WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 42 | 43 || 45 | 46 |   ...   | 54 |

«ЕВРИКА – ХІІІ ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ Івано-Франківськ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ББК 70.516 М34 Рекомендовано до друку вченою радою ...»

-- [ Страница 44 ] --

1. Родионов А. В. Психология физического воспитания и спорта : учеб. для вузов / А. В. Родионов. – М. : Академический проект, Фонд “Мир”, 2009. – С. 5.

2. Родіонов А. В. Психологічні моделі в управлінні комплексною підготовкою / А. В. Родіонов, В. Ф. Сопов, В. Н. Непопалов // Спортивний психолог. – 2007. – № 1. – С. 6–13.

3. Шумілін А. П. Мотивація в структурі результативності змагальної діяльності дзюдоїстів :

дис. … канд. пед. наук / А. П. Шумілін. – Красноярськ, 2003. – 150 с.

–  –  –

Гімнастика (від грец. “гімназо” – навчаю, треную) – система тілесних (фізичних) вправ, яка склалася у Давній Греції за багато віків до нашої ери. За свій історичний розвиток, виконуючи різноманітні функції в суспільстві, гімнастичні системи зазнали істотних змін. Сьогодні гімнастика продовжує посідати одне з провідних місць у системах фізичного виховання розвинених країн. Особливе місце відведено їй і в українській системі фізичного виховання. Досягнення українських гімнастів відомі у всьому світі. Серед них відзначились і гімнасти Прикарпаття. Ці досягнення свідчать про формування певних традицій прикарпатської школи гімнастики, вивчення й узагальнення яких заслуговують уваги.

Визначення позитивних і негативних тенденцій у розвитку гімнастики на Прикарпатті дозволило оцінити й проаналізувати певні історичні етапи її існування, що, на нашу думку, буде сприяти подальшому розвитку не тільки гімнастики, але й усього спортивного руху в цьому регіоні.

Передумовами розвитку гімнастики на Прикарпатті слід уважати традиції української гімнастики, які почали закладатися в другій половині ХІХ ст. і досягли свого розквіту у ХХ столітті. У цей період гімнастика відіграла важливу роль у становленні фізичної культури серед українців, а перед Другою світовою війною цей вид спортивної діяльності широко був представлений у спортивних товариствах “Сокіл”, “Січ”, “Пласт”, “Сокіл-Батько” й “Луг”. Значною мірою гімнастика була поширена в школах Галичини, в яких навчалася українська молодь [1]. У 30-ті роки сотні юнаків і дівчат беруть участь у популярних тоді гімнастичних святах, демонструючи гімнастичні піраміди. Перші змагання з гімнастичного багатоборства серед секцій “Сокола-Батька” відбулися у Львові 7 квітня 1937 року. Подібне окружне гімнастичне свято, організоване гніздом “Сокола”, відбулося в Станіславові 5 вересня 1937 року, яке можна вважати початком розвитку сучасної спортивної гімнастики на Прикарпатті.

З 1939 року, коли Прикарпаття відійшло до складу Радянської України, гімнастичний рух підпорядковувався радянській системі фізичного виховання.

Радянська влада використовувала спорт як ідеологічну зброю проти капіталізму, у зв’язку із цим спорту приділялася значна увага. Першим осередком розвитку гімнастичного спорту на Прикарпатті став технікум фізичної культури, нині коледж ФВ. Станіславський технікум фізичної культури створений 6 червня 1940 року. У 1949 році технікум став базовим навчальним закладом всесоюзного значення. Саме в Івано-Франківську розроблялися навчальні програми й методики викладання спеціально-теоретичних і практичних дисциплін, у тому числі і з гімнастики, для 25 технікумів Радянського Союзу. У цей час був створений педагогічний колектив однодумців, які зміцнили й продовжують примножувати авторитет навчального закладу не тільки в Україні, але й поза її межами.

Вагомою подією в розвитку спортивної гімнастики стало відкриття на Прикарпатті першої ДЮСШ. Станіславська ДЮСШ була заснована 1946 р. Заняття зі спортивної гімнастики проходили в спортивному залі ДСТ “Іскра”.

