WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 9 |

«КАТАЛОГ докторських та кандидатських дисертацій (2005 – 2009) Івано-Франківськ -2009Відповідальний за випуск – заступник директора Наукової бібліотеки С. В. Олейник Укладач – завідувач ...»

-- [ Страница 4 ] --

Наук. кер. : доктор філолог. наук, професор Хороб С. І.

Пунько Л. Б. Етноконфесійні процеси в Галичині (1919 – 1939 рр.) :

дис. … канд. істор. наук : 07.00.05 / Пунько Лідія Богданівна. – ІваноФранківськ, 2009. – 278 с.

Наук. кер. : доктор істор. наук, доцент Жерноклеєв О. С.

Радченко А. Г. Дерев’яний та металевий декор у міській архітектурі Гуцульщини і Покуття наприкінці ХІХ – у першій третині ХХ ст. (генезис, типологія, стилістика) : дис. … канд. мистецтвозн. : 17.00.06 / Радченко Анна Григорівна. – Львів, 2008. – 170 с., (додаток: альбом ілюстрацій).

Наук. кер. : доктор мистецтвозн., професор, член-кор. АМУ Станкевич М. Є.

Ревасевич І. С. Психологічна структура і динаміка особистісної адаптованості учнів загальноосвітніх шкіл : дис. … канд. психолог. наук :

19.00.07 / Ревасевич Ірина Степанівна. – Тернопіль, 2007. – 234 с.

Наук. кер. : доктор психолог. наук, професор Фурман А. В.

Рего Г. І. Становлення і розвиток суспільного дошкільного виховання в Закарпатті (1836 – 1918 рр.) : дис. … канд. педагог. наук : 13.00.01 / Рего Ганна Іванівна. – Івано-Франківськ, 2006. – 250 с.

Наук. кер. : доктор педагог. наук, професор Лисенко Н. В.

Редьква М. І. Семантико-функціональна система особових найменувань в українських народних чарівних казках (у записах ХІХ ст.) : дис. … канд.

філолог. наук : 10.02.01 / Редьква Марія Ігорівна. – Тернопіль, 2008. – 229 с.

Наук. кер. : канд. філолог. наук, доцент Невідомська Л. М.

Рудюк Н. Г. Особливості мотивації учіння підлітків з девіантною поведінкою : дис. … канд. психолог. наук : 19.00.07 / Рудюк Наталія Геннадіївна. – Івано-Франківськ, 2006. – 234 с.

Наук. кер. : канд. психолог. наук, доцент Ніколенко О. С.

Савелюк Н. М. Психосемантичні особливості громадянської свідомості студентської молоді : дис. … канд. психолог. наук : 19.00.07 / Савелюк Наталія Михайлівна. – К., 2008. – 257 с.

Наук. кер. : доктор психолог. наук, професор, член-кор. АПН України Боришевський М. Й.

Саф’янюк З. Г. Розвиток теорії та практики реальної освіти на західноукраїнських землях (1849 – 1939 рр.) : дис. … канд. педагог. наук :

13.00.01 / Саф’янюк Зоряна Георгіївна. – Львів, 2007. – 217 с., (додатки. – 250 с.).

Наук. кер. : доктор педагог. наук, професор Курляк І. Є.

Севериновська О. В. Адсорбція білірубіну із індивідуальних та сумісних з біологічно активними сполуками розчинів на поверхні кремнеземних адсорбентів : дис. … канд. хім. наук : 01.04.18 / Севериновська Ольга Валеріївна. – К., 2009. – 139 с.

Наук. кер. : канд. хім. наук, ст. наук. співроб. Власова Н. М.

Семак О. І. Драматургія української діаспори першої половини ХХ століття: система конфліктів і характерів : дис. … канд. філолог. наук :

10.01.01 / Семак Оксана Іванівна. – Івано-Франківськ, 2009. – 227 с.

Наук. кер. : доктор філолог. наук, професор Хороб С. І.

Семенюк О. А. Семантична структура речень із предикативами емоційного стану в сучасній українській мові : дис. … канд. філолог. наук : 10.02.01 / Семенюк Оксана Антонівна. – Івано-Франківськ, 2005. – 196 с.

Наук. кер. : академ. АПН України, доктор філолог. наук, професор Кононенко В. І.

