WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ Напрям підготовки – 0203 «Гуманітарні науки» Спеціальність – 8.02030103 «Богослов’я» Освітньо-кваліфікаційний рівень – «магістр» Львів – 2014 І. ...»

ВНЗ «Український католицький університет»

Філософсько-богословський факультет

ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ

Напрям підготовки – 0203 «Гуманітарні науки»

Спеціальність – 8.02030103 «Богослов’я»

Освітньо-кваліфікаційний рівень – «магістр»

Львів – 2014

І. Вступ

Фаховий вступний екзамен для вступу на програму підготовки магістра

богослов’я відбувається у формі усного іспиту, під час якої вступник повинен продемонструвати відповідний рівень знань з різних ділянок богослов’я:

догматичного, біблійного, літургійного, морального, патристичного та пасторального. Перелік питань зі згаданих вище ділянок богослов’я, поділений на тематичні блоки. Питання погруповані по білетах, по три питання у кожному білеті. Абітурієнт самостійно обирає білет та дає відповіді на усі питання, подані у білеті.

Фаховий вступний екзамен покликаний виявити обізнаність абітурієнта із сучасною науковою літературою на богословську тематику, з наголосом на дослідницьких зацікавленнях претендента, а також оцінити дослідницькі здібності та наукову зрілість вибору майбутнього магістранта.

ІІ. Зміст програми П’ятикнижжя та історичні книги Старого Завіту

1. Класична документальна гіпотеза Вельгаузена про джерела П’ятикнижжя

2. Розповідь про створення світу (Бут 1-3) в контексті месопотамської і єгипетської літератури

3. Богословське значення історії патріархів (Бут 12-50) в контексті відновлення юдейської спільноти після Вавилонського Переселення

4. Правління царів Давида і Соломона та їх найбільші досягнення і успіхи

5. Здобуття обітованної землі (книги ІН і Суддів) Псалми і поетичні книги Старого Завіту

6. Літературні жанри книг мудрості

7. Уособлення мудрості (Йов 28, Прип 8, Сир 24, Муд 7-9)

8. Псалтир як плід молитовного досвіду Ізраїлю

9. Проблематика страждання у книзі Йова

10. Дорога праведника і нечестивця у Пс 1 Пророчі книги Старого Завіту

11. Етапи формування пророчих книг

12. Характерні риси пророка і критерії визначення фальшивих пророків у СЗ

13. Книга Еммануїла в Ісаї (Іс 7-11): історичний контекст і богословський зміст

14. Соціальна проблематика в Амоса

15. Образи союзу між Богом і людиною в Осії Синоптичні Євангелія та Діяння Апостолів

16. Виникнення Євангелій та синоптичне питання.

17. Історія первісної Церкви у богословській концепції книги Діянь 18. Ісус - Син Божий у представленні Євангелія від Марка

19. Катехитичний характер Євангелія від Матея на основі п’яти Ісусових проповідей

20. Основні характеристики Євангелія від Луки Павлівський Корпус і Соборні Послання

21. Епістолярний жанр в ранній Церкві

22. Життя апостола Павла і його епістолярна діяльність

23. Богослов’я Послання до Римлян і Послання до Галатів

24. Ранньохристиянська мораль і Послання до Коринтян

25. Образ «Пастиря» в пастирських посланнях Павла Йоанівський корпус

26. Питання авторства Євангелія від Йоана, Одкровення і Послань Йоана

27. Етапи формування Четвертого Євангелія в контексті духовного росту йоанівської спільноти

28. Розуміння поняття «знак» у Євангелії від Йоана

29. Представлення Ісуса як Об’явителя Отця в богословській концепції Четвертого Євангелія

30. Літературна структура і основні богословські теми Одкровення Пасторальне богослов’я і соціальне служіння

31. Нормативний та практичний характер пасторального богослов’я

32. Три основні функції діяльності Церкви

33. Еклезіологічний напрямок пасторального богослов’я

34. Праксеологічний напрямок пасторального богослов’я Еклезіологія

35. Святе Письмо про Церкву. Старозавітні прообрази та сповнення у НЗ

36. Святі Отці донікейської доби про розвиток Церкви та її ієрархічних структур

37. Еклезіологія Київської Церкви в берестейському періоді

38. Еклезіологічні аспекти праць Митрополита Андрея

39. Вчення про Церкву Конституції Lumen Gentium ІІ Ватиканського Собору Тринітарне богослов’я (і Пневматологія)

40. Новозавітні підвалини тріадології

41. Богослов’я Нікейського та Константинопольського Соборів IV століття

42. Східний та західний підходи до тріадології: Григорій Палама та Тома Аквінський

43. Зміст візантійської та латинської пневматології: дискусія про Filioque

44. Католицькі та православні богослови ХХ ст. про Трійцю: К.Ранер, В.Лосський, С. Булгаков Христологія (і сотеріологія)

45. Біблійні джерела христології

46. Новозавітні основи сотеріології

47. Христологія і сотеріологія донікейського періоду

48. Сотеріологічний вимір антіохійської і александрійської христологій

49. Головні причини і наслідки Халкедонського Собору

50. Головні риси сотеріологічної інтерпретації воплочення, хресної смерті і воскресіння Ісуса Христа в Східній Церкві.

