WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 8 |

«Для системи післядипломної педагогічної освіти М.А.Новосельський, С.М.Совгира ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ З ЕЛЕМЕНТАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ Програма творчої майстерні для ...»

-- [ Страница 3 ] --

– адаптивності та змін своєї діяльності відповідно сучасних вимог до навчального процесу.

Очікувані навчальні результати теми 2:

Знання:

– вимог до створення презентацій та особливостей застосування на уроці фізики;

– засобів програми Notebook 11 для створення різноманітних по типу та форм завдань;

– можливостей використання програми My Test для моніторингу знань учнів;

– можливостей використання Інтернет-ресурсів для створення дидактичних матеріалів.

Уміння:

– створювати ефективні презентації;

– урізноманітнити форми подання завдань учням засобами програми Notebook 11;

– створення та проведення комп’ютерного тестування за допомогою програми My Test;

– планувати урок фізики з використанням різних засобів ІКТ.

Установки до:

– інноваційності, пошуку та використання інновацій у навчальному процесі;

–  –  –

Розробка нових наочних матеріалів Оскільки комплекс SMART Board є одним із новітніх засобів мультимедійних технологій, його власне програмне забезпечення та інтеграція з найбільш поширеними програмами дозволяють використовувати його для розробки нових наочних матеріалів. До наочних матеріалів відносять статичні та динамічні об’єкти, зокрема текстові.

Залежно від змісту навчального матеріалу програмно-технологічний комплекс SMART Board можна використовувати як для відтворення статичних об’єктів, так і для відтворення динамічних процесів.

Під час відтворення статичних об’єктів виділяють чотири основних способи:

“від частини до цілого” (демонструють і пояснюють будову починаючи з окремих частин об’єкта, завершуючи цілісним його образом);

“від загального до часткового” (використовують при необхідності демонстрації загальної будови об’єкту з зазначенням його характерних рис, поступово переходячи до його окремих частин, відзначаючи характерні та відмінні риси);

“від часткового до загального” (одночасно демонструючи і порівнюючи декілька об’єктів із зазначенням їх загальних ознак та властивостей формулюють поняття про певні класи об’єктів);

“від простого до складного” (подають спрощену загальну схему об’єкта, а потім на контур кожної із представлених частин накладають зображення з більш детальними його рисами).

Відтворення динамічних об’єктів може здійснюватися наступними способами.

“Поодинокі слайди”: найпростіший спосіб демонстрування динамічних об’єктів, за допомогою яких відтворюють процес у вигляді окремих складових частин, демонструючи їх по черзі. При необхідності на слайдах можуть бути відображені не лише основні, але й перехідні фази процесу. Змінюючи положення рухомих частин, доцільно продемонструвати ймовірний розвиток подій.

“Комп’ютерні навчальні моделі”: одна з найбільш виразних форм наочності. Застосування чутливого до дотику екрану у разі демонстрації динамічних навчальних моделей дозволяє залучити учнів до безпосереднього маніпулювання об’єктами моделі чи їх параметрами в реальному часі, наочно продемонструвати необхідні прийоми роботи, залучивши при цьому не лише того хто працює з екраном, а й опосередковано всіх присутніх в аудиторії.

Використання для демонстрації комплексу технічних засобів навчання на базі інформаційних технологій дозволяє викладачеві вільно спілкуватися з аудиторією, не відволікаючись на роботу з комп’ютером. Програмне забезпечення SMART Board дає змогу фіксувати навчальні матеріали у процесі демонстрації, зокрема записувати звук, послідовність дій користувачів, фіксувати зміни в демонстраційних матеріалах, занотовувати їх та відтворювати збережені дані, що сприяє аналізу роботи на заняттях та використанню записів для створення нових навчальних матеріалів.

Будь-яка людина, спілкуючись з аудиторією, може розповісти про свої ідеї або результати роботи за допомогою комплексу SMART Board та його додатку

SMART Notebook. Вчитель засобами SMART Board може:

створити і продемонструвати свою презентацію за зручним сценарієм;

зберегти у вигляді альбому з графічним файлами;

зафіксувати окремі етапи доповіді й при потребі відтворити їх;

робити в процесі доповіді нотатки на слайдах;

записувати процес подання матеріалу тощо.

Результатами широкого застосування програмно-технологічного навчального комплексу SMART Board можуть бути: розвиток інформаційної культури людини; розвиток змісту, методів і засобів навчання до рівня світових стандартів; скорочення терміну та підвищення якості навчання.

Майстер-клас «Розробка інтерактивних завдань»

Обґрунтування вибору теми:

В даний час в освітніх установах є мультимедійне обладнання, в тому числі і інтерактивні дошки. Багато вчителів володіють технікою підготовки матеріалів до уроків, але часто використання інтерактивної дошки зводиться до демонстрації презентацій або використовується обмежений набір інтерактивних завдань, які вчителі готують самотужки. На своєму майстер-класі я хочу показати різноманітність форм інтерактивних завдань, які я створюю самостійно і застосовую на своїх уроках.