1947 р. міський відділ освіти виділив для спортивної школи приміщення в СШ №2, а 1956 р. під гімнастичний зал був виділений костел. 1971 р. була споруджена сучасна гімнастична зала, обладнана всім необхідним на той час для підготовки висококваліфікованих гімнастів. На базі Івано-Франківської ДЮСШ почали проводитися всеукраїнські та всесоюзні змагання і навчально-тренувальні збори. Це стало поштовхом до розкриття нових гімнастичних талантів Прикарпаття: К.Ватугін – майстер спорту СРСР з акробатики, Н.Столярова – майстер спорту СРСР зі спортивної гімнастики. Б.Шор – майстер спорту зі спортивної гімнастики, член збірної команди УРСР, неодноразовий чемпіон першостей УРСР і призер чемпіонату СРСР зі спортивної гімнастики 1972 р.

У 1980 р., ураховуючи високі досягнення в спорті, Державний комітет з фізичної культури і спорту України надає Івано-Франківській ДЮСШ статус спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву зі спортивної гімнастики [2].

Вагомий вклад у розвиток спортивної гімнастики на Прикарпатті внесла діяльність працівників районних осередків ДЮСШ “Авангард” виробничого об’єднання “Хлорвініл” м. Калуш, та ДЮСШ №1 м. Коломия, які існують з 1947 р.

За період свого розвитку прикарпатська школа гімнастики підготувала численну кількість МС, КМС та тисячі спортсменів-розрядників. Найвагоміші досягнення прикарпатських гімнастів приходяться на останнє десятиліття. Серед них виступи Д.Згоби – ЗМСУ, чемпіонки Європи (2007) у вправах на брусах, та фіналістки Олімпійських ігор у Пекіні (2008), а також Я.Дем’янчук – чемпіонки Європи у вправах на колоді (2009), абсолютної чемпіонки України (2009), чемпіонки країни у вправах на брусах (2010).

За часів Радянської України Прикарпаття неодноразово приймало Всесоюзні та республіканські змагання з гімнастики. У період незалежної України кількість таких змагань збільшилась. Розширились і міжнародні зв’язки. Гімнасти Прикарпаття виїжджають на змагання у Францію, Польщу, Бельгію, Німеччину, Угорщину. Традиції, якими багата прикарпатська гімнастика, свідчать про позитивні тенденції її розвитку. Поряд з вихованням спортсменів високого класу велика увага в регіоні приділяється загальному фізичному розвиткові підростаючого покоління, популяризації ідей гімнастичного руху.

1. Вацеба О. Нариси з історії Західноукраїнського спортивного руху / О. Вацеба. – ІваноФранківськ : Лілея-НВ, 1997. – 232 c.

2. Рихлюк С. П. Прикарпаття гімнастичне : історичний нарис / С. П. Рихлюк, Л. О. Голіневич // Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура. – Івано-Франківськ, 2007. – Вип. IV.

– С. 106–110.

–  –  –

На сучасному етапі розвитку світової спільноти питання інтеграції людини з особливими потребами в суспільне життя, а також зміни самосвідомості суспільства щодо громадянина на візку, глухої чи незрячої людини досить актуальні. Кількість осіб з особливими потребами постійно зростає, хоча причини і наслідки інвалідності можуть бути різними: зумовленими як неоднаковими соціально-економічними обставинами, так і різним ступенем забезпечення державою добробуту своїх громадян. Нині можна говорити про глобальний характер проблеми інвалідності – в усьому світі ті чи інші можливості обмежені приблизно в кожної десятої людини (650 млн людей), з них майже 470 млн осіб працездатного віку [1, 2]. Для України проблема соціального захисту інвалідів є особливо значущою у зв’язку зі стійкою тенденцією до зростання частки інвалідів у загальній структурі населення. Якщо на початку 90-х рр. минулого століття загальна чисельність інвалідів в Україні становила близько 3% усього населення, або 1,5 млн осіб, то в 2008 р. їх чисельність дорівнювала 2,65 млн осіб, у тому числі 122,6 тис. дітей-інвалідів, тобто частка осіб цієї категорії в загальній структурі населення становить 5,3% усього населення, відповідно їх кількість зросла майже в 1,6 рази [1, 2].

