WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 50 | 51 || 53 | 54 |

«ЕВРИКА – ХІІІ ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ Івано-Франківськ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ББК 70.516 М34 Рекомендовано до друку вченою радою ...»

-- [ Страница 52 ] --

На сучасному етапі в Україні досить стрімко розвиваються підприємства готельно-ресторанного бізнесу, загострюється конкурентна боротьба. У зв’язку з цим проблема мотивації працівників індустрії гостинності стає все більш актуальною. Проаналізувавши нинішню ситуацію, можна прийти до висновку, що час мотивації, заснованої лише на грошовому заохоченні, поступово відходить у минуле. Тому сьогодні досить гостро постає проблема удосконалення існуючих моделей мотивації. Значний внесок у розвиток теорії і практики мотивації трудової діяльності зробили Ф.Тейлор, Ф.Гілберт, Г.Емерсон, М.Фоллет, а також О.Шелдон, А.Файоль. Відомими авторами сучасних теорій мотивації на Заході стали А.Маслоу, Ф.Гецберг, Л.Портер, Е.Лоулер, Д.Мак-Грегор та ін.

Мотивація – це сукупність усіх мотивів, які мають вплив на поведінку людини [1, с.97]. Мотивація дозволяє вирішити такі завдання, як стабілізація колективу, зростання результативності праці та зацікавленості в мобільності (перш за все професійній), забезпечення систематичного зростання кваліфікації [2, с.42].

Безперечно, перше, що цікавить потенційних працівників при влаштуванні на роботу, – розмір заробітної плати. Але проходить час, і новий співробітник розуміє, що заробітна плата – це ще далеко не все. Психологічні аспекти ставлення керівництва готелю до співробітників, корпоративний дух, можливість вдосконалюватися та навчатися на роботі, система пільг і привілеїв для співробітників – дуже часто все це стає більш привабливими факторами, ніж заробітна плата.

Під час вивчення практики різних готелів набрався цілий список цікавих способів мотивації персоналу, стимулювання та різних привілеїв для персоналу:

святкування днів народжень співробітників, подарунки для дітей співробітників, харчування співробітників у готелі по собівартості, пільги (знижки) на послуги готелю (СПА, салон краси, фітнес-клуб, басейн, пральня, хімчистка), опублікування подяки окремим співробітникам чи всьому колективу на сайті готелю, тиждень безкоштовного бізнес-ланчу в ресторані готелю тощо [3, с.64–65].

Один з найбільш дієвих мотивів творчої праці – просування по службі.

Велике значення має і можливість придбати акції готелю, що створює для працівника враження співвласника [4, с.275].

Як приклад вдалої мотивації працівників розглянемо практику російського готелю “Shelfort” (м. Петербург). У міні-готелі основні мотиваційні фактори співробітника визначаються під час прийому на роботу. Для оперативного персоналу прибиральниць, портьє, адміністраторів тут немає перспективи кар’єрного росту. Тому для даної категорії персоналу головними мотивуючими факторами повинні бути: розмір заробітної плати, соціальний пакет, транспортні витрати, режим роботи, психологічна атмосфера в готелі. У готелі заохочується особиста ініціатива і виконання будь-яких завдань (за пропозицію реклами готелю, залучення гостей у заклади харчування і т. д. працівники отримують певну плату). Крім бонусів, у готелі існує система штрафів [5, с.36–37].

Сьогодні багато підприємств індустрії гостинності розробляють серйозні комплексні програми мотивації персоналу. Досягнення значних економічних результатів діяльності підприємства багато в чому залежить від правильного вибору форм і методів мотивації працівників.

1. Нечаюк Л. І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент / Л. І. Нечаюк, Н. О. Телеш. – К. :

Центр навчальної літератури, 2003. – 348 с.

2. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу : навч. посіб. / Г. Б. Мунін, Ю. О. Карягін, Х. Й. Роглєв, С. І. Руденко. – К. : Кондор, 2008. – 460 с.

3. Малиновская С. Блат по-советски? Корпоративные привилегии! / С. Малиновская // Отель. – 2011. – № 1. – С. 64–65.