Мета: Навчити учасників майстер-класу створювати інтерактивні завдання різного типу для учнів в програмі Notebook 11.

Завдання:

розглянути види інтерактивних завдань, які можна створити за допомогою програми Notebook 11.

показати можливості програми Notebook 11 для створення різноманітних завдань для учнів;

розповісти про принципи підготовки завдань різного типу в програмі Notebook 11.

Обладнання: ПК, програма Notebook 11, будь-яка програма для перегляду відеороликів.

ХІД ЗАНЯТТЯ

Вступне слово:

Використання інтерактивної дошки допоможе здійснити організацію діяльності учнів на уроці в більш яскравій і динамічній формі. Інтерактивна дошка - ідеальний засіб при підготовці до уроку-гри. Засоби програми Notebook 11 дозволяють в достатній мірі реалізувати ідею ігрової ситуації на уроці і урізноманітнити форми подання завдань учням. Крім того, економиться час на уроці, так як немає необхідності писати завдання на дошці і витирати дошку після роботи чергового учня.

Використання інтерактивної дошки на уроці виправдане наступними цілями і завданнями:

Навчальні: стимулювання інтересу учнів до предмета, до навчального матеріалу.

Завдання:

використання засобів програми Notebook 11 для створення різноманітних по типу та форм завдань;

розширення видів діяльності на уроці;

посилення наочності і «яскравості» навчання;

формування в учнів мотивації до вивчення фізики;

зміцнення зворотного зв’язку на уроці.

Розвиваючі: показати учням можливості комп’ютерної техніки з метою мотивації їх до подальшого використання комп'ютера при вивченні фізики (підготовка матеріалів до уроків, дослідницька діяльність).

Завдання:

розвиток навичок вміння роботи з інтерактивною дошкою;

формування комунікативних навичок;

розвиток готовності до самоосвіти.

Виховні: формування соціальної компетенції, толерантності.

Завдання:

формування навичок самоконтролю і оцінки своєї діяльності;

формування вміння відстоювати свою точку зору;

виховання почуття колективізму, радості співпереживання успіхам товаришів.

Очікувані результати використання інтерактивної дошки на уроці:

створення позитивного настрою учнів на вивчення;

придбання досвіду творчої діяльності та навчального співробітництва учнів між собою, учнів та вчителя;

реалізація потенціалу учнів через диференційований підхід до організації та проведення уроку.

Методи навчання: індивідуальна робота, робота в групах

Завдання для виконання:

Опис завдання:

1. Ознайомитися з прийомами створення інтерактивних вправ за допомогою програми Notebook 11.

2. Ознайомитися з прикладами інтерактивних вправ, створених за допомогою програми Notebook 11.

3. Обрати тему уроку і спланувати які засоби ІКТ використаєте для етапів уроку

4. Створити інтерактивну вправу за допомогою програми Notebook 11 для обраного етапу уроку Форма звітності


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Дидактична матриця уроку:

Предмет__________________________________________________________

Клас_____________________________________________________________

Тема уроку_______________________________________________________

Мета уроку_______________________________________________________

Тип уроку________________________________________________________

Кінцевий результат уроку___________________________________________

–  –  –

Антонов В.А., Леонський В.Д. Інтерактивна дошка SMART та 1.

використання її в навчальному процесі // Комп’ютер у школі та сім’ї.

2004. № 8. С.20-22.

Бєльчев П.В. Інтерактивна дошка в нових інформаційних технологіях засіб організації продуктивного навчання учнів на уроках фізики // Вісник

Чернігівського державного педагогічного університету. Випуск 77 Серія:

Педагогічні науки Чернігів 2010 [Електронний ресурс] Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchdpu/ped/2010_77/ Бонч-Бруєвич Г. Ф. Методика застосування технології SMART Board у 3.

навчальному процесі: навчальний посібник / Г. Ф. Бонч-Бруєвич, В. О.

Абрамов, Т. І. Носенко– К.- КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2007.- 102 с.

Буйницька О.П. Використання інтерактивних технологій у навчальному 4.

процесі // Збірник наук. праць. - Випуск 2 [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua Губар Д.Є. Методика створення і застосування динамічних слайд-лекцій з 5.

аналітичної геометрії // Міжнародний збірник «Дидактика математики»:

проблеми і дослідження, №36 2011р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dmpd/ Литвинова С.Г. Теорія і методика навчання вчителів інформаційнокомунікаційним технологіям (використання інтерактивних дошок на уроках української мови) // www.children.edu-ua.net Усенков Д.Ю. Інтерактивна дошка SMART BOARD: до і під час уроку / 7.

