WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 89 | 90 ||

«Архівні зібрання України Спеціальні довідники АРХІВНІ УСТАНОВИ УКРАЇНИ ДОВІДНИК ТОМ 2 НАУКОВІ УСТАНОВИ, МУЗЕЇ, БІБЛІОТЕКИ Книга 1 Національна академія наук України, Автономна Республіка ...»

-- [ Страница 91 ] --

Серед рідкісних українських книг привертає увагу альманах “Русалка Дністровая” (Будим, 1837) – перша книга народною мовою на західноукраїнських землях. У бібліотеці є прижиттєві та рідкісні видання класиків української літератури – І. Котляревського, Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки.

У складі бібліотеки 9 іменних книжкових зібрань: фонд відомого славіста проф. В. І. Григоровича; особиста бібліотека гр. О. Г. Строганова, передана Новоросійському університету (1894); книжкове зібрання графів Воронцових (велика кількість енциклопедій, словників, мемуарної літератури, книжки, брошури, газети і журнали епохи Французької революції, у т. ч. рідкісні емігрантські видання, місцеві одеські видання); іменний фонд історика М. К. Шильдера становить зібрання книг і журналів з питань вітчизняної і зарубіжної історії. Оригінальну окрему частину шильдерівського фонду складають знамениті Шильдерівські теки – тематичні підбірки журнальних та газетних вирізок, присвячених видатним історичним подіям XIX ст. тощо.

довідковий апарат

Каталоги:

алфавітний слов’янською та латинською графікою географічний слов’янською та латинською графікою топографічний хронологічний

Картотеки Відділу рідкісних книг та рукописів:

видання XIX cт., заборонені для публічних бібліотек і читалень видання кирилівського шрифту історія України у виданнях кінця XVIII – поч. XX cт.

Одеська область автографів мініатюрних та малоформатних видань підсобного фонду рукописного фонду:

рукописи проф. А. Г. Готалова-Готліба архів проф. М. М. Кравченка праці проф. М. М. Ланге рукописний фонд та архів проф. Б. О. Лупанова архів та рукописний фонд проф. А. В. Незвідського архів Я. М. Штернштейна нелегальна і заборонена література XIX ст.

книг, виданих грецькою мовою української періодики екслібрисів бібліографія Каталог дублетов библиотеки Новороссийского университета // Записки Новороссийского университета. – 1874. – Т. 14. – С. 1–89. – Окремий відбиток. – Одеса, 1874. – 89 с.

Каталог библиотеки Новороссийского университета : в 3 т. – Одесса, 1878–1887. – Т. 1 : Кафедра богословия и историко-филологический факультет. – 1884. – 749 с. ; Т. 2 : Физико-математический факультет. – 1887. – 451 с.; Т. 3 : Юридический факультет. – 1893. – 751 с.

Каталог библиотеки иНУ. – Одесса, 1914. – Т. 1, ч. 2, отд. 1–10 : Богословские науки.

Фаас І. А. Інкунабули Одеської Центральної наукової бібліотеки / І. А. Фаас // Бібліолог. вісн. – 1927. – № 2. – С. 69–90. – Окремий відбиток. – Одеса, 1927. – С. 1–16.

Рубінштейн С. Л. Зведений каталог чужомовної наукової періодики, що знаходиться в бібліотеках м. Одеси / С. Л. Рубінштейн // Журнал бібліотекознавства та бібліографії. –1929. – Кн. 3. – С. 113–114.

Одеська періодична преса років революції та громадянської війни, 1917–1921 / опис Г. Д. Штейнванда ; за ред. С. Л. Рубінштейна // Праці Одес.

Центр. наук. б-ки. – 1929. – Т. 3. – ПІ, 172 с.

Одесский университет за 75 лет (1865–1940). – Одесса, 1940.

Ходжаш Т. З. Путеводитель по Научной библиотеке / Т. З. Ходжаш. – Одесса, 1955. – 47 с.

Наукова бібліотека Одеського державного университету ім. І. І. Мечникова : путівник / уклад. Т. З. Ходжаш ; ред. М. В. Павлюк. – Одеса, 1959. – 94 с.

