WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 |

«ОСНОВИ ФІЗИКО-ХІМІЧНОГО КОНТРОЛЮ СИРОВИНИ І ПРОДУКТІВ ГАЛУЗІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни і виконання контрольних робіт напряму 6.051701 „Харчові технології та ...»

-- [ Страница 2 ] --

9. Якими методами визначають активну кислотність в харчових продуктах?

10. У чому полягає методика визначення активної кислотності за допомогою рН-метра рН-340?

Лабораторна робота 5. Методи визначення масової частки мінеральних речовин у харчових продуктах та білості борошна.

Питання, що розглядаються.

1. Визначення зольності борошна різних сортів прискореним методом з використанням прискорювача (спиртового розчину оцтовокислого магнію).

2. Визначення білості пшеничного борошна різних сортів за допомогою приладу Р3-БПЛ-Ц.

Питання для самоперевірки.

1. Які мінеральні речовини входять до складу харчових продуктів?

2. Як змінюється білість борошна із збільшенням його виходу при помелі?

3. Що таке сира зола, чиста зола та зола, нерозчинна в 10%-ій соляній кислоті?

4. З якою метою і як визначають масову частку золи, нерозчинної в 10%-ій соляній кислоті?

5. Які є методи визначення зольності з прискорювачем та без нього?

6. З якою метою використовують прискорювачів (азотну кислоту, спиртовий розчин оцтовокислого магнію) в процесі озолення?

7. Яких умов слід дотримуватись під час проведення процесу озолення (температура, робота з тиглями, муфельними печами)?

8. Які джерела помилок існують при визначенні зольності?

9. У чому полягає суть методу визначення білості борошна?

10. В яких одиницях визначається білість борошна?

11. Як визначають та як розраховують показник білості?

Лабораторна робота 6. Методи визначення масової частки етилового спирту в алкогольних і слабоалкогольних напоях.

1. Визначення масової частки спирту в його водних розчинах і горілці скляним спиртоміром.

2. Визначення масової частки спирту у вині, пиві та інших алкогольних напоях.

Питання для самоперевірки.

1. Якими методами можна визначити масову частку спирту в сировині, напівфабрикатах і продуктах бродильних виробництв?

2. У чому полягає суть фізичних методів визначення концентрації етанолу у розчинах?

3. Що таке видима та істинна міцності?

4. Як визначають спирт у присутності екстрактивних речовин у вині та виноматеріалах, пиві, спиртованих соках тощо?

5. Правила роботи з спиртометрами.

6. Які фактори можуть вплинути на точність визначення масової частки спирту?

Лабораторна робота 7. Навчально-дослідна робота для закріплення матеріалу з тем 1-6.

Питання, що розглядаються.

1. Встановлення оптимальної тривалості висушування та величини наважки дослідного продукту (борошна, крохмалю, тощо) під час визначення в ньому масової частки вологи експресним методом.

2. Визначення впливу співвідношення цукру і патоки на видиму масову частку сухих речовин у цукрово-патокових розчинах.

3. Визначення впливу добавок кухонної солі до розчинів цукру на видиму масову частку в них сухих речовин.

Лабораторна робота 8. Аналіз результатів науково-дослідної роботи.

Колоквіум з тем 1-6.

Лабораторна робота 9. Методи визначення загального азоту та масової частки білкових речовин у харчових продуктах.

Питання, що розглядаються.

1. Визначення загального азоту в харчових продуктах методом К’єльдаля (теоретично).

2. Визначення масової частки білка в різних сортах борошна:

· Біуретовим методом;

· Нефелометричним методом.

3. Визначення вмісту білка у молоці на рефрактометрі ИРФ-22.

Питання для самоперевірки.

1. Яке значення мають азотисті речовини в харчових продуктах?

2. Які речовини входять до складу азотистих речовин харчових продуктів?

3. На чому базується визначення азоту за методом К’єльдаля?

4. Поясніть хімізм методу К’єльдаля.

5. На чому грунтується біуретовий метод визначення білка?

6. На чому ґрунтується нефелометричний метод визначення білкових речовин?

7. Як побудувати калібрувальну криву для визначення вмісту білкових речовин?

8. Які переваги та недоліки мають прискорені методи визначення вмісту білкових речовин.

9. Як розрахувати вміст азоту за методом К’єльдаля?

10. Як здійснити перерахунок вмісту азоту на білки? Що означає коефіцієнт 5,7, як він розраховується?

Лабораторна робота 10. Методи визначення масової частки жиру в харчових продуктах.

Питання, що розглядаються.

