WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 49 | 50 || 52 | 53 |   ...   | 54 |

«ЕВРИКА – ХІІІ ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ Івано-Франківськ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ББК 70.516 М34 Рекомендовано до друку вченою радою ...»

-- [ Страница 51 ] --

3. Сельський В. К. Солі Івано-Франківщини та історія їх видобутку / В. К. Сельський // Вісник Прикарпатського національного університету. Сер. Біол. – 2011. – Вип. 15. – С. 142–178.

4. Терик О. І. Ріст рослин : навч. посіб. / О. І. Терик. – Львів : Видавний центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 247 с.

5. Teaca C. A. Toxicity assay assessment / Teaca C. A., Bodirlau R. // Bioresourses. – 2008. – Vol. 3 (4). – P. 1130–1145.

–  –  –

Іхневмоніди – одна з найбільших родин серед комах і, за різними літературними даними, налічує від 60 до 100 тис. видів. Це важлива група ентомофагів, які відіграють ключову роль у регуляції чисельності багатьох шкідливих видів комах і, таким чином, можуть використовуватись у біометоді.

Ця група комах в Україні практично не досліджена. Єдині дані про поширення їздців-пімплін на її території наведені в роботах Мейєра та Каспаряна [1; 2].

Дослідження проводили протягом 2009–2010 рр. на двох стаціонарах на території Богородчанського району, які є типовими локалітетами Pimplinae для

Передкарпаття:

1. Урочище “Діброва” – лісовий масив, який знаходиться за 5 км на Пд.Зах. від смт Богородчани. Географічні координати: 48° 46’ пн. ш., 24° 30’ сх. д., 350 м. н. р. м.

2. Урочище “Мочари” – лісовий масив, який знаходиться за 5 км на Пн.Сх. від смт Богородчани. Географічні координати: 48° 50’ пн. ш., 24° 34’ сх. д., 310–315 м. н. р. м.

У результаті – відловлено та проаналізовано 105 екземплярів їздців-пімплін. Відлов комах здійснювали за допомогою стандартного ентомологічного сачка методом “косіння” в основному в польовій трав’янистій рослинності, а також на окремих деревних видах: дубі звичайному (Quercus robur), черемші (Prunus padus), ліщині (Corylus avellana).

Визначення комах проводили за [1].

За результатами проведених досліджень у фауні Прикарпаття виявлено 28 видів їздців-пімплін, які належать до двох підродин: Tribe Pimplini та Tribe Ephialtini.

Систематичний список їздців підродини Tribe Pimplini родини Pimplinae Прикарпаття налічує 9 видів: Apechthis compunctor (Linnaeus, 1758), Apechthis rufata (Gmelin, 1790), Apechthis quadridentata (Thomson, 1877), Itoplectis alternans (Gravenhorst, 1829), Itoplectis maculator (Fabricius, 1775), Itoplectis viduata (Gravenhorst, 1829), Pimpla contemplator (Muller, 1776), Pimpla melanacrias (Perkins, 1941), Pimpla rufipes (Miller, 1759).

Підродину Tribe Ephialtini на Прикарпатті формують види: Acrodactyla carinator (Aubert, 1965), Acropimpla pictipes (Gravenhorst, 1829), Dolichomitus agnoscendus (Roman, 1939), Dolichomitus mesocentrus (Gravenhorst, 1829), Dolichomitus pterelas (Say, 1829), Dolichomitus tuberculatus (Geoffroy, 1785), Endromopoda detrita (Holmgren, 1860), Iseropus stercorator (Fabricius, 1793), Scambus buolianae (Hartig, 1838), Scambus nigricans (Thomson, 1877), Scambus pomorum (Ratzeburg, 1848), Scambus sagax (Hartig, 1838), Polysphincta tuberosa Gravenhorst, 1829), Tromatobia ovivora (Boheman, 1821), Tromatobia ornata (Gravenhorst, 1829), Zaglyptus varipes (Gravenhorst, 1829), Zaglyptus multicolor (Gravenhorst, 1829), Zatypota percontatoria (Muller, 1776), Zatypota albicoxa (Walker, 1874).

