WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 32 | 33 || 35 | 36 |   ...   | 54 |

«ЕВРИКА – ХІІІ ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ Івано-Франківськ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ББК 70.516 М34 Рекомендовано до друку вченою радою ...»

-- [ Страница 34 ] --

Програма не повинна обмежувати свободу учня в його пошуках, не спонукати його діяти тільки в одному якомусь напрямку, тому що шлях до істини може бути різний, а якщо він і один, то в цьому повинен переконатися сам учень. Необхідно мати на увазі, що мультимедійні засоби навчання повинні точно відображати характерні ознаки і властивості об’єктів, що вивчаються в конкретний момент, тому що інше, несуттєве відволікає увагу дітей, треба замислюватися над тим, на якому етапі уроку засіб наочності перестане бути необхідним, коли учні вже не повинні звертати на нього увагу. Це дуже важливий момент інтелектуального виховання: засіб наочності потрібен лише на певному етапі активізації думки.

У практиці трапляються досить несподівані випадки, коли елементи програми, привернувши увагу дітей якоюсь деталлю, не допомагають, а заважають осмислити абстрактну істину, до якої хотів підвести дітей учитель.

Застосування мультимедійних засобів наочності вимагає великої науковопедагогічної, технічної підготовленості учителя, знання психології дитини, процесу оволодіння знанням.

Отже, впровадження в навчальний процес школи нових інформаційних технологій потребує переосмислення традиційної системи навчання, її змісту, методів і форм організації, залишаючи при цьому незмінними цілі навчання. Це пов’язано з тим, що будь-який засіб (у нашому випадку таким засобом є комп’ютер), включений в ту чи іншу діяльність, впливає на саму діяльність, а особливо тоді, коли йому властиві специфічні, характерні тільки для нього функції.

Однак нові інформаційні технології можуть принципово вплинути на процес навчання тільки в тому випадку, коли ці технології будуть включені в нову модель навчання, а їх засоби повною мірою реалізують притаманні тільки їм функції. Модель такого навчального процесу повинна базуватися на формулі:

діяльність – рефлексія – теоретичні знання і практичні навички. Учень у цій діяльності повинен виступати в ролі активного суб’єкта, а педагог – у ролі організатора комунікацій у тріаді учитель–учень–комп’ютер.

1. Литвинова С. Використання комп’ютера під час вивчення математики у вечірній школі / С. Литвинова // Інформатика. – 2001. – № 10.

2. Лосюк П. Використання комп’ютера під час вивчення навчальних предметів – важливий чинник особистісно-орієнтованого навчання / П. Лосюк // Інформатика. – 2001. – № 3.

3. Жалдак М. І. Комп’ютер у школі / М. І. Жалдак // Інформатика. – 2001. – № 3.

4. Шакотько В. В. Сучасні інформаційні технології в початковій школі / В. В. Шакотько // Інформатика. – 2001. – № 9.

5. Ткачук О. М. Комп’ютерні ігри як засіб активізації навчання в початковій школі / О. М. Ткачук, З. Є. Файчак // Інформатика. – 2001. – № 13.

–  –  –

Програма інтегрованого навчального курсу “Основи здоров’я” [1] для 1 класу розроблена відповідно до чинного Державного стандарту освітньої галузі “Фізична культура і основи здоров’я”. Інтегрований навчальний предмет “Основи здоров’я” охоплює два компоненти – валеологічний і безпеку життєдіяльності учнів. Вони мають єдину кінцеву мету – збереження життя і зміцнення здоров’я, але різними засобами, тому цілком природною є їх інтеграція в єдиний курс.

Навчаючи першокласників курсу “Основи здоров’я” слід дотримуватись певних дидактичних особливостей проведення уроку в 1 класі. Найвиразніше ці особливості виявляються у способах організації навчальної діяльності і в структурі: на уроках широко представлені ігрові форми навчання, тривалість уроку скорочена до 35 хвилин, обов’язково проводяться динамічні паузи, немає домашніх завдань, по-іншому оцінюються результати навчальної праці [2].

