WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

««Ірраціональний оптимізм»—це книга про теорії виникнення і Книги та дослідження в цьому випуску здуття спекулятивних бульбашок, а саме про те, що цілком раціональні люди дуже часто ...»

Бібліотека інвестора

«Ірраціональний оптимізм»—це книга про теорії виникнення і Книги та дослідження в

цьому випуску

здуття спекулятивних бульбашок, а саме про те, що цілком раціональні люди дуже часто роблять вчинки, які насправді є ір- Книги

раціональними. Вислів «Irrational Exuberance», який виненсено

Роберт Шиллер

www

в назву книги з'явився у вже далекому 1996 році, коли тодішній "Иррациональный оптимизм"

голова ФРС Алан Грінспен саме так охарактеризував поведінку Robert Shiller www інвесторів на ринку акцій. Проте саме Шиллеру вдалось перед- "Irrational Exuberance" ректи час початку здуття бульбашки—перше видання побачило Robert Shiller www "Irrational Exuberance" (audio) світ якраз на піку бульбашки в 2000 році. Друге видання з фокусом на ринку нерухомості вийшло на піку нової бульбашки в Корисні посилання 2005 році. Така точність—є рідкістю, адже науковці зазвичай Сайт книги www далекі від практики. Проте, не Роберт Шиллер.

Сайт Роберта Шиллера www Вступ. Ринки в історичній ретроспективі Nobel Prize Speech www Бібліотека інвестора Книга починається зверненням до історії ринку акцій та нерухомості в Сполучених Штатах. Керуючись принципом — краще один раз побачити, ніж один раз почути, варто скачати дані з сайту Шиллера (www.irrationalexuberance.com) і побудувати свої власні графіки. В результаті, ви раз і назавжди відповісте для себе на питання «чи дійсно ціни на нерухомість зростають завжди?».

–  –  –

У цій частині розповідається про структурні факто- 1.5) Покоління бебібумерів та їх вплив на фіри, що лежать в основі систематично перебільше- нансовий ринок. Бебібумери — це покоління, наного оптимізму у часи буму серед інвесторів. У роджене після Другої світової війни. Це покоління Шиллера це 12 факторів. з'явилося на світ в ході буму післявоєнної народжуваності, тому число людей, що складають це 1.1) Бум капіталізму і суспільство власників. покоління, створило диспропорції в демографічній Ідея полягає в тому, що бути власником стало не структурі американського суспільства. Простіше просто модним, а чимось обов'язковим серед усіх кажучи, кількість потенційних інвесторів в період верств суспільства. Якщо ти не купуєш акції або 1980х — 1990х років перевищувала історичні норякщо в тебе немає іпотеки, то твоє життя не вдало- ми, що й призвело до надоптимістичної динаміки ся. Громадськість почала вважати, що у нас перед багатьох активів, в тому числі і фондового ринку.

очима формується нове суспільство власників, на яке закони історії не поширюються (закон історії:

за економічним бумом завжди слідує економічний спад). Також, змінилися суспільні преференції. Якщо раніше вважалося, що самий «чесний» дохід — це оплата праці, то під час буму почали вважати, що найбільш «чесний» дохід — це прибуток від інвестування.

1.2) Культурні та політичні зміни — милування успіхами бізнесу. Бути успішним стало теж в певному сенсі модним. Це призвело до поширення культури прийняття ризику. При цьому, простий статистичний ефект залишився поза увагою. Дійсно, якщо дивитися тільки на переможців і не помічати переможених, тоді складеться уявлення про те, що все що потрібно для успіху — це просто ризикнути.

В результаті, кількість людей готових брати на себе ризик без якісної оцінки обставин, стрімко зросла, що призвело до заохочення бездумного прийняття ризику в економіці.

1.3) Інформаційна революція. Поява інтернету створила фондовий ринок таким, яким ми його тепер знаємо. Неймовірна за стандартами середини ХХ століття ліквідність, десятки тисяч трейдерів, які торгують всім спектром фінансових інструмен- 1.6) Поява бізнес—медіа, народження CNBC та тів, миттєвий доступ до інформації—все це призве- Bloomberg. У відповідь на зростання інтересу до ло до того, що до операцій на фінансових ринках бізнесу та фінансових ринків, з'явилися спеціалізовиявилося залученими надто багато людей, біль- вані засоби масової інформації. В результаті, шості з яких ніколи не слід було відкривати бро- будь—яка людина отримала змогу відчути себе керський рахунок. Чим більше учасників, які не експертом через легкий доступу до інформації. Біпідготовлені до особливостей роботи на фінансо- льше самовпевнених людей — більше безвідповівих ринках, тим більшу силу набирають психологі- дального прийняття ризику.

