WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 43 |

«Макєєв В.І., Петренко В.М., Житник В.Є. Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет Макеєв В.І., Петренко В.М., Житник В.Є. Стрільба артилерії Рекомендовано ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Макєєв В.І., Петренко В.М., Житник В.Є.

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Макеєв В.І., Петренко В.М., Житник В.Є.

Стрільба артилерії

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Суми

Видавництво СумДУ

УДК 623.55(075.8)

ББК 68.514.15 я

М

Рецензенти:

В.І. Грідін – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;

О.С. Кузема – доктор фізико-математичних наук, професор Сумського національного аграрного університету;

В.С. Іваній – кандидат фізико-математичних наук, професор Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11-4608 від 01. 06. 2010 р.) Макеєв В.І М15 Стрільба артилерії: навчальний посібник / В.І. Макеєв, В.М. Петренко, В.Є. Житник.

– Суми: Видавництво СумДУ, 2010. – 281 с.

ISBN 978-966-657-308-0 Навчальний посібник „Стрільба артилерії” висвітлює зміст програми навчання з відповідної навчальної дисципліни „Стрільба артилерії” для студентів, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу.

У посібнику враховані багаторічний досвід науково-педагогічних працівників, офіцерів кафедри військової підготовки СумДУ, досвід служби у військах командирів підрозділів (частин) наземної артилерії.

Навчальний посібник розроблений авторським колективом у складі: кандидата технічних наук, доцента полковника запасу Макеєва В.І., доцента полковника запасу Петренка В.М., кандидата технічних наук, старшого наукового співробітника підполковника запасу Житника В.Є.

УДК 623.55(075.8) ББК 68.514.15 я © Макеєв В.І., Петренко В.М., Житник В.Є., © Видавництво СумДУ, ISBN 978-966-657-308-0 Зміст Вступ Скорочення, прийняті в тексті посібника Розділ 1 Міра кутів, яка прийнята в артилерії

1.1 Поділка кутоміра, її сутність, залежність між поділкою кутоміра і гра- дусною системою

1.2 Залежність між кутовими та лінійними величинами. П`ятипроцентна поправка, її сутність, умови та порядок врахування Розділ 2 Рух снаряда у

–  –  –

Розділ 9 Визначення установок для стрільби за даними пристрілювання (створення) репера

9.1 Суть перенесення вогню від репера і умови його застосування. Види реперів. Загальні правила пристрілювання (створення) реперів 143 9.1.2 Пристрілювання дійсного репера. Поняття забезпеченої вилки і забезпеченої накриваючої групи. Умови закінчення пристрілювання. Пристріляні установки по реперу. Зміст обробки результатів пристрілювання репера

9.2 Створення наземного фіктивного репера. Визначення пристріляних поправок дальності та напрямку

9.3 Зміст доповіді в штаб дивізіону результатів пристрілювання (створення) репера

9.4 Перенесення вогню способом коефіцієнта стрільби 147

9.5 Перенесення вогню спрощеним способом. Умови його застосування.

Визначення вирахованих установок по цілі 151

–  –  –

12.3 Ураження рухомих броньованих наземних цілей. Стрільба по рухомих цілях на дальності прямого пострілу і менше. Визначення напрямку руху цілі, врахування бокового переміщення. Зміст і правила подачі команд 187

12.4 Особливості стрільби прямою наводкою по рухомих цілях на дальності більшій за дальність прямого пострілу 191 Розділ 13 Тренування при стрільбі і управління вогнем 197

13.1 Підготовка та проведення тренувань зі стрільби і управління вогнем 197

13.2 Порядок оцінки та запису спостережень розривів снарядів 198

13.3 Умови виконання вогневих завдань 3, 4, 6 Курсу підготовки артилерії 199

13.4 Заходи безпеки під час проведення стрільб на гвинтівкових артилерій- 207 ських полігонах

–  –  –

ВСТУП Сучасний загальновійськовий бій ведеться об’єднаними зусиллями всіх військ, які беруть участь у ньому, із застосуванням ракетних військ і артилерії, танків, бойових машин піхоти, засобів високоточної зброї, авіації та іншого озброєння і військової техніки.

Ракетні війська та артилерія є головною вогневою міццю Сухопутних військ. Їх бойові можливості дозволяють успішно вирішувати завдання надійного вогневого ураження противника, що є сприятливою передумовою його повного розгромлення.

Для досягнення цієї мети офіцери ракетних військ і артилерії повинні досконало знати і практично застосовувати теоретичні знання та навички зі стрільби і управління вогнем. Знання, уміння та практичні навички, що набуваються ними під час вирішення навчальних завдань, надають їм можливості стати компетентними, професійно грамотними як у мирний, так і у воєнний час.