Научная библиотека Одесского госуниверситета // Библиотеки СССР общественно-политического, филологического и искусствоведческого профиля : справочник. – М., 1960. – С. 95-96.

Научная библиотека Одесского госуниверситета им. и. и. Мечникова // Библиотеки высших учебных заведений СССР : справочник. – М., 1964. – С. 53–56.

Папаспіракі А. К. Іменні фонди Наукової бібліотеки Одеського державного університету (Воронцовський фонд) / А. К. Папаспіракі, М. І. Кириченко // Ювіл. наук, сесія, присвяч. 100-річчю ОДУ : Суспільні, історичні та юридичні науки : тез. доп. – 1965. – С.81–82.

Архівні установи України Бондаренко П. М. Наукова бібліотека / П. М. Бондаренко // Історія Одеського університету за 100 років. – К. : Вид-во Київ. ун-ту 1968. – С. 411–420.

Наукова бібліотека Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова // Бібліотеки Укр. РСР : довідник. – X., 1969. – С. 119.

Папаспіракі А. К. Фонд Строганова в Научной библиотеке ОГУ / А. К. Папаспіракі // Тези доповідей на 22-й звіт. конф. ОДУ : Гуманітарні науки. – К., 1976. – С. 126–128.

Фонкич Б. Л. Греческие рукописи Одессы / Б. Л. Фонкич // Визант.

временник. – 1978. – Т. 39. – С. 184–201 ; 1979. – Т. 40. – С. 172–195 ; 1982. – Т. 43. – С. 78–101.

Фельдман В. С. Библиотека Воронцовых в Одесском университете / В. С. Фельдман, П. М. Бондаренко // Альманах библиофила. – М., 1981. – Т. 10. – С. 98–109.

Фельдман В. С. Роль личных собраний в формировании университетских библиотек / В. С. Фельдман // Актуальные проблемы теории и истории библиофильства : тез. докл. науч.-практ. конф. – Л., 1982. – С. 17–26.

Савельєва Є. В. Дореволюційні франківські видання у фондах Наукової бібліотеки Одеського університету / Є. В. Савельєва // Лиш боротись – значить жить! : тез. обл. наук.-творч. конф., присвяч. 100-річчю з дня публікації зб. І. Франка “З вершин і низин”. – Одеса, 1987. – С. 55-56.

Савельєва Є. В. З історії дореволюційної Шевченкіани / Є. В. Савельєва // Т. Г. Шевченко і загальнолюдські ідеали : тез. доп. та повідомл. на обл.

міжвуз. наук.-теор. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т. Г. Шевченка. – Одеса, 1989. – Ч. 3. – С. 90-93.

Савельєва Є. В. Драматургічний фонд Наукової бібліотеки Одеського університету (іменний фонд М.В. Терещенка) / Є. В. Савельєва // Побратими Українського Театру Корифеїв : тез. доп. та повідом. регіон, наук.-творч.

конф. – Одеса, 1990. – С. 51–54.

Савельева Є. В. Первые книги гражданского шрифта в фондах Научной библиотеки Одесского университета / Є. В. Савельєва, П. М. Бондаренко // Літ.-мистецька Одеса 2-ї пол. XIX ст. : тез. доп. та повідомл. – Одеса, 1992. – С. 11–12.

Подрєзова М. О. Описи подорожей ХVШ-першої половини XIX ст.

по Україні в іменних фондах Наукової бібліотеки ОДУ ім. І. І. Мечникова / М. О. Подрєзова // Південь України. Одеса : Четвертий міжнар. конгрес україністів : доп. та повідомл. – Одеса, 1999. – С. 414-421.

Савельєва Є. В. Огляд стародруків з фондів Музею книги Наукової бібліотеки ОДУ / Є. В. Савельєва Є. В. // До 1000-річчя літописання та книжкової справи в Україні : зб. наук. ст. – Одеса, 1999. – С. 5–7.

Савельєва Є. В. “Україніка” в іменних фондах Наукової бібліотеки Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова / Є. В. Савельєва // Рідна мова – запорука безсмертя нації : матеріали міжнар. наук.-практ.

конф. – К., 1999. – С. 102–106.