чні ефекти зворотного зв'язку і стадної поведінки.

1.7) Гіпероптимізм аналітиків. Система аналітиМонетарна політика та Greenspan Put.

чної підтримки sell—side (аналітика не для внутріПротягом безпрецедентно довгого періоду економі- шнього, а для зовнішнього користування) влашточного зростання інвестори просто забули про те, вана таким чином, що аналітики завжди більш оптимістичні, аніж на те заслуговують обставини. Че- ня), проте зазначені 12 факторів перешкоджають рез те, що вся система влаштована так, навіть від- цьому процесу. Отже, є ряд факторів, які сприяють повідальні та виважені аналітики змушені грати по зростанню цін активів, і одночасно протидіють поцих правилах, аби не втратити роботу. В результа- верненню цін до більш виправданих рівнів.

ті, клієнти (ті хто використовує аналітичні матеріали для прийняття рішень) отримують додатковий Частина ІІ. Культурні фактори привід для необгрунтованого оптимізму.

–  –  –

1.11) Бум активної торгівлі: дискаунтери. Слідом за індустрією роздрібного інвестування в широкі маси попрямував і сектор брокерських послуг.

Для залучення нових клієнтів брокери були змушені знизити комісію і перетворитися на так званих «дискаунтерів». Результат: зростання кількості трейдерів, мода на «стиль життя трейдера», зростання схильності до прийняття ризику і т.д.

1.12) Зростання популярності азартних ігор.

Мало хто усвідомлює, але протягом економічного буму також спостерігався бум інтересу до азартних ігор. Незрозуміло, що є причиною, а що наслідком, проте очевидно одне—американська нація точно стала більш схильною до прийняття ризику.

–  –  –

бульбашок на ринках акцій в багатьох країнах і про те, чи насправді інвестори вчаться на чужих і досліджує те, як безпосередні учасники цих подій свої власних помилках.

виправдовували свої ірраціональні дії (вдавалися до раціоналізації).

Частина ІІІ. Психологічні фактори Цей розділ присвячений поведінковій економіці.

Після прочитання глави ви ознайомитися з деякими прикладами системного прояву ірраціональної поведінки, які є у кожного з нас (так звані «Behavioral Biases»). З одного боку, Роберт Шиллер не є фахівцем з проведення безпосередніх експериментів, і зазвичай описує досягнення інших дослідників. З іншого боку, Шиллер робить свій внесок тим, що подає інформацію про дослідження ірраціональності людській поведінці в контексті фінансових ринків, чим суттєво збільшує практичну користь матеріалу.

–  –  –

Частина ІV. Раціоналізація бульбашки Економічні бульбашки страшні не лише тим, що вони базуються на ірраціональному оптимізмі інвесторів, економістів, трейдерів і політиків. Ще більша проблема полягає в тому, що людський мозок з жахливою переконливістю вміє раціоналізувати власну ірраціональну поведінку. Кожен з нас, напевно, переживав ситуацію, в якій ми самі придумували виправдання власним нерозумним діям, і після само переконання починали вірити в те, наші дій насправді є правильним.

4.1) Гіпотеза ефективного ринку, випадкове блукання і бульбашки. У цьому розділі вас очікує екскурс (зрозумілий для недосвідченого в сучасній фінансовій теорії читача) в те, що є сучасною фінансовою теорією. Цей розділ відповість на питання, чому вчені в переважній більшості воліють (воліли) говорити на біле чорне, припускаючи, що такого явища, як «ірраціональна поведінка інвесторів», в природі не існує.

4.2) Інвестори вчаться на помилках та інвестори не вчаться на помилках. Розділ розповідає 
Похожие работы:

«СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ БІБЛІОТЕКА МУЗЕЙНА ЕТИКА Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Луцьк – 2013 Бібліографічний покажчик складений на замовлення кафедри документознавства і музейної справи Його мета – з найбільшою повнотою подати бібліографічну інформацію з курсу “Музейна етика”, який викладається у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (історичний факультет, музейна справа і охорона пам’яток історії та культури)....»

«Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Ярошинський Олег Богданович УДК 947.47 (477.82) (048) Волинь в період національно-визвольної війни 1648-1657 р.р. 07.00.01 – історія України Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Харків – 200 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Прикарпатському університеті ім. В.Стефаника Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Грабовецький Володимир...»

«Міністерство освіти і науки України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Кафедра історії нового та новітнього часу СУСПІЛЬНОПОЛІТИЧНА ІСТОРІЯ ЄВРОПИ В ХХ СТОЛІТТІ Чернівці Чернівецький національний університет УДК 94:32(4)19 ББК 63.3(4)6я43 С 90 С 904 Суспільно-політична історія Європи в ХХ столітті. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 272 с. У монографії «Суспільно-політична історія Європи в ХХ столітті» розглядаються актуальні теоретичні проблеми історії Європи,...»

«{ Соціологія } 199 УДК 316. 77 Мережеві ігрові Оксана ЩЕРБИНА, асп. спільноти як комунікативне явище сучасного інформаційного простору У статті розглядаються перспективи соціологічного аналізу ігрових онлайн-спільнот як комунікативного явища сучасного суспільства. Автор доходить висновку, що концептуальні засади мережевого підходу у соціології є методологічною основою дослідження норм та цінностей субкультури ігрових онлайн-спільнот. Ключові слова: ціннісні орієнтації, ігрові онлайн спільноти,...»

«Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова ГЕРАСІНА Світлана Вікторівна УДК: 159.923:572.025-057.87 ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі загальної і практичної психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний...»

«І.І. ІЛЬЮШИН ВОЛИНСЬКА ТРАГЕДІЯ 1943-1944 рр. Київ 2003 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ СЛАВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ І.І. ІЛЬЮШИН ВОЛИНСЬКА ТРАГЕДІЯ 1943-1944 рр. Київ 2003 Ільюшин Ігор Іванович кандидат історичних наук, доцент Київського славістичного університету, член робочої групи при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА, член робочої групи експертів з проведення додаткових наукових досліджень трагічних подій на Волині у 1943-1944 роках. В...»

«КИЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КИЇВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ 1909-2013 Серія В практику роботи бібліотек Україна велика космічна держава КИЇВ 2013 КИЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КИЇВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ Серія В практику роботи бібліотек Україна велика космічна держава матеріали на допомогу бібліотекам з питань популяризації науково-технічних знань КИЇВ 2013 ББК 78.39 : 39.68 У 45 УДК 027.625 : 629.78 Україна велика космічна держава :...»

«Критика Київ 2008 РЕЦЕНЗІЇ Хоч важкий, та свій Kappeler Andreas, Der schwierige Weg zur Nation. Beitrge zur neueren Geschichte der Ukraine. Wien – Kln – Weimar: Blau, 2003. 216 S. Збірники статтей, невеликих досліджень одного автора, об’єднаних спільною тематикою, мають незаперечне значення для наукових студій. Часто такі книжки резюмують попередній досвід, порушують нові питання, уточнюють тлумачення. До найзначніших збірників з україністики без сумніву належить книжка Андреаса Каппелера...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “Києво-Могилянська академія” НАУКОВА БІБЛІОТЕКА НАУКОВИЙ АРХІВ Брюховецький В’ячеслав Степанович (14.07.1947 р.н.) Ректор-засновник, Президент НаУКМА, науковець, громадський і політичний діяч ФОНД № 1 ОПИС № 1 документів постійного зберігання за ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Комісії по фондах Наукової бібліотеки НаУКМА Протокол № від2008 р. Голова _ Ярошенко Т.О. ФОНД № 1 Брюховецький В’ячеслав Степанович (14.07.1947 р.н.) Ректор-засновник, Президент НаУКМА, науковець,...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА Чорний Олександр Васильович УДК 94 (477) „17/ 19”: 355.ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ ДЛЯ МОРСЬКОГО ФЛОТУ В УКРАЇНІ В ОСТАННІЙ ЧВЕРТІ ХVІІІ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 07.00.01 – історія України АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Київ – 200 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі історії України Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»