WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 9 |

«КАТАЛОГ докторських та кандидатських дисертацій (2005 – 2009) Івано-Франківськ -2009Відповідальний за випуск – заступник директора Наукової бібліотеки С. В. Олейник Укладач – завідувач ...»

-- [ Страница 3 ] --

13.00.01 / Лемко Галина Іванівна. – Івано-Франківськ, 2006. – 238 с.

Наук. кер. : доктор педагог. наук, професор Завгородня Т. К.

Лильо О. М. Мистецьке життя Львова у 1730 – 1770-х роках: архітектори, скульптори, малярі : дис. … канд. істор. наук : 07.00.01 / Лильо Орест Миколайович. – Львів, 2006. – 152 с.

Наук. кер. : доктор істор. наук, професор Павлюк С. П.

Лисенко І. В. Розвиток шкільної освіти та педагогічної думки на

Чернігівщині ( ХІХ – початок ХХ століття) : дис. … канд. педагог. наук :

13.00.01 / Лисенко Ірина Василівна. – Чернігів, 2009. – 238 с.

Наук. кер. : доктор педагог. наук, професор Зайченко І. В.

Лисенко О. М. Природа ліризму в українському сонеті ХІХ – початку ХХ століття : дис. … канд. філолог. наук : 10.01.01 / Лисенко Олександра Миколаївна. – Івано-Франківськ, 2008. – 184 с.

Наук. кер. : канд. філолог. наук, доцент Баран Є. М.

Лісовський Р. П. Синтез, модифікація та фізичні властивості нанопористого вуглецю : дис. … канд. фізико-математ. наук : 01.04.18 / Лісовський Роман Петрович. – Івано-Франківськ, 2007. – 150 с.

Наук. кер. : член-кор. НАНУ, доктор фізико-математ. наук, професор Остафійчук Б. К.

Луцась А. В. Механізми реакцій утворення ферит-хромітів магнію, одержаних методом співосадження та шляхом твердофазних взаємодій :

дис. … канд. хім. наук : 02.00.21 / Луцась Анна Віталіївна. – ІваноФранківськ, 2006. – 139 с.

Наук. кер. : канд. техн. наук, доцент Матківський М. П.

Луцишин Н. І. Вплив перфторполіефірів та наночастинок пірогенного діоксиду кремнію на розклад перхлорату амонію : дис. … канд. хім. наук :

02.00.21 / Луцишин Наталія Іванівна. – Івано-Франківськ, 2006. – 161 с.

Наук. кер. : доктор техн. наук, професор Сіренго Г. О.

Любчик І. Д. Етнополітичні процеси на Лемківщині (90-ті рр. ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) : дис. … канд. істор. наук : 07.00.05 / Любчик Ігор Дмитрович.

– Івано-Франківськ, 2008. – 205 с.

Наук. кер. : доктор істор. наук, професор Сворак С. Д.

Лялюк Г. М. Психологічні особливості соціалізації підлітків в умовах родинної депривації : дис. … канд. психолог. наук : 19.00.07 / Лялюк Галина Миколаївна. – Івано-Франківськ, 2007. – 211 с.

Наук. кер. : доктор філософ. наук, професор Скотна Н. В.

Ляпина Е. В. Физико-химические процессы поверхности пленок медных сплавов : дисс. … канд. хим. наук : 01.04.18 / Ляпина Елена Васильевна. – Одесса, 2006. – 188 с.

Науч. рук. : доктор техн. наук, профессор Костржицкий А. И.

Мазаненко О. М. Формування психологічної готовності музичного керівника до роботи з музично обдарованими дітьми старшого дошкільного віку : дис. … канд. психолог. наук : 19.00.07 / Мазаненко Оксана Михайлівна. – Івано-Франківськ, 2007. – 212 с.

Наук. кер. : канд. психолог. наук, доцент Чернобровкін В. М.

Мазурок В. П. Самостійницький рух на Волині в 40-х – на початку 50-х років ХХ століття : дис. … канд. істор. наук : 07.00.01 / Мазурок Валентин Петрович. – К., 2006. – 213 с.

Наук. кер. : доктор істор. наук, професор Лисенко О. Є.

Мандзюк В. І. Інтеркаляція іонів літію в кремнезем та цеоліти : дис. … канд. фізико-математ. наук : 01.04.24 / Мандзюк Володимир Ігорович. – Івано-Франківськ, 2005. – 155 с.

Наук. кер. : доктор хім. наук Миронюк І. Ф.

Манюх Н. Б. Поетика характеротворення у прозі В. Дрозда : дис. … канд.