Подрєзова М. О. Наукова бібліотека Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова. Відділ рідкісних книг та рукописів / М. О. Подрєзова, О. В. Полевщикова // Архівні установи України : довідник / Держкомархів України, М-во культури і мистецтв України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України. – К., 2000. – С. 197–198.

Одеська область Ноткина О. Ю. Архив научной библиотеки Одесского национального университета им. и. и. Мечникова / О. Ю. Ноткина // Архів. Документ.

Історія. Сучасність : зб. наук. ст. та матеріалів. – Одесса, 2001. – С. 62–65. – (Пр. / Держархів Одеської обл. ; т. 4.) Подрєзова М. О. Місце особистих бібліотек професорів Одеського (Новоросійського) університету серед іменних колекцій НБ ОНУ / М. О. Подрєзова // Іменні колекції професорів Одес. (Новорос.) ун-ту в Наук. б-ці ОНУ

– національне надбання держави : матеріали наук.-практ. конф. – Одеса :

Астропринт, 2001. – С. 4–7.

Савельєва Є. В. Релігійна книга в іменних фондах Наукової бібліотеки

Одеського національного університету / Є. В. Савельєва // Наукове пізнання:

методологія та технологія. – Одеса, 2001. – № 6 (спецвип.). – С. 154–156.

Іменні колекції професорів Одеського (Новоросійського) університету в Науковій бібліотеці ОНУ – національне надбання держави : матеріали наук.-практ. конф. – Одеса : Астропринт, 2001.

Із змісту: Подрєзова М. О. Місце особистих бібліотек професорів Одеського (Новоросійського) університету серед іменних колекцій НБ ОНУ.

– С. 4–6 ; Савельєва Є. В. Бібліотека професора Б. О. Лупанова у фондах Наукової бібліотеки Одеського університету. – С. 11–13.

Наукова бібліотека Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова : іст. нарис : до 185-річчя заснування / відп. ред. В. А. Сминтина ;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


заст. відп. ред. М. О. Подрєзова. – Одеса : Астропринт, 2002. – 248 с. : 10 арк.

кол. іл.

Полевщикова Е. В. О начальном этапе формирования коллекции старопечатных изданий в фондах Научной библиотеки ОНУ им. и. и. Мечникова / Е. В. Полевщикова // Наукова бібліотека в сучасному суспільстві :

Історія. Проблеми. Перспективи : зб. ст. – Одеса, 2003. – С. 48–57.

Савельєва Є. В. Вивчення іменних фондів Наукової бібліотеки Одеського національного університету / Є. В. Савельєва // Наукова бібліотека в сучасному суспільстві : Історія. Проблеми. Перспективи : зб. ст. до 185річчя НБ ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2003. – С. 58–63.

Білецька О. В. Поділлєзнавча література фонду Ф. Є. Петруня Наукової бібліотеки Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова / О. В. Білецька / Історичні колекції у книгозібраннях : проблеми збереження, вивчення, реконструкції : матеріали міжнар. наук. конф. – Одеса : Астропринт, 2004. – С. 18–25.

Савельева Е. В. Фонд Шильдера в Научной библиотеке Одесского национального университета / Е. В. Савельева // Історичні колекції у книгозібраннях : проблеми збереження, вивчення, реконструкції : материали міжнар. наук. конф. – Одеса : Астропринт, 2004. – С. 161–165.

Дарители Научной библиотеки Одесского (Новороссийского) университета (1865–1920) : материалы к истории Одес. нац. ун-та им. и. и. Мечникова / сост.: Е. В. Бережок, Е. В. Полевщикова, Е. В. Савельева, В. В. Самодурова. – Одесса : Астропринт, 2005. – 424 с.

Полевщикова Е. В. издания XV-XVI веков из коллекции Р. М. Губе в фондах Научной библиотеки Одесского университета / Е. В. Полевщикова, Е. А. Радзиховская // Федоровские чтения. 2005. – М., 2005. – С. 489–496.

Полевщикова Е. В. Библиофильство в семье Воронцовых : Роман илларионович Воронцов и его сыновья / Е. В. Полевщикова // Век ПросвеАрхівні установи України щения. Пространство европейской культуры в эпоху Екатерины II. – М. :

Наука, 2006. – С. 350–367.

