WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 41 | 42 || 44 | 45 |   ...   | 54 |

«ЕВРИКА – ХІІІ ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ Івано-Франківськ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ББК 70.516 М34 Рекомендовано до друку вченою радою ...»

-- [ Страница 43 ] --

У результаті технічної еволюції відбулися кардинальні зміни в усіх сферах людської діяльності, у тому числі і в мистецтві. Нові технології зробили значний вплив на художнє середовище. Почала відбуватись активна міграція творчого потенціалу в інформаційний простір інтернету. Проте в мистецтві України, на відміну від зарубіжжя, інтернет не є ще таким популярним, а кількість мистецьких інтернет-ресурсів є недостатньою для наших користувчів. Під “українськими мистецькими Інтернет-ресурсами” маємо на увазі сайти з інформацією про мистецтво в Україні і її митців, сайти візуального мистецтва, образотворчого, декоративно-ужиткового; сайти теоретичного та практичного характеру, у даному разі ті, які дотичні до сучасного мистецтва.

Сьогодні переважна кількість цих ресурсів – іміджеві. На цих сайтах особливо важливим є резервування місця в інтернеті, а їхнім основним завданням є не інформаційне наповнення, а декларування факту існування певного художника, галереї, організації, події тощо. Іміджеві сайти виконують функцію першого кроку в опануванні нового простору й дають змогу зрозуміти, якої саме інформації бракує в мистецькому інтернеті.

Для продуктивного розвитку й появи нових типів інтернет-ресурсів потрібно врахувати потреби й інтереси різнопланових відвідувачів. Якщо користувачів мистецьких сайтів умовно поділити, отримаєм дві групи – представників мистецтва та споживачів. За результатами проекту “Мережа сучасного українського мистецтва” (здійсненого за сприяння ЦСМ у Києві), найбільш популярною є інформація, корисна й необхідна для професійної діяльності: про участь у мистецьких заходах в Україні й за кордоном, конференції, практикуми, резиденції тощо;

про досвід фандрейзингу, про події в Україні і світі, для орієнтування у мистецькому просторі; про можливості організації виставок по Україні та співпраці з художниками, менеджерами; обмін досвідом в оргсправах; про можливості та способи реалізації мистецького продукту; теоретичні дослідження.

Сьогодні існують такі сайти, на яких можна знайти деякі з вищезгаданих категорій інформації. Наприклад, портал soviart.com представляє відоме незалежне мистецьке об’єднання – Асоціацію художніх галерей України (заснована 1995 року, до неї входять 35 незалежних галерей). Цей сайт містить багату інформацію про дільність Асоціації: виставки, навчальні курси, публікації, а також про новий проект – Музей сучасного українського мистецтва.

А ось на мистецько-літературному порталі “Захід-Схід” можна знайти новини й аналітику практично з будь-яких видів мистецтва. Він може знадобитися як любителям поезії, прози або драматургії, так і прихильникам образотворчих технік – живопис, графіка, фотографія теж представлені досить широко. Тут також міститься інформація про нові видання, наукові дослідження, рецензії і критика, андеграунд, містико-філософська тематика, а також художня галерея.

Також нещодавно в інтернеті з’явилася нова соціальна мережа для творчих людей My-ArtMap, створена для того, щоб об’єднувати людей, що мають стосунок до мистецтва.

Варто зазначити ще одну дуже характерну рису неорганізованості теперішніх українських мистецьких ресурсів, це – їх представлення в інтернеті. На одні ми натрапляємо абсолютно випадково, інші доводиться шукати на різних пошукових серверах, вітчизняних та зарубіжних (їх є близько 60-ти). Це заставляє витрачати багато часу і знеохочує користувачів відвідувати ці сайти, і не дає знання про існування окремих, дійсно, вартих уваги ресурсів. Дотепер не існує жодного професійного мистецького порталу, який би містив максимальну кількість українських інтернет-ресурсів із системою пошуку щодо них. Узагалі, серед українських мистецьких сайтів майже немає посилань на споріднені сайти, не те що на українські, але й на іноземні. Потрапляєш у закритий простір (неприродний для інтернету), без можливості руху далі. Щодо представлення українських ресурсів на міжнародному рівні, наприклад, на Yahoo, чи Alta Vista, також спостерігаємо, що українського мистецького продукту є продемонстровано дуже мало.

