WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«Досвід роботи викладача біології Муж Мирослави Володимирівни 2013 р. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Департамент з питань освіти, науки, сім’ї та молоді Львівської ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Департамент з питань освіти, науки, сім’ї та молоді

Львівської обласної державної адміністрації

Управління професійно-технічної освіти, координації

діяльності вищих навчальних закладів та науки

Вище професійне училище №11

Досвід роботи викладача біології

Муж Мирослави Володимирівни

2013 р.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Департамент з питань освіти, науки, сім’ї та молоді

Львівської обласної державної адміністрації Управління професійно-технічної освіти, координації діяльності вищих навчальних закладів та науки Вище професійне училище №11

Методична розробка уроку на тему:

«Типи мутацій та причини їх виникнення»

Викладач біології ВПУ №11 Муж М.В.

Тема. Типи мутацій та причини їх виникнення.

Мета. Конкретизувати знання про види спадкової мінливості, ознайомитися з класифікацією мутацій, спадковими захворюваннями, які виникають внаслідок зміни генотипу, з’ясувати причини виникнення мутацій.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.

Обладнання: презентація на тему: «Класифікація мутацій», таблиця генетичного коду, роздавальні картки.

Міжпредметні зв’язки: фізичні мутагени (фізика), хімічні мутагени (хімія), забруднення середовища (екологія).

Хід уроку І. Актуалізація опорних знань учнів Актуалізація опорних знань учнів проводиться методом бесіди. Для цього основну увагу звертаємо на види мінливості, їх характеристику.

Пропонуються такі питання.

1. Що таке фенотип, генотип?

2. Що таке мінливість? Яка вона буває?

3. Чим відрізняється неспадкова мінливість від спадкової?

ІІ. Мотивація навчальної діяльності Мотивацію навчальної діяльності здійснюємо за допомогою таких питань.

1. Які є види спадкової мінливості? Охарактеризувати їх.

2. Що вас найбільше цікавить в понятті спадкової мінливості?

3. Чи завжди мутації призводять до негативних наслідків?

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку Такими запитаннями підводимо учнів до вивчення нової теми, яку проводимо за планом.

1. Класифікація мутацій.

2. Причини виникнення мутацій.

ІV. Сприйняття і первинне усвідомлення учнями нового матеріалу При вивченні першого питання плану учням пропонується згадати визначення мутації, після чого демонструється презентація: «Класифікація мутацій». Викладач розповідає про ознаки за якими класифікують мутації, а також їх різновиди (слайд 1). Пояснює визначення усіх типів мутацій:

за причиною виникнення: спонтанні та індуковані (слайд 2);

за місцем виникнення: генеративні та соматичні (слайд 3);

за характером зміни фенотипу: біохімічні та фізіологічні (слайд 4);

за результатами впливу на організм: корисні (вітальні), летальні, нейтральні та сублетальні (слайди 5, 6, 7, 8);

за характером зміни генотипу: геномні, хромосомні та генні (слайди 9, 10).

Наводить приклади спадкових захворювань живих організмів, які виникли внаслідок тієї чи іншої мутації. Звертає увагу на те, що мутації не завжди шкодять організму. В деяких випадках вони можуть виявитися корисними. Це стосується вітальних мутацій у рослин чи мікроорганізмів.

Саме вони збільшують ріст, підвищують врожайність рослин. Слід також зосередити увагу учнів на тому, що будь-які мутації у тварин та людей є шкідливими. Вони негативно впливають на організм: викликають загибель, знижують життєздатність. Крім нейтральних мутацій, які не впливають на організм у звичних для нього умовах.

Дальший шлях пізнання учнів полягає у витлумаченні інформації про геномні, хромосомні та генні мутації. Доцільно звернути увагу учнів на негативні наслідки у фенотипі тварин та людей внаслідок цих мутацій.

При вивченні генних мутацій можна поставити перед учнями проблемне питання: а як виникає ця мутація? Для вирішення цього завдання необхідно згадати про принцип комплементарності нуклеотидів у молекулі ДНК і спробувати побудувати молекулу гемоглобіну здорової людини, а потім перетворити її на мутантну молекулу – серповидно - клітинної анемії.

За даним першого ланцюга молекули ДНК гемоглобіну здорової людини синтезуємо другий ланцюг ДНК за принципом комплементарності.

Утворюємо ланцюг інформаційної РНК, комплементарний другому ланцюгу ДНК і за триплетами РНК за допомогою таблиці генетичного коду (додаток

1) встановлюємо послідовність амінокислот у молекулі гемоглобіну на цій ділянці молекули (додаток 2). Потім пропонується глутамінову кислоту на ділянці ланцюга гемоглобіну замінити на валін. Виконавши таку заміну, учні переконуються в необхідності заміни відповідного триплету в РНК і відповідно в обох ланцюгах ДНК (додаток 2).

