WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«Методична розробка уроку Предмет: Фізика Викладач: Присяжнюк А.І. спеціаліст Тема: Експериментальне вивчення будови атома. Мета уроку: з'ясувати будову атома; розглянути шляхи та методи ...»

-- [ Страница 2 ] --

Якщо жодна з команд не знайде правильну відповідь на задане запитання, тоді в наступному раунді буде розіграно 2 бали.

–  –  –

Перед вами портрети давньогрецьких вчених, що жили в VІ – ІІІ ст. до н. е. Девізом кожного, хто знайшов щось нове, є слово» Еврика!» Так вигукнув учений, відкривши новий закон. Хто це був? ( Архімед) Підведення підсумків першого туру В другому турі грає команда «…», яка перемогла в І турі і команда « …», капітан команди_______. Гра йде до 3 балів

–  –  –

2. Видатна російська жінка – математик писала: « Багато з тих, хто ніколи не мав випадку більш глибоко пізнати математику, змішують її з арифметикою і вважають наукою сухою. В дійсності це наука, яка потребує найбільше фантазії і неможливо бути математиком, не будучи в той же час і поетом в душі». Кому належать ці слова?

( Софії Ковалевській) 3. « Ви помились в підрахунку»

Учень купує в магазині 18 олівців, 6 зошитів, 12 ластиків, 9 блокнотів і декілька альбомів для малювання по 150 копійок. Продавець виписала чек на 15грн 20коп. Поглянувши на чек, хлопчик відразу сказав продавцю: « Ви помилилися в підрахунку».

Продавець перерахувала і виправила свою помилку.

Як вдалося учню так швидко виявити помилку?

(Сума, яка вказана на чекові повинна ділитися на 3. Але 1520 на 3 не ділиться)

–  –  –

4. Повний бідон з молоком важить 5кг. А заповнений наполовину – 3кг 250г. Скільки молока поміщається в бідон? ( 3,5кг)

5. Вставити пропущені вирази:

5. Вставити пропущені вирази

–  –  –

4. Літературна головоломка.

У цих прислів’ях всі слова замінені на наукоподібні визначення. Слухайте уважно і намагайтесь перекласти « з наукового на розмовний»

1). Правильно зорієнтуватися в просторі по звуку вдається не кожному.

( Чув дзвін та не знає, де він)

–  –  –

2). Продуктивна праця не є хижою твариною і не може переміститися в звичне для цієї тварини середовище проживання ( Праця не вовк, в ліс не втече)

5. В аудиторії для тестування шоста частина місць була вільною. Після того, як двоє здали свої роботи і пішли додому, вільною стала рівно п’ята частина місць. Скільки місць було в аудиторії? ( 60) V. Підведення підсумків змагання.

Журі оголошує результати конкурсу.

Нагородження.

Команда, що перемогла в конкурсі « Математичний брейн – ринг», нагороджується літературою з математики. Учні, які принесли своїм командам найбільшу кількість балів, заохочуються оцінкою.

–  –  –

Тема: Поняття моделі. Типи моделей. Моделювання як метод дослідження об'єктів Тип уроку: засвоєння нових знань.

Мета:

- навчальна:

сформувати поняття:

моделі, моделювання;

інформаційної моделі;

комп'ютерного моделювання;

сформувати уявлення про:

різновиди моделей та їх відображення;

класифікацію моделей;

моделювання як метод пізнання;

загальні основи теорії моделювання;

- розвиваюча:

формувати вміння:

будувати інформаційну модель задачі (об'єкта);

чітко й лаконічно висловлювати думки;

- виховна:

виховувати уважність, дисциплінованість під час роботи за ПК.

Базові поняття й терміни: модель, моделювання, проект, проектування.

–  –  –

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП Привітання. Підготовка кабінету до занять.

Ми розпочинаємо вивчати новий розділ інформатики «Комп'ютерне моделювання.