4. Роглєв Х. Й. Основи готельного менеджменту : підручник / Х. Й. Роглєв. – К. : Кондор, 2009. – 408 с.

5. Малиновская С. Делать правильные вещи гораздо важнее, чем делать вещи правильно! / С. Малиновская // Отель. – 2009. – № 6 – С. 36–37.

–  –  –

Питання підготовки майбутніх фахівців із туризму є предметом численних досліджень вітчизняних учених. Це зумовлено певними факторами, з-поміж яких основним виступає пошук шляхів реалізації окресленого Законом України “Про туризм” завдання розробки конкурентного на внутрішньому та зовнішньому ринках турпродукту. Вагомим інструментом вирішення цього завдання є удосконалення практичної підготовки майбутніх фахівців, що може стати дієвим засобом розв’язання ключового протиріччя між вимогами туристичної індустрії до рівня підготовки фахівця та домінуючим теоретичним началом у процесі навчання в університеті.

Метою дослідження є розкрити потенціал об’єктів туристичної індустрії для формування в майбутніх фахівців навичок просування туристичного продукту. Предмет – маркетингова діяльність туристичних фірм. Об’єкт дослідження: туристичний оператор “Надія” та туристична агенція “Довіра ІФ” міста Івано-Франківська.

Досягнення мети передбачає розв’язання ряду завдань, зокрема: вивчення та порівняння програм виробничої і технологічної практик із програмами навчальних дисциплін із курсу “Маркетинг у туризмі” ОКР бакалавра; дослідження й аналіз маркетингової діяльності туристичних фірм; визначення шляхів удосконалення практичної підготовки задля формування навичок просування туристичного продукту.

У процесі дослідження встановлено, що такі навчальні дисципліни, як “Основи маркетингу”, “Маркетинг в туризмі”, “Рекламна діяльність в туризмі”, забезпечують формування знань і вмінь просування туристичних продуктів.

Вивчення цих предметів здійснюється впродовж сьомого і восьмого семестрів, при цьому виробнича практика передує вивченню профільних дисциплін.

Аналіз маркетингової діяльності туристичних фірм – туристичного оператора “Надія” та туристичної агенції “Довіра ІФ” м. Івано-Франківськ показав, що типовими та найбільш поширеними PR заходами, які використовують обидві фірми для популяризації своїх продуктів є: проведення днів “відкритих дверей”, співпраця із ЗМІ, проведення різного роду акцій, проморолики, розробка власних сайтів [1, с.5].

Разом із тим прослідковуються певні відмінності в діяльності вищезазначених фірм. “Надія” займається спонсорством та організовує семінари [3].

Прикладом таких семінарів є презентація готельно-туристичного комплексу “Надія” або семінар про зимові Карпати. Останній такий захід був виїзним, він відбувся в м. Одеса, де учасники мали змогу ознайомитись з організацією автобусно-екскурсійних турів до Карпат, індивідуального відпочинку, дитячого зимового відпочинку в регіоні, екскурсійних маршрутів Прикарпаттям і зимових турів. Організація семінарів підвищує рейтинг фірми, а також сприяє розширенню їх географічних можливостей на національному ринку.

Туристична агенція “Довіра ІФ” випускає власну газету, де в короткому інформаційному форматі подається цікава інформація про акції, їх учасників, а також представництва мережі агенцій по Україні. Окрім того, агенція друкує статті в місцевих журналах, з жовтня минулого року працівники фірми відповідають за рубрику про туризм та відпочинок у місцевому журналі “VERSAL” [2, с.78]. Така діяльність позитивно впливає на популяризацію фірми. Ще один метод просування продукту “Довіри ІФ” заслуговує уваги. Фірма організовує зустрічі для споживачів та преси, під час яких ознайомлює їх з різноманітними можливостями відпочинку.

