцент, кандидат філологічних наук. Гриценко Т. Б. Г 85 Українська...»

«ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА Василюк Алла Володимирівна УДК 37.014.3(438) ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ПОЛЬЩІ (ХХ – початок ХХІ ст.) 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Тернопіль-2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»