Фонкич Б. Л. Греческие рукописи Одессы / Б. Л. Фонкич // Вісн. Одес.

нац. ун-ту. – Одеса, 2008. – Т. 13, вип. 8. Сер. : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – С. 145–150.

М. Подрєзова, Є. Полевщикова, Є. Савельєва Науково-технічна бібліотека Одеського національного політехнічного університету Підпорядкування: Міністерство освіти і науки України Адреса: просп. Шевченка, 1, м. Одеса, 65044 Тел.: (048) 28-82-41 Факс: (048) 25-01-04 Е-mail: lubil@mail.ru.

Веб-сайт: www.library.ospu.odessa.ua Транспорт: тролейбус 5, 7, 9 Час роботи: 8.30–17.00, вихідні дні – субота, неділя Історична довідка 1918 р. – засновано бібліотеку.

Обсяг фондів 1788 од. зб. звітів про науково-дослідну роботу (1970–2006) Анотація складу фондів Відділ обслуговування науковою літературою зберігає документи, що включають рукописні та письмові оригінали.

Машинописні документи з паперовими носіями з обмеженим доступом для сторонніх читачів бібліотеки включають: звіти про проведені наукові розробки та дослідження з профільних технічних питань (1970–2006), звіти про науково-дослідні роботи.

Фондоутворювач: Одеський національний політехнічний університет.

довідковий апарат

Каталоги:

службовий нумераційний науково-дослідної роботи читацький нумераційний науково-дослідної роботи алфавітний читацький тем науково-дослідної роботи читацький нумераційний державної реєстрації науково-дослідної роботи бази даних Створено електронну БД звітів науково-дослідної роботи з 2001р.

бібліографія Труди учених Одеського політехнічного інституту : бібліогр. покажч. : 1945–1959 рр. : у 3 вип. – Одеса : ОПІ, 1976.

Одеська область Труды ученых Одесского политехнического института : библиогр.

указ. : 1960 – 1965 гг. – Одеса : ОПи, 1977.

Труды ученых и научных сотрудников Одесского политехнического института : библиогр. указ. : 1966 – 1977 гг. : в 6 ч. – Одеса : ОПи, 1978–1983.

Праці учених та наукових працівників Одеського національного політехнічного університету : бібліогр. покажч. 1978–1999 рр. – Одеса, 2002. – Вип. 1 : Хімія та хімічна технологія / уклад.: З. Х. Ісламгулова, Т. Г. Шепеленко. – 92 с.

І. Яковлева Історико-технічний музей з історичним профілем Одеського національного політехнічного університету Підпорядкування: Міністерство освіти і науки України Адреса: просп. Шевченка, 1, м. Одеса, 65044 Тел.: (0482) 28-81-05 Транспорт: тролейбус 5, 7, 9; маршрутне таксі 9, 207, 208, 242, 129, 137, 146, 185.

Час роботи: 8.00–16.00, вихідні дні – субота, неділя Історична довідка 1968 р. – створено музей до 50-річчя заснування інституту.

1972 р. – реконструйовано музей на базі нових площ та зібраних музейних експонатів.

Обсяг фондів бл. 4 тис. од. зб. музейних предметів понад 3 тис. од. зб. фотодокументів Анотація складу фондів Основні напрями комплектування фондів – творчі розробки студентів, спеціальні вироби, подарунки. Музей зберігає документи установ, організацій, вказівки, грамоти, маніфести, декрети, постанови, розпорядження тощо.

Наявні документи та характеристики видатних викладачів, їх автобіографії, свідоцтва про народження та послужні списки, рукописні книги, науково-технічна документація, рукописи дисертацій, фотодокументи.

У фонді є велика кількість технічних експонатів, які характеризують основні напрямки науково-дослідних робіт учених; фотографії, що стосуються навчального процесу, наукових досліджень, навчально-лабораторної бази; негативи, слайди, грамоти, пам’ятні адреси, портрети учених, ветеранів війни та праці. Підшивки газети “Одеський політехнік” налічують кілька десятків тисяч примірників.