Проаналізувавши промоційну діяльність вищезазначених фірм, можна прогнозувати можливість формування таких практичних навичок під час проходження виробничої практики студентами на цих підприємствах: вміння працювати з каталогами; організовувати та аналізувати ефективність проведених PR заходів; розробляти рекламно-інформаційні матеріали; співпрацювати із пресою та іншими засобами масової інформації; створювати позитивний образ підприємства; працювати з клієнтами.

Вважаємо, що з метою удосконалення практичної підготовки студентів необхідно переглянути термін проведення практики на четвертому курсі задля ефективного закріплення теорії маркетингу практичною діяльністю; заключити договір із вищезазначеними фірмами для того, щоб студенти на їх базі набували практичного досвіду; розробити графік проходження практики на вищезазначених фірмах так, щоб кожен студент отримав можливість підвищити свій рівень практичної підготовки; розширити обсяг тем навчальної дисципліни “Маркетинг в туризмі” та розглянути доцільність її вивчення в сьомому та восьмому семестрах.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


1. З репортером по Європі // Репортер. – 2011. – № 29. – 12 листоп. – С. 5.

2. Слободян Т. Домініканська республіка: смарагдовий рай / Тетяна Cлободян // VERSAL. – 2011. – № 10. – С. 78.

3. Семінар по зимових Карпатах в місті Одеса [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://karpaty-tour.com/ukr/novyny/2011/10/28/.

–  –  –

Опілля – це унікальний етнографічний регіон, який розміщений на території Західної України. Він є західним продовженням подільського етнографічного ареалу, що входить у зону Прикарпаття. Однак сьогодні це поняття більш відоме в географії, ніж в етнографії. З етнографічного погляду ця територія досі маловивчена, хоч уже сам її простір, розміщення між Волинню та Прикарпаттям становлять чималий науково-пізнавальний, зокрема історико-етнографічний та культурний інтерес, оскільки опільській землі притаманна багата культурна спадщина, своєрідна обрядовість, незліченна кількість звичаїв тощо.

Опілля – це край багатих національних традицій, високого рівня культури, колиска патріотизму та батьківщина багатьох талановитих та працьовитих людей. Тут на кожному кроці – подих історії, яка писалася мечем і вогнем, горем та радістю протягом багатьох віків. Це середовище унікальної культури, яка поєднує в собі найрізноманітніші прояви людської життєдіяльності, починаючи з найдавніших часів і закінчуючи сьогоденням. Всі ці історико-культурні аспекти надають надзвичайний колорит опільському краю, сприяють його культурному розвитку та удосконаленню на сучасному етапі.

Особливої туристичної привабливості опільській землі надають численні об’єкти історико-культурної спадщини, які включають у себе незліченну кількість дерев’яних і кам’яних церков, пам’ятників, замків і фортець, цінних в архітектурному плані громадських споруд тощо. Серед цього переліку можна виділити замки і фортеці, оскільки саме вони виступають основним ключем до минулого, до тих героїчних часів, коли наші предки боролися проти загарбників. Тому пам’ятки оборонного зодчества мають неабияку історичну цінність, а відповідно і туристичну.

Замки – це особлива складова туристичної привабливості Опілля, однак сьогодні їх використання для рекреації є обмеженим через надзвичайно малу чи взагалі відсутню кількість інформації про них. Якщо і проводяться дослідження замків Опілля, то вони здебільшого поверхневі і дуже рідко стосуються аспекту їх рекреаційного використання. Вивчення можливостей включення наявних замків і фортець на території опільського краю в спеціалізовані туристичні маршрути є пріоритетним завданням сьогодні. Зважаючи на досить значну кількість замкових споруд на території цього історико-етнографічного регіону можна без сумніву сказати, що саме замки є одними з основних об’єктів туристського зацікавлення, оскільки людину завжди тягнуло до чогось глибоко історичного, чогось невідомого та незвіданого, яке б заворожувало та притягувало водночас.

