WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 9 |

«КАТАЛОГ докторських та кандидатських дисертацій (2005 – 2009) Івано-Франківськ -2009Відповідальний за випуск – заступник директора Наукової бібліотеки С. В. Олейник Укладач – завідувач ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і науки України

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

КАТАЛОГ

докторських та кандидатських дисертацій

(2005 – 2009)

Івано-Франківськ

-2009Відповідальний за випуск – заступник директора Наукової бібліотеки

С. В. Олейник

Укладач – завідувач наукового відділу Наукової бібліотеки І. М. Арабчук

Рецензент – провідний бібліотекар Наукової бібліотеки І. Ю. Шимків

Комп’ютерна верстка – бібліотекар І. Л. Кріцак Алфавітний покажчик докторських дисертацій Будзуляк І. М. Лазерно-стимульовані перетворення у поверхневих шарах матеріалів різної структурної впорядкованості : дис. … доктора фізикоматемат. наук : 01.04.18. / Будзуляк Іван Михайлович. – Івано-Франківськ, 2008. – 338 с.

Наук. конс. : член-кор. НАН України, доктор фізико-математ. наук, професор Остафійчук Б. К.

Валюх З. О. Типологія словотвірних парадигм іменника в українській мові : дис. … доктора філолог. наук : 10.02.01 / Валюх Зоя Орестівна. – К., 2005. – 393 с.

Наук. конс. : доктор філолог. наук, професор Городенська К. Г.

Кияк С. Р. Український католицизм: генезис і проблеми ідентичності :

дис. … доктора філософ. наук : 09.00.11 / Кияк Святослав Романович. – Івано-Франківськ, 2007. – 446 с.

Наук. конс. : доктор філософ. наук, професор Яроцький П. Л.

Федурко М. Ю. Морфонологія відіменникового словотворення в сучасній українській мові : дис. … доктора філолог. наук : 10.02.01 / Федурко Марія Юліанівна. – К., 2005. – 373 с.

Наук. конс. : доктор філолог. наук, професор Клименко Н. Ф.

Алфавітний покажчик кандидатських дисертацій Алексєєва А.В. Психологічна стать як чинник становлення ідентичності у юнацькому віці : дис. … канд. психолог. наук : 19.00.07 / Алексєєва Анна Валеріївна. – Івано-Франківськ, 2006. – 232 с.

Наук. кер. : доктор психолог. наук, член-кор. АПН, професор Боришевський М. Й.

Бабій І. О. Комунікативно-прагматичні параметри дескрипцій у текстах «малої прози» кінця ХХ – початку ХХІ століття : дис. … канд. філолог.

наук : 10.02.01 / Бабій Ірина Орестівна. – Івано-Франківськ, 2007. – 224 с.

Наук. кер. : доктор філолог. наук, професор Голянич М. І.

Бай І. Б. Педагогічні засади укладання та ілюстрування українських підручників Галичини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : дис. … канд. педагог. наук : 13.00.01 / Бай Ігор Богданович. – Івано-Франківськ, 2005. – 232 с.

Наук. кер. : доктор педагог. наук, професор Кемінь В. П.

Баньоі В. Ф. Мікротопонімія басейну річки Ужа (на матеріалі українських говірок Закарпаття) : дис. … канд. філолог. наук : 10.02.01 / Баньоі Вероніка Федорівна. – Ужгород, 2009. – 233 с., (додатки. – 499 с.).

Наук. кер. : канд. філолог. наук, доцент Венжинович Н. Ф.

Баран О. Я. Культура і побут української сільської інтелігенції Галичини (кінець ХІХ ст. – 1939 р.) : дис. … канд. істор. наук : 07.00.05 / Баран Оксана Ярославівна. – Івано-Франківськ, 2007. – 269 с.

Наук. кер. : доктор істор. наук, професор Кугутяк М. В.

Беркещук І. С. Дериваційний потенціал іменників у сучасній українській мові (назви знарядь праці, частин тіла, металів) : дис. … канд. філолог.

наук : 10.02.01 / Беркещук Інна Степанівна. – Івано-Франківськ, 2007. – 227 с.

Наук. кер. : доктор філолог. наук, професор Ґрещук В. В.

Беркещук М. В. Вплив лазерного випромінювання на фізико-хімічні властивості нанопористого вуглецю : дис. … канд. фізико-математ. наук :

01.04.18 / Беркещук Михайло Васильович. – Івано-Франківськ, 2008. – 150 с.

