WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |

«МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З КУРСУ “Прикладна фізика” Київ 2011 УДК 535.016, 620.191.4 Рецензент к.ф.-м.н., доц. Гайдай Ю.О. Коваленко А.В., Голобородько Н.С., ...»

-- [ Страница 3 ] --

1) W g Wh ; 2) W g Wh ; 3) W g = Wh.

Спочатку встановимо вимоги до роздільної здатності у частотній площині Р2, необхідні для здійснення запису узгодженого фільтру. Для цього визначимо імпульсний відгук узгодженого просторового фільтру, підставивши у вираз (3.4) замість вхідної функції g ( x, y ) дельта–функцію ( x, y ). Таким чином, U 3 ( x3, y3 ) = r0 2 ( x3, y3 ) + (h h ) + r0 [h ( x3 + f 2 )] (3.5).

Положення кожного з цих членів імпульсного відгуку у кореляційній площині, а також їх розміри для кожного з трьох вказаних вище випадків наведені у табл.3.1, а в табл.3.2 представлені аналогічні параметри для випадку взаємної кореляції.

–  –  –

У загальному випадку ширина розподілу, який відповідає імпульсному відгуку узгодженого фільтра, дорівнює 4Wh (при обов‘язковому виконанні вимоги f 2 = 1.5 Wh, для того, щоб забезпечити повне розрізнення всіх члені імпульсного відгуку). Таким чином, потрібне розрізнення (число ліній на міліметр) у площині Р2 повинно бути рівним 0.25Wh, а використане для запису узгодженого фільтру середовище (фотопластинка, фотоплівка) повинно забезпечувати ширину смуги 4Wh пропускання просторових частот, що дорівнює. Але якщо нам необхідно f1 забезпечити просторове відокремлення (розрізнення) члена взаємної кореляції від усіх інших, що присутні у вихідній площині, то з табл.2 видно, що потрібна ( ) виконуватись умова f 2 0.5 2W g + 3Wh. Використовуючи при обчисленні імпульсного відгуку значення величини f 2, що задовольняє цій умові (наприклад, у випадку W g = Wh = W можна прийняти f 2 = 5W ), знаходимо

–  –  –

де = 2x 2 + arg(H ). Зауважимо, що K – змінюється у просторі, оскільки змінюється H, і тим самим створюється модуляція інтерференційних смуг, яка залежить від K, Ee, та від характеру кривої t E (залежності амплітудного пропускання від експозиції) для матеріалу, що використовується при записі узгоджених просторових фільтрів у площині Р2.

Розглянемо також питання про відносні зміщення елементів корелятора та їх вібрацій, яких можна припуститись з практичної точки зору, що не вплинуть на надійну його роботу. Для простоти проаналізуємо одновимірний випадок. Вираз для автокореляції вхідної функції g буде ( x ) = G (u )G (u ) exp( i 2ux )du, (3.8) де G – одновимірний Фур‘є–образ функції g, який визначається наступним чином G (u ) = g ( x ) exp( i 2ux )dx. (3.9) Якщо узгоджений просторовий фільтр вигляду G (u ) змістити у частотній площині на величину u, то для автокореляційної функції маємо ( x ) = g ( x )g ( x + x ) exp[i 2( x + x )]dx. (3.10) Звідси витікає, що фазові спотворення, які обумовлені зміщенням фільтру на величину u, повинні вдовольняти співвідношенню Wxu (3.11) де W – ширина вхідного сигналу, причому припускається, що ширина автокореляційної функції дорівнює ± W. Для того, щоб забезпечити якісну інтерференційну картину, ми повинні забезпечити виконання умови 4. Якщо зробити підстановку u = f1 4W. У випадку, коли = 633нм, f1 = 600мм та W = 35мм припустиме відхилення щодо розташування фільтру не повинно перевищувати x2 = 2.7мкм.

Наведені тут співвідношення ілюструють методи аналізу та операції, які можна застосовувати для визначення аналогічних характеристик різноманітних кореляторів.

