WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Методика Розв’язування якісних заДаЧ 7 клас Марія СлІпець, учитель кваліфікаційної кате- Чого б ти не навчався, ти навчаєшся для себе. горії «Спеціаліст» Жовківської ЗОШ І—ІІІ ст. № 2, ...»

ФІЗИКА №7(487),квітень2012

Методика

Розв’язування якісних заДаЧ

7 клас

Марія СлІпець, учитель кваліфікаційної кате- Чого б ти не навчався, ти навчаєшся для себе.

горії «Спеціаліст» Жовківської ЗОШ І—ІІІ ст. № 2, Петроній

Львівська обл.

Фізика — це наука розуміти природу.

Е. Роджерс

Мета: повторити вивчений матеріал з теми; розвивати пізнавальні інтереси учнів, розширити їхній сві- І. Організаційна частина тогляд, навчити отримувати задоволення від набутих Гра «Кіт у мішку»

знань; Учитель. Вітаю усіх присутніх. Розпочнемо з гри удосконалити вміння учнів: «Кіт у мішку». Ви маєте відгадати, що знаходиться — розв’язувати якісні завдання; у цій торбинці. В ній предмет, необхідний усім людям, — закріпити знання правил безпеки у фізичному які мислять. Він потрібен вам на кожному уроці, а такабінеті; кож для виконання домашнього завдання, для підготоврозрізняти складові Всесвіту та їхні розміри, ки до самостійних і контрольних робіт та до тематичвиди взаємодій і сил, методи наукових досліджень; ного оцінювання.

— оперувати фізичними величинами та їхніми оди- Відповідь: книга — джерело знань (підручник з фіницями; зики).

— закріпити вміння визначати ціну поділки шка- Ми з вами працюватимемо за підручником Ільченли приладу, фіксувати покази приладів, аналізувати їх, ка В. Р., Куликовського С. Г., Ільченка О. Г. «Фізика — 7»

узагальнювати, робити висновки; та користуватимемося збірником задач Гельфгата І. М.

— повторити й закріпити навички вимірювання до- «Фізика — 7 » [7, с. 29].

вжини, площі, об’єму, часу;

— підготуватися до тематичного оцінювання. ІІ. перевірка домашнього завдання Тип уроку: закріплення знань, умінь і навичок. Діти заповнюють на дошці таблицю за поданими Мотивація навчальної діяльності: учням необхід- малюнками.

но: розуміти значення термінів «фізичні тіла», «речо- [6, с. 4].

вини», «фізичні явища», «сила», «робота», «енергія»;

набути практичних навичок користування вимірюваль- ІІІ. Актуалізація опорних знань ними приладами; звикнути дотримуватис

–  –  –

:

09854 — « »+ « »

+ 1. — 44,06 6. — 264,36

–  –  –

ЗАЯВА Прошу розглянути з метою подальшого опублікування на паперових та електронних носіях увиданняхпідприємства___________________________________________моїматеріали(твір,рукопис):

(заповнюється редакцією) ___________________________________________________________________________________

Незаперечуюпротирозміщеннямоїхматеріалів(твір,рукопис)на веб-ресурсах.Гарантую,щоправанаці матеріали(твір,рукопис),визначеніЗакономУкраїни«Проавторськітасуміжніправа»,належатьменііїхнебуло переданоіншимфізичнимабоюридичнимособам.

Надаюредакціїправопідчаспідготовкидодрукудоопрацьовувати,редагувати(перекладати),скорочувати, доповнюватинаданіматеріали(твір,рукопис),змінюватиїхназви(заголовкитапідзаголовки).

Гарантуютакож,щомоїспівавтори_______________________________________________________

незаперечуютьпротиопублікуваннянапаперових та електронних носіях і розміщення на веб-ресурсах наданихматеріалів(твір,рукопис).Уразівиникненняспорівщодоправаспівавторівнаматеріали(твір,рукопис) зобов’язуюсявідрегулюватиспірсамостійно,відповіднодозаконодавстваУкраїни.Публікаціюпрошуздійснити наблагодійнихзасадах.

Авторповідомленийпроте,щойогоматеріали(твір,рукопис)нерецензуютьсятанеповертаються.Заугодою сторінвзятідодрукуматеріали(твір,рукопис)післязакінченнярічногострокузберіганняпідлягаютьзнищенню.

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» виключно з метою і в рамках виконання вимогзаконодавствапроавторськітасуміжніправатаподатковогозаконодавстванадаюпідприємствузгодуна обробкутавикористаннямоїхперсональнихданих,утомучислі:паспортнідані,ідентифікаційнийкод,даніпро освітутаіншіперсональнідані.

Поштова адреса та індекс _________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Паспорт серія_____________ № ______________, виданий _____________________________

___________________________________________________________________________________

«_____»____________ _______ р. Ідентифікаційний код _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Автор _________________________________________________________________

(ПІБ) (дата) (підпис)

–  –  – 
Похожие работы:

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ із застосування засобу «Біо Хлор –Т» з метою дезінфекції І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Повна назва засобу дезінфекційний засіб «Біо Хлор –Т».1.2. Фірма виробник – ТОВ «Альянс Групп»1.3. Дезинфікуючий засіб «Біо Хлор-Т», містить в якості діючої речовини дихлорізоціанурат натрію. (Na-соль ДХЦК), 65,5 %, з миючим ефектом.адипіновакислота 10% бікарбонат натрію – 20%, сульфат натрію 4,5%. Термін придатності засобу в нерозкритій упаковці виробника 5 років. Термін придатності робочих...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОДІЛЛЯ (м. Хмельницький) Клименко Леонід Павлович УДК 621.891 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ВУЗЛІВ МАШИН З ПЕРЕМІННОЮ ЗНОСОСТІЙКІСТЮ Спеціальність 05.02.04 Тертя та зношування в машинах Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Хмельницький 2002 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Українському державному морському технічному університеті ім. адмірала Макарова Міністерства освіти та...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет РЕЄСТРАЦІЯ, ОБРОБКА ТА КОНТРОЛЬ БІОМЕДИЧНИХ СИГНАЛІВ Навчальний посібник Вінниця ВНТУ УДК [621.37:57.087.1+615.47](075) ББК 32.811.3:53.4я73 Р33 Автори: В. Г. Абакумов, З. Ю. Готра, С. М. Злепко, С. В. Павлов,. В. Б. Василенко, О. І. Рибін Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямком підготовки...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор _ Іванов С.В. «» 2013 р. ТЕХНОЛОГІЯ ГАЛУЗІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять для студентів за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання Реєстраційний номер електронних СХВАЛЕНО методичних рекомендацій у НМВ на засіданні кафедри технології цукру і підготовки води Протокол № 7 від 19 лютого 2013 р. Київ...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України  Кіровоградський державний педагогічний університет   імені Володимира Винниченка        Авраменко О.В., Павличенко Г.Ю., Паращук С.Д.    Статистичні методи   в освітніх вимірюваннях    Частина І.   Класична теорія тестування      This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»