В процесі вирішення цього завдання розумова діяльність учнів організовується за логічним правилом «синтез – аналіз – синтез», де синтез – побудова нормального гемоглобіну; аналіз – заміна однієї амінокислоти іншою і заміна відповідних триплетів у РНК і ДНК; синтез – читання повертикалі від змін ДНК до зміненого білка і висновок про мутацію гена, що призвело до такого захворювання як серповидно - клітинна анемія.

Вивчення другого питання плану проводиться за допомогою індивідуальних повідомлень, які учні підготували на домашнє завдання. Їм було задано зробити коротку характеристику основних мутагенних факторів:

фізичних, хімічних, біологічних. Учні розповідають про фактори, які спричиняють мутації, правильно підбирають визначення, які характеризують той чи інший мутагенний фактор.

V. Перевірка та закріплення знань учнів На перевірку та закріплення знань учням пропонується скласти характеристику мутагенних факторів і розв’язати задачі на успадкування захворювань, які викликані мутаціями (додаток 3).

VІ. Узагальнення та систематизація знань учнів Узагальнення та систематизацію знань учнів проводимо за допомогою тестових завдань ( додаток 4).

VІІ. Підсумки уроку VІІІ. Домашнє завдання На домашнє завдання потрібно вивчити матеріал §§ 46, 47 підручника [1] і розв’язати задачу на альбінізм (додаток 3).

Література

1. Загальна біологія: Підруч. для учнів 10-11 кл. серед., загальноосвіт.

шк../ М.Є. Кучеренко та ін. – К.: Ґенеза, 2000. – 464 с.

2. Задорожний К. М. Біологія. 11 клас. Стандарт і академічний рівень.

– Х.: Вид. група «Основа», 2011. – 104 с.: табл.. – (Серія «Мій конспект).

3. Межжерін С.В., Межжеріна Я.О. Біологія. 11 клас. Стандарт і академічний рівень. – К.: Освіта, 2011. – 336 с.: іл.

4. Тагліна О.В. Біологія. 11 клас. Дидактичні матеріали до курсу. – Харків: Ранок, 2011. – 93 с.

Додаток 3 Задачі

1. Класична гемофілія передається як рецесивна, зчеплена з Х хромосомою ознака. Здорова жінка вийшла заміж за здорового чоловіка. У них народився син, який хворий на гемофілію. Яка ймовірність того, що й друга їхня дитина буде гемофіліком?

2. У людини ген, що викликає одну з форм дальтонізму, локалізовано в Х хромосомі. Дівчина, що має нормальний зір і в її родині ніхто не хворів цим захворюванням виходить заміж за чоловіка дальтоніка. Який зір можна очікувати в дітей від цього шлюбу?

3. Нормальна пігментація у волоссі людини домінує над альбінізмом.

Чоловік і жінка гетерозиготні за цією ознакою. Чи може у них народитися дитина альбінос?

Додаток 4

1. Мутації, які пов’язані із зміною активності ферментів:

а) біохімічні; б) фізіологічні; в) біофізичні.

–  –  –

5. Хвороба Дауна викликана:

а) збільшенням кількості хромосом;

б) зменшенням кількості хромосом;

в) кратним збільшенням кількості хромосомних наборів.

6. Вітальні – це мутації, які:

а) не впливають на життєздатність організму;

б) погіршують життєздатність організму;

в) покращують життєздатність організму.

–  –  –

8. Поліплоїдія викликає у рослин:

а) збільшення росту; б) зменшення росту; в) зниження врожайності.

9. Ультрафіолетове проміння належить до мутагенів:

а) фізичних; б) хімічних; в) біологічних.

10. Мінливість, яка змінює тільки фенотип:

а) мутаційна; б) модифікаційна; в) комбінативна.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


–  –  –

Викладач біології ВПУ №11 Муж М.В.

Тема. Синтез білка.

Мета уроку. Дати загальне уявлення про біосинтез білка, його основні етапи та особливості їх проходження.

Тип уроку. Урок засвоєння нових знань.

Обладнання і матеріали: загальні схеми синтезу білка, таблиця генетичного коду, динамічні посібники.

встановлення триплетності генетичного

Міжпредметні зв'язки:

коду(математика), будова і властивості білків(хімія).

І. Актуалізація опорних знань Актуалізацію опорних знань учнів проводимо методом бесіди.

Пропонуються такі питання:

1. Що таке рибосоми?

2. Яку функцію виконують рибосоми?

3. Що таке клітинний центр?