У документах відображено участь викладачів та студентів у Великій Вітчизняній війні. Різнобічно показано науково-дослідницьку діяльність.

Документи відображають наступні теми: заснування та розвиток інституту (1918–1925); інститут у роки індустріалізації та перших п’ятирічок Архівні установи України (1925–1941); інститут у роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945); інститут у післявоєнні роки (1945–2006).

В. Старостін Музей історії Одеського державного медичного університету Підпорядкування: Міністерство охорони здоров’я України Адреса: вул. Ольгіївська, 4, Головний навч. корпус ун-ту, м. Одеса, 64044 Тел.: (048) 728-54-66 Веб-сайт: www.odmu.od.ua Транспорт: трамвай 3, 12, тролейбус 2 Час роботи: 9.00–17.00, вихідні дні – субота, неділя Історична довідка 1992 р. – створено музей історії університету.

2000 р. – музей реконструйовано до 100-річчя університету.

Обсяг фондів 4 тис. од. зб. музейних предметів (кін. XIX – поч. XXI ст.) 2 тис. од. зб. фотодокументів Анотація складу фондів В експозиції хронологічно відображено історію університету від його заснування у 1900 р.

Документи з історії медичної науки Одеси за 106 років існування медичного університету знаходяться в експозиції та в архівному приміщенні:

офіційні документи (укази, грамоти, постанови, розпорядження); документи особового походження учених університету (автобіографія, анкета проф.

І. М. Рембез, зав. кафедри гінекології та акушерства (1965–1968); формулярні і послужні списки проф. А. І. Скроцького, зав. кафедри дитячих хвороб (1928–1954); вітальні адреси ученим університету; студентські конспекти;

листування (лист акад. В. П. Філатова); друковані матеріали (листівки років Великої Вітчизняної війни, афіши, програми та запрошення за різні часи);

рукописні книги, зокрема, переклад з німецького підручника невідомого автора з фармакології кінця XIX ст.; родинні (фамільні), особові документи, фотоальбоми академіків Г. І. Маркелова, зав. кафедри нервових хвороб (1926–1952); Д. К. Заболотного, ректора (1920–1921), зав. кафедри епідеміології (1920–1923); фотоальбоми випускників університету, починаючи з 1930 р.; відеофільм “Одеський державний медичний університет” (2000) (українською, англійською та французькою мовами); фотодокументи (кін.

XIX – поч. XXI ст.).

За видами документи включають праці учених, підручники, журнали, звіти, фотодокументи, дипломи, дисертації.

Фондоутворювачі: медичні працівники та учені.

Одеська область Обліково-довідковий апарат Інвентарні описи

Картотеки:

книжкових фондів музею “Вчені ОДМУ” “Почесні доктори ОДМУ” “Періодичні видання ОДМУ” “Музейна справа” “Систематична картотека з медичних дисциплин” довідкова бібліотека Наявні рідкісні видання підручників XIX ст. російською та німецькою мовами, праці учених, монографії. Серед них: Абель В. и. “Местное леченіе на Одесских лиманах” (Одесса, 1896); “Варшавскія общія больница / Очерк движения больныхъ въ 1891 году / сост. по отчетамъ больницъ проф. М. Д. Чаусовымъ” (Варшава, 1893); “Врачебно-статистический отчетъ о состояніи здоровья войскъ за 1872 годъ” (СПб., 1875); “Земско-медицинскій зборникъ / Общество Русских врачей въ память Н. и. Пирогова” (М., 1892. – Вып. V.); Личный учебник проф. С. С. Головина – основателя кафедры глазных болезней медицинского факультета иНУ “Lehrbuch der Functionellen Nerven-Krankheiten. Auf Physiologishcher Basis (Berlin, 1871)”;

журнали – “Вестник бальнеологіи, климатологіи и физіотерапіи” (Харьков, 1910–1911), “известия Комиссариата Здравоохранения Союза Коммун Сев.

Области” (СПб., 1918) тощо.

бібліографія Одеський медуніверситет. 1900–2000 / Л. І. Бабій, Ю. І. Бажора, С. О. Гешелін та ін. ; за ред. В. М. Запорожана. – Одеса, 2000. – С. 197–198.