3.2 Корелятор зі змінним масштабом.

Незначна модифікація головної схеми оптичного корелятора з частотною площиною дозволяє змінювати масштаб перетворення Фур‘є у площині Р2 шляхом зміни відстаней d та d 2 (рис. 3.3.)

–  –  –

(3.12) де k = 2. З цього виразу витікає, що змінюючи відстань d тобто положення вхідної площини Р1, можна змінювати масштаб перетворення Фур‘є. Узгоджений просторовий фільтр G (u, v ) для функції g ( x1, y1 ) створюється у площині Р2 як результат запису інтерференції розподілу, що описується виразом (3.4), з плоскою хвилею. При цьому у вхідну площину Р1 встановлюють транспарант з записом нової функції g1 ( x1, y1 ), яка представляє собою функцію g ( x1, y1 ), але з іншим масштабом. Зауважимо, що тепер площина Р1 відстоїть від Р2 на відстані D = md, де m – масштабний коефіцієнт для двох функцій. При зміні відстані D змінюється і масштаб перетворення Фур‘є функції g1 ( x1, y1 ), до тих пір поки Фур‘є–образи g та g1 не стануть однаковими за масштабом. У цей момент у площині Р3 з‘явиться яскрава точка, яка відповідає піку максимуму взаємної кореляції.

В дійсності умови фокусування та перетворення Фур‘є виконуються при фіксованій відстані між площинами Р1 та Р3, що дорівнює 3d, причому повинно мати місце співвідношення D 2d. Таким чином, даний корелятор забезпечує пошук за масштабом тільки у межах 20%, оскільки при m = 1,2 площина кореляції зміщується на 30мм або на 20% для Фур‘є–перетворюючих лінз з фокусними відстанями 762мм.

Керування зміщенням лінз та транспарантів у вхідній площині вздовж осі z значно полегшує використання таких кореляторів. Завжди мається необхідність в кореляторах, які дозволяють здійснювати пошук за масштабом, оскільки на практиці дуже важко отримати два зображення без деякої зміни масштабу.

Другий підхід до реалізації оптичної кореляції, яка є інваріантною до масштабу вхідного зображення, передбачає використання у частотній площині Р2 складних узгоджених просторових фільтрів.

3.3 Корелятор з одночасним перетворенням Схема корелятора з одночасним перетворенням наведена на рис. 3.4. У цій схемі транспаранти з записом функції, взаємну кореляцію яких потрібно визначити, розташовуються у вхідній площині поруч один з одним. Припускається, що кожна функція має ширину b, а відстань між центрами функцій дорівнює 2b. Амплітудне пропускання у площині Р1 можна записати у вигляді U 1 ( x1, y1 ) = g ( x1, y1 b ) + h( x1, y1 + b ). (3.13) Розподіл комплексних амплітуд світла в площині Р2 дорівнює Фур‘є–образу амплітудного пропускання, яке визначається цим виразом G (u, v ) exp( i 2vb ) + H (u, v ) exp(i 2vb ). (3.14)

–  –  –

У площині Р2 реєструється квадрат модуля цього розподілу, і ми припускаємо, що наступне амплітудне пропускання у площині Р2 дається виразом t 2 (u, v ) = G + H + GH exp( i 4vb ) + G H exp(+ i 4vb ).