1. Визначення вмісту жиру:

· Рефрактометричним методом у булочних і кондитерських виробах;

· Бутирометричним методом (демонстраційно) у молоці.

Питання для самоперевірки.

1. Яке значення відводиться жирам у харчових продуктах?

2. Що таке “сирий жир”?

3. Як розчинник впливає на одержувані результати при визначенні жиру?

4. Як визначають масову частку жиру методом настоювання?

5. У чому полягає принцип визначення жиру рефрактометричним методом?

6. Як здійснюють розрахунок масової частки жиру при визначенні рефрактометричним методом?

7. Які джерела похибок існують при визначенні жиру рефрактометричним методом?

8. Як визначають масову частку жиру за допомогою бутирометра?

Лабораторна робота 11. Методи визначення масової частки вуглеводів у харчових продуктах.

Питання, що розглядаються.

1. Визначення вмісту редукувальних речовин у патоці поляриметричним методом.

2. Визначення редукувальних речовин у патоці хімічними методами:

· Йодометричним методом Вільштеттера і Шудля;

· Методом Лейна та Ейнона ("методом гарячого титрування").

Питання для самоперевірки.

1. Які існують методи визначення вуглеводів у харчових продуктах?

На чому вони ґрунтуються?

2. Що таке оптично активні речовини? Як їх властивості використовують у поляриметрії?

3. Що таке питоме обертання речовини?

4. Накресліть схему найпростішого поляриметра.

5. У чому полягає різниця між поляриметром і сахариметром (будова, градуювання шкали).

7. Що таке “цукрова шкала”, "нормальна наважка" і "нормальна трубка"?

8. Які правила роботи з поляриметрами? Як відраховують показання за шкалою?

8. Що таке “основний розчин” патоки?

9. Як визначають масову частку редукувальних речовин у патоці поляриметричним методом?

10. Суть методу "гарячого титрування".

11. У чому полягає хімізм йодометричного методу визначення редукувальних речовин у патоці (метод Вільштеттера–Шудля)? На чому він грунтується?

12. З якою метою проводять контрольний дослід під час визначення редукувальних речовин у патоці йодометричним методом?

Лабораторна робота 12. Методи визначення масової частки цукру в харчових продуктах.

Питання, що розглядаються.

1. Визначення масової частки цукру в булочних виробах перманганатним (арбітражним) методом.

2. Визначення масової частки цукру в харчових продуктах методом Шорля.

Питання для самоперевірки.

1. Для чого визначають вміст вуглеводів у харчових продуктах?

2. Як готують зразок для визначення масової частки цукру?

3. Сутність перманганатного визначення масової частки цукру.

4. Хімізм перманганатного методу визначення масової частки цукру.

5. Сутність йодометричного методу (Шорля) визначення масової частки цукру.

6. Хімізм методу Шорля.

7. З якою метою проводять контрольний дослід при визначені масової частки цукру йодометричним методом?

Лабораторна робота 13. Методи визначення масової частки крохмалю в харчових продуктах.

Питання, що розглядаються.

1. Визначення виду і чистоти крохмалю за допомогою мікроскопу.

2. Визначення масової частки крохмалю в пшеничному борошні за методом Єверса.

Питання для самоперевірки.

1. Які правила роботи з поляриметрами? Як відраховують показання за шкалою?

2. На чому базується метод Еверса визначення кількості крохмалю в борошні.

3. На чому базується хлоркальцієвий метод визначення кількості крохмалю в борошні?


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


4. У чому полягає призначення окремих реактивів під час визначення вмісту крохмалю методом Еверса?

5. Як розрахувати вміст крохмалю в борошні за показаннями поляриметра? Які для цього потрібні вихідні дані?

Лабораторна робота 14. Науково-дослідна робота на зміцнення знань з тем 8-13.

Питання, що розглядаються.

1. Визначення масової частки білкових речовин у борошні різних сортів. Зробити висновок про зміну вмісту білка у борошні з підвищенням його сортності.

2. Приготування інвертного сиропу і визначення у ньому вмісту редукувальних речовин за методом "гарячого титрування".

3. Визначення фальсифікації молока:

· Визначення густини молока за показаннями лактоденсиметра.

Порівняти результат з вимогами стандарту і зробити висновок про наявність фальсифікації;

· Визначення наявності соди в молоці. Зробити висновок про наявність фальсифікації.

Лабораторна робота 15. Аналіз результатів науково-дослідної роботи.

Колоквіум з тем 9-14.

Лабораторна робота 16. Підсумкова контрольна робота з тем 1-13.

4. ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ Варіант 1

1. Методи визначення якості харчових продуктів. Відбір проб та підготовка зразків до аналізу.