Метою написання навчального матеріалу цього посібника стала необхідність систематизувати накопичений досвід щодо вивчення та практичного застосування Правил стрільби і управління вогнем [1], Курсу підготовки артилерії [2], викладених українською мовою, та в простій, доступній формі розкрити зміст навчальної програми з відповідної дисципліни для навчання студентів за програмою підготовки офіцерів запасу.

Навчальна дисципліна „Стрільба артилерії” займає провідне місце у підготовці спеціалістів для наземної артилерії Сухопутних військ. Відповідно до програми підготовка студентів повинна відповідати таким вимогам до обсягу знань і практичних навичок:

Знати:

- положення Правил стрільби і управління вогнем і Курсу підготовки артилерії;

- підготовку стрільби артилерії, способи розрахунку установок для стрільби, способи пристрілювання, порядок і правила стрільби на ураження різних цілей;

- організацію топогеодезичної, метереологічної і балістичної підготовки стрільби.

Уміти:

- виконувати вогневі завдання, передбачені Курсом підготовки артилерії, проводити розбір, оцінку й обґрунтування виконаного завдання;

- організовувати і проводити топогеодезичну прив’язку бойового порядку артилерійських підрозділів, технічну, метеорологічну і балістичну підготовку стрільби.

Навчальний посібник складається з чотирнадцяти розділів, кожний з яких містить у собі необхідний матеріал з дисципліни „Стрільба артилерії” і супроводжується поясненнями, широким спектром завдань та їх розв’язанням, поданням додаткового матеріалу. Наведені приклади суттєво доповнюють навчальний матеріал, не обтяжені великим обсягом обчислень, систематизовані.

У першому розділі надаються поняття міри кутів, яка прийнята в артилерії, залежність між кутоміром і градусною системою. Наводяться правила та порядок розв’язання різного виду завдань, як розрахунком, так і за допомогою Таблиць стрільби. Знання матеріалу цього розділу дозволить успішно оволодіти більш складними розрахунками в подальшому.

Розділ другий висвітлює матеріал, який належить до питань зовнішньої балістики. Це насамперед рух снаряда в повітрі, траєкторія та її елементи, поняття деривації, основна таблична залежність, зміст та правила користування Таблицями стрільби. Для якісного засвоєння матеріалу розділу подаються рисунки, роз’яснюється методика роботи з наведеними в Таблицях стрільби різними елементами, наведені приклади. Вивчення цього розділу дає можливість чітко уявляти процеси, які впливають на політ об’єкта в повітрі, а також оперувати необхідними даними, які складають зміст Таблиць стрільби.

Третій розділ навчального посібника є продовженням другого розділу, він розкриває сутність розсіювання снарядів під час ударної стрільби, причини виникнення розсіювання, характеристики розсіювання та його закон. Наведені в розділі рисунки, таблиці, графіки доповнюють зміст навчального матеріалу і дають можливість чітко уявити зміст розділу.

Відомо, що завданням артилерії є ураження різних цілей: окремих і групових, нерухомих і рухомих, спостережених і неспостережених. Ефективність виконання цього завдання визначається насамперед точністю стрільби і її своєчасністю. Кожній стрільбі передує підготовка, основним змістом якої є визначення установ для стрільби, які забезпечують найбільш ефективне ураження цілі.

Четвертий розділ розкриває зміст підготовки стрільби і управління вогнем. У навчальному посібнику цей розділ найбільший за обсягом і містить:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- завдання та зміст метереологічної підготовки, а також поняття основних метереологічних елементів, табличних умов, зміст бюлетеня „Метеосередній” та його розшифрування;

- балістичну підготовку стрільби артилерії, її завдання та зміст (сили та засоби проведення балістичної підготовки, способи визначення відхилення початкової швидкості снарядів, суть різнобою і порядок його визначення);

- розрахунок поправок на відхилення метеорологічних і балістичних умов стрільби від табличних, побудову графіка розрахованих поправок;

- інші питання, що пов’язані з підготовкою стрільби і управління вогнем.

Питання, що висвітлені у цьому розділі, мають як практичне, так і теоретичне значення.

П’ятий і шостий розділи розкривають зміст визначення установок для стрільби різними способами (повна та скорочена підготовка, окомірне перенесення вогню). Висвітлюється суть і зміст цих способів визначення установок для стрільби. Якісне засвоєння матеріалу цих розділів дозволить з достатньою точністю підготувати установки для стрільби.

Стрільба за спостереженням знаків розривів отримала широке застосування в наземній артилерії. Це пояснюється тим, що стрільба за спостереженням знаків розривів найбільш проста з організації, її можна вести за різних умов обстановки, без приладів для засічки розривів, або за неможливості їх застосування, в умовах неповної або незакінченої метеорологічної, балістичної, технічної і топогеодезичної підготовки, досягаючи в той же час ефективного ураження цілі.