51. Христологічні основи обоження

52. Марія як Богородиця, Діва і Всесвята Есхатологія

53. Біблійні джерела есхатології

54. Найбільші есхатологічні єресі епохи патристики

55. Головні елементи есхатології: смерть, суд, пекло, Царство Боже

56. Основні елементи Парусії: кінець світу, воскресіння мертвих і Страшний Суд Християнська духовність

57. Концепція властивого і невластивого образа Бога

58. Пасхальний характер духовного життя Святі Таїнства

59. Три таїнства християнського втаємничення: Хрещення, Миропомазання і Євхаристія

60. Новозавітнє вчення і апостольська практика таїнства Хрещення

61. Публічна та приватна сповідь у ранній Церкві

62. Святе Таїнство Єлеопомазання: історично-богословський розвиток

63. Розвиток церковної ієрархії у І-ІІ століттях.

Таїнство Євхаристії

64. Порядок і особливості подавання Хліба й Чаші на Тайній Вечері згідно з текстами Нового Завіту

65. Структура і богословський зміст анафор у Візантійській традиції

66. Головні риси євхаристійної служби часів св. Івана Золотоустого

67. Розвиток основних частин Літургії св. Івана Золотоустого (IV—XIV ст.)

68. Біблійне і святоотцівське розуміння переміни Євхаристійного Хліба у світлі таїнства Воплочення Літургійний рік

69. Основні складові літургійного року та їх характеристика 70. Історичний розвиток та богослов’я Свята Богоявлення Господнього 71. Історичний розвиток та богослов’я Свята Воскресіння Господнього Літургійний день

72. Складові літургійного дня візантійської традиції

73. Структура і богословський зміст вечірні

74. Структура і богословський зміст малих часів Історія християнської думки

75. Головні жанри ранньохристиянської літератури (І-ІІІ ст.)

76. Життя і основні аспекти богословської спадщини св. Василія Великого

77. Життя і основні аспекти богословської спадщини св. Августина

78. Життя і основні аспекти богословської спадщини св. Максима Ісповідника Моральне богослов’я (основи)

79. Людський акт: основні елементи, структура

80. Свідомий та добровільний характер людських вчинків

81. Види моральних законів

82. Розуміння гріха у східно-християнській традиції Соціальна етика

83. Обґрунтування принципу субсидіарності

84. Принцип солідарності

85. Принцип спільного блага

86. Християнське тлумачення праці та професії Моральне богослов’я (спеціальна етика)

87. Основні напрямки вчення Отців Церкви про подружжя та сім’ю

88. Моральні обов’язки, що випливають з факту прийняття таїнства подружжя

89. Розуміння відповідального батьківства і материнства на основі енцикліки Павла VI Humanae vitae

90. Основні принципи статевого виховання дітей і молоді в сім’ї

–  –  –

63-70 – балів Абітурієнт виявляє особливі творчі здібності, вміє використовувати знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили 59-62 – балів Абітурієнт вільно володіє необхідним матеріалом, вільно розв’язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна 52-58 – балів Абітурієнт вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію;

виправляє помилки, серед яких є суттєві; добирає аргументи для підтвердження думок 45-51 – балів Абітурієнт відтворює значну частину необхідного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою може аналізувати предметний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих 42-44 – балів Абітурієнт володіє предметним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні 24-41– балів Абітурієнт володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину предметного матеріалу 1-23 – балів Абітурієнт володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів IV. Рекомендована література

1. Основна

1. Святе Письмо Старого та Нового Завіту.

2. А. Онуферко. Вступ до Старого Завіту і огляд історичних книг. - Львів,

1999. Т.1, 2.

3. Барщевський, Т. Пророчі книги. Конспект лекцій. Львів: Катехитичнопедагогічний Інститут УКУ, 2008.

4. Гатри, Д. Введение в Новый Завет. Санкт-Петербург: Богомыслие;

Библия для всех, 1996.

5. Мецгер, Б.М. Новый Завет: контекст, формирование, содержание.

Москва: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006.

6. Барщевський, Т. Йоанівський корпус. (конспект лекцій). Львів, 2010.

7. Документи Другого Ватиканського Собору: конституції, декрети, декларації. Львів: Свічадо, 1996.

8. Катехизм Католицької Церкви. Львів: Синод Української ГрекоКатолицької Церкви, 2002.