2. Класифікація методів визначення масової частки вологи в харчових продуктах. Характеристика термогравіметричних методів.

3. Методи визначення крохмалю в харчових продуктах: класифікація, суть.

Варіант 2

1. Значення вмісту масової частки вологи в сировині, напівфабрикатах та готовій продукції. Форми зв’язку вологи з сухими речовинами.

2. Визначення редукувальних речовин у патоці методом ВільштеттераШудля. Суть, хімізм, методика.

3. Кислотність харчових продуктів. Методи визначення активної кислотності харчових продуктів.

Варіант 3

1. Визначення масової частки сухих речовин за допомогою ареометра.

Правила роботи з ареометром. Види ареометрів.

2. Визначення масової частки білка в харчових продуктах біуретовим методом: суть, методика, розрахунок.

3. Мінеральні речовини харчових продуктів, їх фізіологічне значення.

Методи визначення масової частки золи з прискорювачем та без нього, їх суть.

Варіант 4

1. Значення азотистих речовин в харчових продуктах. Принцип та хімізм методу визначення азоту методом К’єльдаля. Розрахунок результатів.

2. Хімічні методи визначення масової частки вологи, їх суть.

3. Визначення масової частки сухих речовин в харчових продуктах за допомогою ареометра.

Варіант 5

1. Термогравіметричні методи визначення масової частки вологи в харчових продуктах, їх суть, класифікація, обладнання, джерела похибок.

2. Кислотність харчових продуктів. Методи визначення титрованої кислотності.

3. Визначення масової частки білка в харчових продуктах методом Лоурі.

Варіант 6

1. Білки в продуктах харчування, їх фізіологічне значення. Визначення масової частки білка в харчових продуктах нефелометричним методом:

суть, особливості визначення, розрахунки.

2. Визначення густини розчинів за допомогою пікнометра: суть, техніка, метрологія, розрахунок результатів.

–  –  –

2. Класифікація та суть методів визначення масової частки жиру в харчових продуктах.

3. Визначення масової частки сухих речовин в розчинах за допомогою пікнометра.

Варіант 8

1. Вміст вуглеводів у харчових продуктах, їх значення у харчуванні людини. Методи визначення вуглеводів у харчових продуктах, їх суть.

2. Визначення масової частки жиру в харчових продуктах рефрактометричним методом.

3. Визначення масової частки вологи в харчових продуктах термогравіметричними методами, їх переваги та недоліки.

Варіант 9

1. Суть та методика визначення масової частки жиру в булочних виробах рефрактометричним методом.

2. Визначення масової частки сухих речовин в харчових продуктах за допомогою рефрактометра. Види рефрактометрів, особливості їх будови. Правила роботи з рефрактометром.

3. Визначення масової частки редукувальних речовину патоці поляриметричним методом.

Варіант 10

1. Визначення масової частки золи в борошні з використанням оцтовокислого магнію: суть, техніка, розрахунок результату.

2. Визначення масової частки вологи в продукті експрес методом: техніка визначення, точність вираження результату. Переваги та недоліки методу.

3. Визначення масової частки жиру в булочних виробах рефрактометричним методом.

Варіант 11

1. Методи визначення крохмалю в харчових продуктах: класифікація, суть.

2. Активна кислотність харчових продуктів, методи її визначення.

3. Методи визначення фальсифікації молока.

Варіант 12

1. Визначення масової частки вологи методом висушування до постійної маси.

2. Оптично активні речовини, застосування їх властивостей у поляриметрії. Будова та принцип дії поляриметра.

3. Ареометри, їх класифікація, застосування.

–  –  –

1. Явище поляриметрії. Визначення вмісту вуглеводів у харчових продуктах поляриметричним методом.

2. Визначення масової частки вологи в’язких продуктів і жирів.

3. Методи визначення білка в харчових продуктах, їх суть, переваги і недоліки.

Варіант 14

1. Визначення вмісту азоту в харчових продуктах методом К’єльдаля.

2. Електрометричні методи визначення масової частки вологи в харчових продуктах.

3. Визначення масової частки вуглеводів в харчових продуктах перманганатним методом.

Варіант 15

1. Масова частка сухих речовин в харчових продуктах. Класифікація та сутність методів визначення сухих речовин у розчинах.

2. Визначення масової частки білку в харчових продуктах біуретовим методом.

3. Основні поняття поляриметрії. Схема найпростішого поляриметра.

Варіант 16

1. Методи визначення титрованої кислотності харчових продуктів. Їх переваги та недоліки.

