WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 9 |

«КАТАЛОГ докторських та кандидатських дисертацій (2005 – 2009) Івано-Франківськ -2009Відповідальний за випуск – заступник директора Наукової бібліотеки С. В. Олейник Укладач – завідувач ...»

-- [ Страница 2 ] --

філолог. наук : 10.02.01 / Дика Любов Леонтіївна. – Тернопіль, 2009. – 198 с., (додатки. – 308 с.).

Наук. кер. : доктор філолог. наук, професор Бучко Д. Г.

Дмитрів А. М. Точкові дефекти і фізико-хімічні властивості CdTe, HgTe та твердих розчинів на їх основі : дис. … канд. хім. наук : 02.00.21 / Дмитрів Анжела Миколаївна. – Івано-Франківськ, 2006. – 157 с.

Наук. кер. : заслужений діяч науки і техніки України, доктор хім. наук, професор Фреїк М.Д.

Дмитрук І. Ф. Гуцульщина в етнографічних дослідженнях кінця ХІХ – початку ХХ ст. : дис. … канд. істор. наук : 07.00.05 / Дмитрук Ірина Федорівна. – Івано-Франківськ, 2009. – 124 с.

Наук. кер. : доктор істор. наук, професор Кугутяк М. В.

Добржанський С. О. Товариство «Руська бесіда» на Буковині:

організація, ідейні засади, культурно-просвітня діяльність (1869 – 1940 рр.) : дис. … канд. істор. наук : 07.00.01 / Добржанський Сергій Олександрович. – Чернівці, 2008. – 230 с.

Наук. кер. : доктор істор. наук, професор Ботушанський В. М.

Доскач С. С. Психологічні особливості розвитку внутрішньої позиції дорослого у підлітків : дис. … канд. психолог. наук : 19.00.07 / Доскач Світлана Сильверстівна. – Дрогобич, 2008. – 320 с.

Наук. кер. : доктор психолог. наук, професор Савчин М. В.

Дрогобицький І. І. Культурно-освітня діяльність Василіянського Чину в Галичині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : дис. … канд. істор. наук : 07.00.01 / Дрогобицький Ігор Іванович. – Івано-Франківськ, 2006. – 259 с.

Наук. кер. : доктор істор. наук, професор Савчук Б. П.

Жавжаров Є. Л. Модифікація структури та електрофізичних параметрів тонких металевих плівок і гетероструктур на їх основі під дією атомарного водню : дис. … канд. фізико-математ. наук : 01.04.18 / Жавжаров Євген Леонідович. – Запоріжжя, 2009. – 180 с.

Наук. кер. : доктор фізико-математ. наук Матюшин В. М.

Жердецька Л. Л. Когнітивні стилі як чинник професійного становлення майбутніх психологів : дис. … канд. психолог. наук : 19.00.07 / Жердецька Любов Леонідівна. – Івано-Франківськ, 2006. – 193 с.

Наук. кер. : канд. психолог. наук, доцент Белей М. Д.

Житарюк В. І. Психологічні передумови розвитку моральності молодших школярів : дис. … канд. психолог. наук : 19.00.07 / Житарюк Василь Іванович. – Чернівці, 2008. – 195 с.

Наук. кер. : доктор психолог. наук, професор Карпенко З. С.

Залевська О. М. Проза Ростислава Єндика: своєрідність художнього мислення : дис. … канд. філолог. наук : 10.01.01 / Залевська Оксана Михайлівна. – Івано-Франківськ, 2009. – 182 с.

Наук. кер. : доктор філолог. наук, професор Хороб С. І.

Зінчук Д. С. Громадсько-політична і релігійна діяльність Василя Романюка (1925 – 1995 рр.) : дис. … канд. істор. наук : 07.00.01 / Зінчук Дмитро Сергійович. – Івано-Франківськ, 2008. – 243 с.

Наук. кер. : доктор істор. наук, професор Грабовецький В. В.

Зобенько Н. А. Профілактика девіантної поведінки неповнолітніх у Російській Федерації (1990 – 2005 рр.) : дис. … канд. педагог.

наук : 13.00.01 / Зобенько Наталія Анатоліївна. – Ужгород, 2007. – 262 с.

Наук. кер. : доктор педагог. наук, професор Козубовська І. В.

Зозуляк Р. В. Виховання моральних рис молодших школярів Галичини засобами української дитячої літератури (1900 – 1939 рр.) : дис. … канд.

