WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |

«UA0001075 Національна академія наук України Державний комітет України з питань науки та інтелектуальної власності Науковий центр Інститут ядерних досліджень VII Українська конференція з ...»

-- [ Страница 8 ] --

Показано, що вплив магнітного поля на поглинання електромагнітної енергії незначний навіть в області ЕЦР.

Література

1. Т.А.Грязнова, Е.Г.Филоненко, И.П.Шашурин //ЖТФ,1989, 59, 2,71

2. N.Meyer-Vemet, P.Meyer, C.Perche // Radio Sci., 1978, 13, 1,69-73

3. С.М.ЛЄВИТСКИЙ, Е.Г.Филоненко, И.П.Шашурин //УФЖ, 1978, 23, 2, 318-321

4. T.A.Gryaznova, E.G.Filonenko, I.P.Shashurin // Strong microwave in plasma: Proc.Intern.work.shop. Zuzdal, 1992, J, 634-638

5. W.F.Croswell // Plasma Trans, on Antennas and Propagation, 1%8, !й,

–  –  –

Київський університет імені Тараса Шевченка, радіофізичний факультет, 252033, м. Київ, вул. Володимирська, 64, van@rpd.univ.kiev.ua Досить часто як джерело щільної плазми використовують електричні дуги, що вільно горять між плавкими металевими електродами. Спектроскопічна діагностика такої плазми ускладнена пульсуючими властивостями дуги, що хаотично змінює своє положення на поверхні електродів. Крім того, додаткові труднощі виникають за рахунок багатокомпонентності самої плазми. Причина цього полягає в надходженні в міжелектродний проміжок розряду електродного матеріалу, що випаровується під впливом електричного струму. При цьому потрібно пам'ятати, що через порівняно низьке значенння потенціалу іонізації атомів металів саме їх домішки (навіть при вмісту 1%) визначають основні властивості плазми електричної дуги [1,2].

В роботі досліджувалась плазма електричної дуги, що вільно горить між торцьовими поверхнями неохолоджуваних мідних електродів як в повітрі, так і в тангенціальному струмені вуглекислого газу. Міжелектродний проміжок змінювався в діапазоні від 2 до 8 мм, діаметр електродів - 2 та 6 мм. Для запобігання каплеутворення на електроді використовувався імпульсний режим. Тривалість імпульсу - ЗО мс.

Амплітуда сили струму - 30, 50 і 100А.

Через просторову та часову нестабільність об'єкту дослідження вимірювання виконувались протягом одного імпульсу. Час реєстрації не перевищував 1 мс [3].

Застосовувались методи оптичної емісійної та лазерної абсорбційної спектроскопії [4].

Для діагностики використовувались спектральні лінії міді.

В зазначених режимах одержані радіальні профілі електронної концентрації, температури та коефіцієнта поглинання в центрі спектральної лінії міді 510.5 нм.

Виходячи з експериментальних даних проведені розрахунки рівноважного складу плазми. Співставлення результатів розрахунку та експерименту для окремих режимів дали змогу зробити висновки щодо існування локальної термодинамічної рівноваги в плазмі.

Література

1. P.Andanson and B.Cheminat // Rev. Phys. Appl., 1979,14, 8, 775-782.

2. AM.Rahal, B.Rahhaoui, and S.Vacquie // J. Phys. D: Appl. Phys., 1984, 17, 9, 1807А.Н.Веклич, В.А.Жовтянский // ЖПС, 1989, 50,4, 565-570.

4. И.Л.Бабич, А.Н.Веклич, В.А.Жовтянский // ЖПС, 1989, 51, 4, 571-575.

–  –  –

Київський університет імені Тараса Шевченка, радіофізичний факультет, 252033, м. Київ, вул. Володимирська, 64, chern@rpd.univ.kiev.ua Раніше було показано, що в плазмі несамостійного розряду в водні, що стимулюється плазмовим потоком з допоміжного розряду, можна досягати оптимальних умов по температурі електронів для процесу дисоціативного прилипання електронів до молекул водня. В ній існує дві групи електронів з температурою ~ 0.7 еВ і ~ 2 - 4 еВ [*]. Крім того припускалось, що в данному роз ряді будуть автоматично створюватись умови для витягування негативних іонів на анод несамостійного розряду з усього плазмового стовпа. Саме експериментальній первірці останнього твердження присвячена данна робота.