Семчук Л. Я. Вишивка в народному одязі Українських Карпат ХХ століття (художні особливості) : дис. … канд. мистецтвозн. : 17.00.06 /

Семчук Леся Ярославівна. – Івано-Франківськ, 2008. – 185 с., (додаток:

ілюстрації).

Наук. кер. : доктор мистецтвозн., професор Захарчук-Чугай Р. В.

Сенюк М. Я. Зарубіжні зв’язки українських громадських організацій Галичини у 20–30-ті роки ХХ ст. : дис. … канд. істор. наук : 07.00.01 / Сенюк Микола Ярославович. – Івано-Франківськ, 2006. – 216 с.

Наук. кер. : доктор істор. наук, професор Савчук Б. П.

Сидорик Ю. Р. Психологічні особливості взаємин в родині як чинник становлення життєвих перспектив майбутнього сім’янина : дис. … канд.

психолог. наук : 19.00.07 / Сидорик Юрій Романович. – Івано-Франківськ, 2008. – 241 с.

Наук. кер. : канд. психолог. наук, доцент Белей М. Д.

Скоморовська І. А. Педагогічні засади роботи бібліотек з учнівською молоддю в Західній Україні (1919 – 1939 рр.) : дис. … канд. педагог. наук :

13.00.01 / Скомороська Ірина Анатоліївна. – Івано-Франківськ, 2009. – 280 с.

Наук. кер. : доктор педагог. наук, професор Завгородня Т. К.

Скоморовський В. Б. Історико-краєзнавчі погляди Івана Франка : дис. … канд. істор. наук : 07.00.01 / Скоморовський Віталій Богданович. – ІваноФранківськ, 2005. – 197 с.

Наук. кер. : доктор істор. наук, професор Грабовецький В. В.

Сливка Л. В. Етносоціальний розвиток дрібної шляхти в Галичині (1772 – 1914 рр.) : дис. … канд. істор. наук : 07.00.01 / Сливка Любов Василівна. – Івано-Франківськ, 2007. – 248 с.

Наук. кер. : доктор істор. наук, професор Савчук Б. А.

Соколова В. Ф. Психологічні особливості розвитку національної самосвідомості студентської молоді засобами української літератури : дис.

… канд. психолог. наук : 19.00.07 / Соколова Вікторія Федорівна. – Херсон, 2009. – 238 с.

Наук. кер. : доктор психолог. наук, професор, член-кор. АПН Укріаїни Боришевський М. Й.

Солецький О. М. Валерій Шевчук – дослідник та інтерпретатор українського літературного бароко : дис. … канд. філолог. наук : 10.01.01 / Солецький Олександр Маркіянович. – Івано-Франківськ, 2008. – 206 с.

Наук. кер. : доктор філолог. наук, професор Криса Б. С.

Солодухов В. Л. Метафоричність казки як засіб активного соціальнопсихологічного навчання : дис. … канд. психолог. наук : 19.00.07 / Солодухов Василь Леонідович. – Слов’янськ, 2006. – 276с.

Наук. кер. : доктор психолог. наук, професор, академ. АПН України Яценко Т. С.

Стратійчук І. Б. Хімічна взаємодія нелегованого СdTe з травильними композиціями на основі розчинів системи H2O2-HBr : дис. … канд. хім.

наук : 02.00.21 / Стратійчук Ірина Борисівна. – К., 2005. – 174 с.

Наук. кер. : доктор хім. наук, професор Томашик В. М.

Судук І. І. Порівняння в текстах українських перекладів Святого Письма :

дис. … канд. філолог. наук : 10.02.01 / Судук Ірина Ігорівна. – ІваноФранківськ, 2009. – 237 с.

Наук. кер. : канд. філолог. наук, доцент Лесюк М. П.

Татарчук Т. Р. Механізм синтезу літійвмісних феритів, реакційна здатність та прогнозування властивостей : дис. … канд. хім. наук :

02.00.21 / Татарчук Тетяна Романівна. – Івано-Франківськ, 2005. – 191 с.

Наук. кер. : доктор хім. наук, професор Лісняк С. С.

Теличко Н. В. Організація навчання обдарованих молодших школярів у США : дис. … канд. педагог. наук : 13.00.01 / Теличко Наталія Вікторовна.

– Ужгород, 2005. – 228 с.

Наук. кер. : доктор педагог. наук, професор Сагарда В. В.