Вважаємо, що ефективність навчання основ здоров’я залежить від органічного поєднання урочної, позаурочної та позакласної форм навчання. Всі організаційні форми навчання взаємопов’язані між собою і спрямовані на виконання навчально-виховних завдань. Під час уроків формуються знання та практичні вміння у школярів. Їх розвиток триває, поглиблюється і вдосконалюється під час виконання домашніх завдань, позаурочної роботи на екскурсіях [3].

–  –  –

Порівняння результатів відповідей показало, що в учнів змінилось ставлення до курсу “Основи здоров’я”, вони стали прагнути дотримуватися правил безпечної поведінки.

Ми вирішили з’ясувати, як вплинула наша методика вивчення основ здоров’я на рівень успішності школярів.

У процесі експериментального дослідження проводилися контрольні зрізи знань із метою визначити вплив нашої методики вивчення основ здоров’я на якість знань, вмінь і навичок учнів. Таких зрізів знань було проведено два.

Ми вважали, якщо учні виконали правильно всі три завдання, то вони досягли високого рівня знань та умінь, якщо учні допустили 1 помилку – достатнього рівня, якщо 2 помилки – середнього рівня. Учні, що допустили 3 помилки, досягли низького рівня знань та умінь.

Результати досягнення учнями рівня знань та умінь відображені в таблиці 2.2.

–  –  –

Аналіз результатів показав позитивну динаміку в другому зрізі знань порівняно з першим, так як жоден з учнів не одержав низького рівня знань і умінь.

Кількісний та якісний аналіз результатів контрольних зрізів свідчать про те, що розроблена нами методика навчання основ здоров’я в першому класі ефективно впливає на підвищення якості знань, умінь і навичок учнів.

Таким чином, під час проведення дослідження ми з’ясували, що важливим моментом у поєднанні різних форм організації навчання у 1 класі є врахування вікових особливостей дітей, так як для першокласників характерні мимовільна пам’ять, нестійкі й ситуативні пізнавальні мотиви, поверхневе сприймання, домінування наочно-образного мислення. Результати експериментального дослідження довели ефективність запропонованої нами методики вивчення навчального курсу “Основи здоров’я” у 1 класі початкової школи.

1. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1–4 класи. – К. : Початкова школа, 2006. – 432 с.

2. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи / О. Я. Савченко. – К. : Генеза, 1999. – 324 с.

3. Інтегрований курс “Основи здоров’я” / [Савченко О. Я., Бойченко Т. Є., Царенко А. В., Колотій Н. М.] // Початкова школа. – 2001. – № 7. – C. 22–25.

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

–  –  –

Трипільська культура є унікальним явищем в історії світової культури.

Вона постала на величезних теренах Подніпров’я задовго до єгипетських пірамід. Існує також гіпотеза, що саме під її впливом розквітла знаменита КритоМікенська культура. Країну трипільців у псевдо-науковій літературі іноді називають “українська Аратта”.

У часи розквіту цій культурі належали найбільші за розміром поселення у Європі: кількість жителів деяких з них перевищувала 15 тис. осіб. За сто років археологи дослідили не менше 30 трипільських поселень, матеріальні пам’ятки яких дали чимало корисних відомостей про житла та їхні інтер’єри.

Інтер’єр трипільського житла відзначався особливою рисою. Він сприяв зручному влаштуванню кожного члена трипільської сім’ї. Так, печі використовували не тільки для приготування їжі, а й для обігріву приміщення, лавки-лежанки – для відпочинку, підвищення – для зберігання посуду. У житлах також було багато робочих місць. Ця традиція відобразилась і в інтер’єрі українського народного житла.

Макети трипільських осель нагадують хати, які нині є в музеї народної архітектури під відкритим небом, що в Пирогові.

Традиційна українська хата ХІХ – поч. ХХ ст. пройшла тривалий і складний шлях розвитку, виявивши глибинну спільність із житлом Трипілля. Для укранського народного житла в різних історико-етнографічних районах характерна однаковість його планування з житлом трипільців: біля входу – піч; навпроти печі по діагоналі – покуть (червоний кут), де стояли стіл або скриня, лави; за піччю – дерев’яний настил для спання (піл); вздовж стін (чільної і причілкової) – лави; біля дверей і над дверима – мисник, полиці для посуду і різного збіжжя.