філолог. наук : 10.01.01 / Манюх Наталя Богданівна. – Івано-Франківськ, 2008. – 197 с.

Наук. кер. : канд. філолог. наук, доцент Баран Є. М.

Матвеєва Н. О. Організація науково-методичної роботи з учителями початкової загальноосвітньої школи в Україні (1945 – 1990 рр.) : дис. … канд. педагог. наук : 13.00.01 / Матвеєва Наталія Олексіївна. – ІваноФранківськ, 2009. – 288 с.

Наук. кер. : доктор педагог. наук, професор Завгородня Т. К.

Матійків І. М. Психологічні умови формування професійної компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів сфери обслуговування : дис. … канд. психолог. наук : 19.00.07 / Матійків Ірина Миколаївна. – Львів, 2008. – 240 с.

Наук. кер. : канд. педагог. наук, ст. наук. співроб. Руденко Л. А.

Мельник А. П. Соціально-психологічна адаптація учня до нового класичного колективу : дис. … канд. психолог. наук : 19.00.07 / Мельник Анатолій Петрович. – Луцьк, 2008. – 187 с.

Наук. кер. : доктор психолог. наук, член-кор. АПН України, професор Балл Г. О.

Мельник О. Я. Електронні релаксації радіаційних дефектів приповерхневого шару кристалів цезій галоїдів та екзоемісія електронів :

дис. … канд. фізико-математ. наук : 01.04.18 / Мельник Оксана Ярославівна. – Львів, 2005. – 148 с.

Наук. кер. : канд. фізико-математ. наук, доцент Галій П. В.

Мельничук Я. М. Становлення та розвиток музичної освіти на Буковині (кінець ХІХ – початок ХХ століття) : дис. … канд. педагог.

наук : 13.00.01 / Мельничук Ярина Маноліївна. – Чернівці, 2008. – 303 с.

Наук. кер. : доктор педагог. наук, професор Руснак І. С.

Мерена Р. І. Електронно-іонні процеси на міжфазній границі активований вуглець/електроліт : дис. … канд. фізико-матем. наук : 01.04.18 / Мерена Роман Іванович. – Івано-Франківськ, 2008. – 137 с.

Наук. кер. : канд. фізико-математ. наук, ст. наук. співроб.

Будзуляк І. М.

Мицько В. М. Психологічні особливості аксіогенезу майбутніх психологів : дис. … канд. психолог. наук : 19.00.07 / Мицько Володимир Мирославович. – Івано-Франківськ, 2007. – 336 с.

Наук. кер. : доктор психолог. наук, професор Карпенко З. С.

Мідак Л. Я. Фізико-хімічні та антифрикційні властивості композитів термотривких полімерів під час взаємодії з титановими сплавами : дис. … канд. хім.. наук : 02.00.21 / Мідак Лілія Ярославівна. – Івано-Франківськ, 2006. – 240 с.

Наук. кер. : доктор техн. наук, професор Сіренко Г. О.

Мільчевич С. І. Промисловий дизайн Закарпаття 40-х років ХІХ – 30-х років ХХ століття: культурологічний аспект : дис. … канд. мистецтвозн. :

26.00.01 / Мільчевич Сергій Іванович. – Львів, 2009. – 219 с., (додаток:

ілюстрації).

Наук. кер. : доктор мистецтвозн., професор Боднар О. Я.

Міщук А. І. Громадська та наукова діяльність Юліана Целевича (1843 – 1892 рр.) : дис. … канд. істор. наук : 07.00.01 / Міщук Андрій Іванович. – Івано-Франківськ, 2005. – 199 с.

Наук. кер. : доктор істор. наук, професор Грабовецький В. В.

Мокляк В. В. Особливості кристалічної та магнітної мікроструктури LaGa-заміщених епітаксій них плівок залізо-ітрієвого ґранату : дис. … канд. фізико-математ. наук : 01.04.18 / Мокляк Володимир Володимирович. – Івано-Франківськ, 2007. – 146 с.

Наук. кер. : член-кор. НАНУ, доктор фізико-математ. наук, професор Остафійчук Б. К.

Моргуліс А. Визначення параметрів плівково-поверхневих структур методом обвідних спектрів : дис. … канд. фізико-математ. наук : 01.04.18 / Моргуліс Алла. – Івано-Франківськ, 2006. – 153 с.

Наук. кер. : доктор фізико-математ. наук, професор Кособуцький П. С.