В інтернеті сьогодні представлені практично всі основні ділянки культурно-мистецького життя України. Втім, різні аспекти української культури чи творчого життя висвітлені в інформаційному просторі доволі нерівномірно. Наприклад, представлено недостатнім чином традиційне народне мистецтво, натомість представники актуального сучасного мистецтва (представники молодшого покоління митців) використовують інтернет набагато інтенсивніше.

Оскільки інтернет є важливою й невід’ємною частиною сучасного житття, то митці також повинні бути активними користувачами всесвітньої мережі, у першу чергу для демонстрації свого доробку широкому загалу, а оскільки інтернет-комерція зараз активно розвивається, то це ще й хороший шанс для реалізації своїх творів.

1. Асоціація художніх галерей України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.

soviart.com.ua.

2. Мистецько-літературний портал “Захід-Схід” [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zahid-shid.net.

3. Сайт Art Project [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.googleartproject.

com/ru.

4. Соціальна мережа My-ArtMap [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://myartmap.de/ru.

5. Українські культурні дослідження [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.

culturalstudies.in.ua/2007_analiz_5_7.php.

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ

–  –  –

В умовах сьогодення одним з основних завдань фізичної культури є вивчення індивідуальних особливостей формування дитячого організму з метою подальшого вдосконалення морфофункціональних систем у контексті забезпечення високого рівня соматичного здоров’я.

Дослідження функцій дихання є важливою складовою загальної оцінки стану здоров’я та розвитку дітей. Контенгент дітей, вік яких відноситься до періоду статевого дозрівання (пубертатного) також є періодом активного розвитку дихальної системи, тому саме показники зовнішнього дихання були базовими в дослідженні.

Актуальною та науково обґрунтованою є проблема використання дихальних вправ у фізичному вихованні з метою впливу на морфофункціональні показники підлітків. Саме відсутність чіткої концепції щодо цього питання зумовила вибір теми науково-дослідної роботи.

Мета дослідження – розробити комплекси дихальних вправ та експериментально перевірити їх вплив на розвиток функціональних резервів зовнішнього дихання у підлітків.

Завдання дослідження:

1. Вивчити соматотипологічні відмінності показників зовнішнього дихання в дівчат та хлопців підліткового віку.

2. Встановити взаємозв’язки показників зовнішнього дихання з конституційними особливостями організму підлітків.

3. З’ясувати вплив спеціальних комплексів дихальних вправ на функціональні резерви зовнішнього дихання підлітків.

У роботі були використані теоретичні й практичні методи:

1) аналіз науково-методичної літератури;

2) педагогічне тестування з використанням державних тестів;

3) соматоскопія за Е.Г.Мартіросовим та Хітом-Картером;

4) спірографія за допомогою комп’ютерної системи Spirocom;

5) педагогічний експеримент;

6) методи математичної статистики (t-критерій Стьюдента).

До педагогічного експерименту було залучено 108 школярів (53 хлопці і 55 дівчат) 12–15 років Івано-Франківської школи-ліцею №23.

Аналіз антропометричних показників дозволив констатувати, що середньонормативні показники маси тіла мають більше половини (51,09%) обстежених, у третини дітей (26,37%) спостерігається надмірна маса тіла, а в 17,03% – дефіцит маси тіла.

За даними нашого дослідження, 42,30% дітей мали довжину тіла, яка відповідала нормі для даного віку. При цьому для 6,04% учнів характерним було перевищення верхньої межі, а для 14,83% – низький рівень довжини тіла.

Встановлено, що у 20,32% обстежених обхват грудної клітки відповідає середньостатистичним показникам вікової норми. У 25,82% його величина була нижче середньої й тільки в 10,43% учнів школи досягла високих значень.