ІІ. Мотивація навчальної діяльності Мотивація навчальної діяльності учнів проводиться на основі розповіді про те, що з речовин, які надходять у клітину – амінокислот, глюкози, органічних кислот, нуклеотидів – у клітині безперервно відбувається синтез білків, вуглеводів, ліпідів, нуклеїнових кислот. З них формується тіло клітини, її мембрани, органели. Необхідно звернути увагу на те, що реакції синтезу особливо активні в молодих клітинах, які ростуть. Але речовини постійно синтезуються і в клітинах, які закінчили ріст і розвиток, оскільки хімічний склад клітини протягом її життя багато разів обновлюється.

Встановлено, що "тривалість життя" молекул білків клітини складає від 2-3 год до кількох днів. Після цього вони руйнуються й замінюються новосинтезованими. Так клітина зберігає свої функції та хімічний склад.

Учням задаються запитання:

1. Що є мономерами білка?

2. Які ви знаєте типи нуклеїнових кислот?

3. Пригадайте будову та роль ДНК.

4. У чому полягає принцип комплементарності нітрогеновмісних основ?

5. Які є типи РНК, їх функції?

6. Відомо, що інформація про послідовність амінокислот міститься в молекулі ДНК. Але молекула ДНК міститься в ядрі, а там ніколи не відбувається синтез білка, білки синтезуються в цитоплазмі. Пояснити, як це може відбуватися?

ІІІ. Повідомлення теми План

1. Поняття про генетичний код.

2. Етапи біосинтезу білка.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Поняття про генетичний код.

При вивченні першого питання плану, необхідно увагу учнів звернути на те, що основна роль у визначенні структури білка, що синтезується, належить ДНК. Оскільки молекула ДНК може сама себе відновлювати, то вона здатна бути молекулою, що передає інформацію наступному поколінню.

І тут можна поставити перед учнями проблему: а яку інформацію кожний організм повинен передати наступному поколінню?

Щоб розв'язати цю проблему, учні повинні згадати про те, що специфіка кожного організму визначається складом його білків, тобто це має бути інформація про всі білки батьківського організму (пригадати необхідно також будову білків). Але білки самі себе відтворювати не можуть, тому передавати інформацію з їх допомогою не можна. Цю інформацію можуть передавати нуклеїнові кислоти. Але як? І тут доцільно познайомити учнів з генетичним кодом, як способом запису послідовності амінокислот у молекулах білка за допомогою послідовності нуклеотидів у нуклеїнових кислотах. А також дати визначення гену, як ділянки молекули ДНК, що кодує послідовність амінокислот одного білка.

Щоб розібратися в тому, як саме в ДНК запрограмована первинна структура білка, можна скористатися аналогією. Для того учням можна згадати про азбуку Морзе, за допомогою якої передають сигнали і телеграми.

Азбука Морзе є прикладом коду, аналогічно, як у живій природі в процесі еволюції виробився код, який називається кодом ДНК. Необхідно учням пояснити, що як у коді Морзе кожній літері відповідає певне сполучення крапок і тире, так у коді ДНК певні сполучення послідовно розміщених нуклеотидів відповідають певним амінокислотам у молекулі білка.

Дальший шлях пізнання учнів полягає у витлумаченні інформації про те, яке поєднання нуклеотидів відповідає кожній амінокислоті. Перед учнями ставиться проблема: послідовність скількох нуклеотидів повинна кодувати амінокислоту? Для цього їм пропонуються запитання:

1. Скільки видів нуклеотидів містяться в молекулі ДНК?

2. Скільки є амінокислот, що входять до складу природних білків?

В результаті цього учні роблять висновок, що амінокислотний залишок у поліпептидному ланцюзі кодується послідовністю трьох нуклеотидів, тобто код триплетний. Отже, якби один амінокислотний залишок кодувався одним нуклеотидом, то до складу білків входило б усього чотири типи амінокислот.

Комбінацією з двох нуклеотидів можна закодувати шістнадцять амінокислот, тоді як комбінація з трьох нуклеотидів дає змогу кодувати 64 типи амінокислот.

Далі необхідно познайомити учнів з таблицею генетичного коду.

Пояснити, як нею користуватися. Розповісти, що дані таблиці – це експериментальні дані, отримані багатьма лабораторіями, що спеціально досліджували, які амінокислоти якими триплетами кодуються. Таким чином, завдяки генетичному коду молекула ДНК передає спадкову інформацію.

Однак недостатньо передати інформацію, її необхідно ще й реалізувати, тобто синтезувати закодовані в ДНК білки.

2. Етапи біосинтезу білка.

Вивчення етапів біосинтезу білка можна почати з обговорення проблеми: як передати інформацію про послідовність амінокислот у білку до того місця, де білок синтезується, – в цитоплазму? Адже сама молекула ДНК дуже велика і ніколи не покидає ядра. Обговорення цього підводить учнів до розуміння необхідності посередників у вигляді інформаційної РНК, яка синтезується в ядрі і виходить у цитоплазму.