Основи алгоритмізації». Вивчення цієї теми розраховане на 5 годин. Під час вивчення теми

–  –  –

ви навчитеся створювати різноманітні алгоритми та програми, виконаєте ряд практичних завдань.

Сьогодні на уроці ми виконаємо практичну вправу «Пошук та аналіз» із використанням Інтернету, розглянемо теоретичний матеріал, будемо працювати в середовищі текстового редактора над створенням електронного конспекту.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Експрес-повторення

1. З якими темами ми ознайомилися на попередньому курсі?

2. Які існують традиційні форми подання інформації?

3. Які ще види інформації ви знаєте?

4. Що таке алгоритм?

5. Що означає вираз «постановка задачі»?

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

« Моделі та способи їх зображення Людина у будь-якій діяльності постійно користується моделями. Діти грають іграшками — зменшеними копіями реальних об'єктів. Для гри використовують не тільки готові моделі, а й створені власними руками з пластиліну, деталей конструктора. У школі діти ознайомлюються з іншими моделями: аплікація, рисунок, креслення, глобус, моделі фізичних пристроїв тощо. У подальшому житті люди також використовують моделі — макет (проект) будинку, автомобіля, моделювання фізичних, хімічних явищ та процесів.

Спробуємо дати означення поняттю «модель». Закінчіть речення: «Модель —...»

Учні записують власні думки, читають та аналізують отримані вислови.

Модель (від лат. modulus — міра, зразок, норма) — це прообраз, опис або зображення якогось об'єкта.

Моделлю може бути будь-який об'єкт, явище або мисленнєвий образ, за допомогою яких вивчають більш складні об'єкти.

Моделі використовують тоді, коли безпосередньо дослідити відповідні об'єкти-оригінали складно або й неможливо. В іншому випадку моделі використовують для дослідження ще й неіснуючих об'єктів.

Крім матеріальних моделей (іграшки, глобуса, макета будинку), існують абстрактні моделі: описи, формули, зображення, схеми, креслення, графіки тощо. За допомогою математичних формул описують, скажімо, арифметичні операції, співвідношення в геометрії, закони руху і взаємодії тіл, хімічні формули ( S = vt, C3Hg, с2 = а 2 + Ь2,...). Користуючись таблицями, графіками, діаграмами, можна відображати різноманітні явища, процеси закономірності і залежності реального світу.

Методична комісія природничо-математичних дисциплін

Усі абстрактні моделі, які можна подати за допомогою набору знаків (геометричних фігур, символів, фрагментів тексту), — це знакові моделі. Для побудови знакової моделі потрібно знати значення знаків, що використовуються.

Абстрактні моделі, одержані внаслідок висновків, висловів називають вербальними Мозковий штурм Спробуємо провести класифікацію моделей: іграшка, макет будинку, правила для учнів, твір на тему «Якби я був президентом», запис структури молекули води, відповідь на запитання: «Чи є життя у Всесвіті?».

Наведена класифікація моделей — це одна з найпростіших класифікацій за способом створення. Можливі й інші класифікації моделей, наприклад за предметною ознакою:

фізичні, хімічні, моделі будівельних конструкцій, різних механізмів тощо.

Інформаційні моделі Під час вивчення інформатики нас цікавитимуть інформаційні моделі, тобто такі, що стосуються інформаційних процесів. До якої із зазначених вище множин можуть належати ці моделі? По-перше, інформаційні моделі мають бути абстрактними, оскільки, як відомо, інформація — це нематеріальна категорія. По-друге, інформаційні моделі мають бути знаковими, тому що повідомлення зображують у вигляді знаків. Знакові моделі прийнято поділяти на математичні й інформаційні.

Математична модель — це модель, що описує об'єкт, явище чи процес мовою математики.

Інформаційна модель — це модель, що описує інформаційні процеси або містить інформацію про властивості і стан об'єктів, процесів, явищ.

До інформаційних моделей належать тексти довідкових видань, енциклопедій.

Якщо модель формулюється таким чином, що її можна обробити на комп'ютері, вона називається комп'ютерною.