За допомогою апарату SPIROCOM з’ясовано, що життєва ємність та односекундний об’єм форсованого видиху найменші в дівчаток 12-ти років, збільшення значень даних показників відбувається у два етапи: 13 років і в 14–15 років. У хлопчиків дані спірометричні показники мають мінімальне значення в 13 років, їх збільшення відбувається також у два етапи: в 14 і 15 років.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Після організації констатувального дослідження нами розроблено програму для дітей 13–14 років, котра була впроваджена на заняттях з фізичної культури, а саме при проведенні підготовчої частини заняття. Формувальний експеримент тривав протягом 9 місяців. До нього було залучено експериментальну групу

– у кількості 27 дітей (15 дівчаток і 12 хлопчиків). Контрольна група – 28 дітей (15 дівчаток і 13 хлопчиків) займалася за звичайною програмою фізичного виховання. В основу програми покладено комплекси вправ дихальної гімнастики, релаксаційні вправи, які були чітко дозованими для обраного контингенту осіб.

Структуроване проведення дослідження дозволило стверджувати, що після формувального експерименту показники дихання у дівчаток і хлопчиків підліткового віку мають численні статистично значущі кореляційні зв’язки з переважною більшістю тотальних та парціальних розмірів тіла. Зокрема встановлено, що форсована життєва ємність хлопчиків корелює з масою, довжиною тіла, обхватом грудної клітки.

Проведений кореляційний аналіз дав змогу встановити гендерні особливості зв’язків антропометричних і соматотипологічних характеристик з показниками дихання в практично здорових підлітків і підтвердити той факт, що окремі антропометричні характеристики мають більш сильні зв’язки з певними спірометричними параметрами, ніж інші.

У підлітків обох статей після проведення формувального експерименту простежуються достовірні зміни діяльності організму. Спостерігаються численні кореляції життєвої ємності з антропометричними розмірами тіла.

1. Апанасенко Г. Л. Эволюция, биоэнергетика и здоровье человека / Г. Л. Апанасенко. – С. Пб. : МГП Петрополис, 1992. – 123 с.

2. Николаев В. Г. Конституциональный подход в оценке здоровья человека / В. Г. Николаев // Вопросы спортивной и медицинской антропологии. – 1990. – № 3.– С. 80–81.

–  –  –

Бурхливий розвиток жіночих видів боротьби викликає необхідність проведення наукових досліджень щодо виявлення найбільш ефективних способів досягнення спортсменками високих спортивних результатів без негативних наслідків для їхнього здоров’я. Актуальність цієї проблеми проявляється не тільки в значному розширенні програми спортивних змагань для жінок, а й в істотному зростанні спортивних досягнень як на всеукраїнському, так і на міжнародному татамі. Відомий фахівець жіночого спорту Л.Федоров, характеризуючи основні теоретико-методологічні положення оптимізації змісту і структури навчально-тренувального процесу спортсменок, зазначав, що провідною ланкою для поступального зростання їх майстерності є спортивне тренування, і в його особливість входить така важлива форма підготовки, як психологічна.

Необхідно відзначити, що в більшості наукових працях фахівці в основному зупиняються на медико-біологічних аспектах підготовки спортсменок у рамках мезоциклів тренувального процесу, зумовлених впливом оваріальноменструального циклу (ОМЦ).

Мета дослідження – здійснити теоретичний аналіз емоційної складової процесу підготовки дзюдоїсток.