Назарук Н. В. Психологічні засоби профілактики «професійного вигорання» вчителя : дис. … канд. психолог. наук : 19.00.07 / Назарук Наталія Володимирівна. – Івано-Франківськ, 2007. – 320 с.

Наук. кер. : доктор психолог. наук, професор Карпенко З. С.

Наконечна Л. Б. Семантико-функціональна транспозиція часових форм дієслова в полі предикативних структурах сучасної української мови : дис.

… канд. філолог. наук : 10.02.01 / Наконечна Лариса Богданівна. – ІваноФранківськ, 2008. – 236 с.

Наук. кер. : канд. філолог. наук, доцент Барчук М. В.

Насмінчук І. А. Проза Марії Матіос: особливості індивідуального стилю :

дис. … канд. філолог. наук : 10.01.01 / Насмінчук Ірина Анатоліївна. – Кам’янець-Подільський, 2009. – 188 с.

Наук. кер. : доктор філолог. наук, професор Антофійчук В. І.

Новак С. М. Творчість Володимира Бірчака 20–40-х років ХХ століття в українському літературному процесі : дис. … канд. філолог. наук :

10.01.01 / Новак Сніжана Михайлівна. – Дрогобич, 2008. – 225 с.

Наук. кер. : доктор філолог. наук, професор Хороб С. І.

Нодзельська А. С. Взаємозв’язок інфантилізму з психологічною імпотенцією та їх корекція : дис. … канд. психолог. наук : 19.00.07 / Нодзельська Алла Сергіївна. – Черкаси, 2008. – 301 с.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Наук. кер. : канд. психолог. наук Євтушенко І. В.

Окрепка Г. М. Взаємодія монокристалів CdTe та твердих розчинів ZnxCd1xTe з травильними композиціями HNO3-HBr – розчинник : дис. … канд.

хім. наук : 02.00.21 / Окрепка Галина Михайлівна. – К., 2009. – 165 с.

Наук. кер. : доктор хім. наук, професор Томашик В. М.

Олексюк В. Ф. Особливості усвідомлення молодшими школярами власного життєвого шляху : дис. … канд. психолог. наук : 19.00.07 / Олексюк Вікторія Романівна. – Тернопіль, 2009. – 268 с.

Наук. кер. : доктор психолог. наук, професор Кононко О. Л.

Остафійчук Т. В. Розвиток педагогічної креативності викладачівлінгвістів засобами психологічного тренінгу : дис. … канд. психолог.

наук : 19.00.07 / Остафійчук Тетяна Василівна. – К., 2007. – 270 с.

Наук. кер. : канд. психолог. наук, доцент Бажанюк В. С.

Павлюк Т. М. Емпатійні чинники професійної адаптації медичних сестер :

дис. … канд. психолог. наук : 19.00.07 / Павлюк Тетяна Миколаївна. – Луцьк, 2006. – 190 с.

Наук. кер. : доктор психолог. наук, професор Вірна Ж. П.

Палійчук О. М. Педагогічні ідеї та освітня діяльність Антоніни Горохович (1913 – 1997) : дис. … канд. педагог. наук : 13.00.01 / Палійчук Оксана Михайлівна. – Чернівці, 2007. – 284 с.

Наук. кер. : доктор педагог. наук, професор Завгородня Т. К.

Панфілова О. Г. Мистецьке життя Кременеччини 20–30-х років ХХ століття : дис. … канд. мистецтвозн. : 26.00.01 / Панфілова Олександра Георгіївна. – Івано-Франківськ, 2009. – 184 с., (додатки. – 70 с.) Наук. кер. : доктор мистецтвозн., професор Станкевич М. С.

Паньків І. М. Польська, німецька та вірменська етнічні меншини в соціокультурних процесах на Покутті (друга половина ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) : дис. … канд. істор. наук : 07.00.05 / Паньків Ігор Михайлович. – Івано-Франківськ, 2007. – 364 с.

Наук. кер. : член-кор. НАН України, доктор істор. наук, професор Павлюк С. П.

Париляк Л. І. Структура функціонально-семантичного поля ітеративності в сучасній українській мові : дис. … канд. філолог. наук : 10.02.01 / Париляк Лілія Іванівна. – Івано-Франківськ, 2008. – 216 с.

Наук. кер. : канд. філолог. наук, доцент Барчук В. М.

Пастрик Т. В. Психологічні особливості формування продуктивного білінгвізму у майбутніх перекладачів : дис. … канд. психолог. наук :

19.00.07 / Пастрик Тетяна Володимирівна. – Острог, 2007. – 187с.

Наук. кер. : канд. психолог. наук, доцент Засєкіна Л. В.