Люди з функціональними обмеженнями у вітчизняному суспільстві відчувають негативний вплив багатьох соціальних проблем, пов’язаних з освітою, працевлаштуванням, медичним та немедичним обслуговуванням, матеріальнотехнічним та інформаційним забезпеченням повноцінної інтеграції у суспільне життя. Кожна із цих проблем є темою для ґрунтовного вивчення задля удосконалення діючої системи соціальної допомоги, фізичної реабілітації, захисту і забезпечення осіб з функціональними обмеженнями. Значну частину вирішення цих питань забезпечують фахівці фізичної реабілітації, тому знання ними не тільки медичних, але й соціальних та психологічних потреб інвалідів є дуже важливим фактором повноцінної реабілітації.

Мета роботи – дослідити суспільні та особисті взаємовідносини між здоровими людьми та особами з особливими потребами.

Під час дослідження було проведено анкетування мешканців м.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


ІваноФранківськ та Івано-Франківської області, які представляють різні вікові категорії і, відповідно, різні соціальні верстви суспільства. До першої групи увійшли 149 студентів (особи віком 20,1±1,8 років), до другої – 122 особи працездатного віку (40,8±5,0 років), до третьої – 87 пенсіонерів (62,5±4,1 років). Окрему категорію опитаних склали особи з особливими потребами (70 інвалідів віком від 16 до 45 років). Серед них були люди з різними захворюваннями, які належали до різних груп інвалідності. Оцінивши результати опитування, диференціюючи вік респондентів, виявляли різницю у ставленні до досліджуваної проблеми людей різних вікових та соціальних груп.

Опитування проводилось за анкетами А.М.Шипіциної, І.І.Мамайчук (2001), розроблених для з’ясування становища інвалідів у соціумі [3]. Метою проведення анкети 1 було визначення оцінки поінформованості суспільства щодо проблеми інвалідності. Анкета 2 дала можливість проаналізувати ставлення суспільства до інвалідів. Анкета 3 була призначена для інвалідів: їм пропонувалося оцінити ставлення до себе з боку суспільства, своє життя і життя здорових людей.

Згідно з результатами опитування, поінформованість людей щодо проблем інвалідності є низькою. Засоби масової інформації не висвітлюють належним чином відомості про труднощі, які виникають в осіб з особливими потребами. Громадяни, у свою чергу, теж не проявляють особливого зацікавлення проблемами інвалідів.

Проведене анкетування виявило, у загальному, позитивне ставлення здорових людей до осіб з особливими потребами. Громадяни виявляють готовність допомагати інвалідам з різними нозологіями. Проте відрізняється ставлення до осіб з психічними порушеннями, помітною є упередженість до них.

Готовність людей до інтеграції інвалідів у суспільство визначається положенням, яке інвалід займає у соціумі. Люди не готові сприймати особу з особливими потребами як вчителя дитини, лікаря, багато хто не бажає бачити інваліда своїм колегою. Проте позитивним є те, що люди не заперечують, щоб дитина-інвалід була однокласником дитини, готові допомагати інваліду по сусідству, родичу. Переважна більшість висловилась за необхідність надання пільг інвалідам та створення для них державної програми працевлаштування.

Особи з особливими потребами відмітили, що частіше зустрічають позитивне ставлення з боку оточуючих, рідше – байдужість і негатив. Проте рівень якості власного життя інваліди оцінюють як дуже незадовільний. Вони відчувають соціальну незахищеність, непристосованість навколишніх умов для їхньої життєдіяльності, часто виникають труднощі у спілкуванні з оточуючими. Особливо часто непорозуміння виникають зі сторонніми людьми, що свідчить про низький рівень інтеграції інвалідів у суспільство.