1. Каспарян Д. Р. Подсемейство Pimplinae / Д. Р. Каспарян // Определитель насекомых европейской части СССР. T. III : Перепончатокрылые. Ч. 3 : Семейство Ichneumonidae / Медведев Г. С. (ред.). – Ленинград : Наука, 1981. – С. 41–97.

2. Мейер Н. Ф. Паразитические перепончатокрылые сем. Ichneumonidae СССР и сопредельных стран / Н. Ф. Мейер. – Л., 1934. – Т. 3. – 271 с.

ХІМІЯ

–  –  –

Відомо, що якість насіння та зерна нерідко знижується під впливом екологічних факторів, ураження патогенною мікрофлорою та інших чинників.

Шлях до вирішення цієї проблеми полягає у різних прийомах впливу на процес проростання, стимулювання росту і розвитку паростків, їх захисту від несприятливого впливу навколишнього середовища в процесі післяжнивної та передпосівної обробки насіння [1; 2].

Метою роботи є дослідження ефективності плівкоутворення природних водорозчинних полімерних композицій, технології нанесення та товщини покриття і швидкості розчинення його з поверхні насіння, а також дослідження їх впливу на проростання та урожайність сільськогосподарських культур.

Об’єкт дослідження – передпосівна і післяжнивна обробка насіння та зерна с/г культур одержаними полімерними композиціями та технологія їх приготування.

Предмет дослідження плівкоутворюючі композиції на основі натрій карбоксиметилцелюлюзи та ксантанової смоли, їхні фізико-хімічні та агротехнічні властивості.

Для досягнення позитивного результату вперше запропоновано використання нових водорозчинних полімерних сполук природного походження зі зменшеною концентрацією речовин. Для цього додатково вводити в композицію мінеральні добрива та мікроелементи в розчиненому вигляді для підвищення якості насіння та стимулювання їх росту. Як плівкоутворювачі нами використані такі природні полімери-полісахариди, як натрій карбоксиметилцелюлюза та ксантанова смола.

Були приготовлені 0,1–0,5% розчини вказаних полімерів, які знаходились у в’язко-текучому, а не гелеподібному стані, що є необхідним для утворення полімерної плівки мінімальної товщини, що не перевищувала 30–45 мкм, при якій вона містила всі необхідні мікроелементи та мінеральні добрива і розчинятиметься з достатньою швидкістю з поверхні зерна та насіння під час проростання.

Необхідна кількість компонентів (добрив та мікроелементів) взята, виходячи з розрахунку, потрібного для ефективного росту і продуктивності рослин.

Використання цих розчинів дозволяє отримати на 15–50% вищий врожай, що є досить помітним для кукурудзи, сої, ріпаку, пшениці та підтверджується розрахованим приростом врожайності цих культур на дослідній ділянці в Ботанічному саду та дендропарку “Дружба” університету та по Україні, у порівнянні з контрольними ділянками необробленого насіння [3].

За допомогою використання одержаних композицій для обробки насіння вказаних культур, порівняно з контрольною необробленою пробою, досягається значне зменшення кількості внесених добрив, що не перевищує 10–20 кг/га, замість 100–250 кг/га при традиційному внесенні мінеральних добрив у ґрунт. Крім того, стимулюється проростання і прискорюється розвиток рослин на початкових стадіях їх росту навіть у складних агротехнічних та кліматичних умовах.

Застосування плівкоутворюючих композицій підвищує ефективність пестицидів за рахунок поліпшення їх зчеплення, дозволяє поєднувати обробку з іншими біологічно-активними речовинами, порівняно з напівсухим протравленням, і характеризується кращими санітарно-гігієнічними умовами в період обробки насіння, його транспортування, сівби та є абсолютно безпечними для навколишнього середовища і ґрунту [4].

1. Блінов Н. П. Деякі мікробні полісахариди і їх практичне застосування / Н. П. Блінов // Успіхи мікробіології. – 1982. – 53 с.

2. Диндорого В. Г. Инкрустирование семян полевых культур и перспективы его внедрения в производство / Диндорого В. Г., Страна И. Т. // Теория и практика предпосевной обработки семян : сб. науч. трудов. – К., 1984. – С. 32–42.

3. Полімерна композиція для передпосівної обробки насіння / [Курта С. А., Миронюк І. Ф., Куцела О. Я., Федорченко С. В., Курта М. С.] ; заявка: u 2009 04832 від 18.05.2009. Патент України на корисну модель № 45057 від 26.10.2009 ; опубл. 26.10.2009, Бюл. № 20.