Бурхливий розвиток жіночих видів боротьби не вимагає довгих і безпредметних суперечок про користь чи шкоду для організму жінки занять цими видами спорту, а викликає необхідність проведення спеціальних досліджень щодо встановлення найбільш ефективних способів досягнення спортсменками високих спортивних результатів без негативних наслідків для їхнього здоров’я. Для спортивної діяльності характерні:

а) яскраві й сильні емоційні переживання, глибоко захоплюючі особливості спортсмена й мають значний вплив на його діяльність; уміння володіти своїми емоціями й протидіяти тим, які мають астенічний характер;

б) розмаїття емоційних переживань, що охоплюють найрізноманітніші за якістю емоції – від простих фізичних відчуттів, до глибоких моральних, в основі яких лежить спільність інтересів, що згуртовують спортивний колектив у єдине ціле;

в) динамічність емоційних станів під час спортивних змагань, швидкі зміни почуттів, протилежних за своїм характером. Цьому сприяє й динамічність самих спортивних змагань, що проходять з великою інтенсивністю й часто супроводжуються швидкими і різкими переходами від поразки до перемоги.

Науковці зазначають, що всі типи емоційних переживань спортсменів рідко проявляються одноманітно. Як правило, вони без помітних граней переходять з одного в інший, утворюючи органічну єдність, посилюючи або стримуючи один одного. Поза сумнівами, є факт їх сильного, глибокого впливу на особистість спортсмена.

Психічна втома при заняттях дзюдо часто накопичується під впливом різних факторів: перетренованості, високому рівні відповідальності, прагнення до перемоги будь-якою ціною, тиску тренера-викладача й батьків та ін.

Емоції виявляються у визначених психічних переживаннях, кожному відомих із власного досвіду. Будь-яка людина знає, що таке емоції, проте описати й пояснити їх не завжди здатна.

Основним завданням емоційної підготовки є підвищення толерантності (упевненості в собі, стійкості до певних факторів) і позбавлення від фрустрації (страху, невпевненості).

Встановлено, що настрій, емоції являють собою зовнішнє відображення фізичного стану. Найчастіше згаданими симптомами серед жінок є дратівливість, гнів, різка зміна настрою, головні болі, депресія, неуважність, занепоконня, хвилювання, які виявляються в емоційних станах дзюдоїсток.

Тренер, який добре знає своїх вихованок, уже за зовнішніми ознаками поведінки може визначити зрушення в його емоційній сфері. Якщо завжди жвавий у присутності тренерів спортсмен став замкнутим, то це означає, що він знаходиться в стані важких психічних переживань, пов’язаних з виступом на майбутніх змаганнях.

У спортсменок, що займаються боротьбою дзюдо, немає значних відмінностей в агресивності порівняно з чоловіками (хоча в деяких наукових дослідженнях указується на підвищення рівня тестостерону та зниження естрогенів при заняттях цим видом боротьби, тобто посилення маскулатури), а серед спортсменок, які займаються дзюдо, є тенденція до більшої агресії жінок.

Перспективу подальших досліджень убачаємо в поглибленому вивченні емоційної підготовки дзюдоїсток.Pages:     | 1 |   ...   | 41 | 42 || 44 | 45 |   ...   | 54 |
Похожие работы:

«Організатори: Iнститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Quantum Photonic Science Research Center, Korea Science and Engineering Foundation, Korean Ministry of Science and Technology I -УКРАЇНСЬКОПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОРЕЙСЬКИЙ СЕМІНАР З Голова Шпак А. П. НАНОФОТОНІКИ ТА заступник голови YoungPak Lee НАНОФІЗИКИ члени оргкомітету Бар’яхтар В. Г. Бродин М. С. NANOPHOTONICS –NANOМовчан Б. О. NANOPHOTONICS –NANOПоходенко В. Д. PHYSICS 2005 PHYSICS 2005 –  –  – ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗИКИ КОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ ОМЕЛЯН Ігор Петрович УДК 536.75, 538.9 СТАТИСТИКО-МЕХАНІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОЛЯРНИХ І МАГНІТНИХ РІДИН 01.04.02 – теоретична фізика АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Львів – 2010 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті фізики конденсованих систем Національної академії наук України, м. Львів. Науковий консультант – член-кореспондент НАН України, доктор...»

