WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 9 |

«КАТАЛОГ докторських та кандидатських дисертацій (2005 – 2009) Івано-Франківськ -2009Відповідальний за випуск – заступник директора Наукової бібліотеки С. В. Олейник Укладач – завідувач ...»

-- [ Страница 5 ] --

дис. …канд. фізико-математ. наук : 01.04.18 / Бігун Роман Іванович. – Львів, 2008. – 145 с.

Наук. кер. : доктор фізико-математ. наук, професор Стасюк З. В.

Будзуляк І. М. Лазерно-стимульовані перетворення у поверхневих 3.

шарах матеріалів різної структурної впорядкованості : дис. … доктора фізико-математ. наук : 01.04.18. / Будзуляк Іван Михайлович. – ІваноФранківськ, 2008. – 338 с.

Наук. конс. : член-кор. НАН України, доктор фізико-математ. наук, професор Остафійчук Б. К.

Гамарник А. М. Точкові дефекти і властивості легованих плівок та 4.

кристалів селеніду свинцю : дис. … канд. фізико-математ. наук :

01.04.18 / Гамарник Анна Михайлівна. – Івано-Франківськ, 2005. – 149 с.

Наук. кер. : заслужений діяч науки і техніки України, доктор хім.

наук, професор Фреїк Д. М.

Дзундза Б. С. Вплив міжфазних меж на механізми розсіювання носіїв 5.

струму у плівках халькогенідів свинцю : дис. … канд. фізико-математ. наук :

01.04.18 / Дзундза Богдан Степанович. – Івано-Франківськ, 2008. – 178 с.

Наук. кер. : доктор хім. наук, професор Фреїк Д. М.

Жавжаров Є. Л. Модифікація структури та електрофізичних 6.

параметрів тонких металевих плівок і гетероструктур на їх основі під дією атомарного водню : дис. … канд. фізико-математ. наук : 01.04.18 / Жавжаров Євген Леонідович. – Запоріжжя, 2009. – 180 с.

Наук. кер. : доктор фізико-математ. наук Матюшин В. М.

Кайкан Л. С. Фізико-хімічні властивості та процеси літієвої 7.

інтеркаляції магній-заміщених літій-залізних шпінелем : дис. … канд.

фізико-матем. наук : 01.04.24 / Кайкан Лариса Степанівна. – ІваноФранківськ, 2008. – 144 с.

Наук. кер. : канд. фізико-математ. наук, доцент Гасюк І. М.

Кусьнеж В. В. Одержання, фізичні властивості плівок і кластерів CdS 8.

та структури на їх основі : дис. … канд. фізико-математ. наук :

01.04.18 / Кусьнеж Віктор Вацлавович. – Львів, 2009. – 127 с.

Наук. кер. : доктор фізико-математ. наук, професор Ільчук Г. А.

Лісовський Р. П. Синтез, модифікація та фізичні властивості 9.

нанопористого вуглецю : дис. … канд. фізико-математ. наук : 01.04.18 / Лісовський Роман Петрович. – Івано-Франківськ, 2007. – 150 с.

Наук. кер. : член-кор. НАНУ, доктор фізико-математ. наук, професор Остафійчук Б. К.

10. Мандзюк В. І. Інтеркаляція іонів літію в кремнезем та цеоліти : дис.

… канд. фізико-математ. наук : 01.04.24 / Мандзюк Володимир Ігорович. – Івано-Франківськ, 2005. – 155 с.

Наук. кер. : доктор хім. наук Миронюк І. Ф.

11. Мельник О. Я. Електронні релаксації радіаційних дефектів приповерхневого шару кристалів цезій галоїдів та екзоемісія електронів : дис. … канд. фізико-математ. наук : 01.04.18 / Мельник Оксана Ярославівна. – Львів, 2005. – 148 с.

Наук. кер. : канд. фізико-математ. наук, доцент Галій П. В.

12. Мерена Р. І. Електронно-іонні процеси на міжфазній границі активований вуглець/електроліт : дис. … канд. фізико-матем. наук :

01.04.18 / Мерена Роман Іванович. – Івано-Франківськ, 2008. – 137 с.

Наук. кер. : канд. фізико-математ. наук, ст. наук. співроб. Будзуляк І.

М.

13. Мокляк В. В. Особливості кристалічної та магнітної мікроструктури LaGa-заміщених епітаксій них плівок залізо-ітрієвого ґранату : дис. … канд. фізико-математ. наук : 01.04.18 / Мокляк Володимир Володимирович. – Івано-Франківськ, 2007. – 146 с.

