WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 28 |

«Білецький В.С., Смирнов В.О. ПЕРЕРОБКА І ЯКІСТЬ КОРИСНИХ КОПАЛИН (курс лекцій) Рекомендовано Навчально-видавничою радою Донецького національного технічного університету (Протокол № 4 ...»

-- [ Страница 1 ] --

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ДОНЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА

Білецький В.С., Смирнов В.О.

ПЕРЕРОБКА І ЯКІСТЬ

КОРИСНИХ КОПАЛИН

(курс лекцій)

Рекомендовано Навчально-видавничою радою

Донецького національного технічного університету

(Протокол № 4 від 27.11.05.)

Донецьк

“Східний видавничий дім”

ББК 33.4УДК 622.

С 50 Білецький В.С., Смирнов В.О. Переробка і якість корисних копалин. Донецьк: Східний видавничий дім, 2005.- 324.

ISBN 966-7804-96-8 Викладені основні відомості щодо технології і процесів переробки і збагачення корисних копалин. Розглянуті принципові конструкції технологічного обладнання і його принцип дії. Викладені методи контролю при добуванні і переробці корисних копалин. Розглянуті технологічні схеми переробки різноманітних корисних копалин і основні положення охорони навколишнього середовища.

Посібник призначений для студентів та фахівців гірничих спеціальностей.

Табл. 24, іл. 120, бібл. 18.

ББК 33.4-4

Рецензенти:

д-р техн. наук, професор М.М. Бережний (Криворізький технічний університет);

канд. техн. наук, доцент Ю.Г. Світлий (Науково-виробниче об’єднання “Хаймек”);

д-р хім. наук, професор Т.Г. Шендрик (Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії НАН України);

д-р техн. наук, професор В.І. Саранчук (Донецький національний технічний університет).

ISBN 966-7804-96-8 © Білецький В.С., Смирнов В.О., 2005 © Макет, “Східний видавничий дім”, 2005 ЗМІСТ Передмова

1 Корисні копалини і продукти збагачення

1.1 Походження корисних копалин

1.2 Класифікація корисних копалин

1.3 Необхідність збагачення корисних копалин

1.4 Технологічні показники збагачення

1.5 Класифікація процесів збагачення

2 Технічний контроль при добуванні і переробці корисних копалин

2.1 Загальні відомостіщодо технічного контролю і опробування... 17

2.2 Види проб

2.3 Опробування родовищ корисних копалин

2.4 Опробування сипких матеріалів

2.5 Стандартизація і атестація товарної продукції.

3 Підготовка корисних копалин до збагачення

3.1 Усереднення і шихтування корисних копалин.

3.1.1 Основні положення усереднення і шихтування

3.1.2 Оцінка якості усереднення

3.2 Грохочення

3.2.1 Загальні відомості про процес.

3.2.2 Порядок виділення класів при грохоченні.

3.2.3 Ґранулометричний склад корисних копалин

3.2.4 Грохоти

3.2.5 Показники роботи грохотів

3.3 Дроблення і подрібнення

3.3.1 Характеристика процесів.

3.3.2 Закони дроблення

3.3.3 Способи руйнування гірських порід.

3.3.4 Машини для дроблення і подрібнення

3.3.5 Схеми дроблення і подрібнення

3.4 Гідравлічна класифікація

3.4.1 Загальні відомості про процес

3.4.2 Закономірності руху тіл у середовищах

3.4.3 Закономірності процесу класифікації

3.4.4 Класифікатори

4 Основні (збагачувальні) процеси

4.1 Характеристика збагачуваності корисної копалини................... 89

4.2 Збагачення у важких середовищах

4.2.1 Характеристика процесу

4.2.2 Апарати для збагачення у важких середовищах.

4.2.3 Технологія збагачення у важких середовищах.

4.3 Відсадка.

4.3.1 Теоретичні основи процесу відсадки.

4.3.2 Відсаджувальні машини

4.3.3 Технологія відсадки.