Сьомий розділ висвітлює сутність, порядок пристрілювання за спостереженням знаків розривів, за умови будь-якого зміщення; показані умови закінчення пристрілювання, порядок застосування формул та приладів під час пристрілювання цілі. В розділі висвітлені особливості мортирної стрільби та стрільби на рикошетах, порядок ураження цілей, розташованих в безпосередній близькості від своїх військ. Знання матеріалу цього розділу має важливе значення для офіцерів наземної артилерії, оскільки розділ охоплює практичну спрямованість виконання вогневих завдань відповідно до вимог Курсу підготовки артилерії.

Зміст ураження нерухомих спостережених цілей з пристрілюванням за виміряними відхиленнями надається у восьмому розділі навчального посібника. В розділі висвітлені:

- сутність і умови застосування пристрілювання за допомогою далекоміра і спряженого спостереження, особливості пристрілювання цілей за різних умов стрільби, особливості та порядок застосування комплексів машин управління;

- порядок проведення пристрілювання, розрахунок коректур за допомогою формул та із застосуванням приладів (ПУВ, ПРК, тощо). В навчальному матеріалі підготовлені приклади проведення пристрілювання та стрільби на ураження різними способами.

У дев’ятому розділі посібника наданий матеріал, який розкриває визначення установок для стрільби за даними пристрілювання (створення) реперів. Перевагою перенесення вогню у порівнянні з повною підготовкою є можливість забезпечити більш високу точність визначення установок для стрільби на ураження. В той же час недоліком цього способу порівняно з повною підготовкою є те, що така стрільба потребує часу і витрати снарядів та дозволяє противнику виявити стріляючу батарею і визначити її координати.

У матеріалі розділу роз’яснюються суть перенесення вогню від репера, умови його застосування, загальні правила пристрілювання (створення) репера. Пристрілювання дійсного репера та створення фіктивного репера за допомогою далекоміра показані на прикладах, особлива увага надається питанням умови закінчення пристрілювання та визначення пристріляних поправок.

Розкриваються питання перенесення вогню способом коефіцієнта стрільби та спрощеним способом.

Десятий розділ навчального посібника висвітлює матеріал, який стосується організації управління вогнем артилерії.

Під організацією управління вогнем розуміють комплекс заходів, що проводяться командиром та штабом для забезпечення надійного функціонування системи управління артилерійськими підрозділами та частинами під час підготовки і виконання вогневих завдань з високою ефективністю. Матеріал розділу дає поняття змісту управління вогнем, вимоги, що ставляться до нього. Крім того, розкриті обов’язки посадових осіб дивізіону з організації управління вогнем та безпосереднього управління вогнем під час бою. Наведені приклади поставлення вогневих завдань та зміст контролю виконання вогневих завдань.

Ведення бойових дій вночі в сучасних умовах набуває особливо важливого значення. Сучасний розвиток і удосконалення засобів артилерійської розвідки, приладів нічного бачення і засобів освітлення місцевості значно підвищили можливості артилерії під час ведення бойових дій вночі.

Під час ведення бойових дій вночі артилерія, крім вогневих завдань по ураженню цілей, виконує додаткові завдання: освітлення місцевості і цілей (об’єктів) для забезпечення стрільби артилерії, створення світлових орієнтирів, осліплення спостережних пунктів і вогневих засобів противника. Саме ці питання розглядаються в одинадцятому розділі навчального посібника (періодичне та безперервне освітлення місцевості, умови застосування, визначення необхідної кількості гармат, освітлення рубежів та поставлення світлових орієнтирів і створів).

Стрільба прямою наводкою, як правило, забезпечує високу ефективність вогню по цілях, тому що досягається виконання вогневого завдання з найменшою витратою снарядів. У дванадцятому розділі розкриті питання стрільби прямою наводкою, який містить: призначення стрільби прямою наводкою, підготовку стрільби і управління вогнем прямою наводкою, порядок ураження нерухомих і рухомих цілей. Наведені в розділі рисунки, приклади подачі команд дають можливість уяснити сутність стрільби прямою наводкою. Знання матеріалу, що стосується стрільби прямою наводкою, має важливе значення для спеціалістів наземної артилерії.