Отже, проблеми інвалідів в Україні потребують вирішення, зокрема шляхом розробки і впровадження у практичну діяльність фізичної реабілітації та органів соціального захисту програм щодо інформованості різних верств суспільства стосовно проблем осіб з особливими потребами для їх повноцінної соціальної інтеграції.

1. Сінчук О. Правові засади реабілітації інвалідів в Україні / О. Сінчук // Вісник ПФУ. – 2007. – № 12. – С. 22–23.

2. Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів // Міжнародні стандарти повноцінної життєдіяльності. – К. : Амос, 2006. – 58 с.

3. Шипицина Л. М. Детский церебральный паралич / Л. М. Шипицина, И. И. Мамайчук. – С. Пб. : Дидактика Плюс, 2001. – 272 с.

–  –  –

У багатьох економічно розвинутих країнах світу майже 50% населення має надмірну масу тіла, при цьому у 30% з них спостерігається ожиріння. В Україні сьогодні надмірну масу тіла мають 35–36% українських чоловіків, 41% жінок і 15–16% дітей. Характерні для сучасного суспільства малорухливий спосіб життя, нераціональне харчування зі збільшенням кількості рафінованих продуктів, постійні психологічні стреси призводять до росту ожиріння серед осіб будь-якого віку, особливо серед молоді і дітей.

У сучасній науково-методичній літературі детально розроблені методики профілактики та корекції ожиріння, важливими складовими яких є фармакотерапія та дієти. Водночас фізична активність залишається на другому плані через необхідний тривалий період для досягнення результату.

Мета роботи – розкрити вплив ожиріння на організм дітей, виявити ефективні методи та засоби його профілактики в умовах спеціальних медичних груп.

Завдання дослідження:

1. На підставі аналізу даних літератури пояснити негативний вплив ожиріння на організм дітей.

2. Перевірити ефективність експериментального чинника як додаткового засобу лікування та профілактики ожиріння дітей спеціальних медичних груп.

3. Обґрунтувати технологію організації занять фізичної культури в спеціальних медичних групах.

Методи дослідження: аналіз сучасної наукової літератури, соматометричне обстеження (маса тіла, зріст), медико-біологічні тести (динамометрія, ЧСС, АТ, ЧД, ЧСС після 20 присідань за 30 с), констатувальний і формувальний експерименти, методи математичної статистики.

На підставі проаналізованої наукової літератури можна констатувати, що ожиріння характеризується розладом жирового, вуглеводного, водно-сольового обмінів речовин. Яке у свою чергу негативно впливає на стан здоров’я і тривалість життя дитини, призводить до ранньої індивідуалізації молодого організму через різноманітні спричинені ним хвороби: атеросклероз, цукровий діабет, ішемічні хвороби серця, жовчно- і сечокам’яна хвороби, захворювання опорнорухового апарату, гіпертонія, проблеми дерматології та шлунково-кишкового тракту. Впливаючи не тільки на фізіологічні системи організму і викликаючи косметичні дефекти, ожиріння спричиняє різноманітні психологічні порушення, які негативно впливають на формування адекватної самооцінки, психічного розвитку дитини.Pages:     | 1 |   ...   | 42 | 43 || 45 | 46 |   ...   | 54 |
Похожие работы:

«Шановні колеги!МІЖНАРОДНИЙ ДОРАДЧИЙ КОМІТЕТ: ПОДАЧА ДАНИХ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ І ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ: В. Локтєв (Україна) А. Наумовець (Україна) Організаційний комітет запрошує Вас М. Лайбс (США) Б. Остафійчук (Україна) Тези доповіді та реєстраційну форму на кожні тези М. Стріха (Україна) Н. Саріціфчі( Австрія) взяти участь в роботі просимо надсилати на електронні адреси секретарів Ю. Свораковський (Польща) Г. Младенов (Болгарія) Восьмої міжнародної конференції Організаційного і Програмного Комітетів...»

