WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 51 | 52 || 54 |

«ЕВРИКА – ХІІІ ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ Івано-Франківськ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ББК 70.516 М34 Рекомендовано до друку вченою радою ...»

-- [ Страница 53 ] --

Краєзнавчі екскурсії збуджують інтерес населення до пізнання рідної крани, її історико-культурних та природних пам’яток. Бойківська дерев’яна архітектура вже тепер займає визначне місце в історії світової архітектури своєю оригінальністю й багатоваріантністю будівельних типів. Кожний із цих типів має свій особливий образ. Найбільше визначився мистецькими якостями ступінчасто-пірамідальний тип бойківської церкви з трьома вежами [2, c.69]. Важливими об’єктами туризму на Бойківщині можуть бути унікальні дерев’яні храми, споруджені в XVII–XVIII ст., яких нині налічується 23. В архітектурному плані вони привабливі й не мають аналогів у світі.

Об’єктом дослідження виступає Бойківська архітектура, яка здавна відзначається високим мистецтвом і своєрідністю.

Предметом дослідження є вивчення можливостей використання архітектурного потенціалу Бойківщини в екскурсійній діяльності. Слід акцентувати увагу на дослідженні екскурсійних маршрутів, перспективах і проблемах розвитку екскурсійної справи цього регіону та напрямах їх подолання.

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та практичному аналізі архітектури Бойківщини, дослідженні проблем і перспектив розвитку екскурсійної діяльності.

Сьогодні Бойківщину вважають своєрідним заповідником найцікавіших зразків народної церковної архітектури. Це підтверджується не тільки великою кількістю однотипних збережених храмів, а й історичними джерелами [1]. Як вже було зазначено, бойківські храми тридільні й триверхі. Цей тип храму ніде в Європі і у світовій архітектурі не має таких оригінальних форм, як в Україні, зокрема на Бойківщині. Сьогодні на Бойківщині налічується понад 250 дерев’яних храмів. Серед них найбільше збудованих у другій половині XIX ст. – на початку XX ст. і тільки зрідка трапляються церковні споруди ХVІІ–ХVІІІ ст. До унікальних найбільш визначних пам’яток бойківської дерев’яної архітектури на (XVI ст.), церква св. Параскеви XVII ст. у м. Сколе, церква Успення Пр. Богородиці в с. Нижнє Синьовидне (1903), церква Пр. Трійці (1842) у с. Крушельниця, церква св. Арх. Михаїла (1663) у с. Ісаї, церква св. Миколи (1739) у м. Турка, церква св. Арх. Михаїла (1745) у с. Ужок Великоберезнянського району, церква св. Миколи (1655) у с. Гусне, церкву Покрови Пречистої Богородиці (1645) у с. Кострино [3, c.6]. Для всіх них, як вже зазначалося вище, властиві одні й ті самі творчі підходи, художньо-архітектурні вирішення, тому в загальних рисах вони подібні. Нині по території Бойківщини розроблено низку туристичних маршрутів, що дозволяють ознайомитися із цікавими об’єктами й красою карпатського краю.

На основі проведених досліджень можемо зробити висновки, що етнографічний район Бойківщина вирізняється багатством архітектурних пам’яток, що дає потужні можливості для розвитку тут туризму та екскурсійної діяльності.

Розвивається в межах Бойківщини сільський туризм, де туристи можуть ознайомитися з особливостями життя бойків, відчути атмосферу сільського життя, познайомитися з культурою, звичаями й традиціями Бойківщини. Проте розвиток галузі гальмують недостатня підтримка з боку держави, зокрема, недосконалість законодавчої системи в галузі туризму, недостатнє фінансування, результатом чого є часто незадовільний стан туристичної інфраструктури та ін. Тут майже на кожному кроці зустрічаються витвори мистецтва, створені працею українського народу. Отже, Бойківщина – багатий самобутній край, де можливо й потрібно розвивати туристичну галузь, яка має всі перспективи стати пріоритетною.