Зондовим методом досліджений розподіл осьових параметрів плазми (температури електронів, концентрації позитивних іонів та плаваючого потенціалу) в плазмі несамостійного розряду. Плазмовий потік, що підтримував несамостійний розряд генерувався допоміжним торцевим розрядним джерелом з вольфрамовим або ж металопористим підігрівним катодом. Через центральний отвір круглого аноду несамостійного розряду в систему вводився рухомий циліндричний зонд довжиною 5 мм і діаметром 300 мкм орієнтований вздовж осі. Дослідження були виконані при тиску водня 0.1 мм рт. ст. та зміні струму несамостійного розряду в діапазоні 0 - 200 мА.

Показано, що температура низькоенергетичних електронів вздовж осі плазмового стовпа несамостійного розряду слабо залежить від напруги на несамостійному розряді.

В той же час градієнт концентрації і сама концентрація в плазмі вздовж стовпа несамостійного розряду при збільшенні напруги зростають. Дуже цікавим виявився розподіл плаваючого потенціялу вздовж осі: при позитивній напрузі на аноді несамостійного розряду він завжди був немонотонний, на ньому завжди спостерігався мінімум потенціалу перед стрибком потенціалу в області екранування аноду. Практично, величина стрибка напруги на екрануючому шарі дорівнювала падінню напруги на несамостійному розряді. Поведінку осьового розподілу потенціалу в несамостійному розряді можна пояснити тим, що його анод є позитивним електродом, який суттєво збурює плазму допоміжного розряду.

Література * V. Va. Chcrnyak, V.V. Buchnev, N. M. Yusupov/ZContr. Pap. 11-th Symp. on Elementary Processes and Chemical Reactions in Low Temperaure Plasma, Low Tatras, 1998. -P. 274

–  –  –

Київський університет імені Тараса Шевченка, радіофізичний факультет, 252033, м. Київ, вул. Володимирська, 64, chern@rpd.univ.kiev.ua При розробці плазменних джерел негативних іонів дейтерію з об'ємним механізмом їх генерації для термоядерного синтезу необхідно враховувати слідючі обмеження на плазму таких джерел:

1. оптимальними умовами генерації негативних іонів дейтерію є існування двох груп електронів з температурою ~ 0.7 еВ і ~ 2 - 4 еВ [1];

2. дифузія негативних іонів в плазмі значно менша від вільної диффузії в газі за рахунок сповільнення її амбіполярним полем [2].

Для задовільнення першої умови використовують розряди в дейтерії з добавкою парів лужного металу (Cs) [1], або ж несамостійні розряди з потужними термоеміттерами електронів [3]. Другу умову можна пом'якшити накладаючи на плазму магнітне поле [1], або створивши стрибок концентрації плазми перед екстрактором іонів. Але враховуючи, що після екстракції іонів з плазми їх треба прискорювати до енергії ~ МеВ, застосування лужних металів в майбутніх джерелах з іонними струмами в сотні ампер є мало перспективвним. Крім того, як видно з експериментів [1,3] навіть при відтворенні оптимальних умов генерації іонів в плазмі струм термоемітерів несамостійного розряду значно більший за струм екстрагованих з плазми негативних іонів. Це означає, що використання вже відомих методів генерації іонів в джерелах в п 100 А досить проблематичне.

В данній роботі, як альтернатива вже існуючим підходам, розглядається можливість використані)" мідної дуги в водні для джерел негативних іонів. Як відомо, досягнення розрядного струму в мідній дузі 10000 А - не дуже складна технічна задача, а по друге мідь на відміну від Cs це вакуумний матеріл. Експериментально зондовим методом досліджені параметри плазми мідної дуги в водні низького тиску ( Р

0.1 мм рт. ст.) торцевого розрядного джерела в діапазоні розрядного струму 50-100 А.

Показано, що в потоці плазми міді в водні вдається реалізувати стрибок ущільнення концентрації, в якому виконуються оптимальні умови для генерації негативних іонів по температурі електронів.

Література

1. В.П. Горецкий, А.В. Рябцев, И.А. Солошенко, А.Ф. Тарасенко, А.И. Щедрин// Фи-шка плазми, 1993, 20, 9, 836 - 848.

