WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Основна мета виховної роботи в ОНАХТ -– підготовка гармонійно розвиненої, суспільно активної Особистості, професійно грамотного Фахівця. Відділ організаційно-виховної роботи (ОВР) ...»

ЗВІТ

про роботу відділу організаційно-виховної роботи

за 2013-2014 навчальний рік

Основна мета виховної роботи в ОНАХТ -– підготовка гармонійно

розвиненої, суспільно активної Особистості, професійно грамотного Фахівця.

Відділ організаційно-виховної роботи (ОВР) працює за наступними

основними напрямами:

Патріотичне і правове виховання;

Студентське самоврядування. Виховна робота в гуртожитках.

Культурно-масова робота, організація масових заходів, робота з

творчими колективами;

Спортивно-масові заходи;

Професійний розвиток особистості, трудове виховання;

Робота зі студентами, що мають право на соціальні пільги.

Відділ ОВР тісно взаємодіє з:

проректором з науково-педагогічної роботи і виховної роботи;

Інститутом культури і мистецтв – з питань формування у студентів патріотичної свідомості, правової культури;

органами Студенського самоврядування – з питань розвитку структури, організації роботи, виховної роботи на всіх рівнях Студентського самоврядування.

Студентським клубом – з питань організації культурно-масових заходів, роботи з творчими колективами;

кафедрою фізичної культури і спорту з питань пропаганди здорового способу життя, організації спортивних заходів;

гуманітарними кафедрами – зі всіх питань гуманітарного виховання студентів;

деканатами – з питань організації виховної роботи на факультетах.

Згідно плану відділу ОВР на 2013-2014 навчальний рік виконано наступні завдання та задачі.

Патріотичне і правове виховання. Безпосередня взаємодія і тісна співпраця з Інститутом кураторів та Інститутом культури і мистецтв (згідно окремих планів, що відображено у звітах Старшого куратора ОНАХТ та Директора Інституту культури і мистецтв).

Особливо слід відмітити заходи, що було організовано зазначеними Інститутами: 1) зустріч представників ветеранських та громадських організацій міста зі студентським колективом нашої академії в Одеському будинку офіцерів (8 квітня); 2) міжвузівські науково-практичні конференції, присвячені героїчній обороні Одеси, звільненню Одеси та України від фашистської окупації, іншим знаменним датам історії міста і країни (протягом року); 3) відвідування меморіалу «Одеські катакомби» (квітень) – фінансування за рахунок первинної профспілкової організації студентів ОНАХТ (голова Скрипніченко Д.М.).

Звіти та окремі плани роботи розміщено на сайті Студентське життя ОНАХТ в розділі Формування особистості.

Студентське самоврядування. Виховна робота в гуртожитках. що передбачає взаємодію з Студентською радою ОНАХТ, Молодіжним ректоратом, Первинною профспілковою організацією студентів, Студентським союзом ОНАХТ, Громадською організацією «Студентська координаційна рада м. Одеси». Робота протягом року проводилась згідно окремих планів.

Проводяться регулярні відвідування кураторами студентів, які проживають у гуртожитках. Організовано регулярне проведення генеральних прибирань помешкань та перевірку санітарного стану кімнат. Проведено конкурс на найкращу кімнату в гуртожитку. Переможці премійовані за рахунок стипендіального фонду з метою покращення умов проживання.

Звіти зазначених структурних підрозділів Студентського самоврядування розміщено на сайті Студентське життя ОНАХТ в розділі Студентське самоврядування та в групах в соціальних мережах.

Стосовно роботи студентської ради академії. Робота з студентським активом академії не є легкою. Причиною, перед усім, тут є невміння активом організувати роботу на факультетах та в академічних групах. У зв’язку цим, починаючи з жовтня, проведено ряд зустрічей з студентськими радами факультетів із метою організувати роботу студентського активу.

Протягом року проводилися зустрічі студентського активу з ректором, де вони могли безпосередньо задавати питання, які їх турбують.

На базі Студентської Ради створено новий контролюючий орган – Молодіжний ректорат, у зв’язку з чим внесено зміни та доповнення до Положення про Студентське самоврядування ОНАХТ.

На факультетах ПЕЕтаНГТ, ІТтаКБ та НТіТ структура студентського самоврядування відсутня, працюють по 1-2 студенти, які звісно не можуть організувати виконання всіх обов’язків органів Студентського самоврядування зазначених у Положенні про Студентське самоврядування ОНАХТ.

Особливо старанно і відповідально виконували свої обов’язки – Молчановскька А. (ф-т ТВКПіТ), Вечтомова Л. (ф-т ММіЛ), Мунтян В. (ф-т ТОПіТД), Роздобудько А. (ф-т ТОПіТД), Козачинський В. (ф-т НТіТ), Зорін М. (ф-т ІТХРГіТБ).