4.4 Збагачення у струмені води на похилій площині

4.4.1 Теоретичні основи процесу розділення

4.4.2 Збагачення на шлюзах

4.4.3 Збагачення на концентраційних столах.

4.4.4 Ґвинтова сепарація

4.4.5 Протитечійна водна сепарація

4.5 Промивка.

4.6 Пневматичне збагачення

4.7 Флотація.

4.7.1 Сутність процесу флотації і галузі використання

4.7.2 Фізико-хімічні основи флотації

4.7.3 Флотаційні реаґенти

4.7.4 Класифікація мінералів за флотованістю

4.7.5 Флотаційні машини.

4.7.6 Допоміжне флотаційне обладнання.

4.7.7 Схеми флотації.

4.7.8 Фактори, що впливають на процес флотації.

4.8 Магнітне збагачення

4.8.1 Теоретичні основи магнітного збагачення

4.8.2 Магнітні сепаратори

4.8.3 Допоміжні апарати при магнітному збагаченні

4.8.4 Схеми магнітної сепарації.

4.8.5 Фактори, що впливають на процес магнітної сепарації................ 163

4.9 Електричне збагачення.

4.9.1 Теоретичні основи електричного збагачення

4.9.2 Електричні сепаратори

4.9.3 Схеми електричної сепарації

4.9.4 Фактори, що впливають на процес електричної сепарації........... 174

4.10 Спеціальні методи збагачення.

4.10.1 Радіометрична сепарація.

4.10.2 Збагачення за тертям і формою зерен

4.10.3 Збагачення на жирових поверхнях.

4.10.4 Вибіркове дроблення і декрепітація

4.10.5 Гідрометалургійні процеси збагачення.

5 Заключні (допоміжні) процеси

5.1 Зневоднення

5.1.1 Загальні відомості про процес зневоднення

5.1.2 Дренування

5.1.3 Центрифугування.

5.1.4 Згущення.

5.1.5 Фільтрування

5.1.6 Сушка

5.2 Знепилення і пиловловлення.

5.2.1 Промисловий пил.

5.2.2 Знепилення

5.2.3 Пиловловлення.

6 Ґрудкування рудних матеріалів

6.1 Брикетування.

6.2 Обкатування

6.3 Аґломерація.

7 Технологія збагачення корисних копалин

7.1 Технологія збагачення вугілля

7.1.1 Властивості вугілля.

7.1.2 Показники якості вугілля

7.1.3 Класифікація вугілля

7.1.4 Процеси і схеми збагачення вугілля

7.1.5 Комплексне використання продуктів переробки вугілля.............. 234

7.2 Технологія збагачення руд чорних металів

7.2.1 Технологія збагачення залізних руд

7.2.2 Технологія збагачення марганцевих руд

7.2.3 Технологія збагачення хромових руд.

7.3 Технологія збагачення руд кольорових металів

7.3.1 Характеристика руд кольорових металів

7.3.2 Технологія збагачення мідевмісних руд.

7.3.3 Технологія збагачення свинцевовмісних руд

7.3.4 Технологія збагачення вольфрамових руд.

7.3.5 Технологія збагачення олов’яних руд

7.3.6 Технологія збагачення пісків рідкісних металів

7.3.7 Технологія збагачення золотовмісних руд.

7.4 Технологія збагачення гірничо-хімічної сировини................. 283 7.4.1 Технологія збагачення апатитових і фосфоритових руд................ 283 7.4.2 Технологія збагачення сірчаних руд.

7.4.3 Технологія збагачення калійних руд

7.4.4 Технологія збагачення флюоритових руд

7.5 Технологія переробки природних будівельних матеріалів.... 301 7.5.1 Класифікація будівельних матеріалів.

7.5.2 Властивості будівельних матеріалів.

7.5.3 Вимоги до будівельних матеріалів

7.5.4 Технологія переробки будівельних матеріалів

8 Охорона навколишнього середовища

8.1 Вплив людини на природу

8.2 Заходи щодо охорони навколишнього середовища.............. 319

8.3 Очищення вод.