Наук. кер. : канд. фізико-математ. наук, ст. наук співроб. Будзуляк І. М.

Бигар Г. П. Українська педагогічна преса Канади як фактор розвитку рідномовного шкільництва в діаспорі (друга половина ХХ ст.) : дис. … канд. педагог. наук : 13.00.01 / Бигар Ганна Павлівна. – Чернівці, 2006. – 217с.

Наук. кер. : доктор педагог. наук, професор Руснак І. С.

Битківська Я. В. Тенденції засвоєння і розвитку семантики англізмів у сучасній українській мові : дис. … канд. філолог. наук : 10.02.01 / Битківська Ярина Володимирівна. – Тернопіль, 2008 – 368 с.

Наук. кер. : доктор філолог. наук, професор Ґрещук В. В.

Бігун Р. І. Розмірні ефекти в електронних властивостях тонких плівок металів, нанесених на діелектричні та слабопровідні підкладки :

дис. … канд. фізико-математ. наук : 01.04.18 / Бігун Роман Іванович. – Львів, 2008. – 145 с.

Наук. кер. : доктор фізико-математ. наук, професор Стасюк З. В.

Білуха Т. І. Розвиток особистості майбутнього психолога-практика засобами корекційно-виховного впливу : дис. … канд. психолог. наук :

19.00.07 / Білуха Тамара Іванівна. – Черкаси, 2006. – 353 с.

Наук. кер. : доктор психолог. наук, професор, академ. АПН України Яценко Т. С.

Бондаревська Л. Л. Переживання у структуруванні системних характеристик підсвідомого (на матеріалі АСПН) : дис. … канд. психолог.

наук : 19.00.07 / Бондаревська Людмила Леонідівна. – Черкаси, 2007. – 423 с.

Наук. кер. : канд. психолог. наук, доцент Зажирко М. К.

Борик В. В. Кристалохімія точкових дефектів та їх комплексів і термоелектричні властивості твердих розчинів на основі PbTe, SnTe, GeTe : дис. … канд. хім. наук : 02.00.21 / Борик Віктор Васильович. – Івано-Франківськ, 2009. – 192 с.

Наук. кер. : доктор фізико-математ. наук, професор Галущак М. О.

Борисенко З. Т. Психологічні особливості імперативних та діалогічних впливів батьків на підлітків : дис. … канд. психолог. наук : 19.00.07 / Борисенко Зоряна Тарасівна. – Івано-Франківськ, 2008. – 219 с.

Наук. кер. : доктор філософ. наук, професор Скотна Н. В.

Брода М. В. Виховання самостійності у навчанні учнів основної загальноосвітньої школи (друга половина ХХ ст.) : дис. … канд. педагог.

наук : 13.00.01 / Брода Мар’яна Володимирівна. – Дрогобич, 2007. – 209 с.

Наук. кер. : доктор педагог. наук, професор Чепіль М. М.

Бурачок Л. В. Громадсько-політична діяльність Осипа Назарука (1883 – 1940 рр.) : дис. … канд. істор. наук : 07.00.01 / Бурачок Лілія Василівна. – Івано-Франківськ, 2006. – 208 с.

Наук. кер. : доктор істор. наук, професор Кугутяк М. В.

Ваврик А. Й. Психологічні засади індивідуалізації учбового процесу шестиліток : дис. … канд. психолог. наук : 19.00.07 / Ваврик Антоніна Йосипівна. – Дрогобич, 2008. – 240 с.

Наук. кер. : доктор філософ. наук, професор Скотна Н. В.

Валігура Г. А. Семантико-синтаксична структура речень з іллокутивними предикатами : дис. … канд. філолог. наук : 10.02.01 / Валігура Ганна Аннатоліївна. – Чернівці, 2006. – 217 с.

Наук. кер. : доктор філолог. наук, професор Гуйванюк Н. В.

Вардеванян С. І. Міфологема Каїна в українській літературі ХІХ – ХХ століть : дис. … канд. філолог. наук : 10.01.01 / Вардеванян Світлана Іванівна. – Чернівці, 2007. – 228 с.

Наук. кер. : доктор філолог. наук, професор Антофійчук В. І.

Венгринюк М. І. Адресат у художньому тексті (на матеріалі української прози ХХ століття) : дис. … канд. філолог. наук : 10.02.01 / Венгринюк Мирослава Іванівна. – Івано-Франківськ, 2006. – 190 с.

Наук. кер. : доктор філолог. наук, професор Голянич М. І.