Д.Ю. Усенков / / Інформатика та освіта. - 2006. - № 2. - С. 40-49.

Програмне забезпечення SMART Board. Керівництво користувача.

8.

http://www.smartboard.com.ua/ - Виняткові переваги інтерактивної дошки 9.

SMART Board

10. http://metodykaimc.blogspot.com - Дещо про інтерактивні дошки Практичне заняття №3. Вимоги до створення навчальних презентацій

–  –  –

На початку заняття створюються групи з трьох осіб.

Завдання: Розробити розгорнутий план презентації на 8-10 слайдів (створити презентацію на наступне заняття).

Зберегти презентацію на http://www.slideshare.net та розмістити її у блозі.

Вимоги до презентації Кожна навчальна мультимедійна презентація має відповідати всім дидактичним вимогам, що й традиційні посібники, а саме: науковості, систематичності, послідовності, доступності, зв’язку із практикою, наочності.

Проте під час створення презентації необхідно враховувати не тільки відповідні принципи класичної дидактики, але й специфічні підходи використання комп’ютерних мультимедійних презентацій.

Під час роботи з мультимедійними презентаціями на заняттях необхідно, перш за все, враховувати психофізіологічні закономірності сприйняття даних з екрана: комп’ютера, телевізора, інтерактивної дошки, проекційного екрана тощо. Для забезпечення ефективності навчального процесу необхідно уникати монотонності, ураховувати зміну діяльності студентів (пізнання, відтворення, застосування), орієнтуватися на розвиток розумових здібностей студентів (розвиток спостережливості, асоціативності, порівняння, аналогії, виділення головного, узагальнення, уяви і т.д.), давати можливість успішно працювати на занятті із застосуванням комп’ютерних технологій студентам із різним рівнем навчальних досягнень, ураховувати види пам’яті студентів (оперативної, короткочасної й довготривалої), потрібно обмежено використовувати все те, що введено тільки на рівні оперативної та короткочасної пам'яті.

Робота з візуальними даними, що подаються з екрана, має свої особливості (зокрема, під час тривалої роботи виникає утому, зниження гостроти зору і т.і.).

У статті Рижов В.А., Корніенко А.В., Демидович Д.В. визначені принципи створення композиційного рішення представлення візуальних даних:

лаконічність (зображення містить лише ті елементи, що необхідні для повідомлення студенту суттєвих даних);

узагальнення й уніфікація (форма представлення даних повинна відповідати рівню інформованості учнів);

акцент на основних смислових елементах (на графічних засобах інформації розмірами, формою, кольором варто виділяти, у першу чергу, ті елементи, що найбільш вагомі з погляду сприйняття даних);

автономність (частини графічного засобу представлення даних, що передають відносно автономні (самостійні) повідомлення, слід чітко відокремити від інших частин);

структурованість (кожна частина комплексу графічних даних, що займає центральне, вузлове положення, повинна мати чітку структуру, що легко запам’ятовується і диференціюється від інших);

послідовність (у залежності від стадій викладу відомостей, повинна обиратися певна сукупність інформаційних даних, що будуть надходити послідовно).

Особливо складною для людського зору є робота з текстами. Тому під час створення слайдів необхідно дотримуватися таких правил:

один слайд має містити мінімально можливу кількість слів;

для написання тексту та заголовків слід вживати чіткий крупний шрифт;

бажано виносити на слайди означення, терміни, формули, графіки, таблиці тощо, які варто записати в зошиті;

бажано, щоб зміст тексту складався з простих речень;

розмір літер, цифр, знаків, їх контрастність визначаються необхідністю чіткої видимості їх студентами з останнього ряду парт;

заливка фону, літер, ліній повинна бути переважно спокійних кольорів таких, що не викликають роздратування та стомлення очей;

графіки, таблиці, фотографії тощо повинні максимально рівномірно заповнювати все екранне поле;

на перегляд одного слайда слід відводити стільки часу, щоб учні могли сконцентрувати увагу на поданому зображенні;

звуковий супровід слайдів не повинен мати різкий, відволікаючий, дратівливий характер.Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 8 |
Похожие работы:

«ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ у 2011 році Львів – 2012 Інститут регіональних досліджень НАН України у 2011 році: Інформаційне видання. – Львів, 2012. – 88. с. Видання містить інформацію про напрями та тематику досліджень, наукові публікації та основні результати діяльності Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України у 2011 р. Для економістів, науковців, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, а також всіх, хто цікавиться...»