–  –  –

Комп'ютерна модель — це модель (математична чи інформаційна), реалізована за допомогою програмних засобів.

Комп'ютерне моделювання Моделювання на комп'ютері має набагато більше можливостей, ніж просто моделювання за допомогою реальних предметів або матеріалів.

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК

Практичне завдання Відновлення навичок роботи з клавіатурою Учні виконують комплекс вправ для зняття зорової втоми (варіант 1 або 2).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Вправи проводить староста класу (групи) або його заступник.

1. Інструктаж із правил техніки безпеки.

2. Завантажити текстовий процесор Word. Ввести з клавіатури та відредагувати текст:

Модель (від лат. modulus — міра, зразок, норма) — це прообраз, опис або зображення якогось об'єкта.

Моделлю може бути будь-який об'єкт, установка, явище або задуманий образ, за допомогою яких вивчають більш складні об'єкти.

Крім матеріальних моделей (іграшки, глобуса, макета будинку), існують абстрактні моделі: описи, формули, зображення, схеми, креслення, графіки тощо.

Абстрактні моделі, отримані внаслідок висновків, висловів називають вербальними.

Математична модель — це модель, що описує об'єкт, явище чи процес мовою математики.

Інформаційна модель — це модель, що описує інформаційні процеси або містить інформацію про властивості і стан об'єктів, процесів, явищ.

Знакові моделі прийнято поділяти на математичні й інформаційні.

Комп'ютерна модель — це модель (математична чи інформаційна), реалізована за допомогою програмних засобів.

Учні виконують комплекс вправ для зняття м'язового напруження

Методична комісія природничо-математичних дисциплін

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда з елементами опитування

1. Що таке модель? Наведіть приклади моделей.

2. Що розуміють під знаковою моделлю?

3. Що таке математична та інформаційна модель? У чому різниця між ними?

4. Що таке комп'ютерна модель?

5. Які унікальні можливості дає комп'ютерне моделювання?

6. Назвіть основні етапи створення комп'ютерної моделі.

7. Що таке комп'ютерні експерименти?

8. Назвіть тип програмного забезпечення, яке використовують для реалізації комп'ютерних моделей.

9. На які типи умовно можна поділити моделі?

10. Назвіть недоліки комп'ютерних моделей.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ « Учитель оцінює роботу учнів на уроці.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати конспект уроку та відповідний параграф підручника.

2. Створити засобами MS Office модель: паралелепіпед, стіл, квіткуPages:     | 1 ||
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Д.О. Воронович, І.В. Луньов, А.М. Охрімовський, О.В. Подшивалова ЕЛЕКТРИКА Й МАГНЕТИЗМ Навчальний посібник до лабораторного практикуму Харків «ХАІ» 2011 УДК [53 + 537 + 537.6] (076.5) Е45 Рецензенти: д-р фіз.-мат. наук, проф. М.І. Гришанов, доц. В.П. Олефір Воронович, Д. О. E45 Електрика й магнетизм [Текст]: навч. посіб. до лаб. практикуму / Д.О....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФІЗИКА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт для студентів усіх напрямів підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання Розділ “Геометрична та хвильова оптика” Київ НУХТ 2011 Фізика: Метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для студ. усіх напрямів підготовки бакалаврів ден. та заоч. форм навч. Розд. “Геометрична та хвильова оптика” / Уклад.: А.М. Король, Г.І.Бондар, Н.В....»

«УДК 54+53(477)«20» КУЙБІДА Віктор Віталійович, д-р іст. наук., доцент каф. біології, директор Ін-ту фізичного виховання та природознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький) ХІМІЯ І ФІЗИКА ТА ЇХ ТЕРМІНОЛОГІЇ (СУЧАСНИЙ ЕТАП) Розвиток суспільства, науково-технічне зростання, посилення міжнародної співпраці, обмін інформацією у фізичній та хімічній галузях не можуть обійтися без термінологічної уніфікації і взаємопроникнення назв та понять у...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»