Наявність на Опіллі численних зразків оборонного зодчества дає цьому етнографічному регіону неабиякі можливості та передумови для розвитку культурно-історичного туризму. І це, безперечно, істинна правда. Однак суть полягає не тільки в тому, як ми можемо використати їх у туристичній галузі, вона полягає в тому, як ми представимо ті чи інші фортифікаційні споруди рекреантам, донесемо їм всю необхідну інформацію. Досить часто (а це зазвичай відбувається в більшості випадків) унікальні замки та фортеці зовсім не відомі туристам через надзвичайно низький рівень їх розрекламованості або ж через поганий стан збереженості. Так, деякі замки були зруйновані під час численних вонних дій, які відбувалися на наших землях у різні історичні епохи, деякі поступово втратили своє оборонне значення і під впливом часу перетворилися на жалюгідні руїни, деякі були знищені через невміле, а більшою мірою вандальське поводження з ними тогочасної людини. На жаль, саме така тенденція проявлялася в ті часи на території Опілля. Цю негативну особливість можна виправити, розробивши ряд проектів, які б на підґрунті відповідних наукових досліджень давали комплексну оцінку стану збереженості замків, можливостей їх відновлення та туристичного використання тощо.

Для ефективного рекреаційного використання замків слід приступити до осмислення проблеми створення владно-управлінських та фінансово-господарських передумов насамперед для збереження історичних замків і замкових комплексів Опілля – одних з найцінніших і найвиразніших пам’яток соціокультурних надбань краю. Це дозволить створити необхідні умови для розвитку замкового туризму, а разом з тим покращити багато економічних показників (наприклад, збільшити доходи місцевих бюджетів, залучити інвестиції як іноземні, так і українські тощо).

Величезні перспективи має шлях музейно-анімаційного відродження найвеличніших фортифікацій Опілля, які є загальнонаціональним надбанням і повинні бути доступними для широких верств відвідувачів, передусім молоді. До таких можна віднести замки в Бережанах, Старому Селі чи Свіржі. Відбудова цих фортифікацій, розміщення в них експозиції, яка б відтворювала картини минулого й оголошення цих фортифікацій скансенами – є одним із найпріоритетніших шляхів туристичного відродження більшої частини опільських замків і фортець. А пожвавленню туристичного інтересу до них має сприяти якісне інформаційно-рекламне просування та проведення різнобічних історико-театралізованих фестивалів, змагань й анімаційних шоу тощо.

Розташовані на Опіллі різноманітного роду фортеці та замки є свідками минулого, які просто стоять непорушно в камені, але водночас можуть дуже багато розповісти нам. Слід лише прислухатися до них, побачити їх. Тому пориньмо в минуле славного Опілля, ознайомлюючись з численними замками та фортецями, які століттями були тими форпостами, що боронили наш край від загарбників і де творилася наша історія!

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 50 | 51 || 53 | 54 |
Похожие работы:

«УДК 930.1: 731 Веретенников О.М. Богдашина, О.О. Маслівець ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ СВІТОГЛЯДУ В.І.ВЕРЕТЕННИКОВА У статті розглядається вплив неокантіанства та інших теорій на формування й еволюцію світогляду В. І. Веретенникова і наукові праці історика. Ключові слова: рецепція неокантіанства, модель історіописання В статье рассматривается влияние неокантианства и других теорий на формирование и эволюцию мировоззрения В. И. Веретенникова и научные труды историка. Ключевые слова: рецепція...»

«УЖГОРОДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУНДА Світлана Олександрівна УДК 538.945; 621.315.592 ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ТА НАДПРОВІДНИХ ОКСОГАЛОГЕНІДІВ 01.04.10 – фізика напівпровідників та діелектриків АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Ужгород – 1998 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі фізики напівпровідників в лабораторії високотемпературної надпровідності Інституту фізики і хімії твердого тіла Ужгородського державного...»

«Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет» Кафедра фізики навчально-методичний посібник ФІЗИКА методичні вказівки до лабораторного практикуму частина І КЛАСИЧНА МЕХАНІКА.МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА для студенів інженерно-технічних спеціальностей усіх форм навчання Кривий Ріг Укладачі: Т.В. Грунтова, асист. каф. фізики ДВНЗ «Криворізький національний університет» О.І. Перевертайло, асист. каф. фізики ДВНЗ «Криворізький...»