Т. Левитська Музей кіно Одеського відділення Національної спілки кінематографістівУкраїни Підпорядкування: приватне підприємство ЗАТ “Одеська кіностудія” Адреса: Французкий бульвар, 33, Одеська кіностудія, Одеса, 65044 Тел.: (0482) 33-95-38 Час роботи: 9.00–17.00, вихідні дні – субота, неділя Історична довідка На Одеській кіностудії діяв відомчий музей, в якому зберігалися документальні експонати. Нині музей належить приватному підпрємству ЗАТ “Одеська кіностудія” і доступ до нього обмежено. Директор музею, голова одеського відділення Спілки кінематографістів України заслужений діяч мистецв УРСР, оператор, реж. В. В. Костроменко.

2006 р. – останнє надходження до фонду кіностудіїї у зв’язку з реорганізацією у Закрите акціонерне товариство “Одеська кіностудія”.

Архівні установи України Музей влаштовує виставки в приміщеннях музеїв міста, Будинку учених, Будинку офіцерів, санаторіях та ін. Щорічно у чотирьох школах читаються лекції згідно зі шкільною програмою про творчість О. П. Довженка.

Проводиться екскурсійна робота.

Обсяг фондів понад 10 тис. од. зб. музейних предметів бл. 5,5 тис. од. зб. документів (1925–2006) Анотація складу фондів У 1919 р., не дивлячись на громаданську війну та розруху в Одесі на базі приватних кінофабрик створюється Одеська кіностудія художніх фільмів. У 1922 р. її реорганізовано в Одеську кінофабрику ВУФКУ (Всеукраинське фотокіноуправління), у 1929 – в Одеську кінофабрику “Українфільм”, у 1938–1941 рр. – Одеська кіностудія художніх фільмів. Під час Великої Вітчизняної війни куностудію було евакуйовано в Ташкент, де вона увійшла до складу Ташкентської кіностудії. З 1954 р. Одеська кіностудія знову працює на попередньому місці.

У музеї зберігаються: документи, наочні свідоцтва про винахід кінематографу Й. А. Тимченко за два роки до братів Люм’єрів; свідоцтва про перші кіноательє – “Мирограф”, Борисова, Харитонова, “Мізрах” та ін.; раритетна література – книжки, газети, журнали про кіно з 1900 р.; нагороди, призи, одержані одеськими кіномитцями на різних кінофорумах, фестивалях; плакати до фільмів (післявоєнних і сучасних часів); портрети творчих працівників кіно німого періоду та сучасних часів; постановочні проекти фільмів з 1954 р. до наших часів; ескізи декорацій, костюмів; досьє на кожен фільм, знятий з 1954 р., що містить літературний сценарій, режисерський сценарій, монтажні листи, комплект рекламних фотографій, відгуки преси, листи глядачів; альбоми акторських проб до післявоєнних фільмів; відеофільми та відеозаписи спогадів ветеранів кіно; аудіозаписи найцікавіших кіноподій (фестиваль “Золотий Дюк” тощо); персоналії директорів студії;

архіви режисерів, операторів, сценаристів; картотека акторів, які знімались на студії; мемуари ветеранів кіно – надруковані та рукописні; нотна бібліотека – автографи композиторів, які співпрацювали зі студією та ін.

Останнє надходження до фонду кіностудіїї було у зв’язку з реорганізацією Одеської кіностудії у Закрите акціонерне товариство “Одеська кіностудія”, коли на держзберігання було прийнято документи за 1994– 2004 рр.

Документи Одеської кіностудії за 1924–2004 рр. зберігаються в Держархіві Одеської області (1978 справ). Серед документів передвоєнного періоду (17 справ за 1925–1934): постанови, циркуляри, директиви ВУФКУ, листування про організацію кінозйомок, листування з партійними органами про стан кінофабрики, інформації і доповідні записки директора кінофабрики з різних питань, директиви Союзкіно, листування з Київською кінофабрикою, трестом Українфільм з виробничих питань, листування щодо допуску до таємного діловодства тощо.