1. Бойківщина : історико-етнографічне дослідження. – К. : Наукова думка, 1983. – 304 с.

2. Данилюк А. Г. Народна архітектура Бойківщини: Житлове будівництво / А. Г. Данилюк. – Львів : Українські технології, 2004. – 168 с.

3. Сирохман М. П’ятдесят п’ять дерев’яних храмів Закарпаття / М. Сирохман. – К. : Грані-Т, 2008. – 88 с.

–  –  –

Нині актуальною є практика залучення матеріально-технічної бази ВНЗ для створення підприємств гостинності. Особливо актуальною є така практика в закладах, які спеціалізуються на випуску дипломованих спеціалістів в галузі туризму й готельно-ресторанної справи. Адже в такому разі студенти матимуть потужну тренувальну базу при університеті, а університет покращить свою матеріально-технічну базу.

Для організації послуг гостинності при ВНЗ ми можемо використовувати таку базу:

- приміщення гуртожитків у літній час для розміщення туристів;

- надання послуг харчування в кафе й кафетеріях при ВНЗ;

- приміщення конференц-залів для організації та проведення різноманітних наукових конференцій і семінарів;

- інші приміщення, які можна переобладнати для відпочинку туристів.

Створення готелю на базі ВНЗ має ряд переваг. Однією з найважливіших є те, що даний заклад гостинності буде приносити дохід, який можна буде витратити на покращення матеріальної бази закладу. Низькими цінами й приємним обслуговуванням ми зможемо привабити до себе безліч клієнтів. Студенти ж отримають безцінний досвід роботи, без якого зараз так важко влаштуватися на роботу після випуску. Отже, як результат, – прибуток для покращення ВНЗ, студенти з реальними практичними навиками й знаннями та задоволені клієнти.

Також на базі ВНЗ даного готелю можна буде проводити спеціальні тренінги для працівників цієї галузі, а інші приміщення використовувати для проведення бізнес-зустрічей і конференцій [1, с.379].

Хороший приклад впровадження цієї ідеї в життя ми можемо побачити на базі 2-х закладів в Україні, хоча й у них цей засіб розміщення не відіграє фінансову роль, а лише роль “тренувального табору” – це Київський університет туризму, економіки і права та Західноукраїнський економіко-правничий університет.

Подібний підхід забезпечує умови для проведення навчальної практики, подальшого закріплення теоретичних знань та ознайомлення студентів зі специфікою майбутньої спеціальності, формування первинних професійних умінь і навичок із загально-професійних і спеціальних дисциплін, проте для розширення компетентності студентів за рахунок опанування ними технологічних операцій основного, обслуговуючого й допоміжного технологічних процесів та організації туристичної діяльності, їхньої адаптації до умов виробництва необхідна продуктивна практика на підприємствах [3, с.81–82].

Освітній заклад і надалі виступає єдиним ініціатором організації виробничої практики, він визначає сферу зайнятості студентів, координує їх діяльність на виробництві та оцінює набуті практикантами вміння після її закінчення.

Проте, як засвідчує досвід, навіть при налагодженій системі співпраці між підприємством та університетом практика зводиться тільки до закріплення студентів на виробництві чи вивчення ними моделей досвіду окремо взятого відділу.

Фактично все зводиться до того, що в плані практики дотримується тільки певна кількість годин, які відведені для практичних занять, але відсутнє якісне осмислення студентом вивченого матеріалу і його випробування в реальних умовах. Такий спосіб організації практичної підготовки не закладає основи професійної майстерності майбутнього спеціаліста й вимагає докорінної зміни сталих прийомів її проведення [2, с.429–430].

Отже, надання послуг гостинності при ВНЗ із туристичним спрямуванням служить могутньою базою для практики, яка охоплює всі ланки професійної діяльності, сприяє розвитку технічних, професійних і комунікативних навичок студентів. За таких умов відбувається цілісне усвідомлення студентом змісту його майбутньої діяльності, яке формується на основі власних практичних дій під керівництвом не лише обізнаних викладачів, а й досвідчених професіоналів.

