WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«ПРОГРАМА Другої Міжнародної науково-практичної конференції «Історико-культурна спадщина Дніпровського Лівобережжя, Курського Посейм’я та Слобожанщини: минуле, сучасність і майбутнє», ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Глухівський національний педагогічний університет

імені Олександра Довженка

Центр соціокультурного проектування Міжнародного

товариства прав людини

Центр комунікативних технологій Інституту місцевої демократії

Національна спілка краєзнавців України

Управління освіти і науки, управління культури і туризму

Сумської ОДА

Курський державний університет

Брянський державний університет імені академіка І.Г. Петровського

Мозирський державний університет ім. І. М. Шамякіна Могильовський державний університет імені А. О. Кулешова Глухівська міська рада

ПРОГРАМА

Другої Міжнародної науково-практичної конференції «Історико-культурна спадщина Дніпровського Лівобережжя,

Курського Посейм’я та Слобожанщини:

минуле, сучасність і майбутнє», присвяченої 95-річчю обрання Павла Скоропадського гетьманом Української Держави, 1 березня 2013 р.

Глухів – 2013 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова оргкомітету:

Курок Олександр Іванович – доктор історичних наук, професор, ректор Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка;

Заступник голови оргкомітету:

Зінченко Володимир Павлович – кандидат педагогічних наук, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка;

Відповідальний секретар:

Гирич Ярослав Миколайович – кандидат історичних наук, завідувач кафедри історії, голова товариства молодих учених Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка;

Члени оргкомітету:

Бакалець Олексій Андрійович - кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Глухівського національного університету імені Олександра Довженка, член національної спілки краєзнавців України;

Войцехівська Галина Андріївна – директор Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного (за згодою);

Коротич Анатолій Володимирович – помічник ректора з АГР Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка;

Лучкіна Любов Василівна – кандидат педагогічних наук, керівник Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка;

Мосунов Микола Максимович – академік, керівник Центру соціокультурного проектування Української секції Міжнародного товариства прав людини, заступник директора Інституту місцевої демократії;

Печена Анжела Володимирівна – директор бібліотеки Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка;

Савицький Олексій Дмитрович– директор національного заповідника «Глухів» (за згодою);

Старченко Олена Володимирівна – керівник виховного відділу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Вітальне слово – 10 хв.

Доповідь на пленарному засіданні – 20 хв.

Доповідь на секційному засіданні – 10 хв.

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

–  –  –

Вітальне слово ректора, доктора історичних наук, професора Олександра Івановича Курка ДОПОВІДІ Бакалець Олексій Андрійович (доцент кафедри історії Глухівського НПУ ім. О. Довженка, кандидат історичних наук, член національної спілки краєзнавців України, нумізмат) Скарби західноєвропейських монет другої половини ХVІІ ст. із фондів Чернігівського історичного музею ім. М. Тарновського.

Гирич Ярослав Миколайович (завідувач кафедри історії Глухівського НПУ ім. О. Довженка, кандидат історичних наук) Сучасна російська історіографія міської історії Української РСР третьої четверті ХХ ст.

Крылов Михаил Петрович (доктор географических наук, ведущий научный сотрудник Института географии РАН, профессор Кафедры экономической географии и социальной экологии Московского городского педагогического университета), Гриценко Антон Алексеевич (научный сотрудник Института географии РАН, кандидат географических наук) Контрасты региональных идентичностей в Левобережной Украине: этничность, память, историческое наследие Мосунов Николай Максимович (заместитель директора Института местной демократии, руководитель Центра социокультурного проектирования Украинской секции Международного общества прав человека, членкорреспондент УАННП) Европейское наследие и устойчивое пространственное развитие культурно-исторических регионов Мошик Ірина Вікторівна (учений секретар Національного заповідника «Глухів», кандидат історичних наук) Діяльність Глухівського педагогічного технікуму (інституту) у другій половині 20-х років ХХ ст.

Свистович Степан Михайлович (Український інститут воєнної історії, доктор історичних наук, професор) Галеры в составе флота Османской империи (XVII – XVIII вв.) Сінкевич Євген Григорович (професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного університету імені Петра Могили, доктор історичних наук, професор) Визвольні змагання української та польської спільноти у 1917-му – на початку 1918-го років СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЯ 1. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Голова секції – Крижанівський В. М.

Секретар – Юрченко О. Ю.