Пенюх Б. Р. Вплив неоднорідностей поверхні на перенос заряду в тонких плівках металів : дис. … канд. фізико-математ. наук : 01.04.18 / Пенюх Богдан Романович. – Івано-Франківськ, 2005. – 130 с.

Наук. кер. : доктор фізико-математ. наук, професор Стасюк З. В.

Петренко Л. Я. Поетика експресіонізму в українській літературі 20 – 40-х років ХХ ст : дис. … канд. філолог. наук : 10.01.01 / Петренко Леся Ярославівна. – Івано-Франківськ, 2007. – 190 с.

Наук. кер. : доктор філолог. наук, професор Хороб С. І.

Петришин Р. А. Науково-педагогічна діяльність української еміграції в країнах Центральної і Західної Європи (1919 – 1939 рр.) : дис. … канд.

педагог. наук : 13.00.01 / Петришин Роман Андрійович. – ІваноФранківськ, 2007. – 239 с.

Наук. кер. : доктор педагог. наук, професор, член-кор. АПН України Ступарик Б. М., канд. педагог. наук, доцент Соя М. М.

Петришина О. І. Мова проповідей Йосифа Сліпого : дис. … канд. філолог.

наук : 10.02.01 / Петришина Ольга Ігорівна. – Тернопіль, 2008. – 252 с.

Наук. кер. : канд. філолог. наук, доцент Лісняк С. Л.

Писклинець У. М. Механізми дефектоутворення і термодинамічний n-pперехід у бездомішковому та легованому кадмій телуриді при двотемпературному відпалі : дис. … канд. хім. наук : 02.00.21 / Писклинець Уляна Михайлівна. – Івано-Франківськ, 2005. – 193 с.

Наук. кер. : канд. фізико-математ. наук, доцент Прокопів В. В.

Пітель В. М. Типологія епідигматичних відношень полісемічних флоро назв та їх похідних у лексиці сучасної української мови : дис. … канд.

філолог. наук : 10.02.01 / Пітель Віра Мирославівна. – Івано-Франківськ, 2005. – 317 с.

Наук. кер. : доктор філолог. наук, професор Ґрещук В. В.

Піц І. І. Педагогічні ідеї та освітня діяльність Василя Луціва (1920 – 2005 рр.) : дис. … канд. педагог. наук : 13.00.01. / Піц Ірина Іванівна. – ІваноФранківськ, 2009. – 295 с.

Наук. кер. : доктор педагог. наук, професор Завгородня Т. К.

Платаш Л. Б. Педагогічні ідеї та освітня діяльність Омеляна Поповича (1856 – 1930 рр.) : дис. … канд. педагог. наук : 13.00.01 / Платаш Лариса Броніславівна. – Чернівці, 2009. – 180 с.

Наук. кер. : канд. педагог. наук, професор Пенішкевич О. І.

Плугатор І. Б. Теорія і практика опіки дітей і молоді в Україні (1945 – 1990 рр.) : дис. … канд. педагог. наук : 13.00.01 / Плугатор Ірина Богданівна. – Івано-Франківськ, 2007. – 275 с.

Наук. кер. : доктор педагог. наук, професор Завгородня Т. К.

Попіль М. І. Психологічні особливості становлення професійної ідентичності майбутніх медсестер : дис. … канд. психолог. наук : 19.00.07 / Попіль Марія Іванівна. – Дрогобич, 2009. – 199 с.

Наук. кер. : канд. психолог. наук, доцент Галян І. М.

Пославська Н. М. Структура і семантика словотвірних парадигм дієслів із семою руйнування об’єкта : дис. … канд. філолог. наук: 10.02.01 / Пославська Наталія Михайлівна. – Івано-Франківськ, 2006. – 266 с.

Наук. кер. : доктор філолог. наук, професор Ґрещук В. В.

Прокопів Л. М. Навчально-виховна робота з обдарованою молоддю у вищих педагогічних закладах України (друга половина ХХ ст.) : дис. … канд. педагог. наук : 13.00.01 / Прокопів Любов Миколаївна. – ІваноФранківськ, 2005. – 257 с.

Наук. кер. : доктор педагог. наук, професор Чепіль М. М.

Проців Л. З. Проблема самовиховання особистості у творчій та епістолярній спадщині українських письменників (20 – 30-ті роки ХХ століття) : дис. … канд. педагог. наук : 13.00.01 / Проців Лілія Зіновіївна. – Івано-Франківськ, 2006. – 254 с.

Наук. кер. : доктор педагог. наук, професор Завгородня Т. К.