Суттєвою перевагою такого виду практичного навчання є проведення консультацій, обміну думками між усіма учасниками навчально-науково-виробничого комплексу з питань виховання справжнього професіонала.

1. Мунін Г. Б. Управління сучасним готельним комплексом : навч. посіб. / Г. Б. Мунін, А. О. Змійов, Г. О. Зінов’єв [та ін.] ; за ред. проф. Дорогунцова С. І. – К. : Ліра-К, 2005. – 520 с.

2. П’ятницька Н. О. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства / Н. О. П’ятницька. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 584 с.

3. Чорна Л. В. Організація якісної практичної підготовки майбутніх фахівців сфери туризму / Л. В. Чорна // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. – 2008. – Вип. 124. – С. 80–85.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


–  –  –

Українські Карпати з їх неповторними оздоровчо-відпочинковими кліматичними умовами, унікальним історичним минулим та етнокультурними особливостями є ідеальним простором для відпочинку та організації туризму.

До цієї частини України відносяться гірські райони Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської областей та південно-східний регіон сучасної Польщі.

Важливою складовою туристичної інфраструктури, враження від якої загалом визначають рівень задоволення у відпочивальників про той чи інший туристичний регіон, є система закладів розміщення. Оскільки нині розвиток туризму на цій території набув популярності, система закладів розміщення стає більш розвиненою, саме це спонукало нас до дослідження перших закладів розміщення тут туристів.

Протягом століть, знаходячись під чиєюсь владою – чи то польською, чи то австрійською, край стратегічно розглядався й фактично розвивався як курорт. Розвиток туризму розпочався тут ще із середини ХІХ ст. Зводилося чимало водолікарень, пансіонатів, санаторних будинків та вілл для розміщення відпочивальників, які приїжджали не тільки з Прикарпаття, а й з усієї Польщі чи Європи [1].

У краї розвивалися активний туризм, що мав відповідну інфраструктуру, забезпечувався основними атрибутами – житлом, харчуванням та транспортом.

Слід зазначити, що рівень транспортної інфраструктури, як і сфера послуг, були ще на досить низькому рівні.

На теренах Східної Галичини заклади розміщення туристів набули значного розвитку ще в другій половині ХІХ ст. Однак Перша світова війна спричинила занепад матеріальної бази туризму, у 1920-ті рр. вона поступово відроджуться, а вже всередині 1930-х рр. досягає свого апогею [2].

За даними Кадастру готелів, пансіонатів, санаторіїв та інших закладів тимчасового розміщення туристів Польщі у міжвоєнний період, у країні було загалом 98 заїздів на 684 місць, 384 готелів на майже 13,5 тис. місць та 1 764 пансіонатів на майже 22 тис. місць. Загалом у Польщі діяло 2 246 закладів для туристів на 23,7 тис. номерів та 35,8 тис. місць. Загалом, ці заклади могли щорічно приймати до 13 млн туристів.

1931 р. у Станиславівському воєводстві (у межах сучасної Івано-Франківської області) нараховувалося 28 пансіонатів на 714 номерів та 1 117 місць, а станом на 2000 р. їх було (санаторіїв і пансіонатів) лише 19, однак більшою удвічі загальною місткістю (2 189 місць) [3].

Окрім курортних лікарень, санаторіїв і пансіонатів з лікуванням туристів, що відвідували Карпати, могли прийняти й численні готелі Галичини.

Загалом на теренах Галичини діяло 195 готелів і пансіонатів готельного типу в 45 населених пунктах, де було 4 605 номерів (у середньому – 23,6 на один готель) загальною місткістю 7 625 місць (у середньому – 38 місць на один готель).

На окремих курортах було більше готелів, ніж у воєводських центрах: у Ворохті їх функціонувало 7, тоді як у Станиславові – лише 3; у Закопане – 46, а в Кракові – 15; паритет Трускавцю склав Львів (по 11).