«дотримуватися хвильової термінології і надалі, ми вже змушені будемо го­ ворити, що після проходження ДГ фотон інтерферує сам із собою, тобто ПГФ є феноменологічною моделлю, яка, зрозуміло, була створена без вра­ хування принципу корпускулярно-хвильового дуалізму матерії, але дозво­ ляє вірно обраховувати результати експерименту. Підсумок Обмежена програма фізики в школі не дозволяє формувати у випускни­ ків цілісної системи уявлень про світло, яка відповідала б сучасному рівню знань, є...»

«УКООПСПІЛКА ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ЕКОНОМІКО ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОГРАФІЯ Розділ 1. УКРАЇНА ТА ЇЇ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Фізична географія України, предмет і методи дослідження. Сучасний адміністративно-територіальний устрій. Фізико-географічне положення України. Крайні точки і розміри території, географічний центр України, розташування стосовно годинних поясів. Джерела географічної інформації. Експедиційні та стаціонарні дослідження природних умов і природних ресурсів. Музейні експозиції,...»

«Вісник Дніпропетровського національного університету. Серія Економіка. Випуск 7. 2005С.64-76. УДК 911.3.3 Пам’яті Сергія Подолинського СТІЙКИЙ РОЗВИТОК ТА МЕТОДОЛОГІЧНА КРИЗА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ Сонько С.П,2005 © Криворізький економічний інститут КНЕУ, Кривий Ріг,Україна Наш земляк видатний український учений Сергій Подолинський в 187 році закінчив фізико-математичний факультет Київського університету ім. Св.Володимира, а ще через 5 років завершив навчання на медичному факультеті Вроцлавського...»

«Заявка заповнюється на кожну доповідь окремо, разбірливо, НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АЕРОКОСМІЧНОЇ ОСВІТИ І. НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ МОЛОДІ ім. О.М. МАКАРОВА друкованими літерами, без скорочень, українською або НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ російською мовою. Всі поля обов’язкові для заповнення. XVII МІЖНАРОДНА МОЛОДІЖНА 1. Акустичні хвилі, шумові ефекти та вібрація. НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 2. Гідроаерогазодинаміка і тепломасоперенесення ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ в системах літальних апаратів. «ЛЮДИНА І...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ “КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” БУРМАК АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ УДК 669.11.018:621.785 ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРНО-ФАЗОВИХ СТАНІВ ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМУ УДАРНОМУ ОБРОБЛЯННІ ТА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОВЕРХНІ АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ Д16 Спеціальність 05.16.01 – металознавство та термічна обробка металів АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ 2014 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в...»

«1. ПІБ Сурков Сергій Володимирович 2. Назва Вдосконалення методів аналізу вторинних течій в структурі потоків, що несуть завіси, в каналах і трубах енергоустановок 3. Спеціальність 05.14.06. – „Технічна теплофізика і промислова теплоенергетика” 4. Місце роботи Одеський національний політехнічний університет 5. Де виконана дисертація Одеський національний політехнічний університет 6. Науковий керівник Цабієв Олег Миколайович, д.т.н, професор 7. Опоненти Грабовський Петро Олександрович, д.т.н.,...»

«ДИФЕРЕНЦІЙОВАНО-ВАРІАТИВНИЙ ПІДХІД У ВИКОНАННІ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ФІЗИКИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ Людмила Гуляєва Україна, Запорізький національний технічний університет, м.Запоріжжя Тетяна Гуляєва Україна, м.Запоріжжя В програмі [8,9] для загальноосвітніх навчальних закладів з фізики рівня стандарту, академічного та профільного рівнів значна увага приділяється формуванню знань, умінь, навичок, ключових і предметних компетенцій в процесі виконання практичної частини програми. Під час виконання...»

«Київський університет імені Тараса Шевчена Нормативні курси спеціальних хімічних дисциплін Довідник для студентів і викладачів хімічного факультету кафедри хімії високомолекулярних сполук Київ Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет” Нормативні курси спеціальних хімічних дисциплін. Довідник для студентів і викладачів хімічного факультету кафедри хімії високомолекулярних сполук / Упорядники М.С.Слободяник, С.А.Неділько та ін. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2005. – Затверджено...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»