педагог. наук : 13.00.01 / Зозуляк Роксоляна Василівна. – ІваноФранківськ, 2005. – 288 с.

Наук. кер. : доктор педагог. наук, професор, член-кор. АПН України Ступарик Б.М., доктор педагог. наук, професор Курляк І. Є.

Іванишин І. М. Кристалохімія точкових дефектів і властивості нестехіометричного ShTe та твердих розчинів на його основі : дис. … канд. хім. наук : 02.00.21 / Іванишин Ірина Мирославівна. – ІваноФранківськ, 2006. – 169 с.

Наук. кер. : заслужений діяч науки і техніки України, доктор хім. наук, професор Фреїк М. Д.

Іванишин Н. Я. Лексичні засоби формування імпліцитності у драматургічному тексті (на матеріалі української драми початку ХХ століття) : дис. … канд. філолог. наук : 10.02.01 / Іванишин Наталія Ярославівна. – Івано-Франківськ, 2006. – 186 с.

Наук. кер. : доктор філолог. наук, професор Голянич М. І.

Іваніцька В. Г. Взаємодія поверхні CdTe різної кристалографічної орієнтації з розчинами на основі І2 та Н2О2–НІ : дис. … канд. хім. наук :

02.00.21 / Іваніцька Валентина Григорівна. – Чернівці, 2008. – 161 с.

Наук. кер. : доктор хім. наук, професор Томашик В. М.

Івах С. М. Проблеми українського шкільництва у жіночому русі Галичини (80-ті роки ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.) : дис. … канд. педагог. наук : 13.00.01 / Івах Світлана Михайлівна. – Львів, 2007. – 235 с.

Наук. кер. : канд. педагог. наук Герцюк Д. Д.

Ілин Л. М. Українське представництво Галицького Крайового сейму в 1870 – 1876 рр. : дис. … канд. істор. наук : 07.00.01 / Ілин Любомир Михайлович. – Івано-Франківськ, 2009. – 209 с.

Наук. кер. : канд. істор. наук, доцент Райківський І. Я.

Ілійчук Л. В. Організаційно-педагогічні засади природоохоронної діяльності учнів молодших класів на західноукраїнських землях (1919 – 1939 рр.) : дис. … канд. педагог. наук : 13.00.01 / Ілійчук Любомира Василівна. – Івано-Франківськ, 2007. – 280 с.

Наук. кер. : доктор педагог. наук, професор Завгородня Т. К.

Ільків А. В. Жанр щоденника в українській літературі другої половини ХХ

– початку ХХІ століть : дис. … канд. філолог. наук : 10.01.01 / Ільків Анна Володимирівна. – Івано-Франківськ, 2008. – 222 с.

Наук. кер. : канд. філолог. наук, доцент Баран Є. М.

Іщук О. Ю. Психологічна підготовка вагітної жінки до перших пологів :

дис. … канд. психолог. наук : 19.00.07 / Іщук Олеся Юріївна. – ІваноФранківськ, 2008. – 215 с.

Наук. кер. : канд. психолог. наук, доцент Гасюк М. Б.

Кайкан Л. С. Фізико-хімічні властивості та процеси літієвої інтеркаляції магній-заміщених літій-залізних шпінелем : дис. … канд. фізико-математ.

наук : 01.04.24 / Кайкан Лариса Степанівна. – Івано-Франківськ, 2008. – 144 с.

Наук. кер. : канд. фізико-математ. наук, доцент Гасюк І. М.

Касаткіна О. В. Психолого-педагогічні основи розвитку комунікативної компетентності студентів (на прикладі вивчення англійської мови) : дис.

… канд. психолог. наук : 19.00.07 / Касаткіна Олена Володимирівна. – Івано-Франківськ, 2007. – 240 с.

Наук. кер. : доктор психолог. наук, професор Павелків Р. В.

Кафарська О. Б. Педагогічні засади формування громадянської позиції студентської молоді (1991 – 2005 рр.) : дис. … канд. педагог. наук :

13.00.01 / Кафарська Ольга Богданівна. – Івано-Франківськ, 2007. – 215 с.

Наук. кер. : доктор педагог. наук, професор Лисенко Н. В.

Качмар О. В. Педагогічна спадщина та громадсько-просвітницька діяльність Омеляна Партицького : дис. … канд. педагог. наук : 13.00.01 / Качмар Олександра Василівна. – Івано-Франківськ, 2006. – 235 с.