2. Хастсд Дж. Физкка атомньгх столкновеїшй.-М.: Мир, 1965.-380 с.

3. D.A. Skincr, A.N. Bruneteau, P. Berlemont, C. Courteille, R. Leroy, M. Bacal// Phys. Rev., 1993,48,3,2122-2132.

–  –  –

Важливе місце серед діагностик термоядерних пристроїв займають комплекси активної корпускулярної діагностики на пучках позитивних іонів Na +,Cs +,Tl +,Li +,K + які дають можливість вимірювати радіальні профілі потенціалу, густини та електронної температури плазми.

Твердотілі джерела іонів Na +, Cs +, TI%Li+,K* та іонно-оптичні системи, розроблені в ННЦ „ХФТІ" дозволяють мати потоки іонів з енергією до 300 кеВ, струмом до 2 мА, діаметром 0 3 — 1 5 мм.

Твердотілі термоемітери спроможні забезпечити високоякісні іонні потоки (меньш ніж 1% домішок ) з високим терміном життя (до 50 мАтод/гр.).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


На сьогодні інжектори важких іонів Cs*,TI% розроблені в ННЦ „ХФТІ", застосовуються у діагностичних комплексах термоядерних пристроїв - токамак Т-19 (м.Москва, Росія), стеларатор TJ-II (м.Мадрид, Іспанія ). Інжектор іонів Cs* встановлюється на токамак ISTTOK ( М.Лісабон, Португалія ) і ведеться розробка джерела іонів Na* для токамака ASDEX.( м.Гархінг, Німеччина).

С.Вт.17 UA0001132 Дифузія іонів лужних металів у алюмосилікатах.

–  –  –

У роботі одержаний просторово-часовий розподіл густини позитивних іонів лужних металів у твердотілих емітерах іонів з алюмосилікатів. Визначені:

•коефіцієнт дифузії,

•швидкість дрейфу іонів, •іонна провідність речовини емітера.

Одержаїгі результати узгоджуються з експериментальними даними, зокрема, для емітера іонів К + ( коефіцієнт дифузії - 6-Ю см /с, швидкість дрейфу - ЗО см/с, іонна проводність - 3-Ю'5 OM''-СМ' 1 ) І підтверджують припущення, що струм емісії іонів обумовлений їх дифузією з глибини емітера у напрямку емісійної поверхні.

C.BT.T8 UA0001133

–  –  –

У роботі розглядається вплив повторної електронної емісії на точність вимірювання енергії іонів зондуючого пучка за допомогою електростатичного аналізатора, який є основним інструментом діагностичного комплексу, вимірюючого електричні поля у плазмі великих термоядерних пристроїв.

Інтенсивність струму, реєструємого пластинами аналізатора у стандартній геометрії детектора, складається з струму зондуючого пучка і струму повторної електронної емісії.

Рівень струму повторної електронної емісії залежить від багатьох факторів, вплив яких важко обрахувати. А ті обставини, що калібровка аналізатора ведеться при відсутності дослідуємої плазми, примушує нас зробити висновок, що мають місце суттєво різні умови для появи повторної електронної емісії в умовах калібровки аналізатора і проведення реальних вимірювань з плазмою.

Нами розглянуто і досліджено декілька варіантів конструкції детектуючих пристроїв аналізатора, які дали можливість виключити вплив повторної електронної емісії на результати вимірювань електричного потенціалу плазми у термоядерних пристроях.

–  –  –

РОЗПОДІЛ ГУСТИНИ В ПЕРЕХІДНОМУ ПРОШАРКУ, УТВОРЕНОМУ ПРИ

ВЗАЄМОДІЇ ПОТУЖНОГО ЗАМАГШЧЕНОГО ПЛАЗМОВОГО ПОТОКУ З

ГРАФІТОВОЮ ПЕРЕШКОДОЮ.

1.Є.Гаркуша, М.В.Кулик, В.О.Махлай, Н.Й.Мітіна, Д.Г.Солякрв, В.І.Терьошин, С.А.Трубчанінов, О.В.Царенко, В.В.Чеботарьов.