4. Курта С. А. Природні полімерні плівкоутворювачі для передпосівної обробки насіння / Курта С. А., Струмінська О. О. // Вісник Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника. Серія Хімія. – 2011. – Вип. XIII. – C. 122–129.

–  –  –

У зв’язку із зменшенням природних запасів, зростанням ціни на нафту, газ та суттєвим зростанням вартості традиційних моторних палив надзвичайно актуальним є зменшення розходу використання бензину і дизельного палива в карбюраторних та дизельних двигунах за рахунок збільшення коефіцієнту корисної дії двигунів, що можуть перевищити 30% для бензинових і 40% для дизельних двигунів.

Ціллю роботи є пошук більш інтенсивних та ефективних способів згорання-окислення моторних палив-бензинів і дизельного палива за рахунок введення в їх склад додаткових окислювачів і прискорювачів горіння.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


До моторних палив висуваються такі вимоги: максимально повне згоряння паливно-повітряної суміші (ППС) без виникнення детонації на всіх експлуатаційних режимах роботи двигуна; відсутність або мінімальне нагароутворення; відсутність корозії деталей при контакті з бензином і ППС; стабільність якості при транспортуванні, перекачуванні, збереженні та видачі, а також низька температура застигання; здатність до фільтрування і відстоювання; екологічна безпека.

–  –  –

радикалів та кисню речовин, які, на нашу думку, прискорюватимуть процес повного окислення-горіння моторного палива та збільшують ККД автомобільного двигуна.

1. Гейтс Б. К. Химия каталитических процессов / Б. К. Гейтс. – М. : Мир, 1981.

2. Гуреев А. А. Производство высокооктановых бензинов / Гуреев А. А., Жаров Ю. М., Смидович Е. В. – М. : Химия, 1981.

3. Moseley C. G. Eugene Houdry, Catalytic Cracking, and World War II Aviation Gasoline / C. G. Moseley // Journal of Chemical Education. – 1984.

4. Маслянский Г. Н. Каталитический риформинг бензинов / Г. Н. Маслянский. – Л. : Химия, 1985.

–  –  –

Рослинні олії є перспективними як самостійні мастильні матеріали, так і як дисперсійне середовище для композиційних рідких і пластичних мастил та рідких палив.

За останні 15–20 років різко зросла зацікавленість науковців і споживачів практичним застосуванням рослинних олій, тваринних жирів, продуктів і відходів їх переробки як базових мастил і присадок до мінеральних олив [1; 4].

Систематичні дослідження, які присвячені вивченню антифрикційних та інших властивостей рослинних олій, присадок та пластичних мастил на їх основі, вельми нечисельні, і до того всього майже не вивчені механізми їх дії, процеси хімічної модифікації металевих поверхонь тертя та зношування, властивості плівок, що утворюються на таких поверхнях.

Мета дослідження полягала в тому, щоб знайти залежність зношування поверхні сталі від взаємного впливу компонентів хімічно-модифікованої ріпакової оливи.

Дослідження антифрикційних властивостей олив під час мащення пари тертя сталь-сталь проведені на чотирикульовій машині тертя: кульки зі сталі ШХ-15 (HRC 60–65) діаметром 12,7 мм. Показник властивостей – середній діаметр плями зносу за час =4 год при нормальному навантаженні на 3 кульки N=300 Н (на одну кульку Nі=123 Н), число обертів верхньої кульки 1 440 за хвилину (частота обертання f=24 с-1), число повторних дослідів 3.

У роботі використано центральний композиційний рототабельний план другого порядку для чотирьох факторів [3; 5]: масового вмісту сірки (S) (Х1), вмісту дифенілтіосечовини (ДФТС) (Х2), вмісту трифенілфосфіну (ТФФ) (Х3), вмісту бензотриазолу (БТА) (Х4). Як функція відгуку У1 вибраний діаметр плями зносу (мм) (для пари сталь ШХ-15-сталь ШХ-15). Модель експерименту – поліном 2-го порядку. Гіпотезу про значущість коефіцієнтів моделі перевіряли за допомогою критерію Стьюдента [2] (незначущі коефіцієнти порівняно з помилкою експерименту відкидали з рівнем значущості =0,05), адекватність моделі на рівні дисперсії відновлення з рівнем значущості =0,05 перевіряли за допомогою критерію Фішера [2; 5].