У тринадцятому розділі навчального посібника розкриваються питання організації та порядку виконання вогневих завдань відповідно до вимог КПА на імітаційних засобах. Значення наведеного навчального матеріалу в цьому розділі має за мету навчити виконувати з високою ефективністю вогневі завдання.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 43 |
 
Похожие работы:

«Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ ТА САМОСТІЙНОЇ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ З ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА для студентів інженерних спеціальностей очної та заочної форм навчання Технологія виробництва картоплі” Затверджено на засіданні кафедри фізики, хімії і агрономії Протокол № 7 від 7.04.2011 р. Затверджено на засіданні Методичної ради ННІ ПХВ Протокол №7 від...»

«Друковані праці Львівської політехніки за 2010 рік. Додаток Тимченко Олександр Володимирович Інтернет-технології передавання мовних сигналів : навч. посіб. [для студ. магістер. підготов.] : до 80-річчя Укр. акад. друкарства / Б. В. Дурняк, О. В. Тимченко, Р. С. Колодій, В. І. Сабат. – Л. : [Вид-во УАД], 2010. – 255 с. – Бібліогр.: с. 249–254 (77 назв). Тиханський Михайло Васильович The effect of the duration of operational current impulses on the speed and stability of Josephson cryotrons / M....»

«УДК 636.22/.28:637.1(092) КАПРАЛЮК Оксана Вікторівна, кандидат сільськогосподарських наук, завідувач відділу науково-методичної роботи та наукового реферування Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України (м. Київ) НАУКОВИЙ ВНЕСОК Ав. А. КАЛАНТАРА (1859–1937) У РОЗВИТОК СКОТАРСТВА ТА МОЛОЧНОЇ СПРАВИ Проаналізовано внесок відомого вченого з зоотехнії Ав.А. Калантара у вивчення молочної продуктивності великої рогатої худоби, фізико-хімічного...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет РЕЄСТРАЦІЯ, ОБРОБКА ТА КОНТРОЛЬ БІОМЕДИЧНИХ СИГНАЛІВ Навчальний посібник Вінниця ВНТУ УДК [621.37:57.087.1+615.47](075) ББК 32.811.3:53.4я73 Р33 Автори: В. Г. Абакумов, З. Ю. Готра, С. М. Злепко, С. В. Павлов,. В. Б. Василенко, О. І. Рибін Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямком підготовки...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (підпис) «_» 2014 р. ОСНОВИ СЕНСОРНОГО АНАЛІЗУ ПРОДУКТІВ ГАЛУЗІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» заочної форми навчання СХВАЛЕНО Всі цитати, цифровий та на засіданні кафедри фактичний матеріал, бібліографічні технології мяса і мясних відомості перевірені. Написання...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Н. О. Федорончук, І. О. Сучков, Н. В. Тюлєнєва Навчально-методичний посібник з навчальної літологічної практики для студентів напряму підготовки 6.040103 «Геологія» ОДЕССА ОНУ УДК 551.351.08.02(075.8) ББК 26.3я73 Ф 328 Рекомендовано до друку науково-методичною радою ОНУ імені І. І. Мечникова. Протокол № 1/1 від 31.10. 2013 р. Рецензенти: Т. А. Сафранов, доктор...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК З КУРСУ “Сучасна радіофізика” Частина 1 “Прямі задачі сучасної радіофізики” Київ 2011 УДК 621.391 Рецензент д.ф.-м.н., проф. Обуховський В.В. Голобородько А. О., Курашов В.Н. Конспект лекцій з курсу “Сучасна радіофізика” Частина 1 “Прямі задачі сучасної радіофізики”. Розглянуті різні системи представлення і опису сигналів, а також характеристики систем їх обробки. Показані оптимальні методи представлення детермінованих...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор _ Іванов С.В. «» 2013 р. ТЕХНОЛОГІЯ ГАЛУЗІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять для студентів за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання Реєстраційний номер електронних СХВАЛЕНО методичних рекомендацій у НМВ на засіданні кафедри технології цукру і підготовки води Протокол № 7 від 19 лютого 2013 р. Київ...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Левківський Іван Петрович УДК 538.94 КРАЙОВІ СТАНИ В СИСТЕМАХ З КВАНТОВИМ ЕФЕКТОМ ХОЛА Спеціальність 01.04.02 – теоретична фізика Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Київ – 2010 Дисертацією є рукопис Робота виконана на фізичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Гусинін Валерій Павлович,...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗИКИ КОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ На правах рукопису ЛІСНИЙ Богдан Михайлович УДК 537.226.4, 538.95-405 ТЕРМОДИНАМІКА ПРОТОННОЇ МОДЕЛІ КРИСТАЛІВ СІМ’Ї KH2PO4 З ТУНЕЛЮВАННЯМ І П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНОЮ ВЗАЄМОДІЄЮ 01.04.02 — теоретична фізика АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук ЛЬВІВ — 2004 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Інституті фізики конденсованих систем Національної академії наук України. Науковий...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»