Опис передвоєнного періоду включає заголовки 29 справ, які були передані в архів Одеської кіностудії у 1962 р. як такі, що містять докуменОдеська область ти з особового складу – це листування щодо кадрів, чистки “совапарату”, виробництво картин, закінчені кінокартини, протоколи засідань дирекції фабрики, анкети і листування з особового складу, списки і характеристики працівників кінофабрики та ін.

Документи Одеської кіностудії повоєнного періоду (1944–2004) зберігаються також в Держархіві Одеської області.

–  –  –

Науково-довідкове видання Архівні зібрання України Спеціальні довідники АРХІВНІ УСТАНОВИ УКРАїНИ ДОВІДНИК Т. 2 : НАУКОВІ УСТАНОВИ, МУЗЕї, БІБЛІОТЕКИ У двох книгах Кн. 1 : Національна академія наук України, Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано­Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська області

Головна редакційна колегія серії “Архівні зібрання України”:

Ольга Гінзбург (голова), Владислав Верстюк, Михайло Делеган, Іван Кісіль, Володимир Лозицький, Наталія Маковська, Ірина Матяш (заст. голови), Олена Мельниченко, Олексій Онищенко, Діана Пельц, Юлія Прилепішева, Леонід Скрипка, Валерій Смолій, Павло Сохань, Ніна Топішко, Наталія Христова Редактори Г. К. Волкотруб, А. М. Катренко, О. М. Коваль, Л. Ф. Приходько Верстка Р. М. Семчук Підписано до друку. Формат 70х108/16.

Папір офсетн. Друк офсетн. Ум. друк. арк. 60,55.

Ум. фарб. від. 60,55. Обл.­вид. арк. 58,79. Зам..

Надруковано ДЦЗД НАФ 03680, МСП, вул. Солом’янська, 24 УДК 930.25 (477) ББК 79.3 Архівні установи України : довідник. Т. 2 : Наукові установи, музеї, А87 бібліотеки : у 2 кн. Кн. 1 : Національна академія наук України, Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Жи­ томирська, Закарпатська, Запорізька, Івано­Франківська, Київська, Кіровоград­ ська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська області / Держкомархів України, УНДІАСД ; упоряд.: С. Артамонова, А. Майстренко, Л. Одинока, Р. Романовський ; редкол. тому: І. Матяш (голова), О. Мельниченко, Ю. При­ лепішева, Н. Христова. – К., 2010. – XXVIІI, 604 с.

ISBN 966­8225­44­4 Другий том довідника складається з 2­х книг, включає відомості про архівні документи наукових установ, музеїв, бібліотек. Описові статті роз­ поділено за адміністративно­територіальним поділом України в алфавітному порядку. Книга 1 включає відомості про архівні документи, що зберігають­ ся в установах Національної академії наук України, Автономної Республіки Крим та 14 областей. Кожна описова стаття містить інформацію адміністра­ тивного характеру, відомості про історію архівної установи, дані про обсяг, склад та зміст архівних фондів, довідковий апарат, бібліографію видань про склад та зміст архівних фондів. Для архівістів, істориків, працівників куль­ тури і освіти, усіх, хто цікавиться історією України.

УДК 930.25(477) ББК 79.3Pages:     | 1 |   ...   | 89 | 90 ||
 
Похожие работы:

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (46) 2011 Статья посвящена проблемным вопросам гуманизации и демократизации деятельности будущих правоохранителей с учетом историко-правового наследия в становлении современной милиции. Ключевые слова: гражданское общество, общественная безопасность, гуманно-правовая культура, профилактика, профессиональная ответственность In the article the problem questions of humanization and de democratization of professional activities of future law...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Президент Машкина Наталiя Миколаївна (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 30.04. М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Лемма-Фiнеко 1.2. Організаційно-правова...»

«Книга скачана с сайта http://e-kniga.in.ua УДК 37.016 Издательская группа «Основа» — ББК 74.266 «Электронные книги» М64 Серія «Підготовка до ЗНО» Заснована 2007 року Автори: В. О. Мирошниченко, асистент кафедри методики навчання історії Бердянського державного педагогічного університету; А. О. Федчиняк, асистент кафедри методики навчання історії Бердянського державного педагогічного університету За загальною редакцією К. О. Баханова, докт. пед. наук, професора Бердянського державного...»