9. Будуйкевич, Я. Душпастирство: українське душпастирство на порозі XXI століття: посібник для священиків і студентів богословських навчальних закладів. Івано-Франківськ, 2002.

10. Димид, М. Херсонеське таїнство свободи. Львів: Свічадо, 2007.

11. Основні Документи Берестейської унії. Львів: Свічадо, 1996.

12. Лосский, В.Н. Очерк мистического богословия восточной церкви.

Догматическое богословие. Москва: Центр «СЭИ», 1991.

13. Попович, И. Догматика Православной Церкви: Пневматология. Москва:

Издательский совет Русской православной церкви, 2007.

14. Мак Грат, А. Понимание Троицы. Одесса: Богомыслие, 1995.

15. Москалик, Я. Нарис христологічної доктрини. Львів: ЛБА, 1998.

16. Каспер, В. Ісус Христос / переклад з німецької під ред. Андрія Павлишина. Київ: Дух і літера, 2002.

17. Ціґенаус, А. Есхатологія. Львів: Свічадо, 2008.

18. Василиадис, Н. Таинство смерти. Москва: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1998.

19. Рупнік, М.І. Духовне життя. Львів: ЛБА, 1999.

20. Шпідлік, Т. Духовність християнського Сходу. Львів: ЛБА, 1999.

21. Кунцлер, М. Літургія Церкви / переклад з німецької Монахині Софії.

Львів: Свічадо, 2001.

22. Шмеман, О. За життя світу. Таїнства і Православ'я. Львів: Свічадо, 2009.

23. Гуцуляк, Л. Божественна Літургія Йоана Золотоустого в Київській митрополії після унії з Римом, (період 1596-1839 рр.). Львів, 2004.

24. Шмеман, О. Евхаристія Таїнство Царства. Львів: Свічадо, 2007.

25. Дольницький, І. Типик Української Католицької Церкви / перекл. з церковнослов. Рим, 1992.

26. Скабалланович, М. Толковый типикон: объяснительное изложение типикона с историческим введеним. Москва: Паломник, 1995.

27. Тафт, Роберт Ф. Византийский церковный обряд: Краткий очерк/ Перевод с англ. А.А. Чекаловой. Санкт-Петербург: Алетейя, 2000.

28. Падовезе, Л. Вступ до патристичного богослов’я / перекл. з французької Г. Теодорович. Львів, 2001.

29. Лаба, В. Патрологія. Львів, 1998.

30. Життя у Христі: моральна катехиза / упорядник о. д-р Святослав Шевчук.

Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2004.

31. Гьофнер, Йозеф, Кардинал. Християнське суспільне вчення / переклад з німецької : С. Пташник, Р. Оглашенний ; Інститут Релігії та Суспільства Львівської Богословської Академії. Львів : Свічадо, 2002.

32. Кришталь, Г. Етика статевості і подружнього життя. Моральне богослов’я. Скрипти для студентів. Львів: Видавництво УКУ, 2009.

33. Документи Церкви про шлюб та сім’ю. Львів: Колесо, 2008.

2. Допоміжна

1. Ценгер, Э. Введение в Ветхий Завет. Москва: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2008.

2. Джирланда, А. Ключ до Біблії. Львів: Свічадо, 2006.

3. Бартницкий, Р. Синоптические евангелия. Москва, 2009.

4. Шенборн, К. Бог послал Сына своего. Христология. Москва:

Христианская Россия, 2003.

5. Мейендорф, И. Иисус Христос в Восточном православном богослови.

Издательство Православного Свято-Тихоновского Монастыря, 2000.

6. Обер, Ж.М. Моральне богослов’я / переклад з італійської о. М.І.

Любачівського. Львів: Стрім, 1997.

7. Керн, К. Золотой век Свято-Отеческой письмен ости. Москва, 1995.

8. Москалик, Я. Концепція Церкви митрополита Андрея Шептицького: органічно-пневматологічна суть Церкви. Львів: Свічадо;

Львівська Богословська Академія, 1997.

9. Страгородский, С. Православное учение о спасении.

Москва: Издательский отдел Московского Патриархата; ИосифоВолоцкий монастырь; Просветитель, 1991.

10. Kaтрiй, Ю. Пізнай свій обряд! Літургійний рік Української Католицької Церкви (посібник). Нью-Йорк, Рим, 1982.

11. Нефедов, Г. Таинства и обряды Православной Церкви: учебное пособие по Литургике. - 2-е издание. Москва: Православное Богоявленское Братство, 1995.