Найархаїчнішим елементом в інтер’єрі українського народного житла ХІХ – поч. ХХ ст. залишається лежанка. В Україні здавна для спання використовувалися дерев’яні ліжка, лави, полики. Піл, або полик, – це дерев’яний настил, який встановлюють від печі або лежанки до протилежної стіни. Удень він служить місцем для різних побутових речей та домашніх робіт, а вночі на ньому сплять.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Особливо цікаво, що трипільські будівники використовували дерев’яний (плетений) каркас, обмазаний глиною у формі вальків та плитки із випаленої глини на зразок своєрідних цеглин для виготовлення місця, де могла розташовуватись родина під час їжі та сну.

Можна сказати, що однією з найцікавіших частин трипільського житла є глинобитна піч. У житлі, що складалося з кількох камер, є не одна, а кілька невеликих печей (за числом камер) з димарем (овальним отвором у покрівлі) та своєрідними карнизами. Чотирикутна основа печі помітно підвищується над долівкою житла і переходить у колопічне підвищення, “лежанку”. Цю традицію ми спостерігаємо і в інтер’єрі українського житла.

Піч в українському народному житлі також зберігає давнє священне значення для господаря. Тому її найчастіше, як і у Трипіллі, розмальовували візерунками. Житло людей, родинне вогнище (піч) завжди були священними – це цілий безмежний Всесвіт, де живуть батьки й діди, народжуються діти та онуки. За часів Трипілля, коли не було церкви, сім’я молилася біля родинного вівтаря, яким була піч. У ній палало багаття, їй приносили жертви: зерно з нового врожаю, перший кусень тіста перед випіканням хліба, ритуальні напої.

Наприклад, для зберігання посуду використовувались дерев’яні полиці – мисники. Іноді вони мали форму шафи, що підвішувалась на стіну. Уздовж стіни, що напроти печі, трипільці робили глиняну лаву – підвищення, на якому розставляли посуд. Частина посуду, ймовірно, стояла на полицях, розвішаних уздовж стін, що видно з розміщення знахідок під час розкопок.

Лави робили з масивних дощок, які клали на дерев’яні колодки або кілки, забиті в глиняну долівку. Пізніше з’явилися різні види лавок зі спинками. Такою ж конструктивною простотою відзначалися й інші хатні меблі.

Трипільцям також були відомі меблі, зроблені з дерева, про що свідчать глиняні моделі стільців. На цих моделях реалістично показані ніжки та різноманітні спинки з антропоморфними та зооморфними навершями.

Уже найдавніші трипільські будівлі мали вікна – “очі”. Заощаджуючи тепло та дбаючи про міцність стін, трипільці дуже економно ставились до розташування вікон. Вікно було одне, невелике, круглої форми. Традиційно укранська хата мала троє вікон: покутнє, застольне та навпроти печі. Шибки за часів Трипілля заміняла діафрагма тварин. Із появою скла вікна стали справжньою окрасою хати. Зсередини вони завішувалися “фіранками”, а віконні рами прикрашалися різьбленням.

Від трипільських часів до наших днів дійшли відомості як про існування дверей, так і про їхні розміри та розташування в будівлях. Знайдено кілька глиняних порогів, завдяки яким дізналися, що стандартна ширина дверей (70– 80 см) за останні 5 500 років суттєво не змінилася. Висота порогів складала 5– 10 см, а на деяких моделях вони зображені ще вищими. Двері трипільці робили двох типів, на кількох моделях зображено пази для зсувних дверей, дуже модних у XIX–XX ст.

Стіни трипільських будівель ззовні та всередині були прикрашені розписом магічного змісту. Різноколірні дуги, трикутники, лінії ніби охороняли житло, зокрема вікна та двері.

В українському народному житлі також завжди багато уваги приділяли художньому оздобленню. Вірили, що тільки розмальована хата може бути надійним захистом від злих сил. Вогонь і його відповідник – червоний колір, наприклад, вважали надійними захисниками від різних лих. Червоною смугою вище долівки обводили стіни. Створене таким чином замкнене коло повинно було боронити від “нечистої сили”.

Отже, не буде перебільшенням сказати, що за свою історію трипільці встигли звести сотні тисяч будинків і заклали певні традиції в будівництві на теренах нашого краю, запровадили при цьому ряд конструкцій та елементів (ті ж двері, поріг, вікно), без яких неможливо уявити навіть сучасний будинок.