Височан Л. М. Дидактичні основи побудови підручників з природничоматематичних дисциплін для початкових шкіл України (1958 – 1991 рр.) :

дис. … канд. педагог. наук : 13.00.01 / Височан Леся Михайлівна. – ІваноФранківськ, 2008. – 248 с.

Наук. кер. : канд. педагог. наук, доцент Салига Н. М.

Вишиванюк О. Г. Конфесійні аспекти етнотрансформаційних процесів в Україні (1944 – 1953 рр.) : дис. … канд. істор. наук : 07.00.01 / Вишиванюк Олексій Григорович. – Івано-Франківськ, 2006. – 212 с.

Наук. кер. : доктор істор. наук, доцент Марчук В. В.

Волянюк І. О. Становлення і розвиток ойконімії Північної Тернопільщини XII – XX ст. : дис. … канд. філолог. наук : 10.02.01 / Волянюк Інна Оверківна. – Тернопіль, 2009. – 193 с.

Наук. кер. : доктор філолог. наук, професор Бучко Д. Г.

Воротняк І. Д. Агрокультура українців Буковини (середина XIX – початок ХХ ст.) : дис. … канд. істор. наук : 07.00.05 / Воротняк Іван Дмитрович. – Чернівці, 2006. – 229 с.

Наук. кер. : доктор істор. наук, професор Кожолянко Т. К.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Гайдукевич О. О. Природоохоронна діяльність грецько-католицької церкви в Галичині в 20–30-х роках ХХ століття : дис. … канд. істор. наук :

07.00.01 / Гайдукевич Олена Олександрівна. – Івано-Франківськ, 2007. – 255 с.

Наук. кер. : канд.. істор. наук, доцент Райківський І. Я.

Галик В. М. Галицьке Підгір’я в громадсько-політичній та науковій діяльності Івана Франка : дис. … канд. істор. наук : 07.00.01 / Галик Володимир Михайлович. – Дрогобич, 2009. – 242 с.

Наук. кер. : канд. істор. наук, професор Тимошенко Л. В.

Галицька Р. Р. Релігійно-духовний дискурс жіночої поезії 60-х років ХХ ст. (на матеріалі творів Емми Андрієвської, Анни-Марії Голод, Ірини Жиленко, Зореслави Коваль, Ліни Костенко і Марти МельничукОберраух) : дис. … канд. філолог. наук : 10.01.01 / Галицька Руслана Романівна. – Тернопіль, 2008. – 195 с.

Наук. кер. : канд. філолог. наук, доцент Сорока П. І.

Галюк О. В. Механізми дефектоуртворення і фізико-хімічні властивості твердих розчинів у системах Pb-Sb(Bi)-Te, Pb-Sb(Bi)-Se, Sn-Sb(Bi)-Te :

дис. … канд. хім. наук : 02.00.21 / Галюк Оксана Володимирівна. – ІваноФранківськ, 2007. – 181 с.

Наук. кер. : заслужений діяч науки і техніки України, доктор хім. наук, професор Фреїк Д. М.

Гамарник А. М. Точкові дефекти і властивості легованих плівок та кристалів селеніду свинцю : дис. … канд. фізико-математ. наук : 01.04.18 / Гамарник Анна Михайлівна. – Івано-Франківськ, 2005. – 149 с.

Наук. кер. : заслужений діяч науки і техніки України, доктор хім. наук, професор Фреїк Д. М.

Гандзілевська Г. Б. Психологічна самореалізація молодшого школяра засобами мистецтва : дис. … канд. психолог. наук : 19.00.07 / Гандзілевська Галина Борисівна. – Острог, 2008. – 232 с.

Наук. кер. : доктор психолог. наук, професор Пасічник І. Д.

Гірняк А. Н. Психологічне обґрунтування змісту і структури модульнорозвивального підручника для середньої загальноосвітньої школи : дис. … канд. психолог. наук : 19.00.07 / Гірняк Андрій Несторович. – Тернопіль, 2007. – 289 с.

Наук. кер. : доктор психолог. наук, професор Фурман А. В.

Гнатюк Л. Прагматичні й функціонально-комунікативні аспекти ввічливості (на матеріалі сучасної української мови) : дис. … канд.

філолог. наук : 10.02.01 / Гнатюк Любомира. – Івано-Франківськ, 2007. – 188 с.

Наук. кер. : доктор філолог. наук, професор Ґрещук В. В.