–  –  –

Цей корелятор має декілька цікавих практичних особливостей та переваг. Для того, щоб повною мірою реалізувати переваги оптичної обробки інформації, необхідно у вхідній площині Р1 (а іноді у частотній Р2 див. рис. 3.1) використовувати просторово–часові модулятори світла. Що стосується реєстрації, то матеріал, що використовується для запису узгоджених фільтрів повинен забезпечувати запис у реальному часі з багаторазовим повторенням циклів запису та стирання, коли потрібна швидка зміна еталонних функцій. У кореляторі з одночасним перетворенням цей же матеріал, що використовується у площині Р2 повинен забезпечувати циклічний запис у реальному часі. Більш важливою є та обставина, що більшість модуляторів потребують для використання для запису та зчитування випромінювання з різними довжинами хвиль ( 1 та 2 на рис. 3.4). Якщо в кореляторі з частотною площиною, узгоджений просторовий фільтр записаний на довжині хвилі 1, а подальше зчитування та кореляційний аналіз здійснюється на довжині хвилі 2, то це приведе до зміни масштабу і втраті розрізнення в еталонній функції. Крім того, якщо враховувати, що більшість матеріалів, які могли б бути використані для циклічного запису узгоджених фільтрів у реальному часі, не придатні для запам‘ятовування, то застосування їх у кореляторах з частотною площиною стає неможливим. Зате немає ніяких перешкод для їх застосовування у кореляторах з одночасним перетворенням. В останніх немає таких жорстких умов на точність встановлення його елементів, тому що площина Р2 освітлюється плоскою хвилею. Корелятор з одночасним перетворенням корисно застосовувати у тих випадках, коли обидві функції, кореляцію яких потрібно визначити, поступають на вхід у реальному часі або змінюються в кожному наступному кадрі або коли еталонна функція не залишається незмінною протягом багатьох циклів. Таким чином, з ряду практичних міркувань корелятор, що розглядається, є більш кращим, ніж класичний з частотною площиною, хоча і потребує використання як у вхідній площині Р1, так і в площині фільтру Р2 модуляторів, які працюють у реальному часі.

Розглянемо питання, пов‘язані з розрізненням та шириною смуги пропускання матеріалів, що застосовуються у площині Фур‘є Р2. Ці вимоги проаналізуємо так само, як було вказано вище.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Імпульсний відгук розподілу, який формується у площині Р2, є ідентичним картині кореляції у вихідній площині, оскільки для отримання кореляції площина Р2 освітлюється плоскою хвилею. У таблиці 3.4 наведені значення для ширини та координат щодо розташування доданків, які входять у імпульсний відгук (або кореляційний розподіл), які безпосередньо витікають з виразу (3.16).

–  –  –

Друга перевага корелятора з одночасним перетворення є те, що він формує дуже контрастну інтерференційну картину, і як наслідок цього, забезпечує гарну модуляцію усіх складових у спектрі просторових частот функцій g і h. Таким чином, тут не потрібне (і навіть не допускається) керування параметрами узгодженого фільтру, яке потрібно в кореляторі з частотною площиною. Для того, щоб показати це розглянемо вираз (3.15) через просторові координати ( x2, y 2 ) площини Р2, а саме + 2 G H cos[4y 2 b f1 + ( x 2, y 2 )], t 2 (x2, y 2 ) = G + H (3.17) ( ) де = arg GH = arg G arg H. У випадку коли g = h отримуємо t 2 ( x 2, y 2 ) = 2 G [1 + cos(4y 2 b f1 )].

(3.18) Порівнюючи цей вираз з виразом (3.7), отриманим для корелятора з частотною площиною, бачимо що у корелятора з одночасним перетворенням на всіх просторових частотах формуються інтерференційні смуги з 100% контрастом, тому його застосування є оптимальним у багатьох задачах.

Оскільки інтенсивність інтерференційних смуг у площині Р2 змінюється за законом (1 cos x ) / 2, експозиція у цій площині змінюється від 0 до свого максимального значення в синусоїдальній хвилі і вся модуляція повинна визначатися вхідним світлом. При помірних експозиціях ми будемо знаходитись на нелінійній частині кривої t E, де коефіцієнт підсилення малий. Тому в цьому випадку необхідне додаткове некогерентне освітлення площини Р2, яке забезпечить зміщення робочої точки на лінійний проміжок.

3.4 Корелятор з площиною зображення.

До винаходу голографічного узгодженого фільтру найбільш розповсюдженою для оптичного розпізнавання образів був корелятор з площиною зображення. Схема цього корелятора наведена на рис. 3.5.

–  –  –

У цьому кореляторі обидві функції, взаємну кореляцію яких потрібно визначити, задаються у просторовій області у вигляді транспарантів і розміщуються у площинах Р1а та Р1в. Лінзи L1 та L2 відображають площину Р1а на площину Р1в.