Процюк Л. Б. Драматургія Людмили Старицької-Черняхівської:

конфлікти і характери : дис. … канд. філолог. наук : 10.01.01 / Процюк Любов Богданівна. – Івано-Франківськ, 2009. – 213 с.Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 9 |
Похожие работы:

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Левківський Іван Петрович УДК 538.94 КРАЙОВІ СТАНИ В СИСТЕМАХ З КВАНТОВИМ ЕФЕКТОМ ХОЛА Спеціальність 01.04.02 – теоретична фізика Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Київ – 2010 Дисертацією є рукопис Робота виконана на фізичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Гусинін Валерій Павлович,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» НЕКРАШЕВИЧ ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ УДК 536.248.ТЕПЛОПЕРЕДАВАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МІНІАТЮРНИХ ТЕПЛОВИХ ТРУБ З МЕТАЛОВОЛОКНЕВОЮ КАПІЛЯРНОЮ СТРУКТУРОЮ Спеціальність 05.14.06 – Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ – 2014 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі атомних електричних станцій...»

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ із застосування засобу Біохлор з метою дезінфекції 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Повна назва засобу – дезінфекційний засіб Біохлор.1.2. Фірма виробник – ТОВ Альянс групп (Україна).1.3. Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин: гіпохлорит натрію (діюча речовина), а також допоміжні речовини (ПАР, антикорозійні, стабілізуючі добавки, ароматизатор). Початковий вміст активного хлору у концентраті засобу 5,0 % – 9,0 %. 1.4. Форма випуску і фізико-хімічні властивості засобу....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ В. о. ректора _Іванов С.В._ (Підпис) (Прізвище, ініціали) «_» _2010 р. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять для студентів за напрямами підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання Реєстраційний номер СХВАЛЕНО електронних методичних на засіданні кафедри вказівок у технології функціональних НМУ харчових продуктів Протокол № 3 від 5 жовтня 2010 р. Київ НУХТ...»

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо застосування засобу Дезактін з метою дезінфекції об’єктів та достерилізаційного очищення виробів медичного призначення 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Назва засобу дезінфекційний засіб Дезактін за ТУ У 22920528.002Фірма виробник ТОВ Делана (Україна).1.3. Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин, мас. %: 1,3-дихлор-5,5-диметилгідантоїн (дихлорантин) 21,0-23,0 (діюча речовина); 5,5-диметилгідантоїн 12,4-16,4; диспергатор 9,0-12,0; аніонні поверхневоактивні речовини...»

«ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо застосування засобу “Інцидін Плюс (Incidin Plus)” з метою дезінфекції та достерилізаційного очищення Київ – 201 Організація-розробник: Центральна санепідстанція МОЗ України за участю ТОВ «Лізоформ Медікал» (Україна). Методичні вказівки призначені для закладів охорони здоров`я та інших організацій, які виконують роботи з дезінфекції. Місцевим закладам охорони здоров`я дозволяється тиражування цих методичних вказівок у...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ І ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ-2.МОДЕЛЮВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ РЕГЛАМЕНТІВ ПРОМИСЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» КИЇВ НТУУ «КПІ» Джерела енергії і енергозбереження-2. Моделювання енергозберігаючих регламентів промислового обладнання Джерела енергії і...»

«УДК 54+53(477)«20» КУЙБІДА Віктор Віталійович, д-р іст. наук., доцент каф. біології, директор Ін-ту фізичного виховання та природознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький) ХІМІЯ І ФІЗИКА ТА ЇХ ТЕРМІНОЛОГІЇ (СУЧАСНИЙ ЕТАП) Розвиток суспільства, науково-технічне зростання, посилення міжнародної співпраці, обмін інформацією у фізичній та хімічній галузях не можуть обійтися без термінологічної уніфікації і взаємопроникнення назв та понять у...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ Частина перша Технології знезараження непридатних пестицидів Вінниця ВНТУ УДК 632.95 ББК 44+35.33(075) У 67 Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол №7 від 23.02.2012 р.) Автори: Петрук В.Г., Ранський А.П., Васильківський І.В., Іщенко В.А., Безвозюк...»

«Частина ІІІ. Інноваційні підходи до реалізації змістової та організаційно-управлінської функцій в сучасних підручниках. УДК 371.3:53 Л. С. Недбаєвська Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНИХ СХЕМ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ У статті розглядається методика використання абстрактної наочності у вигляді графічних схем навчального матеріалу при проведенні узагальнення і систематизації знань. Ця методика розкрита на прикладі...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»