Учням пропонуються завдання.

1. Користуючись принципом комплементарності нітрогеновмісних основ, визначити, яка і-РНК буде синтезована на ділянці молекули ДНК і з такою послідовністю нуклеотидів: ГАА - ТТГ - АГЦ - ГТА - ЦГА - ГТТ - ААА ТГЦ - ГЦГ.

2. Подивитися на отриману і-РНК і визначити, чим вона відрізняється і в чому відповідає молекулі ДНК. Як тепер, користуючись цією і-РНК, синтезувати відповідний білок? Що для цього необхідно?Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
 
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА АЧКАН Віталій Валентинович УДК 372. 851:2:37.032 ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ РІВНЯНЬ ТА НЕРІВНОСТЕЙ 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі математики, методики викладання математики Бердянського державного педагогічного університету,...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка На правах рукопису Буй Дмитро Борисович УДК 681.3.06 ТЕОРІЯ ПРОГРАМНИХ АЛГЕБР КОМПОЗИЦІЙНОГО ТИПУ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Науковий консультант Редько Володимир Никифорович, доктор фіз.-мат. наук, професор, академік НАНУ Київ – 2002 ЗМІСТ Перелік умовних позначень Вступ Розділ 1. Нерухомі...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України  Кіровоградський державний педагогічний університет   імені Володимира Винниченка        Авраменко О.В., Павличенко Г.Ю., Паращук С.Д.    Статистичні методи   в освітніх вимірюваннях    Частина І.   Класична теорія тестування      This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор_С.В. Іванов _2012р. ОСНОВИ ФІЗИКО-ХІМІЧНОГО КОНТРОЛЮ СИРОВИНИ І ПРОДУКТІВ ГАЛУЗІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни і виконання контрольних робіт напряму 6.051701 „Харчові технології та інженерія” денної, заочної та заочної скороченої форм навчання Реєстраційний номер СХВАЛЕНО Електронних методичних на засіданні кафедри технології рекомендацій у НМВ хлібопекарських та...»

«Методична комісія природничо-математичних дисциплін Методична розробка уроку Предмет: Фізика Викладач: Присяжнюк А.І. спеціаліст Тема: Експериментальне вивчення будови атома.Мета уроку: з'ясувати будову атома; розглянути шляхи та методи експериментального вивчення будови атома; розвивати логічне мислення; виховувати навички роботи в команді, вміння відстоювати свою думку. Тип уроку: урок засвоєння нових знань. Методи та прийоми уроку: словесний, наочний. Обладнання: демонстрування моделей...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА О.В. Авраменко, Л.І. Лутченко, В.В. Ретунська, Р.Я. Ріжняк, С.О. Шлянчак Інноваційні та сучасні педагогічні технології навчання математики Кіровоград – 2009 УДК 51(07) ББК ISBN О.В. Авраменко, Л.І. Лутченко, В.В. Ретунська, Р.Я. Ріжняк, С.О. Шлянчак Інноваційні та сучасні педагогічні технології навчання математики: Посібник для спецкурсу. – Кіровоград: КДПУ, 2009. – 200 с. Робота...»

«УДК 54+53(477)«20» КУЙБІДА Віктор Віталійович, д-р іст. наук., доцент каф. біології, директор Ін-ту фізичного виховання та природознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький) ХІМІЯ І ФІЗИКА ТА ЇХ ТЕРМІНОЛОГІЇ (СУЧАСНИЙ ЕТАП) Розвиток суспільства, науково-технічне зростання, посилення міжнародної співпраці, обмін інформацією у фізичній та хімічній галузях не можуть обійтися без термінологічної уніфікації і взаємопроникнення назв та понять у...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ для студентів спеціальності Обладнання лісового комплексу З ДИСЦИПЛІНИ Розрахунок та конструювання типового устаткування Київ-2011 Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи для студентів спеціальності Обладнання лісового комплексу з дисципліни Розрахунок та конструювання типового...»

«Національна академія наук України Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова Кравчук Ксенія Григоріївна УДК 53.047, 577.38, 519.216 Статистичні властивості активності імпульсних нейронів за наявності зворотніх зв’язків 01.04.02 – теоретична фізика Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Київ – 2014 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України.Науковий керівник: доктор...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА ЧЕРНЯВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ УДК 373.5.016:53:159.955 (043) РОЗВИТОК МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ ЗА МОДУЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ (НА МАТЕРІАЛІ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ) 13.00.02 – теорія і методика навчання фізики Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, Міністерство освіти і науки...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»