Гнесь Н. О. Становлення і розвиток фізичного виховання учнів народних шкіл Буковини (1869 – 1918 рр.) : дис. … канд. педагог. наук : 13.00.01 / Гнесь Наталія Олександрівна. – Івано-Франківськ, 2007. – 264 с.

Наук. кер. : доктор педагог. наук, професор Лисенко Н. В.

Голован В. П. Аксіопсихологічний потенціал гуманізації професійної підготовки соціальних педагогів : дис. … канд. психолог. наук : 19.00.07 / Голован Василь Павлович. – Івано-Франківськ, 2006. – 234 с.

Наук. кер. : доктор психолог. наук, професор Карпенко З. С.

Горобець Т. В. Соціально-перцептивні викривлення – епіфеномен психологічних захистів : дис. … канд. психолог. наук : 19.00.07 / Горобець Тетяна Вікторівна. – Черкаси, 2008. – 392 с.

Наук. кер. : доктор психолог. наук, професор, дійсний член АПН України, професор Яценко Т. С.

Гошилик В. Б. Семантико-синтаксична структура речень із предикатними стійкими дієслівно-іменними сполуками в сучасній українській мові : дис.

… канд. філолог. наук : 10.02.01 / Гошилик Володимир Богданович. – Івано-Франківськ, 2006. – 242 с.

Наук. кер. : академ. АПН України, доктор філолог. наук, професор Кононенко В. І.

Гранат Ю. С. Етноконфесійні процеси в Автономній Республіці Крим :

дис. … канд. істор. наук : 07.00.05 / Гранат Юлія Станіславівна. – ІваноФранківськ, 2008. – 222 с.

Наук. кер. : доктор істор. наук, доцент Жерноклеєв О. С.

Григораш С. М. Лексика і фраземіка інтимної лірики (на матеріалі українського фольклору) : дис. … канд. філолог. наук : 10.02.01 / Григораш Світлана Михайлівна. – Івано-Франківськ, 2007. – 216 с.

Наук. кер. : канд. філолог. наук, доцент Лесюк М. П.

Гульпа Л. Ю. Тенденції розвитку іншомовної освіти у середніх навчальних закладах Угорської Республіки : дис. … канд. педагог. наук :

13.00.01 / Гульпа Людмила Юліївна. – К., 2007. – 231 с.

Наук. кер. : канд. педагог. наук, доцент Редько В. Г.

Гуляс І. А. Перфекціоністські настанови як чинник професійної готовності майбутніх практичних психологів : дис. … канд. психолог.

наук : 19.00.07 / Гуляс Інеса Антонівна. – Івано-Франківськ, 2007. – 283 с.

Наук. кер. : доктор психолог. наук, професор Карпенко З. С.

Гурак І. Ф. Українське студентство у суспільно-політичному житті Східної Галичини (60-ті роки XIX – початок ХХ ст.) : дис. … канд. істор наук : 07.00.01 / Гурак Ігор Федорович. – Львів, 2005. – 234 с.

Наук. кер. : доктор істор. наук, професор Грабовецький В. В.

Гутковська І. В. Трансформація концепцій етнічності (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) : дис. … канд. істор. наук : 07.00.05 / Гутковська Ірина Василівна. – Чернівці, 2009. – 213 с.

Наук. кер. : доктор істор. наук, професор Кожолянко Г. К.

Давидюк Н. О. Образ «Я» як регулятор подружніх взаємин : дис. … канд.

психолог. наук : 19.00.07 / Давидюк Наталія Олександрівна. – К., 2006. – 210 с.

Наук. кер. : доктор психолог. наук, професор Боришевський М. Й.

Данилюк І. Г. Синкретизм у системі частин мови : дис. … канд. філолог.

наук : 10.02.01 / Данилюк Ілля Григорович. – Донецьк, 2006. – 385 с.

Наук. кер.: доктор філолог. наук, професор Загнітко А. П.

Денисюк Р. О. Взаємодія твердих розчинів Cd1-x MnxTe з іодвмісними (І2метанол, І2-диметилфомамід) та іодвиділяючими (Н2О2 – НІ – розчинник) травильними композиціями : дис. … канд. хім. наук : 02.00.21 / Денисюк Роман Олександрович. – Житомир, 2009. – 161 с.

Наук. кер. : доктор хім. наук, професор Томашик В. М.

Дзундза Б. С. Вплив міжфазних меж на механізми розсіювання носіїв струму у плівках халькогенідів свинцю : дис. … канд. фізико-математ. наук :

01.04.18 / Дзундза Богдан Степанович. – Івано-Франківськ, 2008. – 178 с.