Наук. кер. : доктор педагог. наук, професор, член-кор. АПН України Ступарик Б. М., доктор педагог. наук, професор Завгородня Т. К.

Кващук О. В. Психологічні чинники впливу телебачення на становлення моральної свідомості молодших школярів : дис. … канд. психолог. наук :

19.00.07 / Кващук Оксана Володимирівна. – Рівне, 2008. – 203 с.

Наук. кер. : доктор психолог. наук, професор Павелків Р. В.

Кецик У. В. Громадянське виховання учнів професійних шкіл Галичини (перша третина ХХ ст.) : дис. … канд. педагог. наук : 13.00.01 / Кецик Уляна Василівна. – Івано-Франківськ, 2005. – 255 с.

Наук. кер. : доктор педагог. наук, професор Завгородня Т. К.

Книш В. В. Принципи земельного права України : дис. … канд. юрид.

наук : 12.00.06 / Книш Віталій Васильович. – Івано-Франківськ, 2006. – 206 с.

Наук. кер. : член-кор. НАН України, академ. АПрН України, доктор юрид.

наук, професор Семчик В. І.

Коваль І. М. Наукова та громадська діяльність Ярослава Пастернака (1913

– 1969 рр.) : дис. … канд. істор. наук : 07.00.01 / Коваль Ігор Михайлович.

– Івано-Франківськ, 2006. – 216 с.

Наук. кер. : доктор істор. наук, професор Грабовецький В. В.

Ковальчук М. П. Складні речення з недиференційованими типами зв’язку в староукраїнській мові : дис. … канд. філолог. наук : 10.02.01 / Ковальчук Михайло Петрович. – Івано-Франківськ, 2007. – 205 с.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Наук. кер. : канд. філолог. наук, доцент Барчук В. М.

Ковтун А. А. Інноваційні процеси в українській церковно-релігійній лексиці (на матеріалі художньої прози ХХ ст.) : дис. … канд. філолог. наук : 10.02.01 / Ковтун Альбіна Анатоліївна. – Чернівці, 2006. – 274 с.

Наук. кер. : канд. філолог. наук, доцент Скаб М. В.

Когут Т. М. Педагогічна та просвітницька діяльність Василя Сімовича (1880 – 1944 рр.) : дис. … канд. педагог. наук : 13.00.01 / Когут Тетяна Михайлівна. – Переяслав-Хмельницький, 2007. – 229 с.

Наук. кер. : канд. педагог. наук, доцент Ігнатенко Н. В.

Когутяк Н. М. Психологічні механізми становлення автентичності особистості в період життєвої кризи : дис. … канд. психолог. наук :

19.00.07 / Когутяк Надія Михайлівна. – Івано-Франківськ, 2007. – 237 с.

Наук. кер. : доктор психолог. наук, професор Карпенко З. С.

Кожолянко О. В. Передшлюбна весільна обрядовість українців Буковини (кін. ХІХ – ХХ ст.) : дис. … канд. істор. наук : 07.00.05 / Кожолянко Олена Віталіївна. – Чернівці, 2006. – 312 с.

Наук. кер. : канд. істор. наук, докторант, доцент Боднарюк Б. М.

Кожолянко О. Г. Календарні зимові свята та обряди українців Буковини :

дис. … канд. істор. наук : 07.00.05 / Кожолянко Олександр Георгійович. – Чернівці, 2005. – 238 с.

Наук. кер. : канд. істор. наук, докторант, доцент Боднарюк Б. М.

Козачук (Синицька) Н. В. Поетика української інтелектуальної прози 1960–90 рр. : дис. … канд. філолог. наук : 10.01.01 / Козачук (Синицька) Ніна Володимирівна. – Чернівці, 2007. – 230 с.

Наук. кер. : канд. філолог. наук, ст. наук. співроб. Кравченко А. Є.

Кононова М. М. Глибинні детермінанти психічної дезадаптації суб’єкта :

дис. … канд. психолог. наук : 19.00.07 / Кононова Марина Миколаївна. – Ялта, 2009. – 319 с.

Наук. кер. : канд. психолог. наук, доцент Мелоян А. Е.

Концур-Карабінович Н. М. Львівський собор 1946 в антиунійній політиці радянського тоталітарного режиму : дис. … канд. істор. наук : 07.00.01 / Концур-Карабінович Наталія Миколаївна. – Івано-Франківськ, 2009. – 217 с.