«Cписок електронних видань 1. Без тормозов [Электронный ресурс]: энциклопедия экстремальных видов спорта.(26 файлів : 1 запис). О.: Одісей, 2007. 1 ел. опт. диск (DVD-ROM) Экземпляры: всего:1 49а(1) Вас чекають самі голосні екстрим факти останнього часу і більш як 20 відеосюжетів, розповідаючих про неймовірні можливості людини в повітрі, на землі, в снігу і на воді. Також ви найдете на цьому диску інформацію про самі найвідоміші види екстремального спорту і уроки школи екстрима від x team. ru....»

«ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО ІНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ І ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ КАФЕДРА ІННОВАЦІЙНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ MS WINDOWS Методичні рекомендації щодо вивчення основ організації операційних систем MS Windows з курсу «Системне програмне забезпечення» (для студентів спеціальності «Трудове навчання») ВІННИЦЯ-2010 Вивчення основ організації операційних систем MS Windows : Методичні...»

««МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА». Выпуск 2 (17), 2010 УДК 662.93/.95 Яковлєва І.Г. – д.т.н., проф., Запорізька державна інженерна академія (ЗДІА) Рябошапка Н.Є. – аспірант, ЗДІА ЩОДО ПИТАННЯ РІВНОМІРНОСТІ НАГРІВАННЯ ВУГЛЕГРАФІТОВИХ ВИРОБІВ В ОБПАЛЮВАЛЬНИХ ПЕЧАХ (повідомлення 1) Наведені результати експериментального дослідження рівномірності температурного поля муфеля багатокамерної обпалювальної печі вуглеграфітових виробів. Отримані залежності зміни температури від висоти муфеля, швидкості...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ” (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено викладачем кафедри медичної психології та психокорекції Л.Г.Тарасенко Затверджено на засіданні кафедри медичної психології та психокорекції (протокол № 7 від 01.04.08) СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом Тарасенко Л. Г. Методичні рекомендації щодо організації...»

«УДК 003. 037.01/09(053) Науково-теоретичні підходи до вивчення фундаментальних взаємодій в основній школі Л. В. Непорожня, кандидат педагогічних наук, Інститут педагогіки НАПН України e-mail: neporozhnya@ukr.net Постановка проблеми. Зміст освіти на кожному етапі суспільного буття визначається рівнем розвитку науки та економіки, теоретичним і практичним значенням окремих галузей науки в загальній системі людських знань, а також соціально-економічними запитами суспільства. Це зумовлює періодичне...»

«Б.А. Сусь Б.Б.Сусь НЕЗВИЧНЕ БАЧЕННЯ ТРАДИЦІЙНИХ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ФІЗИКИ Київ – 2010 Сусь Б.А. Сусь Б.Б.НЕЗВИЧНЕ БАЧЕННЯ ТРАДИЦІЙНИХ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ФІЗИКИ Науково-методичне видання Київ 2010 УДК 53.001 Б.Б.К ч.48 С.905 Сусь Б.А., Сусь Б.Б. Незвичне бачення традиційних проблемних питань фізики. Науково-методичне видання. – К.: Просвіта, 2010. – 124 с. В навчально-методичному посібнику дається нетрадиційний розгляд традиційних проблемних питань фізики, які вивчаються у вищій і загальноосвітній...»

«УДК 373.167.1:5 ББК 22.3я7 Г34 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-2196 від 28.04.2007 р.) Генденштейн Л. Е. Г34 Фізика, 7 кл.: Підручник для середніх загальноосвітніх шкіл. — Х.: Гімназія, 2007. — 208 с.: іл. ISBN 978-966-8319-67-9. ББК 22.3я7 © Л.Е. Генденштейн, 2007 © ТОВ ТО «Гімназія», оригінал-макет, ISBN 978-966-8319-67-9 худож­нє оформлення, 2007 ЮНІ ДРУЗІ! Ви починаєте вивчати фізику — одну з основних наук про природу. Це — одна з найдавніших...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»