Бакін Віталій Іванович (студент Глухівського НПУ ім. О. Довженка, науковий керівник – Гирич Я. М.) Корюківська трагедія у спогадах очевидців Бобок Ольга Іванівна (завідувач Відділу Наукової бібліотеки Глухівського НПУ ім. О. Довженка) Історія Лівобережної України: бібліографічні аспекти дослідження Вегера Віталій Миколайович (студент Глухівського НПУ ім. О. Довженка, науковий керівник – Гирич Я. М.) Доля низового козацтва після зруйнування Нової Січі Галян Катерина Валеріївна (студентка Глухівського НПУ ім. О. Довженка, науковий керівник – Гирич Я. М.) Німецька національна меншина в УСРР (20ті роки ХХ століття) Гаркавцева М. В. (студентка факультета экономики и менеджмента Курского государственного университета, научный руководитель – Чаплыгин В. П., к. и.

н., доцент кафедры истории Отечества КГУ) История создания временного рабочего правительства Украины Гнип Євгеній Андрійович (студент Глухівського НПУ ім. О. Довженка, науковий керівник – Гирич Я. М.) Християнізація Русі: причини і наслідки Грідіна Анастасія Борисівна (магістрантка Історичного факультету Донецького національного університету, науковий керівник – доцент кафедри історіографії, джерелознавства, археології та методики викладання історії Історичного факультету Донецького Національного університету – Отземко О.

В.) Початок революції 1917 р. у спогадах сучасників Дьякова Олена Василівна (доцент кафедри історії України Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, кандидат історичних наук) Концепція М.К. Любавського про заселення Слобідської України Єременко Владислав Геннадійович (студент Глухівського НПУ ім.

О. Довженка, науковий керівник – Гирич Я. М.) Спортивні здобутки футбольного клубу «Динамо» (Київ) у 70-х рр. ХХ ст.

Желєзко Роман Анатолійович (аспірант кафедри історії України та політології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя) Ніжинське козацтво і Ніжинщина у 70-ті роки XVII ст.: між Москвою, Варшавою та Стамбулом Котиченко Анна Андріївна (студентка Черкаський університет ім. Б.

Хмельницького) Жіночі гімназії Черкас на поч. ХХ ст.

Крайнік Роман Миколайович (доцент кафедри історії України Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, кандидат історичних наук, доцент) Повсякденне життя студентів УРСР у повоєнний час: сучасна вітчизняна історіографія Крива Людмила Миколаївна (аспірант кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини) Рівень життя населення як показник дієвості соціальної державної політики (1991–2000 рр).

Крижанівський Віталій Михайлович (старший викладач кафедри історії Глухівського НПУ ім. О. Довженка) До проблеми вивчення ідентифікації населення Чернігівської та Сумської областей Кукса Надія Василівна (старший науковий співробітник Національного історико-культурного заповідника “Чигирин”) «Козацькі старожитності Суботова в «Истории Малой России от водворения славян в сей стране до уничтожения гетманства» Д. Бантиш-Каменського»


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Михальчук Роман (аспірант Рівненського державного гуманітарного університету) Правовий статус і становище євреїв Рівненщини у період нацистської окупації Мітеров Олексій Йосипович старший викладач Українсько-Російського інституту (філія) у м. Чернігові Московського державного відкритого університету ім. В. С. Черномирдіна») Промислова діяльність селян Чернігівської губернії у пореформений період (1861 – 1917 рр.) Недря Кирило Михайлович (викладач кафедри філософії та політології Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат історичних наук) «Неукраїнська Україна»: маєток К. П. Клейнміхеля у Почепі Несвідоміна Ніна Володимирівна (молодший науковий співробітник Конотопського міського краєзнавчого музею ім. О.М. Лазаревського, Капустіна Ірина Михайлівна (лектор-екскурсовод Конотопського міського краєзнавчого музею ім. О. М. Лазаревського) Гетьманська резиденція Батурин Петренко Ірина Миколаївна (професор кафедри педагогіки, культурології та історії Полтавського університету економіки і торгівлі, доктор історичних наук, доцент) Доброчинна діяльність полтавської шляхтянки Єлизавети Милорадович (1834 – 1890 рр.) Печеніна Наталя Анатоліївна (доцент кафедри історії України Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет», кандидат історичних наук, доцент) «Описи» як джерела з історії Слобожанщини ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.