Тимчук Л. І. Організаційно-педагогічні засади української освіти дорослих на Буковині (1869 – 1940 рр.) : дис. … канд. педагог. наук :

13.00.01 / Тимчук Людмила Іванівна. – Чернівці, 2005. – 230 с.

Наук. кер. : канд. педагог. наук, професор Пенішкевич О. І.

Титова М. В. Дидактичні основи вивчення української мови у шкільництві Галичини (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.) :

дис. … канд. педагог. наук : 13.00.01 / Титова Марія Василівна. – ІваноФранківськ, 2007. – 221с., (додатки. – С. 222 – 435).

Наук. кер. : доктор педагог. наук, професор Завгородня Т. К.

Тичина І. М. Професійна переорієнтація випускників вищих навчальних закладів як чинник особистісного само здійснення : дис. … канд.

психолог. наук : 19.00.07 / Тичина Ірина Миколаївна. – Івано-Франківськ, 2009. – 228 с.

Наук. кер. : канд. психолог. наук, доцент Музика О. Л.

Тіунова О. В. Психологічні умови формування відповідального ставлення до материнства у дівчат старшого шкільного віку : дис. … канд. психолог.

наук : 19.00.07 / Тіунова Олена Володимирівна. – Тернопіль, 2008. – 262 с.

Наук. кер. : канд. психолог. наук, доцент Радчук Г. К.

Тріска О. О. Народна ікона на склі другої половини XVIII – ХІХ століття:

європейський контекст : дис. … канд. мистецтвозн. : 17.00.06 / Тріска Оксана Олегівна. – Львів, 2009. – 178 с., (додатки: альбом ілюстрацій).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Наук. кер. : доктор мистецтвозн., професор Станкевич М. Є.

Тріщук Л. І. Фізико-хімічна взаємодія в системах АІ2ВVI – AIIBVI і вирощування монокристалів напівровідників типу AIIBVI із розчинурозпалу : дис. … канд. хім. наук : 02.00.21 / Тріщук Любомир Іванович. – К., 2006. – 160 с.

Наук. кер. : доктор хім. наук, професор Томашик В. М.

Туранська С. П. Дослідження міжфазних взаємодій у системі вода – клітини –білок – кремнезем методами Н ЯМР спектроскопії : дис. … канд.

хім. наук : 01.04.18 / Туранська Світлана Петрівна. – К., 2005. – 168 с.

Наук. кер. : доктор хім. наук, пров. наук співроб. Туров В. В.

Турчин Т. Розвиток особистісної рефлексії у підлітків засобами художньої літератури : дис. … канд. психолог. наук : 19.00.07 / Турчин Тетяна. – Дрогобич, 2009. – 225 с.

Наук. кер. : доктор психолог. наук, професор Савчин М. В.

Угорчук В. В. Катодні речовини літієвих джерел струму на основі модифікованого нанодисперсного рутилу та нестехіометричних керамік TiO2-Fe2O3-LiOH : дис. … канд. фізико-математ. наук : 01.04.24 / Угорчик Володимир Васильович. – 2008. – 134 с.

Наук. кер. : канд. фізико-математ. наук, доцент Гасюк І. М.

Ушневич-Штанько С. Е. Романи Віктора Домонтовича в контексті української інтелектуально-психологічної прози: особливості художнього мислення : дис. … канд. філолог. наук : 10.01.01 / Ушневич-Штанько Соломія Едуардівна. – Івано-Франківськ, 2008. – 212 с.

Наук. кер. : доктор філолог. наук, професор Хороб С. І.

Фадєєв В. І. Психологічні умови формування готовності майбутніх учителів початкових класів до розвитку креативності молодших школярів : дис. … канд. психолог. наук : 19.00.07 / Фадєєв Владислав Іванович. – К., 2006. – 287 с.

Наук. кер. : канд. психолог. наук, доцент Бондарчук О. І.

Федчишин Н. О. Дидактична система Йоганна Фрідріха Гербарта та її вплив на розвиток вітчизняної освіти : дис. … канд. педагог. наук :

13.00.01 / Федчишин Надія Орестівна. – Івано-Франківськ, 2009. – 252 с.

Наук. кер. : доктор педагог. наук, професор Вихрущ А. В.

Харенко С. Г. Психологічні особливості та корекція емоційних станів підлітків засобами активного соціально-психологічного навчання : дис. … канд. психолог. наук : 19.00.07 / Харенко Сергій Григорович. – Черкаси, 2008. – 402 с.