Наук. кер. : доктор істор. наук, професор Марчук В. В.

Кордонець О. А. Лірико-імпресіоністична проза Богдана Лепкого : дис. … канд. філолог. наук : 10.01.01 / Кордонець Олександр Анатолійович. – Ужгород, 2009. – 223 с.

Наук. кер. : доктор філолог. наук, професор Голомб Л. Г.

Коржак З. З. Вираження експресивності номінативних речень (на матеріалі сучасних українських художніх текстів) : дис. … канд. філолог.

наук : 10.02.01 / Коржак Зоряна Зіновіївна. – Івано-Франківськ, 2007. – 211 с.

Наук. кер. : академ. АПН України, доктор філолог. наук, професор Кононенко В. І.

Кормило О. М. Емоційно-ціннісні чинники учіння молодших школярів :

дис. … канд. психолог. наук : 19.00.07 / Кормило Оксана Михайлівна. – Івано-Франківськ, 2004. – 220 с.

Наук. кер. : доктор психолог. наук, професор Карпенко З. С.

Костюк В. В. Громадсько-політична та наукова діяльність Михайла Павлика (1874 – 1915) : дис. … канд. істор. наук : 07.00.01 / Костюк Володимир Володимирович. – Івано-Франківськ, 2008. – 216 с.

Наук. кер. : доктор істор. наук, професор Марчук В. В.

Костючок П. Л. Етнополітичні та національно-культурні процеси на Гуцульщині в контексті становлення української нації (кінець ХІХ ст. – 1939 р.) : дис. … канд. істор. наук : 07.00.05 / Костючок Петро Леонтійович. – Івано-Франківськ, 2006. – 241 с.

Наук. кер. : доктор істор. наук, професор Кугутяк М. В.

Котломанітова Г. О. Релігійне виховання в історії шкільної освіти

України (60-ті роки ХІХ ст. – 30-ті роки ХХ ст.) : дис. … канд. педагог. наук :

13.00.01 / Котломанітова Галина Олександрівна. – Полтава, 2007. – 233 с.

Наук. кер. : канд. педагог. наук, доцент Ігнатенко Н. В.

Кравців О. Психологічні особливості розвитку професійної рефлексії викладачів вищих педагогічних навчальних закладів : дис. … канд.

психолог. наук : 19.00.07 / Кравців Олександра. – Дрогобич, 2009. – 229 с.

Наук. кер. : доктор психолог. наук, професор Савчин М. В.

Криницька О. І. Реалізація комунікативних стратегій у художньому тексті (на матеріалі української модерної драми кінця ХІХ – початку ХХ ст.) :

дис. … канд. філолог. наук : 10.02.01 / Криницька Ольга Ігорівна. – ІваноФранківськ, 2009. – 249 с.

Наук. кер. : доктор філолог. наук, професор Голянич М. І.

Кубриченко Т. В. Формування ґендерної ідентичності студенток педагогічного коледжу : дис. … канд. психолог. наук : 19.00.07 / Кубриченко Тетяна Вікторівна. – Луганськ, 2006. – 240 с.

Наук. кер. : канд. психолог. наук, доцент Чорнобровкін В. М.

Кудлач-Мельник В. І. Політичне товариство «Руська Рада» (1870 – 1914) :

дис. … канд. істор. наук : 07.00.01 / Кудлач-Мельник Віра Іванівна. – Івано-Франківськ, 2008. – 223 с.

Наук. кер. : канд. істор. наук, доцент Райківський І. Я.

Кузьма О. Ю. Екзистенціальна модель світу в драматургії Лесі Українки :

дис. … канд. філолог. наук : 10.01.01 / Кузьма Оксана Юріївна. – Ужгород, 2009. – 290 с.

Наук. кер. : доктор філолог. наук, професор Голомб Л. Г.

Курилюк С. І. Психологічні особливості тренінгу дзюдоїстів на початковому етапі діяльності : дис. … канд. психолог. наук : 19.00.07 / Курилюк Сергій Іванович. – Івано-Франківськ, 2008. – 233 с.

Наук. кер. : канд. психолог. наук, доцент Фотуйма О. Я.

Кусьнеж В. В. Одержання, фізичні властивості плівок і кластерів CdS та структури на їх основі : дис. … канд. фізико-математ. наук : 01.04.18 / Кусьнеж Віктор Вацлавович. – Львів, 2009. – 127 с.

Наук. кер. : доктор фізико-математ. наук, професор Ільчук Г. А.