Після реалізації плану експерименту та статистичного аналізу отримано адекватне рівняння в кодових величинах факторів у вигляді:

У1=0,674 – 0,026Х1 – 0,026Х2 + 0,053Х4 + 0,06Х1Х2 –

– 0,04Х1Х4 + 0,0798Х3Х4 – 0,038Х2Х4 – 0,049Х12 + 0,02Х22 (1) Аналіз одержаних рівнянь за допомогою інваріантів означення центру фігури та виду поверхні [5] показав, що для діаметра плями зносу залежності функції відгуку від трьох факторів при фіксованому значенні четвертого фактора мають вигляд двопорожнинних гіперболоїдів.

При виборі оптимальних параметрів побудовано двовимірні перерізи функції відгуку (1) при фіксованому значенні двох факторів, що дає змогу одержати уявлення про закономірності зміни критерію оптимізації при варіюванні факторів. Для цього, зафіксувавши кожен з факторів на певному рівні (-2; 0;

+2), визначено координати нового центру S, кут повороту нових осей координат і перетворено одержане рівняння регресії (1) в канонічні.

Встановлено, що мінімальні значення діаметра плями зносу спостерігаються при низькому вмісті сірки (1–2%), а також при її високому вмісті та низькому вмісті ДФТС. Функція відгуку не залежить від фактора Х2 при С(ДФТС)1% і низькому вмісті сірки та при С(ДФТС)1% і високому вмісті сірки. При високих значеннях вмісту ДФТС (2%) та сірки (6%) діаметр плями зносу від фактора Х1 не залежить.

Встановлено, що мінімальні значення функції відгуку характерні для композицій з низьким вмістом БТА і високим вмістом ТФФ або, навпаки, з низьким вмістом ТФФ і високим вмістом БТА. Максимальні значення діаметра плями зносу характерні при низькому вмісті БТА і ТФФ.

Встановлена відсутність впливу ТФФ на діаметр плями зносу при вмісті БТА 0,7%.

1. Дмитрієва Т. В. Властивості технологічних композицій на основі поліоксипропіленгліколів і ріпакового масла / Дмитрієва Т. В., Сироватка Л. О., Бортницький В. І. // Композиційні полімерні матеріали. – 2003. – Т. 25, № 1. – С. 66–71.

2. Зажигаев Л. С. Методы планирования и обработки физического эксперимента / Зажигаев Л. С., Кишьян А. А., Романиков Ю. И. – М. : Атомиздат, 1978. – 232 с.

3. Налимов В. В. Статистические методы планирования экстремальных экспериментов / Налимов В. В., Чернова Н. А. – М. : Наука, 1965. – 340 с.

4. Теплотехнічні, триботехнічні і технологічні характеристики мастильних матеріалів на основі нових базових олій / Л. М. Кириченко, В. І. Кириченко, В. П. Свідерський, В. В. Ковтун // Проблеми трибології. – 2002. – Т. 1. – С. 34–38.

5. Тихомиров В. Б. Планирование и анализ эксперимента / В. Б. Тихомиров. – М. : Легкая индустрия, 1974. – 262 с.

6. Химмельблау Д. Анализ процессов статистическими методами / Д. Химмельблау. – М. :

Мир, 1973. – 412 с.

ТУРИЗМ

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 49 | 50 || 52 | 53 |   ...   | 54 |
Похожие работы:

«Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Факультет електроенерготехніки та автоматики Кафедра техніки і електрофізики високих напруг ТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОФІЗИКА ВИСОКИХ НАПРУГ Частина 3. Хвильові процеси в електричних мережах Методичні вказівки до лабораторних робіт Надано гриф Вченою радою факультету електроенерготехніки та автоматики НТУУ «КПІ» від 19 грудня 2011 р., протокол №5 Київ НТУУ «КПІ» Міністерство...»