8.4 Рекультивація земель, зайнятих відходами збагачення......... 322 Список рекомендованої літератури.

ПЕРЕДМОВА

Переробка корисних копалин є однією з основних галузей сучасної переробної промисловості. Активно розвивається збагачення копалин, розробляються принципово нові і вдосконалюються відомі процеси, машини і механізми, що ініціює закономірний процес оновлення підручників і посібників в цій галузі.

У даному посібнику розглянуто походження і класифікація корисних копалин, показана необхідність їх збагачення, викладені технологічні показники і класифікація сучасних процесів збагачення.

Окремий розділ присвячено технічному контролю при добуванні і переробці корисних копалин. Докладно викладено підготовчі, основні та допоміжні процеси, що застосовуються при збагаченні корисних копалин, а також розкрита тема ґрудкування рудних матеріалів. Викладені сучасні теоретичні уявлення про процеси власне збагачення мінеральної сировини – гравітаційні, флотаційні, магнітні, електричні та спеціальні. Описані основні конструктивні рішення технологічного обладнання, його принцип дії. Розкриті особливості технології збагачення вугілля, руд чорних та кольорових металів, гірничо-хімічної сировини, технології переробки природних будівельних матеріалів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Викладені базисні положення охорони навколишнього середовища.

Виклад матеріалу ґрунтується на вітчизняному та закордонному досвіді в галузі збагачення корисних копалин, контролю за його якістю, досягненнях наукових шкіл збагачення мінеральної сировини останніх років. Застосована сучасна вітчизняна терміносистема гірництва, опрацьована в ряді фундаментальних словникових та енциклопедичних праць початку ХХІ ст.

Посібник відповідає освітньо-професійній програмі Міністерства освіти та науки України для студентів, які вивчають гірничі дисципліни.

1. КОРИСНІ КОПАЛИ І ПРОДУКТИ ЗБАГАЧЕННЯ

Мета розділу: вивчення основних ознак корисної копалини і продуктів її первинної переробки.

1.1 ПОХОДЖЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН

Корисними копалинами називаються видобуті з надр природні речовини, що при даному стані техніки можуть бути з достатньою ефективністю використані в природному вигляді або після попередньої обробки.

Корисні копалини бувають твердими (руди, нерудні і горючі корисні копалини), рідкими (нафта, мінеральні води) і газоподібними (природні гази).

Корисні копалини звичайно залягають в гірських породах, що являють собою природні аґреґати однорідних або різних мінералів, що утворилися за певних геологічних умов у земній корі чи на земній поверхні.

За походженням розрізняють магматичні, осадові та метаморфічні гірські породи.

Магматичні гірські породи – це мінеральні асоціації, що утворилися внаслідок кристалізації та (або) затвердіння магми, як на глибині, в середині земної кори, так і на поверхні після виверження. Концентрація цінних мінералів у магмі, що вихолоняє, зумовлена різними причинами:

– магма при охолодженні може розпадатися на дві рідини, що не змішуються (процес ліквації, який приводить до виникнення лікваційних родовищ), прикладом є сульфідні мідно-нікелеві руди;

– цінні мінерали при розкристалізації можуть виділитися раніше від інших, зосередитися на дні магматичного резервуара і сформувати поклади ранньомагматичних родовищ (акумулятивних або сегрегаційних). До них належать деякі родовища руд хрому, титану і заліза. Оригінальними ранньомагматичними утвореннями є трубки кімберлітів Сибіру і Південної Африки, що складаються із застиглої магми ультраосновного складу (кімберліт), що містить кристали алмазів, які виділилися на ранній стадії її охолодження;

– у магмі, багатій на газ, при її розкристалізації речовина корисної копалини може сконцентруватися в легкоплавкому залишковому розплаві і при подальшому твердінні утворити пізньомагматичні родовища. Серед них відомі родовища титаномагнетитового типу – гори Качканар на Уралі, хромітів південного Уралу, апатитів Кольського півострова, танталу, ніобію і рідкісноземельних елементів;

– значно рідше родовища виникають у вигляді потоків, що виливаються з жерла вулканів, як напр., потоки сірки вулканів Італії і Японії.