Наук. кер. : канд. психолог. наук, доцент Зажирко М. П.

Хілько І. О. Розвиток художньої освіти на Буковині (друга половина ХІХ

– 30-і роки ХХ століття) : дис. … канд. педагог. наук : 13.00.01 / Хілько Ігор Олегович. – Чернівці, 2007. – 263 с.

Наук. кер. : доктор педагог. наук, професор Завгородня Т. К.

Ходак В. Я. Суспільно-політична діяльність Організації українських націоналістів (1929 – 1934 рр.) : дис. … канд. істор. наук : 07.00.01 / Ходак Віталій Ярославович. – Івано-Франківськ, 2005. – 225 с.

Наук. кер. : доктор істор. наук, професор Кугутяк М. В.

Хопта С. М. Парадигма екзистенціалізму в українській літературі кінця ХХ століття: систематика художніх образів і характерів : дис. … канд.

філолог. наук : 10.01.01 / Хопта Світлана Михайлівна. – Івано-Франківськ, 2009. – 190 с.

Наук. кер. : канд. філолог. наук, доцент Баран Є. М.

Хрящевська Л. М. Господарства німецьких колоністів Півдня України (кінець XVIII – початок ХХ століття) : дис. … канд. істор. наук : 07.00.01 / Хрящевська Людмила Михайлівна. – Миколаїв, 2008. – 249 с.

Наук. кер. : канд. істор. наук, професор Федьков І. І.

Цибанюк О. О. Управління системою фізичного виховання школярів га Буковині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : дис. … канд. педагог.

наук : 13.00.01 / Цибанюк Олександра Олександрівна. – Івано-Франківськ, 2008. – 265 с.

Наук. кер. : доктор педагог. наук, професор Лисенко Н. В.

Чупахіна С. В. Проблеми оцінювання навчальних досягнень дітей 6 – 7річного віку у закладах освіти України (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.) : дис. … канд. педагог. наук : 13.00.01 / Чупахіна Світлана Василівна. – Івано-Франківськ, 2007. – 235 с.

Наук. кер. : доктор педагог. наук, професор Лисенко Н. В.

Шавровська Н. В. Особливості пізнання психологічних захистів суб’єкта засобами психоаналізу малюнків : дис. … канд. психолог.

наук : 19.00.07 / Шавровська Наталія Володимирівна. – Черкаси, 2007. – 376 с.

Наук. кер. : канд. психолог. наук, доцент Євтушенко І. В.

Шаповалов Б. Б. Формування мотивації досягнення успіху у спортивно обдарованої молоді : дис. … канд. психолог. наук 19.00.07 / Шаповалов Борис Борисович. – К., 2007. – 198 с.

Наук. кер. : канд. психолог. наук, доцент Бажанюк В. С.

Юрченко І. В. Психологічна допомога функціонально неповним сім’ям в умовах навчально-виховного комплексу І ступеня : дис. … канд.

психолог. наук : 19.00.07 / Юрченко Ірина Василівна. – Івано-Франківськ, 2008. – 215 с.

Наук. кер. : доктор психолог. наук, професор Москалець В. П.

Юрчишин В. Д. Висновок експерта як джерело доказів у кримінальному процесі України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Юрчишин Віталій Дмитрович. – Івано-Франківськ, 2006. – 227 с.

Наук. кер. : член-кор. АПрН України, доктор юрид. наук, професор Костенко О. М.

Яблонь Л. С. Вплив іонного і лазерного опромінення на кристалічну та магнітну мікроструктуру ферит-гранатових плівок : дис. … канд. фізикоматемат. наук : 01.04.18 / Яблонь Любов Степанівна. – Івано-Франківськ, 2006. – 132 с.

Наук. кер. : доктор фізико-математ. наук, професор Остафійчук Б. К.

Яцина О. Ф. Педагогічна й культурно-освітня діяльність товариства «Просвіта» на Закарпатті (1920 – 1939 рр.) : дис. … канд. педагог. наук :

13.00.01 / Яцина Олена Федорівна. – Ужгород, 2009. – 279 с.

Наук. кер. : доктор педагог. наук, професор Завгородня Т. К.

Систематичний покажчик докторських та кандидатських дисертацій

Фізико-математичні науки

Беркещук М. В. Вплив лазерного випромінювання на фізико-хімічні 1.