–  –  –

Характерною особливістю взаємодії замагнічених квазістаціонарних плазмових потоків з поверхнею різних матеріалів є формування перехідних прошарків холодної плазми, котрі відіграють суттєву роль при моделюванні теплової фази зриву струму в токамаціреакторі [ 1 ].

В даній роботі був зроблений аналіз розподілу густини електронів в перехідному прошарку, утвореному при взаємодії потужного, замагніченого плазмового потоку з поверхнею графітової мішені.

Потоки плазми, генеровані потужним повноблоковим квазістаціонарним плазмовим прискорювачем КСПП Х-50, взаємодіяли з матеріальними перешкодами в поздовжньому аксіально-сіметричному магнітному полі напружністю до IT. Параметри таких потоків в магнітному полі були рекордними для подібних систем, а саме : густина електронів (1-3)1016 см' 3, максимальна густина потужності потоку плазми до 20 МВ/см2, тривалість імпульсу до 250 мкс, середнє р « 0,15-0,2 [2]. Основна частина експериментів була здійснена в магнітному полі напружністю 0,54Т.

Густина електронів вимирювалась інтерферометром з великим (200 мм) полем зору, а також за штарківським розширенням водородної лінії Нр.

Експериментально встановлено, що середня густина в перехідному прошарку на порядок величини перевищує густину налітаючого плазмового потоку. Товщина перехідного прошарку зростає зі зростанням магнітного поля. В роботі також аналізується залежність велечиии середньої густини електронів в перехідному прошарку від розміру мішені.

Література:

1 V.V.Chebotarcv etal. J.Nuc. Mater. 233, p. 736(1996).

2 V.V (hebotarev et al. ВАНТ, серия "Физика плазми", в. 3(3), 4(4) с. 194,(1999).

–  –  –

(Гирка И.А., Лапшин В.И., Степанов K.H.W Фнзика плазми. 1997. Т.23 С. 23). Тут

- аксіальний показник заломлення, N, =ckjoi, ks =2id/L, I - західність Nt =ckjo) стеларатора, L - довжина кроку гвинтових провідників. В цій роботі розподіл ВЧ полів та ВЧ потужність, що поглинається поблизу CAP, визначені з урахуванням не лише теплового руху частинок плазми, скінченної інерції електронів і зіткнень, але також гвинтової неоднорідності магнітних поверхонь, стрікційної нелінійності та кінетичної параметричної іонної циклотронної турбулентності.

Визначені умови, за яких вплив неоднорідності магнітного поля на структуру CAP превалює над впливом інших ефектів. Ці умоли можуть виконуватись у периферійній плазмі, де форма магнітних поверхонь якнайбільше відрізняється від круглих циліндрів та плазма найхолодніша. Амплітуди сателітних гармонік ВЧ полів поблизу CAP більші, коли CAP спостерігається на периферії, ніж коли у глибині плазми. Тим не менш ці амплітуди лишаються меншими за амплітуду основної гармоніки. Декремент загасання електромагнітних хвиль, зумовлений розсіянням іонів на турбулентних пульсаціях, помітно зростає поблизу CAP. Стрікційна нелінійність спричиняє слабке віддалення положення CAP від вісі плазми.

Цей розгляд узагальнює результати [1] на випадок, коли CAP спостерігається в периферійній плазмі та може спричинити небажане нагрівання периферійної плазми стеларатора.

С.Вт.22 UA0001136Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |
Похожие работы:

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка Геологічний факультет Кафедра гідрогеології та інженерної геології М.М. КОСТЮЧЕНКО, О.В. МОКІЄНКО Лабораторний практикум із визначення фізичних та фізико-хімічних властивостей ґрунтів Посібник Київ – 2013 УДК 624.131 Р е ц е н з е н ти : канд. техн. наук, асистент А.В. Шостак нач. відділу інженерних вишукувань ДП «УКРДІПРОДОР» Яковенко М.П. Рекомендовано до друку вченою радою геологічного факультету (протокол №5 від 23 грудня 2013 року)...»