Лазарович Н. Б. Навчально-виховна робота з обдарованими дітьми 5-6 років у дошкільних навчальних закладах (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) :

дис. … канд. педагог. наук : 13.00.01 / Лазарович Надія Богданівна. – Івано-Франківськ, 2006. – 215 с.

Наук. кер. : доктор педагог. наук, професор Лисенко Н. В.

Лемко Г. І. Зміст початкової освіти в українських школах на західноукраїнських землях (1919 – 1939 рр.) : дис. … канд. педагог. наук :Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 9 |
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА ЧЕРНЯВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ УДК 373.5.016:53:159.955 (043) РОЗВИТОК МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ ЗА МОДУЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ (НА МАТЕРІАЛІ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ) 13.00.02 – теорія і методика навчання фізики Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, Міністерство освіти і науки...»

«Національна академія наук України Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова ЮЩЕНКО Руслан Андрійович УДК 681.3.06 МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОДНОРІДНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ НА КЛАСТЕРНИХ КОМПЛЕКСАХ 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. Науковий керівник: доктор...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 15 вересня 2010 р., середа ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Кожен має посадити принаймні три дерева Юліана Шевчук, Голос України.3 Під час робочої поїздки на Рівненщину Голова Верховної Ради В.Литвин взяв участь у відкритті фінальних змагань Всеукраїнської спартакіади працівників лісового господарства у райцентрі Березне, яка відбулася з нагоди Дня...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет РЕЄСТРАЦІЯ, ОБРОБКА ТА КОНТРОЛЬ БІОМЕДИЧНИХ СИГНАЛІВ Навчальний посібник Вінниця ВНТУ УДК [621.37:57.087.1+615.47](075) ББК 32.811.3:53.4я73 Р33 Автори: В. Г. Абакумов, З. Ю. Готра, С. М. Злепко, С. В. Павлов,. В. Б. Василенко, О. І. Рибін Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямком підготовки...»

«Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” «БІОФІЗИКА» МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт Київ «Політехніка»-0Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” «БІОФІЗИКА» МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт для студентів напрямку підготовки 6.0909-«Прилади», 7.090905 «Медичні прилади та системи» приладобудівного факультету...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка На правах рукопису Буй Дмитро Борисович УДК 681.3.06 ТЕОРІЯ ПРОГРАМНИХ АЛГЕБР КОМПОЗИЦІЙНОГО ТИПУ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Науковий консультант Редько Володимир Никифорович, доктор фіз.-мат. наук, професор, академік НАНУ Київ – 2002 ЗМІСТ Перелік умовних позначень Вступ Розділ 1. Нерухомі...»

«Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій БУШМА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК 621.317.7 ОПТОЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ ДАНИХ НА ОСНОВІ ДИСКРЕТНО-АНАЛОГОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ Спеціальність 05.12.20 – оптоелектронні системи АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Київ 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій Міністерства транспорту та зв'язку України Науковий...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФІЗИКА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт для студентів усіх напрямів підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання Розділ “Геометрична та хвильова оптика” Київ НУХТ 2011 Фізика: Метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для студ. усіх напрямів підготовки бакалаврів ден. та заоч. форм навч. Розд. “Геометрична та хвильова оптика” / Уклад.: А.М. Король, Г.І.Бондар, Н.В....»

«Методична комісія природничо-математичних дисциплін Методична розробка уроку Предмет: Фізика Викладач: Присяжнюк А.І. спеціаліст Тема: Експериментальне вивчення будови атома.Мета уроку: з'ясувати будову атома; розглянути шляхи та методи експериментального вивчення будови атома; розвивати логічне мислення; виховувати навички роботи в команді, вміння відстоювати свою думку. Тип уроку: урок засвоєння нових знань. Методи та прийоми уроку: словесний, наочний. Обладнання: демонстрування моделей...»

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ із застосування засобу Біо-ДС з метою передстерилізаційного очищення, дезінфекції та стерилізації 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Повна назва засобу – дезінфекційний засіб Біо-ДС. 1.1. Фірма виробник ТОВ АЛЬЯНС ГРУПП (Україна). 1.2. Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин, мас. %: пероксид водню 60,0 % 1.3.– 21,8; полігексаметиленгуанідин гідрохлорид – 2,0 (діючі речовини); допоміжні речовини; вода до 100,0. Форма випуску і фізико-хімічні властивості засобу. Засіб Біо-ДС...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»