властивості нанопористого вуглецю : дис. … канд. фізико-математ.

наук : 01.04.18 / Беркещук Михайло Васильович. – Івано-Франківськ, 2008. – 150 с.

Наук. кер. : канд. фізико-математ. наук, ст. наук співроб. Будзуляк І. М.

Бігун Р. І. Розмірні ефекти в електронних властивостях тонких плівок 2.

металів, нанесених на діелектричні та слабопровідні підкладки :Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 9 |
Похожие работы:

«ISSN 20786425. Вісник Львівського університету. Серія геологічна. 2012. Випуск 26. С. 18–36  Visnyk of the Lviv University. Series Geology. 2012. Issue 26. Р. 18–36   УДК 55 ІСТОРІЯ ТЕРМОБАРОГЕОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ГЕОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ: ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ І ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ НАСЛІДКИ М. Павлунь© Львівський національний університет імені Івана Франка, геологічний факультет, кафедра геології корисних копалин, вулиця Грушевського, 4, 79005, Львів, Україна, e-mail: zaggeol@franko.lviv.ua...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України  Кіровоградський державний педагогічний університет   імені Володимира Винниченка        Авраменко О.В., Павличенко Г.Ю., Паращук С.Д.    Статистичні методи   в освітніх вимірюваннях    Частина І.   Класична теорія тестування      This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the...»

«Відьмаченко А.П. Мороженко О.В. Фізичні характеристики поверхонь планет земного типу, карликових і малих планет та їхніх супутників за даними дистанційних досліджень // К.:, Видавництво «Профі». 2014. 388 с. Vidmachenko A. P., Morozhenko O. V. The physical characteristics of surface Earth-like planets, dwarf planets and small, and their companions, according to distance studies УДК 523-52:53 ББК 22.6+22.3 В42 Рекомендовано до виданняВченою радою Національного університету біоресурсів і...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ В. о. ректора _Іванов С.В._ (Підпис) (Прізвище, ініціали) «_» _2010 р. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять для студентів за напрямами підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання Реєстраційний номер СХВАЛЕНО електронних методичних на засіданні кафедри вказівок у технології функціональних НМУ харчових продуктів Протокол № 3 від 5 жовтня 2010 р. Київ НУХТ...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет В.Т. ЧЕРЕПІН, Г.В. ЛЕГКОВА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕТОДИ Навчальний посібник Київ Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк» УДК ББК Л Рецензенти: С.О. Фірстов, д-р фіз.-мат. наук, професор, заст. директора Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, академік НАН України; С.О. Воронов, д-р технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної фізики Фізико-технічного інституту...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФІЗИЧНА ТА КОЛОЇДНА ХІМІЯ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.051701 Харчові технології та інженерія та 6.051401 Біотехнологія денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені. Написання одиниць відповідає стандартам Підписи авторів_ 2012 р. СХВАЛЕНО на засіданні кафедри фізичної і колоїдної...»

«Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій БУШМА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК 621.317.7 ОПТОЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ ДАНИХ НА ОСНОВІ ДИСКРЕТНО-АНАЛОГОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ Спеціальність 05.12.20 – оптоелектронні системи АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Київ 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій Міністерства транспорту та зв'язку України Науковий...»

«Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” «БІОФІЗИКА» МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт Київ «Політехніка»-0Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” «БІОФІЗИКА» МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт для студентів напрямку підготовки 6.0909-«Прилади», 7.090905 «Медичні прилади та системи» приладобудівного факультету...»

«Володимир Сиротюк Володимир Баштовий Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Харків «Сиция» 2011 ББК 22.3я721 С 40 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ від 1 6. 0 3. 2 0 1 1 р. № 2 3 5 ) Н а у к о в у е к с п е р т и з у підручника п р о в о д и в Інститут теоретичної фізики і м. М. М. Б о г о л ю б о в а Національної академії наук України П с и х о л о г о п е д а г о г і ч н у е к...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 15 вересня 2010 р., середа ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Кожен має посадити принаймні три дерева Юліана Шевчук, Голос України.3 Під час робочої поїздки на Рівненщину Голова Верховної Ради В.Литвин взяв участь у відкритті фінальних змагань Всеукраїнської спартакіади працівників лісового господарства у райцентрі Березне, яка відбулася з нагоди Дня...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»