Наук. кер. : член-кор. НАНУ, доктор фізико-математ. наук, професор Остафійчук Б. К.

14. Моргуліс А. Визначення параметрів плівково-поверхневих структур методом обвідних спектрів : дис. … канд. фізико-математ. наук :

01.04.18 / Моргуліс Алла. – Івано-Франківськ, 2006. – 153 с.

Наук. кер. : доктор фізико-математ. наук, професор Кособуцький П.

С.

15. Пенюх Б. Р. Вплив неоднорідностей поверхні на перенос заряду в тонких плівках металів : дис. … канд. фізико-математ. наук : 01.04.18 / Пенюх Богдан Романович. – Івано-Франківськ, 2005. – 130 с.

Наук. кер. : доктор фізико-математ. наук, професор Стасюк З. В.

16. Угорчук В. В. Катодні речовини літієвих джерел струму на основі модифікованого нанодисперсного рутилу та нестехіометричних керамік TiO2-Fe2O3-LiOH : дис. … канд. фізико-математ. наук :

01.04.24 / Угорчик Володимир Васильович. – 2008. – 134 с.

Наук. кер. : канд. фізико-математ. наук, доцент Гасюк І. М.

17. Яблонь Л. С. Вплив іонного і лазерного опромінення на кристалічну та магнітну мікроструктуру ферит-гранатових плівок : дис. … канд.

фізико-математ. наук : 01.04.18 / Яблонь Любов Степанівна. – ІваноФранківськ, 2006. – 132 с.

Наук. кер. : доктор фізико-математ. наук, професор Остафійчук Б. К.

Хімічні науки

18. Борик В. В. Кристалохімія точкових дефектів та їх комплексів і термоелектричні властивості твердих розчинів на основі PbTe, SnTe, GeTe : дис. … канд. хім. наук : 02.00.21 / Борик Віктор Васильович. – Івано-Франківськ, 2009. – 192 с.

Наук. кер. : доктор фізико-математ. наук, професор Галущак М. О.

19. Галюк О. В. Механізми дефектоуртворення і фізико-хімічні властивості твердих розчинів у системах Pb-Sb(Bi)-Te, Pb-Sb(Bi)-Se, Sn-Sb(Bi)-Te : дис. … канд. хім. наук : 02.00.21 / Галюк Оксана Володимирівна. – Івано-Франківськ, 2007. – 181 с.

Наук. кер. : заслужений діяч науки і техніки України, доктор хім.

наук, професор Фреїк Д. М.

20. Денисюк Р. О. Взаємодія твердих розчинів Cd1-x MnxTe з іодвмісними (І2-метанол, І2-диметилфомамід) та іодвиділяючими (Н2О2 – НІ – розчинник) травильними композиціями : дис. … канд. хім. наук :

02.00.21 / Денисюк Роман Олександрович. – Житомир, 2009. – 161 с.

Наук. кер. : доктор хім. наук, професор Томашик В. М.

21. Дмитрів А. М. Точкові дефекти і фізико-хімічні властивості CdTe, HgTe та твердих розчинів на їх основі : дис. … канд. хім. наук : 02.00.21 / Дмитрів Анжела Миколаївна. – Івано-Франківськ, 2006. – 157 с.

Наук. кер. : заслужений діяч науки і техніки України, доктор хім.

наук, професор Фреїк М.Д.

22. Іванишин І. М. Кристалохімія точкових дефектів і властивості нестехіометричного ShTe та твердих розчинів на його основі : дис. … канд. хім. наук : 02.00.21 / Іванишин Ірина Мирославівна. – ІваноФранківськ, 2006. – 169 с.

Наук. кер. : заслужений діяч науки і техніки України, доктор хім.

наук, професор Фреїк М. Д.

23. Іваніцька В. Г. Взаємодія поверхні CdTe різної кристалографічної орієнтації з розчинами на основі І2 та Н2О2–НІ : дис. … канд. хім.

наук : 02.00.21 / Іваніцька Валентина Григорівна. – Чернівці, 2008. – 161 с.

Наук. кер. : доктор хім. наук, професор Томашик В. М.

24. Луцась А. В. Механізми реакцій утворення ферит-хромітів магнію, одержаних методом співосадження та шляхом твердофазних взаємодій : дис. … канд. хім. наук : 02.00.21 / Луцась Анна Віталіївна. – Івано-Франківськ, 2006. – 139 с.