2. Визначення масової частки сухих речовин за допомогою ареометра.Pages:     | 1 || 3 |
Похожие работы:

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ із застосування засобу Біохлор з метою дезінфекції 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Повна назва засобу – дезінфекційний засіб Біохлор.1.2. Фірма виробник – ТОВ Альянс групп (Україна).1.3. Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин: гіпохлорит натрію (діюча речовина), а також допоміжні речовини (ПАР, антикорозійні, стабілізуючі добавки, ароматизатор). Початковий вміст активного хлору у концентраті засобу 5,0 % – 9,0 %. 1.4. Форма випуску і фізико-хімічні властивості засобу....»

«Методична комісія природничо-математичних дисциплін Методична розробка уроку Предмет: Фізика Викладач: Присяжнюк А.І. спеціаліст Тема: Експериментальне вивчення будови атома.Мета уроку: з'ясувати будову атома; розглянути шляхи та методи експериментального вивчення будови атома; розвивати логічне мислення; виховувати навички роботи в команді, вміння відстоювати свою думку. Тип уроку: урок засвоєння нових знань. Методи та прийоми уроку: словесний, наочний. Обладнання: демонстрування моделей...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.І. Пирогова Кафедра фармацевтичної хімії Аналітична хімія МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самопідготовки, проведення практичних занять і виконання лабораторних робіт Модуль 3. Інструментальні (фізичні та фізико-хімічні) методи аналізу Вінниця 2012 “Схвалено” Методичною радою фармацевтичного факультету Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова 14 грудня 2011 р. Протокол № 2 Складачі:...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФІЗИЧНА ТА КОЛОЇДНА ХІМІЯ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.051701 Харчові технології та інженерія та 6.051401 Біотехнологія денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені. Написання одиниць відповідає стандартам Підписи авторів_ 2012 р. СХВАЛЕНО на засіданні кафедри фізичної і колоїдної...»

«ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо застосування засобу “Інцидін Плюс (Incidin Plus)” з метою дезінфекції та достерилізаційного очищення Київ – 201 Організація-розробник: Центральна санепідстанція МОЗ України за участю ТОВ «Лізоформ Медікал» (Україна). Методичні вказівки призначені для закладів охорони здоров`я та інших організацій, які виконують роботи з дезінфекції. Місцевим закладам охорони здоров`я дозволяється тиражування цих методичних вказівок у...»

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ із застосування засобу Біо-ДС з метою передстерилізаційного очищення, дезінфекції та стерилізації 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Повна назва засобу – дезінфекційний засіб Біо-ДС. 1.1. Фірма виробник ТОВ АЛЬЯНС ГРУПП (Україна). 1.2. Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин, мас. %: пероксид водню 60,0 % 1.3.– 21,8; полігексаметиленгуанідин гідрохлорид – 2,0 (діючі речовини); допоміжні речовини; вода до 100,0. Форма випуску і фізико-хімічні властивості засобу. Засіб Біо-ДС...»

«ДЕРЖАВНА САНІТАРНО – ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо застосування засобу «Антихлор» з метою дезінфекції, передстерилізаційного очищення та стерилізації виробів медичного призначення Київ2013 р. Організація – розробник: ДУ « Інститут медицини праці НАМН України». Методичні вказівки призначені для закладів охорони здоровя та інших організацій, які виконують роботи з проведення дезінфекції. Місцевим органам охорони здоровя дозволяється тиражування цих методичних вказівок в...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ CУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ На правах рукопису Дехтярук Леонід Васильович УДК 539.292 ЕЛЕКТРОННІ ТРАНСПОРТНІ ЕФЕКТИ У БАГАТОШАРОВИХ ПЛІВКОВИХ СИСТЕМАХ 01.04.07 – фізика твердого тіла Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Науковий консультант: Проценко Іван Юхимович Заслужений діяч науки і техніки України, доктор фізико математичних наук, професор Суми – 2008 ЗМІСТ СТР СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ СКОРОЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1...»

«АВТОМОБІЛІ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет АВТОМОБІЛІ. Лабораторний практикум Вінниця ВНТУ УДК 621.11 ББК О6 Автори: Біліченко В.В., Добровольський О.Л., Ребедайло В.М. Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Рецензенти: В. П. Сахно, доктор технічних наук, професор НТУ П. П. Москвін, доктор фізико-математичних наук, професор...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ” (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено викладачем кафедри медичної психології та психокорекції Л.Г.Тарасенко Затверджено на засіданні кафедри медичної психології та психокорекції (протокол № 7 від 01.04.08) СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом Тарасенко Л. Г. Методичні рекомендації щодо організації...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»