Сидорович Олександр Сергійович (доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ВП НУБіП України „Ніжинський агротехнічний інститут”, кандидат історичних наук, доцент) Рух Опору в місті Ніжині в роки Великої Вітчизняної війни Стешиц Олександр Сергійович (аспірант кафедри історії України та політології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя) Матеріально-побутове та лікувально-оздоровче забезпечення керівної партійної номенклатури Української РСР у 1964 – 1985 рр.

Тарабрін Олексій Євгенович (заступник директора з наукової роботи Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України, доктор сільськогосподарських наук, професор) З історії розвитку селекції цукрових буряків на Уладівській селекційній станції ( 1888 – 1917 рр.) Хохлов Роман Петрович (студент Глухівського НПУ ім. О. Довженка, науковий керівник – Гирич Я. М.) Погляди української інтелігенції на майбутнє українських земель напередодні та на початковому етапі Першої світової війни Черненко Віктор Миколайович (магістрант історико-юридичного факультету Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя) Польські молодіжні культурницькі організації Центральної та Східної України на початку XX ст.

Шайкан Валентина Олексіївна (завідувач кафедри історії України Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет», доктор історичних наук, професор) Сталінська концепція національного питання в Україні: проблеми дослідження Шмиголь Любов Олексіївна (молодший науковий співробітник відділу «Музей Богдана Хмельницького» Національного історико-культурного заповідника «Чигирин») Городові отамани Чигирина 1648 – 1657 років Щедров Олександр Андрійович (студент Глухівського НПУ ім. О. Довженка, науковий керівник – Гирич Я. М.) «Живий ланцюг» 1990 р.

Юрченко Ольга Юріївна (студентка Глухівського НПУ ім. О. Довженка, науковий керівник – Гирич Я. М.) Прорахунки національних урядів Української революції (1917 – 1920 рр.) Яценко Владислав Борисович (докторант Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, кандидат історичних наук, доцент) Про сумнівну інтерпретацію: захоплення Веприка у російській візії гетьманства Івана Мазепи СЕКЦІЯ 2. ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ Голова секції – Бакалець О. А.

Секретар – Андросенко І. М.

Андросенко Іван Михайлович (студент Глухівського НПУ ім. О. Довженка, науковий керівник – Гирич Я. М.) «Лоялісти» у боротьбі за збереження єдності Нової Англії з Великою Британією (1776 – 1783 рр.) Бобошко Юрій Вікторович (студент Глухівського НПУ ім. О. Довженка, науковий керівник – Гирич Я. М.) Шляхи та способи потрапляння музичних творів західної естради до СРСР під час «застою»

Гнип Юлія Василівна (студентка Глухівського НПУ ім. О. Довженка, науковий керівник – Гирич Я. М.) Стосунки української невільниці Роксолани з турецьким султаном Сулейманом Дерпа Олена Леонідівна (студентка Глухівського НПУ ім. О. Довженка, науковий керівник – Гирич Я. М.) Загадкові та суперечливі обставини смерті Адольфа Гітлера Докунова Елена Николаевна (преподаватель кафедры философии и политологии Белорусского государственного университета) Политика геноцида минских оккупационных властей на территории Беларуси 1941 – 1944 гг.

Долганов Петро Сергійович (доцент кафедри міжнародної інформації та країнознавства Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету, кандидат історичних наук) Націоналістичні партії держав ЄС: спроба класифікації Жукова Н. В. (студентка факультета экономики и менеджмента Курского государственного университета, научный руководитель: Чаплыгин В. П., к. и. н., доцент кафедры истории Отечества КГУ) Деятельность Курского земства по развитию начального образования Зелінський Максим Вікторович (аспірант кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного університету ім. Петра Могили (м.Миколаїв) Українське питання в політичних поглядах Романа Дмовського Ільїченко Ірина Олександрівна (студентка Глухівського НПУ ім. О. Довженка, науковий керівник – Гирич Я. М.) Мартін Лютер Кінг – борець з расизмом Кудрявцева Аліна Вадимівна (магістранта історико-юридичного факультету Ніжинського державного університету імені М. Гоголя) Утворення Радикальної Селянської Партії в Польщі та її політичні програмні засади Лещенко Оксана Миколаївна (методист відділу атестації навчальних закладів, старший викладач кафедри менеджменту освіти Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського) Законодавче регулювання діяльності приватних освітніх закладів у Російській імперії ХІХ ст.Pages:   || 2 | 3 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 3188 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з курсу «Твердотіла електроніка» для студентів напрямів підготовки «Електронні пристрої та системи» і «Мікрота наноелектроніка» усіх форм навчання Суми Сумський державний університет Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Твердотіла електроніка» / укладач О. А. Любивий. – Суми: Сумський державний університет, 2012. 42 с. Кафедра електроніки і комп’ютерної...»

«АРХІВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИ РАДІ МІНІСТРІВ УКРАІНСЖОІ Р С Р ДРУГА РЕСПУБЛІКАНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ З АРХІВОЗНАВСТВА ТА ІНШИХ СПЕЦІАЛЬНИХ ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН Матеріали Київ ^9 ДРУГА СЕКЦІЯ СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ІЛ.Б У Т И Ч, П.П.ГУДЗЕШЮ, Л.В.ГУСЄВА, А.М.КАТЕЕНКО, Ф.П.ШЕВЧЕНКО МІСЦЕ ТА РОЛЬ АРХІВОЗНАВСТВА СЕРЕД ІНШИХ СПЕЦІАЛЬНИХ ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН Ф.П.Ш е в ч е н ко З сам ого п оч атку ц і є ї д о п о в ід і с л ід за зн а ч и т и, що ду­ же важко визначити м іс ц...»

«ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року №384 Форма № Н – 3.03 «ЗАТВЕРДЖУЮ» Проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань розвитку Львівського національного університету імені Івана Франка проф. Лозинський М. В.. « » 20 р. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ ДУМКИ ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни підготовки СПЕЦІАЛІСТА...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (підпис) «_» _ 2014 р. С.І. БЕРЕГОВИЙ УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ТА СВІТОВОМУ ВИМІРІ Всі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені. Написання одиниць відповідає стандартам. Підпис автора_ “” 2014 р. Реєстраційний номер електронного навчальнометодичного посібника у НМВ 39.04 – 02.07.20 Київ НУХТ 20 УДК 008 (477) Рецензент: О.Є. Пилипенко, д-р...»

«УДК 129: 351.745.5 ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРАВОВОГО КОНФЛІКТУ В СОЦІАЛЬНОМУ ВИМІРІ Свиридюк Н.П., к.ю.н., ст. наук. співробітник Національна академія внутрішніх справ У статті висвітлюються ознаки конфлікту, етапи становлення теорії конфлікту, сучасний стан розвитку юридичної конфліктології. Ключові слова: конфлікт, теорія конфлікту, прагматизація теорії конфлікту, етапи розвитку юридичної конфліктології. Свиридюк Н.П. ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО КОНФЛИКТА В СОЦИАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ...»

«_Педагогічні науки_ УДК 373 Ю.М. Кравець ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ВЧИТЕЛЯ–СЛОВЕСНИКА У МЕТОДИЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ О.Р. МАЗУРКЕВИЧА У статті розглянуто зміст професійної спрямованості особистості, передумови і шляхи її формування, а також вимоги до професійної майстерності вчителя літератури, сформульовані свого часу першим академіком у галузі методики викладання української літератури – О.Р.Мазуркевичем. Ключові слова: зміст професійної спрямованості, вимоги до професійної майстерності,...»

«МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ Україна: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНСЕНСУС-ПРОГНОЗ ПЕРІОДИЧНЕ ВИДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ Програма Розвитку ООН в Україні ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України Науково-дослідний економічний інститут Україна: Інститут економічних досліджень та політичних консультацій ПЕРСПЕКТИВИ Інститут еволюційної економіки РОЗВИТКУ Центр досліджень науковотехнічного...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. В.О.Голови Правлiння, Президента Цегелик Андрiй Григорович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 15.05.20 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Компанiя Ензим 2....»

«Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 15/2006-2007 Міхаель Мозер ЙОСИФ ЛЕВИЦЬКИЙ ЯК БОРЕЦЬ ЗА КУЛЬТУРУ “РУСЬКОЇ” (УКРАЇНСЬКОЇ) МОВИ В енциклопедії “Українська мова” термін “культура мови”, який упровадила празька лінгвістична школа, окреслено як “дотримання усталених мовних норм [.] усної і писемної літературної мови [друге видання: “рівень володіння нормами усної і писемної літературної мови”], а також свідоме, цілеспрямоване, майстерне використання...»

«КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА Інститут суспільства Кафедра історії України АСИСТЕНТСЬКА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ Спеціальність: 8.02030201 Історія МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Київ-2013 Укладач: Зінченко Арсен Леонідович – доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка.Рецензент: Надтока Геннадій Михайлович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Київського університету імені Бориса Грінченка....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»