Розподіл комплексних амплітуд світла безпосередньо за площиною Р1в дається виразом U 1 ( x1 ) = g ( x1 )h( x1 ), (3.19) де для спрощення використані одновимірні функції. Лінза L3 формує у площині Р3 Фур‘є–образ розподілу U 1 ( x1 ) у вигляді інтегралу

–  –  –

а у вхідній площині розташована функція g, тоді зображення у вихідній кореляційній площині, яке локалізовано у точці з координатами ( x3, y3 ) = ( f 2,0 ), складається з M кореляційних розподілів вигляду M U 3 ( x3, y 3 ) = g h ( x 3 xi, y 3 y i ), (3.23) i =1 де припускаємо f 2 = f1.

Якщо розмір результуючого імпульсного відгуку h дорівнює WhxWhy, а розмір кожного елементарного відгуку hi, з яких він складається, дорівнює WhxiWhyi, тоді рядки та стовпці, які утворюють h повинні бути розділені один від одного проміжками не меншими ніж W gx + Whxi та W gy + Whyi відповідно. Вважаючи Whx W gx та Why W gy, отримаємо, що для оптимальної упаковки матриці вхідних відгуків складного фільтру повинна виконуватися умова f 2 3W gx / 2 та Why = 4Whx. Звідки випливають вимоги до матеріалу, що використовується у ( ) площині Р2, а саме до його роздільної здатності 1 / 2 2Whx і до смуги пропускання ( ) B = 2 2Whx / f1. Таким чином, при W g Whi найбільше число узгоджених просторових фільтрів, яке можливо записати у частотній площині, буде дорівнювати (Bf1 )2 / 2WgxWgy, а при Whi = Wg ми маємо (Bf1 )2 / 2WhxiWhyi.

Складний узгоджений фільтр можна виготовити або за одну експозицію (когерентний метод), або за M різних експозицій (некогерентний метод). Але зі збільшенням числа накладених експозицій спостерігається дифракційна ефективність окремих узгоджених фільтрів, а отже, зменшується інтенсивність кореляційного піка I p та погіршується відношення сигнал–шум. Необхідно зауважити, що при даній розрізнювальній здатності матеріалу в площині Р2 використання методу багаторазових експозицій дозволяє записати у три рази більше фільтрів, ніж при одноразовій експозиції.

При формуванні узгодженого просторового фільтру на матрицю з M еталонних функцій на вході можна отримати усереднений фільтр, імпульсний відгук якого (в одновимірному випадку) дається наступним виразом:

M h( x1 ) = [hi ( xi i 1 ) + ( x1 i 1 2 )]. (3.24) i =1 При запису фільтрів реєструється тільки квадрат величини h( x1 ), а отже, імпульсний відгук фільтру буде містити у собі член, яких дорівнює середньому значенню множини сигналів{hi }. Головною проблемою при запису усередненого фільтру є виділення тих членів у фур‘є–образі, які нас більш за все цікавлять. Крім того, когерентний запис даного фільтру потребує використання окремих імпульсних відгуків для кожного елемента матриці.

Слід також мати на увазі, що при когерентному запису (за одну експозицію) складного узгодженого фільтру з‘являються інтермодуляційні члени, які дуже важко прибрати і які є головною причиною зменшення (приблизно у 3 рази) кількості складових його елементарних узгоджених фільтрів порівняно з некогерентним записом. Тому більшість дослідників використовує багатоекспозиційний (некогерентний) метод синтезу фільтрів та синтезують складний узгоджений фільтр або зміною кута нахилу опорного пучка, або зміщенням між експозиціями положення кожної еталонної функції, для того, щоб реалізувати кодування кожної функції методом частотного мультиплексирування (ущільнення, стискання).Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П.ДРАГОМАНОВА ТОМАЩУК Олексій Петрович УДК 517(07):371.13 ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ В УМОВАХ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 13.00.02 – теорія та методика навчання математики Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ–1999 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, Міністерство освіти України....»

«ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо застосування засобу “Інцидін Плюс (Incidin Plus)” з метою дезінфекції та достерилізаційного очищення Київ – 201 Організація-розробник: Центральна санепідстанція МОЗ України за участю ТОВ «Лізоформ Медікал» (Україна). Методичні вказівки призначені для закладів охорони здоров`я та інших організацій, які виконують роботи з дезінфекції. Місцевим закладам охорони здоров`я дозволяється тиражування цих методичних вказівок у...»

«Відьмаченко А.П. Мороженко О.В. Фізичні характеристики поверхонь планет земного типу, карликових і малих планет та їхніх супутників за даними дистанційних досліджень // К.:, Видавництво «Профі». 2014. 388 с. Vidmachenko A. P., Morozhenko O. V. The physical characteristics of surface Earth-like planets, dwarf planets and small, and their companions, according to distance studies УДК 523-52:53 ББК 22.6+22.3 В42 Рекомендовано до виданняВченою радою Національного університету біоресурсів і...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ” (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено викладачем кафедри медичної психології та психокорекції Л.Г.Тарасенко Затверджено на засіданні кафедри медичної психології та психокорекції (протокол № 7 від 01.04.08) СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом Тарасенко Л. Г. Методичні рекомендації щодо організації...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 15 вересня 2010 р., середа ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Кожен має посадити принаймні три дерева Юліана Шевчук, Голос України.3 Під час робочої поїздки на Рівненщину Голова Верховної Ради В.Литвин взяв участь у відкритті фінальних змагань Всеукраїнської спартакіади працівників лісового господарства у райцентрі Березне, яка відбулася з нагоди Дня...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК З КУРСУ “Сучасна радіофізика” Частина 1 “Прямі задачі сучасної радіофізики” Київ 2011 УДК 621.391 Рецензент д.ф.-м.н., проф. Обуховський В.В. Голобородько А. О., Курашов В.Н. Конспект лекцій з курсу “Сучасна радіофізика” Частина 1 “Прямі задачі сучасної радіофізики”. Розглянуті різні системи представлення і опису сигналів, а також характеристики систем їх обробки. Показані оптимальні методи представлення детермінованих...»

«НАУКА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ Матеріали VІI Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 вересня 2011 р.) У семи томах Том 3 Державне управління. Юридичні науки Дніпропетровськ Видавець Біла К.О. УДК 34+35 ББК 73 Н 34 НАУКА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції СКЛАД ВИДАННЯ Том 1. Наукові праці з біології, медицини, технічних, фізико-математичних та хімічних наук Том 5. Педагогіка. Психологія. Комунікативістика Том 2. Історія. Філософія Том...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (підпис) «_» 2014 р. ОСНОВИ СЕНСОРНОГО АНАЛІЗУ ПРОДУКТІВ ГАЛУЗІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» заочної форми навчання СХВАЛЕНО Всі цитати, цифровий та на засіданні кафедри фактичний матеріал, бібліографічні технології мяса і мясних відомості перевірені. Написання...»

«УДК 54+53(477)«20» КУЙБІДА Віктор Віталійович, д-р іст. наук., доцент каф. біології, директор Ін-ту фізичного виховання та природознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький) ХІМІЯ І ФІЗИКА ТА ЇХ ТЕРМІНОЛОГІЇ (СУЧАСНИЙ ЕТАП) Розвиток суспільства, науково-технічне зростання, посилення міжнародної співпраці, обмін інформацією у фізичній та хімічній галузях не можуть обійтися без термінологічної уніфікації і взаємопроникнення назв та понять у...»

«Частина ІІІ. Інноваційні підходи до реалізації змістової та організаційно-управлінської функцій в сучасних підручниках. УДК 371.3:53 Л. С. Недбаєвська Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНИХ СХЕМ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ У статті розглядається методика використання абстрактної наочності у вигляді графічних схем навчального матеріалу при проведенні узагальнення і систематизації знань. Ця методика розкрита на прикладі...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»