Наук. кер. : канд. техн. наук, доцент Матківський М. П.

25. Луцишин Н. І. Вплив перфторполіефірів та наночастинок пірогенного діоксиду кремнію на розклад перхлорату амонію : дис. … канд.

хім. наук : 02.00.21 / Луцишин Наталія Іванівна. – Івано-Франківськ, 2006. – 161 с.

Наук. кер. : доктор техн. наук, професор Сіренго Г. О.

26. Ляпина Е. В. Физико-химические процессы поверхности пленок медных сплавов : дисс. … канд. хим. наук : 01.04.18 / Ляпина Елена Васильевна. – Одесса, 2006. – 188 с.

Науч. рук. : доктор техн. наук, профессор Костржицкий А. И.

27. Мідак Л. Я. Фізико-хімічні та антифрикційні властивості композитів термотривких полімерів під час взаємодії з титановими сплавами :

дис. … канд. хім.. наук : 02.00.21 / Мідак Лілія Ярославівна. – ІваноФранківськ, 2006. – 240 с.

Наук. кер. : доктор техн. наук, професор Сіренко Г. О.

28. Окрепка Г. М. Взаємодія монокристалів CdTe та твердих розчинів

ZnxCd1-xTe з травильними композиціями HNO3-HBr – розчинник :

дис. … канд. хім. наук : 02.00.21 / Окрепка Галина Михайлівна. – К., 2009. – 165 с.

Наук. кер. : доктор хім. наук, професор Томашик В. М.

29. Писклинець У. М. Механізми дефектоутворення і термодинамічний np-перехід у бездомішковому та легованому кадмій телуриді при двотемпературному відпалі : дис. … канд. хім. наук : 02.00.21 / Писклинець Уляна Михайлівна. – Івано-Франківськ, 2005. – 193 с.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Наук. кер. : канд. фізико-математ. наук, доцент Прокопів В. В.

30. Севериновська О. В. Адсорбція білірубіну із індивідуальних та сумісних з біологічно активними сполуками розчинів на поверхні кремнеземних адсорбентів : дис. … канд. хім. наук : 01.04.18 / Севериновська Ольга Валеріївна. – К., 2009. – 139 с.

Наук. кер. : канд. хім. наук, ст. наук. співроб. Власова Н. М.

31. Стратійчук І. Б. Хімічна взаємодія нелегованого СdTe з травильними композиціями на основі розчинів системи H2O2-HBr : дис. … канд. хім.

наук : 02.00.21 / Стратійчук Ірина Борисівна. – К., 2005. – 174 с.

Наук. кер. : доктор хім. наук, професор Томашик В. М.

32. Татарчук Т. Р. Механізм синтезу літійвмісних феритів, реакційна здатність та прогнозування властивостей : дис. … канд. хім.

наук : 02.00.21 / Татарчук Тетяна Романівна. – Івано-Франківськ, 2005. – 191 с.

Наук. кер. : доктор хім. наук, професор Лісняк С. С.

33. Тріщук Л. І. Фізико-хімічна взаємодія в системах АІ2ВVI – AIIBVI і вирощування монокристалів напівровідників типу AIIBVI із розчинурозпалу : дис. … канд. хім. наук : 02.00.21 / Тріщук Любомир Іванович. – К., 2006. – 160 с.

Наук. кер. : доктор хім. наук, професор Томашик В. М.

34. Туранська С. П. Дослідження міжфазних взаємодій у системі вода – клітини –білок – кремнезем методами Н ЯМР спектроскопії :

дис. … канд. хім. наук : 01.04.18 / Туранська Світлана Петрівна. – К., 2005. – 168 с.

Наук. кер. : доктор хім. наук, пров. наук співроб. Туров В. В.

–  –  –

35. Баран О. Я. Культура і побут української сільської інтелігенції

Галичини (кінець ХІХ ст. – 1939 р.) : дис. … канд. істор. наук :

07.00.05 / Баран Оксана Ярославівна. – Івано-Франківськ, 2007. – 269 с.

Наук. кер. : доктор істор. наук, професор Кугутяк М. В.

36. Бурачок Л. В. Громадсько-політична діяльність Осипа Назарука (1883

– 1940 рр.) : дис. … канд. істор. наук : 07.00.01 / Бурачок Лілія Василівна. – Івано-Франківськ, 2006. – 208 с.