Лише 10 готелів мали 1-місні номери з ваннами, 48 готелів не мали 1-місних номерів; у 50 готелях 2-місних номерів не було.

Вартість номера з утриманням коливалася від 3 до 18,5 зол. Майже половина готелів надавали послуги лікувальних купелей, 65 готелів мали гаражі [4].

У зв’язку з розвитком матеріальної бази туризму створювалися нові робочі місця для місцевого люду. Однак задля підвищення рівня обслуговування в закладах розміщення та харчування була потреба у кваліфікованому персоналі.

Підготовкою кадрів для готелів і пансіонатів займалися спеціальні тримісячні курси в Моршині. Там окремо проводилася робота з власниками цих закладів, а окремо навчали покоївок, кельнерів та кухарок.

1. Витошинський Я. Спомини з моїх прогульок / Я. Витошинський // Наша Батьківщина. – 1937. – № 11.

2. Клапчук В. М. Туризм і курортне господарство Галичини : монографія / В. М. Клапчук ;

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ :

Фоліант.

3. ДАІФО, ф. 369 “Станиславівський міжкомунальний союз по курортно-туристичним сплавам “Карпати Східні, 1936–1939”, оп. 1, од. зб. 15 “Збірник лекцій про курортні місцевості Станиславівського воєводства”. – 154 арк.

4. Луцький Я. В. Історія туризму в Галичині до 1939 року / Я. В. Луцький // З історії вітчизняного туризму : зб. наук. ст. – К. : ФПУ, 1997.

–  –  –

Управління людськими ресурсами є одним із найважливіших напрямів у діяльності туристських організацій і вважається основним критерієм її економічного успіху. І якщо раніш головна увага приділялася розвитку й удосконаленню технічного прогресу, упровадженню прогресивних технологій і модифікації організаційних структур, то нині зроблений крок у бік людського чинника

– іншими словами, сутність і ефект бізнесу визначають люди.

Людський чинник стає головним фактором, а витрати на персонал, на його розвиток вважаються першочерговими інвестиціями для розвитку туристичного підприємства.

Таким чином, ключовий аспект складового бізнесу є управління кадрами.

Воно формує сприятливе середовище, у якому реалізується трудовий потенціал, розвиваються спроможності, люди одержують задоволення від виконаної роботи й суспільного визнання своїх досягнень.

Правовий аспект здійснення управління персоналом, як і організацією в цілому, є дуже важливим для досягнення цілей. Кожне управлінське рішення повинно ґрунтуватися на основі права.

Вихідними даними для розробки системи роботи з персоналом є: Загальна декларація прав людини, Конституція України, Цивільний кодекс, Кодекс законів про працю, система управління підприємством, плани економічного та соціального розвитку підприємства [1].

Основні завдання правового забезпечення: правове регулювання трудових відносин, що складаються між роботодавцем і найманим робітником; захист прав і законних інтересів працівників, що випливають із трудових відносин; дотримання, виконання й застосування норм чинного законодавства у сфері праці, трудових відносин; розробка й затвердження локальних нормативних актів організаційного, організаційно-розпорядницького й економічного характеру; підготовка пропозицій про зміну чинних або скасування застарілих і тих, що фактично втратили силу, нормативних актів.Pages:     | 1 |   ...   | 51 | 52 || 54 |
Похожие работы:

«СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ СЕРІЯ: ВИКЛАДАЧІ СДПУ – УЧНЯМ, СТУДЕНТАМ, ВЧИТЕЛЯМ. ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ Слов’янськ – УДК 37 ББК П 7 Педагогічна практика студентів: Навчальний посібник для студентів фізико-математичних спеціальностей педагогічних вузів [текст] / уклад. Н. І. Труш, Б. Б. Беседін, Р. В. Олійник, В. М. Рибєнцев, О. М. Сипченко, В. П. Саврасов, В. В. Волков; за ред. В. І. Сипченка. – Слов’янськ, 2010. – 63 с. Рецензенти:...»