Трипільці наглядно продемонстрували своїм нащадкам, як, використовуючи місцеві ресурси, можна досить комфортно облаштуватися в наших краях.

1. Бурдо Н. Б. Трипільська культура. Спогади про золотий вік / Бурдо Н. Б., Відейко М. Ю. – Харків, 2007.

2. Відейко М. Ю. Шляхами невідомого світу / М. Ю. Відейко. – К., 2007.

3. Відейко М. Ю. Трипільська цивілізація / М. Ю. Відейко. – К., 2008.

4. Крвавич Д. П. Українське мистецтво / Крвавич Д. П., Овсійчук В. А., Черепанова С. О. – Л., 2003.

5. Пассек Т. С. Трипільська культура / Т. С. Пассек. – К., 1941.

–  –  –

Гуцульське село Космач – один з осередків, де найкраще збереглися давні традиції, народні художні промисли й обряди, зокрема весільні. Ще на початку ХХІ ст. у Космачі можна побачити справжнє гуцульське весілля, коли “князь” і “княгиня” у традиційному одязі їдуть на конях вінчатися в церкву в супроводі весільної процесії, яка може налічувати до 50-ти вершників.

Обов’язковим атрибутом весільного вбрання наречених є барвінковий вінок. Обряд пошиття вінка має давні традиції [1; 2; 3; 4; 5. Шити весільні вінки має жінка, яка живе в достатку, в якої мир і злагода в сім’ї. Аби новоспеченій сім’ї добре жилося, при шитті цих головних уборів не можна зав’язувати жодного вузлика, а в хаті обов’язково має бути тихо (щоб подружжя не сварилося).

Для вінка беруть сукняну стрічку і червону нитку. Барвінок складають по два листочки, щоб молоді все життя у парі прожили. До вінків пришивають гроші й часник, щоб молоді були багаті й здорові. Віночки прикрашають і сучасними матеріалами: штучними квіточками з “дощику”, лелітками і намистинами. Готові вінки жінка кладе на калач і вручає батькам зі словами: “Як цей віночок легко шився, би так легко жили ваші діточки в щисті, радости і здоров’ї”.

Молода одягає довгу сорочку з конопляного або лляного домотканого полотна. Сорочки наречених, дружок і свашок вишиті на плечиках, пазусі, манжетах і по горловині жовтими, оранжевими, червоними і зеленими нитками. З’єднувальні шви сорочок теж оздоблюють вузьким жовтогарячим орнаментом.

Про таку колірну палітру гуцульських вишивок писав ще у 1869 році польський етнограф і поет Поль Вінцент [6.

Сорочку молода підперізує на стегнах двома запасками, витканими з тонкої волічки та сухозлотті. Зараз їх виготовляють з додаванням люрексу і синтетичних ниток. Підперізується наречена тканою смугастою крайкою “попружкою” з таких же матеріалів.Pages:     | 1 |   ...   | 32 | 33 || 35 | 36 |   ...   | 54 |
Похожие работы:

«VI Кафедра Фізики Physics Department Анисимов Володимир Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри Кафедра фізики, ровесниця Одеському національному політехнічному університету, має всі підстави пишатися своєю дев'яносторічною історією. У її колиски стояли видатні радянські фізики – академіки Л.І.Мандельштам, М.Д.Папалексі, І.Є.Тамм, яким присвячені меморіальні дошки на фасаді адміністративного корпусу. Перша в Одеському політехнічному інституті лекція з фізики була...»