Наук. кер. : доктор істор. наук, професор Кугутяк М. В.

37. Вишиванюк О. Г. Конфесійні аспекти етнотрансформаційних процесів в Україні (1944 – 1953 рр.) : дис. … канд. істор. наук : 07.00.01 / Вишиванюк Олексій Григорович. – Івано-Франківськ, 2006. – 212 с.

Наук. кер. : доктор істор. наук, доцент Марчук В. В.

38. Воротняк І. Д. Агрокультура українців Буковини (середина XIX – початок ХХ ст.) : дис. … канд. істор. наук : 07.00.05 / Воротняк Іван Дмитрович. – Чернівці, 2006. – 229 с.

Наук. кер. : доктор істор. наук, професор Кожолянко Т. К.

39. Гайдукевич О. О. Природоохоронна діяльність грецько-католицької церкви в Галичині в 20 – 30-х роках ХХ століття : дис. … канд. істор.

наук : 07.00.01 / Гайдукевич Олена Олександрівна. – Івано-Франківськ, 2007. – 255 с.

Наук. кер. : канд.. істор. наук, доцент Райківський І. Я.

40. Галик В. М. Галицьке Підгір’я в громадсько-політичній та науковій діяльності Івана Франка : дис. … канд. істор. наук : 07.00.01 / Галик Володимир Михайлович. – Дрогобич, 2009. – 242 с.

Наук. кер. : канд. істор. наук, професор Тимошенко Л. В.

41. Гранат Ю. С. Етноконфесійні процеси в Автономній Республіці Крим : дис. … канд. істор. наук : 07.00.05 / Гранат Юлія Станіславівна. – Івано-Франківськ, 2008. – 222 с.

Наук. кер. : доктор істор. наук, доцент Жерноклеєв О. С.

42. Гурак І. Ф. Українське студентство у суспільно-політичному житті Східної Галичини (60-ті роки XIX – початок ХХ ст.) : дис. … канд.

істор наук : 07.00.01 / Гурак Ігор Федорович. – Львів, 2005. – 234 с.

Наук. кер. : доктор істор. наук, професор Грабовецький В. В.

43. Гутковська І. В. Трансформація концепцій етнічності (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) : дис. … канд. істор. наук : 07.00.05 / Гутковська Ірина Василівна. – Чернівці, 2009. – 213 с.

Наук. кер. : доктор істор. наук, професор Кожолянко Г. К.

44. Дмитрук І. Ф. Гуцульщина в етнографічних дослідженнях кінця ХІХ

– початку ХХ ст. : дис. … канд. істор. наук : 07.00.05 / Дмитрук Ірина Федорівна. – Івано-Франківськ, 2009. – 124 с.

Наук. кер. : доктор істор. наук, професор Кугутяк М. В.

45. Добржанський С. О. Товариство «Руська бесіда» на Буковині:

організація, ідейні засади, культурно-просвітня діяльність (1869 – 1940 рр.) : дис. … канд. істор. наук : 07.00.01 / Добржанський Сергій Олександрович. – Чернівці, 2008. – 230 с.

Наук. кер. : доктор істор. наук, професор Ботушанський В. М.

46. Дрогобицький І. І. Культурно-освітня діяльність Василіянського Чину в Галичині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : дис. … канд.

істор. наук : 07.00.01 / Дрогобицький Ігор Іванович. – ІваноФранківськ, 2006. – 259 с.

Наук. кер. : доктор істор. наук, професор Савчук Б. П.

47. Зінчук Д. С. Громадсько-політична і релігійна діяльність Василя Романюка (1925 – 1995 рр.) : дис. … канд. істор. наук : 07.00.01 / Зінчук Дмитро Сергійович. – Івано-Франківськ, 2008. – 243 с.

Наук. кер. : доктор істор. наук, професор Грабовецький В. В.

48. Ілин Л. М. Українське представництво Галицького Крайового сейму в 1870 – 1876 рр. : дис. … канд. істор. наук : 07.00.01 / Ілин Любомир Михайлович. – Івано-Франківськ, 2009. – 209 с.

Наук. кер. : канд. істор. наук, доцент Райківський І. Я.

49. Коваль І. М. Наукова та громадська діяльність Ярослава Пастернака (1913 – 1969 рр.) : дис. … канд. істор. наук : 07.00.01 / Коваль Ігор Михайлович. – Івано-Франківськ, 2006. – 216 с.