Створено та успішно оновлюється сайт Студентське життя ОНАХТ та групу Студентська Рада ОНАХТ http://studlifeonaft.org.ua/ https://vk.com/club66756697.

Культурно-масова робота, організація масових заходів, робота з творчими колективами. В тісній взаємодії з Студентським клубом, деканатами та органами студентського самоврядування ОНАХТ, кафедрою фізичної культури та спорту організовано та проведено наступні урочисті заходи:

Урочисте посвячення в студенти (1 вересня);

Туристичний перехід по трасі «Здоров’я», присвячений Дню Працівника освіти (перша субота жовтня);

День народження Академії - 111 річниця (22 жовтня);

Зліт відмінників навчання, спорту та суспільно-корисної діяльності (12 листопада);

Спортивний фестиваль з нагоди Дня Захисника Вітчизни (24 лютого);

Фестиваль культури, спорту і мистецтв з нагоди Міжнародного Жіночого дня (5 березня);

Конкурсний вечір «Міс Академія 2014» (22 квітня);

Урочисте вручення дипломів випускникам 2014 року (25 червня);

Спортивно-масові заходи. Спільно з кафедрою фізичної культури і спорту, при підтримці первинної профспілкової організації ОНАХТ організовано та проведено з нагоди 70-ї річниці визволення м. Одеси від німецько-фашистських загарбників:

Традиційні Малі Олімпійські ігри, Естафету «907 метрів», де прийняли участь студенти всіх факультетів ОНАХТ.

Професійний розвиток особистості, трудове виховання.

У листопаді проведено спільно з ПТК «Шабо» VI Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих учених і студентів з міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу життя у молоді».

Основні напрямки роботи конференції:

Філософія здоров’я. Теоретико-методологічні засади здорового способу життя.

Проблеми здорового харчування. Медичні аспекти здорового способу життя молоді.

Технологічні аспекти виробництва харчових продуктів лікувально-оздоровчого напрямку.

Виноробство та культура вина.

Вода та сучасні проблеми екології води.

Ресурси та комфорт.

Екологічні аспекти здорового способу життя.

Роль студентського самоврядування у формуванні здорового способу життя молоді.

Кількість учасників, в т.ч. іногородніх. 102 учасники, серед них 27 іногородніх.

Перелік навчальних закладів і інших установ та організацій, які брали участь у конференції: Одеська національна академія харчових технологій, Одеський національний політехнічний університет, Одеський національний медичний університет, Гуманітарний Інститут КУ ім. Грінченка, м. Київ, Донецький національний університет економіки та торгівлі імені Ми-хайла Туган-Барановського, Київський національний торговельно-економічний університет, Львівський національний університет ветеринарної медицини тв. біотехнологій ім. С.З. Гжицького, Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка, Луганський національний аграрний університет, Могильовський державний університет продовольства, м. Могильов, Республіка Білорусія, Національний університет харчових технологій, м.

Київ, Орловський державний інститут економіки і торгівлі, м. Орел, Російська Федерація, Промислово-торгівельна компанія "Шабо", Полтавський університет економіки і торгівлі, Сумський національний аграрний університет, Сумський державний університет, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, Університет харчових технологій, м. Пловдів, Болгарія, Харківський державний університет харчування і торгівлі, Херсонський державний аграрний університет, Харківський базовий медичний коледж № 1, Чернівецький торговельноекономічний інститут КНТЕУ.

Проведено інформування (червень) структурних підрозділів ОНАХТ, ВУЗів України та зарубіжжя про проведення VIІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції молодих учених і студентів з міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу життя у молоді» (4-5 листопада 2014 року).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Студенти академії на вимогу керівництва міста допомагали в прибиранні території закріпленої за нашою Альма Матер (протягом року).

Робота зі студентами, що мають право на соціальні пільги.

Протягом року інспектор відділу ОВР по даному напрямку Дроздова В.А.

тісно взаємодіяла з керівниками факультетів, структурних підрозділів ОНАХТ та безпосередньо з даною категорією студентів. Проводили моніторинг, реєстрацію, консультування.

–  –  – 
Похожие работы:

«Державний архів Сумської області Центр досліджень визвольного руху Суми 100-літтю з дня народження Степана Бандери та 80-літтю ОУН присвячується Державний архів Сумської області Центр досліджень визвольного руху ОУН-УПА НА СУмщиНі т. ББК 63.3 (4Укр-4Сум) ОУДК 94 (477.52) Державний архів Сумської області Центр досліджень визвольного руху Автор-упорядник: Іванущенко Г.М. Схвалено науково-методичною радою Держархіву Сумської області Рецензенти: Сергійчук В.І., доктор історичних наук, професор...»