«УДК 62(075.3) Сучасний підручник для навчання технологій учнів загальноосвітньої школи А. М. Тарара, кандидат фізико-математичних наук, доцент, І. А. Сушко, Інститут педагогіки НАПН України e-mail: lab301@ukr.net Характерною особливістю початку Постановка проблеми. ХХІ століття є значне збільшення обсягу суспільного виробництва, поява нових видів техніки й сучасних матеріалой енергозберігаючих наукомістких технологій. Запровадження у виробництво нової техніки й технологій, становлення й...»

«МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ НАУКИ» (24-25 жовтня 2014 року) Київ УДК 501+62(063) ББК 20+30я43 А 43 Актуальні питання сучасної науки. Матеріали міжнародної А 43 науково-практичної конференції (м. Київ, 24-25 жовтня 2014 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – 184 с. ISBN 978-617-7041-76-0 У збірнику представлені матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної науки». Розглядаються загальні...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Волинський національний університет імені Лесі Українки В. Я. Ілляшенко ОСНОВИ ГЕОМЕТРІЇ Навчальний посібник для студентів спеціальності «Математика» Редакційно-видавничий відділ «Вежа» Волинського національного університету імені Лесі Українки Луцьк – 2012 УДК 514.01(075.8) ББК 22.151.1я73 І-49 Рецензенти: Гембарська С. Б. – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри диференціальних рівнянь і математичної фізики Волинського...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ із застосування засобу МЕДІКАРІН з метою дезінфекції та передстерилізаційного очищення Київ-2009 Організація розробник: Державна установа Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва Академії медичних наук України. Методичні вказівки призначені для закладів охорони здоров'я та інших організацій, що виконують роботи з дезінфекції та контролю якості дезінфекції. Тиражування цих Методичних вказівок дозволяється лише за згодою ТОВ...»

«Доповідь на річній сесії Наукової Ради НАН України з аналітичної хімії Гурзуф Травень 201 Зайцев В.М. (голова Ради) Загальна інформація 35 членів Ради + 7 зак. членів • 2 чл. Кор. НАНУ • 26 докторів наук Науковці, що були введені до складу Ради у 2011 р. Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Кущевская Ніна Федорівна д.т.н. ст.н.с. Думанського НАН України, м. Київ Володимир Національний науковий центр Харьківський Левенць Вікторович к.ф-м.н. С.н.с. фізико-технічний інститут, м. Харків...»

«Технічні науки  емаль ПФ-115 складає 0,1 %, а «КА-23» – 0,2 %. Використання «Фітосайду» є неефективним, оскільки за його концентрації менше 2 % зони інгібування є незначними (він не є активним), а збільшення концентрації є недоречним. Висновки Покриття пентафталевої емалі ПФ-115 не є біостійким. Введення у композицію емалі ПФ-115 антисептика «КА-23» концентрацією 0,2 % надає емалі необхідної біостійкості. Проте антисептик «КА-23» призводить до деякого потемніння емалі. Антисептик «Фітосайд»...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2010. Вип. 43. С. 365-379 Ser. Philol. 2010. Is. 43. P. 365-379 ОГЛЯДИ І РЕЦЕНЗІЇ СВІТ КЛАСИКИ: БРОНІСЛАВ МАЛІНОВСЬКИЙ І ЙОГО ТЕОРІЯ КУЛЬТУРИ Малиновский Б. Научная теория культуры / Пер. с англ. И. В. Утехина; сост. и вступ. ст. А. К. Байбурина. 2-е изд., испр. Москва: ОГИ, 2005. 184 с. (Нация и культура: Научное наследие: Антропология) Огляд і рецензія завжди обмежені відповідними жанровими законами, порушити які ми просто приречені, оскільки...»

«Міністерство освіти і науки України Фізичний факультет Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова Одеський обласний гуманітарний центр позашкольної освіти та виховання Одеськa обласна організація товариства винахідників та раціоналізаторів України ТЕМИ САМОСТІЙНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (для учнів – виконавців наукових робіт з фізики в рамках Малої академії наук України) Методичні вказівки Одеса 2006 Друкується за рішенням Вченої ради фізичного факультету Одеського національного...»

«Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій БУШМА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК 621.317.7 ОПТОЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ ДАНИХ НА ОСНОВІ ДИСКРЕТНО-АНАЛОГОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ Спеціальність 05.12.20 – оптоелектронні системи АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Київ 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій Міністерства транспорту та зв'язку України Науковий...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»