«НАУКОВI ЗАПИСКИ Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ Випуск 7 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА НАУКОВІ ЗАПИСКИ Випуск 77 Частина Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ Кіровоград – НАУКОВI ЗАПИСКИ Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ Випуск 77 ББК 83,3 Ук Н-37 УКД 8У Наукові записки.–Випуск 77.– Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2008. – Частина 2. – 314 с. ISBN 966-8089-31У збірник увійшли статті фахівців з усіх...»

«О.І. Демчишин Б.Г. Шелестовський ВИЩА МАТЕМАТИКА Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН УДК 512.1(075.3) ББК 21.1 Д30 Рекомендовано до друку Вченою Радою Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (протокол № 1 від 24 лютого 2010 року) як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів та слухачів інститутів і факультетів післядипломного навчання Рецензенти: Рудницький...»

«Українаf СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Іващенко Максим Миколайович УДК 538.975 (043.3) СТРУКТУРНІ, ОПТИЧНІ ТА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВОК CdSe ТА ZnSe І ГЕТЕРОПЕРЕХОДІВ НА ЇХ ОСНОВІ 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Суми gfhfghf Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Сумському державному університеті Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник – доктор фізико-математичних...»

«УДК 544.022.822-035.63/.64 № держреєстрації 0110U004464 Інв. № Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський державний університет харчування та торгівлі (ХДУХТ) 61051, м. Харків – 51, вул. Клочківська 333; Тел. (057) 3368979, факс 3378535 ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО Директор ТОВ «Тайфун-2000» Ректор ХДУХТ А.В. Зайцев О.І. Черевко «_ » 2011 р. «» 2011 р. ЗВІТ з науково-дослідної роботи ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ З КАПСУЛЬНОЮ СТРУКТУРОЮ...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Тернопільський осередок Українського фізичного товариства Науковий семінар, присвячений 20-річчю Українського фізичного товариства м. Тернопіль, 24-25 листопада 2010 року Матеріали наукового семінару, присвяченого 20-річчю Українського фізичного товариства – Тернопіль: ТНТУ, 2011 – 34 с. У збірнику представлені тези доповідей наукових робіт тернопільських фізиків, які є...»

«В. Я. Корженко, О. В. Абрамчук, Л. В. Горчинська   Країнознавство посібник для студентів-іноземців першого курсу   Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет В.Я. Корженко, О.В. Абрамчук, Л.В. Горчинська СПІЛКУЄМОСЯ УКРАЇНСЬКОЮ КРАЇНОЗНАВСТВО Навчальний посібник Вінниця ВНТУ УДК 811. 161. 2 (075) ББК 81. 2У-96 К66 Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 5 від...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра теорії та філософії права МЕТОДОЛОГІЯ ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ) Львів-2010 РОЗДІЛ І. Філософські підходи та логічні методи і засоби правових досліджень Тема 1. Основні філософські підходи та засоби пізнання Теоретичні питання 1. Юридична наука: поняття, система. Об’єкт та предмет правового дослідження. 2. Методологія правознавства: поняття, структура. 3....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОДІЛЛЯ (м. Хмельницький) Клименко Леонід Павлович УДК 621.891 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ВУЗЛІВ МАШИН З ПЕРЕМІННОЮ ЗНОСОСТІЙКІСТЮ Спеціальність 05.02.04 Тертя та зношування в машинах Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Хмельницький 2002 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Українському державному морському технічному університеті ім. адмірала Макарова Міністерства освіти та...»

«ISSN 2078-340Х. Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. 2012. Випуск 19. С. 148–156 Visnyk of the Lviv University. Series Foreign Languages. 2012. Issue 19. P. 148–156 УДК 811.133.1’371 ОСНОВНІ СУФІКСАЛЬНІ ПРОЦЕСИ У СЛОВОТВОРЕННІ ФІЗИЧНИХ ТЕРМІНІВ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ Оксана Галян Львівський національний університет імені Івана Франка (вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000) Досліджено лексико-семантичні особливості утворення та функціонування термінів у сучасній фізиці. Визначено...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»