12. Арранц, М. Как молились Богу древние византийцы: суточный круг богослужения по древним спискам византийского евхология. Ленинград:

Ленинградская Духовная Академия, 1979. 
Похожие работы:

«Региональная экономика 91 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Бондарук, Т. Г. Місцеве самоврядування та його фінансове забезпечення в Україні [Текст] / Т. Г. Бондарук; НАН України; Ін-т економіки та прогнозування. — К., 2009. — 608 с.2. Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.01.2010 р. № 2456-VІ // Голос України від 04.08.2010 р., №143 [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua Назва з титул. екрана. 3. Василик, О. Д. Державні фінанси України [Текст] / О. Д. Василик, К. В....»

«208 Наукові записки ТНПУ: Літературознавство референт», а втраченим референтом її робить тотальне домінування симулякрів. Роман «Англія, Англія», приходить до висновку І. Дробіт демонструєте, що історичне минуле більше не виступає як Історія сама по собі, воно стає проекцією історії з позицій постмодернізму, одним з варіантів такої проекції є зображення історичної гіперреальності. Отже, у романі Дж. Барнс яскраво репрезентує теорію симулякрів Ж. Бодріяра та, водночас, наголошує на фікційності...»

«Експертна група з питань моніторингу діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ СЕКРЕТАРІАТУ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ. Доповідь за 2013 рік. ЗМІСТ Частина І. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ДІЯЛЬНОСТІ СЕКРЕТАРІАТУ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ Становище в Україні з правами людини... Діяльність Уповноваженого. Загальна характеристика.. Уповноважений та інтеграційні процеси 2013 року в Україні..8 Міжнародне партнерство...1 Взаємовідносини з...»

«Випуск 18. Микола Бендюк ПРЕДМЕТИ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО ТА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА, ЩО ПОВ’ЯЗАНІ З ОСОБОЮ КНЯЗЯ К. І. ОСТРОЗЬКОГО Стаття є спробою ідентифікувати окремі предмети декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, які пов’язані з особою видатного діяча історії XVI ст. – князя Костянтина Івановича Острозького. Ключові слова: князь, хрест, образотворче мистецтво, ікона, картина. Статья есть попыткой идентифицировать некоторые предметы декоративно-прикладного и изобразительного...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ” (для бакалаврів, спеціалістів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри політології М. А. Остапенко Затверджено на засіданні кафедри політології (протокол № 1 від 07.09.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Остапенко М. А. Методичні рекомендації щодо забезпечення...»

«СУЧАСНІСТЬ Ю. Коломиєць: Поезії — У. Самчук: На білому коні — Б. Рубчак: Шукаючи справжнього культобміну, справ­ жнього Зерова і справжньої літератури — Недруковані переклади Ю. Клена — В. П. Стахів: Російський цинізм у Прибалтиці — Є. Врецьона: Клюб фальшивих грачів — І. Майстренко: Сторінки з історії Комуністичної партії України — П. Ю. Стерчо: Словацько-українські взаємини 1938-39 — P. JI. Хом’як: Віталій Коротич зблизька — Я. Рудницький: Республіка на горі — Критика і бібліо­ графія — 3...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Кафедра фольклористики Укладач: д.філол.н., проф. Івановська О.П. «ЗАТВЕРДЖЕНО» Вченою радою Інституту філології «_» _ 20 р. протокол № Директор Інституту філології _проф. Семенюк Г.Ф. Програма комплексного державного екзамену з фольклористики для випускників ОКР «магістр» спеціальності «Фольклористика, українська мова і література, іноземна мова» ФОЛЬКЛОРИСТИКА Київ – 2014 До програми включено питання з теорії...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЯ За редакцією Т. Б. Гриценко 2 ге видання Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ Центр учбової літератури УДК 008:99(075.8) ББК 63.03(0)я73 К Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 14/18–Г–1487 від 26.12.2006) Рецензенти: Афанасьєв Ю. Л. – доктор філософських наук, професор, завідувач кафед ри мистецтвознавства та...»

«ISSN 2078-4260. Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2014. Вип. 8. С. 162–183 Visnyk of the Lviv University. Series Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn. 2014. Is. 8. P. 162–183 УДК 016:908(477)“1959/1990” ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВІТЧИЗНЯНИХ КРАЄЗНАВЧИХ БІБЛІОГРАФІЧНИХ РЕСУРСІВ В ОСТАННЄ РАДЯНСЬКЕ ТРИДЦЯТИРІЧЧЯ (1959–1990 рр.) Ірина МІЛЯСЕВИЧ Рівненський державний гуманітарний університет, вул. Толстого, 3, м. Рівне, 33028, Україна, тел. (0362) 22-41-61, ел....»

«Комунальний заклад «Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді» Запорізької обласної ради Всеукраїнський конкурс на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний край» ЗВІТ про експедицію з природничого краєзнавства з активним способом пересування – пішохідний похід 2 ст. с. Тема: Комплексне дослідження Білогірського району Криму (палеонтологічне, геологічне, історичне, ботанічне) Здійснена Білогірським районом АР...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»