«Берд янсь к ий де ржавн ий пе даг ог ічн ий ун іве рс ит ет МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний університет ЗБІРНИК наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки) № Бердянськ Збірник наукових праць. Педагогічні науки УДК 37.01(06) ББК 74я5 З-41 РЕЦЕНЗЕНТИ: Касперський Анатолій Володимирович – д.пед.н., проф., зав. кафедри технічної фізики та математики Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова;...»

«9. Козлов Б. И. Возникновение и развитие технических наук: Опыт историко-теоретического исследования / Козлов Б. И. — Л. : Наука, 1988. — 248 с.10. Кордун Г. Г. Історія фізики: Навч. посібн. — 3-тє. вид., перекл. і доп. / Кордун Г. Г. — К. : Вища школа, 1993. — 280 с.11. Малий словник Історії України / В. Смолій, С. Кульчицький, О. Майборода та ін. — К. : Либідь, 1997. — 464 с.12. Онопрієнко В. І. історія української науки ХІX–ХХ століть: Навчальний посібник / Онопрієнко В. І. — К. : Либідь,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С. В. Іванов (підпис) «» 2013 р. ТЕХНОЛОГІЯ ГАЛУЗІ (ХАРЧОКОНЦЕНТРАТНЕ ВИРОБНИЦТВО) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри технології перевірені. Написання одиниць хлібопекарських і...»

«1. ПІБ Овсянко Михайло Михайлович 2. Назва Поляковський скейлінг у непружних hh-процесах при високих енергіях 3. Спеціальність 01.04.16. – фізика атомного ядра, елементарних частинок та високих енергій 4. Місце роботи Одеський національний політехнічний університет 5. Де виконана дисертація Одеський національний політехнічний університет 6. Науковий керівник Русов Віталій Данилович, д.ф-м.н, професор 7. Опоненти Прокопець Геннадій Олександрович, д.ф-м.н., професор Єнковський Ласло Ласлович,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розділу “Охорона праці та навколишнього середовища” у випускних роботах бакалаврів для студентів фізико-технічного факультету очної та заочної форм навчання Харків НТУ “ХПІ” 2011 Методичні вказівки до виконання розділу “Охорона праці та навколишнього середовища” у випускних роботах бакалаврів для студентів фізико технічного факультету очної та заочної форм...»

«УДК 930:53+53(091) КОЛТАЧИХІНА Оксана Юріївна, канд. іст. наук, науковий співробітник ЦДПІН ім. Г. М. Доброва НАН України (м. Київ) ЛЕВ ЯКОВИЧ ШТРУМ (1890–1936) – ОДИН ІЗ ПЕРШИХ ФІЗИКІВ-ТЕОРЕТИКІВ УКРАЇНИ На основі невідомих архівних матеріалів висвітлено етапи життя та науково-педагогічну діяльності одного з перших фізиків-теоретиків України Льва Яковича Штрума. На основании неизвестных архивных материалов освещено этапы жизни и научно-педагогической деятельности одного из первых...»

«Олійник Р.В., Вороная К.П. Методика викладання фізики Олійник Р.В., Вороная К.П. Доцент кафедри фізики СДПУ, Студентка 5 курсу групи 5М–2 фізико-математичного факультету СДПУ Формування експериментальних умінь учнів при вивченні фізики у базовій школі У сучасних умовах розвитку суспільства перед школою особливо гостро постає проблема підготовки не «носіїв знань», а активних, мислячих особистостей, які здатні не лише орієнтуватися та пристосовуватися до нових умов, але й змінювати їх, пізнавати...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра економічної кібернетики МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи Для студентів галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” за напрямом 6.030502 “Економічна кібернетика” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 330.45(073) М7 Рекомендовано до видання методичною радою банківського факультету Державного вищого навчального закладу “Українська...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ Миколаївський національний аграрний університет ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» НААН України Київський національний університет імені Тараса Шевченка Національний інноваційний кластер «Родючість ґрунтів» Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків, Миколаївське відділення Українське географічне...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»