Наук. кер. : доктор істор. наук, професор Грабовецький В. В.

50. Кожолянко О. В. Передшлюбна весільна обрядовість українців Буковини (кін. ХІХ – ХХ ст.) : дис. … канд. істор. наук : 07.00.05 / Кожолянко Олена Віталіївна. – Чернівці, 2006. – 312 с.

Наук. кер. : канд. істор. наук, докторант, доцент Боднарюк Б. М.

51. Кожолянко О. Г. Календарні зимові свята та обряди українців Буковини : дис. … канд. істор. наук : 07.00.05 / Кожолянко Олександр Георгійович. – Чернівці, 2005. – 238 с.

Наук. кер. : канд. істор. наук, докторант, доцент Боднарюк Б. М.Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 9 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор _ Іванов С.В. «» 2013 р. ТЕХНОЛОГІЯ ГАЛУЗІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять для студентів за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання Реєстраційний номер електронних СХВАЛЕНО методичних рекомендацій у НМВ на засіданні кафедри технології цукру і підготовки води Протокол № 7 від 19 лютого 2013 р. Київ...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.І. Пирогова Кафедра фармацевтичної хімії Аналітична хімія МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самопідготовки, проведення практичних занять і виконання лабораторних робіт Модуль 3. Інструментальні (фізичні та фізико-хімічні) методи аналізу Вінниця 2012 “Схвалено” Методичною радою фармацевтичного факультету Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова 14 грудня 2011 р. Протокол № 2 Складачі:...»

«ДЕРЖАВНА САНІТАРНО – ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо застосування засобу «Антихлор» з метою дезінфекції, передстерилізаційного очищення та стерилізації виробів медичного призначення Київ2013 р. Організація – розробник: ДУ « Інститут медицини праці НАМН України». Методичні вказівки призначені для закладів охорони здоровя та інших організацій, які виконують роботи з проведення дезінфекції. Місцевим органам охорони здоровя дозволяється тиражування цих методичних вказівок в...»

«Частина ІІІ. Інноваційні підходи до реалізації змістової та організаційно-управлінської функцій в сучасних підручниках. УДК 371.3:53 Л. С. Недбаєвська Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНИХ СХЕМ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ У статті розглядається методика використання абстрактної наочності у вигляді графічних схем навчального матеріалу при проведенні узагальнення і систематизації знань. Ця методика розкрита на прикладі...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка На правах рукопису Буй Дмитро Борисович УДК 681.3.06 ТЕОРІЯ ПРОГРАМНИХ АЛГЕБР КОМПОЗИЦІЙНОГО ТИПУ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Науковий консультант Редько Володимир Никифорович, доктор фіз.-мат. наук, професор, академік НАНУ Київ – 2002 ЗМІСТ Перелік умовних позначень Вступ Розділ 1. Нерухомі...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України  Кіровоградський державний педагогічний університет   імені Володимира Винниченка        Авраменко О.В., Павличенко Г.Ю., Паращук С.Д.    Статистичні методи   в освітніх вимірюваннях    Частина І.   Класична теорія тестування      This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА АЧКАН Віталій Валентинович УДК 372. 851:2:37.032 ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ РІВНЯНЬ ТА НЕРІВНОСТЕЙ 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі математики, методики викладання математики Бердянського державного педагогічного університету,...»

«Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” «БІОФІЗИКА» МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт Київ «Політехніка»-0Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” «БІОФІЗИКА» МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт для студентів напрямку підготовки 6.0909-«Прилади», 7.090905 «Медичні прилади та системи» приладобудівного факультету...»

«Методична комісія природничо-математичних дисциплін Методична розробка уроку Предмет: Фізика Викладач: Присяжнюк А.І. спеціаліст Тема: Експериментальне вивчення будови атома.Мета уроку: з'ясувати будову атома; розглянути шляхи та методи експериментального вивчення будови атома; розвивати логічне мислення; виховувати навички роботи в команді, вміння відстоювати свою думку. Тип уроку: урок засвоєння нових знань. Методи та прийоми уроку: словесний, наочний. Обладнання: демонстрування моделей...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА студентами напряму підготовки 6.040103 Геологія Видання офіційне Дніпропетровськ Державний ВНЗ НГУ Методичні рекомендації до виконання та оформлення кваліфікаційної роботи бакалавра студентами напряму підготовки 6.040103 Геологія /Упоряд.: В.Ф. Приходченко, І.В....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»