«УДК 811.161.2’282.3(477.82) Ю. В. Громик – кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та культури української мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Західнополіські прислівники на -ки, -ка На матеріалі західнополіського говору проаналізовано прислівники на -ки, -ка, що належать до найбільш дискусійних проблем діалектного словотвору в українській, а також в інших слов’янських мовах. Встановлено, що морфеми -ки, -ка та под., які поширюють прислівники, – це...»

«УДК 631.4(09):(477, 46) © І. М. Карасюк, П. Г. Копитко, М. В. Недвига В. В. ДОКУЧАЄВ І УМАНЩИНА (до 160-річчя В. В. Докучаєва) Уманський державний аграрний університет Наводяться найголовніші досягенення В. В. Докучаєва як першого вченогорунтознавця, засновника генетичного ґрунтознавства. Висвітлюється участь В. В. Докучаєва у сприянні розвитку ґрунтознавчої та аграрної науки в Україні, зокрема Уманщини. Ключові слова: В. В. Докучаєв, Уманщина, ґрунтознавство, полезахисні смуги. I. M....»

«Стандарти роботи з молоддю в сфері інформування про європейську інтеграцію Рекомендації, історії успіху, матеріали проекту Суми, Стандарти роботи з молоддю в сфері інформування про європейську інтеграцію: рекомендації, історії успіху, матеріали проекту Суми, 2010.—56 стор. Тираж—300 прим. © СМГО «Центр європейських ініціатив» Зміст Про проект 5 Європейське кіно очима української молоді. Публічні кінопокази: історії успіху Тижні європейського кіно в Чернівцях 11 Кіно для молоді: вправи з...»

«УДК.371.13 Г. Кравченко, м. Харків РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ Анотація. У статті звернено увагу на компетентнісно орієнтований підхід до розвитку професійної компетентності педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти. Ключові слова: формування професійної компетентності, моделювання системи підвищення кваліфікації, умови формування ключових компетенцій педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти. Аннотация. В...»

«Посередницька ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ КЛАС Опорні конспекти Київ А.С.К. СПД ФО Сандуп ББК 63.3(0)5я72 С32 Середвицька Г. В. С32 Всесвітня історія: 11 кл.: Опорні конспекти. —К.: Видавицтво А.С.К., СПД ФО Сандул, 2009. — 432 с. КВК 978-966-539-522-5. У навчальному посібнику відповідно до чипної програми для загальноосвітньої середньої школи у своєрідній логікоструктурній формі систематизовано, конкретизовано і детально викладено матеріал із всесвітньої історії. Подано оцінку історичних діячів,...»

«Одеська національна юридична академія ПОПСУЄНКО Людмила Олександрівна УДК 340. 15 (37): 348. 1 Правовий статус християнської церкви за римським імператорським законодавством IV сторіччя Спеціальність 12.00.01. – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Одеса – 2006 Робота виконана в Одеській національній юридичній академії Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник кандидат...»

«ПРЕЗЕНТАЦІЇ ФІЛОСОФСЬКО ОСВІТНІХ ВИДАНЬ Вікторія ГАЛЬПЕРІНА ВИДАНО НАУКОВЦЯМИ ІНСТИТУТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. За досить короткий період свого існування, після утворення у 1999 році, Інститут вищої освіти АПН України впевнено утвердився серед провідних наукових установ, набув статусу авторитетного центру з досліджень фунда ментальних проблем освіти. Свідчення цього — наукові праці, підготовлені співробітниками Інституту спільно з представниками інших науково дослідних установ та вузів України. У...»

«INSTYTUT ROZWOJU MIAST Путівник під назвою «Підзамче: Історія іншого Львова» була підготовлена в рамках проекту «Допомога задля розвитку 2013» № 361 Ревіталізація дворів району Підзамче – вдосконалення процесу управління комунальними житловими ресурсами Львова: 2013, який фінансується, зокрема, Міністерством закордонних справ Республіки Польща Основним виконавцем Проекту був Інститут Розвитку Міст (ІРМ) з м. Кракова. Офіційним українським партнером Проекту виступив Інститут Міста/Міська рада м....»

«Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского Серия «География». Том 26 (65). 2013 г. № 3. С. 253-259. УДК 911+504.7:37.033 СУЧАСНА ЕКОЛОГІЧНА ТА ПРИРОДООХОРОННА ОСВІТА ЯК ПЕРСПЕКТИВА ДЛЯ РОЗВИТКУ НООСФЕРИ Некос А.Н., Бодак І.В., Семибратова П.В. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків,Україна E-mail: alnekos@yandex.ru, innabodak@mail.ru, polina_semyhat@mail.ru У статті аналізується роль екологічної та природоохоронної освіти у процесі...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»