«Реферат на тему: ВАЦЛАВ СЕРПІНСЬКИЙ (1882—1969 pp.) Народився Вацлав Серпінський 14 березня 1882 р. у Варшаві. Батько його був лікарем. Читати і писати хлопчик навчився ще до школи. У гімназії Вацлав виявив особливий інтерес і здібності до вивчення математичних дисциплін. У 1900 р. Серпінський успішно закінчив гімназію і вступив на фізикоматематичний факультет Варшавського університету. На той час у Варшавському університеті бракувало викладачів-професорів. Царський уряд Росії уникав призначати...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ ТІЄКУРА ІВ УДК 658:512.011:681.326:519.713 ВЕКТОРНО-ЛОГІЧНА ІНФРАСТРУКТУРА ВБУДОВАНОГО ТЕСТУВАННЯ ЦИФРОВИХ СИСТЕМ НА КРИСТАЛАХ 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків – 2012 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано у Харківському національному університеті радіоелектроніки, Міністерство освіти і науки,...»

«В.о. тадеєв Геометрія Геометричні тіла. Векторно-координатний метод у стереометрії клас 11 Підручник для навчання математиці на академічному і профільному рівнях в загальноосвітніх навчальних закладах Підручник для учнів, які прагнуть знати більше, та вчителів, які хочуть вчити краще Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН ББК 22.1я72 74.262.21 Т13 Рецензенти: доктор фізико-математичних наук, професор Київського національного університету ім. Тараса...»

«Хроніка Молодіжний симпозіум з історії науки і техніки «Пріоритети української науки» 25–26 квітня 2013 р. у межах проведення Всеукраїнського фестивалю науки, спрямованого на популяризацію наукових знань та їх історії, втретє відбувся Молодіжний симпозіум з історії науки і техніки «Пріоритети української науки». У симпозіумі брали участь студенти, аспіранти, молоді вчені, викладачі та науковці університетів і наукових установ України, Росії, США, Туреччини, Узбекистану, Татарстану. Учасники з...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ІСТОРІЇ НАУКИ ІМЕНІ Г.М. ДОБРОВА ДОВГАНЮК Степан Степанович УДК 625 (09) (В.М. Образцов) ІСТОРИКО-НАУКОВИЙ АНАЛІЗ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІКА В.М. ОБРАЗЦОВА (1874–1949) ТА ЙОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ШКОЛИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ Спеціальність – 07.00.07 – історія науки і техніки АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук Київ 201 Дисертацією є рукопис Роботу...»

«УДК 53(09)Т52 ОВЧАРЕНКО Юлія Сергіївна, аспірант Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»), кафедри історії науки і техніки (м. Харків) СПІВПРАЦЯ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР ІМ. Б. І. ВЄРКІНА НАНУ З ПІДПРИЕМСТВАМИ УКРАЇНИ У 70-х рр. XX ст. У статті досліджено співпрацю ФТІНТ з підприємствами, науководослідними установами і навчальними закладами країни у 80-ті роки. Виявлено роль вчених фізико-технічного інституту у розвитку...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо застосування засобу «ОБП-1054» для дезинфекції та очищення повітря Київ 2009 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо застосування засобу «ОБП-1054» виробництва ООО «Микроклеточная технология» з метою дезинфекції, очищення, дезодорації і зволоження повітря 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Повна назва засобу та виробник – засіб для очищення повітря із знезаражувальним ефектом «ОБП-1054», виробництва ООО «Микроклеточная технология» (Росія). 1.2. Склад...»

«Програма спецкурсу кандидата філософських наук, доцента кафедри історії філософії ЛНУ імені Івана Франка Андрія Дахнія “ФІЛОСОФІЯ СЬОРЕНА К’ЄРКЕГОРА” (філософський факультет, відділення “філософія”) Програма спецкурсу, перелік контрольних питань Курс нараховує 20 лекційних годин. Форма звітності – контрольна робота Вступ Даний спецкурс призначений для студентів ІV курсу відділення “філософія” філософського факультету і покликаний ознайомити їх із філософською спадщиною найвизначнішого данського...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ На правах рукопису Нагорняк Роман Ігорович УДК 550.832+553.982.УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ОБВОДНЕННЯ НАФТОГАЗОНАСИЧЕНИХ ПЛАСТІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГЕОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СВЕРДЛОВИН Спеціальність 04.00.22 – Геофізика Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук Науковий керівник Федоришин Д.Д. д. г. н., професор Івано-Франківськ – 201 ЗМІСТ № Назва розділу стор. п/п...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»