«ISSN 2078-5615. Вісник Львівського університету. Серія хімічна. 2014. Випуск 55. Ч. 1. С. 124–134 Visnyk of the Lviv University. Series Chemistry. 2014. Issue 55. Pt. 1. P. 124–134 УДК 54-19:669.018+548.736 НОВІ ПРЕДСТАВНИКИ ПОХІДНИХ СТРУКТУРНОГО ТИПУ NaZn 13 П. Демченко Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Кирила і Мефодія, 6, 79005 Львів, Україна, e-mai: demchenko@lnu.edu.ua Методом рентгеноструктурного аналізу визначено кристалічну структуру сполук YNi 6,13(2) Si...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА АЧКАН Віталій Валентинович УДК 372. 851:2:37.032 ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ РІВНЯНЬ ТА НЕРІВНОСТЕЙ 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі математики, методики викладання математики Бердянського державного педагогічного університету,...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ ім. В.Є. ЛАШКАРЬОВА На правах рукопису Кучук Андріан Володимирович УДК: 539.213; 539.23+621.793.79; 539.26 СТРУКТУРА ТА ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТОНКОПЛІВКОВИХ ДИФУЗІЙНИХ БАР’ЄРІВ W-Ti-N ТА Ta-Si-N НА ПІДКЛАДКАХ АРСЕНІДУ ТА НІТРИДУ ГАЛІЮ (01.04.07 – фізика твердого тіла) Дисертація на здобуття наукового степеня кандидата фізико-математичних наук Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, Кладько Василь Петрович Київ 2006...»

«Ковальов Сергій аспірант Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка Величко Степан доктор педагогічних наук, професор Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНОГО КОМПЛЕКТУ «СПЕКТРОМЕТР 01» В ЛАБОРАТОРНОМУ ПРАКТИКУМІ З ОПТИКИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ У статті розглянуто особливості роботи з програмним забезпеченням «Спектрометр 01.ехе», що використовується в навчальному процесі з фізики у ВНЗ. На прикладі...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка На правах рукопису Сільвейструк Людмила Миколаївна УДК 681.3.06 ФОРМАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ „СУТНІСТЬ-ЗВ’ЯЗОК”: ТИПИ СУТНОСТЕЙ, ТИПИ ЗВ’ЯЗКІВ ТА ЇХ ОБМЕЖЕННЯ 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Науковий керівник Буй Дмитро Борисович, доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник Київ – 2009 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД...»

«СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ СЕРІЯ: ВИКЛАДАЧІ СДПУ – УЧНЯМ, СТУДЕНТАМ, ВЧИТЕЛЯМ. ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ Слов’янськ – УДК 37 ББК П 7 Педагогічна практика студентів: Навчальний посібник для студентів фізико-математичних спеціальностей педагогічних вузів [текст] / уклад. Н. І. Труш, Б. Б. Беседін, Р. В. Олійник, В. М. Рибєнцев, О. М. Сипченко, В. П. Саврасов, В. В. Волков; за ред. В. І. Сипченка. – Слов’янськ, 2010. – 63 с. Рецензенти:...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗИКИ КОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ ОМЕЛЯН Ігор Петрович УДК 536.75, 538.9 СТАТИСТИКО-МЕХАНІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОЛЯРНИХ І МАГНІТНИХ РІДИН 01.04.02 – теоретична фізика АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Львів – 2010 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті фізики конденсованих систем Національної академії наук України, м. Львів. Науковий консультант – член-кореспондент НАН України, доктор...»

«УДК 621.373.43:537.523 В. Чигінь, П. Горун Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра фізики ПИТОМІ ВТРАТИ ПОТУЖНОСТІ ГАЗОВОГО РОЗРЯДУ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗБУДЖЕННЯ ЕКСИПЛЕКСНИХ МОЛЕКУЛ У СУМІШІ Ar-Kr-Xe-Cl2 © Чигінь В., Горун П., 2009 V. Chyhin, P. Gorun SPECIFIC LOSSES OF GAS DISCHARGE POWER AND EFFICIENCY OF EXCIPLEX MOLECULES EXCITATION IN MIXTURE OF Ar-Kr-Xe-Cl2 © Chyhin V., Gorun P., 2009 Проведено чисельне моделювання розряду у чотирикомпонентній газовій суміші Ar-Kr-Xe-Cl2,...»

«Товарознавство та інновації · Вип. 4 · 2012 Висновки Результати дослідження змін фізико-хімічних показників якості у процесі зберігання дозволили зробити такі висновки:– включення до складу хліба коренеплодів сприяє значному уповільненню процесу його черствіння;– найбільш прийнятним пакувальним матеріалом слід вважати поліпропіленову біоорієнтовану плівку, оскільки зразки, що були упаковані в таку плівку, характеризуються меншим ступенем черствіння більш тривалий час і можуть зберігатися без...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»