«Національна академія наук України Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України БЮЛЕТЕНЬ Західного наукового центру Львів У Західному науковому центрі УДК 001(082) ББК Ч21я Б Редакційна колегія: Назарчук З. Т. академік НАН України, доктор фізикоматематичних наук, професор (відповідальний редактор) Зинюк О. Д. кандидат технічних наук, доцент (заступник відповідального редактора) Залізняк Б. В. кандидат філологічних наук, доцент Корній В. В. кандидат технічних наук, старший науковий...»

«ГЕОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Звіт за наукову роботу у 2005 р. Досягнення провідних наукових шкіл за звітний рік. Як самостійні напрями геологічних досліджень продовжували свою діяльність та розвивалися наукові школи професора Єрмакова „Термобарогеохімія ендогенних рудних формацій, мінералогічна школа академіка Лазаренка та Львівська наукова школа геології й металогенії докембрію професора Лазька. В контексті науково-дослідницької роботи плідно працювала термобарогеохімічна наукова школа проф. М. П....»

«УДК 556.551.3/.4 О.О. Ухань, Н.М. Осадча ХАРАКТЕРИСТИКА КИСНЕВОГО РЕЖИМУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД БАСЕЙНУ Р. СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ Вивчено багаторічну динаміку кисневого режиму річок басейну Сіверського Дінця. Проведено типізацію поверхневих вод басейну за вмістом розчиненого у воді кисню. Розглянуто зміни кисню в залежності від інтенсивності техногенного навантаження та особливості сезонної динаміки О2 за течією р. Сіверський Донець. Оцінено вплив великих міст на зміни кисневого режиму на прикладі міст...»

«Державний вищий навчальний заклад “Запорізький національний університет” Міністерства освіти і науки України В.Л. Сніжний, В.Г. Міщенко, В.І. Меняйло, В.Ю. Лякішев ФІЗИКА ЯДРА ТА ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК Практикум для студентів фізичного факультету Затверджено вченою радою ЗНУ Протокол № _ від _ Запоріжжя УДК 539.14+539. ББК 075.8 Сніжний В.Л., Міщенко В.Г., Меняйло В.І., Лякішев В.Ю. Фізика ядра та елементарних частинок: Практикум для студентів фізичного факультету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 111...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет Кафедра прикладної фізики МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до оформлення курсових робіт з дисципліни «Технологічні основи електроніки» для студентів спеціальності 7(8).05080201 – електронні прилади та пристрої денної форми навчання Суми 2012 Затверджено на засіданні кафедри прикладної фізики протокол № від 2012 р. Укладач, к.ф.-м. н., асистент О.П. Ткач ЗМІСТ 1. Місце курсової роботи в навчальному процесі. 4 2. Структура...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Cер. пед. 2005. Вип. 19. Ч. 1. С. 307–313 Ser. Pedagog. 2005. N 19. Р. 1. P. 307–313 УДК 371.134:53 ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ДО ТВОРЧОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Юрій Галатюк, Віталій Тищук Рівненський державний гуманітарний університет вул. Остафова, 31, 33000 Рівне, Україна Розглянуто теоретичні та методичні аспекти фахової підготовки вчителя (викладача) фізики, технологію підготовки студентів до творчої професійної діяльності на основі...»

«Вісник ОНУ Тож 14, випуск 7,2009, Географічні та геологічні науки УДК 631.48 (477.74) А.О. Буяновський, асп. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів, вул. Дворянська, 2, Одеса, 65026, Україна КИСЛОТНО-ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА І СКЛАД ПОГЛИНУТО-ОБМІННИХ ОСНОВ ҐРУНТІВ ОСТРОВА ЗМІЇНИМ Приведені й аналізуються результати вивчення показників кислотноосновної характеристики та поглинально-обмінної здатності ґрунтів острова Зміїний у 2008 р. В...»

«РОЗДІЛ 5. БІООРГАНІЧНА ХІМІЯ ТА БАР УДК 547.835:615.015 ЛІПОФІЛЬНІСТЬ S-ПОХІДНИХ НІТРОГЕНОВМІСНИХ ГЕТЕРОЦИКЛІВ Завгородній М. П., к.б.н., доцент, Бражко О. А., д.б.н., професор, Омельянчик Л. О., д.фарм.н., професор, Новосад Н.В., к.б.н., доцент, Генчева В. І., к.б.н., доцент, Петруша Ю. Ю., аспірант Запорізький національний університет За допомогою програмних забезпечень ACDLABS 10 та Chemoffice 6.0 розраховані значення ліпофільності S-похідних нітрогеновмісних гетероциклів. Експериментально...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет В.Т. ЧЕРЕПІН, Г.В. ЛЕГКОВА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕТОДИ Навчальний посібник Київ Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк» УДК ББК Л Рецензенти: С.О. Фірстов, д-р фіз.-мат. наук, професор, заст. директора Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, академік НАН України; С.О. Воронов, д-р технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної фізики Фізико-технічного інституту...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»