Наук. кер. : доктор хім. наук, професор Фреїк Д. М.

Дика Л. Л. Ойконімія Східного Поділля XIV – XX ст. : дис. … канд.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 9 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Д.О. Воронович, І.В. Луньов, А.М. Охрімовський, О.В. Подшивалова ЕЛЕКТРИКА Й МАГНЕТИЗМ Навчальний посібник до лабораторного практикуму Харків «ХАІ» 2011 УДК [53 + 537 + 537.6] (076.5) Е45 Рецензенти: д-р фіз.-мат. наук, проф. М.І. Гришанов, доц. В.П. Олефір Воронович, Д. О. E45 Електрика й магнетизм [Текст]: навч. посіб. до лаб. практикуму / Д.О....»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ” (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено викладачем кафедри медичної психології та психокорекції Л.Г.Тарасенко Затверджено на засіданні кафедри медичної психології та психокорекції (протокол № 7 від 01.04.08) СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом Тарасенко Л. Г. Методичні рекомендації щодо організації...»

«УДК 54+53(477)«20» КУЙБІДА Віктор Віталійович, д-р іст. наук., доцент каф. біології, директор Ін-ту фізичного виховання та природознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький) ХІМІЯ І ФІЗИКА ТА ЇХ ТЕРМІНОЛОГІЇ (СУЧАСНИЙ ЕТАП) Розвиток суспільства, науково-технічне зростання, посилення міжнародної співпраці, обмін інформацією у фізичній та хімічній галузях не можуть обійтися без термінологічної уніфікації і взаємопроникнення назв та понять у...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФІЗИЧНА ТА КОЛОЇДНА ХІМІЯ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.051701 Харчові технології та інженерія та 6.051401 Біотехнологія денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені. Написання одиниць відповідає стандартам Підписи авторів_ 2012 р. СХВАЛЕНО на засіданні кафедри фізичної і колоїдної...»

«ДЕРЖАВНА САНІТАРНО – ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо застосування засобу «Антихлор» з метою дезінфекції, передстерилізаційного очищення та стерилізації виробів медичного призначення Київ2013 р. Організація – розробник: ДУ « Інститут медицини праці НАМН України». Методичні вказівки призначені для закладів охорони здоровя та інших організацій, які виконують роботи з проведення дезінфекції. Місцевим органам охорони здоровя дозволяється тиражування цих методичних вказівок в...»

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо застосування засобу Дезактін з метою дезінфекції об’єктів та достерилізаційного очищення виробів медичного призначення 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Назва засобу дезінфекційний засіб Дезактін за ТУ У 22920528.002Фірма виробник ТОВ Делана (Україна).1.3. Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин, мас. %: 1,3-дихлор-5,5-диметилгідантоїн (дихлорантин) 21,0-23,0 (діюча речовина); 5,5-диметилгідантоїн 12,4-16,4; диспергатор 9,0-12,0; аніонні поверхневоактивні речовини...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З КУРСУ “Прикладна фізика” Київ 2011 УДК 535.016, 620.191.4 Рецензент к.ф.-м.н., доц. Гайдай Ю.О. Коваленко А.В., Голобородько Н.С., Голобородько А.О., Данько В.П., Котов М.М. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу “Прикладна фізика” для студентів радіофізичного факультету. У посібнику викладено теоретичні відомості та завдання до трьох лабораторних робіт: «Оптична обробка...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (підпис) «_» 2014 р. ОСНОВИ СЕНСОРНОГО АНАЛІЗУ ПРОДУКТІВ ГАЛУЗІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» заочної форми навчання СХВАЛЕНО Всі цитати, цифровий та на засіданні кафедри фактичний матеріал, бібліографічні технології мяса і мясних відомості перевірені. Написання...»

«ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо застосування засобу “Інцидін Плюс (Incidin Plus)” з метою дезінфекції та достерилізаційного очищення Київ – 201 Організація-розробник: Центральна санепідстанція МОЗ України за участю ТОВ «Лізоформ Медікал» (Україна). Методичні вказівки призначені для закладів охорони здоров`я та інших організацій, які виконують роботи з дезінфекції. Місцевим закладам охорони здоров`я дозволяється тиражування цих методичних вказівок у...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України  Кіровоградський державний педагогічний університет   імені Володимира Винниченка        Авраменко О.В., Павличенко Г.Ю., Паращук С.Д.    Статистичні методи   в освітніх вимірюваннях    Частина І.   Класична теорія тестування      This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»