«Львівський національний університет імені Івана Франка НАУКОВА БІБЛІОТЕКА Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка Львівське обласне об’єднання Серія «Дрібненька бібліотека», ч. 8 Петро Білоніжка ЄВГЕН ЛАЗАРЕНКО – ВЧЕНИЙ, ПЕДАГОГ, ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ (До 90-річчя від дня народження) Львів 2002 УДК [549-057.4+378.4:378.113.1](477.83-25)(092)Є. Лазаренко ББК Д 33Д(4УКР3) Є.Лазаренко+4484(4УКР3)711.9к БІЛОНІЖКА Петро. Євген Лазаренко – вчений, педагог, громадський діяч: (До 90-річчя...»

«УДК 124.5:801.81 М.П. Вовк м. Київ, Україна АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ФОЛЬКЛОРИСТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СЛОВЕСНИКІВ-ФОЛЬКЛОРИСТІВ У контексті трансформаційних процесів у освіті виокремлюється проблема соціокультурного значення необхідність зміни вектору цінностей у загальнолюдському, національному, міжетнічному вимірах. Спектр цих цінностей сформований історично як результат осмислення певних історичних подій, трагедій, вселюдського досвіду життєдіяльності, творчості, соціального...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ» ЛІЛІЯ МОРОЗ ПРОГРАМА «РЕЛІГІЄЗНАВСТВО. ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ» Дослідницько-експериментальний напрям КИЇВ – 2013 Редакційна колегія: О. В. Лісовий, С. О. Лихота, Л. В. Мороз, Л. М. Панчук, О. В. Ткачук, Н. О. Халупко, І. М. Шевченко Автор: Мороз Лілія Володимирівна, керівник секції «Релігієзнавство та історія релігії» Чорнопотіцької загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Закарпатської...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2007. Вип. 41. С. 80-87 Ser. Philologi. 2007. № 41. P. 80-87 УДК 801.81(477)(091)19 “ЗАПИСКИ О ЮЖНОЙ РУСИ” ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША В ОЦІНЦІ ВІКТОРА ПЕТРОВА Богдана ГЛАДИШ-ОЛЕЙКО Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси, вул. Університетська, 1/345, Львів, Україна, e-mail: folklore@franko.lviv.ua Розглянуто монографію Віктора Петрова “Пантелимон Куліш у п’ядесяті...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА Рафаловський Євген Павлович УДК 94(477):338.439.02 “1918” Продовольча політика урядів Української Держави гетьмана Павлв Скоропадського 07.00.01 – історія України Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Київ – 200 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. доктор історичних наук,...»

«ФАКТИЧНО-ІСТОРИЧНИЙ ВИМІР Андрій ДОСВІДУ У ФІЛОСОФІЇ Дахній РАННЬОГО ГАЙДЕҐЕРА Для Гайдеґерового герменевтичного проекту феноменології (який формувався від початку 20-х років ХХ ст.), для більшості наступних ідей його філософії — передовсім тих, що висловлювалися в «ранню» добу творчості, логічним підсумком якої став його opus magnum «Буття і час», чи, кажучи інакше, у період до так званого «повороту» (Kehre) — відправною точкою стало розуміння досвіду як фактично-історичної реальності. У...»

«В И Д А Н Н Я УКОПК П Р И НКО „Охорона пам'яток культури на Україні. Збірник І. Харків 1927 р. 159 стор., ц. 2 крб. 23 коп. Тир. 1000. Проф. О. С. Ф е д о р о в с ь к и й — „Інструкції та програми для розвідок і реєстрації пам'яток археологічних. Харків, 1927 р. 136 стор., ц. 2 крб. Тир. 1000. Серія І, № 1 „До всіх громадян УСРР. Ілюстрована відозваплякату справі охорони пам'яток культури УСРР. Харків, 1931 р. Тир. 20000. Серія III, № і. Г. К р и с і н — „Пам'ятки Перекопу. Харків, 1932 р. Тир....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»