Серед магматичних родовищ найбільш значні родовища руд заліза, титану, ванадію, хрому, платиноїдів, міді, нікелю, кобальту, апатиту, алмазів, ніобію, цирконію і гафнію. Магматичні гірські породи можуть використовуватись як будівельні (туфи, лабрадорити і ін.), абразивні (пемза) і теплоізоляційні (пемза, перліт) матеріали.

Осадові гірські породи утворилися на поверхні літосфери внаслідок вивітрювання та перевідкладення більш давніх порід різного походження, випадіння речовин з розчинів, нагромадження решток рослинних і тваринних організмів та продуктів їх життєдіяльності, вулканічного матеріалу та матеріалу, що надходить з космосу.

Породоутворення осадових гірських порід включає таку послідовність основних процесів: седиментація або седиментогенез (накопичення осадів) діагенез (перетворення осадів у гірські породи) катагенез (зміни осадових порід на глибині поза зоною діагенезу) метагенез (більш глибокі зміни речовини осадових порід на глибині та під дією високих температур) гіпергенез (зміни порід під впливом вивітрювання в приповерхневій зоні земної кори). За характером осадонакопичення осадові родовища поділяють на 4 класи:

– механічні осадові родовища представлені уламковими фракціями осадів, що використовуються в основному як будівельні матеріали (родовища гравію, піску і глин), а також річкові, прибережно-морські і океанічні розсипи золота, платини, алмазів, мінералів олова, титану, вольфраму та ін.;

– хімічні осадові родовища включають родовища солей, гіпсу, ангідриту, боратів, бариту, руд заліза, марганцю, алюмінію (бокситів), а також деяких кольорових і рідкісних металів (мідь, молібден, ванадій, уран), що виникли зі справжніх колоїдних розчинів на дні водойм;

– біохімічні осадові родовища включають родовища горючих газів, нафти, вугілля, фосфоритів, карбонатних і кременистих порід; вони осаджувалися з розчинів при хімічних процесах внаслідок життєдіяльності організмів у водах і на дні водойм;

– вулканогенні осадові родовища виникли з осадів продуктів підводного і прибережного вулканізму; до них належать колчеданні родовища кольорових металів, оксидні родовища руд заліза і марганцю, а також яшм і кварцитів.

Біля 70 % всіх корисних копалин представлені осадовими гірськими породами.

Метаморфічні гірські породи утворилися внаслідок суттєвої зміни текстури, структури і мінералогічного складу магматичних і осадових порід під дією температури, тиску і хімічних глибинних процесів. Метаморфізм звичайно відбувається при зміні температури в діапазоні 1100 – 300С і тискові в діапазоні 1 – 6000 атм. Так напр., при тривалій дії великого тиску і високої температури утворюються різні метаморфічні сланці – хлоритові, глинисті та ін.; при зіткненнях з розплавленою масою магматичних порід вапняки перетворюються у мармур. Метаморфічні гірські породи характеризуються зернистою будовою, здебільшого сланцюватою текстурою.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 28 |
Похожие работы:

«Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Наукова бібліотека Інформаційний бюлетень Випуск 27 (Березень–грудень 2013 р.) Черкаси – 2014 ББК 78.584 К 53 Книжкова скарбниця : інформаційний бюлетень. Вип. 27 (Березень–грудень 2013 р.). – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – с.Укладач: Демченко Н. В., зав. інформаційно-бібліографічним відділом Схвалено до друку методичною радою наукової бібліотеки (протокол №1 від 31 січня 2013 р.) Перелік умовних позначень А2 –...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ” (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено викладачем кафедри медичної психології та психокорекції Л.Г.Тарасенко Затверджено на засіданні кафедри медичної психології та психокорекції (протокол № 7 від 01.04.08) СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом Тарасенко Л. Г. Методичні рекомендації щодо організації...»

«Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій БУШМА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК 621.317.7 ОПТОЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ ДАНИХ НА ОСНОВІ ДИСКРЕТНО-АНАЛОГОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ Спеціальність 05.12.20 – оптоелектронні системи АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Київ 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій Міністерства транспорту та зв'язку України Науковий...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (підпис) «_» 2014 р. ОСНОВИ СЕНСОРНОГО АНАЛІЗУ ПРОДУКТІВ ГАЛУЗІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» заочної форми навчання СХВАЛЕНО Всі цитати, цифровий та на засіданні кафедри фактичний матеріал, бібліографічні технології мяса і мясних відомості перевірені. Написання...»

«УДК 615.327.07:663.64](477.74) № держреєстрації 0109U007587 Інв. № Міністерство охорони здоров’я України Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології (Укр НДІ МР та К) 65014, м. Одеса, пров. Лермонтовський, 6 тел. (048) 722-35-68 ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Укр НДІ МР та К д.мед.н., проф. К.Д.Бабов “”2011 р. ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ОЦІНКА СТАБІЛЬНОСТІ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ І МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ «ГАГАРИНСЬКА» (НЕГАЗОВАНОЇ), РОЗЛИТОЇ В...»

«Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Наукова бібліотека Інформаційний бюлетень Випуск 28 (січень–лютий 2014 р.) Черкаси – 2014 ББК 78.584 К 53 Книжкова скарбниця : інформаційний бюлетень. Вип. 28 (січеньлютий 2014 р.). – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 78 с.Укладач: Демченко Н. В., зав. інформаційно-бібліографічного відділу Схвалено до друку методичною радою наукової бібліотеки (протокол № 2 від 3 квітня 2014 р.) Перелік умовних позначень А2 –...»

«Экосистемы, их оптимизация и охрана. 2012. Вып. 7. С. 167–178. УДК 581.557:582.28 (477.25) КОНСОРТИВНІ ЗВ’ЯЗКИ АФІЛОФОРОЇДНИХ ГРИБІВ КИЇВСЬКОГО ПЛАТО Іваненко О. М. Науковий центр екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України, Київ, ivanenko_mycology@ukr.net У роботі представлений аналіз приналежності афілофороїдних грибів до виду рослини-живителя та до деревних субстратів різного стану: живе дерево, сухостій, відпад, пеньки. Всього в біоценозах Київського плато виявлено 188 видів...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА О.В. Авраменко, Л.І. Лутченко, В.В. Ретунська, Р.Я. Ріжняк, С.О. Шлянчак Інноваційні та сучасні педагогічні технології навчання математики Кіровоград – 2009 УДК 51(07) ББК ISBN О.В. Авраменко, Л.І. Лутченко, В.В. Ретунська, Р.Я. Ріжняк, С.О. Шлянчак Інноваційні та сучасні педагогічні технології навчання математики: Посібник для спецкурсу. – Кіровоград: КДПУ, 2009. – 200 с. Робота...»

«Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” «БІОФІЗИКА» МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт Київ «Політехніка»-0Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” «БІОФІЗИКА» МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт для студентів напрямку підготовки 6.0909-«Прилади», 7.090905 «Медичні прилади та системи» приладобудівного факультету...»

«ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН УДК 371 Г. В. БІБІК РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ'ЯЗКІВ МАТЕМАТИКИ З ФІЗИКОЮ НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ПОНЯТЬ «ВЕКТОР» І «ВЕКТОРНА ВЕЛИЧИНА» В КУРСІ МАТЕМАТИКИ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ Розглянуто проблему формування в учнів основної школи понять вектора, векторної величини та дій з ними шляхом використанням на уроках геометрії задач міжпредметного змісту, фізичного експерименту, практичних робіт. Розкрито зміст зв’язків математики і фізики у курсах...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»