WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 ||

«UA0001075 Національна академія наук України Державний комітет України з питань науки та інтелектуальної власності Науковий центр Інститут ядерних досліджень VII Українська конференція з ...»

-- [ Страница 10 ] --

[7] V.A.Yavoiskij, et al,"3D Fokker-Planck equation for fast ions in a tokamak with weak TF ripples", Proc. 25th EPS Conf. on Contr. Fusion and Plasma Phys., Praha, 1998, PI.193.

–  –  –

Ж.М.Андрущенко*, И.В.Еденштрассер**, В.О.Яворський* *1нститут ядерних досліджень, Київ, Україна **1нститут теоретичної фізики, Іннсбрук, Австрія Процеси, що мають місце в термоядерній плазмі, досліджено з використанням багаточасового формалізму [!, 2] для трьохкомпонентної плазми, що містить заряджені продукти синтезу (альфа частинки) і відповідає типовим параметрам токамака-реактора. Для знаходження функції розподілу швидких частинок двовимірне в просторі швидкостей кінетичне рівняння з Фокер-Планківським інтегралом зіткнень розв'язано аналітично для анізотропного в просторі швидкостей спектру втрат, що враховує як миттєві втрати, так і втрати частково загальмованих частинок [3J. Знайдено стаціонарну функцію розподілу заряджених продуктів синтезу, яка складається з макевелівської і немакевелівської частин для анізотропного в просторі швидкостей спектру втрат без урахування просторової залежності.

Робота частково фінансувалася за рахунок Проекту Р-8 (Austrian OAWEuratom-Association) та Проекту № 2.5.2/8 Міністерства науки та технологій України.

І J.W.Edenstrasser, Physics of Plasmas 2 (1995) 1192.

2.Zh.N.Andrushchenko, J.W.Edenstrasser, V.A.Yavorskij, Europhys. Conf. Abstracts, 22C (1998) 237.

3.S.J.Zweben, et al., Nucl. Fusion 35 (1995) 893.

–  –  –

При поширенні електромагнітної хвилі через плазму певна доля падаючого випромінювання розсіюється. Направляючи потік випромінювання на плазму та збираючи розсісне випромінювання, ми можемо отримувати різнобічну інформацію про властивості плазми шляхом аналізу поведінки останнього. Цей метод діагностики підтвердив власну ефективність при вивченні фізичних процесів в лабораторній та космічній плазмі Ц -4/.

В доповіді ми досліджуємо розсіяння поперечної електромагнітної хвилі на турбулентних флуктуаціях густини в однорідній та неоднорідній замагніченій плазмі в присутності нижньогібридної та верхньогібридної накачки.

1. Ми обчислили коефіцієнт розсіяння для плазми з градієнтом густини в умовах нижньогібридної параметричної нестійкості. Важливий результат полягає в тому, що для типових параметрів гарячої плазми JU • -іо ~*', = K»e * Jo"1; И » -го*« ял~3.

По * їо •& 1 % = Л е ^ '..' члени, що залежать від амплітуди хвилі накачки домінують над відповідними членами, що обувлені присутністю теплових шумів. Відзначимо, що в цьому випадку переріз розсіяння відносно чутливий до зміни градієнта густини.

2. Ми розглянули також процеси розсіяння в однорідній магнітоактивній плазмі для випадку, коли хвиля накачки розчеплюється на верхньогібридну хвилю та модифіковані конвективні комірці. В області вище порогу нестійкості диференційний переріз розсіяння в основному визначається членами, обумовленими присутністю електричного поля.

Література

1. О.І.Ахієзер, Г.Г.Прохода, О.Г.Сітенко, ЖЕТФ 33 (1957), 750.

2. H.Wilhelmsson, V.N.Pavlenko and V.G.Panchenko, Physica Scripta 43 (1991),323.

3. V.N.Pavlenko, V.G.Panchenko and I.N.Rosum, XXIH 1CP1G, Tolouse-France, Proc. and Contr. Papers, vll, p. 178-179 (1997).

4. P.K.Shukla, V.N.Pavlenko, V.G.Panchenko, Plasma Physics and Control Fusion, 33 (1991) 643.

–  –  –

Скорочення, що використовуються в тексті:

ІТФ - Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова НАН України, м.Кнїв.

ІФ - Інститут фізики НАН України, м.Кнїв.

ІЯД - Науковий Центр "Інститут ядерних досліджень", м.Кнїв.

КУ - Київський університет ім.Т.Г.Шевченка.

ХДУ - Харківський державний університет.

ХФТІ - Національний Науковий Центр Харківський фізикотехнічний інститут.

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 ||
Похожие работы:

«1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Вступний іспит з філософії для абітурієнтів за спеціальністю “Філософія” (ОКР “магістр”) має на меті виявити рівень опрацювання випускником-бакалавром за період навчання філософських знань і умінь їх застосування з урахуванням майбутньої діяльності у відповідності до освітньо-кваліфікаційної характеристики. Питання вступного іспиту складені на основі програми державної атестації з філософії для пошукачів академічного звання „бакалавр філософії”. Дана програма повинна...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.І. МЕЧНИКОВА ЗАВАЛЬНЮК ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ УДК 538.913, 538.931, 538.951, 538.953 КОЛИВАЛЬНІ ЗБУДЖЕННЯ У ГРАФЕНІ ТА ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБКАХ ІЗ ТОЧКОВИМИ ДЕФЕКТАМИ 01.04.02 Теоретична фізика Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Одеса – 2012 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі теоретичної фізики Одеського національного університету імені...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОДІЛЛЯ (м. Хмельницький) Клименко Леонід Павлович УДК 621.891 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ВУЗЛІВ МАШИН З ПЕРЕМІННОЮ ЗНОСОСТІЙКІСТЮ Спеціальність 05.02.04 Тертя та зношування в машинах Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Хмельницький 2002 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Українському державному морському технічному університеті ім. адмірала Макарова Міністерства освіти та...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна З. З. Зиман, М. В. Ткаченко, В. І. Глушко, Л. П. Подус МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ СПЕЦПРАКТИКУМУ З МІКРОСКОПІЇ, СПЕКТРОСКОПІЇ ТА ТЕРМІЧНОГО АНАЛІЗУ ТВЕРДИХ ТІЛ ХАРКІВ 2008 УДК 538.9:539.3+548.5(075.8) ББК 22.37я73 Б15 Рекомендовано до друку науково-методичною радою Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (протокол № від.2008 р.) Рецензенти: доктор фізико-математичних наук,...»

«Академія педагогічних наук України Державна науково-педагогічна бібліотека України Семен Устимович Гончаренко До 75-річчя від дня народження Каталог виставки Випуск 15 Київ 2003 Укладач та відповідальна за випуск Л.О. Пономаренко, завідувач відділу ДНПБ України Комп’ютерний набір, верстка і дизайн Т.С.Бережна Зміст Вступ Вчений високої думки, академік, педагог: Життєвий і творчий шлях Семена Устимовича Гончаренка ТВОРИ С. У. ГОНЧАРЕНКА Дисертації Педагогічні концепції, стандарти Теоретичні...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»